<style>.lazy{display:none}</style>
20.05.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

Darıca Birol Güven Kısa Film Yarışması

Darıca Birol Güven Kısa Film Yarışması

Darıca Birol Güven Kısa Film Yarışması

Darıca Kaymakamlığı, Darınca Belediyesi Darıca Birol Güven Kısa Film Yarışması Düzenliyor. 2. Düzenlenen Ödüllü Yarışmaya 15 Yaş Ve Üzeri Herkes Başvurabilir.

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 50 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 25 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 15 Bin Türk Lirası
Mansiyon Ödülü 10 Bin Türk Lirası

-Finale kalan ilk 10 film içerisine giren lakin ödül alamayan 6 filmin yönetmenine (Eser sahibine) Powerbank verilecektir.

-Ödüller, Darıca Kaymakamlığı tarafından gerçekleştirilecek ödül töreninde, seçilen eserlerin yönetmenlerine kazandıkları ödül tutarında çek düzenlenmek suretiyle verilecektir.

Tema
11 ilde yaşanan ve ülkemizi derinden sarsan deprem felaketinde gün yüzüne çıkmamış hikayeler, olay örgüleri, olayları, afet fekaketlerini, bilinçlenmeyi, farkındalığı konu alabileceğin bu yarışmada TEMA; Depremle Değişen Hayatlardır.

Ads

Başvuru Koşulları

-Bu yarışma Türkiye geneli olup 15 yaş üstü herkesin katılımına açıktır.

-Yarışmaya başvuran eserlerin yönetmen (Eser Sahibi) veya yapımcısının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir.

-Bir kişi sadece bir eserle başvurabilir.

-15 yaş ve üzerindeki herkes başvuru yapabilir.

-Yarışmaya başvuru yapılacak eserler için bireysel başvurular kabul edilecek olup sınıf, okul, kurum vb. adına yapılacak başvurular geçersiz sayılacaktır.

-Yarışmaya katılım ücretsizdir.

-Yarışma “Depremle Değişen Hayatlar” temasını işleyecek kısa filmleri kapsamaktadır. Bu bağlamda “Depremle Değişen Hayatlar” temalı her türlü kurmaca, belgesel, animasyon filmler yarışmada değerlendirmeye alınacaktır.

-Senaryo: Orijinal bir fikre dayanmalı, alıntı olmamalıdır.

-Yarışmaya gönderilen filmler daha önce yayınlanmamış olmalıdır. Kopya olduğu tespit edilen eserler yarışma dışı bırakılacaktır.

-Yarışmaya katılacak eserlerin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Millî Eğitim Temel Kanunu, Türk Millî Eğitimi temel amaçları, genel ahlak, toplumsal huzur ve Türk aile yapısına uygun olması gerekmektedir. Bu şartları taşımayan eserler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

-Yarışma sürecinde uygulama esaslarında ve uygulamada yer almayan konulara dair gerekli değişiklik ve takdir yetkisi Darıca Kaymakamlığına aittir. Yapılacak değişiklikler kesindir itiraz edilemez.

-Türkiye Cumhuriyeti’nin yayıncılıkla ilgili yürürlükteki yasaları kapsamındaki kanunlara, uluslararası sözleşmelere aykırı yapımlar ve herhangi bir ulusa, ülkeye, dine hakaret eden veya propaganda niteliği taşıyan, şiddeti, savaşı, uyuşturucu kullanımını destekleyen, genel ahlak kurallarına uymayan, siyasî amaçlara hizmet eden, her türlü fanatizmi öven yapımlar ile reklam unsuru taşıyan yapımlar yarışmaya katılamazlar. Katılım halinde değerlendirmeye alınmazlar.

-Eser sahibi filmin telif hakları konusunda her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder. Yarışmaya gönderilecek kısa filmlerdeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik, vb. kullanımlarından doğacak her türlü telif hakkı eser sahibinin sorumluluğundadır.

-Eserde yer alan oyunculardan ve oyuncular haricinde eserde kimliklerini ortaya çıkaran veya ortaya çıkarabilecek görüntüleri, sesleri vb. her türlü bilgileri yer alan kişilerden 6698 sayılı Kişisel Verileri Korunması Hakkında Kanun ve ilgili diğer düzenlemeler gereğince açık rızalarının alınmasına ilişkin her türlü yükümlülük yapımcı ve yönetmen (Eser sahibi) aittir. Başvuru esnasında oynayan veya sesi duyulan kişilerden açık rızalarının alındığına dair ıslak imzalı belgenin tesliminin yapılması şarttır.(Ek-8)

-Başvuru yapacak kişiler 30 Eylül 2023 tarihine kadar kısa film senaryosu, usb disk ile çektikleri filmi, filmde oynayan oyuncuların açık beyanları ve kullanılan görüntü ve seslerin özgün olduğunu belirten ıslak imzalı yazı ile aşağıda belirtilen adrese göndererek başvuru yapacaklardır. (Ek-5)

Adres:
Darıca Kaymakamlığı
Yalı Mah. İstasyon Caddesi No:122 41700 Darıca/Kocaeli

-Yarışmacı başvurduğu filmi final yapılana kadar her hangi bir platformda paylaşamaz.
-Yukarıdaki şartlara uyulmadığı takdirde film değerlendirilmeye alınmayacaktır.

-Yarışmanın sonucunun ilan edilmesinden önce Darıca Kaymakamlığı herhangi bir aşamada her hangi bir sebep göstermeksizin yarışmayı düzenlemekten vazgeçme, yarışmayı iptal etme veya final tarihini değiştirme hakkına sahiptir.

-Yarışmaya katılanlar tüm bu koşulları kabul etmiş sayılır.

Teknik Şartlar
-Süresi, jenerik de dahil olmak üzere 10 (on) dakikayı geçmeyen filmler başvurabilir.

-Temaya uygun olmak şartıyla kurmaca, belgesel, deneysel, animasyon vb. türlerde çekilmiş eserler başvurabilir.

-Başvurular yalnızca kargo ve posta ile kabul edilecektir. Başka türlü başvuru kabul edilmeyecektir.

-Kargo ve postada yaşanacak aksiliklerden Darıca Kaymakamlığı sorumlu değildir.

-Filmler MP4 formatında olmalıdır.

-Yarışmaya katılacak filmlerin çözünürlüğü 1920×1080 piksel olmalıdır.

-Cep telefonu-kamera veya fotoğraf makinesi ile filmler çekilebilir.

-Başvurular posta ve kargo yolu ile olacaktır istenilen belgeler ile birlikte film flaş diskte gönderilmelidir.

-Yukarıdaki şartlara uymayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Eserlerin Yayımlanması Ve Telif Hakkı
-Yarışmaya başvurusu yapılan tüm eserlerin telif hakları dereceye girip girmediğine bakılmaksızın eser sahibine aittir. Darıca Kaymakamlığı eser sahibinden alınan muvafakat ile eserlerin basım, yayım, paylaşım ve sergileme hakkını elde edecektir.

-Katılımcılar Darıca Birol Güven Kısa Film Şartnamesinin tüm hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

-Şartname kapsamı dışında kalan hususlar ve anlaşmazlıkların çözümünde takdir yetkisi Darıca Kaymakamlığına aittir.

-Yarışmaya katılan eserler Darıca Kaymakamlığında muhafaza edilecektir.

-Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Eserlerin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar eser sahibine aittir.

-Ödül alan katılımcıların beyan ve kabuller dışında hareket ettikleri anlaşılır ise elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

-Eser sahibi ile hak talebinde bulunan üçüncü şahıslar arasında doğabilecek maddi veya manevi uyuşmazlıklardan Darıca Kaymakamlığı sorumlu değildir.

-Filmlerde fikri ve sınai mülkiyet konusu olan bir hak ve menfaatin ihlâl edilmesi hâlinde bundan kaynaklanan her türlü idari, hukuki, cezai ve malî sorumluluk yarışmacıya aittir.

-Yarışmaya katılan eserlerin başka yerlerden kopyalanması (özgün eser olmaması), eserin alıntı veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar yarışmacıya aittir. Bu sebeplerle Darıca Kaymakamlığı herhangi bir zarara uğraması durumunda, ilgili yarışmacı Darıca Kaymakamlığının tüm zararını karşılayacaktır. Böyle bir durum tespit edildiği takdirde eser sahibi ödüllendirilmiş olsa bile ödülü geri alınır. Bu durumda yarışmacı kendisine ödül olarak ödenen bedelin, Darıca Kaymakamlığının ilk talebinden itibaren 10 gün içinde Darıca Kaymakamlığına iadesi gerçekleştirecektir.

– Yarışmada ödül almaya hak kazananların, ödüllerini ödül gecesinden itibaren 10 gün içinde almayanlar herhangi hak talebinde bulunmayacaktır.

-Yarışmaya gönderilen eserlerdeki özgün olmayan metin, içerik, tasarım, görüntü, müzik vb. kullanımlardan doğacak her türlü hukuki sorumluluk yarışmacıya aittir.

Filmlerin Değerlendirme Kriterleri Puan Derecesi
1-Senaryoda Özgünlük: 5 puan
2- Filmde Yaratıcılık: 5 puan
3- Filmin Yarışma Temasını İfade Edebilme Gücü: 20 puan
4- Filmde Duygu Ve Etkileyicilik: 20 puan
5- Filmin Çekim Tekniği Ve Kalitesi: 20 puan
6- Anlatım Dili Ve Kurgu: 20 puan
7- Süre Kullanımı: 5 puan
8- Filmin Adının Uygunluğu: 5 puan
Toplam: 100 puan

Katılımcılardan İstenilenler
-https://forms.gle/oCsJsUyV51J9yrwu6 bu link üzerinde online başvuru yapılmalıdır.

-Ekteki bütün evrakların teslim ile başvuru kabul edilecektir.

-Senaryonun 12 punto ile Tımes New Roman yazı karakteri ile senaryonun özgün olduğuna dair Ek-5 deki belgenin ıslak imzalı şekilde teslim edilmesi gereklidir.

-Yarışmaya katılan bütün yarışmacılardan nüfus cüzdanı fotokopisi istenmektedir.

– Film ekibinin ve filmde oynayan herkesin (figüran dahil) hepsi Ek-8 deki açık rıza onayı imzalayacaktır.

-Ek-7 ve Ek-3 belgelerini sadece 18 yaşın altındaki yarışmacıların doldurması gereklidir.

– Film ekibindeki 18 yaş altında olanların velilerince Ek-3 deki veli izin formu doldurularak imzalanacaktır.

– Katılımcılıların posta yada kargo yolu ile istenen belgeleri(ıslak imzalı olmalıdır) ve filmleri Usb bellek ile yollamaları gerekmektedir. Diğer türlü bir katılım kabul edilmeyecektir.

Yarışma Finalistleri Ve Sonuçların Duyurulması
– Finale kalan eserler Ekim 2023 tarihinde Darıca Kaymakamlığı (Duyurular) sitesinde duyurulacaktır. http://www.darica.gov.tr/duyurular
-Final gösteriminin yapılacağı Kasım 2023 tarihinde dereceye giren filmler Darıca Kaymakamlığı (Duyurular) sitesinde duyurulacaktır.
http://www.darica.gov.tr/duyurular

Yarışma Takvimi
Film Teslim Başlama Tarihi: 18 Mayıs 2023
Son Başvuru Tarihi: 30 Eylül 2023

İletişim
kisafilmdarica41@gmail.com
Türkiye Cumhuriyeti Darıca Kaymakamlığı
Yalı Mahallesi – İstasyon Caddesi No:122 Darıca Kocaeli
0 (262)745 16 24 dahili 169

Yarışma Hakkında Detaylı Bilgi İçin Tıklayın.
Ön Başvuru Formu İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ