<style>.lazy{display:none}</style>Çuhadaroğlu Öğrenci Proje Yarışması
27.02.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Çuhadaroğlu Öğrenci Proje Yarışması

Çuhadaroğlu Öğrenci Proje Yarışması

Çuhadaroğlu Öğrenci Proje Yarışması

Çuhadaroğlu Öğrenci Proje Yarışması Konusu SEMTLİ Olarak Belirlenmiştir.

Alüminyum sektörünün öncü ve önemli kuruluşlarından ÇUHADAROĞLU ALÜMİNYUM, ulusal, tek kademeli, mimarlık lisans öğrencilerine yönelik mimari proje yarışmasını duyuruyor. İlki 2003 yılında gerçekleştirilen ve yaratıcı, genç fikirlerin üretilmesini, tartışılmasını teşvik eden, bu yıl on dokuzuncusu düzenlenecek olan yarışmanın konusu “SEMTLİ” olarak belirlenmiştir.

Çuhadaroğlu Öğrenci Proje Yarışması 2023

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 30 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 20 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 15 Bin Türk Lirası
3 Adet Eş Değer Mansiyon Ödülü 5 Bin Türk Lirası

Yarışmanın Motivasyonu
Çuhadaroğlu Öğrenci Proje Yarışması 2023_“SEMTLİ”, kente özgü gündelik ve istisnaî durumların bir aradalığı ve geçişkenliği üzerine kurgulanmış, ‘in-situ’ mekânsal yaklaşımların peşine düşüyor.

Ads

Kentsel yaşantı, hem rutin ve gündelik hem de istisnaî ve beklenmedik durumları kapsayan çok katmanlı etkileşimler ve karmaşık ağların bir bileşkesidir. 21. yüzyıl kentleri, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişimi ile büyük ölçekli iklimsel, siyasal ve sosyo-ekonomik krizlerin sebep olduğu kitlesel ve ani değişimlerin etkisi altındadır. Bu koşullar bir yandan kent yaşamı ve yapısal çevreye dair yeni ve özgün mekânsal, mimari ve organizasyonel soruları gündeme getirirken bir yandan da yerel üzerinden mimari tasarım ve pratiği yeniden düşünmeyi gerektiriyor.

Yarışmanın konusu, semt hayatının geçici bir parçası olabilecek, kentsel dokuyla ve alt yapıyla ilişkilenebilecek veya özerkliği sayesinde şebekelerin devre dışı kalması halinde dahi hayatiyetin sürmesine olanak sağlayacak tektonik oluşum, “SEMTLİ” başlığı ile tanımlanıyor.
Günümüz çağdaş yapım, ulaşım, bilişim ve iletişim teknolojilerinin getirdiği olanakların farkında olan, strüktürel bağlamda hafif, türetilebilir, kendine özgü teknoloji veya malzeme önerileri içeren “SEMTLİ” tasarımlarının geliştirilmesi bekleniyor. İstisnaî durumlara ilişkin gereksinimlere verdiği yanıtları, erişilebilir ve gündelik olanla birleştiren, mekânı özgün ilişkiler çerçevesinde örgütleyebilen tasarım yaklaşımlarının tartışılması isteniyor.

Semt, muhit ve komşuluk ölçeğinde sorumluluk taşıyan ve gerektiğinde önerdiği yapım teknolojileriyle kendi kendine yetebilen, sosyal ve fiziksel iyileşmeyi sağlamaya yatkın program karşılıklarını arıyoruz. Katılımcıları, bir arkitektonik nesneyi veya nesneler ağını kamusal paylaşımların üreteci olarak düşünmeye davet ediyoruz.

Yarışmaya Katılma Koşulları

1. Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler, www.ogrenciprojeyarismasi.com sitesi üzerinden kullanıcı adı ve şifre girişi ile sisteme üye olmalı, profil bilgilerini eksiksiz ve hatasız tamamlamalıdır. Bireysel katılan öğrenciler, bireysel katılım formunu, ekip ile katılan öğrenciler, ekip başvuru katılım formunu doldurmalıdır. Ekip katılımlarında seçilen ekip lideri, ekip üyesi öğrencilerin bilgilerini, ekranın sol üstünde yer alan “ekip üyesi ekleme” butonundan tek tek yapabilmektedir. Bireysel ya da ekip katılım formları, doldurulduktan sonra bireysel başvurularda başvuru sahibi tarafından, ekip katılımlarında ekip lideri tarafından imzalanmış ve taranmış olarak sisteme yüklenmelidir.
Ekip katılımlarında ekip lideri sisteme başvuru formunu yüklemelidir. Ayrıca ekip üyelerinin sisteme üye olmasına gerek yoktur. Başvuru aşama ve detayları için www.ogrenciprojeyarismasi.com sitesi ziyaret edilmelidir.

2. Ekip katılımlarında seçilecek ekip lideri sisteme üye olmalı, kişisel bilgilerini girmelidir. Kendisi ile birlikte, tüm ekip üyeleri için gerekli olacak tüm yarışma katılım belgelerinin ve dokümanlarının web sitesi üzerinden gönderimini eksiksiz tamamlamalıdır. Ekip lideri, www.ogrenciprojeyarismasi.com adresinde yer alan kayıtlı bilgileri üzerinden e-mail aracılığıyla, (yarışma takviminde belirlenen zamanlar dâhilinde) ekibi adına iletişime geçecek kişi olacaktır.

3. Yarışmaya Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki okullar / üniversitelerde mimarlık bölümlerinde öğrenim gören lisans öğrencileri bireysel ya da grup olarak katılabilmektedir.

4. Yarışmaya katılacak her öğrenciden, www.ogrenciprojeyarismasi.com sitesi üzerinden yayınlanacak Şartnameyi okuması, Başvuru Formunu eksiksiz doldurması, www.ogrenciprojeyarismasi.com sitesi, @ogrenciprojeyarismasi instagram adresi üzerinden yayınlanan duyuruları ve web adresi üzerinden üyelik bilgilerinde verdikleri e-mail aracılığıyla hatırlatılacak tüm yarışma aşamalarını, takip etmesi beklenmektedir. Bireysel başvurularda katılımcı mail adresi üzerinden, ekip başvurularında ise ekip lideri mail adresi üzerinden tüm bilgilendirmeler yapılmaktadır.

5. Bireysel katılımlarda bizzat katılımcının, grup katılımlarında ekibin tüm üyelerinde mimarlık bölümü lisans öğrencisi olması şartı aranmaktadır. Diğer disiplinlerden öğrenciler ile “danışman” olarak işbirliği yapılabilir. Grup katılımlarında kişi sayısı sınırlaması yoktur. Ekip katılımlarında ekibe dahil olan ekip üyeleri ya da lideri dilerse yarışmaya ayrıca bireysel katılım ile de başvurabilmektedir. Bu durumda yarışmaya katılacak öğrencinin www.ogrenciprojeyarismasi.com sitesi üzerinden bireysel katılımı ile yeniden başvuru formu doldurması ve kendi kişisel bilgileri ile bireysel başvuru yapması şartı aranır.

6. 2023 yılında mezun olacak öğrenciler de yarışmaya katılabilmektedir. Bireysel katılımlarda bizzat katılımcının, ekip katılımlarında, tüm ekip üyelerinin yarışmanın ilan edildiği tarihte öğrenci olduğunu ilgili üniversitenin Öğrenci İşleri’nden ya da E-Devlet sisteminden alacağı öğrenci belgesi ile belgelemesi gereklidir. Mezun olacak öğrencilerin öğrenci belgesi alırken sorun yaşamaması adına yarışma ilan edildikten ve öğrenim gördüğü üniversite akademik tatili başlamadan ön başvurusunu tamamlaması, öğrenci belgesini alması önerilmektedir.

7. Yarışmaya katılan her projenin özgün olması; daha önce başka bir yerde yayınlanmamış, başka bir yarışmaya katılmamış ve proje stüdyosu ya da herhangi bir tasarım atölyesi kapsamında üretilmemiş olması koşulları aranmaktadır. Aksi tespit edildiği takdirde proje diskalifiye edilecektir.

8. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

9. Yarışmaya sunulan çalışmaların her türlü fikri hakları, 5846 sayılı Kanun’un hükümleri uyarınca sahiplerine aittir, ancak bu yarışmaya katılmakla yarışmacılar projelerinin ÇUHADAROĞLU tarafından sergilenmesi ve her türlü yayın aracılığıyla yayınlanmasını kabul etmiş sayılacaklardır. Ödül alan projeler iade edilmeyecektir. Teslim edilen tüm projeler, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi arşivinde kalacaktır.

10. Yarışmaya seçici kurul üyeleri, raportörler ve ÇUHADAROĞLU çalışanları ile birinci derece yakınlıkları olanlar katılamazlar.

11. Yarışma süresince hiçbir yarışmacı jüri heyeti ve raportörler ile doğrudan temasa geçemez. Proje ve yarışma ile ilgili tüm sorular, Yarışma Takviminde belirtilen sürede (soruların son iletilme tarihine kadar) www.ogrenciprojeyarismasi.com sitesi üzerinden ÇUHADAROĞLU iletişim mail adresine iletilecektir. Bu adres, opy@cuhadaroglu.com‘dur.

12. Proje ve yarışma esaslarının tam ve eksiksiz yerine getirilmesi için yarışmaya katılacak her öğrencinin şartnameyi dikkatlice okuması gerekmektedir. Ayrıca tüm yarışmacıların www.ogrenciprojeyarismasi.com sitesi ve @ogrenciprojeyarismasi instagram adresi üzerinden yayınlanacak Yarışma Takvimi’ni takip etmeleri, takvimde belirtilen tarihlere uymaları ve istenen tüm belgeleri yarışma takvimine uygun zamanda dijital olarak sisteme taranmış formatta yüklemeleri, teslim adresine göndermeleri gerekmektedir. Belgelerin, dosyaların, resimlerin yükleme tarihi, ölçü ve ölçek bilgisi başvuru ekranında yükleme esnasında görülecek şekildedir.

13. Proje teslimi “kimlik zarfı” ve “yarışma panoları”nın hem dijital hem basılı tesliminden oluşur. www.ogrenciprojeyarismasi.com üzerinden sisteme yüklenecek belgeleri istenen zamanda yüklemeyen, teslim süresini geçiren, istenenleri eksik-hatalı ya da kimliğini açıklayıcı şekilde gönderen yarışmacıların (ya da yarışma gruplarının) projeleri, jüri değerlendirme sürecine dahil edilmeyecektir. Bu projeler raportörler tarafından tespit edilmekte ve belgelenmektedir.

14. Yarışmaya katılan öğrenciler, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.

Yarışmacılardan İstenenler

Yarışmaya katılacak öğrencilerin www.ogrenciprojeyarismasi.com sitesi üzerinden üye olması gereklidir.
Yarışmacılardan istenen ve aşağıda belirtilmiş tüm belgeler, www.ogrenciprojeyarismasi.com web sitesi üzerinden sisteme dijital formatta yüklenmelidir. Yüklenecek her belgenin, dosyanın, çizimin yükleme tarihi, ölçüsü, biçimi, formatı vb. bilgisi, web sitesi üzerinde yarışmaya katılacak öğrencinin belge yükleme yapacağı alanda yazılıdır. Bu belgeleri eksik ya da hatalı yükleyen öğrencilerin başvuruları jüri değerlendirmelerine alınmamaktadır. Yarışma takviminde belirtilen tarihte tüm belgelerin www.ogrenciprojeyarismasi.com sitesi üzerinden yüklenmesi gerekmektedir.

1. Rumuz: Sisteme kayıt olup, başvuru formunu dolduran ve sisteme yükleyen her öğrenciye sistem 5 rakamlı bir rumuz verir. Bu numara, başvuran öğrencinin jüri değerlendirmelerinde geçici kimliği yerine geçmektedir.

2. Başvuru Katılım Formu: Bireysel veya ekip katılımlarında katılım şekline göre doldurulacak başvuru formu, eksiksiz, hatasız doldurulmuş, imzalanmış ve taranmış hali ile web sitesine yüklenmelidir.

3. Kimlik Fotokopisi: Bireysel başvurularda başvuran öğrencinin, ekip katılımlarında ekip lideri ve ekip üyelerinin kimlik fotokopileri, taranmış hali ile web sitesine yüklenmelidir.

4. Öğrenci Belgesi: Bireysel başvurularda başvuran öğrencinin, ekip katılımlarında ekip lideri ve ekip üyelerinin, Öğrenci İşleri’nden ya da E-devlet üzerinden alacağı öğrenci belgesi, taranmış hali ile web sitesine yüklenmelidir.

5. Kimlik Zarfı: Yarışmacılar, projenin teslim edileceği ambalajın içine proje ile aynı rumuzu taşıyan ve üzerinde el yazısı olmamak koşulu ile “Çuhadaroğlu Alüminyum 2023 Öğrenci Proje Yarışması Kimlik Zarfı” başlığı yazılı, kapalı ve içini göstermeyen bir zarf koyacaklardır. Kimlik zarfı içinde: Başvuru Katılım Formu (imzalı), Kimlik Fotokopisi, Öğrenci Belgesi, Proje Açıklama Raporu yer almalıdır.

Yarışma Panoları:
29,7×29,7 cm boyutlu kare formatlı panolar, maksimum 9 tane olacak şekilde düzenlenmelidir. Panoların nasıl bir araya geleceğini belirten anahtar diyagram pano düzeninde uygun bir yere yerleştirilmelidir.

Yarışmanın teması çerçevesinde seçilen yerin, semt ve kent ölçekleriyle bağının kurulması, mikro-düzeyde gözlemlenmesi, yakın okumalarının yapılması, senaryodaki kentsel ölçekte dönüşme (istisnaî ve gündelik) durumlarının tanımlanması beklenmektedir. Yarışmacılar seçtikleri semti, ölçeği, etkileşim alanlarını özgün nitelikleriyle bütünsel olarak tanıtmalıdırlar. Bu nedenle panoların seçilen semtin mikro ve makro ölçeklerde okumasını ve tasarım ile ilişkisini açıklayan 2 ve 3 boyutlu görseller içermesi beklenmektedir.

Panolarda çizimlerin ölçeklendirilebilmesi için 2 boyutlu çizimlere çizgi ölçek verilmelidir.

Dijital olarak teslim edilen panolar, çizimlerin tamamı katmanlar [layerlar] ile kaydedilmiş .tiff formatında ve 300 dpi çözünürlükte olacak şekilde düzenlenmelidir. Basılı olarak teslim edilirken ise panolar, minimum 150 gr. kağıda basılmış şekilde iletilmelidir.

Proje Açıklama raporu: Tasarımı açıklayan (en fazla 500 kelime), Arial 12 punto ile yazılacak A4 boyutunda özet açıklama metni/proje raporu doc veya docx formatında word dökümanına kaydedilmiş haliyle, sağ üst köşesinde rumuz numarası yazılmış şekilde talep edilecektir. Ayrıca Proje Açıklama Raporunun, www.ogrenciprojeyarismasi.com sitesi üzerinde “Proje Açıklama Raporu” alanına yazılması, kaydedilmesi gereklidir.
Yarışmacılardan istenen tüm belgelerin, hem basılı hem dijital olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Basılı teslimin, kargo aracılığı ile yapılması gerekmektedir, elden teslimler kabul edilmeyecektir.

Proje Teslim Adresi:
İTÜ Mimarlık Fakültesi, Taşkışla Kampüsü, Harbiye Mh., Taşkışla Cad. NO:2, 34437, Şişli / İstanbul adresine, Araş. Gör. Buse Özçelik ve Araş. Gör. Emirhan Kurtuluş isimleri dikkatine gönderilecektir.
Basılı teslim için yarışma panoları ve kimlik zarfı, tek bir ambalaj içinde teslim tarihi olarak ilan edilmiş olan 14 Eylül 2023’te saat 16.00 öncesinde kargoya teslim edilmeli; dijital teslim, aynı tarihte, 14 Eylül 2023’te saat 23.59 öncesinde www.ogrenciprojeyarismasi.com sitesi üzerinden kargo teslim makbuzu ile birlikte sisteme yüklenmelidir. Yarışma sürecinde tüm duyuru ve bilgilendirmeler, tüm öğrencilerin takip etmesi için www.ogrenciprojeyarismasi.com sitesi ve @ogrenciprojeyarismasi instagram adresi üzerinden yayınlanacaktır.
Yukarıda belirtilen tarih ve saatlerden sonra ulaşan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Yarışmayı düzenleyen kurum, ilgili kişilere ve adrese teslim edilmeyen ya da kargoda kaybolan projelerden sorumlu değildir.

Yarışma Takvimi
11 Mayıs 2023: Yarışmanın duyurulması
1 Haziran 2023: Soru sorulması için son tarih, saat 17.00’a kadar
9 Haziran 2023: Soruların yanıtlanması
22 Haziran 2023: Çuhadaroğlu Fabrika gezisi (Web sitesinde yer alan katılım formu
1 Haziran 2023 tarihine kadar doldurulmalıdır.)
14 Eylül 2023: Basılı panoların kargoya verilmesi için son tarih, saat 16.00’a kadar
14 Eylül 2023: Dijital panoların ve kargo makbuzunun, saat 23.59’a kadar, www.ogrenciprojeyarismasi.com sitesi üzerinden yüklenmesi
30 Eylül 2023: Jüri değerlendirmesi başlangıç tarihi
7 Ekim 2023: Ödül grubunun ilan edilmesi ve jüri raporunun yayınlanması
6 Kasım 2023: Kolokyum ve ödül töreni ( törenin yeri ve saati ile ilgili ilerleyen tarihlerde www.ogrenciprojeyarismasi.com web sitesi ve @ogrenciprojeyarismasi instagram adresi üzerinden duyuru yapılacaktır.

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.
Yarışmaya Katılmak İçin Tıklayın.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
  1. şeyma dedi ki:

    inşallah kazanırım ama sorun çıkmasın

BİR YORUM YAZ