20.10.2021 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Çuhadaroğlu Öğrenci Proje Yarışması

Çuhadaroğlu Öğrenci Proje Yarışması

Çuhadaroğlu Öğrenci Proje Yarışması

Çuhadaroğlu Öğrenci Proje Yarışması Konusu Yeni Yaşam Arayüzleri Olarak Belirlenmiştir. Alüminyum sektörünün önemli kuruluşlarından ÇUHADAROĞLU, her yıl tekrarlanan, ulusal, tek kademeli öğrenci proje yarışmasının bu yıl 18. sini düzenlemektedir. Yapı ve tasarım sektörünün gelişiminde, yaratıcı, genç fikirlerin üretilmesini teşvik eden, bu yarışmanın bu seneki konusu “Yeni Yaşam Arayüzleri” olarak belirlenmiştir.

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 7 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 5 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 4 Bin Türk Lirası
3 Adet Eş Değer Mansiyon Ödülü 1.500 Türk Lirası

Yarışmanın Konusu Ve Amacı
Yeni Yaşam “Arayüzleri”
Bugün geleceğin içinde bir yerlerde ve eski ile yeni arasında bir konumda olduğumuz söylenebilir. Hayatın her alanını değiştiren güncel koşullarımız, yaşama dair her şeyi yeniden düşünmemize neden oluyor. Yaşamın tüm alanlarında olduğu gibi tasarımın her alanında da zorunluluklardan ötürü değişen koşullarımız geleceği bir ölçüde muğlak hale getiriyor. Kaçınılmaz olarak her bir disiplinin kendi içinde ve diğerleri ile etkileşimde bu muğlaklığı dağıtmaya yönelik arayışlar içinde olduğu söylenebilir. Geleceğin yeni hallerini, durumlarını, koşullarını anlamaya yönelik arayışlarımız da bu nedenle hız kazanmaktadır.

Bugünlerde örtük veya açık olarak geleceğin getireceği yeni hallerin, ‘yeni normallerin’ ne olabileceği üzerine spekülasyonlar yapıyor ve öngörülerimiz üzerinden yeni gelecek fikirleri üretmeye çalışıyoruz. Bir taraftan pandeminin sebep olduğu belirsizlikler, öte taraftan değişen, gelişen dönüşen teknoloji ve bilgi rejimleri kent, kır, mekan ve birey arasında yeni ve olası ilişkileri düşünmemizi kaçınılmaz kılıyor. Ancak, bugün pek çok alanda olduğu gibi kent, mimarlık ve tasarımı ilgilendiren tüm alanlarda bir “duraklamadan veya yavaşlıktan” söz etmek mümkün. Nasıl olacağını bilemediğimiz bu muğlak gelecek için elimizdeki mevcut varlıklara, olgulara, değerlere ve kaynaklara bakarak çeşitli çıkarımlar yapmaya ve hayatın tüm alanlarını olumlu koşullar üzerine tanımlamaya her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Dolaysıyla, tasarımın tüm alanları için, güncel koşullarımız bağlamında çeşitli sorgulamalar yapmak, farklı problemler tanımlamak ve içinde bulunduğumuz koşulları toplum yararına olumlu bir biçimde dönüştürecek olası çözümler üretmek durumundayız.
Çuhadaroğlu 2021 Öğrenci Projesi Yarışması, ilgili alanların tüm tasarımcılarını, içinde olduğumuz muğlaklığı, durgunluğu, yavaşlığı ve kısıtları aşacak/dağıtacak düşünce ve üretimler yapmaya, zihinsel etkinliğimizi arttırmaya davet ediyor. Bu çerçevede, bu yıl 18’incisi düzenlenen Çuhadaroğlu 2021Öğrenci Projesi Yarışması’nın konusu “yeni yaşam arayüzleri” tasarımıdır.

“Yeni yaşam arayüzleri” teması ile katılımcılardan, kır/kent ile birey/toplum bağlamında gündelik koşullarımızı gözeten bir tasarım problemi tanımlamaları ve buna yönelik çözüm senaryoları oluşturmaları beklenmektedir.

Sponsorlu

Yarışmaya Katılma Koşulları

1. Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler, www.ogrenciprojeyarismasi.com sitesi üzerinden kullanıcı adı ve şifre girişi ile sisteme üye olmalıdır. Profil bilgilerini eksiksiz ve hatasız tamamlayan öğrenciler, katılım şekline göre, bireysel katılım veya ekip katılımı yapabilmektedir. Bireysel katılım yapacak öğrenciler bireysel katılım formunu, ekip olarak katılan öğrenciler, ekip katılım formunu doldurduktan sonra yarışmaya katılım sağlayabilmektedir. Ekip katılımlarında katılımcılar, ekip üyelerini temsil edecek ekip liderini belirlemek durumundadır.

2. Bireysel veya ekip katılımlarında yarışmaya katılmak için istenen belgelerin www.ogrenciprojeyarismasi.com adresi üzerinden yönlendirildiği şekli ve son yükleme tarihine göre doldurulması ve sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

3. Ekip katılımlarında seçilecek ekip lideri sisteme üye olmalıdır. Ekip lideri, yarışmaya katılacak ekip üyelerini www.ogrenciprojeyarismasi.com adresi üzerinden e-mail ile davet edebilmektedir. Daveti kabul eden ekip üyesi, ekibe katılabilmektedir. Ekip lideri, tüm ekip üyelerinin ekip katılım formunda yer alan isim, soyisim, imza bilgilerini, nufüs cüzdanı, öğrenci belgesi, iletişim bilgileri gibi verilerin tamamlanmasını ve kontrolünü sağlamak zorundadır.

4. Ekip katılımlarında ekip üyeleri ve ekip lideri, ayrıca bireysel katılım yapamamaktadır. Katılımcılar tek sefer katılım yapabilmektedir.

5. Katılım koşulları, başvuru aşama ve detayları, sıkça sorulan sorular için www.ogrenciprojeyarismasi.com sitesi ziyaret edilmelidir.

6. Yarışmaya Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki okullar / üniversitelerde öğrenim gören lisans öğrencileri bireysel ya da ekip olarak katılabilmektedir.

7. Yarışmaya katılacak her öğrenciden, www.ogrenciprojeyarismasi.com sitesi üzerinden yayınlanacak Şartnameyi okuması, bireysel ve ekip katılım formunu ve yarışmadan istenen belgeleri eksiksiz doldurması beklenmektedir.

8. Katılımcıların www.ogrenciprojeyarismasi.com sitesi üzerinden yayınlanan e-posta aracılığı ile iletilen, duyuruları takip etmeleri beklenmektedir.

9. Katılımcıların üyelik bilgileri esnasında verdikleri e-posta adreslerine yarışma hakkında, yarışma takvimine göre hatırlatma ve bilgilendirme mailleri gönderilecektir. Ekip katılımlarında ekip lideri e-posta adresli üzerinden bilgilendirmeler yapılacaktır. Bireysel başvurularda katılımcı mail adresi üzerinden bilgilendirme yapılmaktadır.

10. Yarışmaya üniversitelerin mimarlık, mühendislik, şehir ve bölge planlama , endüstriyel tasarım, iç mimarlık, peyzaj bölümleri lisans öğrencileri katılabilmektedir. Grup katılımlarında kişi sayısı sınırlaması yoktur. Bireysel ve ekip katılımlarında lisans öğrencisi şartı aranmaktadır.

11. 2021 yılında mezun olacak öğrenciler de yarışmaya katılabilmektedir. Bireysel katılımlarda bizzat katılımcının, ekip katılımlarında, tüm ekip üyelerinin yarışmanın ilan edildiği tarihte öğrenci olduğunu ilgili üniversitenin Öğrenci İşleri’nden ya da E-Devlet sisteminden alacağı öğrenci belgesi ile belgelemesi gereklidir. Mezun olacak öğrencilerin öğrenci belgesi alırken sorun yaşamaması adına yarışma ilan edildikten ve öğrenim gördüğü üniversite tatilinden evvel öğrenci belgesini alması önerilmektedir.

12. Yarışmaya katılan her projede özgünlük ve daha önce başka bir yerde yayınlanmamış ya da başka bir yarışmaya katılmamış olması koşulu
aranmaktadır. Bu şartın ihlali ispatlandığında bireysel ya da ekip katılımlarındaki katılımcılar jüri heyeti kararı ile yarışma dışı bırakılacaktır.

13. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

14. Yarışmaya sunulan çalışmaların her türlü fikri hakları, 5846 sayılı Kanun’un hükümleri uyarınca sahiplerine aittir, ancak bu yarışmaya katılmakla katılımcılar projelerinin ÇUHADAROĞLU tarafından sergilenmesi ve her türlü yayın aracılığıyla yayınlanmasını kabul etmiş sayılacaklardır. Ödül alan projeler iade edilmeyecektir.

15. Yarışmaya jüri heyeti üyeleri, raportörler ve ÇUHADAROĞLU çalışanları ile birinci derece yakınlıkları olanlar katılamazlar.

16. Yarışma süresince hiçbir katılımcı jüri heyeti ve raportörler ile doğrudan temasa geçemez. Proje ve yarışma ile ilgili tüm sorular, Yarışma Takviminde belirtilen sürede (soruların son iletilme tarihi) www.ogrenciprojeyarismasi.com sitesinde yer alan iletişim bölümünden e-posta aracılığı iletilmelidir.

17. Proje ve yarışma esaslarının tam ve eksiksiz yerine getirilmesi için yarışmaya katılacak her öğrencinin şartnameyi dikkatlice okuması gerekmektedir. Ayrıca tüm katılımcıların www.ogrenciprojeyarismasi.com sitesi üzerinden yayınlanacak Yarışma Takvimi’ni takip etmeleri, takvimde belirtilen tarihlere uymaları ve istenen tüm belgeleri yarışma takvimine uygun zamanda istenen formatta yüklemeleri beklenmektedir. Belgelerin, dosyaların, resimlerin yükleme tarihi, ölçü ve ölçek bilgisi yükleme esnasında yükleme yapılacak alanda görülecek şekildedir.

18. www.ogrenciprojeyarismasi.com üzerinden sisteme yüklenecek belgeleri istenen zamanda yüklemeyen, eksik ve hatalı yükleyen tüm katılımcıların projeleri, jüri yarışma değerlendirme sürecine dâhil edilmeyecektir. Bu projeler, raportörler tarafından yarışma son başvuru tarihi itibari ile tespit edilecek ve tutanakla jüri heyetine sunulacaktır.

19. Yarışmaya katılan öğrenciler, bu şartname hükümlerini, hükümlere uymayı www.ogrenciprojeyarismasi.com sitesi üzerinden kişisel bilgilerinin paylaşımını, iletişim bilgileri üzerinden kurulacak bilgilendirmeleri kabul etmiş sayılmaktadır.

Yarışmacılardan İstenenler
Yarışmadan istenen aşağıda belirtilmiş tüm belgeler www.ogrenciprojeyarismasi.com sitesi üzerinden sisteme dijital formatta yüklenmelidir. Her yüklenecek belgenin, dosyanın, çizimin yükleme tarihi, ölçüsü, biçimi, formatı vb. bilgisi site üzerinde yarışmaya katılacak öğrencinin belge yükleme yapacağı alanda yazılıdır. Bu belgeleri eksik ya da hatalı yükleyen öğrencilerin başvuruları jüri değerlendirmelerine alınmamaktadır. Yarışma takviminde belirtilen yarışmanın sona ermesi tarihinden evvel tüm belgelerin www.ogrenciprojeyarismasi.com sitesi üzerinden yüklenmesi gerekmektedir.

Rumuz: Bireysel veya ekip katılımlarında başvuru formunu dolduran ve sisteme yükleyen her öğrenciye sistem otomatik olarak rumuz vermektedir. Numaralardan oluşan bu rumuz, başvuran öğrencinin jüri değerlendirmelerinde geçici kimliği yerine geçmektedir.

1. Başvuru Katılım Formu: Bireysel veya ekip katılımlarında katılım şekline göre doldurulacak başvuru formunun eksiksiz, hatasız doldurulmuş, imzalanmış ve taranmış hali, (Ekip katılımlarında ekip lideri ve ekip üyelerinin bilgilerinin ekip katılım formu üzerinde doldurulmuş olması gerekmektedir.)

2. Kimlik Fotokopisi: Bireysel başvurularda başvuran öğrencinin, ekip katılımlarında ekip lideri ve ekip üyelerinin kimlik fotokopisi taranmış hali,

3. Öğrenci Belgesi: Bireysel başvurularda başvuran öğrencinin, ekip katılımlarında ekip lideri ve ekip üyelerinin öğrenim görülen üniversitenin Öğrenci İşleri biriminden ya da e-devlet üzerinden alacağı öğrenci belgesinin taranmış hali,

4. Tasarımı açıklayan 2 ve 3 boyutlu görseller*:

Tasarımı aktaran her tür görsel ifadeyi içeren çalışmalar,
* Video ve animasyon üretimi opsiyonel olup, proje açıklama raporuna ek bir üretim olarak değerlendirilecektir.

5. Yarışma Paftaları:

Tamamı katmanları [layerlar] ile kaydedilmiş .tiff formatında ve 300 dpi çözünürlükte en fazla 2 adet yatay A1 pafta

6. Proje Açıklama raporu:

Arayüze dair kavramsal yaklaşımı, yeni yaşam/kullanım olasılıklarını ve tasarıma yansımalarını açıklayan ve A1 paftalar üzerinde yer alacak şekilde en fazla 500 kelimelik rapor, 12 punto ile yazılacak A4 boyutunda özet açıklama metni, txt, metin veya word dökümanına kaydedilmiş haliyle, sağ üst köşesinde rumuz numarası yazılmış şekilde,
teslim edilecektir.
Not: Proje açıklama raporu, aynı zamanda www.ogrenciprojeyarismasi.com sitesi üzerinde mimari açıklama raporu bölümündeki metin bölümüne yazılacaktır.

Yarışma Takvimi
21 Mayıs 2021: Yarışmanın duyurulması
09 Temmuz 2021: Soruların sorulması için son tarih ve yanıtlanması (kolokyum platformunda çevrim içi etkinlik üzerinden yapılacaktır.) (Bu yöntem konusunda emin miyiz?)
26 Temmuz 2021: Soruların yanıtlanması
10 Eylül 2021: www.ogrenciprojeyarismasi.com
sitesi üzerinden proje teslim tarihi, saat 17.00’ye kadar
17 Eylül 2021: Jüri değerlendirmesi başlangıç tarihi
24 Eylül 2021: Sonuçların duyurulması
08 Kasım 2021: Çevrim içi kolokyum ve ödül töreni

Soruların sorulması ve yanıtlanması: Yarışmaya katılan tüm öğrenciler, yarışma ile ilgili tüm sorularını yarışma ilanından itibaren en geç 09 Temmuz 2021 saat 17.00’ye kadar iletişim@cuhadaroglu.com adresine göndermelidir.09 Temmuz 2021 tarihinde, kolokyum töreni ile www.ogrenciprojeyarisma.com sitesi üzerinden duyurulacak çevrim içi etkinlik linkine katılarak sorabilecektir. Soruların cevapları www.ogrenciprojeyarismasi.com adresinde yayınlanacaktır.

Projenin Teslim Tarihi: Projelerin ve tüm belgelerin yüklenme tarihi 10 Eylül 2021 günü saat 23:59’dur. Bu tarihten sonra sistem otomatik olarak veri yüklemeye kapatılmaktadır.

Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi: Jüri heyeti ve raportörler, 17 Eylül 2021 tarihinde başvuran tüm projeleri değerlendirmeye başlayacaktır. Bu süreç 1 ile 3 gün arasında sürebilir. Süreç akabinde değerlendirme raporu hazırlanacaktır.

Sonuçların Duyurulması: 24 Eylül 2021 günü www.ogrenciprojeyarismasi.com sitesi üzerinden açıklanacaktır.

Kolokyum ve Ödül Töreni: 08 Kasım 2022 tarihinde, yarışmaya katılan tüm projelerin jüri heyeti ve öğrencilerin katıldığı toplantı ile sunum eşliğinde değerlendirilmesidir. Öğrencilerin soruları cevaplanmakta, yarışmaya katılan ve kazanan proje sahiplerine ödülleri takdim edilmektedir.

Yarışma Kataloğu: Tüm projeler, sonuçlar ilan edildikten sonra dijital formatta bir yarışma kataloğu haline getirilecek ve yarışmaya katılan öğrencilerin mail adreslerine iletilecektir. Yarışma kataloğu ayrıca www.ogrenciprojeyarismasi.com adresinde indirilebilir formatta yayınlanacaktır.

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
  1. şeyma dedi ki:

    inşallah kazanırım ama sorun çıkmasın

BİR YORUM YAZ