03.03.2021 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Çorum Hitit Vakfı Burs Başvuruları

Çorum Hitit Vakfı Burs Başvuruları

Çorum Hitit Vakfı Burs Başvuruları

Çorum Hitit Vakfı Burs Başvuruları Kayıt Forumunun Online Olarak Doldurulup Çıktısının Alınıp İmzalanması Ve İstenilen Belgelerin 15 Eylül 2018 Saat 17:00’a Kadar Vakfa Elden Yada Posta Yoluyla Teslim Edilmesiyle Yapılmaktadır.

2018-2019 Burs Başvuru Tarihleri: 15 Ağustos 2018 Saat 08:00 Başlangıç, 15 Eylül 2018 Saat 17:00’da Sona Erecek.

Çorum Hitit Vakfı Burs Süresi 8 Aydır Ve Ekim Ve Haziran Aylarında Ayın İlk Haftasında Ödenmektedir. Burs İli İlgili Her Türlü Sorunuz İçin corumhititvakfi@gmail.com Mail Adresini Kullanabilirsiniz.

İletişim Bilgileri: Kunduzhan Caddesi Kalelioğlu Apartmanı No: 1 Kat: 3 Çorum
Telefon Numarası: 0 364 225 64 14

Burs Başvuru Koşulları
-Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak
-Çorum İl Sınırlarında İkamet Ediyor Olmak
– ÖSYM Tarafından En Az 4 Yıllık Bir Yükseköğretim Kurumu’nu Kazanmış Olmak (Açık Öğretim Fakülteleri Ve Vakıf Üniversitelerini Kazananlar Bu Kuralın Dışındadır)
– Yüz Kızartıcı Suçtan Ceza Almamış Olmak,
-Malvarlığı Ve Gelir Durumuna Göre Maddi Desteğe İhtiyacı Olmak,
-Ara Sınıflar İçin, Başarısız Dersi Olmamak Veya Genel Başarı Ortalaması En Az 4 Üzerinden 2,5 Olmak (100 Üzerinden Not Alınan Üniversitelerde En Az 65),
-Çorum Hitit Vakfı Öğrencilere Vereceği Burs Süresi Aşağıdaki Gibidir,

Sponsorlu Bağlantılar
  • Tıp Fakültesi : 6 Yıl
  • Diş Hekimliği Fakültesi : 5 Yıl
  • Eczacılık Fakültesi : 5 Yıl
  • Diğer Bütün Fakülte Öğrencilerine En Fazla 4 Yıldır

-Burs Süresi Bursiyerin Kayıtlı Olduğu Programın Normal Eğitim Süresi Kadardır. Eğer Varsa Hazırlık Sınıfı Da En Fazla 1 Yıl Olarak Bu Süreye Eklenir.
-Yeni Bursiyer Adayları İlan Edilen Tarihler Arasında İstenen Belgeleri Tamamlayarak Çorum Hitit Vakfı (Ç.H.V.) Sayfasında Belirtilen Elektronik Formu Doldurup İstenen Belgelerle Birlikte En Geç 23 Eylül 2016 Tarihine Kadar Ç.H.V. Adresine Evraklarını Teslim Etmeleri Gerekmektedir.
– Ç.H.V.’Dan Burs Almaya Hak Kazananlar, Ç.H.V.´nın Burs Koşullarını Bilerek Burs Almaya Başlar. Bursiyerler, Burs Koşullarına Aykırı Hareket Ettiği Takdirde Hakkında Yapılacak Her Türlü İşlemin Sorumluluğunu Kabul Eder.
-Bursiyerler Öğrenimleri İle İlgili Bölüm Değişikliği, Okul Değişikliği, Geçici Olarak Yurt Dışına Çıkma, Öğrenime Devam Edememe Vb. Her Değişikliği Ç.H.V.´na Zamanında Bildirmekle Yükümlüdür.

Bursun Devam Etme Koşulları
A) Bursiyerler, Not Dökümü Belgelerinin (Transkript) Ve Bir Üst Sınıfa Geçtiğini Gösterir Öğrenci Belgesinin Onaylı Örneğini Her Eğitim-Öğretim Yılı Başında Eylül Ayı Sonuna Kadar Ç.H.V.´na Ulaştırmakla Yükümlüdür.
B) Bursiyerin Kaydını Dondurması Durumunda Bursun Da Ödemesi Durdurulur. Bursiyer Öğrenimine Devam Etmeye Başladığında Burs Ödemesi De Tekrar Başlatılır. Bu Süre Burs Süresine Dahil Edilmez. Bursun Yeniden Başlatılabilmesi İçin İlgili Üniversiteden Öğrencinin Öğrenime Devam Ettiğine İlişkin Resmi Bir Yazı Gereklidir.
C) Gerekli Güncellemelerin Zamanında Yapılmaması Burs Ödemelerinin Güncelleme Yapılana Kadar Durdurulmasına Neden Olur.
D) Sınıf Geçemeyen Bir Bursiyerin Bursu Sona Erdirilir.
E) Talep Edilen Bilgilere İlişkin Yanlış Beyan, Talep Edilen Resmi Belgelerin Zamanında Teslim Edilmemesi, Disiplin Cezası Alınması Durumlarında Burs Sona Erdirilir. Yanlış Beyan Dışında Bursun Kesilmesine Neden Olan Durumun Ortadan Kalkması Burs Komitesinde Bursiyerin Durumunun Yeniden Ele Alınmasını Ve Uygun Görülürse Bursun Tekrar Başlatılmasını Sağlayabilir.
F) Bursiyerin Bölüm Ya Da Üniversite Değiştirmesi Durumunda Burs Durumu Burs Komitesinde Yeniden Değerlendirmeye Alınır. Bir Öğrenci Bir Yükseköğrenim Süresi İçin Burs Alabilir.
G) Öğrenci Değişim Programı İle Yurtdışı Eğitim Programına (Erasmus Vb) Giden Ve Dönüşte Normal Öğrenim Süresinde Kayıtlı Olduğu Üniversiteden Diploma Alacak Bursiyerler, Ç.H.V.’na Bilgi Vermelidir. Ç.H.V. Tarafından İstenen Belge Ve Bilgilerin İletilmesi Halinde Yurt Dışında Bulundukları Süre İçinde De Burslarını Almaya Devam Ederler.
H) Bursiyerin Başarı Durumu, Yılsonu Ortalaması Dikkate Alınarak Vakıf Yönetimi Tarafından Değerlendirilir Ve Başarı Gösteremeyen Bursiyerlerin Bursu Kesilir.
İ) Genel Başarı Ortalaması 4.00 Üzerinden En Az 2.50 (100 Üzerinden Not Alınan Üniversitelerde En Az 65 ) Olup, Öğretim Kurumunca Başarılı Sayılan Ve Bir Üst Yıl Veya Yarıyıla Geçiş Hakkını Kazanan Öğrencinin Bursu Ertesi Yıl Devam Eder. (Not Ortalaması Uygun Olduğu Takdirde En Fazla 3 Başarısız Derse Müsaade Edilir.)
J) Öğrencinin Dönem İzni Alması Durumunda Öğrencilerin Bursu Dondurulur Ancak, Üniversiteye Kayıt Yaptırdığının Üniversite Tarafından Bildirilmesi Üzerine Aynı Burs Tekrar Bağlanır. Bu Durumda, İzinli Geçirilen Süreler Normal Öğrenim Süresine Sayılmaz.
K) Hazırlık Sınıfını Okuyan Öğrencilerin İse Başarıyla Bir Üst Sınıfa Geçtiğini Belgelendirmesi Gerekir. (Hazırlık Sınıfından 1. Sınıfa Geçildiğini Gösteren Belge Yeterlidir).
L) Belgelerinin Ç.H.V´na Ulaşmasından Bursiyerler Sorumludur. Not Dökümü Belgesinin Ve Bir Üst Sınıfa Geçtiğini Gösterir Öğrenci Belgesinin Ç.H.V´na Ulaşmaması Bursun Kesilmesine Neden Olabilir.
M) Öğrenimini Tamamlayan Bursiyerler, İş Hayatına Atıldıktan Sonra, Ç.H.V´na Maddi Katkıda Bulunmayı, Kendisi Gibi En Az Bir Öğrenciye Ç.H.V Aracılığıyla Burs Vermeyi Taahhüt Eder.
N) Aşağıda Belirtilen Koşullardan Bir Veya Birden Fazlasının Geçerli Olduğu Durumlarda, Söz Konusu Bursiyerlerin Bursu Kesilir
A) Sınıf Veya Dönem Tekrarı Yapan
B) Kayıt Sildirme, Mezuniyet Gibi Nedenlerle Üniversiteden İlişkisi Kesilen Veya Ç.H.V Yönetiminin Onayını Almadan Öğretim Kurumunu Değiştiren
C) Burs Almaktan Vazgeçtiğini Bildiren
D) Disiplin Cezası Alan
E) Tutuklanan
F) Her Ne Sebeple Olursa Olsun Yanlış Beyanda Bulunan
G) Ç.H.V. Yönetimi Tarafından İstenen Bilgi Ve Belgeleri Zamanında İletilmeyen
İ) Öğrenimi Geçici Bir Süre İçin Öğretim Kurumunca Dondurulan Veya Dönem İzni Alan
K) Vefat Eden
L) Sosyal Güvenlik Kurumuna Bağlı Olarak Çalışan (Staj Dışında)

Burs Alanların Sorumlulukları
Bursiyerler Öğrenimleri İle İlgili Bölüm Değişikliği, Okul Değişikliği, Geçici Olarak Yurt Dışına Çıkma, Öğrenime Devam Edememe Vb. Her Değişikliği Ç.H.V.´na Zamanında Bildirmelidir.
Yatay Geçiş İle Aynı Üniversite İçinde Bölüm Değiştiren Öğrencinin Bursu Devam Eder. Bu Durumda, Öğrencinin Önceden Aldığı Burs Süresi İle Yeni Bölümde Verilecek Burs Süresi Toplamı Yeni Bölümdeki Normal Öğrenim Süresinden Fazla Olamaz.
Daha Önce Ç.H.V’dan Burs Alan Ve LYS İle Yeniden Üniversiteye Yerleştirilen Öğrenciye Hak Kazanması Koşuluyla Yeni Öğrenci Statüsünde Burs Verilebilir. Ancak, Öğrencinin Önceden Aldığı Burs Süresi Yeni Kurumdaki Normal Öğrenim Süresinden Düşülür.
Burs Kesilmesi İşlemi, Bursun Kesilmesine İlişkin Nedenin Ç.H.V´na İletilmesi Üzerine Yürürlüğe Konulur. Geç Bildirim Nedeniyle Fazladan Yapılmış Ödemeler, Bursiyerden Talep Edilir.
Öğretim Kurumu Tarafından Öğrenci Değişim Programı İle Yurtiçi/Dışı Eğitim Programına Giden Ve Dönüşte Normal Öğrenim Süresinde Kayıtlı Olduğu Üniversiteden Diploma Alacak Bursiyerler, Bu Durumlarını Ç.H.V’na İletmelidir.
Bursiyerlerimiz İletişim Bilgilerindeki Değişmeleri Çorum Hitit Vakfına Bildirmekle Yükümlüdür.

Çorum Hitit Vakfı Burs Başvuru Belgeleri
1. Çorum Hitit Vakfı Sayfasından Doldurulmuş Olan Elektronik Başvuru Formu,
2. Yükseköğretime Yeni Kayıt Yaptıranlar LYS Sonuç Belgesi, Ara Sınıflarda Öğrenim Görenler: Öğretim Kurumundan Alınmış Onaylı Öğrenci Belgesi Ve Öğrenim Süresince Aldıkları Dersleri, Notları, Genel Not Ortalamasını Gösteren Öğretim Kurumundan Onaylı Not Dökümü Belgesini (Transkript)
3. ” Çorum Hitit Vakfı Burs Sözleşmesi” Öğrenci Tarafından İmzalanacaktır, (İndirmek İçin Tıklayın)
4. Nüfus Müdürlüğünden Alınmış Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,
5. Ailenin İkamet Ettiği Yerleşim Yerini Gösteren Yerleşim Yeri Ve Adres Belgesi,
6. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
7. 2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Fotoğraf Arkasına Ad-Soyad Yazılacaktır)
8. Ailenin Mali Durumunu Gösteren Belgeler: Gelir Beyanı: Çalışanlar İçin Maaş Bordrosu, Serbest Çalışanlar İçin Gelir Vergisi Beyannamesinin Fotokopisi, Emekliler İçin Aylık Maaşı Gösterir Banka Belgesi, Geliri Olmayanlar İçin Sosyal Güvenlik Kurumundan Anne Ve Baba Adına Kayıt Olmadığına Dair Belge (İlgili Kurum Veya İnternetten Alınabilir)
9. Okuyan Kardeş İçin Okulundan Alınacak Öğrenci Belgesi,
10. Burs İçin Başvuran Öğrenciye Ait Halk Bankası Çorum Şubesinden Alınmış Hesap Numarası. IBAn No’lu Hesap Numarasını Gösteren Banka Belgesinin Fotokopisi.
Bu Belgelerin Bir Dosya İçerisinde, Belirtilen Tarihe Kadar Vakıf Adresine Elden Veya Posta Yolu İle Ulaştırılması Gerekmektedir.

Online Başvuru Formunu Doldurmak İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ