<style>.lazy{display:none}</style>Çivril Belediyesi Logo Tasarım Yarışması Başvuruları
25.02.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Çivril Belediyesi Logo Tasarım Yarışması

Çivril Belediyesi Logo Tasarım Yarışması

Çivril Belediyesi Logo Tasarım Yarışması

Denizli Çivril Belediyesi Logo Tasarım Yarışması Düzenliyor.

Konu Ve Amaç
Çivril Belediyesi Ödüllü Logo Tasarımı Yarışmasının amacı Çivril Belediyesi’nin kimliğini ve marka değerini ön plana çıkaracak, ulusal ve uluslararası alanda temsil edecek bir tasarım gerçekleştirmektir. İlçemizin tarihi ve kültürel değerleri olan, “Beycesultan Höyüğü, 17 Eylül 1176 yılında Çivril’de kazanılan Miryokefalon Zaferi, Yeşil Çivril’imizin Akdağı, Işıklı Gölümüz ve Nilüferlerimiz ile Büyük Menderes Nehrinin doğduğu bereketli topraklarda yetişen elmamız” gibi birçok önemli değerlerimizden biri veya birkaçının güçlü bir şekilde temsil edildiği akılda kalıcı, özgün, yenilikçi, estetik ve işlevsel kullanım imkânlarına sahip bir Çivril Belediyesi Logosu tasarlanması ve bu tasarımın Çivril Belediyesi’nin kurumsal işlemlerinde kullanılması amaçlanmaktadır.

Yarışmanın Duyurusu
Çivril Belediyesi Ödüllü Logo Tasarımı Yarışması sonuçları Çivril Belediyesi web sitesi duyurular bölümünde (www.civril.bel.tr) ve Çivril Belediyesi sosyal medya hesaplarında (Twitter, Facebook, İnstagram) yayımlanacaktır.

Çalışmaların Gönderilmesi
Tasarımlar, Ek-1’de bulunan katılım formu ve tasarımların vektörel çalışma dosyalarının yer aldığı CD ile birlikte hasar görmeyecek şekilde dosyalanarak “Logo Yarışması” dosya ismi ile 30 Temmuz 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar aşağıdaki adrese şahsen veya iadeli taahhütlü posta ya da kargo ile teslim edilecektir.
Adres:
Çivril Belediyesi Çarşı Mah. Uşak Caddesi No: 2 Çivril \ Denizli

Ödül
Birincilik: Cumhuriyet Altını + Katılım Belgesi ve Başarı Belgesi
İkincilik: Yarım Altın + Katılım Belgesi ve Başarı Belgesi
Üçüncülük: Çeyrek Altın + Katılım Belgesi ve Başarı Belgesi
1. Ödüller, Çivril Belediyesi’nin belirleyeceği tarihte ve düzenleyeceği törenle ödüller sahiplerine
verilecektir.
2. Yarışma ödül töreni gününde, seçici kurul üyelerinin değerlendirmeleri ile ilk 6 sıralamasına
giren tasarımlar ödül töreni salonunda sergilenecek olup, ilk 6 değerlendirmesine giren tasarımlara katılım
belgesi verilecektir.

Ads

Yarışmaya Katılım Koşulları
1. Çivril Belediyesi Ödüllü Logo Tasarımı Yarışmasına seçici kurul üyeleri ve seçici kurul üyelerinin birinci derece yakınları ile yarışma düzenleme komisyonu üyeleri katılamaz.

2. Yarışma, T.C. vatandaşı olan ve profesyonel tüm sanatçıların, öğrencilerin, kamu kurumlarının ve özel kuruluşların katılımına açıktır.

3. Çivril Belediyesi Ödüllü Logo Tasarımı Yarışmasına katılımından dolayı katılımcılardan herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

4. Her katılımcı yarışmaya en fazla 3 (üç) tasarım ile katılabilir.

5. Yarışmaya katılacak tüm tasarımların “Çivril Belediyesi” adı ve Belediyenin kuruluş tarihi olan “1886” yılı ile birlikte değerlendirilmesine dikkat edilmelidir.

6. Yarışmaya sunulan tasarımların özgün olması; daha önce başka yarışmalara katılmamış, hiçbir gerekçe ile yayımlanmamış olması gerekir. Yarışmaya sunulan tasarımın internet, yazılı, görsel medya, vb. mecralarda ve bu konuyla ilgili web tabanlı arşivlerde bulunan tasarımlarla herhangi bir benzerlik ve çağrışımda bulunmaması ve diğer kurum ve kuruluş logolarını çağrıştırmaması gerekmektedir. Seçici kurul üyelerinin, kopya olduğunu tespit ettiği tasarımlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu tasarımların sahiplerine ödül verilmeyecek, ödül verildikten sonra kopya oldukları tespit edilen eserlerin sahipleri ödüllerini iade edeceklerdir.

7. Logo tasarımı, Çivril Belediyesi’ni en iyi ve özgün şekilde temsil etmeli, içerik ile görsellik açısından anlaşılır, ayırt edici nitelikte olmalıdır. İstenilen tasarımlarda renk ve form yönünden herhangi bir kısıtlama yoktur. Çalışmalar dijital ortamlarda, basılı materyallerde, renkli ve siyah-beyaz olarak kullanılabilecek, değer kaybetmeyecek, anlaşılabilir tasarımlar olmalıdır. Logo tasarımının çok çeşitli amaçlar için kullanılabileceği göz önünde bulundurularak (kurumsal kimlik, antetli kâğıt, faks, dergiler, bültenler, kataloglar, broşürler, kitapçıklar, kitaplar, programlar, pankartlar, posterler, şapkalar, tişörtler, çantalar, havlular, internet ve elektronik medya, web sitesi, elektronik posta v.b.) basıma uygun nitelikte hazırlanması, büyütülüp küçültüldüğünde fonksiyonelliğini yitirmemesi gerekmektedir.

8. Logo tasarımı yatay ve dikey formatlarda kullanıma uygun olarak hazırlanmalıdır.

9. Seçici Kurul, yarışmaya katılan tasarımların Çivril Belediyesi’nin ihtiyacını karşılayamadığını düşünmesi durumunda hiçbir tasarımı değerlendirmeye almama hakkını saklı tutar. Seçici kurulun oy birliği ile aldığı karar neticesinde yarışmayı iptal edilebilir ve yeni tarih belirlenerek yarışma tekrarlanabilir.

10. Yarışmaya sunulacak tasarımlar mutlaka bilgisayar ortamında Adobe Illustrator ya da CorelDraw gibi vektörel tabanlı grafik tasarım programları ile hazırlanmalıdır. Elle çizilmiş veya elle renklendirilmiş tasarımlar kabul edilmeyecektir.

11. Eserin dosya adı rakam ya da harflerden oluşmalıdır (rumuz). (Örnek: 12345.jpg). Rumuz en az 4 (dört), en fazla 8 (sekiz) karakterden (harften/rakamdan) oluşmalıdır. Birden fazla eser gönderenler aynı rumuzu kullanarak gönderilen tasarımların sayısını rumuz sonuna ekleyebilirler. (Örnek: 12345_1.png, 12345_2.png, 12345_3.png ve 12345_1.jpg, 12345_2.jpg, 12345_3.jpg).

12. Her tasarım A4 (21 x 29,7cm) ebadında, beyaz zemin üzerine ve uzun kenarı 15 cm’yi
geçmeyecek şekilde yerleştirilecek, kâğıdın alt kısmında tasarımın küçültülmüş renkli ve
siyah-beyaz şekilleri, kısa kenarı 25 mm’den büyük olmayacak şekilde yer alacaktır. (Bkz: Ek-2)

13. Tasarım ya da tasarımlar (en fazla üç farklı tasarım) ile birlikte her bir tasarım için katılım formunu da eksiksiz doldurulduktan ve katılımcı tarafından imzalandıktan sonra gramajı yüksek bir kâğıda (en az 160 gr.) renkli çıktı alınarak, çalışma dosyalarının (Corel Draw ya da Adobe Illustrator gibi) yer aldığı bir CD kopyası ile birlikte posta veya kargo ile gönderici ödemeli olarak gönderilmelidir. Tasarım baskısının alındığı sayfanın arka kısmında yarışmacının rumuzu yer alacaktır. Tasarımın baskısı, katılım formu ve çalışmanın yer aldığı CD veya DVD bir zarfa konulacak ve zarf kapatıldıktan sonra üzerine rumuz yazılacaktır. Aynı rumuz, çalışmanın arka yüzünde (A4 formatındaki çıktı) ve CD’nin ön yüzünde de yer alacaktır. Eserin ön yüzünde tasarımcının kimliğini belirleyecek hiçbir ibare bulunmamalıdır (Seçici Kurulun tarafsız değerlendirme yapabilmesi için). Birden fazla eserle katılan tasarımcılar, her eser için ayrı “teslim zarfı” kullanmalıdır; birden fazla eserin teslim zarfı, tek bir “postalama zarfı” içinde kargo ile gönderilebilir. Posta veya kargodaki gecikmelerden, gönderim esnasında tasarımın ve CD’nin zarar görmüş ya da yıpranmış olmasından ve kargoda meydana gelen aksaklıklardan dolayı müracaat dosyasının kaybolmasından Çivril Belediyesi sorumlu olmayacaktır.

14. Yarışmaya katılan tasarımcılar, her bir tasarım için kısa cümleler ile logolarının hikâyelerini katılım formundaki (Ek:1) “Proje Açıklaması” kısmına yazacaklardır.

15. Yarışma sonunda sergilenmeye değer bulunan eserler herhangi bir süre sınırlaması olmaksızın ve kurumsal kimliğin bir ifadesi olarak arz edilmeksizin yarışma ile ilgili her türlü haber içeriği, herhangi bir telif ücreti ödenmeksizin basılı ve görsel materyal üzerinde kullanılacaktır.

16. Çivril Belediyesi “Ödüllü Logo Tasarımı Yarışması” Katılım Formunu (Ek:1) doldurmayan/imzalamayan katılımcıların tasarımları değerlendirmeye alınmayacaktır.

17. Yarışma katılımcıları, tasarımlarının kendilerine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır.

Yarışmaya Katılan Eserlerin Değerlendirilmesi
Değerlendirme iki aşamadan oluşmaktadır;

Birinci aşama: Seçici kurul ilk 3 logoyu Çivril Belediyesi’ni en iyi ifade eden, özgünlük, farklılık, yarışma amaçlarına uygunluk gibi kriterler dikkate alarak belirleyecektir.

İkinci aşama: Çivril Belediye Meclis toplantısında, Seçici Kurulun seçtiği üç logo meclis oylamasına sunulacak, Çivril Belediye Meclisi 1. – 2. ve 3. olacak logoyu belirleyecektir.

Diğer Hususlar
1. Taahhütlerin yerine getirilmemesi, katılım formunda belirtilen bilgilerin doğru olmaması ya da şartnameye aykırılık olduğunun tespit edilmesi halinde ödül verilmez. Şayet ödül verildikten sonra bu hususlar tespit edilmiş ise verilen meblağ yasal faizi ile birlikte sahibinden talep edilir.

2. Seçici Kurul üyelerinde ve ödül miktarında değişiklik yapma hakkı Çivril Belediyesi’ne aittir.

3. Seçici Kurul üyelerinden bir veya birkaçının değerlendirme tarihinde değerlendirmenin yapıldığı il sınırları içerisinde bulunamaması durumunda Çivril Belediyesi gelmeyen üyenin yerine yedek seçici kurul üyesi görevlendirme hakkına sahiptir.

4. Başvuru süreci ve teknik şartlarla ilgili bilgi almak için kulturvesosyalisler@civril.bel.tr mail adresine yada 0 258 713 10 08 Dahili : 149 veya Beyaz Masaya ulaşabilirsiniz.

Yarışma Takvimi
Çivril Belediyesi Ödüllü Logo Tasarımı Yarışmasına gönderilecek eserlerin son teslim tarihi 30 Temmuz 2021 günü mesai bitimidir.
Yarışma Başlangıç Tarihi :01/06/2021
Son Teslim Tarihi :30/07/2021
Sonuçların İlan Edilmesi :15/08/2021

İçerik Destek Metni İçin Tıklayın.
Başvuru Formu İçin Tıklayın.
Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
  1. Erkul dedi ki:

    Merhaba öncelikle bu tür işlerin yarışma ile yapılması çok güzel fakat, CD’mi kaldı be kardeşim mail atılsın yada siteniz üzerinden yükleme yapılsın çağ atlayın biraz ben mac kullanıyorum benim bilgisayarımda cd yok ve bu sıkıntı bu yüzden katılmayacağım mesela

BİR YORUM YAZ