<style>.lazy{display:none}</style>

Çıraklık Eğitimi Hakkında Sorular Ve Cevaplar

Çıraklık Eğitimi Hakkında Sorular Ve Cevaplar

Çıraklık Eğitimi Hakkında Sorular Ve Cevaplar

Çıraklık Eğitimi Hakkında 55 Soru 55 Cevap.
-Mesleki Eğitim Merkezleri Çıraklık Eğitim Sisteminin Faydaları, Sistemin Amaçları, Sistemin Çıraklara Sağladığı Faydalar, Sözleşmeli Çıraklar Öğrenci Haklarını Sahip Midir, Çırak Çalıştıran İşyerinin Avantajları, Çırak Öğrenci Çalıştırma Koşulları, Çıraklık Sözleşmeli Nedir, Aday Çırak Nedir, Çıraklığa Başlama Yaşı Kaçtır, Sözleşme Yapmadan Çırak Çalıştırılabilir Mi, Kimler Çırak Olabilir Ve Daha Fazlası İçin Yazımızı Okumaya Devam Ediniz.

Soru 1- 3308 Sayılı Çıraklık Ve Mesleki Eğitim Kanunu’ndan Beklenen Faydalar Nelerdir?
-3308 Sayılı Çıraklık Ve Mesleki Eğitim Kanunu’nun Çıkarılmasında Amaç, Kaliteli Mal Ve Hizmet Üretiminin Ana Girdisi Olan Kalifiye Elemanların Yetiştirilmesine İlişkin Çalışmaları Düzenlemektir.

Mesleki Eğitim Merkezi Bölümleri Kayıt Şartları İçin Tıklayın.

Soru 2- Çırakların Eğitiminde Amaç Nedir?
-Çırakların Eğitiminde Amaç; Değişik Nedenlerle Örgün Eğitim Sistemi Dışında Kalan Ve İş Yerlerimizde, Gelecekte Kalfa Ve Usta Unvanı İle Çalışacak Veya Kendi İşyerlerini Açacak Gençlerimizin, Kaliteli Mal Ve Hizmet Üretmelerini Sağlamak Üzere Yetiştirmek, Yeteneği Uygun Olanlara Yüksek Öğrenim İmkânı Vermektir.

Soru 3- 3308 Sayılı Çıraklık Ve Mesleki Eğitim Kanunu’nun Çıraklara Sağladığı Yararlar Nelerdir?
-Kanun Kapsamına Alınan Meslek Dallarında, Sözleşme Yaparak Bu Sözleşmeyi Çıraklık Eğitimi Merkezi Müdürlükleri’ne Onaylatan Çıraklar, Kanunun Kendilerine Getirdiği Aşağıdaki İmkânlardan Yararlanırlar;
-Çırakların Sosyal Sigortalar Kurumu İle İlgili Tüm Ödemeleri Bakanlık Bütçesinden Karşılandığından, Kendileri Sosyal Sigortalar Kurumu’nun Tüm Sağlık Hizmetlerinden, İstirahatlı Olmaları Halinde İse Geçici İş Görmezlik Ödeneğinden Yararlanırlar.
-Sözleşmeli Çıraklar, Örgün Eğitime Devam Eden Öğrencilerin Tüm Haklarına Sahiptir (Öğrenci Kartı, Askerlik Tecili Gibi).
-Sözleşmeli Çıraklar Haftanın Bir Günü 8-10 Saat Eğitime Alındıklarından, Düzenli Bir Öğrenim Sistemine Girmektedirler.
-Pratik Eğitimlerini, İşyerinde Yaptıkları Çalışmalarla Tamamlayan Çıraklar, Kalfa Olduktan Sonra Örgün Eğitimdeki Yaşıtları Gibi İş Aramak Zorunda Kalmamaktadırlar.
-Ortaokulu Bitiren Çırakların, Meslek Liselerinin Fark Sınavlarını Vermeleri Halinde Yükseköğrenime Devam Etmeleri Mümkündür.
-Eğitimini Tamamlayarak, Kalfa Ve Usta Olan Çıraklarımızın Aldıkları Kalfalık Ve Ustalık Belgeleri, Mesleklerindeki Yetişkinlik Düzeyini Belirten Resmi Bir Belge Niteliğindedir.
-Eğitimine Devam Ederek Bir Mesleği Öğrenen Çıraklar; İşsizliğin Ana Nedeni Olan Vasıfsızlık Tehlikesinden Korunabilirler.
-İşyerleri İle Sözleşme Yapan Çıraklar, Hukuki Bir Statü İçine Alınmış Olurlar.
-Çocuk Ve Gençlerimizin Korunması, Toplumun Mutlu Bir Ferdi Olarak Yetişmeleri İçin Yapılan Çalışmalara Yardımcı Olacaktır.

Ads

Soru 4- 3308 Sayılı Çıraklık Ve Mesleki Eğitim Kanunu’nun Çırak Çalıştıran İşletmelere Sağladığı Yararlar Nelerdir?
-İlgili Kanuna Göre Çırak Çalıştıran İşyerlerine Sağlanan Faydalar Aşağıdaki Şekilde Özetlenebilir;
-İşyerlerinde Gelişen Teknolojiye Uyum Sağlayabilecek Elemanların Yetiştirilmesi Hızlandırılır.
-Çırakların Sık Sık İşyeri Değiştirmesi Önlendiğinden İşyeri Şartlarına Uyum Sağlayabilecek Elemanların Yetiştirilmesi, İstihdam Edilmesi Önemli Bir Sorun Olmaktan Çıkar.
-Çıraklara Ödenen Her Türlü Ücret Vergiden Muaf Olup, Yapılan Harcamalar Gider Olarak Gösterilebilir.
-Eğitime Devam Eden Çırakların Bir Süre Sonra Yapacakları İşlerin Kalitesi Yükselecek, Malzeme, Takım Ve Tezgâhların Bakımı, Onarımı Ve Kullanılmasındaki Verimlilik Artacaktır.
-Çırakların Sosyal Sigortalar Primleri Bakanlık Bütçesinden Karşılanmaktadır.
-Sınıfa Giren Çırağın Sosyal Yapısında Meydana Gelen Gelişme, İşyerindeki Çırak-Kalfa-Usta İlişkilerini Olumlu Yönde Etkileyecek, Özellikle Müşteri İle Temasta Olan Çırağın Tutum Ve Davranışlarındaki Değişiklik, İşyerlerinde Belirgin Bir Düzelme Sağlayacaktır.
-Çıraklık Sistemi, Gençlerimizi Ve Çocuklarımızı Alkol, Kumar, Uyuşturucu Gibi Kötü Alışkanlıklardan Koruyacak Ve İşletmeler Topluma Bu Yönden Önemli Katkıda Bulunabilecektir.
-Kanunlara Uygun Çırak Çalıştırmayan İşyerlerinin Karşılaştıkları Ağır Para Cezaları Gibi Müeyyidelerden Uzaklaşmış Olacaklardır.

Soru 5- 3308 Sayılı Çıraklık Ve Mesleki Eğitim Kanunu Hangi Tarihte Yürürlüğe Girmiştir?
-İlgili Kanunun Sigorta Primlerinin Ödenmesine İlişkin 32. Maddesi 01.01.1987 Tarihinde, Diğer Maddeleri İse 19.06.1996 Tarihinde Yürürlüğe Girmiştir.

Soru 6- Her İşyeri Çırak Çalıştırabilir Mi?
-3308 Sayılı Çıraklık Ve Mesleki Eğitim Kanunu’nun İlgili Maddelerine Göre Her İşletmenin Çırak Çalıştırması Mümkün Değildir. Herhangi Bir İşyerinin 3308 Sayılı Kanuna Uygun Olarak Çırak Çalıştırabilmesi İçin Aşağıdaki Özellikleri Taşıması Gerekmektedir.
-Çırağın Çalışacağı Meslek Dalı Kanun Kapsamında Bulunmalıdır.
-İşyerinde Usta Öğretici Belgesi Bulunan Eleman Olmalıdır. Ustalık Belgesi Bulunmayanların Veya Ustalık Belgesi Alma Hakkına Sahip Olmayanların “Usta Öğreticilik Kursları”Na Katılmaları Mümkün Olmadığından Bu Gibilerin Aldıkları Usta Öğretici Belgeleri Çıraklık Eğitiminde İşlem Görmemektedir.
-Bakanlıkça Hazırlanan Model Sözleşme, Çırak, Çırağın Velisi Ve İşyeri Yetkilileri Tarafından İmzalanmalı, İşyerinin Bağlı Bulunduğu Mesleki Kuruluştan Numara Alınarak Çıraklık Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nce Onaylanmalıdır.
-Mesleğin Özelliğine Göre; İşyerinde, Çırağın Sanatını Öğrenebileceği Miktarda Makine Ve Takım Bulunmalıdır.

Soru 7- İşyerimde Çırak Çalıştırmayı Düşünüyorum, Ne Yapmalıyım?
İşyerinizde Çırak Yetiştirmeyi Düşünüyorsanız Öncelikle Yapacağınız, İş Durumunuzun Çırak Çalıştırmaya Elverişli Olup Olmadığını Değerlendirmektir. Bunun İçin Kendinize Şu Soruları Sorunuz;
A)Çırağın Yetişeceği Meslek Dalı Kanun Kapsamında Mıdır?
B)İşyerimde Usta Öğretici Belgesi Bulunan Eleman Var Mıdır?
C)İşim Gelişmeye Ve Çırak İstihdam Etmeye Uygun Mudur?
D)İşe Almayı Düşündüğüm Çırağın Yaşı Uygun Ve En Az İlkokul Tahsili Yapmış Mıdır?
E)Çırağa Mesleği Öğretebilecek Yeterli Alet Ve Makine Var Mıdır?

Soru 8- İşyerime Almayı Düşündüğüm Çırakları Nasıl Bulabilirim?
-İşyerlerinde Çırak Çalıştıran İşletmeler, Çıraklarını Genellikle Gazete İlanları, İşyerlerinde Ve Çevresinde Çalışanların Yakınları İle Temin Etmektedirler. Çıraklık Eğitim Merkezi Müdürlükleri İle Bağlı Bulunduğunuz Mesleki Kuruluşlar, İş Ve İşçi Bulma Kurumu Bu Konuda Size Yardımcı Olabilirler.

Soru 9- Çırağımla Sözleşme Yapmak İstiyorum, Sözleşmeyi Nereden Temin Edebilirim?
-Çırağı İle, Kanunun Öngördüğü Sözleşmeyi İmzalayarak Çıraklarının Durumunu Yasallaştırmak İsteyen İşletmeler, Bakanlıkça Hazırlanan Sözleşmeleri, Bağlı Bulundukları Meslek Kuruluşları Veya Çıraklık Eğitimi Merkezi Müdürlükleri’nden Temin Edebilirler.

Soru 10- Çıraklık Sözleşmesi Nedir, Nasıl Doldurulur?
-Aday Çırak Veya Çıraklarla İşyeri Yetkilileri Arasında Yapılan Yazılı Anlaşmaya Sözleşme Denir. Sözleşme Çerçeve Olarak Bakanlık Tarafından Matbu Olarak Hazırlanır.

Soru 11- Aday Çırak Ve Çırak Kime Denir?
-3308 Sayılı Kanunun 3. Maddesinin B Fıkrasına Göre Aday Çırak: “Çıraklığa Başlama Yaşını Doldurmamış Ve Çıraklık Döneminden Önce Kendisine İşyeri Ortamı Tanıtılan, Sanat Ve Mesleğinin Ön Bilgileri Verilen Kişi” Olarak Tanımlanır.
-Yine Aynı Kanun Maddesinin C Fıkrasına Göre Çırak: “Çıraklık Sözleşmesi Esaslarına Göre, Bir Meslek Alanında, Mesleğin Gerektirdiği Bilgi, Beceri Ve İş Alışkanlıklarını İş İçerisinde Geliştiren Kişi” Olarak Tanımlanır.

Soru 12- Çıraklığa Başlamak İçin İlköğretimi Bitirmek Zorunluluğu Var Mı?
-İlgili Kanun, Bir Kişinin Çırak Olabilmesi İçin 1996-1997 Öğretim Yılından Önce İlkokulu Bitirenler İle Daha Sonraki Tarihlerde İlköğretim Okulunu Bitirmek Zorunda Olduklarını Belirtmektedir. Bu Duruma Göre İlköğretim Okulunu Bitirip 14 Yaşından Küçük Olmayanlar Çırak Olarak Sözleşme Yapabilirler.

Soru 13- Çıraklığa Başlama Yaşı Kaçtır?
-3308 Sayılı Kanunun A Bendine Göre 14 Yaşını Doldurmuş, İlköğretim Mezunu Olanlar, Diğer Şartların Da Uygun Olması Halinde Çıraklık Sözleşmesi Yapabilirler.

Soru 14- Çıraklık Sözleşmesinin İmzalanması, Çırakların Gelişigüzel İşyeri Değiştirmesini Önleyebilecek Midir?
-3308 Sayılı Kanuna Göre Model Sözleşme İmzalayarak İşyerine Giren Çırakların Hangi Hallerde İşyerlerinden Ayrılabilecekleri İmzaladıkları Sözleşmede Belirtilmiştir. Gelişigüzel İşyeri Değiştirmeye İstekli Aday Çırak Ve Çırağın Sözleşmesi Feshedileceğinden Sosyal Sigortalar Priminin Devlet Tarafından Ödenmesi Durdurulacaktır.
-Birinci İşyerinden Muvafakat Almadan Ayrılan Çırağın, İkinci İşyeri İle Yapacağı Sözleşme İşleme Konmayacaktır. Meslek Değiştirmek İsteyen Çırağın İşyerinden Ayrılarak İkinci Bir İşyerine Girmesi Halinde Geçmiş Çıraklık Süresi Değerlendirilmeyeceğinden Kalfa Olması Gecikecektir.
-Kalfalık Ve Ustalık Belgesi Bulunmayanlar İse Kalfalık Ve Ustalık Unvanı İle Çalışamayacakları Gibi Bağımsız İşyeri De Açamayacaklardır. Bu Nedenle Hedeflenen Kalfalık Ve Ustalık Statüsüne Varmak İsteyen Çırağın Gelişigüzel İşyeri Değiştirmesi, Çok Şeylerden Vazgeçmesine Bağlıdır.

Soru 15- Çıraklık Sözleşmesini Doldurdum, Şimdi Ne Yapmalıyım?
-Doldurduğunuz Çıraklık Sözleşmesini Bağlı Bulunduğunuz Oda Veya Derneğe Göndererek 4 Nüsha Olan Sözleşmeyi Onaylatınız Ve Çırağınıza Sicil Numarası Alınız. Sicil Numaranız Oda Veya Dernekte Sözleşmelere Yazılacaktır. Oda Veya Dernekten Sicil Numarası Aldığınız Sözleşmeleri Mesleki Eğitim Merkezine Çırağınız Ve İşyerinin Bir Yetkilisi Veya Velisi İle Gönderiniz.
-Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü Sözleşmeleri Onaylayarak Gereken Belgeleri Kendisi Alacak, Sözleşmelerden Birini Çırağa, Diğerini İşyerine, Diğerini De İlgili Oda Veya Derneğe Gönderecektir. Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü Tarafından Onaylanmış Sözleşme Elinize Geçince, Çırağınız Tüm Yasal İşlemlerini Tamamlamış Ve Sigorta Primlerinin Bakanlıkça Ödenmesine Başlanmış Olacaktır.

Soru 16-Çıraklık Sözleşmesini Onaylattım. Ssk Kartını Ne Zaman Alırım?
-Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerine Kaydı Yapılan Çırakların Ssk Kartları En Geç 2 Ay İçinde Kendisine Veya İşyeri Yetkilisine Teslim Edilir. Bu İki Ay İçinde Çırak Sosyal Sigortalar Kurumu’nun Tüm Sağlık Hizmetlerinden Faydalanabilir.

Soru 17- Sözleşmesi Kabul Edilen Çırak Hangi Günler Eğitime Katılacaktır?
-3308 Sayılı Kanuna Göre Çıraklık Sözleşmesi Yaparak Çalışan Çıraklar Haftanın Bir Günü 8-10 Saat Teorik Eğitim Görmek Üzere Okula Geleceklerdir. Mesleki Eğitim Merkezinde Pazar Hariç Haftanın Her Günü Eğitim Yapıldığından Çırağın Okula Devam Edeceği Gün İşyeri Sahibine Ve Çırağa Bildirilecektir.

Soru 18- Çıraklık Sözleşmesi Yapılan Çırakların Mesleki Eğitim Merkezlerine Kayıtları Hangi Tarihlerde Yapılır?
-Mesleki Eğitim Merkezi, Sözleşme Yapan Çırakların Kayıtlarını Bakanlığın Belirttiği Çalışma Takvimine Göre Yapar. Bu Tarih Genellikle Okulun Yaz Tatiline Girdiği Ayda Başlar Ve Öğretim Yılının Başladığı İlk 15 Günde Sona Erer. Çırakla Sözleşme Yapmadan Önce Mesleki Eğitim Merkezinde Kayıtların Açık Olup Olmadığını Öğrenmekte Fayda Vardır.

Soru 19- İşyerimde Sözleşmeli Üç Çırağım Var, Bunların Hepsi Okula Aynı Gün Mü Gelecekler?
-Bir Meslek Dalında Birden Fazla Sınıf Olması Halinde Aynı İşyerinden Gelen Çıraklar Haftanın Değişik Günleri Eğitime Alınmaktadırlar.

Soru 20- Sözleşme Yaparak Mesleki Eğitim Merkezine Kayıt Yaptırdığım Çırağımı Ssk’ya Bildirecek Miyim?
-Bu Tür Bir Bildiriye Gerek Yoktur. Çırağın, Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğüne Kaydı Yapıldıktan Sonra Sosyal Sigortalar Kurumu Müdürlüğü’ne Bildirimde Bulunulmayacaktır. Bu Tür Bir Yanlış, İşyerine Ekonomik Külfetler Yüklediği Gibi, Aynı Kişi İçin İki Sigorta Kartı Tanzim Edilmesine Ve Karmaşıklığa Neden Olmakta, Düzeltilmesi Zaman Almaktadır.

Soru 21- Çıraklık Sözleşmesi Yapmadan Çırak Çalıştırabilir Miyim?
Ülkemizde Sanayi İşletmelerinde 18 Yaşından Küçük Olanlar 4 Şekilde Çalışabilirler:
A)3308 Sayılı Çıraklık Ve Mesleki Eğitim Kanunu’na Göre
B)1475 Sayılı İş Kanunu’na Göre
C)Borçlar Kanunu’na Göre
D)Kaçak Olarak
-Eğer İşletmeniz 5362 Sayılı Kanuna Tabi Olup, Mesleğiniz Kanun Kapsamına Giriyorsa 3308 Sayılı Kanunun 13. Maddesine Göre Sözleşme Yapma Mecburiyeti Bulunmaktadır. Bu Durumda 5362 Sayılı Kanuna Göre Çalışan Ve Meslekleri Kanun Kapsamına Alınmış İşletmeler, İsteseler De Sosyal Sigortalar Kurumu Primlerini Kendileri Ödemek Suretiyle Sözleşme Yapmaktan Kaçınamazlar.
-5362 Sayılı Kanuna Tabi Olmayan İşletmeler, 18 Yaşından Küçük Olanları Sözleşme Yapmadıkları Takdirde Genç İşçi Olarak İstihdam Ederek, Tüm Sosyal Sigortalar Kurumu Primlerini Ve Vergilerini Ödeyebilirler. Ancak Bu Durumda İşyerinde Çalışan Gencin Kalfa Veya Usta Unvanı Alması, Gelecekte Bağımsız İşyerini Kurması Çok Güçtür.

Soru 22- Borçlar Kanunu’na Göre Çırak Çalıştırmak Ne Demektir, Yükümlülükleri Nelerdir?
-İl İçinde 3308 Sayılı Kanun Kapsamına Alınmayan Mesleklerde 1275 Sayılı İş Kanunu’nun Müsaade Etmesi Halinde, İşyerleri Borçlar Kanunu’na Göre 18 Yaşından Küçükleri Çırak Olarak Çalıştırabilirler. Bu Durumda Çırağın Sigorta Primleri Ödenmediği İçin Her Türlü Sağlık Problemleri, Özellikle İş Kazaları Büyük Sorunlar Çıkarmakta Ve Çırağa Ödenen Ücret Gider Gösterilememektedir.

Soru 23- Kanun Kapsamına Giren Meslek Dallarında Kaçak Çırak Çalıştırmanın Müeyyideleri Var Mıdır?
-3308 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Meslek Dallarında İşyeri 5362 Sayılı Kanuna Tabiyse, Sözleşme Yapmadan Çırak Çalıştırması Halinde; İlgili Kanunun 41.Maddesine Göre Asgari Ücretin 2/3’ünden Başlayan Ve Fiilin Tekrarı Halinde Cezayı İki Kat Arttıran, Fiilin Devam Etmesi Halinde Meslekten Geçici Men Cezalarının Verileceğini Belirtmektedir.
-18 Yaşından Küçüklere Çıraklık Sözleşmesi Yapmayan 5362 Sayılı Kanuna Tabi İşletmelerde, 18 Yaşından Küçük Olanlar Çırak Sayılamayacaklarından, 1475 Sayılı İş Kanunu Bu Gibi Durumlarda İşletilmektedir.
-5362 Sayılı Kanuna Tabi Olmayan Ancak Meslek Dallarının Kanun Kapsamına Girdiği İşletmelerde, Çıraklık Sözleşmesi Yapılmaması Halinde Tüm Sosyal Sigortalar Kurumu Primleri İle Vergilerinin İşyerince Ödenmesi Gerekmektedir. Buna Uyulmaması Halinde Sosyal Sigortalar Kurumu Ve Vergi Borçları Gecikme Faizi İle Tahsil Edilmekte Olup, 1475 Sayılı Kanun İle Diğer Sosyal Sigortalar Kurumu Ve Vergi Mevzuatına Göre İşlem Yapılmaktadır.

Soru 24- Sözleşme Yaparak Eğitime Devam Eden Çırakların Ssk Primleri Ne Kadar Süre İle Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğünce Ödenecektir?
-Çıraklık Sözleşmesi Yaparak Eğitime Devam Eden Çırakların Ssk Primleri, Çırakların Eğitimlerini Tamamlayıp, Girdikleri 2. Kalfalık İmtihanlarının Sonuna Kadar Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerince Ödenir.

Soru 25- İşletmelerde 3308 Sayılı Kanuna Göre Çalışan Çırakların İşyeri Sahibi Veya Temsilcisine Karşı Görev Ve Sorumlulukları Nelerdir?
Çıraklık Sözleşmesinin 12. Maddesine Göre:
A)Kendisine Verilen İşleri Dikkat Ve İtina İle Severek Yapmak
B)Pratik Ve Teorik Eğitimine Düzenli Şekilde Devam Etmek Ve İmtihanlarına Girmek
C)İşyerine Ait Olup, Kendisine Emanet Edilen Ticari Ve Mesleki Sır Ve Özelliklere Saygı Göstermek Ve Bu Konuları Başkalarına Aktarmamak
D)İşyerine Ait Makine, Araç Ve Gereçleri Korumak.

Soru 26- İşletme Yetkililerinin Çıraklara Karşı Yükümlülükleri Nelerdir?

Çıraklık Sözleşmesinin 11. Maddesine Göre:
1. Çırağın Kalfalık İmtihanında Başarılı Olmasını Sağlayacak Şekilde Pratik Eğitim Programlarına Yetiştirmek
2. Çırağı Mesleği İle İlgili İşlerde Çalıştırmak
3. Çırağı Teorik Eğitim İçin Haftada 8-10 Saat Okula Göndermek Ve Bu Süre İçin Ücretini Ödemek
4. Çırağın Pratik Eğitiminden Sorumlu Usta Öğreticiyi Görevlendirmek
5. Çıraklık Süresini Tamamlayan Çırakların Kalfalık İmtihanına Girmesini Sağlamak
6. Çırağa Yılda 1 Ay Ücretli İzin Vermek
7. Çırağa Asgari Ücretin %30’undan Az Olmamak Üzere Ücret Ödemek.

Soru 27- Çırağın Sözleşmesi İşyeri Yetkililerince Hangi Durumlarda Feshedilir?
-Milli Eğitim Gençlik Ve Spor Bakanlığınca Hazırlanan Ve Taraflarca İmzalanan Çıraklık Sözleşmesinin İşveren Tarafından Feshedilmesi 17. Ve 20. Maddelerinde Belirtilmiştir. Bu Duruma Göre; Sözleşmenin İşverence Feshi Bildirimli Ve Bildirimsiz Fesih Olmak Üzere İkiye Ayrılmaktadır.

Önceden Bildirmek Suretiyle Fesih
1. Çırağın Bir Öğretim Yılında Toplam 20 Saat (Yaklaşık 2,5 Gün) Teorik Eğitime Mazeretsiz Devam Etmemesi
2. Çırağın Bir Yılda 3 Gün Kesintisiz Veya 5 Gün Aralıklı Mazeretsiz Olarak Devam Etmemesi
3. Çırağın Kendi Hatası Sonucu Yaptığı Zararın, Aldığı Ücretin 3 Katından Fazla Olması Durumlarında Çırağın Sözleşmesi Önceden Bildirmek Ve Sözleşmede Belirtilen Süre Kendisine Verildikten Sonra Feshedilebilir. Bildirimli Fesihlerde, Bildirimin Yapıldığı Tarihten İtibaren 3 Gün İçinde Çıraklık Eğitimi Müdürlüğü’ne Yazılı Bilgi Vermek Mecburiyeti Vardır.
4. Çıkış Bildirgesi Merkezden Alınan Matbu Evrak Doldurularak Merkeze Bildirilir.

İşveren Veya İşveren Vekili, Aşağıda Yazılı Hallerde Sözleşmeyi Çırağa Veya Velisine Herhangi Bir Bildirimde Bulunmadan Feshedebilir.
1. Çırağın; İşyeri Sahibi, Temsilcisi, Usta Öğreticisi Veya Bunların Aile Üyelerinden Birinin Şeref Ve Haysiyetine Dokunacak Sözler Sarf Etmesi Veya Davranışlarda Bulunması, Bunlar Hakkında Şeref Ve Haysiyet Kırıcı Asılsız İhbar Ve İsnatlarda Bulunması
2. Çırağın Bir Yılda 10 Gün Aralıklı Veya 5 Gün Aralıksız Ve Mazeretsiz Olarak İşyerine Gelmemesi
3. Çırağın 2 Aydan Fazla Devamsızlığına Sebep Olan Veya İşyerinde Çalışanların Sağlığını Tehdit Eden Bir Hastalığa Tutulması
4. İşyeri Yönetmeliğine Veya İşyeri Sahibi Veya Temsilcisinin Koyduğu İş Düzenini Bozucu Harekette Bulunmakta Israr Etmesi.
Yukarıdaki Maddelere Göre Alınacak Fesih Kararının Sebepleriyle Birlikte Çırağın Velisine, Reşit İse Kendisine Ve Çıraklık Eğitimi Merkezine 3 İş Günü İçinde Bildirilmesi Gerekmektedir.

Soru 28- Çıraklık Eğitim Merkezleri Sözleşmeyi Hangi Durumlarda Feshedebilir?
Çırağın Bir Öğretim Yılındaki Teorik Eğitim Devamsızlığının:
1. Mazeretsiz Olarak, Bir Haftada Gördüğü Teorik Ders Saatleri Sayısının Üç Katından Daha Fazla Olması
2. Mazeretli Ve Mazeretsiz Devamsızlıklarının Toplamının Bir Haftada Gördüğü Teorik Ders Saatleri Sayısının 4 Katından Fazla Olması
3. Yönetmelikte Belirlenen Zorunlu Sebeplerle Birlikte Bir Haftada Gördüğü Teorik Ders Saatleri Sayısının 6 Katından Fazla Olması
4. Çırağın 1 Yılda İşyerine Aralıklı 15 İş Günü, Aralıksız 5 İş Günü Mazeretsiz Olarak Devam Etmediğinin Anlaşılması
5. Çırağın İşlediği Disiplin Suçu Sebebiyle Aldığı Ceza Sonucu İlgili Çıraklık Eğitim Merkezinde Teorik Eğitimini Devam Ettirmesine İmkân Kalmaması.

Soru 29- Çırağın Çıraklık Sözleşmesinin Çıraklık Eğitim Merkezi Müdürlüğünce Feshedilmesi Ne Gibi Sonuçlar Doğurur?
Çırağın Sözleşmesinin Çıraklık Eğitim Merkezi Müdürlüğünce Feshedilmesi Halinde,
1. Çırağın Okula Devam Etmesi İmkânı Ortadan Kalkar. Bunun Sonucu Çırak, Kalfalık Ve Ustalık İmtihanlarına Katılamaz.
2. Sosyal Sigortalar Kurumu Primlerinin Ödenmesi Durdurulur.
3. 5362 Sayılı Kanuna Tabi Olmayan İşletmeler, Çırağı İşçi Statüsüne Geçirmek Ve Tüm Sosyal Sigortalar Kurumu Primleri İle Vergilerini Ödemek Veya Çırağı İşten Çıkarmak Zorunda Kalırlar.
4. 5362 Sayılı Kanuna Tabi İşletmeler, 18 Yaşından Küçükleri Sözleşme Yapmadan Çalıştıramayacaklarından İşten Çıkarmak Mecburiyetinde Kalır.

Soru 30- Çırağın İşyerine Devam Ve Devamsızlığı Çıraklık Eğitim Merkezi Müdürlüğünce Nasıl İzlenecektir?
-Kanun Kapsamına Giren Meslek Dallarında Sözleşme Yapan Çırakların Devam Ve Devamsızlıklarını İzlemek Üzere “Çırak Öğrenci Pratik Eğitim Aylık Devam Çizelgesi” Her Ay İşyerince Onaylanacak, Çıraklık Eğitim Merkezi Müdürlüğüne Gönderilecek Ve Çırağın Devam Ve Devamsızlık Defterine İşlenecektir.

Soru 31- İşyerinden Ayrılan Ve İşyerine Devam Etmeyen Çırağın En Geç Beş Gün İçerisinde İşveren Tarafından Merkeze Bildirilmemesi Halinde Ne Olur?
-Bu Durum Yapılan Kontroller Sonucu Ortaya Çıkarsa Ssk Primleri Çırak Lehine Haksız Yere Ödendiğinden Ve Devlet Zarara Uğratıldığından Çırak Adına Ödenen Ssk Primleri Faizi İle Birlikte İşverenden Tahsil Edilir.

Soru 32- Çırağın Pratik Eğitimi İle İlgili Değerlendirme Kimler Tarafından Ve Nasıl Yapılacaktır?
-Çırağın Pratik Eğitim Sorumluluğu İşyerindeki Usta Öğreticiye Verildiğinden Kalfalık İmtihanlarının Dışında Yapılan Yıl İçinde Pratik Değerlendirme Formları Usta Öğretici Tarafından Doldurularak İmzalanacaktır.

Soru 33- Çıraklar, Sözleşmeyi Hangi Durumlarda Feshedebilirler?
Çırağın Velisi Veya Vasisi, Reşit İse Kendisi Aşağıda Yazılı Hallerde Sözleşmeyi Bozabilirler:
1. Çırağın Zorunlu Sebeplerle, Ailesi İle Birlikte Veya Yalnız Olarak İkametgâhını Uzak Bir Yere Taşıması Sonucunda, İşine Devamının Fiilen Mümkün Olmaması Veya Devamının Kendisine Ağır Külfet Yüklemesi
2. İşyerinin Uzak Bir Yere Nakli Dolayısıyla Çırağın İşine Devam Etmesine Fiilen İmkân Kalmaması Veya Devamının Ona Ağır Külfet Yüklemesi
3. İşyerindeki Makine, Araç Ve Gereçlerin, Çırağın Mesleğini Öğrenmesini İmkânsız Kılacak Derecede Azalması
4. Çırağın Uzun Bir Süre Mesleğini Öğrenmesi İle İlgili Olmayan İşlerde Çalıştırılması
5. Çırağın, Hastalık Ve Diğer Sebeplerle, Sanatını Öğrenmesini Engelleyen Bir Halin Meydana Gelmesi
6. Çırağın Yaptığı İşin Veya İşyerindeki Durumun, Onun Sağlığı Veya Ahlâkı Bakımından Sakıncalı Olduğunun Sonradan Anlaşılması
7. Çırağın Usta Öğreticisinin İşten Ayrılması Veya İki Ay Süren Hastalığı Veya Yüz Kızartıcı Bir Suçtan Hüküm Giymesi Halinde; Çırağın Usta Öğreticisinin Eğitim Sorumluluğunun Başka Bir Usta Öğreticiye Verilmemesi
8. İşveren Veya Usta Öğreticinin Çırağa Karşı Olan Görev Ve Sorumluluklarını Yerine Getirmemesi, Ona Kötü Davranması
9. İşyeri Sahibi Gerçek Kişi İse Ölümü Veya Tüzel Kişi İse Dağılması, İflası Veya Herhangi Bir Sebeple İşyerinin İki Aydan Fazla Süre İle Faaliyetini Tatil Etmesi.

Soru 34- Çıraklık Eğitiminde Not Verme Düzeni Nedir?

-Çıraklık Eğitiminde Değerlendirmeler Beşli Not Sistemine Göre Yapılır. Kesirli Not Verilmez. Notların Ortalaması Alınırken Yarım Ve Yarımdan Büyük Olan Kesirler Tama Yükseltilir. Yarımdan Küçük Olan Kesirler Dikkate Alınmaz. Notlar Aşağıdaki Şekilde Derecelendirilir.

0-24=0, 25-44=1, 45-54=2, 55-69=3, 70-84=4, 85-100=5

Soru 35- Kimler Çırak Olabilir?
Çırak Olabilmek Aranan Şartlar Şunlardır:
1. En Az İlköğretim Okul Mezunu Olan, Şartları Taşıyan Herkes (Yaş Sınırı Kalkmıştır.)
2. Bir İşyerinde Çalışıyor Olmak
3. Bünyesi Ve Sağlık Durumu Gireceği Mesleğin Gerektirdiği İşleri Yapmaya Uygun Olduğunu Doktor Raporu İle Belirtmek.

Soru 36- Aday Çıraklıktan Çıraklığa Nasıl Geçilir?
İlköğretim Okulunu Bitirmiş Olup 14 Yaşından Küçük Olanlar, 14 Yaşına Kadar Aday Çıraklık Sözleşmesi İmzalayabilirler. Bu Gibi Durumlarda Kendilerinde Aranılan Şartlar Şunlardır:
1. İlköğretim Okulunu Bitirmiş Olmalı
2. Bünyesi Ve Sağlık Durumu Gireceği Mesleğin Gerektirdiği İşleri Yapmaya Uygun Olduğunu Doktor Raporu İle Belgelemek.
Sözleşme İmzalayan Aday Çıraklar 14 Yaşına Girince Aday Çırak Sözleşmelerini Çıraklık Sözleşmeleri İle Değiştirmekle Yükümlüdürler.

Soru 37- Çırağın Çalışma Saatleri Nedir? Çırak Fazla Mesai Yapabilir Mi?
-3308 Sayılı Çıraklık Ve Mesleki Eğitim Kanunu’nun 12. Maddesine Göre Çırağın Pratik Eğitimi Usta Öğreticinin Gözetiminde Yapılır. Pratik Eğitiminde 1475 Sayılı İş Kanunu’nun 69. Maddesi Göz Önünde Bulundurulur Denmektedir.
-1475 Sayılı İş Kanunu’nun 69. Maddesi İse “Sanayiye Ait İşlerde 18 Yaşını Doldurmamış Erkek Çocuklarla Her Yaştaki Kadınların Gece Çalıştırılmaları Esas İtibariyle Yasaktır.” Denilmekte, Yine Aynı Kanunun 65. Maddesi İse: “İş Hayatında Gece, En Geç 20:00’de Başlayarak En Erken Sabah 06:00’ya Kadar Geçen Ve Her Halde 11 Saat Süren Gün Dönemidir.” Cümlesi İle Gecenin Tanımını Yapmaktadır. Bu Duruma Göre Çırağın; Gece Saat 20:00 İle Sabah 06:00 Saatleri Arasında Mesaiye Bırakılmasına İzin Verilmemektedir.

Soru 38- Çırakların Askerlik Tecil İşlemleri Nasıl Yapılır?
-Askerlik Çağına Gelerek Eğitimine Devam Eden Çırağın Her Yıl En Geç Nisan Ayının İlk Haftası İçinde Çıraklık Eğitim Merkezi Müdürlüğünce Başvurması Halinde Askerlik Tecil İşlemleri Çıraklık Eğitim Merkezi Müdürlüklerince Yapılır.

Soru 39- Çırakların Yakınları Ssk’nın Sağlık Hizmetlerinden Yararlanabilir Mi?
-Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü’nün 9 Şubat 1987 Tarihli Sigorta İşlemleri Primler Dairesi Başkanlığı 031/105 102 Sayılı Genelgesi Gereği Çırakların Yakınları Sağlık Hizmetlerinden Yararlanamamaktadırlar.

Soru 40- Çırakların İş Kazaları Ve Meslek Hastalıklarına Karşı Korunmasında İşyeri Yetkililerinin Yükümlülükleri Nedir?
-3308 Sayılı Kanunun 25. Maddesine Göre; “Aday Çırak, Çırak Ve Öğrencinin Eğitimi Sırasında İşyerinin Kusuru Halinde Meydana Gelecek İş Kazaları Ve Meslek Hastalıklarından İşveren Sorumludur.”

Soru 41- Çırak İşyerinde Çalışırken İş Kazası Geçirirse İşveren Ne Yapmalıdır?
-Kazaya Uğrayan Çırağın Uğradığı İş Kazasının Önemine Göre En Yakın Ssk Kuruluşuna Götürene Kadar Hayati Tehlikeyi Atlatabilmesi İçin İlk Müdahale İşyerinde Yapılır. Daha Sonra Çırak Bir Sağlık Kuruluşuna Götürülür. Bu Sağlık Kuruluşu Ssk Olmalıdır. Kaza Raporu Üç Nüsha Doldurularak Bir Nüshası Ssk’ya, Bir Nüshası Çıraklık Eğitim Merkezine, Bir Nüshası Da İşveren Tarafından Yetkililere Gösterilmek Amacıyla Çırağın İşyerindeki Dosyasında Saklanır.

Soru 42- İş Kazası Geçiren Çırağın Gerekli Tedavisini Yaptırmayan Ve Kaza Raporu Tutmayan Ve Durumu Merkeze Bildirmeyen İşyeri Ne Gibi Zarara Uğrar?
-Bu Durum, Kişinin Beyanı Veya Yapılan Kontroller Sonunda Ortaya Çıkarsa Soruşturma Başlatılır Ve Sonuçta Çırağın Ve Ssk’nın Uğradığı Zararlar İşverenden Faizi İle Birlikte Tahsil Edilir.

Soru 43- İşletmeler Bünyesinde Açılan Çırak Okullarının Eğitim Giderlerini Kim Karşılar?
-3308 Sayılı Kanunun 36. Maddesine Göre İşletmeler Bünyesinde Açılan Çırak Okullarının Teorik Ve Pratik Eğitim Giderleri Kendilerince Karşılanır.

Soru 44- Çırakların Eğitimi İçin Gerekli Malzemeler Kimler Tarafından Temin Edilir?
-Çıraklık Sözleşmesinin 23. Maddesindeki Özel Hükümler Bölümüne, “Çırağın Her Eğitim Gideri İşletmemiz Tarafından Karşılanacaktır” Denilmedikçe, Kitap, Kalem, Kırtasiye Gibi Malzemeler Çırağın Velisi Tarafından Temin Edilir.

Soru 45- Çırakların İşyerinde Denetimleri Hangi Kurumlar Tarafından Yapılacak Ve Neler Kontrol Edilecektir?
-1 Nisan 1987 Tarih Ve 19418 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan “Çıraklık Ve İşletmelerde Yapılan Meslek Eğitiminin Denetimi Hakkında Yönetmeliğe” Göre; Çırak Çalıştıran İşletmelerde Denetim 4 Ayrı Birim Tarafından Yapılacaktır:
-Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişleri
-Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta Müfettişleri
-Çıraklık Eğitimi İnceleme Ve Denetleme İhtisas Komisyonu
-Milli Eğitim Gençlik Ve Spor Bakanlığı Müfettişleri

Soru 46- Koordinatör Öğretmenin Görevleri Nelerdir?
-Koordinatör Öğretmen, Okul Müdürlüğünce Çıraklık Eğitimi Merkezinde Görev Yapan Öğretmenin İşyerlerini Denetlemesi Amacıyla Görevlendirilen Kişidir. Koordinatör Öğretmen, İşyeri İle Okul Arasındaki Bağlantıyı Doğrudan Sağlayan Kişidir. Kendisine Verilen İşyerlerini Denetleyerek Denetleme Raporunu Okul İdaresine Teslim Eder.
Koordinatör Öğretmen, İşyeri Denetleme Raporunda Şu Hususlara Yer Verir:
1. İşletmenin Adı
2. İşletmenin Adresi
3. İşverenin Adı Soyadı
4. Denetleme Esnasında Muhatap Olunan İşyeri Yetkilisinin Adı Soyadı
5. İşletmede Eğitim Gören Aday Çırak Ve Çırak Sayısı
6. İşletmede Eğitim Gören Toplam Sigortalı Sayısı
7. İşletmede Bulunan Toplam Usta Öğretici Sayısı
8. İşletmede Bulunan Toplam Usta Sayısı
9. İşletmede Bulunan Toplam Kalfa Sayısı
10. İşletmedeki Makine Ve Teçhizat Durumu
11. Çıraklık Sözleşmesi Yapılması Zorunlu Bulunan Meslek Dallarında Çıraklık Sözleşmesinin Yapılıp Yapılmadığı Ve Sözleşme Hükümlerine Uyulup Uyulmadığı
12. İşyerinde Çalışan Aday Çırak Ve Çırakların Ücretlerinin Ödenip Ödenmediği
13. Aday Çırak Ve Çırak Öğrencilere Kanunda Belirtilen Ücretli İzinlerinin Verilip Verilmediği
14. İşyerinde Alınması Gereken İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Önlemlerinin Alınıp Alınmadığı
15. Yıllık Müfredat Programında Belirtilen İş Ve İşlemlerin %80’inden Fazlasının Yapılıp Yapılmadığı
16. İşletmede Çalışan Aday Çırak Ve Çırakların, İşyeri Sahibi Veya İşletme Yetkililerince Fiziki Ve Manevi Baskılara Maruz Bırakıp Bırakılmadığına
17. Aday Çırak Ve Çırakların İşyerine Devam Edip Etmediğine
18. Eğitime Alınan Korumaya Muhtaç Aday Çırak Veya Çırakları Tespit Etmek
19. Usulüne Göre Çırak Almayan İşyerlerini Tespit Edip Okula Bildirmek
20. Çırak Öğrencilerin Kanunlarla Belirlenmiş Sosyal Haklarını Vermeyen İşyerlerini Belirleyip Okula Bildirmek.

Soru 47- İşyerimdeki Üretimin Özelliği Nedeni İle Pratik Eğitim Programını Tam Uygulamam Mümkün Olmamaktadır. Bu Durumda Çırak Çalıştırabilir Miyim?
-Üretimin Özelliği Nedeniyle Pratik Eğitimin Tamamını İşyerinde Yaptıramayan İşletmeler, Çıraklarının Eksik Kalan Eğitimlerini Çıraklık Eğitim Merkezince Uygun Görülen Yerlerde Tamamlamak Kaydıyla Çırak Çalıştırabilirler.

Soru 48- Çırağa Yapılacak Zammın Süresi Ve Minimum (En Az) Miktarı Ne Olmalıdır?
-Çırağın Yılsonu Başarısının En Az “Başarılı” Olması Halinde Alacağı Ücret, Bir Sonraki Teorik Eğitim Yılı Sonuna Kadar En Az Asgari Ücrettir.

Soru 49- Yıllık İzin Dışında Çırağa Ücretsiz İzin Verilebilir Mi?
-İşletmeler Çırağa Okulun Tatil Olduğu Dönemlerde 1 Ay Ücretli İzin Vermekle Yükümlüdür. Aday Çırak Ve Çıraklara Teorik Eğitimi Aksatmamak Suretiyle Bir Yıl İçinde Hastalık Raporuna Dayalı Ve Yıllık İzin Dışında 30 Gün Ücretsiz İzin Verilebilir.

Soru 50- Deneme Dönemi Nedir, Kaç Ay Sürmektedir?
-İşyeri İle Çırak Arasında Yapılan Sözleşmenin İlk 2 Ayı Deneme Dönemi Olarak Kabul Edilir. Bu Dönem İçinde İşletme Veya Çırak, Sözleşmeyi Tek Taraflı Ve Bildirimsiz Fesih Edebilir. Aday Çıraklıktan Çıraklığa Geçenler, Deneme Dönemini Geçirmiş Sayılırlar. Deneme Dönemi İçinde Sözleşmenin, Taraflardan Biri Tarafından Feshedilmesi Halinde Durum 6 Gün İçinde Çıraklık Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne Bildirilir.

Soru 51- Çıraklık Eğitimine Devam Ederek Sınıfta Kalan Öğrencilerin Sözleşme Süresi Uzar Mı?
-Çıraklık Eğitim Sisteminde Sınıfta Kalma Olmadığından Çıraklık Süresini Dolduran Her Çırak, Kalfalık İmtihanına Girmek Zorundadır.

Soru 52- İşveren, Sözleşmesi Yapılmış Çırağı Okula Göndermeyip Çırağın Devamsızlıktan Kalmasına Sebep Olursa Ne Olur?
-Sözleşmeli Çırağı İşveren Okula Göndermek Zorundadır. İşveren Tarafından Okula Gönderilmeyerek Devamsızlıktan Kaldığını Yazılı Beyan Eden Çırağın İşvereni Mahkemeye Verilerek, Çırağın Uğradığı Maddi Ve Manevi Zararı, Çırak İçin Ödenen Sigorta Primleri Yasal Faizi İle Birlikte İşverenden Tahsil Edilir. Tutumunda Israr Eden İşyerine Çırak Çalıştırma Hakkı Tanınmaz.

Soru 53- İşveren İstediği Zaman Çırağın Sözleşmesini Fesih Edebilir Mi?
-Çırakların Sözleşmelerinin Hangi Şartlarda Fesih Edileceği Yukarıda Anlatılmıştır. Yukarıda Belirtilen Şartlar Oluşmamışsa İşveren Çırağın Sözleşmesini Fesih Edemez.

Soru 54- Yanımda Çalışan Çırak, Benden İzinsiz Ayrılırsa Ne Yapmalıyım?
1. Durum En Geç Üç İş Günü İçerisinde Sözleşmenin İmzalandığı Çıraklık Eğitim Merkezi Müdürlüğüne Bildirilir. Merkezden Alınacak Olan Matbu Çıraklık Sözleşmesi Formu Doldurularak Çırağın Üzerindeki Yasal Sorumluluğunuz Ortadan Kalkar.
2. Bu Durumda Ayrılan Çırağın Bir Başkasının Yanında Çalışabilmesi İçin Eski İşvereninin Muvafakati Gereklidir. Eğer İşveren Muvafakat Vermez İse Çırağın O İşyerinden Ayrılarak Başka Bir İşyerine Girmesi Mümkün Değildir. Bu Durumdaki Çırağı Çalıştıran İkinci İşyeri Sahibi Suç İşlemiş Sayılır. Zaten Çıraklık Eğitim Merkezi Müdürlüğü De Bu Durumdaki Bir Sözleşmeyi Kabul Etmez.
3. Merkez Müdürlüğü Devreye Girerek Taraflar Arasında Uzlaşma Sağlanmasına Çalışır. Çırak Eski İşyerine Dönmemekte, Eski İşyeri De Muvafakat Vermemekte Israr Ederse Merkez Müdürlüğünce Görevlendirilen Komisyon Tarafların Haklılıklarını Araştırır. İşyeri, Çırağa Karşı Yasal Sorumluluklarını Yerine Getirmiş Ve Çırak Haksız İse Çırağın Eski İşyerine Dönmesi Sağlanır. Aksi Takdirde Kaydı Silinerek, Çırağın Başka Bir İşyerinde Çalışmasına İzin Verilmez. Eğer Çırak, İşyerinden Ayrılmakta Haklı İse, Çırağın Yeni Bir İşyerinde Çalışmasına İzin Verilir.

Soru 55- Ustalık Belgesi Olmadan İşyeri Açabilir Miyim?
-3308 Sayılı Çıraklık Ve Mesleki Eğitim Kanunu’nun 30. Maddesi Gereği “Bir Kişi Ustalık Belgesi Olmadan İşyeri Açamaz. Açanlar Ve İşyerinin Açılmasına İzin Verenler Hakkında O Yerin Mülki Amirince Haklarında Yasal İşlem Yapılır” Denilmektedir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 228 YORUM
 1. Yasemin dedi ki:

  Merhabalar oğlum Bursa’da kuaför de çalışıp. Haftada Birgün çıraklık okuluna gidiyor biz izmire gidiyoruz nakil olur mu ve devletin yatırdığı para işverene destek diye mi yoksa çıraba vermesi için mi yatırıyor işveren hesabına

   1. Nisa dedi ki:

    Şimdi ben Anadolu lisesinde 10. Sınıfım ama çıraklığa geçmek istiyorum 2. Dönemde 10. Sınıftan devam mı ettirirler yoksa 9. Sınıf mı okuyacağım

    1. Güncel Eğitim dedi ki:

     9. Sınıf Öğrencileri İle Ara Sınıflarda Olup Aynı Alandan Mesleki Eğitim Merkezi Programına Nakil Ve Geçiş Yapmak İsteyen Öğrenciler, Bulundukları Sınıf Seviyesinden Zamana Bağlı Olmaksızın Ve Dönem Kaybetmeden Nakil Ve Geçiş Yapabilecek,

     Farklı Bir Alandan Veya Diğer Okul Türlerinden Nakil Ve Geçiş Yapmak İsteyen 10, 11 Ve 12. Sınıf Öğrencileri İse İkinci Dönemin Başlangıcına Kadar Nakil Ve Geçiş Yapmış Olmaları Halinde 10. Sınıf Seviyesinden Eğitime Devam Edebilecek. İkinci Dönemin Başlangıcından Sonra Nakil Ve Geçiş Yapmak İsteyen Öğrencilerin Mesleki Eğitime Hazırlık Amacıyla Yalnız İşletmede Mesleki Eğitim Almak Üzere Kayıtları Yapılacak Ve Bu Öğrenciler De İlgili Okulun Toplam Öğrenci Sayısına Dâhil Edilecek.

 2. Eylül dedi ki:

  10. Sınıf bir öğrenci meseme geçince kaç yıl çalışır?

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   9. sınıf öğrencileri ile ara sınıflarda olup aynı alandan mesleki eğitim merkezi programına nakil ve geçiş yapmak isteyen öğrenciler, bulundukları sınıf seviyesinden zamana bağlı olmaksızın ve dönem kaybetmeden nakil ve geçiş yapabilecek,
   Farklı bir alandan veya diğer okul türlerinden nakil ve geçiş yapmak isteyen 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri ise ikinci dönemin başlangıcına kadar nakil ve geçiş yapmış olmaları halinde 10. sınıf seviyesinden eğitime devam edebilecek. İkinci dönemin başlangıcından sonra nakil ve geçiş yapmak isteyen öğrencilerin mesleki eğitime hazırlık amacıyla yalnız işletmede mesleki eğitim almak üzere kayıtları yapılacak ve bu öğrenciler de ilgili okulun toplam öğrenci sayısına dâhil edilecek.

   1. Hatice dedi ki:

    Merhaba, bugün 10.sınıf kardeşim çıraklık okulunu geçmek için gitti ama 9dan başlatacağız demişler bu yüzden gitmekten vazgeçti üzülüp. Direkt 10.sınıftan devam etmesi için ne yapmamız lazım? Zaten 9da kalmıştı şimdi gitse 3 kere 9.sınıf okumuş olacak çocuk.

    1. Güncel Eğitim dedi ki:

     2. döneme başlangıcına kadar 10. Sınıftan devam edileceği belirtilmiş.
     Farklı Bir Alandan Veya Diğer Okul Türlerinden Nakil Ve Geçiş Yapmak İsteyen 10, 11 Ve 12. Sınıf Öğrencileri İse İkinci Dönemin Başlangıcına Kadar Nakil Ve Geçiş Yapmış Olmaları Halinde 10. Sınıf Seviyesinden Eğitime Devam Edebilecek.

    2. Erdem dedi ki:

     Çıraklık ta sınavlardan düşük alırsak kalıyomuyuz

     1. Güncel Eğitim dedi ki:

      Beceri sınavından en az 50 almak koşulu ile beceri sınavının yüzde 60’ı ile e-sınavın yüzde 40’nın ortalamasının 50 ve üzeri olması gerekli.
      Kalfalık ve ustalık sınavlarında; e-Sınava giren adaylar daha sonra MTEGM tarafından gerçekleştirilen beceri sınavına girer. Beceri sınavından en az 50 almak şartıyla, e-Sınavın %40’ı ile beceri sınavının %60’ının toplamı 50 ve üzeri olanlar başarılı sayılır.

    3. melisa dedi ki:

     banada öyle dediler bende 10.sınıfım bidaha 10.sınıfı okiycaksın dediler siz bi çözüm bulabildinizmi

 3. Mehmet dedi ki:

  Okula gitmediğimizde devamsızlık haberi çalıştığımız işyerine gidermi

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   gitmemesi lazım.

 4. Ahmet dedi ki:

  Merhaba ben kalfayım ustalık sınavlarına 2 kere giremedim devletin bana sağladığı maaş ustamın hesabına yatmış mıdır

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   İşyeri Uygulama Eğitimine giden öğrenciye ait Ücretin hesabına yatırıldığına dair banka dekontu gönderirse yatırılır.

 5. Gökhan geçmiş dedi ki:

  Merhaba 11 sinif mesem ogrencisiyim ayni zamanda %10 hisse ile dogalgaz dukkanim var ve patronumun kase ve imzasini kullanarak cirak ogrenci stajerligimi kendi dukkanimda yapmaktayim e devlet uzerinde maas cizelgemi gormem3 ragmwn okul hic bir sekilde siz isverensiniz ogrenci maasi alamazsiniz denmekte beni apacik kandirdiklqrini dusunuyorum bu konuda bilgi sahibi olqn ogretm3n vqrsa kqrsil8k bekliyorum

  1. Kahraman dedi ki:

   Şimdi ben bu ayın başında iş yeri deyiştirdim kasım ayı ücreti hangi dükkana yatar yeniyemi oncekinemi

   1. Güncel Eğitim dedi ki:

    çalışılan gün sayısına göre ay içinde 2 yerde de çalışılmış ise çalışılan gün kadar 2 yerde yatırır.

 6. burak dedi ki:

  Merhaba, 11. Sınıfa gidiyorum okulun 2. haftasındayız çıraklığa geçmek istiyorum, 11 den devam mı ederim 10 dan mı başlarım ?

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Farklı bir alan yada farklı bir okul türünden geçiş yapanlar 10. Sınıf eğitim seviyesinde eğitime devam ederler.
   9. Sınıf Öğrencileri İle Ara Sınıflarda Olup Aynı Alandan Mesleki Eğitim Merkezi Programına Nakil Ve Geçiş Yapmak İsteyen Öğrenciler, Bulundukları Sınıf Seviyesinden Zamana Bağlı Olmaksızın Ve Dönem Kaybetmeden Nakil Ve Geçiş Yapabilecek,
   • Farklı Bir Alandan Veya Diğer Okul Türlerinden Nakil Ve Geçiş Yapmak İsteyen 10, 11 Ve 12. Sınıf Öğrencileri İse İkinci Dönemin Başlangıcına Kadar Nakil Ve Geçiş Yapmış Olmaları Halinde 10. Sınıf Seviyesinden Eğitime Devam Edebilecek. İkinci Dönemin Başlangıcından Sonra Nakil Ve Geçiş Yapmak İsteyen Öğrencilerin Mesleki Eğitime Hazırlık Amacıyla Yalnız İşletmede Mesleki Eğitim Almak Üzere Kayıtları Yapılacak Ve Bu Öğrenciler De İlgili Okulun Toplam Öğrenci Sayısına Dâhil Edilecek.

 7. Mirac dedi ki:

  Merhaba cirak olarak calisacagim yerde usta ogrrticilik belgesi yok baska dukkan usta ogrrticilik belgesi yle kayıt olup yine usta ogrrticilik belgesi olmayan dukkan da calisabilirmiyim

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Çalışılan yerde en az 1 kişide usta öğretici belgesi olmak zorunda. Ustalık belgesi olanlar Mesleki eğitim merkezlerinde kursa katılarak belgeyi kısa sürede alabilir.

 8. Mehmet Ali dedi ki:

  Merhaba çıraklık okulu 11. Sınıfa gidiyorum askerliğim geldi nereden ve nasıl tecil ettirebilirim. Yoklama döneminin bitmesine 3 ay falan kaldı

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   mesleki eğitim merkezileri tarafından yapılır, kayıtlı olduğunuz mesleki eğitim merkezine başvurun.

 9. Gece dedi ki:

  Hem Dışaridan ikinci unuversite okuyup, Hem de ciraklik icin kayit yaptirilabilinir mi.nikisi bir arada olabiliniyor mu.

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   mesleki eğitim merkezinden bilgi alınız.

  2. Murat dedi ki:

   oluyormuymuş ikisi bir arada öğrendinmi

 10. elif dedi ki:

  Merhaba,
  açık lise mezunları çıraklık eğitime gidip çıraklık belgesi ve daha sonrasında ustalık belgesi alabiliyor mu?

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Kayıt olunabilir.

 11. Hüseyin dedi ki:

  Çıraklık stajı yapan kişi okular tatil oldumu çalışmak mecburmu

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Çırağa her yıl teorik eğitim yapıldığı zamanlar dışında bir ay ücretli izin verilir. Ayrıca mazereti kabul edilen çırak öğrencilere merkez müdürlüğünün görüşü alınarak bir ay ücretsiz izin verilir. Doğal afetler, Olağanüstü durumlar, anne, baba veya kardeşinin ölümü nedeniyle eğitime devam edemeyenler bu sürelerde özürlü izinli sayılırlar.

   1. Ergün dedi ki:

    Merhaba oğlum 9 sınıfı çıraklık ta bitirdi 10 sınıfı endüstri meslek lisesinde okumayı istiyor geçiş varmıdır

    1. Güncel Eğitim dedi ki:

     Okulda boş kontenjan olursa nakil olabiliyor.
     Nakil ve geçiş başvurusu, aralık ve mayıs ayları hariç olmak üzere her ayın ilk iş gününden başlayarak son iş gününden önce veli tarafından çalışma saatleri içerisinde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne dilekçe ile yapılır. Başvuru, öğrencinin nakil şartlarını taşıması hâlinde naklen gidilmek istenilen okul müdürlüğüne e-Okul sistemi üzerinden iletilir. Onay veya ret işlemi nakil istenilen okul müdürlüğünce e-Okul sistemi üzerinden ayın son iş günü çalışma saatleri içerisinde gerçekleştirilir.

 12. Sultan dedi ki:

  Merhaba iyi günler kardeşim bu sene okulu bıraktı ve çıraklık okuluna gidiyor.Çıraklık maaş sistemini bir türlü yapamadık iş yerinden kaynaklı bir şey mi acaba yada okula gittiği için bu maaş otomatik yatar mı ayrica okula gitmesi gereken günde iş yeri cagirmasindan dolayi devamsızlık yaptığında bu iş yeri kusuru olarak geçer mi

 13. Serkan Bozkurt dedi ki:

  1.dönem işletmedeki mesleki eğitim 100 puan 2.dönem
  45 puan ,sınıftamı kalıyoruz

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Not verme düzeninde, “Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliği”nin ilgili hükümleri uygulanır.

   Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği

   Ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılma
   MADDE 56- (1) Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için;
   a) İki dönem puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70,
   b) İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin, beceri sınavı puanı en az 50 olmak kaydıyla birinci ve ikinci dönem puanları ile beceri sınav puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya beceri sınav puanının 70
   olması gerekir.

 14. Vuslat dedi ki:

  Cıraklığa gidiyorum Haftanın 6 günü çalışıyorum uzaktan eğitim olduğu için o günde iş yerine gidiyorum ne yapmalıyim

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   okul ile görüşün.

   1. Murat köseoğlu dedi ki:

    Çırağı şehir dışında okul günü geri getirmek şartıyla işe goturebilirmiyim

    1. Güncel Eğitim dedi ki:

     Konu hakkında bilgi yok. mesleki eğitim merkezi ile görüşün.

 15. Derya dedi ki:

  Kızım çıraklık eğitimden Uzaklaştırma almadan atıldı geri okula dönebilme şansı varmi

 16. Elif dedi ki:

  Çıraklık eğitime kaydoldum iş değiştirdim tekrardan evrak gerekiyor mu

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   yeni iş yeri ile çıraklık sözleşmesi imzalanmalıdır.

 17. Ömer dedi ki:

  Merhaba çıraklığa geçeli 1 ay oldu kayıt oldum ancak okula seneye başlıcaksın dediler ama şuan çıraklıktaym ay sonu çıraklık maaşım yatarmı

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   yatması gerek.
   İkinci dönemin başlangıcından sonra nakil ve geçiş yapmak isteyen öğrencilerin mesleki eğitime hazırlık amacıyla yalnız işletmede mesleki eğitim almak üzere kayıtları yapılacak ve bu öğrenciler de ilgili okulun toplam öğrenci sayısına dâhil edilecek.

 18. Hamza dedi ki:

  Çıraklığı bırakıp normal okuluma devam edebiliyormuşum

 19. zeynep dedi ki:

  oğlumun ciraklik yeri oğlum rahatsiz oldugu icin rapor alip bir gunlugune ise gitmemesini soyledi. biz de raporu aldik, oglumun 6 gun devamsizligi vardi. 6.5 gun olursa sinifta kaliniyormus. fakat is yerinden aldigi raporu da dahil edilip 7 gun devamsizlik olarak gosterilmis ve sinifta kaldi. tüm haklari fes edildi. ne yapilmali

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Mesleki eğitim merkezi ile görüşün.

  2. Fatma dedi ki:

   Zeynep hanım konuyla alakalı sonuç aldınız mı, benim de kardeşim aynı durumda.

 20. Samet dedi ki:

  Çiraklik. Okulunda. Ustanin. Sigortaa. Girisi. Kapanirsa
  Örenci. Gine. Okula. Devam. Edebilirmi

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   çırak öğrenci işten ayrılırsa diye soruyorsanız, yeni bir iş bulunarak devam edilir.

   1. Berkay dedi ki:

    Peki 3 tane dükkan degiştirmişsek bitane daha degiştirsem devam edermi aynı

    1. Güncel Eğitim dedi ki:

     İşyerinden Muvafakat alarak ayrılmalıdır.

     1. Okan dedi ki:

      İş yerimizde çalışan çırak ayrılmak istedi ve rakip firmaya gitti sözleşme feshi imzaladık bilmeden, şimdi Bize geri dönmek istiyor 2. İşyeri izin verme zorunluluğu var mı

     2. Güncel Eğitim dedi ki:

      Çıraklık Sözleşmesi Feshedilip Kuruma Bildirilir.
      Çıraklık Sözleşmesi Fesih Bildirim Formu İle.

 21. Murat dedi ki:

  Çıraklık parası işyeri tarafından hesabıma yatırıldıktan sonra geri istemesi normal mi?

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   normal değil, geri istenemez.

 22. Kezban dedi ki:

  Merhaba 2000 ve 2003 yıllarında çıraklık mesleki eğitim kurumuna iş veren tarafından isteksiz bir şekilde gönderildim .bu süre zarfında tam zamanlı çalışıp cumartesi okula gönderildim.SGK ya prim toplatmaya gittiğimde primim ödenmemiş ve beni m haberim yokken 2000 ve 2003 tarihlerinde giriş çıkış yapılmış bu konu hakkında bana yardımcı olur musunuz

 23. Ömer Özdemir dedi ki:

  10 sınifa gidiyorum cirakliga geçmeyi duşunuyorum tekrar 10 sınıftan baslarmiyim

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Farklı Bir Alandan Veya Diğer Okul Türlerinden Nakil Ve Geçiş Yapmak İsteyen 10, 11 Ve 12. Sınıf Öğrencileri İse İkinci Dönemin Başlangıcına Kadar Nakil Ve Geçiş Yapmış Olmaları Halinde 10. Sınıf Seviyesinden Eğitime Devam Edebilecek. İkinci Dönemin Başlangıcından Sonra Nakil Ve Geçiş Yapmak İsteyen Öğrencilerin Mesleki Eğitime Hazırlık Amacıyla Yalnız İşletmede Mesleki Eğitim Almak Üzere Kayıtları Yapılacak Ve Bu Öğrenciler De İlgili Okulun Toplam Öğrenci Sayısına Dâhil Edilecek.
   https://www.guncel-egitim.org/mesleki-egitim-merkezi-bolumleri-kayit-sartlari/

  2. Naz Naz dedi ki:

   Merhaba üni öğrencisiyim mezuna kaldım çıraklık eğitimine kayıt olabilirmiyim

   1. Güncel Eğitim dedi ki:

    üniversite mezunları kayıt olabiliyor, ancak devam eden öğrenciler için bilgi verilmemiş. mesleki eğitim merkezlerinden bilgi alınız.

 24. Fatih dedi ki:

  BEN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİNDE SAĞLIK HİZMETLERİ ALANINDA SAĞLIK BAKIM TEKNİSYENLİGİ OKUYORUM ŞU ANDA AMA MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ ÇIRAKLIK OKULUNA GEÇİŞ YAPMAK İSTİYORUM SİZE SORUM İSE MESLEK LİSESİNDE OKUDUĞUM BU BÖLÜM YANİ SAĞLIK ALANI SAĞLIK BAKIM TEKNİSYENLİGİ DALI MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİ NDE DE YANİ ÇIRAKLIK OKULLARINDADA MEVCUTMU DUR BUNUN CEVABİNİ ALMAK İSTİYORUM

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   sağlık alanı şu an için bulunmuyor. bölümleri linkten görülebilir. https://www.guncel-egitim.org/mesleki-egitim-merkezi-bolumleri-kayit-sartlari/

   1. Ahmet dedi ki:

    Cumartesi ve pazar günleri çırak çalışmak zorunda mı ve resmi bir yazı varmı

    1. Güncel Eğitim dedi ki:

     haftada 1 gün okulda, 4 gün işletmede şeklindedir.
     Haftada 1 gün okulda, 4 gün ise işletmelerde eğitim alınmaktadır.

  2. Salih dedi ki:

   Ben meslek teknik Anadolu lisesinde 10.sınıfım ve meseme gidiyorum ve okulumu değiştirip mesemden çıkmak istiyorum öyle bir imkan var mı

 25. Sabahat gençer dedi ki:

  Benim oğlum staj yaptığı fabrikada kaza geçirdi.çiraklik lisesi ikinci sınıf öğrencisiydi yasaklı olan makinede işveren tarafından çalıştırılarak elinin preste sıkısmasi sonucu kalıcı kusur oluşmuştur işyerimi suçludur.kaza sonucu uzun rapol kullandığı için sınıfta kaldı yaşadığı tranva sonucu çıraklık okuluna gitmek istemedi nakil aldirdik tekrar lisebirden başlattılar.Şu anda üc yılı boşa gitti mağdur oldu dahası biz çocuklarımızı meslek sahibi iyi birer birey olarak yetişsinler diye yazdırdığımiz okullara sorumsuz işyerleri ve işverenlerin kurbanı oluyo cocuklarimiz büyük bı hayat kırıklığı oldu bizim için şu anda hukuk mücadelesi başlattık hak ve adalet yerini bulsun.15yasinda bir çırağı yasaklı makinede çalıştırıp sol elinde kalıcı kusur kalmasına sebep olan işyerimi suçlu yoksa cirakmi suçlu

  1. Berat dedi ki:

   Senin oğlun 15 yaşında ve lise 3 gidiyor

 26. ekin dedi ki:

  Çıraklıkta be sene kalma varmı?

 27. Aysel dedi ki:

  Merhaba benim kızım çıraklık okulun da kızımın hesabı yok işveren aylığını annesinin hesabına atarsa o dekontu okula verirse sorun olurmu

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Çırak çalıştıran İŞVEREN Devlet Katkısından faydalanmak için Öğrencinin banka hesabına öğrencinin maaşını yatırır. Bu işlem sonucunda oluşan dekontu okula teslim eder. Okul işverenin teslim ettiği dekont karşılığı ödenek talep eder ve Malmüdürlüğü İşverenin Çırak Sözleşmesinde yer alan İşveren IBAN numarasına Devlet Katkısını yatırır.

 28. Ali dedi ki:

  Liseyi bitirdim ve çıraklık ta da okuyorum yks sınavı ile üniversite ye başladım ama halen üniversitenin olmadığı günler iş yerinde çalışıyorum bu çıraklığa engelmidir acaba

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   konu hakkında bilgim yok, mesleki eğitim merkezinden bilgi alınız.

 29. mustafa polat dedi ki:

  Merhabalar ben meseme geçip babamın yanında çalışacağım fakat mesemde tatil nasıl işler
  hafta sonu gidiyor muyum? yaz tatili var mı bilgi verirseniz teşşekür ederim

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Mesleki Eğitim Merkezi Öğrencileri Haftada 1 Gün Okulda Teorik Eğitim, 4 Gün İşletmelerde Pratik Eğitim Alırlar.
   Aday Çırak, Çırak Ve İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören Öğrencilere İşletmelerce Her Yıl Tatil Aylarında Bir Ay Ücretli İzin Verilir. Ayrıca Mazeretleri Kabul Edilenlere Okul Müdürlüğünün Görüşü Alınarak Bir Aya Kadar Ücretsiz İzin De Verilebilir.

 30. Hatice dedi ki:

  Oğlumu makina bölümünde bir işletmeye vermek istiyorum fakat iş yeri kurumsal bir fabrika oldugu için mühendis ve teknik ögretmen belgesi mevcut sadece çalışan kimsede de usta ögreticilik belgesi yok mühendisin teknik ögretmen belgesiyle yeterli oluyor mu orada staj yapması

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Usta Öğretici Yada Eğitim Personeli Olarak Belirtilmiş. Teknik Öğretmen Belgesini Mesleki Eğitim Merkezine Gösteriniz.

   • Mesleki Eğitim Yapılacak Alan / Dalların Her Biri İçin, Öğrencilerin Mesleki Eğitiminden Sorumlu Olmak Üzere, Ustalık Veya Meslekî Yeterliğe Sahip Ve İş Pedagojisi Eğitimi Görmüş Nitelikte Usta Öğreticiyi Veya Eğitim Personelini Eğitimde Görevlendirmek,

   • Usta Öğretici Ve Eğitici Personel Bulunmaması Durumunda, Okul / Kurum Müdürlükleri İle İşbirliği Yaparak Açılacak İş Pedagojisi Kursuna İlgili Personelin Katılımını Sağlamak

 31. Nilufer Sümen dedi ki:

  Ostim meslek egitim ciaklik okulunda lise diplomasi nasil aliniyor derslerden kalma var mi??

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   mesleki eğitim merkezini bitirdiğinizde lise diploması verilir.
   Milli eğitim bakanlığı ortaöğretim kurumları yönetmeliği Mesleki eğitim merkezi programlarına kayıtlı öğrencilerden; doğrudan veya sorumlu olarak sınıf geçemeyenler ile devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar sınıf tekrar ederler. Sınıf tekrarı aynı alan/dal için en fazla iki defa yapılır. Aynı alanda/dalda ikinci defa sınıf tekrarı durumuna düşen öğrenciler, ders yılı sonunda farklı bir alandan/daldan tekrar kayıt yaptırabilirler. Mesleki eğitim merkezinde okuma hakkı bulunmayan öğrencilerin ders yılı sonunda okulla ilişiği kesilerek Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi veya Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine yönlendirilerek kayıtları yapılır. Kayıt yaptırmak istemeyen öğrencilerin kayıtlarının Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi veya Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine yapılması sağlanır.

   1. Eren dedi ki:

    Merhaba 17 yaşındayım meslek lisesinde okuyordum çıraklığa geçtim ve bıraktım gitmedim okulada gitmedim 2 sene bölüm değiştirip bidaha çıraklığa gidebilir miyim

    1. Güncel Eğitim dedi ki:

     Farklı bir alana geçiş yapmak isteyenler 10. Sınıf seviyesinden eğitime devam ederler.

 32. Hasanefe dedi ki:

  Ben 9.sınıf ogrencısıyım berberlık bolumunde yım calısma saaylerım sabah 8 aksam 10 devletın yatırdıgı ucretın dısında hıcbır ucret almıyorum pazar ve pazaetesı gunu okula gıdıyorum pazar gunu okuldan cıktıktan sonra kapalı dukkanı acıp temızlıgını yapyyorum 14 yasındayım ızın gunum yok ve benım gunde 14 saat calısmam normalmı benım hakkımı kım savunacak haklarım nelerdır ogrenmek ıstıyorum

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Mesleki eğitim kanunun 12. Maddesinde belirtilmiştir.
   Eğitim ve çalışma
   Madde 12 – (Değişik birinci fıkra: 29/6/2001-4702/10 md.) Aday çırak ve çıraklar, mesleğin özelliğine göre haftada sekiz saatten az olmamak üzere genel ve mesleki eğitim görürler. Bu eğitime katılmaları için aday çırak ve çırak öğrencilere ücretli izin verilir. Mevsime göre özellik arz eden mesleklerde teorik ve pratik eğitim belirli aylarda bloklaştırılmış olarak yapılabilir.
   (Değişik: 29/6/2001-4702/10 md.) Aday çırak ve çıraklar, pratik eğitimlerini işyerlerinde, işyerindeki eksik kalan pratik eğitimleri ile teorik eğitimlerini mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında veya Bakanlıkça uygun görülen işyerlerinin eğitim birimlerinde yapar. Teorik ve pratik eğitim birbirlerini tamamlayacak şekilde planlanır ve yürütülür.
   Pratik eğitim, hazırlanmış eğitim programlarına göre, işyerinin ve mesleğin özelliklerine uygun olarak usta öğreticinin gözetiminde yapılır. Pratik eğitimde 1475 sayılı İş Kanununun 69 uncu maddesi hükmü göz önünde bulundurulur.
   Çıraklık eğitiminin esas ve usulleri yönetmelikle düzenlenir.

  2. Semih dedi ki:

   Ben 11 sınıfta öğrenim belgesi alıp okuldan çıktım şuan 11 denmi devam edecem

   1. Güncel Eğitim dedi ki:

    • 9. Sınıf Öğrencileri İle Ara Sınıflarda Olup Aynı Alandan Mesleki Eğitim Merkezi Programına Nakil Ve Geçiş Yapmak İsteyen Öğrenciler, Bulundukları Sınıf Seviyesinden Zamana Bağlı Olmaksızın Ve Dönem Kaybetmeden Nakil Ve Geçiş Yapabilecek,
    • Farklı Bir Alandan Veya Diğer Okul Türlerinden Nakil Ve Geçiş Yapmak İsteyen 10, 11 Ve 12. Sınıf Öğrencileri İse İkinci Dönemin Başlangıcına Kadar Nakil Ve Geçiş Yapmış Olmaları Halinde 10. Sınıf Seviyesinden Eğitime Devam Edebilecek. İkinci Dönemin Başlangıcından Sonra Nakil Ve Geçiş Yapmak İsteyen Öğrencilerin Mesleki Eğitime Hazırlık Amacıyla Yalnız İşletmede Mesleki Eğitim Almak Üzere Kayıtları Yapılacak Ve Bu Öğrenciler De İlgili Okulun Toplam Öğrenci Sayısına Dâhil Edilecek.

 33. Mehmet dedi ki:

  Merhaba çıraklık okulunda okumaktayım.11.sınıfa geçmem gerekiyordu sınıf tekrarına bırakıldım sebep ise şartlarını beğenmediğim iş yerinden çıkmam sonrasında iş yeri sahibinin hakkımda kötü not vermesinin istemesi sonucu 1 yılım eğitim hayatım mahvedildi araştırıldığımda ise çıraklık okulunda sınıfta kalma yoktur diye yazıyı okudum .ne yapmalıyım yapmam gereken ne olmalı yardımcı olmanızı rica ediyorum

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Milli eğitim bakanlığı ortaöğretim kurumları yönetmeliği
   Mesleki eğitim merkezi programlarına kayıtlı öğrencilerden; doğrudan veya sorumlu olarak sınıf geçemeyenler ile devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar sınıf tekrar ederler. Sınıf tekrarı aynı alan/dal için en fazla iki defa yapılır. Aynı alanda/dalda ikinci defa sınıf tekrarı durumuna düşen öğrenciler, ders yılı sonunda farklı bir alandan/daldan tekrar kayıt yaptırabilirler. Mesleki eğitim merkezinde okuma hakkı bulunmayan öğrencilerin ders yılı sonunda okulla ilişiği kesilerek Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi veya Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine yönlendirilerek kayıtları yapılır. Kayıt yaptırmak istemeyen öğrencilerin kayıtlarının Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi veya Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine yapılması sağlanır.

 34. Berat dedi ki:

  Haftada bir gün okula gidin diyor gitmezsek lise diplomamızı verirler mi

 35. Davut dedi ki:

  Çırakların iş yerinde günde kaç saat çalışır

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Aday çırak ve çıraklar mesleğin özelliği dikkate alınarak Bakanlıkça hazırlanan eğitim programlarına göre yılda 11 ay süre ile pratik eğitim yaparlar.

   Aday çırak ve çıraklar 1475 sayılı İş Kanununun 69 uncu maddesi göz önünde bulundurulmak suretiyle işyerindeki çalışma saatlerine uygun olarak çalışırlar.
   Aday çırak ve çıraklar, pratik eğitimlerini işyerlerinde, işyerindeki eksik kalan pratik eğitimleri ile teorik eğitimlerini mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında veya Bakanlıkça uygun görülen işyerlerinin eğitim birimlerinde yapar.

   Teorik ve pratik eğitim birbirlerini tamamlayacak şekilde planlanır ve yürütülür.
   Pratik eğitim, hazırlanmış eğitim programlarına göre, işyerinin ve mesleğin özelliklerine
   uygun olarak usta öğreticinin gözetiminde yapılır. Pratik eğitimde 1475 sayılı İş Kanununun 69 uncu maddesi hükmü göz önünde bulundurulur.
   Çıraklık eğitiminin esas ve usulleri yönetmelikle düzenlenir.

 36. Erman dedi ki:

  Şimdi devlet zaten işletmeye 1650 TL veriyor aylık
  İşletme bunun üzerine hiç para koymadan direk bana sadece 1650 TL mı verecek

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   9, 10, 11. Sınıf Öğrencileri İçin Asgari Ücretin %30’u, 12 Sınıf Öğrencileri İçin İSE %50’Sİ ORANINDA İşletmeye Destek Verilir.

 37. Esma dedi ki:

  Ben meseme gecmek istiyorum ama sporcuyum il disinda maclarim oluyor okul izniyle maclara gidebilirmiyim

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   geçmeyi düşündüğünüz okul ile görüşün.

 38. Bedri avcı dedi ki:

  Çıraklık etminde tekrar 9 danmi başlanır yoksa kaldın sınıftan devamı edilir

 39. Yusuf dedi ki:

  Çıraklık eğitiminde okuyor um meslek lisesine yada Anadolu lisesine geçe biliyor muyuz yoksa çıraklık eğitimine devam etmek zorunda mıyım

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   mesleki eğitim merkezlerinden örgün eğitime yada açık öğretime geçiş yapılabilir.

 40. Zeynep dedi ki:

  Çıraklar bölüm değiştirebiliyor mu 11.sınıfım

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin nakilleri; alan/dal bulunması ve naklen gidilmek istenilen yerleşim biriminde bir işletme ile sözleşme imzalamak kaydıyla zamana bakılmaksızın yapılır. Mesleki eğitim merkezlerinde 9 uncu sınıfın birinci dönemi sonuna kadar alan, 10 uncu sınıfın birinci dönemi sonuna kadar aynı alan içinde dal değişikliği yapılabilir.

 41. Çelebi dedi ki:

  Merhaba Ben 11. Sınıf Anadolu lisesine gidiyorum 2. Dönem 1. Yazılı oldum çıraklığa başvurabilirmiyim

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   9 sınıf öğrencileri ve aynı alandaki öğrenciler dönem kaybetmenden
   9. Sınıf Öğrencileri İle Ara Sınıflarda Olup Aynı Alandan Mesleki Eğitim Merkezi Programına Nakil Ve Geçiş Yapmak İsteyen Öğrenciler, Bulundukları Sınıf Seviyesinden Zamana Bağlı Olmaksızın Ve Dönem Kaybetmeden Nakil Ve Geçiş Yapabilecek,
   Farklı Bir Alandan Veya Diğer Okul Türlerinden Nakil Ve Geçiş Yapmak İsteyen 10, 11 Ve 12. Sınıf Öğrencileri İse İkinci Dönemin Başlangıcına Kadar Nakil Ve Geçiş Yapmış Olmaları Halinde 10. Sınıf Seviyesinden Eğitime Devam Edebilecek. İkinci Dönemin Başlangıcından Sonra Nakil Ve Geçiş Yapmak İsteyen Öğrencilerin Mesleki Eğitime Hazırlık Amacıyla Yalnız İşletmede Mesleki Eğitim Almak Üzere Kayıtları Yapılacak Ve Bu Öğrenciler De İlgili Okulun Toplam Öğrenci Sayısına Dâhil Edilecek.
   https://www.guncel-egitim.org/mesleki-egitim-merkezi-bolumleri-kayit-sartlari/

 42. Güven dedi ki:

  Ben istanbul da yaşıyorum ama işletme Gebze de buldum ama okul hocama sordumda hocalarımız il dışına çıkamıyor muş uzaklıkta 30 dk

 43. Mehmet dedi ki:

  Ben şuanda 10. Sınıfın 2. Dönemindeyim gidip çıraklık okuluna başvuruda bulunsam yine 10. Sınıftanmı devam edicem yoksa 9. Sınıftanmı başlamam lazım

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   aynı alan için
   Aynı Alandan Mesleki Eğitim Merkezi Programına Nakil Ve Geçiş Yapmak İsteyen Öğrenciler, Bulundukları Sınıf Seviyesinden Zamana Bağlı Olmaksızın Ve Dönem Kaybetmeden Nakil Ve Geçiş Yapabilecek,
   farklı alan için
   Farklı Bir Alandan Veya Diğer Okul Türlerinden Nakil Ve Geçiş Yapmak İsteyen 10, 11 Ve 12. Sınıf Öğrencileri İse İkinci Dönemin Başlangıcına Kadar Nakil Ve Geçiş Yapmış Olmaları Halinde 10. Sınıf Seviyesinden Eğitime Devam Edebilecek. İkinci Dönemin Başlangıcından Sonra Nakil Ve Geçiş Yapmak İsteyen Öğrencilerin Mesleki Eğitime Hazırlık Amacıyla Yalnız İşletmede Mesleki Eğitim Almak Üzere Kayıtları Yapılacak Ve Bu Öğrenciler De İlgili Okulun Toplam Öğrenci Sayısına Dâhil Edilecek

 44. Burak dedi ki:

  Anadolu lisesinde yom çıraklığa gecebilirmiyim Anadoludan lütfen cevap verin

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   9. sınıf öğrencileri ile ara sınıflarda olup aynı alandan mesleki eğitim merkezi programına nakil ve geçiş yapmak isteyen öğrenciler, bulundukları sınıf seviyesinden zamana bağlı olmaksızın ve dönem kaybetmeden nakil ve geçiş yapabilecek,
   Farklı bir alandan veya diğer okul türlerinden nakil ve geçiş yapmak isteyen 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri ise ikinci dönemin başlangıcına kadar nakil ve geçiş yapmış olmaları halinde 10. sınıf seviyesinden eğitime devam edebilecek. İkinci dönemin başlangıcından sonra nakil ve geçiş yapmak isteyen öğrencilerin mesleki eğitime hazırlık amacıyla yalnız işletmede mesleki eğitim almak üzere kayıtları yapılacak ve bu öğrenciler de ilgili okulun toplam öğrenci sayısına dâhil edilecek.
   https://www.guncel-egitim.org/mesleki-egitim-merkezi-bolumleri-kayit-sartlari/

 45. ibrahim dedi ki:

  merhabalar, askerı ucretın %30 baz alarak yatırılan ogrencıye ısyerıne verılen devlet desteği ne kadar acaba onu öğrenebilir mıyım?

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   tamamı.
   İşletmeye Devlet Katkısı
   9,10,11. Sınıf Öğrencileri İçin Asgari Ücretin %30’u, 12 Sınıf Öğrencileri İçin İSE %50’Sİ ORANINDA İşletmeye Destek Verilir.
   https://www.guncel-egitim.org/mesleki-egitim-merkezi-bolumleri-kayit-sartlari/

 46. Cengiz balcı dedi ki:

  1991yılındaçıraklıksigortam. Var ikincisınıtanayrıldım sigortam ne zaman sonlandırıldı

 47. Tuğçe dedi ki:

  Çıraklık okulundan kaydımı aldırıp, ardından işten çıkar isem. Başka okullarda kaydım alınabilir mi?

 48. E.g dedi ki:

  Usta öğretici belgesi olmayan Moda tasarımı öğretmeni iş yeri açıp çırak yetistirebilir mi?

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   ustalık belgesi sahibi olup, usta öğretici kursuna katılmalıdır.

 49. Hasan yıldızer dedi ki:

  Bu devletin ödediği öğrencinin mi yoksa işvereninmi öğrenmek istiyorum.

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   öğrencinin…

 50. Mustafa Arat dedi ki:

  Merhabalar ben kaydımı çıraklık eğitime aldırdım ama okulun kendisine gitmedim oraya giderken istiyecekleri belgeler nelerdir

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   9. SINIFA KAYIT OLACAKLARDAN İSTENEN BELGELER

   1- En az Ortaokul mezunu olmaları,mezun olduğu okuldan ortaokul diploması veya mezun olduğuna dair imzalı mühürlü yazı
   2- Herhangi bir lisede kaydı olanlar,kayıtlı oldukları okuldan (Tasdikname) öğrenci durum belgesi almaları,
   3-Seçmiş olduğu meslek dalıyla ilgili çalıştığı işyerinde mevcut olan kişiye ait ustalık ve usta öğreticilik belgesi
   4- Kayıt olacak çırak adına SGK’dan alınacak müstahaklık belgesi
   5- Kayıt olacağı öğrenci dosyasında çırağa ait yeni çekilmiş bir adet fotoğraf
   6- Kayıt olacak çırağa ait kimlik fotokopisi
   7- sağlık raporu

   HERHANGİ BİR LİSENİN 10. SINIFINDA OKURKEN AYRILAN VE MERKEZİMİZE KAYIT OLACAKLARDAN İSTENEN BELGELER

   1- Herhangi bir lisede 10.sınıfta kaydı olanlar, kayıtlı oldukları okuldan (Tasdikname) öğrenci durum belgesi ve yanında ders notlarını gösteren transkript almaları gerekmektedir.
   2-Seçmiş olduğu meslek dalıyla ilgili çalıştığı işyerinde mevcut olan kişiye ait ustalık ve usta öğreticilik belgesi olmak zorundadır
   3- Kayıt olacak çırak adına SGK’dan alınacak müstahaklık belgesi
   4- Kayıt olacağı öğrenci dosyasında çırağa ait yeni çekilmiş bir adet fotoğraf
   5- Kayıt olacak çırağa ait kimlik fotokopisi
   6- sağlık raporu

   HERHANGİ BİR LİSENİN 11. SINIFINDA OKURKEN AYRILAN VE MERKEZİMİZE KAYIT OLACAKLARDAN İSTENEN BELGELER

   1- Herhangi bir lisede 11.sınıfta kaydı olanlar, kayıtlı oldukları okuldan (Tasdikname) öğrenci durum belgesi ve yanında ders notlarını gösteren transkript almaları gerekmektedir.
   2-Seçmiş olduğu meslek dalıyla ilgili çalıştığı işyerinde mevcut olan kişiye ait ustalık ve usta öğreticilik belgesi olmak zorundadır
   3- Kayıt olacak çırak adına SGK’dan alınacak müstahaklık belgesi
   4- Kayıt olacağı öğrenci dosyasında çırağa ait yeni çekilmiş bir adet fotoğraf
   5- Kayıt olacak çırağa ait kimlik fotokopisi
   6- sağlık raporu

   MERKEZİMİZE 12.SINIFA (USTALIK EĞİTİMİ) KAYIT OLACAKLARDAN İSTENEN BELGELER

   1- En az ortaokul diploması
   2- Kalfalık belgesinin aslı ve fotokopisi
   3- Seçmiş olduğu meslek dalıyla ilgili çalıştığı işyerinde mevcut olan kişiye ait ustalık ve usta öğreticilik belgesi
   4- SGK’dan alınacak müstahaklık belgesi
   5- 1 adet biyometrik fotoğraf
   6- Kimlik fotokopisi
   7- sağlık raporu

 51. Atıf yeşilyurt dedi ki:

  Merhabalar.

  Haftalık Ustam 250 Tl veriyor Aylık 1000 Tl Yapıyor. Bunun 130 Tlsi ile sigortamı yatırıyorum. Günlük Sabah 9 akşam en erken 7.30 ve üstünde cıkıyorum ve Öğle yemeyi paydosum olmuyor karşıda bakkal var yemek söyleyip yemeğimi yiyorum sigaramıda calışarak iciyorum o derece bu devleten yattan para benim hakkımdır değilmdir fazla mesai yapıyorum yani bu para benim hakkımdır yoksa işletmenin hakkımıdır

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   9,10 ve 11 sınıflarda işletme öğrenciye asgari ücretinin en az yüzde 30’u kadar maaşını öğrencinin hesabına yatırıp, okula bildirir, okula bildirilen ödemeler devlet tarafından karşılanır. Okulunuz ile görüşün.

   1. Samet şahin dedi ki:

    Ben 11. Sınıfa yeni geçtim cıraklığa geçmek istiyorum iş yerini okulmu buluyor yoksa bizim?

    1. Güncel Eğitim dedi ki:

     okulda bulabilir, sizde bulabilirsiniz.

 52. MUHAMMED Sekmen dedi ki:

  Merhabalar.
  2 Sorum Olacaktı.

  Cıraklık Eğitimde okuyoruyum 11 Sınıf Öğrencisiyim. İşyeri Beni Haftada 5 Gün Calıştırıyor. Pekhala Bu iş Yeri Günde Beni Kac Saat Calıştırabilir Veyatta Haftalık kac saat Calıştırabilir ?

  İSG İş Sağlık Sigortasını İşveren Değilde işçi Yatırıyorsa Kanunen Bunun Sucu Varmıdır Varsa Nedir ?

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Günde 8 saat, sigorta işveren tarafından ödenir.

 53. hüseyin dedi ki:

  merhaba ciraklik egitiminde hem is verenden yovmiye hemde aylik olarak hesabima ucret odenirmi

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   İşveren Öğrencinin Hesabına Aylık Olarak Ödeme Yapar, Okula Bildirir, Devlet İşverene Ödeme Yapar. İş Veren İsterse Verebilir. 12 Sınıfa Kadar Asgari Ücretin En Az Yüzde 30’u, 12. Sınıfta Asgari Ücretin En Az Yüzde 50’si.

 54. Burak dedi ki:

  Merhaba ben 22 yaşımdayım liseyi bitirdim askerliğimi yaptım ve şuan kalfalık ve ustalık belgesi almak istiyorum ne yapmalıyım çalışacağım dükkan ise babam a ait ve çıraklık okuluna kabul edildiğim andan itibaren yatırılacak ücret in illahaki işverene mi yatırılması gerekiyor

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Mesleki eğitim merkezlerine yıl boyunca başvurulabilir. ücret işveren tarafından öğrencinin banka hesabına yatırılır.

 55. Muhammet Mustafa Arat dedi ki:

  Merhaba 11. Sınıf mesleki ve teknik Anadolu lisesinde bilişim bölümü okumaktayım çıraklık eğitime geçip elektrikcide işe başlamak istiyorum çıraklık eğitime geçince sınıfım gene 11 mi olur yoksa düşerim

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Farklı bir alandan veya diğer okul türlerinden nakil ve geçiş yapmak isteyen 10, 11 ve 12 nci sınıf öğrencileri ise ikinci dönemin başlangıcına kadar nakil ve geçiş yapmış olmaları halinde 10 uncu sınıf seviyesinden eğitim ve öğretimlerine devam edebileceklerdir. İkinci dönemin başlangıcından sonra nakil ve geçiş yapmak isteyen öğrencilerin mesleki eğitime hazırlık amacıyla yalnız işletmede mesleki eğitim almak üzere kayıtları yapılacak ve bu öğrenciler de ilgili okulun toplam öğrenci sayısına dahil edilecektir.

 56. baran ceylan dedi ki:

  çırağı okula yazdık hafta perşembe başlıcak yani ayın 11 de maaşını kaçında yatırmamız lazım birde tatil olduğu zaman tekrar hesaba para yatırıp devlet katkısı alabilecekmiyiz

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   En geç ayın 10’a kadar yatırılması gereklidir. Ücretli izinlerde maaş tam olarak yatırılır, öğrencinin yıllık 1 ay ücretli izin kullanma hakkı vardır.

 57. yunue emre çakır dedi ki:

  ben şuanda Gediz de bilgisayar bölümü okuyorum pansiyonda kalıyorum devlet pansiyonu çıraklık eğitimine geçmek istiyorum pansiyonda kalıyorum imam hatip pansiyonunda çıraklık eğitime geçenler için ayrı pansiyon verilir mi yoksa mevcut olduğu pansiyon da kalmaya devam eder mi

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Mili eğitim bakanlığına bağlı resmi okullarda yatılılık, bursluluk, sosyal yardımlar ve okul pansiyonları yönetmenliğini inceleyin.
   https://ogm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2016_11/28111848_yzc.pdf

 58. Ümmet dedi ki:

  Çıraklık okuyan öğrenciye hesap kartı açıyolarmı ve e devlet hesabı açıyolarmı yani maaşları işveren eldenmi veriyo yoksa çırağın hesabınamı yatırıyo teşekkürler

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Öğrencinin banka hesabına yatırılır.

 59. Burak dedi ki:

  Merhabalar kardeşim bilgisayar bölümünde başladı bu sene bir bilgisayar dükkanında da çıraklıga başladı lakin 1 ay çalıştıktan sonra işveren eleman calistirmayacagim diyerek işten çıkarttı başka usta ogreticilik belgesi olan bir bilgisayar isletmeside yok bulunduğumuz yerde ne yapmalıyız

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Ya Bulunduğunuz Yerden Farklı Bir Yerde Çıraklığa Devam Edecek, Yada Bulunduğunuz Yerdeki İşletmelerdekilerin Usta Öğretici Belgesi Alması Gerekli. 40 Saat Süreli Bir Usta Öğreticilik Kursu İle Mesleki Eğitim Merkezlerinden Alınabilir.

 60. Yeliz dedi ki:

  Merhaba şuan oğlum melek lisesi muhasebe bölümü okuyor 9.sınıf dan çıraklık okuluna kayit yaptırabilirmiyiz daha doğrusu nakil aldirabilirmiyiz . Bide 1.donem bitti geçiş olursa 2.dobemden mi başlamış oluyor bide en geç ne zaman kadar yaptirabiliriz . Çıraklık işini bizmi buluyoruz

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   9 uncu sınıf öğrencileri ile ara sınıftlarda olup aynı alan/daldan mesleki eğitim merkezi programına nakil ve geçiş yapmak isteyen öğrenciler, bulundukları sınıf seviyesinden zamana bağlı olmaksızın ve dönem kaybetmeden nakil ve geçiş yapabileceklerdir.
   Farklı bir alandan veya diğer okul türlerinden nakil ve geçiş yapmak isteyen 10, 11 ve 12 nci sınıf öğrencileri ise ikinci dönemin başlangıcına kadar nakil ve geçiş yapmış olmaları halinde 10 uncu sınıf seviyesinden eğitim ve öğretimlerine devam edebileceklerdir. İkinci dönemin başlangıcından sonra nakil ve geçiş yapmak isteyen öğrencilerin mesleki eğitime hazırlık amacıyla yalnız işletmede mesleki eğitim almak üzere kayıtları yapılacak ve bu öğrenciler de ilgili okulun toplam öğrenci sayısına dahil edilecektir.
   MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ
   Üçüncü bölüm
   Nakil ve Geçişler
   İnceleyin
   https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=18812&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

 61. Asya dedi ki:

  Merhama imam hatip lise 10 cu sınıfa giden oğlum var çıraklık okuluna kayıt yaptırmak istiyorum bu dönem kayıt yapamadık geçıktik 11 çi sınıftayken çıraklık okuluna alım olurum kaçıncı sınıfta oldugu fark edermi

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   diğer okul türlerinin 11 inci ve 12 nci sınıflarından nakil gelmek isteyenlerin 10 uncu sınıfa nakilleri kabul edilir.

 62. Hanife dedi ki:

  Merhaba 3cu sınıf erkek kuaforlugunde okuyan cocugumuz var. Meslegını severek yapamoyor elektrık bolumu sevçcebılırmı

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Mesleki Eğitim Merkezlerinde Dokuzuncu Sınıfın Birinci Dönemi Sonuna Kadar Alan, Onuncu Sınıfın Birinci Dönemi Sonuna Kadar Aynı Alan İçinde Dal Değişikliği Yapılabilir.

 63. Kadir dedi ki:

  Çırak tatillerde çalışmak zorundamıdır

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   devam ediliyor, yıllık 1 ay ücretli izin kullanma hakkı bulunur.

 64. Fatih dedi ki:

  9 sınıf imam hatip terk diş labaratuvarinda çalışıyorum çalıştığım bölüm için hangi meslek lisesine başvuru yapmam gerek ve ciraklik okulunda diş poretz teknikerligi var mi soruyorum kimse bir bilgi vermiyor herkez bir birine yönlendiriyor net bir bilgi veren yok ben diş teknisyenligi olarak cirkalik eğitimi alabilirmiyim ve hangi okula başvuru yapmam lazim

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   bildiğim kadarıyla verilmiyor. resmi siteyi inceleyin.
   http://meslekitanitim.meb.gov.tr/meslekegitimsurec.html

 65. Metin dedi ki:

  Sigortali biri mesleki eğitime başvuru yapabilir mi?

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   O durumda ne olur bilgim yok.

 66. resul dedi ki:

  iş bulabilirmi bu merkez 11. sınıfım

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   okul da bulabilir, kendiniz de bulabilirsiniz.

 67. Ens dedi ki:

  Hocam ara tatilde haftada bir gün okula gitmeye devam ediyozmu yoksa o gün işemi gidiyoruz?!.Birde aldığım maaşın hepsini devletmi yatırıyor cevaplarsanız mutlu olurum.

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   mesleki eğitim merkezleri öğrencileri için 5 yıl süre ile tamamı devlet tarafından karşılanacak. okullar tatil.

   1. Ens dedi ki:

    Hocam Ben haftada 1 gün okula gidiyom o da pazartesi , yani bütün tatillerde sadece pazartesimi tatil oluyor yoksa o gündemi işe gidiyoruz.

    1. Güncel Eğitim dedi ki:

     çalıştığınız yer ile görüşün.

 68. Mehmet dedi ki:

  Benim şuan 3. Haftam ve banka hesabi actirdilar bana ama okul dekont felan istedi yani nasil olucak para nereye yaticak isletmemi bize vericek bizmi kendimiz mi cekicez?

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Çırak çalıştıran İŞVEREN Devlet Katkısından faydalanmak için Öğrencinin banka hesabına öğrencinin maaşını yatırır. Bu işlem sonucunda oluşan dekontu okula teslim eder. Okul işverenin teslim ettiği dekont karşılığı ödenek talep eder ve İşverenin Çırak Sözleşmesinde yer alan İşveren IBAN numarasına Devlet Katkısını yatırır.

 69. Metin dedi ki:

  Ben sigortali olarak calisiyorum belge almaya basvursam sigortam iptal oluyor mu yani primlerimi isyerim odeyebilir mi

  1. Metin dedi ki:

   Yani emeklilik icin primlerimi isyerim odemeye devam edebilir mi

 70. Salih dedi ki:

  şuan meslek lisesinde 11 sınıfım ben simdi ikinci doneme girmeden mesleki eğitime kayıt olup orda 10 sınıftan başlayıp hangi dönemden başlarım birincidenmi yoksa ikinci donemdenmi ve tatiller varmı ve ikinci donemden baslama durumum olursa yazın okula gitme durumu olurmu ve kayıt gunleri ne zaman baslayıp bitiyor

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Milli eğitim bakanlığı ortaöğretim kurumları yönetmeliği
   Madde: 38
   Nakil ve geçiş başvurusu, dönem bitiminin öncesindeki üç hafta ile e-Okul sisteminde dönem ve sınıf atlatma süresi hariç olmak üzere, yılsonu sınıf atlatma işlemleri tamamlandıktan sonraki ilk iş gününden ekim ayının sonuna kadar ve ikinci dönemin başlangıcından şubat ayının sonuna kadar haftalık, diğer zamanlarda ise aylık yapılır. Nakil ve geçişler, haftalık yapıldığında her haftanın, aylık yapıldığında ise her ayın; ilk iş gününden başlayarak son iş gününden önce veli tarafından çalışma saatleri içerisinde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne dilekçe ile veya e-Devlet üzerinden yapılır. Özel öğretim kurumlarına geçişlerde bu kısıtlama uygulanmaz. Başvuru, öğrencinin nakil şartlarını taşıması hâlinde naklen gidilmek istenilen okul müdürlüğüne e-Okul sistemi üzerinden iletilir. Onay veya ret işlemi nakil istenilen okul müdürlüğünce e-Okul sistemi üzerinden başvuruların bitimini takip eden ilk iş günü çalışma saatleri içerisinde gerçekleştirilir. Ancak, dönem bitiminden üç hafta önce yapılan başvuruların onay veya ret işlemleri, başvuruların bitimini takip eden ilk iş günü çalışma saatleri içinde gerçekleştirilir.
   e-Okul sistemi üzerinden alınan nakil ve geçiş başvuruları; (Ek ibare:RG-1/9/2018-30522) haftalık yapıldığında her haftanın, aylık yapıldığında ise her ayın son iş gününde ilgili okul müdürlüğünce değerlendirilir. Değerlendirmeyle ilgili belge, e-Okul sistemi üzerinden alınarak okul müdürü ve ilgili müdür yardımcısı tarafından imzalanıp dosyalanır. Sonuç, aynı gün okulda ilan edilir ve öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne e-Okul, Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden de öğrencinin velisine bildirilir. Öğrenciye ait veriler, e-Okul sistemi üzerinden alınır. (Ek cümle:RG-16/9/2017-30182) Ancak tam zamanlı (Değişik ibare:RG-5/9/2019-30879) kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ile özel eğitim sınıfları ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı olan öğrencilerin nakil ve geçişlerinde bu sürelere bağlı kalınmaksızın işlem yapılır.
   Nakil şartlarının taşınması durumunda; hazırlık sınıflarından hazırlık sınıfı bulunmayan okulların 9 uncu sınıflarına, hazırlık sınıfı bulunmayan okulların 9 uncu sınıflarından hazırlık sınıflarına yeterlilik sınavı aranmadan, içinde bulunulan öğretim yılının ekim ayının son iş gününe kadar nakil ve geçiş yapılabilir. Bu aydan sonra bu sınıflar arasında nakil ve geçiş yapılamaz. Ancak, hazırlık sınıfı olan okulların kendi aralarındaki nakil ve geçişler bu Yönetmeliğin nakillerle ilgili hükümlerine göre yürütülür.
   Hazırlık sınıfı bulunmayan okulların 9, 10, 11 ve 12 nci sınıflarından hazırlık sınıfı bulunan okulların aynı sınıflarına nakil şartlarıyla birlikte yeterlilik sınavına bağlı olarak nakil yapılır. Bu kapsamda başvuruda bulunan ve nakil şartlarını taşıyan tüm öğrenciler emsallerinin bulundukları sınıf seviyesi dikkate alınarak bu Yönetmelik kapsamında nakil başvurularının değerlendirildiği gün yeterlilik sınavına alınırlar. Yeterlilik sınavında başarılı olan öğrencilerin onay işlemleri açık kontenjana ve merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre yapılır. Başarısız olanların başvuruları ise reddedilir.
   Naklen gidilmek istenilen okulda birinci yabancı dil farklı ise, nakil şartlarının taşınması durumuna bağlı olarak, öğrenci velisinin yazılı isteği doğrultusunda yabancı dil değişikliği yapılarak nakil gerçekleştirilir. Nakli gerçekleşen öğrencinin yabancı dil seviyesi belirlenir. Okul yönetimi, öğrenci velisiyle işbirliği yaparak 31/5/2006 tarihli ve 26184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirleri alır ve uygular.
   Bu madde kapsamında yapılan nakil ve geçişlerde merkezi sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği hâli ile diğer okullarda başvurunun kontenjandan fazla olması durumunda 9 uncu sınıflarda sırasıyla; OBP, 8 inci, 7 nci ve 6 ncı sınıf yılsonu başarı puanı yüksek olana, eşitliğin bozulmaması hâlinde yaşı küçük olana; 10 uncu, 11 inci ve 12 nci sınıflarda ise sırasıyla bir önceki sınıfın yılsonu başarı puanı yüksek olana, eşitlik yine bozulmaz ise yaşı küçük olana öncelik verilir.
   https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=18812&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

   1. Büşra dedi ki:

    Nasıl basvuru yapacağız

    1. Güncel Eğitim dedi ki:

     Diğer Program Türlerinden Mesleki Eğitim Merkezi Programlarına Nakiller
     Öğrenci Durum Belgesine Göre E-Mesem Sistemi Üzerinden Mesleki Eğitim Merkezi Uygulayan Okul Müdürlüklerince Yapılaır.

 71. Memet dedi ki:

  Çıraklık okulunda 11. Siniftan sonra lise toplaması için haftada 2 gun mu okula gitmesi lazım

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin teorik eğitimi, haftada en az bir, en fazla iki gün olacak şekilde planlanır

 72. Ali dedi ki:

  Şuan okuduğum okulda 11. Sınıfım çıraklık eğitim e geçip sanayi bölümüne girersem kaçıncı sınıftan başlicağım
  Bilgilendirirseniz sevinirim

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Mesleki eğitim merkezlerine, okul türüne bakılmaksızın her sınıf seviyesinde nakil ve geçiş yapılabilir. Ancak bunlardan daha önce mesleki ve teknik eğitim almamış olanlar ile farklı bir alanda mesleki eğitim almak isteyenlerin alan seçimi için 10 uncu sınıfın ikinci döneminin başlangıcına kadar nakil ve geçiş yapmış olması gerekir. Daha önce mesleki eğitim almamış olup ikinci dönemin başlangıcından sonra nakil ve geçiş yapmak isteyenlerin mesleki eğitime hazırlık amacıyla yalnız işletmede mesleki eğitim almak üzere kayıtları yapılır, ancak ilgili ders yılı itibarıyla bunlara yılsonu puanı verilmez. Mesleki eğitim merkezlerine, diğer okul türlerinin 11 inci ve 12 nci sınıflarından nakil gelmek isteyenlerin 10 uncu sınıfa nakilleri kabul edilir. M.E.B Nakil ve Geçişler Yönetmeliği

 73. Ramazan dedi ki:

  Mrhb mobilya ustasıyım fakat ilk okulu tam olarak bitiremedim 99 yılında braktım öğrenim belgesiyle çıraklık belgesi alabilirmiyim neler gerekli tşk

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   mesleki eğitim merkezine kayıt olabilmek için en az ortaokul mezunu olmak gereklidir.

 74. Semanur dedi ki:

  Çok teşekkürler peki patronum şey dedi devlet maaş bağlıyormuş ve sigorta yapıyormuş doğru mudur ?

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   3308 sayılı Kanunun geçici 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

   “2016-2017 eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar uygulanmak üzere aday çırak ve çıraklar ile 18 inci madde hükümleri uyarınca işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere, 25 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında yapılacak ödemeler asgari ücretin net tutarının yüzde otuzundan, kalfalık yeterliğini kazanan mesleki eğitim merkezi 12’nci sınıf öğrencilerine yapılacak ödemeler asgari ücretin yüzde ellisinden az olamaz. Mesleki eğitim merkezi programı dışındaki okul ve kurumlarda öğrenim gören öğrencilere ödenebilecek en az ücretin; yirmiden az personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisi, yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için üçte biri; mesleki eğitim merkezi programına devam eden öğrencilere ödenebilecek en az ücretin ise tamamı 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 53 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (B) bendinin (h) alt bendi için ayrılan tutardan Devlet katkısı olarak ödenir. Bu kapsamda yapılacak ödemeleri on eğitim ve öğretim yılına kadar uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir. Staj yapacak işletme bulunamaması nedeniyle stajını okulda yapan ortaöğretim öğrencileri ile öğretim programı gereği staj yapmak zorunda olmayan yükseköğretim öğrencilerinin yaptıkları stajlar bu fıkra hükmü kapsamı dışındadır. Kamu kurum ve kuruluşlarına Devlet katkısı ödenmez.”

   “Bu madde uyarınca ödenen Devlet katkısı ödemenin yapıldığı tarihi takip eden iki ay içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesinden İşsizlik Sigortası Fonuna aktarılır.

   Birinci fıkrada bu fıkrayı düzenleyen Kanunla yapılan değişiklikler sebebiyle 2021-2022 eğitim ve öğretim yılından önceki döneme ilişkin geçmişe dönük olarak herhangi bir ücret veya Devlet katkısı ödemesi yapılmaz.”

 75. Semanur dedi ki:

  Merhaba,ben 18 yaşındayım şu an kuaförde çalışıyorum 1 aydır, aynı zamanda açıktan üniversite okuyorum çıraklık merkezine yazılmama engel midir ?Ben de belge almak istiyorum :(:(

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   engel değil…

 76. Zeynep dedi ki:

  Çıraklık eğitiminde çocuk gelişimi bölümü var mı kızım 10.sinifta çocuk gelişimi bölümünde okuyor çalışmayı çok istiyor bi anaokuluyla görüştük alırız dediler hep çalışıp hem lise mezunu olabilir mi

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   mesleki eğitim merkezlerinde çocuk gelişimi alanı bulunmuyor. meslek liseleri yada Mesleki Açık Öğretim Lisesinde bulunur.

 77. Mutlu top dedi ki:

  İyi günler okulunuz mezunuyum örtmüş diplomamın fotokopisi lazım ordan alabilir miyim

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   diplomayı kaybettiyseniz aldığınız okula başvuracaksınız.

 78. mlkgltkn dedi ki:

  iyi günler 11 . sınıf öğrencisiyim ve 31 aralığa kadar çıraklaık okulu için başvuru yaparsam direkt 2. dönemden başlayabiliceğimi dediler doğru bilgi mi acaba ?

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Mesleki eğitim merkezlerine, okul türüne bakılmaksızın her sınıf seviyesinde nakil ve geçiş yapılabilir. Ancak bunlardan daha önce mesleki ve teknik eğitim almamış olanlar ile farklı bir alanda mesleki eğitim almak isteyenlerin alan seçimi için 10 uncu sınıfın ikinci döneminin başlangıcına kadar nakil ve geçiş yapmış olması gerekir. Daha önce mesleki eğitim almamış olup ikinci dönemin başlangıcından sonra nakil ve geçiş yapmak isteyenlerin mesleki eğitime hazırlık amacıyla yalnız işletmede mesleki eğitim almak üzere kayıtları yapılır, ancak ilgili ders yılı itibarıyla bunlara yılsonu puanı verilmez. Mesleki eğitim merkezlerine, diğer okul türlerinin 11 inci ve 12 nci sınıflarından nakil gelmek isteyenlerin 10 uncu sınıfa nakilleri kabul edilir.
   M.E.B Nakil ve Geçişler Yönetmeliği

 79. Eray dedi ki:

  Hocam ben çıraklık okulunu bitirdikden sonra üniversiteye gidebilirmiyim

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Yeni sistemde çıraklı okulunu (mesleki eğitim merkezi oldu) bitirenlere lise diploması veriliyor. Üniversite sınavında gerekli puanı alırsanız gidebilirsiniz.

 80. Havva yılmaz dedi ki:

  Merhaba oğlum meslek lisesi kuaförlük bölümü 1 ci sınıf öğrencisi iş yerinde 4sıtajer var haftanın iki günü okul diğer günler işe gidiyorlar oğlumun ücreti elden yevmiye usulü veriliyor diğer okula gittiği günler verilmiyor bazen gittiği günleri bile kesiyorlar kuaförlükle ilgili hiç bir şey öğretilmiyor kendiniz bakın öğrenin deniliyor genelde temizlik ve özel işlerde kullanılıyorlar sigara aldırıyorlar okuldan çocuklarını aldırıyorlar evlerine eşya taiıttırıyorlar gibi biz ne yapabiliriz öğretmenin haberi var meslek öğretilmiyor düzgün parada verilmiyor yardımcı olursanız sevinirim

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   mesleki eğitim merkezlerinin bağlı olduğu genel müdürlük
   https://mtegm.meb.gov.tr/www/iletisim.php

 81. Cafer peksoy dedi ki:

  Kaynaştırma (öğrenme güçlüğü çeken ) öğrenciler çıraklık eğitimine gidebilir mi ? Hangi alanlar uygun olur ? Teşekkürler

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Mesleki eğitim merkezi programına çırak öğrenci olarak kayıt olabilmek için aşağıdaki şartlar aranır:
   a) En az ortaokul veya imam-hatip ortaokulu mezunu olmak.
   b) Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak.
   Tehlikeli ve çok tehlikeli işler veya özellik arz eden mesleklere alınacak çırakların öğrenim ve yaş durumu, ilgili kuruluşların görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir.

 82. dursun dedi ki:

  benim cocuk ise basladi hesab actirdik ustasi aldi karti bu normalmicocugun hakkimi ustasinin hakkimi

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   maaş çalışan çocuğa ödenir.

 83. Sefer dedi ki:

  Hafta sonu okula gitmesem kalırmıyım 10. Sınıfa gidiyorum çıraklık eğitim öğrencisyim

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilir. Ancak üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri veya tam teşekküllü devlet hastanelerinde kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi ya da organ naklini gerektiren hastalığı bulunanlar, kaynaştırma ve özel eğitim gerektirenler, sosyal hizmet, emniyet ve asayiş birimlerinin resmî raporları doğrultusunda koruma ve bakım altına alınanlar ile tutuklu öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 10 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 60 gün olarak uygulanır.

   1. Gece dedi ki:

    Hafta sonu okula sadece cumartesi günü gidiyorum gitmesem kalırmıyım 10. Sınıfa gidiyorum çıraklık eğitim öğrencisyim

    Cevap Ver

    1. Güncel Eğitim dedi ki:

     devam zorunlu, toplam 10 gün özürsüz devamsızlık hakkı bulunur.

 84. Mert dedi ki:

  Hocam ben 11 sınıf öğrencisiyim çıraklık okuluna gideceğim fakat 10 uncu sınıftan baslatiyolar neden ?
  Neden 11 siniftan devam edemiyorum ?

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Mesleki eğitim merkezlerine, diğer okul türlerinin 11 inci ve 12 nci sınıflarından nakil gelmek isteyenlerin 10 uncu sınıfa nakilleri kabul edilir.

 85. Samet dedi ki:

  Çıraklık okulunda okuyan kardeşim tekrar normal liseye geçiş yapabilirmi

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin nakilleri; alan/dal bulunması ve naklen gidilmek istenilen yerleşim biriminde bir işletme ile sözleşme imzalamak kaydıyla dönem bitiminden önceki üç hafta ile e-Mesem sisteminde dönem ve sınıf atlatma süresi hariç olmak üzere zamana bakılmaksızın yapılır. Nakil işlemi, başvuru tarihinden itibaren en geç 7 iş günü içinde tamamlanır. Bu süre içinde sonuçlandırılmayan nakil başvuruları için yeniden talep alınır. Mesleki eğitim merkezlerinde 9 uncu sınıfın sonuna kadar alan, 10 uncu sınıfın sonuna kadar aynı alan içinde dal değişikliği yapılabilir. Mesleki eğitim merkezlerine, okul türüne bakılmaksızın her sınıf seviyesinde nakil ve geçiş yapılabilir. Ancak bunlardan daha önce mesleki ve teknik eğitim almamış olanlar ile farklı bir alanda mesleki eğitim almak isteyenlerin alan seçimi için 10 uncu sınıfın ikinci döneminin başlangıcına kadar nakil ve geçiş yapmış olması gerekir. Daha önce mesleki eğitim almamış olup ikinci dönemin başlangıcından sonra nakil ve geçiş yapmak isteyenlerin mesleki eğitime hazırlık amacıyla yalnız işletmede mesleki eğitim almak üzere kayıtları yapılır, ancak ilgili ders yılı itibarıyla bunlara yılsonu puanı verilmez. Mesleki eğitim merkezlerine, diğer okul türlerinin 11 inci ve 12 nci sınıflarından nakil gelmek isteyenlerin 10 uncu sınıfa nakilleri kabul edilir.
   MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ
   Üçüncü bölüm Nakil ve Geçişler
   https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=18812&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

 86. Nedim dedi ki:

  Hocam iyigünler bende çalışan 4 eleman var hepsi kayıtlı ben ucununede hesaplarına para yatiryorum ama bir öğrenciye yatırmıyorum hep devamsızlık yapıyor diye en son ben bu çocuğun iptalini istedim çocukta para talep ediyor ben aylık almıyorum diye zaten ona yatırmıyorum şimdi sizden ricam ne yapmaliyim okula bildirdim bu çocuk benden para talep edebilir mi

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Çıraklık sözleşmesinde yazan devamsızlık yapan öğrencinin ücretinden kesinti yapılması maddesine bakınız.

 87. Talha sait dedi ki:

  Hocom ben normal anadolu lisesinde 9. Sınıftan 10. Sınıfa geçtim ama beni çıraklık okulunda 9.sınıfın başından başlattılar hocam bunun nie boyle

 88. Aycan dedi ki:

  Bir iş yerinde çıraklık olarak işe başladım. Devlet tarafından yatırılacak olan aylığım hesabıma ne zaman yatar?

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Öğrencilere, Sözleşme Gereği Ödenmesi Gereken Ücretin, Devlet Katkısına İlişkin Kısmı İŞKUR Tarafından Fon Kaynaklarından, Kalan Tutar İse İşletmelerce Karşılanacaktır. İşletmeler, Öğrenci İle Yapılan Sözleşmede Belirlenen Öğrenci Adına Gönderilecek Devlet Katkısı Tutarı Ve İşletme Payına Düşen Tutar, Her Ayın 10. Gününe Kadar Öğrencinin Banka Hesabına Ödenecektir. İşletmelerce Ödenen Devlet Katkısı Tutarları İse Aynı Ayın En Geç 25. Gününe Kadar İşletmelere Ödenecektir.

 89. Efe dedi ki:

  Hocam peki anadolu lisesini 10 sınıfta bırakan birisi çıraklık eģitime ğeçtiginde 9. Sınıftanmı başlıyo yoksa 10.sınıftan devammı ediyo

  Bide sınıfta kalma varmı hocam şimdiden teşekkürler

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Hangi Sınıfta Bıraktıysanız Oradan Devam Edersiniz.
   sınıf geçme koşulları için milli eğitim bakanlığı ortaöğretim kurumları yönetmeliğine bakınız.
   http://ogm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_09/16095651_OrtaoYretimKurumlarYYonetmeliYiDeYiYiklik_Renkli.pdf

 90. Coşkun dedi ki:

  2004 2005 yili meslek lisesi metal bolumu mezunuyum ayni zamanda baba meslegim kaportacilik uzerine ustalik belgesi almak istiyorum alabilirmiyim

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   sınav ile alınabilir. mesleki eğitim merkezlerine başvurulur.
   1985-1986 Eğitim-Öğretim yılından sonra meslek lisesinden mezun olanlar doğrudan ustalık sınavlarına katılarak sınavlarda başarılı olmaları halinde “Ustalık Belgesi” alabilirler. (kanun maddesi:29)

 91. Gülbahar dedi ki:

  Hocam ben halk eğitim kursuna gidiyorum bitmek üzere mesleki egitim lise ye mi gitmeliyim yoksa çıraklıga falan mı kafam çok karışık bana bilgi verirmisiniz lütfen

   1. Efe dedi ki:

    Lise diploması alabiliyormuyuz hocam

    1. Güncel Eğitim dedi ki:

     alınabiliyor…

 92. Pınar dedi ki:

  Hocam, 36 yaşındayım, çıraklık eğitimi alabilmek için bir sene halk eğitim kuaförlük kursuna gitmek istiyorum, sonra kuaförlük mesleki eğitim merkezi çıraklık kursuna kaç yıl gidicem?

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Mesleki Eğitim Merkezleri Eğitim Süreleri 4 Yıldır. Üçüncü Yılın Sonunda Yapılan Sınav İle Kalfalık Belgesi, Dördüncü Yılın Sonunda Yapılan Sınav İle Ustalık Belgesi Alınır.
   Dışarıdan Ustalık Belgesi Almak İçin Mesleğinde En Az 5 Yıl Çalışmışlık, Dördüncü Seviye Veya Kurs Süresi Olarak Bu Belgeye Denk Yaygın Eğitim Kurs Bitirme Belgesi İle Sınav İle Alınabilir.

 93. Ersin Aslancan dedi ki:

  Ben 9 dan 10 sınıfa geçtim çıraklık egitimine gidebilrimiyim

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   En Az Ortaokul ( 8.Sınıf) Mezunu Olmak Veya Lise Terk (9.Sınıf İki Kez Tekrar Edip Kalanlar) Olmak
   14 Yaş Ve Üstü Olmak – Üst Yaş Sınırı Yoktur

 94. Serkan dedi ki:

  2001 yılı meslek lisesi elektronik bolumu mezunuyum e 2 yillik universite bitirdim elektrik ustalık belgesini nasıl alabilirim su an resmi bir kurumda elektrikci olarak calisiyorum

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   1986-1987 egitim ögretim yılından itibaren üç yıl süreli mesleki ve teknik ortaögretim programlarından mezun olalar, (diplomasında yazılı
   olan bölüm/alan ile ilgili olarak, mesleki egitim merkezi programı kapsamındaki bir meslek dalından ustalık beceri sınavlarına alınırlar.

 95. ahmet dedi ki:

  2019-2020 eğitim öğretim döneminde 9 sınıflara lise diploması veriliyor 10 sınıf ve diğer sınıflara da verilecekmi yoksa 10 sınıflar ve diğer sınıflar açıktan okumak zorundamı

 96. selçuk soğru dedi ki:

  ben 10, sınıf öğrencisiyi 20 yaşındayım ben işi yaz tatilinde bıraksam okul açılınca başka biryere girsem olurmu

 97. yunus dedi ki:

  merhaba ben ciraklik okuluna gidiyorum elektrik bölümündeeyim 10cı sınıftayım bölüm yani dal degiştirebiliyormuyuz motor bölümüne geçicem jenaretör işi yapcam

  yardım ve bilig veriseniz sevinirim

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Mesleki eğitim merkezlerinde 9 uncu sınıfın birinci dönemi sonuna kadar alan, 10 uncu sınıfın birinci dönemi sonuna kadar aynı alan içinde dal değişikliği yapılabilir.

 98. Ceylan GÖKKAYA dedi ki:

  1981 yılında ilkokuldan mezun oldum Kalfalık Eğitimimi bitirdim Ustalık Belgesi için müracaat edebilirmiyim.(ilkokul mezunu olarak)

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   1996-1997 yılı öncesi için ilkokul diploması kabul edilir. sonrası için açık öğretim ortaokuluna kayıt olmaları koşulu ile başvuruları kabul edilir.
   1996-1997 Eğitim-Öğretim Yılı Ve Daha Önceki Yıllarda İlkokulu Bitirmiş Olanların Değerlendirme İşlemleri İlkokul Diploması İle Yapılır.
   1996-1997 Eğitim-Öğretim Yılı Ve Daha Önceki Yıllarda İlkokulu Bitirmeden Ayrılmış Olup İkinci Kademe Okur-Yazarlık Belgesi Olanların Açık Öğretim Ortaokuluna Kayıt Yaptırmaları Şartıyla Başvuruları Kabul Edilir.

 99. Murat Akkeçeci dedi ki:

  Ustalık belgesini alırken aynı zamanda da liseden mezun olunuyormu

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   çıraklık eğitim merkezleri zorunlu lise kapsamına alındı.

 100. Sevcan dedi ki:

  18 temmuzda 18 yaşıma giricem
  Aöl (açıköğretim lisesi )okuyorum seneye temmuzda biticek dönemli olduğu için
  Çıraklık okulunda pastaciliktan ustalık belgesi almak istiyorum. Fakat kayıt olsam 4 sene boyunca okula 1 günmü gidicem?
  Yoksa çıraklık eğitim suresi kadarmi mesela 1yilsa 1 yıl kadar?
  Ve hangi dersleri gorucem ben zaten şuan lise 4üm Yeterince ders gördüğüm yeter 🙁

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   haftada 1 yada 2 gün mesleki eğitim merkezine gidilir ve mesleğinde işyerinde çırak öğrenci olarak çalışılır.

 101. emir dedi ki:

  MERHABA LİSE MEZUNUYUM VE MESLEKİ EĞİTİM OKULUNA YAZILDIM DEVAM EDİYORUM ASKERLİK ŞUBEYE GİTTİM BELGE İLE TECİL ETMEDİLER BUNUN HAKKINDA BİLGİ VERİRSENİZ SEVİNİRİM.

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Mesleki Eğitim Merkezlerine Çırak Öğrenci Olarak Yazıldıysanız Her Yıl Nisan Ayında Mesleki Eğitim Merkezine Başvurulur. Askerlik Çağı Gelenlerin Tecil İşlemleri Mesleki Eğitim Merkezi Tarafından Yapılır.

BİR YORUM YAZ