<style>.lazy{display:none}</style>
30.05.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

Cin Ali Eğitim Ve Kültür Vakfı Burs Başvurusu

Cin Ali Eğitim Ve Kültür Vakfı Burs Başvurusu

Cin Ali Eğitim Ve Kültür Vakfı Burs Başvurusu

Cin Ali Eğitim Ve Kültür Vakfı Burs Başvurusu E-Posta Yolu İle Alınacak. Burs Yüksek Lisans Ve Doktora Öğrencilerine Verilecek.

Cin Ali Eğitim Ve Kültür Vakfı 2023 Yılında, “Cin Ali Eğitim Ve Kültür Vakfı, Eğitim Araştırmaları Bursu” Adıyla Eğitim Alanında Çalışmalar Yürüten Yüksek Lisans Ve Doktora Öğrencilerine Burslar Verecektir.

Bursların Amacı
Cumhuriyet dönemi okulöncesi ve ilköğretim eğitim hayatının incelenmesi, araştırılması ve geleceğe dönük yeni eğitim yaklaşımlarının ortaya konulmasıdır.

Verilecek Burslar Ve Temaları
Her burs, ülkemizin eğitim dünyasında önemli izler bırakmış öncü eğitimciler olan ve aynı zamanda Cin Ali Eğitim ve Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti Üyelerinin artık hayatta olmayan aile büyüklerinin adına düzenlenmiştir.
Burslar yukarıda belirtilen amaç çerçevesinde aşağıda konu başlıkları belirtilen alanlarda verilecektir:

1) Rasim Kaygusuz Bursu
a) Cin Ali Hikâye Kitapları ve Rasim Kaygusuz’un geliştirdiği oyunla okuma sisteminin Türk eğitim hayatındaki yerini ve etkisini konu alan araştırmalar
b) Yeni öğretim teknikleri, yenilikçi eğitim araç ve gereçleri, buluşlar, oyunla öğrenmede yeni yaklaşımlar, okul dışı öğrenmedeki gelişmeler ve çağdaş uygulamalara dair araştırmalar

Ads

2) Fatma Macide Apaydın Bursu
a) Okul öncesi eğitim alanında araştırmalar
b) Okulöncesi ve ilköğretim eğitim tarihini konu alan araştırmalar

3) Remziye Kaygusuz Bursu
a) Kız öğrencilerin eğitimiyle ilgili araştırmalar
b) Özel eğitimle ilgili araştırmalar
c) Sanat eğitimini konu alan araştırmalar
d) Müze eğitimini ve müzede yapılan eğitim çalışmalarını konu alan araştırmalar

4) Nurten Apaydın Bursu
Okuma kültürü (okuma alışkanlığı, yeni çocuk kitapları, çocuk edebiyatında güncel yaklaşımlar) alanında araştırmalar

Bursların Yönelik Olduğu Eğitim Kademesi
Bursa başvuran adayların araştıracakları eğitim kademesi okulöncesi ve ilköğretimdir.

Başvuranlarda Aranan Koşullar
a) T.C. vatandaşı olmak
b) Türkiye’deki üniversitelerde tezli yüksek lisans/doktora programına kayıtlı ve tez aşamasında öğrenci olmak
c) Başvuru tarihinde yüksek lisans bursu için 35 yaşından, doktora içinse 40 yaşından küçük olmak
d) Kayıtlı olduğu yüksek lisans/doktora programında verdiği tez önerisinin ilgili bilim dalında kabul edilmiş ve bağlı olduğu enstitü tarafından onaylanmış olması

Başvuru Süreci:
Başvurular, www.cinali.com.tr adresindeki başvuru formu doldurularak ve aşağıda istenilen belgeler pdf formatında eklenerek cinfo@cinali.com.tr adresine e-posta ile yapılmalıdır:

i. Özgeçmiş

ii. T.C. kimlik belgesi

iii. Vesikalık fotoğraf

iv. Lisans (üniversite) ve yüksek lisans/doktora süresince alınan dersleri ve notları gösteren onaylı not dökümü belgeleri (transkript)

v. Tezli yüksek lisans/doktora programına kayıtlı olduğuna dair öğrenci belgesi

vi. Varsa yabancı dil sınavı sonuç belgesi (YDS/YÖKDİL/TOEFL/IELTS gibi)

vii. Uzmanlık dalı ve araştırma programlarını, araştırma yapmak istedikleri konuyu belirten niyet mektubu

viii. Kayıtlı olduğu yüksek lisans/doktora programındaki iki öğretim üyesinden (biri tez danışmanı olmak üzere) alınacak imzalı referans mektupları

ix. Tez danışmanından onaylanmış tez önerisinin imzalanmış pdf hali

x. Doktora tezi aşamasındaki adayların tamamladığı yüksek lisans tezinin pdf hali. Yüksek lisans tezi aşamasındaki adayların sunabileceği lisans eğitiminde hazırladığı bir bitirme tezi/projesi varsa bunun pdf hali

xi. Adli sicil kaydı
Burs başvurularıyla ilgili sorularınızı cinfo@cinali.com.tr adresine e –posta ile gönderebilirsiniz.

Başvuru Takvimi Ve Değerlendirme Süreci
1. Her yıl, yukarıda başlıkları belirtilen burslardan hangilerinin verileceği, o yılın başvuru takvimiyle birlikte duyurulacaktır.
2. 2023 bahar dönemi burs başvurularının 15.02.2023 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.
3. Adaylar, başvuru formu ve ekli belgeler esas alınarak seçici kurul tarafından ön elemeye tabi tutulacaktır.
4. Ön elemeyi geçen adaylar, e-posta ve SMS yoluyla en geç 01.03.2023 tarihine kadar mülakata davet edilecektir.
5. Mart ayı içinde yapılacak mülakatta da başarılı olan ve burs almaya hak kazanan adaylar, e-posta ve SMS yoluyla bilgilendirilecektir.
6. Burslar Nisan 2023 tarihinden itibaren verilmeye başlanacaktır.
7. Cin Ali Eğitim ve Kültür Vakfı duyurduğu bursları başvuru durumuna göre verip vermemekte, gerekirse sayısını arttırmakta serbesttir.
8. Cin Ali Eğitim ve Kültür Vakfı aynı yıl içinde birden fazla burs duyurusuna çıkabilir.

Burslarla İlgili Bilgiler
1. Burslar 12 ay süreli olup, adayın yazılı olarak başvurması ve başvuruda ilettiği gerekçelerin Cin Ali Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından uygun görülmesi halinde bu süre yüksek lisans tezlerinde 6 ay, doktora tezlerinde 12 ay daha uzatılabilir.
2. 2023 bahar döneminde verilmeye başlanacak bursların hangileri olduğu, sayıları ve aylık ödemeleri aşağıda belirtilmiştir:

RASİM KAYGUSUZ BURSU: 1 kişi, Yüksek Lisans, aylık 2.000 TL

FATMA MACİDE APAYDIN: 1 kişi, Yüksek Lisans, aylık 2.000 TL

REMZİYE KAYGUSUZ BURSU: 1 kişi, Yüksek Lisans, aylık 2.000 TL

NURTEN APAYDIN BURSU: 1 kişi, Yüksek Lisans, aylık 2.000 TL

3. Burslar, adayların belirttikleri banka hesaplarına aylık olarak yatırılacaktır.

4. Bursiyerler, çalışmalarının sonunda ortaya çıkan yüksek lisans/doktora tezinin öncelikli basım hakkını 2 yıl süreyle Cin Ali Eğitim ve Kültür Vakfı’na devretmeyi taahhüt edecek ve yayının basıma hazır hale gelmesini takiben devir işlemini yapacaklardır. Tezin bir kitap olarak basılıp basılmayacağı Cin Ali Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından ayrıca değerlendirilerek sonuç bursiyere bildirilecektir.

5. Cin Ali Eğitim ve Kültür Vakfı’nın bursunu alan adayların, tezlerinin önsözünde/teşekkür sayfasında ve bu tezden yola çıkarak yazıp yayınladıkları makalelerde, Cin Ali Eğitim ve Kültür Vakfı’nın desteğiyle çalışmalarını sürdürdüklerini belirtmeleri beklenmektedir.

6. Bursiyerler, bitirdiği tezinden bir örneği basılı ve jüri üyelerince ıslak imzalı olarak Cin Ali Eğitim ve Kültür Vakfı’na sunacaklardır.

7. Bursiyerler, başvuru sırasında verdikleri bilgilerde veya teslim ettikleri belgelerin herhangi birinde değişiklik olması halinde durumu derhal Cin Ali Eğitim ve Kültür Vakfı’na bildirecektir.

Diğer Hususlar
1. Bursiyerlerin başvuru sırasında verdikleri bilgilerde veya sundukları belgelerde sonradan gerçeğe aykırı bir durum tespit edilirse, Cin Ali Eğitim ve Kültür Vakfı verilen bursu kesebilir ve bursiyere yapılan ödemeleri yasal faiziyle birlikte talep edebilir.

2. Tezi reddedilen/başarısız bulunan ya da bağlı olduğu yüksek lisans/doktora programından devamsızlık, başarısızlık vb. nedenlerle kaydı silinen bursiyerlerin kendilerini yapılan ödemeleri yasal faiziyle birlikte geri ödemeleri gerekmektedir.

3. Bursu kazanan aday ile Cin Ali Eğitim ve Kültür Vakfı arasında burs kapsamında yürütülecek çalışmanın esaslarına ilişkin ayrıca bir sözleşme imzalanacaktır.

4. Bursiyerler, çalışmaları boyunca Cin Ali Eğitim ve Kültür Vakfı binasında yer alan Cin Ali Çocuk Kitapları ve Eğitim Araştırmaları Kütüphanesi koleksiyonundan, vakfın belge ve fotoğraf arşivinden yararlanabilirler.

Burs Başvuru Formu İçin Tıklayın.

Web Sitesi: https://www.cinali.com.tr/vakif

2023 Burs Son Başvuru Tarihi 15 Şubat 2023.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
  1. Berfin Akdağ dedi ki:

    Benim paraya ihtiyacım var

BİR YORUM YAZ