<style>.lazy{display:none}</style>
16.04.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

CHP 23 Nisan Resim Şiir Beste Yarışması

CHP 23 Nisan Resim Şiir Beste Yarışması

CHP 23 Nisan Resim Şiir Beste Yarışması

CHP 23 Nisan Resim Şiir Beste Yarışması Düzenliyor. CHP 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı Resim Şiir Beste Yarışması Başvuruları Başladı.

Konu: Bu yarışmanın konusu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın ve TBMM’nin açılışının 100. Yıldönümünün kutlanmasına ve değerinin vurgulanmasına vesile olacak, ulusal değerlere, çocuk ruhuna, yaş özelliklerine ve beğenisine uygun şekilde düşünülmüş, onların iç dünyasını anlatan eserlerin katılacağı bir resim yarışması düzenlemektir.

Yarışmaya Katılacaklarda Aranılan Koşullar
1. Yarışmaya başvuru ücretsizdir.
2. Yarışmaya başvuru tarihi itibariyle 2004 yılı ile 2013 yılları arası doğmuş olan ilk ve
ortaokul öğrencisi T.C vatandaşları katılabilir.
3. Katılımcının velisi bir adet muvafakatnameyi dosyaya ekler.
4. Yarışmanın düzenlenmesinde ve jüride görev alanlar ile yarışma konularıyla ilgili
yönetici kadrolarındaki görevli kişiler ve bunların birinci hısımları yarışmaya
katılamazlar.
Bu kişiler yarışmaya katılan eserlere hiçbir şekilde katkıda bulunamazlar.
5. Yarışmaya katılım bireyseldir Grup olarak yapılan resimler ile yarışmaya başvurulamaz.
6. Başvuruyu yapan kişi, eserinin arkasına aşağıda listelenen bilgileri okunaklı ve
silinmeyecek bir şekilde (tercihen tükenmez kalem) yazmalıdır.
Başvuranın Adı-Soyadı :
Resmin ana teması :
Velisinin Adı-Soyadı :
Adresi :
7. Başvuranlar yarışmaya en fazla 3 resim ile katılabilir.
8. Yarışmaya katılan kişiler, şartnameyi kabul etmiş sayılır.

Başvuru Süreci
1. Başvuru sahipleri yaptıkları resimleri ikamet ettikleri illerdeki CHP il başkanlıklarına
veya başvuru adresine elden ya da kargoyla teslim ederler.
2. CHP tarafından illerde görevlendirilen temsilci parti yöneticileri resmin arkasında
başvuru sahibinin bilgilerine yer verilip verilmediğini kontrol eder, eksik bilgilerin
tamamlanmasını sağlar.
3. Temsilci parti yöneticileri, kendilerine teslim edilen tüm resimleri ödemeli olarak başvuru
adresine gönderir.
4. Eser gönderiminden kaynaklanan kargo ücreti CHP tarafından karşılanır.
5. Kargo şirketine teslim edilen resimlerin takibinin yapılabilmesi için, teslim anında verilen
alındı belgesinin, resimler başvuru adresine ulaşana kadar saklanması tavsiye edilir.
6. Gönderilen resimlerin zarar görmemesi için gerekli önlemleri almak temsilci parti
yöneticilerinin sorumluluğundadır.
7. Taşıma sürecinde zarar gören veya kaybolan, zamanında başvuru adresine ulaşmayan
resimlerle ilgili hiçbir hak talep ve iddia edilemez.

Yarışma Takvimi
1. Yarışmacılar, 6 Mart 2020 akşamına (17.00) kadar, eserleri büyük zarf içinde tercihen;
a) Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi Söğütözü, Anadolu Blv No:12, 06510
Çankaya/Ankara adresine elden ve alındı belgesi karşılığı veya kargo yoluyla teslim
edeceklerdir. Kargodaki gecikmelerden CHP sorumlu tutulamaz. Kargo ile
müracaatlarda; ilan edilen teslim süresi, evrakın kargoya verildiği gün değil, CHP’ye
ulaştığı gün kabul edilecektir.
b) İkamet ettikleri ilin, il başkanlıklarına elden ve alındı belgesi karşılığında teslim
ederler.
2. Bu tarihten sonra yapılan başvuru kabul edilmez.
3. Yarışmaya gönderilmek üzere CHP veya CHP İl Başkanlıklarına teslim edilen eserlerin
bulunduğu zarfın içerisinde eser sahiplerinin kimlik fotokopileri, Ek1 belgesi, Ek2 Veli
Muvafakatnamesi olmalıdır. Aksi takdirde eser değerlendirmeye alınamaz.
4. Eserler; çerçevesiz, paspartusuz olarak, iki sert karton arasında zarar görmeyecek şekilde
yerleştirilerek teslim edilecektir.

Ads

Ödül
Birincilik Ödülü: 20.000 –TL
İkincilik Ödülü: 15.000-TL
Üçüncülük Ödülü: 10.000-TL
Mansiyon Ödülü: Jüri tarafından belirlenecektir.

Şiir Yarışması

Yarışmaya Katılacak Kişilerde Aranılan Şartlar
1. Yarışmaya başvuru ücretsizdir.
2. Yarışmaya başvuru tarihi itibariyle 2004 yılı ile 2013 yılları arası doğmuş olan ilk ve ortaokul öğrencisi olan T.C vatandaşları katılabilir.
3. Katılımcının velisi bir adet muvafakatnameyi dosyaya ekler.
4. Yarışmanın düzenlenmesinde ve jüride görev alanlar ile yarışma konularıyla ilgili
yönetici kadrolarındaki görevli kişiler ve bunların birinci hısımları yarışmaya
katılamazlar. Bu kişiler yarışmaya katılan eserlere hiçbir şekilde katkıda bulunamazlar.
5. Yarışmaya katılım bireyseldir.
6. Başvuruyu yapan kişi, eseri yazdığı A4 dosya kâğıdının ön yüz sağ üst köşesine sadece
rumuzunu yazacaktır. Eserin üzerinde eser sahibine ait başka bir bilgi olmayacaktır.
7. Her yarışmacı, eserini dosya zarfına koyarak zarfın üzerine: Rumuz, Adı, Soyadı,
görev yaptığı okulu/kurumu ve adresi ile telefon numarasını yazacaktır.
8. Başvuranlar yarışmaya en fazla 1 şiir ile katılabilir.
9. Yarışmaya katılan kişiler, şartnameyi kabul etmiş sayılır.

Başvuru Süreci
1. Başvuru sahipleri şiirlerini kapalı zarf içerisinde ikamet ettikleri illerdeki CHP il
başkanlıklarına veya başvuru adresine elden ya da kargoyla teslim ederler.
2. Şiirler eğer İl Başkanlıklarına teslim edilmişse, CHP tarafından illerde görevlendirilen
temsilci parti yöneticileri, kendilerine teslim edilen tüm şiirleri ödemeli olarak başvuru
adresine gönderir.
3. Eser gönderiminden kaynaklanan kargo ücreti Kurum tarafından karşılanır.
4. Kargo şirketine teslim edilen şiirlerin takibinin yapılabilmesi için, teslim anında verilen
alındı belgesinin, resimler başvuru adresine ulaşana kadar saklanması tavsiye edilir.
5. Gönderilen şiirlerin zarar görmemesi için gerekli önlemleri almak temsilci parti
yöneticilerinin sorumluluğundadır.
6. Taşıma sürecinde zarar gören veya kaybolan, zamanında başvuru adresine ulaşmayan
şiirlerle ilgili hiçbir hak talep ve iddia edilemez.

Çalışma Takvimi:
Eser Teslimi : 6 Mart 2020 saat 17.00’ye kadar.
Kurul Tarafından Final Değerlendirmesi Yapılması: 9-15 Mart 2020 tarihleri arası
Ödül Alan Eserlerin İlanı : 6 Nisan 2020
Ödül Töreni : 23 Nisan 2020

Ödül:
Birincilik Ödülü: 20.000 –TL
İkincilik Ödülü: 15.000-TL
Üçüncülük Ödülü: 10.000-TL
Mansiyon Ödülü: Jüri tarafından belirlenecektir.

Detaylar İçin Tıklayın.

Beste Yarışması (Çocuk Kategorisi)

Yarışmaya Katılacak Kişilerde Aranacak Şartlar:
1. Yarışmaya başvuru ücretsizdir.
2. Yarışmaya başvuru tarihi itibariyle 2004 yılı ile 2013 yılları arası doğmuş olan ilk ve ortaokul öğrencisi olan T.C vatandaşları katılabilir.
3. Katılımcının velisi bir adet muvafakatnameyi dosyaya ekler.
4. Yarışmanın düzenlenmesinde ve jüride görev alanlar ile yarışma konularıyla ilgili yönetici kadrolarındaki görevli kişiler ve bunların birinci hısımları yarışmaya katılamazlar. Bu kişiler yarışmaya katılan eserlere hiçbir şekilde katkıda bulunamazlar.
5. Bir kişi, en fazla 5 eserle yarışmaya katılabilir.

Eserlerin Teslimi:
a) Yarışmacılar, 6 Mart 2020 akşamına (17.00) kadar, eserlerin notalarını, sözlerini ve
eserin stüdyoda kaydedilmiş mp3 formatındaki kaydını üzerinde yalnızca o eser için
seçilen rumuzun yazıldığı bir büyük zarf içinde; Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi
Söğütözü, Anadolu Blv No:12, 06510 Çankaya/Ankara adresine elden alındı belgesi
karşılığı veya kargo yoluyla teslim edeceklerdir. Kargodaki gecikmelerden CHP
sorumlu tutulamaz. Kargo ile müracaatlarda; ilan edilen teslim süresi, evrakın kargoya
verildiği gün değil, CHP’ye ulaştığı gün kabul edilecektir.

Ödül:
Birincilik Ödülü: 20.000 –TL
İkincilik Ödülü: 15.000-TL
Üçüncülük Ödülü: 10.000-TL
Mansiyon Ödülü: Jüri tarafından belirlenecektir.

Detaylar İçin Tıklayın.

Beste Yarışması (Büyükler Kategorisi)

Yarışmaya Katılacak Kişilerde Aranacak Şartlar:
1. Yarışmaya yalnızca 18 yaşını doldurmuş T.C vatandaşları katılabilir.
2. Jüride, yarışmanın düzenlenmesinde görev alanlar ile yarışma konularıyla ilgili yönetici
kadrolardaki görevli kişiler ve bunların birinci hısımları yarışmaya katılamazlar. Bu
kişiler yarışmaya katılan eserlere hiçbir şekilde katkıda bulunamazlar.
3. Bir kişi, en fazla 5 eserle yarışmaya katılabilir.

Yarışmaya Katılacak Eserlerde Aranacak Nitelikler
1. Tema olarak; 23 Nisan Millî Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Atatürk, Cumhuriyet,
demokrasi ve TBMM’nin açılmasının 100. Yıldönümü ve benzer konuları işleyen sözler
kullanılmalıdır.
2. Batı Müziğinin, Klasik Türk Müziğinin veya Türk Halk Müziğinin asli karakterlerine
uygun, geleneksel tarzın yanı sıra yeni ve orijinal çalışmalara da yer verilebilir.
3. Yarışmaya katılacak eserlerin daha önce hiçbir yerde ya da dijital platformda CD, kaset,
albüm, tekli, nota, kitap ve benzeri şekilde yayınlanmamış, ayrıca diğer kurum ve
kuruluşların yaptığı bu tür yarışmalara katılmamış olması şarttır. Bu hususlardan
herhangi bir tespit edildiği takdirde, eserler ve bestecileri hangi aşamada olursa olsun
yarışma dışı bırakılır. Ve yarışmacılar verilen para ödülü geri alınır.
4. Eserler en az 2, en fazla 4 dakika olarak bestelenmelidir.
5. Eserler yerli veya yabancı hiçbir eserle hiçbir şekilde bariz benzerlikler taşımamalıdır.
6. Besteciler eserlerini gerçek besteci-söz yazarı adlarıyla değil; her eser için ayrı ayrı
belirleyecekleri ve karışık olarak kullanılacak 6 büyük alfabetik-sayısal karakterden
oluşan rumuzla göndereceklerdir.

Eserlerin Teslimi
1. Yarışmacılar, 6 Mart 2020 akşamına (17.00) kadar, eserlerin notalarını, sözlerini ve
eserin stüdyoda kaydedilmiş mp3 formatındaki kaydını üzerinde yalnızca o eser
için seçilen rumuzun yazıldığı bir büyük zarf içinde; Cumhuriyet Halk Partisi Genel
Merkezi Söğütözü, Anadolu Blv No:12, 06510 Çankaya/Ankara adresine elden ve
alındı belgesi karşılığı veya kargo yoluyla teslim edeceklerdir. Kargodaki
gecikmelerden CHP sorumlu tutulamaz. Kargo ile müracaatlarda; ilan edilen teslim
süresi, evrakın kargoya verildiği gün değil, CHP’ye ulaştığı gün kabul edilecektir.

2. Yarışmaya gönderilen notalar üzerinde, eser sahiplerinin kimliklerini belli edecek ad,
imza, yer adı, tarih ve herhangi bir işaret olmamalıdır. Aksi taktirde eser
değerlendirmeye alınamaz.

3. Besteciler, üzerine rumuz yazılı büyük zarf içinde:
a. 8 nüsha nota (üzerinde sadece rumuz yazılı olacak)
b. 8 nüsha şarkı sözü (üzerinde sadece rumuz yazılı olacak)
c. İçinde eserin mp3 formatındaki kaydının olduğu 2 adet flash
bellek (içeriğindeki açıklamada sadece rumuz yazılı olacak)
d. Küçük kapalı ayrı bir kimlik zarfı
(üzerinde sadece rumuz yazılı olacak, içinde)
• Bestecinin biyografisini, adreslerini, telefon numaralarını varsa e-posta adresini,
• Söz yazarının biyografisini,
• Eserin künyesini,
• Ekte bulunan taahhütnameyi, söz yazarının imzalı izin belgesini, bulunduracaklardır.
4. Besteciler, birden fazla eser ile yarışmaya katılıyorlarsa her eser için değişik rumuz
kullanmak kaydı ile yukarıda istenilen dokümanları ayrı ayrı düzenleyeceklerdir.

 

Ödül:
Birincilik Ödülü: 50.000 –TL
İkincilik Ödülü: 30.000-TL
Üçüncülük Ödülü: 20.000-TL
Mansiyon Ödülü: Jüri tarafından belirlenecektir.

Salgın Nedeniyle Yarışmanın Son Başvuru Tarihi 21 Ağustos 2020 Tarihine Uzatılmıştır.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 2 YORUM
  1. Ahmet ibrahim dedi ki:

    Ben ahmet ibrahim yarışmaya katılmak
    İstiyorum

  2. muhamed dedi ki:

    baş vurmak istiyorum

BİR YORUM YAZ