25.01.2022 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Cevherimiz Sensin Asgari Ücret Tutarı Kadar Burs

Cevherimiz Sensin Asgari Ücret Tutarı Kadar Burs

Cevherimiz Sensin Asgari Ücret Tutarı Kadar Burs

Cevherimiz Sensin Asgari Ücret Tutarı Kadar Burs Başvurusu Başladı. Öğrenci Bursu Yılda 9 Ay Süre İle Ödenecek.

Maden, Jeoloji, Jeofizik Ve Cevher Hazırlama Mühendisliklerinden Birini Seç, Bursiyerimiz Ol.

Gelecek Seninle Şekillenecek.

Gelecek Vadeden Öğrencilere Burs

2021 LKS Başarı Sıralamasında

Sponsorlu

65.000’de Yer Alan İstanbul İle Ankara’da Bulunan Üniversitelerin İlgili Bölümlerine İlk 5 Tercihinde Yerleşen,

100.000’de Yer Alan Ve İstanbul Ve Ankara Haricindeki İllerde Bulunan Üniversitelerin İlgili Bölümlerine İlk 5 Tercihinde Yerleşen Adaylara Net Asgari Ücret Tutarına Kadar Burs İmkanı.

Burs Veren Kurumlar İçin Tıklayın.

2021-2022 Eğitim Öğretim Dönemi Karşılıksız Burs Tutarları
2021 YKS sınavı başarı sıralamasında Maden Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği veya Cevher Hazırlama Mühendisliği bölümlerinden birini ilk 5 tercihi arasında kazanan öğrencilere öğrenim süreleri boyunca her yıl 9 ay süresince;

İlk 65.000’de yer alan;
İstanbul ve Ankara’daki üniversiteleri tercih eden öğrencilere,
• ilk 30.000’de yer alan öğrencilere aylık 2.557 TL(AGİ hariç asgari ücret),
• 30.001-50.000 arasında yer alan öğrencilere aylık 1.278 TL(AGİ hariç asgari ücretin yarısı),
• 50.001-65.000 arasında yer alan öğrencilere ise aylık 852 TL(AGİ hariç asgari ücretin 1/3’i),

İlk 100.000’de yer alan;
İstanbul ve Ankara dışındaki illerde yer alan üniversiteleri tercih eden öğrencilere, aylık 2.557 TL(AGİ hariç asgari ücret)

Eğitim bursu miktarı her eğitim ve öğretim yılı başında asgari ücret doğrultusunda güncellenecektir.

Burs Verilecek Bölümler
Burs sistemi Türkiye’de yerleşik her Maden Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği veya Cevher Hazırlama Mühendisliği bölümleri için geçerlidir.

Burs hazırlık bölümü olan Maden Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği veya Cevher Hazırlama Mühendisliği bölümlerinde 5 yıl, hazırlık olmayan bölümlerde ise 4 yıl boyunca verilmektedir.

Hali Hazırda Okuyan Öğrenciler Burstan Yararlanamayacak.

Başarı Sıralaması
Öğrencilerin burstan öğrenim hayatı boyunca faydalanabilmeleri için her yıl 4 üzerinden 2,5 (100 üzerinden en az 65) genel not ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir. Okurken genel not ortalaması 4 üzerinden 2,5’un altına düşerse burs kesilecektir. Ancak aldığınız bursların geri ödenmesi sizden geri istenmez.

Burs Maden Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği ve Cevher Hazırlama Mühendisliği bursu çalışması Maden Sektör Kurulu adına İstanbul Maden İhracatçıları Birliği, Ege Maden İhracatçıları Birliği ve Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği işbirliğinde, Ticaret Bakanlığımızın onayları, Yükseköğretim Kurumu (YÖK) ile imzalanan İşbirliği Protokolü çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

Diğer kurum ve kuruluşlardan da burs alınması eğitim bursunun alınmasına engel teşkil etmez.

Burs Hangi Durumlarda Kesilir
• Yabancı dil hazırlık sınıfını başarıyla tamamlayamayan,
• Bir önceki eğitim ve öğretim dönemine ilişkin başarısız 3 ve daha fazla dersi olan,
• İki önceki eğitim ve öğretim döneminden başarısız dersi olan,
• Yarı yıl ortalaması 4 üzerinden 2.5’in (100 üzerinden 65’in) altında kalan, öğrencilik haklarını kaybeden, disiplin cezası olan ve dersten devamsızlık nedeni ile kalan öğrencilerin bursu kesilir.

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) ya da belirlenecek Birlik, Dernek, Vakıf, Sendika gibi kurumlar tarafından 2021-2022 eğitim ve öğretim yılından başlamak üzere aşağıda yer alan şartların tümünü karşılayan öğrencilere eğitim bursu verilir:

a) YKS tercihlerinin ilk 5’inden en az birisinin Maden Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği ve/veya Cevher Hazırlama Mühendisliği
olması ve bu tercihlerden birisine yerleşmiş olmak gerekmektedir.

b) YKS yerleştirme puanlarına göre ilk 100 bin içinde yer almak gerekmektedir.

c) Önceden, yurtiçinde veya yurt dışında, herhangi bir lisans derecesine sahip olunmaması gerekmektedir.

d) Sınavın yapıldığı yıl, burs kapsamındaki bölümlerden birine ÖSYM tarafından yapılan ilk yerleştirmede yerleşmiş ve kesin kayıt yaptırılmış olması
gerekmektedir.

e) Her yarıyıl için 4 üzerinden en az 2,5 (100 üzerinden en az 65) genel not ortalamasına sahip olmak gerekmektedir.

f) Maden Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği veya Cevher Hazırlama Mühendisliği programlarına yerleşip yabancı dil hazırlık
sınıfında eğitim gören öğrenciler de eğitim bursundan yararlanırlar.

g) İMİB tarafından belirtilen tutarlar her eğitim ve öğretim yılı için 9 ay süresince öğrencilere ödenir. Öğrencilere verilmesi planlanan burs tutarlarını
İMİB öğrencilere doğrudan verebileceği gibi; vakıf ve/veya dernek gibi başka kurumlar aracılığı ile de verebilme hakkını kendinde saklı tutar.

h) Eğitim bursu miktarı her eğitim ve öğretim yılı başında asgari ücret doğrultusunda güncellenecek olup, en yüksek burs tutarı asgari geçim indirimi
hariç asgari ücret tutarının daha aşağısında kalmamak üzere TİM Maden Sektör Kurulunun (İstanbul Maden İhracatçıları Birliği, Ege Maden
İhracatçıları Birliği ve Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği) kararları doğrultusunda değiştirilebilecektir.

i) Bursa hak kazanma kriterleri ve tutarları aşağıdaki gibidir;

1. İlk 65 binde yer alan ve İstanbul ile Ankara’da bulunan üniversitelerin ilgili bölümlerine yerleşen adaylardan;
• İlk 30 binde yerleşen adaylara asgari geçim indirimi hariç net asgari ücret tutarı kadar (2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı için 2.557 TL);
• İlk 30.001-50.000 arasında yerleşen adaylara asgari geçim indirimi hariç net asgari ücret tutarının 1/2’si kadar (2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı için
1.278 TL);
• İlk 50.001-65.000 arasında yerleşen adaylara asgari geçim indirimi hariç net asgari ücret tutarının 1/3’ü kadar (2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı için
852 TL);

2. İlk 100 binde yer alan ve İstanbul ile Ankara haricindeki illerde bulunan üniversitelerin ilgili bölümlerine yerleşen adaylara asgari geçim indirimi
hariç net asgari ücret tutarı kadar (2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı için 2.557 TL) ödeme yapılır.

j) Öğrencinin mezuniyeti sonrasında ilgili sektörde en az 5 yıl çalışma taahhüdünde bulunması gerekmektedir. (Bursa hak kazanan ve 3. ve 4. Sınıfta
okuyan öğrencilerin, (l) maddesinde sayılan durumlardan en az birinin gerçekleşmesi sonucunda bursunun kesilmesi çalışma taahhüdünden muafiyet
sağlamayacak olup, mezuniyet sonrası burs alınan süre kadar çalışma taahhüdünde bulunması gerekmektedir.)

k) İMİB ya da belirlenecek Birlik, Dernek, Vakıf, Sendika gibi kurumlar Maden Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği veya Cevher
Hazırlama Mühendisliği programlarını YKS kılavuzunda yer alan eğitim süreleri içinde başarıyla tamamlayan ve eğitim süresi boyunca eğitim bursu
alan öğrencilere madencilik sektöründe faaliyet gösteren firmalarda iş verilmesine yardımcı olur.

l) Aşağıda yer alan durumların en az birisinin gerçekleşmesi durumunda öğrencilere verilen eğitim bursu kesilir:
• Yabancı dil hazırlık sınıfını başarıyla tamamlayamayan,
• Bir önceki eğitim ve öğretim dönemine ilişkin başarısız 3 veya daha fazla dersi olan,
• İki önceki eğitim ve öğretim döneminden başarısız dersi olan,
• Yarı yıl ortalaması 4 üzerinden 2.5’in (100 üzerinden 65’in) altında kalan öğrencilerin bursu kesilir.

m) Aşağıda yer alan durumların en az birisinin gerçekleşmesi durumunda ve bunlarla sınırlı olmamak üzere öğrencilere verilen eğitim bursu TİM
Maden Sektör Kurulu’nun(İstanbul Maden İhracatçıları Birliği, Ege Maden İhracatçıları Birliği ve Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği) takdiri ile iptal edilir
ve iadesi talep edilir.
• Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun tespit edilmesi,
• Maden Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği veya Cevher Hazırlama Mühendisliği bölümünü bitirmeden ara sınıflarda başka
bölümlere geçiş yapması,
• İMİB ve diğer protokol tarafları hakkında, bunların çalışanları, sorumluları ve yetkilileri ile ilgili yanlış her türlü mecrada yazılı ve sözlü beyanlarda
bulunulması ya da itibarını zedeleyici beyanlarda bulunulması,
• Bursiyerin Maden Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği veya Cevher Hazırlama Mühendisliği bölümünü yarıda bırakması,
öğrencilik haklarını kaybetmesi, okulu dondurması, disiplin cezası olması ve herhangi bir dersten devamsızlık nedeni ile kalması hallerinde öğrencilerin
bursu iptal edilir ve iadesi talep edilir.

n) Diğer kurum ve kuruluşlardan da burs alınması eğitim bursunun alınmasına engel teşkil etmez.

Burs şartları ile ilgili daha detaylı bilgi için ÖSYM tarafından yayımlanan 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları Ve Kontenjanları Kılavuzu‘na (Sayfa 478 – 479) göz atabilirsiniz.
Web Sitesi: https://www.cevherimizsensin.com

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ