01.12.2020 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Çeis Yapı Tasarım Yarışması

Çeis Yapı Tasarım Yarışması

Çeis Yapı Tasarım Yarışması

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası Çeis Yapı Tasarım Yarışması Düzenliyor. Birincisi Düzenlenen Yarışmanın Teması Kamusal Alanda Yenilikçi Adımlar. Yarışmada Toplam 260 Bin Türk Lirası Ödül Dağıtılacak.
Yarışma Öğrenci Ve Profesyonel Kategorilerinde Yapılacak.

Yarışma Ödülleri

Öğrenci Kategorisi Ödülleri
Birincilik Ödülü 25 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 15 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 10 Bin Türk Lirası
4 Adet Mansiyon Ödülü 5 Bin Türk Lirası

Profesyonel Kategori Ödülleri
Birincilik Ödülü 70 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 40 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 20 Bin Türk Lirası
4 Adet Mansiyon Ödülü 15 Bin Türk Lirası

Yarışmaya Genel Katılım Koşulları
Aşağıdaki esaslar yarışmanın öğrenci ve profesyonel kategorilerinin ikisi için de geçerlidir.

Sponsorlu Bağlantılar

• Yarışmaya katılım ücretsizdir.

• Yarışmaya bireysel ya da ekip halinde katılım mümkündür. Kişi sayısında sınır olmamakla birlikte ekipler; müellif, yardımcı ve danışmanlardan oluşabilir.

• Raportörlük ile iletişimin tek kanaldan sağlanabilmesi için tüm ekipler yarışmaya kayıt sırasında bir ekip temsilcisi belirtmelidir.

• Danışmanlar dahil tüm yarışmacılar yalnızca bir kategoriden (öğrenci ya da profesyonel), tek bir (1) proje ile yarışmaya katılabilir.

• Yarışmaya www.yapitasarimyarismasi.com adresinden kayıt olunması, başvuru ve proje teslimi süreçlerinin yine aynı internet sitesi üzerinden tamamlanması gerekmektedir.

• ÇEİS çalışanları, yarışmanın jüri üyeleri ve bunlardan herhangi birinin ortağı, çalışanı ya da birinci dereceden akrabası olanlar yarışmaya katılamaz.

• Yarışmaya katılan tüm projelerin özgün, daha önce üretilmemiş ve kamuya sunulmamış olması; benzer başka bir yarışmada kullanılmamış, dereceye girmemiş ve ödül almamış olması şartları aranmaktadır. Bu koşulların aksinin tespiti durumunda, ilgili proje diskalifiye edilecektir. Böyle bir durumda olduğu saptanan ödül almış projenin ise ödülü geri alınır ve derecesi iptal edilir. Yarışmaya gönderilen projelerin özgün değerlerinin olmaması ve üçüncü kişilerin söz konusu tasarımla ilgili hak iddia etmeleri durumunda tüm sorumluluk yarışmacıya/yarışmacılara aittir.

• Tüm yarışma projeleri, şartnamede belirtilen teslim gün ve saatini geçirmeyecek şekilde internet sitesi üzerinden teslim edilmelidir.

• Bu şartnamede bulunan kuralların herhangi birinin ihlali, diskalifiye sebebidir.

Profesyonel Kategorisi İçin Katılım Koşulları
• Üniversitelerin mimarlık, güzel sanatlar, görsel sanatlar ve görsel iletişim tasarımı, sanat ve tasarım ile mühendislik fakültelerine bağlı mimarlık, iç mimarlık ve tasarım disiplinlerini başta olmak üzere inşaat ve malzeme mühendisliği gibi bölümlerde ön lisans, lisans ve lisansüstü (yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora) öğrenimini tamamlamış profesyoneller bu kategoride yarışmaya katılabilirler.
• Ekip temsilcisinin mimarlık bölümü mezunu (lisans, yüksek lisans veya doktora) olması zorunludur (bireysel katılımlar dahil olmak üzere).
• Ekip üyelerinin tümü TC veya KKTC vatandaşı olmalıdır.

Öğrenci Kategorisi İçin Katılım Koşulları
• TC ve KKTC’deki üniversitelerin mimarlık, güzel sanatlar, görsel sanatlar ve görsel iletişim tasarımı, sanat ve tasarım ile mühendislik fakültelerine bağlı mimarlık, iç mimarlık ve tasarım disiplinleri başta olmak üzere inşaat ve malzeme mühendisliği gibi bölümlerde öğrenim gören ön lisans ve lisans öğrencileri bu kategoride yarışmaya katılabilirler.
• Ekip temsilcisinin mimarlık bölümü öğrencisi olması zorunludur (bireysel katılımlar dahil olmak üzere).
• Ekip üyelerinin, yarışmaya başvurdukları tarihte öğrenci olduklarını, bağlı bulundukları yüksek öğrenim kurumundan veya E-Devlet üzerinden alacakları belge ile kanıtlamaları gerekmektedir.
• Takımlar, bir profesyoneli danışman olarak belirleyebilirler.
Yarışmaya Son Başvuru Tarihi 15 Ocak 2020. Yarışma Sonuçları 20 Şubat 2020’de Açıklanacak.

Yarışmanın Amacı
ÇEİS, çimentonun inşaat projelerindeki kullanım alanlarına, şekline ve maliyetine ilişkin ön yargıları yıkmak, çimentonun estetik ve yenilikçi kullanımını teşvik etmek ve çimentonun yapılarda yenilikçi kullanımı arttıkça yaratacağı maliyet avantajını ortaya koymak için ulusal bir proje yarışması düzenlemektedir.

Yarışmanın Türü Ve Şekli
Yarışma, öğrenci ve profesyonel olmak üzere iki ayrı kategoride düzenlenmektedir.
Türkiye Cumhuriyeti (TC) ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı olan, mühendislik ve tasarım alanlarında faaliyet gösteren profesyonellere ve TC ve KKTC hukukuna uygun kurulmuş üniversitelerin mühendislik ve mimarlık bölümlerinde okuyan öğrencilere hitap eder.

Yarışma Teması
Her sene farklı bir temayla düzenlenecek olan yarışmanın ilk teması “Kamusal Alanda Yenilikçi Adımlar” olarak belirlenmiştir.
Kamusal Alanda Yenilikçi Adımlar
Beton ya da ona benzeyen yapı malzemeleri insan uygarlığının hep gündeminde oldu. Amaç kireç ya da volkan külünden oluşan tozu, su ve başka malzemelerle karıştırıp katılaştığında taş kadar mukavim bir malzeme elde etmekti. Endüstri Devrimi sonrası beton ve demir birleştiğinde sağladığı strüktürel, zamansal ve mekânsal imkanlar öyle etkileyiciydi ki çok kısa zamanda tekniğin imkanlarının gücüyle hızlıca yaygınlaştı ve büyümek isteyen kentlerin inşasını mümkün kılan, yüzyılın en yaygın kullanılan yapı malzemesi oldu. Bu eşik yapısal bir devrimdi!

Betonarme yapım şeklinin son 150 yılda uygarlık tarihini televizyon, otomobil ve bilgisayar kadar değiştirip dönüştürdüğünü söylemek hiç de abartılı olmaz. Çimentonun, kum, agrega ve farklı kimyasallarla pratik bir şekilde birleştirilerek sıvı halde, demirle örülmüş kalıpların içine dökülmesi sureti ile elde edilen ‘sıvı taş’ tereddütsüz mucize bir yapı malzemesi. Peki bu kadar çok kullanılmış, bulunduğumuz coğrafyada neredeyse tüm yapılı çevreyi kuran bu yapı malzemesini, sınırlarını, imkanlarını ne kadar tanıyor ve kullanıyoruz? Yeni araştırmalar ile farkına varılan yeni üretim/uygulama hallerini ne kadar biliyoruz? Konvansiyonel üretim/kalıplama/karışım oluşturma biçimlerinden farklı kullanımlarını neden araştırmıyor, ulaşılabilir olmanın avantajını “alternatif” olanı üretmek için kullanmayı neden denemiyoruz?

Yarışmacılardan bu soruların çağrışımlarını akılda tutarak, müşterek kullandığımız alanlarda yer alacak, bir yönü ile ortak kullanım senaryolarına (sergi-konser-atölye-etkinlik…) imkan veren, bir diğer yönü ile betonun konvansiyonel kullanımlarına alternatif hallerini gösterme/tanıtma amacına yönelik bir pavyon tasarlamalarını istiyoruz.

Yarışmacılardan istenen, çimento ve betonun ana taşıyıcı malzeme olduğu ve bu üç ayrı başlığı karşılayan-onlarla ilişkilenen kamusal bir müdahale önerisi tasarımıdır. Pavyonun tasarımının farklı kentsel mekanlara uyum sağlayabilecek, kendisini ve çevresini dönüştürme gücüne sahip, dolayısı ile rekreatif potansiyelinin düşünülmüş olması beklenmektedir.
Müştereklik/Kamusallık

Sadece ortak kullanıma referans vermesi bağlamında değil pavyonun yerleşeceği alanın seçilmesi de bu başlıkla ilgilidir. Yarışmacılar pavyonun programını oluştururken, kentsel alanda farklı kapsamlarda kamusal ilişkiler kuracak programlar ve hedefler belirleyebilirler. Programın çok daha tanıdık sergi, konser, atölye, sinema gösterimi gibi ortak kullanımları olması hedeflenebileceği gibi rekreatif ya da pavyonun kendisinin beton kullanımı bağlamında önerdiği alternatif var oluşun yeni kamusallıklar üretmesine izin vermesi de amaçlanabilir. İşlevlerin en azından bir kısmının farklı iklim koşullarında da yapılabilir olması önemsenmelidir.

Pavyonun yerleşeceği alanın seçimi yarışmacıya bırakılmıştır. Alanın seçiminde pavyonun yaratacağı etki ve kamusallık konularının önemsenmesi istenmektedir.
Adaptif Olma/Uyarlanabilir Olma

Uyarlanabilirlik hem program, hem müşterek hallerin kendisi hem de bağlamsal çerçeve için önemlidir. Önerilecek kamusal/müşterek alan çözüm ya da karakterinin tek defaya mahsus bir önerme olmasındansa farklı kentsel durumlara adapte olma, uyarlanabilme olasılığının olması tercih sebebidir. Bu çerçevede yarışmacılardan önermenin belirlenen kamusal karakter ve programlar çerçevesinde değişen bağlamlarda nasıl çalıştığını sınaması beklenir. Uyarlanabilirlik aynı zamanda farklı kentsel durumları/programları birbirine bağlama/dönüştürme/dikme olarak da okunabilir.
Taşınabilirlik/Mobilite

Önerilecek pavyonun, bir yerden başka yere taşınması, sökülmesi ve yeniden uyarlanabilir şekilde kurulması beklenmektedir. Tasarlanacak kamusal karakterin, kullanım anı/süresi kadar sökülme ve tekrar kurulma prosedürlerinin de tasarlanması ve sürecin bir parçası olarak ele alınması önemlidir. Pavyonun geri ya da ileri dönüşüm tekniklerinin veya birgün tamamen yok olması durumunun senaryonun bir parçası olarak ele alınması olumlu bulunacaktır.

Detaylar Ve Başvuru İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ