<style>.lazy{display:none}</style>ÇEDBİK Sürdürülebilirlik Fikir Yarışması
28.02.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

ÇEDBİK Sürdürülebilirlik Fikir Yarışması

ÇEDBİK Sürdürülebilirlik Fikir Yarışması

ÇEDBİK Sürdürülebilirlik Fikir Yarışması

Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği ÇEDBİK Sürdürülebilirlik Fikir Yarışması Düzenliyor. Yarışmaya Bireysel Ve Ekip Olarak Başvurulabilir.

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 30 Bin Türk Lirası, GBCI Eğitim Aboneliği, Sektörde Lider Firmalarda Staj İmkânı,
İkincilik Ödülü 20 Bin Türk Lirası, Yeşil Bina Eğitimi, Sektörde Lider Firmalarda Staj İmkânı,
Üçüncülük Ödülü 15 Bin Türk Lirası, Yeşil Bina Eğitimi, Sektörde Lider Firmalarda Staj İmkânı,
3 Adet Eşdeğer Mansiyon Ödülü 10 Bin Türk Lirası, Yeşil Bina Eğitimi

Yarışmanın Amacı
Afet, bireylerin, toplumun veya toplulukların işleyişini derinden etkiler. Ülkenin, kentin veya bölgenin mevcut doğal, yapılı ve sosyo-ekonomik çevresi açısından ciddi kayıplara yol açabilen bir olgu olarak tanımlanabilir. Afet, toplumun kendi kaynakları ile baş edebilme becerisini aşabilecek bozunumlara yol açabilir. Dolayısıyla afete karşı dirençli kentler ve yapılar inşa etmek afetlere karşı hazırlıklı olabilmek adına büyük önem taşır.

Ülkemizde yakın zamanda yaşanan Kahramanmaraş depremlerinin yıkıcı etkisi, on bir ilimizde ve Suriye’de hissedilmiş olup ciddi kayıplara yol açmıştır. Depremden milyonlarca insan etkilenmiş olup zorunlu göçler yaşanmış, çadır kentler kurulmuş ve geçici barınma alanları inşa edilmiştir. Deprem gibi bir doğal afet sonrası yaşanan büyük ölçekli bu yıkım, kentsel mekansal dirençlilik kavramının yeniden düşünülmesi gerektiğini elzem şekilde açıklar.

Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği olarak 2023’te yaşadığımız bu depremleri, kentsel ve mekansal dirençlilik çerçevesinde yarışmanın odağı haline getiriyoruz. Bu kapsamda, Çanakkale ilinin Merkez ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi’nin kıyı bölgesinde seçilen bir proje alanı için afet esnasında ve sonrasında nitelikli ve yaşanabilir geçici barınma alanlarına dönüştüren ve afetzedelerin barınma gereksinimini karşılamayı amaçlayan mimari tasarımlar üzerine odaklanıyoruz. Bu alanda, afet sonrasında afetzedelerin anlık ihtiyaçlarının da karşılanmasını sağlayan işleve dayalı mekansal çözümler yaratılmasını bekliyoruz.

Ads

Yarışma için seçilen alanın büyüklüğü yaklaşık 30 ha büyüklüğünde olup seçilen alan içerisinde ulaşımın ve arazi kullanımının konsepte uygun çözümlenmesi zorunlu olup farklı yapısal fonksiyonlandırmalara yer verilmesi gerekmektedir. Yarışma kapsamında afet sonrasında öncelikli hale gelen barınma ihtiyacı, gıda lojistiği ve su tedariki, ısınma ihtiyacı, sağlık hizmetleri, atık yönetimi gibi ihtiyaçlar odağında işlevsel, yaratıcı ve yenilikçi mekansal çözümler beklenmektedir.

Yarışma Konusu
Afete karşı hem sosyal hem de mekânsal dirençlilik; afet öncesi, esnası ve sonrasını bütüncül bir süreç olarak ele alır. Afet sonrasında bir alanın dönüşümü esnasında insanın güvenliği ve mahremiyeti önemlidir. Proje alanı tasarlanırken, insanın temel ihtiyaçların karşılanabildiği sosyal donatıların, nitelikli geçici barınma alanlarının, kritik altyapıların ve farklı ulaşım bağlantılarının varlığı gibi konulara dikkat edilmelidir. Bu bağlamda tasarlanması öngörülen “Afete Uyumlu Mekansal Tasarım” bizi, bir yapı inşa etmenin bir önceki aşamasına götürürken; “yapılacak yapıya gerçekten ihtiyaç var mı?”, “afet esnasında mevcut mekânsal tasarımların ileri dönüşümü ve afetlere karşı adaptasyonu nasıl mümkün olur?” gibi sorular sormaya teşvik eder.

Yarışmanın İhtiyaç Listesi
Aşağıda verilen ihtiyaç listesi, proje alanı için bir öneri listesi olup yarışmaya katılan ekipler tarafından eklemeler yapılarak değiştirilebilir. İhtiyaç listesinin verilmesindeki ana amaç, mevcut proje alanı için somut bir referans örneği taşımasıdır. Yaklaşık 1000 adet konteyner* ve 1000 adet çadır kapasiteli nitelikli barınma alanı beklenmektedir. Afetzede sayısı proje kapsamında belirlenmelidir ve çalışma alanı içerisinde opsiyonel olarak rezerve gelişme alanı ayrılabilir. Nitelikli barınma alanına ek olarak sunulan ihtiyaç listesi:

• Çoklu Ulaşım Bağlantıları (Deniz, karayolu, demiryolu, havayolu bağlan6ları düşünülmelidir.)
• Acil Durum Hizmetleri (İtfaiye, ambulans birimleri)
• Atık su ve içme suyu arıtma tesisi
• 1500 metrekarelik lojistik depo alanı
• 1 idari ünite
• 1 güvenlik birimi (Polis karakolu, jandarma vb.)
• Hijyen üniteleri (Duş, tuvalet tesisleri)
• Eğitim alanları (Anaokulu, ilkokulu vb.)
• Sağlık birimleri (Psikoloji ve rehabilitasyon merkezi, sahra hastane üniteleri vb.)
• Sosyal alanlar (Hobi alanları, sosyalleşme mekanları vb.)
• Enerji deposu alanları (Trafo, jeneratör vb.)
• Araç oto bakım alanı

*Konteynerların iç hava ortam kalitesi için bir tasarım çözümü var ise, iç ortam kalitesini konfor şartlarını sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır. Konteynerların sökülebilir, takılabilir ve taşınabilir olması gerekmektedir. Ayrıca, konteynera ait uygun ölçekte gerekli sistem detayları verilmelidir.

Yarışma Alanı
Yarışmanın yeri, Çanakkale İli Merkez İlçesi Barbaros Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Seçilen alanın toplam büyüklüğü 30 ha olarak belirlenmiş olup Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün resmi verilerine dayandırılarak incelenmiş ve mevcut imar bilgilerine
göre seçilmiştir.

Alan, 1395/35 ve 1395/26 numaralı parsellerin bütününü oluşturmakta olup, mevcut imar bilgilerine göre “Konut Dışı Kentsel Gelişme Alanı” olarak belirlenmiş/r. Alanın konumu, yakın çevre ilişkileri ve uydu görüntüleri, “Yarışma Alanı Genel Bilgi” adlı PDF belgesinde yer almaktadır. Yarışma için bu alanda yapılması gereken analizlerde kullanabilmek adına veri seti dosyası, Google Drive veya WeTransfer üzerinden katılımcılarla paylaşılacaktır.

Yarışmaya Katılım Koşulları
• Yarışma ekip katılımına açık olup, yarışmacıların her birinin aşağıdaki koşulların tamamına uymaları zorunludur.

• Türkiye ve yurt dışındaki üniversitelerin lisans ve lisansüstü, mimarlık, mühendislik, tasarım ve sanat fakültelerinde okuyan öğrenciler yarışmaya katılabilirler.

• Yarışmacıların başvuru sırasında lisans veya lisansüstü eğitimine devam ediyor olmaları gerekmektedir. (Lisans öğrenci belgesinin veya yüksek lisans öğrenci belgesinin başvuru sırasında ibraz edilmesi gerekmektedir. Başvuru formu ile birlikte öğrenci belgesinin tek bir .PDF dosyası şeklinde yarisma@cedbik.org mail adresine gönderilmesi gerekmektedir.)

• Yarışma üniversitelerin yukarıda yazan bölümlerinin tüm sınıflarına açıktır.

• Yarışma ekip katılımına açık olup, ekiplerde 1 Mimarlık ve 1 Şehir ve Bölge Planlama öğrencisi zorunlu olup ekipler, en az 2 kişi ve en fazla 7 kişiden oluşabilir.

• Çift Ana Dal Programı kapsamında üniversite eğitimine devam eden öğrenciler ise yalnızca bir bölüm üzerinden katılım gösterebilirler, iki bölüm üzerinden iki ayrı başvuru kabul edilmeyecektir.

• Her ekip, kendine bir ekip ismi (sadece harf ve rakamlardan oluşan 5 haneli bir rumuz) belirleyecektir.

• Yarışmaya katılacak olan tüm ekip üyeleri adına ekip lideri yarışmanın son başvuru tarihine kadar başvuru formunu eksiksiz olarak doldurmak zorundadır. Ayrıca her ekibi temsilen bir ekip başı belirlenmeli formda yer almalıdır.

• Ekipler başvurularını tamamladıktan sonra herhangi bir üye değişikliği yapamayacaktır.

• Yarışma ile ilgili işlemleri hazırlayan, yürüten, sonuçlandıran veya onaylayan Jüri’nin birinci dereceden akrabaları, ÇEDBİK çalışanları ve çalışanların 1. derece akrabaları yarışmaya katılamaz. Bu durumun tespit edilmesi durumunda diskalifiye edilecektir.

• Jüri üyelerinin ve ÇEDBİK çalışanlarının yarışmaya başvuracak olan çalışmaların herhangi bir bölümüne katılmamış olmaları gerekmektedir.

• Yarışma süresince hiçbir yarışmacı jüri üyeleri ve ÇEDBİK çalışanları ile doğrudan temasa geçemez. Proje ve yarışma ile ilgili tüm sorular, Yarışma takviminde belirtilen sürede sorumlu raportöre iletilecektir.

• Yarışmaya katılan her fikir projesinde özgünlük ve daha önce başka bir yerde yayınlanmamış ya da başka bir yarışmaya katılmamış olması koşulu aranmaktadır.

• Yarışmaya katılım ücretsizdir.

• Yukarıdaki şartların herhangi birine uyulmadığı tespit edilen yarışmacıların ve ekiplerin başvurusu geçersiz sayılacaktır.

Yarışma Süreci Ve Yönetimi
• Yarışma, www.cedbik.org isimli web sitesi ve ÇEDBİK sosyal medya hesapları üzerinden yürütülecektir. Yarışma ile ilgili tüm güncel bilgiler bu site üzerinden paylaşılacaktır. Yarışma Şartnamesi ve Başvuru Formu hem web sitesinde hem de sosyal medyada yer alacaktır.

• Tüm ekip üyeleri tarafından başvuru formu doldurulup, imzalanacaktır. İmzalı belge taratıldıktan sonra yanına tüm yarışmacıların öğrenci belgeleri de eklenerek, PDF formatında bir başvuru dosyası içerisinde sorumlu raportöre e-posta aracılığı ile gönderilecektir.

• Gönderilen .PDF formatındaki dosya incelendikten sonra ekip liderine bir kayıt onay maili gönderilecektir.

• Yarışmacılar, A1 boyutlarında yatay ve en az 150 dpi, en fazla 300 dpi çözünürlükte hazırlanmış 4 adet paftayı, maksimum 100 MB büyüklüğünde birleştirilmiş tek bir PDF dosyası olarak son teslim tarihine kadar teslim etmelidir.

• 1 adet paftanın 1/2000 ölçekli olması zorunludur. Diğer paftalar, odağa alınan çalışma önceliğine göre diğer ölçeklerde çalışmalar teslim edilebilir (1/1000, 1/500, 1/200, 1/50 vb.). Dış bağlantılar, ulaşım ve bölgeleme önemseniyor ise daha üst ölçekler ya da prefabrik, konteyner gibi mekan çözümlemeleri içeriyor ise daha alt ölçekler kullanılabilir.

• Konteynerların veya çadırların iç hava ortam kalitesi için bir tasarım çözümü var ise, sistem kesi/ 1/50 ölçekte detaylandırılması zorunludur.

• Paftalardaki proje açıklama metinlerine ek olarak, .PDF formatında A4 ebadında (en fazla 3000 kelime) açıklama raporu teslim edilmelidir.

• Ekipler, yarışma teslimlerini şartnamede Proje Teslim Tarihi olarak belirtilen son teslim günü ve saatinden önce, tek bir dosya içerisinde sorumlu raportöre (yarisma@cedbik.org) WeTransfer aracılığıyla göndereceklerdir.

• Proje teslim tarihinden sonra e-posta ile dosya eki olarak ya da başka bulut hizmetleri aracılığıyla gönderilen teslimler kabul edilmeyecektir. Yarışma başvurularının gönderilme saati olarak WeTransfer gönderisinin yapıldığı saat esas alınacaktır. Projeler internet vasıtası ile gönderileceği için bulut sistemine yüklemenin zaman alacağı da hesaba katılarak projelerin teslimi yapılmalıdır. Oluşabilecek herhangi bir soruna karşı projelerin şartnamede belirtilen teslim tarihinden 1 gün öncesinde gönderilmesi önerilir.

• Kazanan projeler Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği yönetim kurulu kararı ile internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden ekip rumuzu ile duyurulacaktır.

Yarışma Takvimi
Yarışmanın Duyurulması: 20 Haziran 2023
Son Soru Sorma Tarihi: 17 Temmuz 2023
Soruların Yanıtlanması: 31 Temmuz 2023
Son Başvuru Tarihi: 18 Eylül 2023 Saat 23.59
Proje Teslim Tarihi: 02 Ekim 2023 Saat 17.00
Jüri Değerlendirmesi: 16 Ekim 2023
Sonuçların İlanı: 30 Ekim 2023

Yarışma Şartnamesi Ve Başvuru Formu İçin Tıklayın.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ