<style>.lazy{display:none}</style>
21.04.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

Çatalca Belediyesi Altın Erguvan Türk Sanat Müziği Beste Yarışması

Çatalca Belediyesi Altın Erguvan Türk Sanat Müziği Beste Yarışması

Çatalca Belediyesi Altın Erguvan Türk Sanat Müziği Beste Yarışması

Çatalca Belediyesi Altın Erguvan Türk Sanat Müziği Beste Yarışması Düzenliyor. Yarışmaya Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Tüm Besteciler Katılabilir.

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 10 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 7.500 Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 5 Bin Türk Lirası
7 Adet Mansiyon Ödülü 2.500 Türk Lirası

Konu
Türk Sanat Müziği dalında, bu şartnamede belirtilen özelliklere uygun olarak bestelenmiş sözlü eserlerin katılacağı beste yarışması yapılacaktır.

Amaç
Türk Sanat Müziği Repertuarı’nı geliştirmek, bestecileri ve söz yazarlarını nitelikli, yeni eserler vermeye teşvik etmek, eserlerinin tanıtılmasına katkıda bulunmak ve yeni bestecilerin yetişmesini sağlamaktır.

Yarışmaya Katılacaklarda Aranacak Şartlar

Ads

1) Yarışmalara T.C. vatandaşı olan bütün besteciler katılabilir.
2) Çatalca Belediyesi Yöneticileri, Yarışma Seçici Kurul Üyeleri, Jüri üyeleri, bunların birinci derecede kan ve sıhrî hısımları yarışmaya katılamazlar. Bu kişiler, yarışmaya katılan eserlere hiçbir şekilde katkıda bulunamazlar.

Yarışmaya Katılacak Eserlerde Aranacak Nitelikler
1) Şarkı sözleri: Anayasanın dayandığı temel görüş ve ilkelerle, Cumhuriyetin niteliklerini benimsetici ve bu görüş ve ilkelere uygun düşünce tarzına, Türk toplumunun moral ve manevi değerlerine, yapısına, yaşama tarzına, Atatürk İlkeleri’ne aykırı olamaz. Ayrıca seçilen temanın, hiçbir ideolojiye hizmet amacı gütmemesi, herhangi bir politik görüşü övücü veya yerici, müstehcen, anlamsız, insan haysiyetine aykırı olmaması ve ticari amaç taşımaması gerekmektedir.

Yarışmaya gönderilecek eserler:
a) Türk Sanat Müziği’nin melodi ve ritim özelliklerinden kaynaklanan yeni ve özgün çalışmalar olmalıdır.
b) Makam, usul ve form olarak yeni buluşlarla bestelenmişse, Türk Sanat Müziği’nin bugünkü sistem ve kaidelerine ters düşmemelidir.
c) Türk Sanat Müziği’nin asli karakterine uygun olmalıdır.
d) Şarkı formunda,10 zamanlıya kadar küçük usullerle bestelenmiş ve günün anlayışına uygun olmalıdır.
e) Kompozisyon yönünden, söz, müzik, makam, usul bütünlüğü taşımalıdır.
f) Ezgi ile söz arasında uygunluk bulunmalıdır. (Prozodi)
g) Daha önce bestelenmiş eserlerle benzerlikleri bulunmamalıdır.
h) Tek sesli olarak bestelenmelidir.
ı) Toplam süresi 3-6 Dakika arasında olmalıdır.

Eserlerin Teslimi
Besteciler, 24 / 07 / 2020 ,saat 17.00’ye kadar, eserlerin notalarını, sözlerini, istenen diğer belgelerin bulunacağı ve üzerinde o eser için seçilen rumuz yazılı büyük ’Evrak Zarfı’’ nı

ÇATALCA BELEDİYESİ
‘’1. ALTIN ERGUVAN TÜRK SANAT MÜZİĞİ BESTE YARIŞMASI / 2020’’Bürosu
Ferhatpaşa Mah. İstasyon Caddesi No : 2 Nazım Özbay Kültür Merkezi Çatalca/İstanbul
adresine; elden, veya, posta-kargo ile gönderilmiş olacaktır. Postadaki gecikmeler için Çatalca Belediyesi sorumlu tutulamaz. Posta ile müracaatlarda, ilan edilen teslim süresi için son gün; evrakın postaya verildiği değil, Belediye’ye intikal tarihi olarak kabul edilecektir.

1. Besteciler yarışmaya en fazla 3 eserle katılabilirler.

2. Yarışmaya gönderilen notalar üzerine sadece rumuz yazılacak, eser sahiplerinin kimliklerini belli edecek ad, imza, yer adı ve herhangi bir işaret olmayacaktır. Aksi takdirde, eser/eserler değerlendirmeye alınmadan yarışma dışı tutulacaktır.

3. Besteciler her eser için, büyük harf-rakam karışımı toplam 6 karakterden oluşan ayrı birer rumuz kullanacaklardır. (Örnek; ”1ABCD2”, ‘’123ABC’’,”1A2B3C” gibi).

4. Besteciler, birden fazla eser ile yarışmaya katılıyorlarsa, her eser için değişik rumuz kullanmak kaydı ile yukarıda istenilen dokümanları ayrı ayrı düzenleyeceklerdir.

5. Besteciler, biri küçük ‘’Kimlik Zarfı’’; diğeri büyük ‘’Evrak Zarfı’’; olmak üzere 2 adet zarfı kapatılmış ve üzerlerinde sadece rumuz yazılı olarak yarışma bürosuna elden teslim edeceklerdir. Posta ile müracaat edildiğinde, üzerine posta işlemlerinin ve adresin yazılacağı, pulun yapıştırılacağı 3. en büyük ‘’Posta Zarfı’’ kullanılabilecektir.

6. Besteciler, EVRAK ZARFI içinde:
a) 6 nüsha nota (üzerinde rumuz dışında, hiçbir yazı, işaret, vb. olmayacaktır.)
b. 6 nüsha şarkı sözü (üzerinde rumuz dışında, hiçbir yazı, işaret, vb. olmayacaktır.)
c. Üzerinde sadece rumuz yazılı olan küçük, kapalı ‘’KİMLİK ZARFI’’ bulunduracaklardır.

7. KİMLİK ZARFI içinde:
a) Bestecinin biyografisini, adresini, telefon numaralarını varsa e-posta adresini,
b) Söz yazarının biyografisini, adresini, telefon numaralarını varsa e-posta adresini,
c) Şartnamenin en son sayfasında bulunan
ÇATALCA BELEDİYESİ
‘’1. ALTIN ERGUVAN TÜRK SANAT MÜZİĞİ BESTE YARIŞMASI / 2020’’ Özel Şartnamesini hükümlerini aynen kabul ettiğini belirten besteci–söz yazarı tarafından imzalanmış (Ek:1a,Ek:1b) taahhütnameleri, sözleşmeleri eksiksiz ve imzalı bir şekilde beyan edecekler ve zarfa yerleştireceklerdir.

Uyulması gereken önemli hususlar:
Eserlerin notaları 6’şar nüsha halinde:
a) Bilgisayarla veya elle, temiz ve okunaklı yazılmış olmalıdır,
b) Kurşun kalemle yazılmamalıdır,
c) Fotokopi ile çoğaltılabilecektir.
d) Nota yazısı ve usul bölünmeleri, Arel-Ezgi-Uzdilek sistemine uygun olmalıdır,
e) Eserlerin icra, hız, süre-metronom ve ifade nüansları nota üzerinde gösterilmeli, eserin makamı, usulü belirtilmeli, bestecinin farklı yorum anlayışını ifade edeceği durumlarda, özel işaret ve açıklama notları eklenmelidir.
f) Eserin bütün güftesi nota üzerinde gösterilmiş olmalı, gerekirse, prozodi açısından hareketle, bestede farklılık gösteren bölümlerin notası ayrıca yazılmalıdır.

Yarışma Takvimi
-Eserlerin son teslim tarihi : 24 / 07 / 2020, saat 17.00’dır.
-Ön Jüri Toplantıları: 07 Ağustos 2020
-Finalist eserlerin ilanı: 10 / 08 / 2020 ,
-Final programı: 24-30 Ağustos 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
-Bu programda, “Yarışma Finalisti 10 eserin” Türk Sanat Müziği Ses ve Saz Sanatçıları tarafından seslendirilmesi ve Final Jürisince değerlendirmesi yapılacaktır.
-Final yarışmasının yapılacağı salon, Çatalca Belediyesi tarafından belirlenecek ve yarışma, halka açık olarak gerçekleştirilecektir.
-Final Jürisi, değerlendirmelerini Yarışma Sanat Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde, canlı icralar sırasında yapacak, sonuçlar kamuoyunun huzurunda ilan edilecektir.

İletişim
Yarışma ile ilgili müzikal konularda olmamak kaydıyla; organizasyonla ilgili bilgi almak için, aşağıdaki adres ve telefonlardan yararlanılabilir.
Çatalca Belediyesi
Nazım Özbay Kültür Merkezi
0212 789 42 58
Aytekin KARABAŞ

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ