<style>.lazy{display:none}</style>
30.05.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

Çanakkale Savaşlarının 108 Yıl Dönümü Anma Törenleri Yarışmaları

Çanakkale Savaşlarının 108 Yıl Dönümü Anma Törenleri Yarışmaları

Çanakkale Savaşlarının 108 Yıl Dönümü Anma Törenleri Yarışmaları

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü İlkokul Ve Ortaokul Öğrencileri Arası Şiir Ve Kompozisyon Yarışması Düzenliyor. Çanakkale Savaşlarının 108. Yıl Dönümü Anma Törenleri Kapsamında Resmi İlkokul Ve Ortaokul Öğrencileri Arası Şiir Ve Kompozisyon Yarışması Düzenleniyor.

Projenin Adı:
“Bakanlığımıza bağlı resmî ilkokul 4. sınıflar arası resim, resmî ortaokullar ve imam hatip ortaokullarında şiir ve kompozisyon yarışması”

Konusu:
Ülke genelindeki Bakanlığımıza bağlı resmî ilkokul 4. sınıflar arası resim, resmî ortaokullar ve imam hatip ortaokullarında şiir ve kompozisyon dallarında Çanakkale Savaşları’nın 108. Yıl Dönümüne ilişkin günün anlam ve önemini belirten yarışma düzenlenmesi.

Alanı: Ülke geneli

Hedef Grubu
Tüm resmî ilkokul 4. Sınıf öğrencileri, resmî ortaokullarda ve imam hatip ortaokullarında okuyan 5.- 8. sınıf öğrencileri,

Ads

Amacı:
a. Çanakkale Savaşının dünü, bugünü ve yarınına ilişkin duygu ve düşüncelerini eğitim-öğretim ortamına yansıtmak,

b. Ulusal ve uluslararası barış, dostluk, kardeşlik duygu ve düşüncelerini kazandırmak,

c. Öğrencilere Çanakkale Savaşı’nın sosyal, kültürel ve tarihi önemini kavratmak,

d. Geçmiş kültürel değerlerle yeni kültürel değerler arasında bağ kurmak.

Faaliyet Takvimi

SIRA NO

FAALİYET TAKVİMİ

BAŞLANGIÇ

BİTİŞ

1.

İl Millî Eğitim Müdürlüklerince yarışmanın okullara duyurulması

09.11.2022

14.11.2022

2.

Düzenlenecek olan yarışmanın okul müdürlüklerince öğrencilere duyurulma süresi

15.11.2022

25.11.2022

3.

Eserlerin okul müdürlüklerinde toplanması

02.01.2023

13.01.2023

4.

Eserlerin okul müdürlüklerince değerlendirilmesi ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine gönderilmesi

16.01.2023

20.01.2023

5.

İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünce eserlerin değerlendirilmesi ve İl Millî Eğitim Müdürlüklerine gönderilmesi

06.02.2023

10.02.2023

6.

İl Millî Eğitim Müdürlüğünce değerlendirilmesi, komisyon tarafından düzenlenen tutanak ile birlikte Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmesi

20.02.2023

24.02.2023

7.

Millî Eğitim Bakanlığında değerlendirilen eserlerin “MorabinParkı”nda sergilenmesi ve ödül töreni

26.04.2023

28.04.2023

Uygulamaya İlişkin Açıklamalar
a. Yarışma koşulları okul müdürlüğü tarafından öğretmen ve öğrencilere duyurulacaktır.

b. Öğrenci sadece bir dalda yarışmaya katılacaktır. Yarışma Bakanlığımıza bağlı resmî ilkokul 4. sınıflar arası resim, resmî ortaokullar ve imam hatip ortaokullarında şiir ve kompozisyon dallarında düzenlenmektedir.

c. Öğrenciler tarafından hazırlanmış olan eserler okul müdürlüklerine teslim edilecektir.

d. Okullarda “resim”, “şiir” ve “kompozisyon” dallarında branş öğretmenlerinden oluşturulacak iki ayrı komisyon tarafından eserler değerlendirilecektir. Bünyesinde resim öğretmeni bulunmayan ilkokullarda sınıf öğretmenlerinden oluşturulacak komisyon tarafından değerlendirilecektir.

e. Okul müdürlüklerinde kurulan komisyon tarafından; yarışmaya katılan öğrencilerin hazırlamış oldukları eserlerin özgün olmadığı tespit edilenler tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmayacaktır.

f. Okul Müdürlüğünce her dalda birinci olan eserler tutanakla onaylanarak ilçe millî eğitim müdürlüğüne teslim edilecektir. (Faaliyet Takvimi: 7/4. sıra)

g. Okullardan gelen eserler ilçe millî eğitim müdürlüğünce kurulacak komisyonlar tarafından değerlendirmeye alınacak ve her dalda birinci olan eseril millî eğitim müdürlüklerine tutanakla teslim edilecektir. (Faaliyet Takvimi: 7/5. sıra)

h. İl millî eğitim müdürlükleri tarafından ilgili millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında, branş öğretmenlerinin bulunduğu İl Değerlendirme Komisyonu oluşturulacak, ilçelerden gelen eserler Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirmeye alınacak ve resim, şiir ve kompozisyon dalındaki sadece il birincisi seçilen üç (3) eser Ek-1 doğrultusunda düzenlenen tutanak ile Bakanlığımıza gönderilecektir.

i. Resimlerin PTT kargo hizmeti aracılığı ile (Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Atatürk Bulvarı 06648 Bakanlıklar/ANKARA) adresine gönderilecektir.

j. Şiir ve kompozisyon dallarındaki eserler ise ayrıca bilgisayar ortamında word programında 12 punto Times New Roman yazı tipinde A4 kağıt formatında yazılarak DYS sistemi ile de gönderilecektir. Tarayıcı (scanner) ile PDF, JPG vb. gibi dosya uzantılı olarak gönderilmeyecektir.

k. Resim, şiir ve kompozisyon dallarında İl birincisi olan eserler, il değerlendirme komisyonu tarafından tutanakla onaylanarak Bakanlığımıza gönderilecektir. Tutanaksız gönderilen eserler derecelendirmeye alınmayacaktır.

l. İl birincisi olan eserin dışındaki (ikinci, üçüncü, mansiyon vb.) diğer eserlerin Bakanlığımıza gönderilmesi halinde seçici kurul tarafından değerlendirmeye alınmayarak bu konuda hiçbir kurum veya şahsa iadesi yapılmayacak ve bu konuda hak iddia edilmeyecektir.

m. Bakanlığımıza ulaşan eserler sahiplerine iade edilmeyecek ve katılanlar tarafından üzerinde hiçbir hak talep edilmeyecektir.

n. Bakanlığımıza ulaşan eserler, oluşturulacak seçici kurul tarafından her 3 (üç) dalda değerlendirilecek ve her dalda ilk üç (3) dereceye giren ve mansiyon alan eserler Çanakkale İl Millî Eğitim Müdürlüğüne gönderilecektir.

o. Düzenlenecek yarışmada her dalda ilk üçe giren eserlerin sahibi olan öğrenciler ve mansiyon alanlar aşağıdaki şekilde ödüllendirilecektir:

DALLAR

DERECELER

ÖDÜLLER

RESİM

Birincilik Ödülü

Dizüstü Bilgisayar

İkincilik Ödülü

Tablet

Üçüncülük Ödülü

Akıllı Saat

Mansiyon

Bluetooth Kulaklık

 

ŞİİR

Birincilik Ödülü

Dizüstü Bilgisayar

İkincilik Ödülü

Tablet

Üçüncülük Ödülü

Akıllı Saat

Mansiyon

Bluetooth Kulaklık

 

KOMPOZİSYON

Birincilik Ödülü

Dizüstü Bilgisayar

İkincilik Ödülü

Tablet

Üçüncülük Ödülü

Akıllı Saat

Mansiyon

Bluetooth Kulaklık

p. Ödül alacak öğrenciler velileriyle birlikte 26-28 Nisan 2023 tarihinde Çanakkale’ye davet edilecektir. Ulaşım otobüs ile sağlanacaktır. Yol ücretleri; katılımcıların ibraz edecekleri otobüs biletlerine göre ödenecek olup, otobüs bileti ibraz etmeyenlerin ücretleri ise otobüs rayiç bedeli üzerinden ödenecektir. Katılımcıların yol, yemek ve konaklama ücretleri Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından Çanakkale Mal Müdürlüğüne gönderilen ödenekten karşılanacaktır. Yol ücretleri Çanakkale’de katılımcılara ödenecektir.

r. Öğrenci ve velilerinin 26-28 Nisan 2023 tarihlerindeki konaklama ve yemek organizasyonu Çanakkale İl Millî Eğitim Müdürlüğünce organize edilecektir.

s. Ülke genelinde resim, şiir ve kompozisyon dallarında dereceye giren öğrencilere 26- 28 Nisan 2023 tarihleri arasında Çanakkale ilinde düzenlenecek törenle ödülleri verilecektir.

Resim-Şiir Ve Kompozisyon Dallarında Yapılacak Etkinlikler

A. Resim Dalında

Konusu: Çanakkale Savaşları’nda yaşananlarla ilgili anlatılanların resim olarak ifade edilmesi

Yarışma şartları:

a. Yarışmanın hedef kitlesi resmî ilkokullarda okuyan 4. sınıf öğrencileridir.

b. Resimler sınıf ortamında görsel sanat öğretmenin veya sınıf öğretmeninin gözetiminde yaptırılacaktır.

c. Her yarışmacı yarışmaya yalnız bir resimle katılacaklardır.

d. Resimler 35×50 cm ölçülerinde resim kâğıdına yapılacaktır.

e. Her türlü resim tekniği ve boya malzemesi serbesttir. (Sulu boya, pastel boya, yağlı boya, kuru boya, guaj boya vb.)

f. Kırışmış ve yıpranmış resimler kabul edilmeyecektir. Bu nedenle Bakanlığımıza gönderilecek eserlerin ambalajlanmasında köpük kullanılarak resmin zarar görmesi engellenecektir.

g. Resimler, sadece paspartulanarak iki mukavva arasına katlamadan, buruşturmadan ve rulo yapılmadan paketlenip Bakanlığımıza gönderilecektir.

h. Resmin ön yüzüne kesinlikle hiçbir bilgi yazılmayacak ve her yarışmacı eserinin arka yüzüne “9. A. RESİM DALINDA”nın “j” bendindeki etiket formatına uygun olarak; ilini, ilçesini, öğrencinin adı soyadı, sınıfı ve cinsiyeti ile okulun adı, adresi ve telefon numarası 14 punto ile bilgisayarda yazılacaktır.

i. Tüm öğrenciler için Katılım Formu ve Taahhütnamede (Ek-2) ve Açık Rıza Onayında (Ek-3) yer alan veli izin onayı bölümünün doldurulması ve veli tarafından imzalanması zorunludur.

j. Eserlerin etiketlenmesi aşağıda belirtilen “etiket” formatına göre yapılacaktır.

İLİ
İLÇESİ
Öğrencinin:
Adı ve soyadı:
Sınıfı
Cinsiyeti
Okulun:
Adı
Adresi
Telefon No:

k. Teslim tarihinden sonra Bakanlığımıza ulaşan resimler değerlendirmeye alınmayacak ve postadan doğabilecek gecikmeden dolayı Bakanlığımız sorumlu tutulmayacaktır.

l. Eserler incelenirken;
• Kompozisyon (amaca uygunluğu) 25 puan,
• Renklendirme (kullandığı boyanın tekniğini kullanabilirliği) 25 puan,
• Yaratıcılık (konuyu özgün olarak işleyebilmesi) 25 puan,
• Temizlik ve düzen (çerçeve düzeni, kâğıdın temizliği) 25 puan olmak üzere değerlendirme yapılacaktır.

B. Şiir Dalında

Konusu: Çanakkale Savaşları’nın ruhuna, anlamına ve manasına uygun olarak şiirle ifade edilmesi.

Yarışma şartları:
a. Yarışmanın hedef kitlesi resmî ortaokullarda okuyan 5.-8. sınıf öğrencileridir.

b. Yarışmaya katılacak şiirler (A4) dosya kâğıdı formatına uygun olmak ve iki sayfayı geçmeyecek şekilde 12 punto büyüklüğünde bilgisayarla veya okunaklı el yazısı ile yazılacaktır.

c. Eserler şeffaf poşet dosyalara yerleştirilecektir.

d. Kırışmış, lekelenmiş ve yıpranmış eserler kabul edilmeyecektir.

e. Teslim tarihinden sonra Bakanlığımıza ulaşan eserler değerlendirmeye alınmayacak ve postadan doğabilecek gecikmeden dolayı Bakanlığımız sorumlu tutulmayacaktır.

f. Yarışmaya katılacak öğrenciler şiirlerini kaleme alırken kendi bilgi, duygu ve düşüncelerini işleyeceklerdir. Öğrencilerin eserleri, sosyal bilgiler öğretmeni veya Türkçe öğretmenleri gözetiminde ders ortamında yazdırılacaktır.

g. Tüm öğrenciler için Katılım Formu ve Taahhütnamede (Ek-2)ve Açık Rıza Onayında (Ek-3) yer alan veli izin onayı bölümünün doldurulması ve veli tarafından imzalanması zorunludur.

h. Eserler incelenirken değerlendirme ölçütleri aşağıdaki gibi olacaktır:
• Temanın işlenişi 20 puan,
• Türkçe ve dilbilgisi kuralları 20 puan,
• Konuya hâkimiyet20 puan,
• Ses unsurlarını ve hecede bulunan bazı özellikleri şiirin içine başarı ile koyma20 puan,
• Şiirin derinliği ve etkileyiciliği20 puan, olmak üzere değerlendirme yapılacaktır.

C. Kompozisyon Yarışması

Konusu: Çanakkale Savaşları’nda yaşananlarla ilgili anlatılanların kompozisyon olarak ifade edilmesi

Yarışma şartları:
a. Yarışmanın hedef kitlesi resmî ortaokullarda okuyan 5.-8. sınıf öğrencileridir.

b. Yarışmaya katılacak kompozisyonlar (A4) dosya kâğıdına ve iki sayfayı geçmeyecek şekilde 12 punto büyüklüğünde bilgisayarla veya okunaklı el yazısı ile yazılacaktır.

c. Eserler şeffaf poşet dosyalara yerleştirilecektir.

d. Kırışmış, lekelenmiş ve yıpranmış eserler kabul edilmeyecektir.

e. Teslim tarihinden sonra Bakanlığımıza ulaşan eserler değerlendirmeye alınmayacak ve postadan doğabilecek gecikmeden dolayı Genel Müdürlüğümüz sorumlu tutulamayacaktır.

f. Yarışmaya katılacak öğrenciler kompozisyonlarını kaleme alırken kendi bilgi, duygu ve düşüncelerini işleyeceklerdir. Öğrencilerin eserleri, sosyal bilgiler öğretmeni veya Türkçe öğretmenleri gözetiminde ders ortamında yazdırılacaktır.

g. Tüm öğrenciler için Katılım Formu ve Taahhütnamede (Ek-2)ve Açık Rıza Onayında (Ek-3) yer alan veli izin onayı bölümünün doldurulması ve veli tarafından imzalanması zorunludur.

h. Eserler incelenirken değerlendirme ölçütleri aşağıdaki gibi olacaktır.
• Başlık (başlığın konuyla ilişkisi, başlığın anahtar sözcüklerden oluşması)20 puan,
• Anlatım düzeni:20 puan

Giriş: Ana fikri tanıtan anlatım, sunuş açıklığı, etkileyicilik,
Gelişme: Ana fikrin açıklanması, ana fikre ulaşmadaki düşünce zinciri, yardımcı fikirlerin ana fikri desteklemesi,
Sonuç: Ana fikri bir sonuca götürme, yeni fikirlerle destekleme,

• Anlatım Zenginliği (sözcük kullanımı ve yerindeliği, cümle yapıları, paragraf arasındaki geçişler.)20 puan,
• Yazım Kurallarına uygunluk (Yazım, söz dizimi, noktalama, paragraf düzeni) 20 puan,
• Bir bütün olarak yazılı anlatım ( verilmek istenen mesaj) 20 puan, olmak üzere değerlendirme yapılacaktır.

Yarışmanın Görünürlüğü:
a) Yarışma sonunda dereceye giren eserler Bakanlığımız http://tegm.meb.gov.tr Web sitesinde yayınlanacaktır.

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 5 YORUM
 1. Busr dedi ki:

  Yarişma sonucu belli değil mi 28 Nisan son yazıyı ama neden yayınlanmadı

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   https://tegm.meb.gov.tr/www/iletisim.php
   tarafından açıklanıyordu, bu sene sonuçlar açıklanmamış. temel eğitim genel müdürlüğünden bilgi alınız.

   1. Busr dedi ki:

    Neden yayınlanmadı 26 Nisan yaziyordu

    1. Güncel Eğitim dedi ki:

     Yarışmayı düzenleyen kurum ile iletişime geçiniz.

 2. veli dedi ki:

  türkiye geneli bir duyuru yapılmadı galiba. çünkü çorumda bir ilan yayınlamadı hiç bir okulda

BİR YORUM YAZ