19.05.2022 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Camiler Ve Din Görevlileri Haftası Yarışmaları

Camiler Ve Din Görevlileri Haftası Yarışmaları

Camiler Ve Din Görevlileri Haftası Yarışmaları 2022

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2022 Camiler Ve Din Görevlileri Haftası Yarışmaları Düzenliyor.

Başkanlığımızca; Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlama etkinlikleri çerçevesinde taşra teşkilatında görevli Kur’an Kursu Öğreticisi, İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyım unvanlarında görev yapan erkek personel ile Kur’an Kursu Öğreticisi unvanında görev yapan kadın personel arasında Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmaları düzenlenmektedir.

Amaç
Başkanlığımız personelinin mesleki ve kişisel yönden kendilerini geliştirmelerini, planlı çalışma alışkanlığı kazanmalarını, hizmet aşkı ve heyecanını kaybetmeden görevlerini cesaretle icra etmelerini ve hizmet süresince kendilerine güven duymalarını sağlamaktır. Ayrıca ülkemizde Başkanlığımız Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu tarafından, yurtdışında ise diğer ülkelerce düzenlenen uluslararası Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmalarına Türkiye’yi temsilen katılacak yarışmacıların; ulusal düzeyde yapılan yarışmalarda tecrübe edinerek uluslararası yarışmalarda daha iyi dereceler elde etmeleri hedeflenmektedir.

Yarışmaya Katılım Şartları

Erkek Görevliler: Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmalarına Başkanlığımız taşra teşkilatında görevli asıl, vekil ve sözleşmeli İmam-Hatip, Müezzin-Kayyım ve Kur’an Kursu Öğreticisi unvanlarında görev yapan erkek personel,

Sponsorlu

Kadın Görevliler: Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmalarına Başkanlığımız taşra teşkilatında görevli asıl ve sözleşmeli Kur’an Kursu Öğreticisi unvanlarında görev yapan kadın personel katılabilecektir.

Müracaat
Şartları taşıyan personelimiz, 14 Şubat – 18 Mart 2022 tarihleri arasında bağlı bulundukları birimlere müracaat edeceklerdir. İhtisas ve kıraat bölümü kursiyerlerinin müracaatları ilgili eğitim merkezi müdürlüğünce alınacaktır. Eğitim merkezlerindeki kısa süreli kursiyerlerin müracaatları ise eğitim merkezi müdürlüğünce kabul edilecek ve müracaat dilekçeleri kursiyerin bağlı bulunduğu müftülüğe gönderilecektir. Katılma şartlarını taşıyan personel, bu şartnamede belirtilen kategorilerden sadece birisine müracaat edebilecektir.

Geçmiş yıllarda yapılan Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Türkiye Finallerinde birinci, ikinci ve üçüncü olan personelin müracaatları aynı yarışma dalı için kabul edilmeyecektir. Bu şartnamede belirtilen şartları taşımadığı sonradan anlaşılan personelin başvurusu iptal edilecektir.

Uygulama
a) Hafızlık yarışmasında değerlendirme; ilgili kurullarca hızfzı kontrol, eda-seda ve tecvit üzerinden yapılacaktır.

b) Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma yarışmasında değerlendirme; ilgili kurullarca güzel okuma (eda), tecvit, terennüm (makam) ve meal üzerinden yapılacaktır. Seçici kurul; yarışmacının okuyacağı aşırları Ek-7’deki tabloda yer alan aşırlar arasından kura ile belirleyecek ve yarışmacıya okuduğu aşırdan bir ayet meali, varsa sebeb-i nüzul ile kelime bilgisini ölçmek amacıyla bir soru daha soracaktır. Bu hususta yarışmacılar, söz konusu listedeki aşırlardan “Kur’an Yolu Meal ve Tefsiri” isimli eserin ilgili bölümlerinden sorumlu tutulacaktır.

c) Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmalarına; il (merkez ilçe), ilçe ve dini yüksek ihtisas/eğitim merkezi bazında başlanacak ve yarışmaya katılım şartlarına sahip istekli bütün personelin katılımı sağlanacaktır. İl (merkez ilçe), ilçe ve dini yüksek ihtisas/eğitim merkezi birincileri belirlendikten sonra bunlar arasında il merkezinde yapılacak yarışma sonucunda bölge yarışmasında ili temsil edecek olan il birincisi tespit edilecektir. İl birincilerinin katılacağı bölge finallerinde ise Türkiye final yarışmasında bölgeyi temsil edecek bölge birincisi belirlenecektir.

d) İlçe, il, bölge ve final yarışmaları, daha çok katılımın sağlanması amacıyla cami içinde veya cami dışında uygun salonlarda yapılacaktır. Yarışma yeri, tarihi ve saati vatandaşlarımıza duyurularak cami cemaatinin yanında Kur’an kursu, imam-hatip ortaokulu ve lisesi ile ilahiyat fakültesi öğrencilerinin de katılımları sağlanacaktır.

e) Yarışmalar için mümkün mertebe öğle ve/veya ikindi namazlarından sonraki saatler tercih edilecektir.

Değerlendirme Esasları

1- Hafızlık Yarışmasında Seçici Kurullar Şu Hususlara Dikkat Eder:

A) Genel İlkeler
1) Yarışma sırası kura ile belirlenecektir.
2) Her adaya üç soru sorulacaktır.
3) Önceden hazırlanan sorular kura ile belirlenecektir.
4) Yarışmacıya her soru için beşer dakikalık süre tanınacaktır.

B) Sorular
1) Birinci soru sayfa başından olacaktır. (1-30 cüzlerden)
2) 2. ve 3. soru sayfa geçişli olacaktır. (1-30. cüzlerden)

C) Okuyuş Tarzı
1) Okuyuşlarda aday hadr veya tedvir usullerinden birini seçebilecektir.

D) Not Baremi
1) Hıfzda her soru 20 puan, (3 * 20 puan= 60 puan)
2) Tecvid ve meharic-i huruf 30 puan,
3) Eda-sada 10 puandır.

E) Değerlendirme
1) Aday takılırsa geriden almasına iki defa imkân verilecektir. Birinci uyarıda okuyabilirse bir (1) puan, ikinci uyarıda okuyabilirse bir (1) puan daha düşülecektir. Aday takılır ve kurul tarafından hatırlatma (fetih) yapılınca devam edebilirse üç (3) puan daha düşülecektir.

2) Adaya 3 hatırlatma (fetih) yapılırsa soru iptal edilir. O sorudan puan alamaz.

3) Aday hezreme şeklinde (aşırı süratli) veya her bir soru için tanınan beşer dakikalık süreyi aşarak çok ağır okursa toplamda 5 puan düşülecektir.

4) Aday yanlış okuduğunu fark edip (uyarı yapılmadan) kendisi hemen düzeltme yaparsa çeyrek (0,25) puan düşülecektir.

5) Her tecvit ve meharic-i huruf, sıfatı huruf, vakıf ve ibtida hatasından yarım (0,5) puan düşülecektir.

6) Puanlamada eda-sada yönünden değerlendirme, Seçici Kurul Üyelerinin takdirine bırakılmıştır.

Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmasında Seçici Kurullar Şu Hususlara Dikkat Eder:

a) Genel İlkeler
1) Sorular eşit uzunlukta ve her bir yarışmacı için farklı ayetlerden olmak üzere meal sorularıyla birlikte önceden hazırlanacaktır.
2) Yarışma sırası ve sorusu kura ile belirlenecektir.
3) Yarışmacıların yarışma okuyuşu 10 dakikayı geçmeyecektir.
4) Ayet tekrarı yapılmayacaktır.
5) Yarışmacının hatalarından dolayı okuma esnasında müdahale edilmeyecektir.

b) Okuyuş Tarzı
1) Tahkik usulünde okunacaktır.

c) Not Baremi
1) Tecvit, meharic-i huruf ve sıfat-ı huruf 50 puandır.
2) Eda-sada, makam ve terennüm 40 puandır.
3) Meal sorusu 10 puandır.

d) Değerlendirme
1) Her tecvit kuralı ihlalinde bir (1) puan düşülecektir.
2) Her meharic-i huruf ve sıfatı huruf ihlalinde bir (1) puan düşülecektir.
3) Her vakıf, vasl ve ibtida hatasında bir (1) puan düşülecektir.
4) Manayı bozacak şekilde kelimeyi veya harekeyi yanlış okuma ile oluşan galattan iki (2) puan düşülecektir.
5) Her eksik/zayıf tecvit, mahreç ve sıfat uygulamasından dolayı yarım (0,5) puan düşülecektir.
6) Aday hadr veya tedvir usulünde okursa beş puan (5) düşülecektir.
7) Eda-sada-makam ve terennüm yönünden değerlendirme Seçici Kurul üyelerinin takdirine bırakılmıştır.

Değerlendirme İle ilgili Diğer Hususlar
Yarışmacıların puanı, yarışma Seçici Kurul Üyeleri tarafından verilen puanların aritmetik ortalamasıdır. Eşitlik olması halinde sırasıyla not baremindeki değerlendirmeye esas olan hususlardaki puanlara bakılacak, eşitlik bozulmadığı takdirde derece ve ödül paylaştırılacaktır.

Ödüller
Yarışmalarda başarılı olan personele il ve ilçe müftülüklerince teşvik ödülleri verilebilir.

1- İl Düzeyindeki Yarışmalar
Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmalarında dereceye girenlerden:
Birinciye Çeyrek altın
İkinciye 1 gram altın
Üçüncüye 0,5 (yarım gram) gram altın il müftülüklerince verilir.

Ayrıca il düzeyinde yarışmaya katılıp dereceye giremeyen yarışmacılara il müftülüklerince takdir edilecek hediyeler verilir.

2- Bölge Yarışmaları
Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmalarında dereceye girenlerden:
Birinciye 1 tam altın
İkinciye 1 yarım altın
Üçüncüye 1 çeyrek altın Diyanet İşleri Başkanlığınca verilir.

Ayrıca bölge bazında yarışmaya katılıp dereceye giremeyenlere Diyanet İşleri Başkanlığınca 1 gram
altın verilir.

3- Türkiye Finalleri
Türkiye 1. 2. ve 3. lerine Diyanet İşleri Başkanlığınca şu ödüller verilir;
Hafızlık Final Yarışmasında dereceye girenlerden
Birinciye 10 tam altın
İkinciye 8 tam altın
Üçüncüye 6 tam altın
Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmasında dereceye girenlerden
Birinciye 8 tam altın
İkinciye 6 tam altın
Üçüncüye 4 tam altın Diyanet İşleri Başkanlığınca verilir.

Ayrıca Türkiye Finallerine katılıp dereceye giremeyenlere Diyanet İşleri Başkanlığınca 1 yarım altın
verilir.

Diğer Şartlar
1) İlgili kurullarca yapılan değerlendirme sonuçları ve kararları bir tutanakla tespit edilerek özel dosyasında saklanır.
2) İl ve bölge yarışmalarının yapılacağı il müftülükleri, yarışmalarla ilgili koordineyi sağlayacak, ayrıca yarışmacı personel ile Seçici Kurul Üyelerinin iaşe ve ibatelerini de karşılayacaktır.
3) Yarışmaların sonuçları, yarışmaları takip eden hafta içinde il müftülüğüne, bölge final yarışma merkezine, bölge yarışmalarının sonuçları ise aynı süre içerisinde Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığına bildirilecektir.
4) Yarışma sonuçları, tutanakların Seçici Kurulda görevli bütün üyelerce imzalanmasından sonra ilan edilecektir. Dereceye giren personele mahallince hazırlanan ödüller protokol sırasına göre yetkililerce verilecektir.
5) İlden bölge merkezlerine yarışmacı olarak gidecek personele ve bölge birincisi olarak Türkiye finallerine katılacak personele görevlendirme onayı, görev yaptığı il müftülüğünce alınacak ve mahalli saymanlıkça yol hariç bir gün süreyle yolluk ve yevmiyeleri ödenecektir.
6) Türkiye finalleri, finalin yapılacağı ilin müftülüğü tarafından kayda alınacak ve Başkanlığa gönderilecektir.
7) Yarışmalara katılan personel, bu şartname hükümlerini ve seçici kurul kararlarını kabul etmiş
sayılacaktır. Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde Diyanet İşleri
Başkanlığı’nın kararları geçerlidir.
8) Seçici kurullarda başkan ve üye olarak görevlendirilen ve kurumlarınca yolluk ve yevmiye ödenmeyenlere il, ilçe ve bölge kurulları için azami net 200 (ikiyüz) TL; Yüksek Seçici Kurulda ise azami net 250 (ikiyüzelli) TL ile iaşe, ibate ve yol masrafları Türkiye Diyanet Vakfı şubelerince karşılanır.
9) Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmaları Bölge ve Türkiye Finallerinde verilecek olan altın ödülleri, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezince karşılanacaktır.
10) Bölge ve Türkiye Finallerinde dereceye giren ve giremeyen yarışmacılara ödülleri Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezince, ödülün verileceği günün altın fiyatından hesap edilerek banka hesaplarına TL olarak (iban No.) gönderilecektir.
11) Yarışmaların online yapılması durumunda yarışmaya katılacak temsilci, bulunduğu ilçe veya il müftülüğünden yarışmaya katılacak olup gerekli teknik altyapı il veya ilçe müftülüğü tarafından hazırlanacaktır.
12) Bölge finallerinde yarışacak illerin sayısı dört ve dördün altına düştüğü durumlarda, o bölgede yarışacak iller Başkanlığımızca belirlenecek olan diğer bölgelerde yarışmaya katılacaktır.
13) Tüm kategorilerde puanı 70’in altında olan yarışmacılar dereceye giremez.
Not: Merkez ilçe/ilçe yarışmaları ile il, bölge ve Türkiye finalleri pandemi koşullarına uygun gerekli tedbirler i alarak yüz yüze yapılabileceği gibi online olarak da yapılabilecektir.

Erkek Din Görevlileri Hafızlık Ve Kur’an-I Kerimi Güzel Okuma Yarışmaları Takvimi

1. Hafızlık Yarışması
a) Merkez ilçe ve ilçelerdeki yarışmalar ve bunların değerlendirilmesi, seçici kurullar tarafından aşağıda belirtilen tarihte çalışma saati bitimine kadar sonuçlandırılacaktır. Yarışmalarda birinci olan personelin isimleri yarışmayı takip eden hafta içinde İl müftülüğüne bildirilecektir.

b) İl Seçici Kurulları, il birincilerinin seçimi ile ilgili bütün işlemleri aşağıda belirtilen tarihte çalışma saati bitimine kadar sonuçlandıracaktır. Yarışmalarda birinci olan personelin isimlerini yarışmayı takip eden hafta içinde bölge final yarışma merkezi olan il müftülüğüne bildireceklerdir.

c) Bölge Seçici Kurulları, bölge yarışmalarını aşağıda belirtilen tarihte ek-1’de belirtilen bölge merkezlerinde yapacak, yarışmalarda birinci olanın ismini yarışmayı takip eden hafta içinde Başkanlığa göndereceklerdir.

d) Yüksek Seçici Kurul XVIII. Erkek Din Görevlileri Türkiye Hafızlık Final Yarışmasını 01 Eylül 2022 tarihinde Adıyaman’da yapacaktır.

Yarışma Takvimi
Müracaat Tarihi: 14 Şubat – 18 Mart 2022
Merkez ilçe ve ilçelerdeki yarışmaların son tarihi: 08 Nisan 2022
İl yarışmalarının son tarihi: 13 Mayıs 2022
Bölge yarışmalarının yapılacağı tarih: 02 Haziran 2022
Türkiye finalinin yapılacağı tarih: 01 Eylül 2022

2. Kur’an-I Kerimi Güzel Okuma Yarışması
a) Merkez ilçe ve ilçelerdeki yarışmalar ve bunların değerlendirilmesi, seçici kurullar tarafından aşağıda belirtilen tarihte çalışma saati bitimine kadar sonuçlandırılacaktır. Yarışmalarda birinci olan personelin isimleri yarışmayı takip eden hafta içinde İl müftülüğüne bildirilecektir.

b) İl Seçici Kurulları, il birincilerinin seçimi ile ilgili bütün işlemleri aşağıda belirtilen tarihte çalışma saati bitimine kadar sonuçlandıracaktır. Yarışmalarda birinci olan personelin isimlerini yarışmayı takip eden hafta içinde bölge final yarışma merkezi olan il müftülüğüne bildireceklerdir.

c) Bölge Seçici Kurulları, bölge yarışmalarını aşağıda belirtilen tarihte ek-2’de belirtilen bölge merkezlerinde yapacak, yarışmalarda birinci olanın ismini yarışmayı takip eden hafta içinde Başkanlığa göndereceklerdir.

d) Yüksek Seçici Kurul XVIII. Erkek Din Görevlileri Türkiye Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Final Yarışması 03 Eylül 2022 tarihinde Muş’ta yapacaktır.

Yarışma Takvimi
Müracaat Tarihi: 14 Şubat – 18 Mart 2022
Merkez ilçe ve ilçelerdeki yarışmaların son tarihi: 08 Nisan 2022
İl yarışmalarının son tarihi: 13 Mayıs 2022
Bölge yarışmalarının yapılacağı tarih: 09 Haziran 2022
Türkiye finalinin yapılacağı tarih: 03 Eylül 2022

Kadın Din Görevlileri Hafızlık Ve Kur’an-I Kerimi Güzel Okuma Yarışmaları Takvimi

1. Hafızlık Yarışması
a) Merkez ilçe ve ilçelerdeki yarışmalar ve bunların değerlendirilmesi, seçici kurullar tarafından aşağıda belirtilen tarihte çalışma saati bitimine kadar sonuçlandırılacaktır. Yarışmalarda birinci olan personelin isimleri yarışmayı takip eden hafta içinde İl müftülüğüne bildirilecektir.

b) İl Seçici Kurulları, il birincilerinin seçimi ile ilgili bütün işlemleri aşağıda belirtilen tarihte çalışma saati bitimine kadar sonuçlandıracaktır. Yarışmalarda birinci olan personelin isimlerini yarışmayı takip eden hafta içinde bölge final yarışma merkezi olan il müftülüğüne bildireceklerdir.

c) Bölge Seçici Kurulları, bölge yarışmalarını aşağıda belirtilen tarihte ek-3’te belirtilen bölge merkezlerinde yapacak, yarışmalarda birinci olanın ismini yarışmayı takip eden hafta içinde Başkanlığa göndereceklerdir.

d) Yüksek Seçici Kurul XIII. Kadın Din Görevlileri Türkiye Hafızlık Final Yarışmasını 08 Eylül 2022 tarihinde Kars’ta yapacaktır.

Yarışma Takvimi
Müracaat Tarihi: 14 Şubat – 18 Mart 2022
Merkez ilçe ve ilçelerdeki yarışmaların son tarihi: 08 Nisan 2022
İl yarışmalarının son tarihi: 13 Mayıs 2022
Bölge yarışmalarının yapılacağı tarih: 16 Haziran 2022
Türkiye finalinin yapılacağı tarih: 08 Eylül 2022

2. Kur’an-I Kerimi Güzel Okuma Yarışması
a) Merkez ilçe ve ilçelerdeki yarışmalar ve bunların değerlendirilmesi, seçici kurullar tarafından aşağıda belirtilen tarihte çalışma saati bitimine kadar sonuçlandırılacaktır. Yarışmalarda birinci olan personelin isimleri yarışmayı takip eden hafta içinde İl müftülüğüne bildirilecektir.

b) İl Seçici Kurulları, il birincilerinin seçimi ile ilgili bütün işlemleri aşağıda belirtilen tarihte çalışma saati bitimine kadar sonuçlandıracaktır. Yarışmalarda birinci olan personelin isimlerini yarışmayı takip eden hafta içinde bölge final yarışma merkezi olan il müftülüğüne bildireceklerdir.

c) Bölge Seçici Kurulları, bölge yarışmalarını aşağıda belirtilen tarihte ek-4’te belirtilen bölge merkezlerinde yapacak, yarışmalarda birinci olanın ismini yarışmayı takip eden hafta içinde Başkanlığa göndereceklerdir.

d) Yüksek Seçici Kurul XIII. Kadın Din Görevlileri Türkiye Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Final Yarışmasını 11 Eylül 2022 tarihinde Muğla’da yapacaktır.

Yarışma Takvimi
Müracaat Tarihi: 14 Şubat – 18 Mart 2022
Merkez ilçe ve ilçelerdeki yarışmaların son tarihi: 08 Nisan 2022
İl yarışmalarının son tarihi: 13 Mayıs 2022
Bölge yarışmalarının yapılacağı tarih: 23 Haziran 2022
Türkiye finalinin yapılacağı tarih: 11 Eylül 2022

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ