23.07.2021 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Camiler Ve Din Görevlileri Haftası Yarışmaları

Camiler Ve Din Görevlileri Haftası Yarışmaları

Camiler Ve Din Görevlileri Haftası Yarışmaları

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2021 Camiler Ve Din Görevlileri Haftası Yarışmaları Başvuruları Başlıyor.
2021 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle, imam-hatip, müezzin kayyım ve Kur’an kursu öğreticileri arasında düzenlenecek “Ezanı Güzel Okuma”, “Etkili Hutbe Sunumu” ve “Bilgi” yarışmaları ile taşra teşkilatında görevli asıl-vekil-sözleşmeli, erkek-kadın bütün personel arasında düzenlenecek “Hutbe Yazma”, “Şiir Yazma” ve “Proje” yarışmaları için başvurular başladı.

Ezanı Güzel Okuma Ve Etkili Hutbe Sunumu Yarışması

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce “Ezanı Güzel Okuma ve Etkili Hutbe Sunumu Yarışmaları” düzenlenmektedir.

Amaç:
Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlama etkinlikleri çerçevesinde personelimizin yeteneklerini geliştirmek, planlı çalışma alışkanlığı kazanmalarını, kişisel gelişimlerinin ve kendilerini yetiştirmelerinin devamlılığını ve mesleklerini cesaretle yapacak şekilde kendilerine güven duymalarını sağlamaktır.

Yarışmaya Katılma Şartları:
Ezanı Güzel Okuma ve Etkili Hutbe Sunumu Yarışmasına Başkanlığımız taşra teşkilatında görevli asıl, vekil ve sözleşmeli imam-hatip, müezzin-kayyım ve Kur’an kursu öğreticisi unvanlarında görev yapan erkek personel katılabilecektir.

Sponsorlu

Müracaat:
a) Şartları uygun olan personelimiz, 15 Mart – 18 Nisan 2021 tarihleri arasında (https://dibbys.diyanet.gov.tr) adresine kullanıcı adları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra Din Hizmetleri Yönetim Sistemi’nde (DHYS) yer alan “Cami Hizmetleri”, “Yarışma” ve “Yarışma Başvuru” menülerini tıklayarak veya (https://dibbys.diyanet.gov.tr/DHYS/Yarismalar/YarismaBasvuru.aspx) adresini kullanarak yarışmalara başvuru yapabilecek ve başvuru belgesini alabilecektir.

b) Yarışmalara katılma şartlarını taşıyan personel, bu şartnamede belirtilen Ezanı Güzel Okuma ve Etkili Hutbe Sunumu yarışmalarından kendisinin belirleyeceği bir dalda yarışmaya müracaat edebilecek, aynı yıl içerisinde bu iki yarışmaya birden müracaatı kabul edilmeyecektir.

c) Ezanı Güzel Okuma ve Etkili Hutbe Sunumu (Hutbe Okuma) Yarışmasının önceki yıllarda yapılan Türkiye finallerine katılarak birinci, ikinci ve üçüncü olan personelin müracaatı aynı yarışma dalında kabul edilmeyecektir.

d) Bu şartnamede belirtilen şartları taşımadığı sonradan anlaşılan personelin başvuru bilgileri müftülüklerce Başkanlığa bildirilecek ve Başkanlıkça söz konusu başvuru sonlandırılacaktır.

e) Başvuru işlemlerine ilişkin itiraz olması halinde Başkanlık kayıtları esas alınacaktır.

Uygulama:

1) Ezanı Güzel Okuma Yarışmasında değerlendirme; ilgili kurullarca makam, tavır, eda, ses, fonetik, diksiyon, tecvit, nefes, mimik ve temsil üzerinden yapılacaktır.

2) Etkili Hutbe Sunumu Yarışmasında değerlendirme; metni doğru okuma, fonetik ve diksiyon (ses tonu, vurgu), beden dili (jest, mimik) ve göz teması ile temsil, kendine güven ve dinleyenleri etkileme kriterleri üzerinden yapılacaktır. Yarışmada Ek-5’te sunulan Arapça hutbe metinleri esas alınacaktır.

3) Etkili Hutbe Sunumu Yarışmasına basamak duaları ve ikinci Arapça hutbe kısmı dâhil değildir. Yarışmaya birinci Arapça hutbe duası ile başlanacak, Türkçe hutbe metni okunduktan sonra okunacak kısa Arapça bölümle yarışma tamamlanacaktır.

4) Etkili Hutbe Sunumu Yarışmasında il/ilçe/bölge ve final yarışmalarında okunacak hutbeler 2019-2020 yıllarında Başkanlığımızca hazırlanan hutbeler arasından yarışmacı sayısınca seçici kurul tarafından belirlenecektir. Belirlenen hutbelerin her birinden altışar nüsha hazırlanarak zarflanacak ve zarflar numaralandırılacaktır.
Yarışma öncesinde kura ile belirlenen sıra numarası aynı zamanda yarışmacının okuyacağı hutbeyi belirleyen zarf numarası olarak kabul edilecektir. Zarftan çıkan nüshalar yarışmacı ve seçici kurul üyelerine sırası geldiğinde verilecektir.

5) Yarışmalara il (merkez ilçe), ilçe ve dini yüksek ihtisas/eğitim merkezi bazında başlanacak ve yarışmalara katılım şartlarına sahip istekli bütün personelin katılması sağlanacaktır. İl (merkez ilçe), ilçe ve dini yüksek ihtisas/eğitim merkezi birincileri belirlenecek, bunlar arasında il merkezinde yapılacak yarışma sonucunda bölge yarışmasında ili temsil edecek olan il birincisi tespit edilecektir. Bölgelerde düzenlenecek yarışmada Türkiye final yarışmasında bölgeyi temsil edecek bölge birincisi belirlenecektir.

6) Kadrosu dini yüksek ihtisas veya eğitim merkezlerinde bulunan ihtisas ve kıraat bölümü kursiyerleri arasından yarışmaya birden fazla müracaat olması halinde ilgili eğitim merkezi müdürlüğünce belirlenecek seçici kurul marifetiyle bu şartnamede belirtilen usuller çerçevesinde yarışma yapılacak, yarışmada birinci olan kursiyerin ismi il birincisinin belirleneceği yarışmaya katılması temin edilmek üzere merkezin bulunduğu il müftülüğüne bildirilecektir.

7) İl (merkez ilçe), ilçe ve dini yüksek ihtisas/eğitim merkezi yarışmalarının yapılacağı yer, tarih ve saat yarışma tarihinden en az bir hafta önce DİBBYS-DHYS üzerindeki yarışma programına kaydedilecek ve yarışmacılara tebliğ edilecektir.

8) İl, ilçe ve bölge merkezlerindeki yarışmalar halkın huzurunda ve cami içinde yapılacaktır. Yarışma yeri, tarihi ve saati çeşitli yollarla vatandaşlarımıza duyurulacaktır.

9) Yarışmalarda salgın tedbirlerine azami derecede riayet edilecektir.

10) Yarışmalar için mümkün mertebe öğle ve/veya ikindi namazlarından sonraki saatler tercih edilecektir.

11) İl, ilçe ve bölge merkezlerindeki yarışmalara izleyici olarak özellikle din görevlilerinin katılımı sağlanacaktır.

Ödüller:
Yarışmalarda başarılı olan personele il müftülüklerince teşvik ödülleri verilebilir. Türkiye 1. 2. ve 3.’lerine Başkanlıkça Camiler ve Din Görevlileri Haftası resmi açılış merasiminde aşağıdaki ödüller verilecektir.
a) Ezanı Güzel Okuma ve Etkili Hutbe Sunumu Yarışmalarında dereceye girenlerden:

Birinciye 10.000,00 TL
İkinciye 7.500,00 TL
Üçüncüye 5.000,00 TL
b) Ayrıca, her iki yarışmanın Türkiye Final Yarışmasına katıldığı halde dereceye giremeyen bölge birincilerine 1.000,00 TL ödül verilecektir.

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.

Hutbe Yazma, Şiir Yazma Ve Proje Yarışması

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce “Hutbe Yazma, Şiir Yazma ve Proje Yarışmaları” düzenlenmektedir.

Yarışma Konuları:
A. Hutbe Yazma Yarışması konuları:
1) Ahde Vefa
2) Peygamberimiz ve Vefa
3) Değerlerimize Vefa
4) Kullukta Vefa: İbadet
5) Büyüklere Vefa (Anne-Baba, Alim vb.)
6) Bir Sosyal Sorumluluk Olarak Vefa
7) Cami ve Cemaate Vefa

B. Şiir Yazma Yarışması konuları:
1) Sözde ve Özde Vefa
2) Büyüklere Vefa (Anne-Baba, Alim vb.)
3) Vefa Erleri: Din Görevlileri
4) Mabede Vefa
5) Vefakâr Olmak

C. Proje Yarışması konuları:
1) Vefa Mektebi: Camilerimiz
2) Mabede Vefa: Cemaate Devam
3) Vefa Söyleşileri, Buluşmaları ve Programları
4) Geçmişten Geleceğe Vefa Köprüleri
5) Vefakâr Genç
6) Yaygın Din Eğitiminde Vefa
7) Kardeşe Vefa: Sosyal Yardım Faaliyetleri
8) Cami Merkezli Vefa Etkinlikleri
9) Din Hizmetlerinde Örnek ve Önder Şahsiyetlerin Tanıtımı ve Yayın Faaliyetleri

Yarışmalara Katılma Şartları:
Başkanlığımız taşra teşkilatında görevli asıl-vekil ve sözleşmeli, erkek-kadın bütün personel katılabilecektir. Yarışmaya katılacak eserler daha önce herhangi bir kurum ve kuruluşa sunulmamış ve özgün olacak; çeviri, uyarlama ve derleme olmayacaktır. Proje Yarışmasına katılacak projeler uygulanmamış olacaktır.
Özellikle Hutbe Yazma Yarışması bütün illerimizde açılacak, müftülerimiz ve dini yüksek ihtisas/eğitim merkezi müdürlerimiz personelini özellikle Hutbe Yazma Yarışmasına katılmaya teşvik edecek, her il birinci olan hutbeyi belirleyerek Başkanlığımıza zamanında sevk edecektir.

Müracaat:

a) Hutbe Yazma, Şiir Yazma ve Proje Yarışmalarına katılım şartlarını taşıyan personel, 18 Haziran 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar (https://dibbys.diyanet.gov.tr) adresine kullanıcı adları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra Din Hizmetleri Yönetim Sistemi’nde (DHYS) yer alan “Cami Hizmetleri”, “Yarışma” ve “Yarışma Başvuru” menülerini tıklayarak veya (https://dibbys.diyanet.gov.tr/DHYS/Yarismalar/YarismaBasvuru.aspx) adresini kullanarak yarışmalara başvuru yapabilecek, başvuru sırasında eserlerini sisteme kaydedecek ve başvuru belgesini alabilecektir.

b) Hutbe Yazma, Şiir Yazma ve Proje Yarışmalarının önceki yıllarda yapılan Türkiye finallerine katılarak birinci, ikinci ve üçüncü olan personelin müracaatı aynı yarışma dalında kabul edilmeyecektir.

c) Eserler bilgisayarda hazırlanacak, son kısmına isim, soy isim, sicil numarası ve tarih bilgileri yazılacak ve DHYS üzerindeki yarışma programına sadece PDF formatında kaydedilebilecektir. Yarışmada sisteme kaydedilen bu nüsha esas alınacaktır. Sisteme kaydedilen nüshada yarışma başvuru süresi sonlandıktan sonra herhangi bir değişiklik ve güncelleme yapılamayacaktır. Eserin programa kaydedilmesi esnasında adaydan eserin kendisine ait olduğuna ilişkin beyanı onaylanması istenecektir. DHYS yöneticisi (admin) aracılığı ile başvuru yapıldığı takdirde söz konusu beyan yarışmacının beyanı olarak kabul edilecektir.

d) Bu şartnamede belirtilen şartları taşımadığı sonradan anlaşılan personelin başvuru bilgileri müftülüklerce Başkanlığa bildirilecek ve Başkanlıkça söz konusu başvuru sonlandırılacaktır.

e) Başvuru işlemlerine ilişkin itiraz olması halinde Başkanlık kayıtları esas alınacaktır.

Yarışma Takvimi:
Hutbe Yazma, Şiir Yazma ve Proje Yarışmalarına katılacak görevliler, eserlerini 18 Haziran 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar (https://dibbys.diyanet.gov.tr) adresine kullanıcı adları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra Din Hizmetleri Yönetim Sistemi’nde (DHYS) yer alan “Cami Hizmetleri”,
“Yarışma” ve “Yarışma Başvuru” menülerini tıklayarak veya (https://dibbys.diyanet.gov.tr/DHYS/Yarismalar/YarismaBasvuru.aspx) adresini kullanarak yarışma başvuru programına kaydedeceklerdir.
Dini yüksek ihtisas/eğitim merkezi müdürlükleri ve ilçe müftülükleri, yarışma programına yapılan başvuruları -değerlendirmeye tabi tutmaksızın-onaylayarak 25 Haziran 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar il müftülüğüne sevk edecektir.
İl müftülükleri, Seçici Kurullarını toplayarak gerekli çalışmalarını yapacak, eserler değerlendirilecek ve puanlar verilecektir. Verilen bu puanlar 06 Ağustos 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar yarışma programına kaydedilecek, onaylanacak ve sevk edilecektir.
Yüksek Seçici Kurul, eserleri 10 Eylül 2021 Cuma gününe kadar sonuçlandıracak ve Türkiye 1., 2. ve 3.’üncüsünü belirleyecektir. Sonuçlar en geç 17 Eylül 2021 Cuma günü DİBBYS-DHYS üzerindeki yarışma programında ilan edilecektir.

Ödüller:
Yarışmalarda başarılı olan personele il müftülüklerince teşvik ödülleri verilecektir. Başkanlıkça Hutbe Yazma, Şiir Yazma ve Proje Yarışmalarında dereceye girenlerden:
Birinciye 10.000,00 TL
İkinciye 7.500,00 TL
Üçüncüye 5.000,00 TL
Ayrıca yarışmalarda il birincisi olan personele teşvik ödülü olarak Başkanlığımızca birer kitap seti hediye edilecektir.

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.

2021 Yılı Camiler Ve Din Görevlileri Haftası Bilgi Yarışması

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce “Bilgi Yarışması” düzenlenmektedir.

Yarışmaya Katılma Şartları:
Bilgi Yarışmasına Başkanlığımız taşra teşkilatında görevli asıl, vekil ve sözleşmeli imam-hatip, müezzin-kayyım ve Kur’an kursu öğreticisi unvanlarında görev yapan bütün personel katılabilecektir.

Müracaat:
a) Şartları uygun olan personelimiz, 15 Mart – 18 Haziran 2021 tarihleri arasında (https://dibbys.diyanet.gov.tr) adresine kullanıcı adları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra Din Hizmetleri Yönetim Sistemi’nde (DHYS) yer alan “Cami Hizmetleri”, “Yarışma” ve “Yarışma Başvuru” menülerini tıklayarak veya (https://dibbys.diyanet.gov.tr/DHYS/Yarismalar/YarismaBasvuru.aspx) adresini kullanarak yarışmalara başvuru yapabilecek ve başvuru belgesini alabilecektir.

b) Bu şartnamede belirtilen şartları taşımadığı sonradan anlaşılan personelin başvuru bilgileri müftülüklerce Başkanlığa bildirilecek ve Başkanlıkça söz konusu başvuru sonlandırılacaktır.

c) Başvuru işlemlerine ilişkin itiraz olması halinde Başkanlık kayıtları esas alınacaktır.

Uygulama:

1) Bilgi Yarışmasında Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları arasında bulunan “AMME CÜZÜ MEAL VE TEFSİRİ” kitabından sorumlu olunacaktır.

2) Bilgi Yarışması il ve final düzeyi olmak üzere iki aşamalı yapılacak ve yarışmaya katılım şartlarına sahip istekli bütün personelin katılması sağlanacaktır.

3) İl yarışmasının yapılacağı yer ve saat, yarışma tarihinden en az iki hafta önce il müftülüklerince DHYS’deki yarışma programına işlenecek ve başvuruda bulunan personele duyurulacaktır.

4) Yarışmanın Türkiye finalinin yapılacağı yer ve saat, yarışma tarihinden en az iki hafta önce Başkanlıkça DHYS’deki yarışma programına işlenecek ve başvuruda bulunan personele duyurulacaktır.

5) Yarışmalar için ilgili komisyonlar marifetiyle çoktan seçmeli sorular hazırlanacak, her soru beş şıklı olacaktır. Yarışma sınavının ölçücü nitelikte olabilmesi için en az 30 – en fazla 60 soru sorulacaktır. Yarışmalarda her soru eşit puan olacak, toplam puanın hesaplanmasında doğru cevaplar esas alınacak, yanlış cevaplar ve boş bırakılan sorular dikkate alınmayacaktır. Soruda hata olması durumunda bu soru, tüm yarışmacılar için doğru kabul edilecektir.

6) Yarışma sınavının süresi her soru için 1,5 dakika olacak şekilde uygulanacaktır. (örneğin 30 soru için 45 dk.)

7) Dini yüksek ihtisas/eğitim merkezlerinden Bilgi Yarışmasına başvuran personelin bilgileri, merkezin bulunduğu il müftülüğüne sevk edilecek ve il birincisinin belirleneceği yarışmaya katılması sağlanacaktır.

8) Başarı sıralamasında en yüksek puandan başlanmak üzere yarışma puanı dikkate alınacaktır. Puanların eşit olması halinde, sırasıyla hizmet süresi fazla olana ve doğum tarihi önce olana sıralamada öncelik verilecektir. Eşitlik bozulmadığı takdirde kur’a çekimine gidilecektir.

Yarışma Takvimi:
Bilgi Yarışmasına, 15 Mart-18 Haziran 2021 tarihleri arasında (https://dibbys.diyanet.gov.tr) adresine kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapıldıktan sonra Din Hizmetleri Yönetim Sistemi’nde (DHYS) yer alan “Cami Hizmetleri”, “Yarışma” ve “Yarışma Başvuru” menüleri tıklanarak veya (https://dibbys.diyanet.gov.tr/DHYS/Yarismalar/YarismaBasvuru.aspx) adresi kullanılarak başvuru yapılabilecektir.
Dini yüksek ihtisas/eğitim merkezi müdürlükleri ve ilçe müftülükleri yarışma programına yapılan başvuruları onaylayarak 25 Haziran 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar il müftülüğüne sevk edecektir.
İl müftülükleri bünyesinde oluşturulacak komisyonlar, en geç 06 Ağustos 2021 Cuma gününe kadar bu şartnamede belirtilen usuller çerçevesinde yarışma sınavı ile başvuranlar arasından il birincisini seçecektir. Yarışmanın sonuçları, DHYS yöneticileri (admin) tarafından DİBBYS üzerindeki Din Hizmetleri Yönetim Sistemi’nde (DHYS) yer alan yarışma programına1 yarışma gününü takip eden 7 (yedi) gün içerisinde kaydedilecektir. İl Müftüsü, aynı süre içerisinde bilgilerin doğruluğunu kontrol ettikten sonra onaylayacak ve Başkanlığa sevk edecektir.
Başkanlıkça oluşturulacak komisyon, 06 Eylül 2021 Pazartesi günü bilahare ilan edilecek merkez(ler)de bu şartnamede belirtilen usuller çerçevesinde final yarışma sınavıyla il birincileri arasından Türkiye birincisi, ikincisi ve üçüncüsünü seçecektir.
Yarışma sonuçları en geç 14 Eylül 2021 tarihine kadar DHYS’deki yarışma programında ilan edilecektir.

Ödüller:
1) İl Müftülüklerince Bilgi Yarışmasının il aşmasında dereceye girenlerden;
İl Birincisine 3 Çeyrek Altın
İl İkincisine 2 Çeyrek Altın
İl Üçüncüsüne 1 Çeyrek Altın ödül verilecektir.
2) Başkanlıkça Bilgi Yarışmasının Türkiye finalinde dereceye girenlerden:

Birinciye 10.000,00 TL
İkinciye 7.500,00 TL
Üçüncüye 5.000,00 TL ödül verilecektir.
3) Ayrıca yarışmada il birincisi olan personele teşvik ödülü olarak Başkanlığımızca bir kitap seti hediye edilecektir.

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.

Gerekli şartları taşıyan personelimiz, Ezanı Güzel Okuma ve Etkili Hutbe Sunumu Yarışmaları için 15 Mart – 18 Nisan 2021 tarihleri arasında, Hutbe Yazma, Şiir Yazma, Proje ve Bilgi Yarışmaları için ise 18 Haziran 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar (https://dibbys.diyanet.gov.tr) adresine kullanıcı adları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra Din Hizmetleri Yönetim Sistemi’nde (DHYS) yer alan “Cami Hizmetleri”, “Yarışma” ve “Yarışma Başvuru” menülerini tıklayarak veya (https://dibbys.diyanet.gov.tr/DHYS/Yarismalar/YarismaBasvuru.aspx) adresini kullanarak başvuru yapabilecek, eserlerini yükleyebilecek ve başvuru belgesini alabilecektir.

Proje Yarışması İçin Proje Teklif Formu İçin Tıklayın.
Yarışma Başvurusu İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ