<style>.lazy{display:none}</style>
22.05.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

Camiler Ve Din Görevlileri Haftası Yarışmaları

Camiler Ve Din Görevlileri Haftası Yarışmaları

Camiler Ve Din Görevlileri Haftası Yarışmaları 2024

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2024 Camiler Ve Din Görevlileri Haftası Kapsamında Mesleki Yarışmalar Düzenliyor. Camiler Ve Din Görevlileri Haftası Kapsamında Ezanı Güzel Okuma, Etkili Hutbe Sunumu, Hadis-İ Şerif Ezberleme Ve Proje Yarışması Düzenlenecek.

2024 Yılı Camiler Ve Din Görevlileri Haftası Münasebetiyle Düzenlenecek Mesleki Yarışmalar

Yarışmayı Düzenleyen Kurum: Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Yarışma Türü: Mesleki Yarışmalar
Yarışmanın Kapsamı: Türkiye Geneli
Kimler Katılabilir: Diyanet İşleri Başkanlığı Personeli
Başvuru Şekli: Online

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzce aşağıdaki mesleki yarışmalar düzenlenmektedir:
1. Ezanı Güzel Okuma
2. Etkili Hutbe Sunumu
3. Hadis-i Şerif Ezberleme
4. Proje

Yarışma Ödülleri

Ads

A. Teşvik Ödülleri
Yarışmaların il/ilçe ve dini yüksek ihtisas/dini ihtisas merkezi aşamasında başarılı olan personele il/ilçe müftülükleri ile dini yüksek ihtisas/dini ihtisas merkezi müdürlüklerince mahalli imkânlar çerçevesinde teşvik ödülleri verilecektir. Ayrıca Türkiye finaline katılıp ödül kazanamayan tüm yarışmacılara teşvik ödülü olarak Başkanlığımızca birer kitap seti hediye edilecektir.

B. Bölge ve Final Ödülleri
Proje yarışmasında bölge aşaması olmadığından bu yarışma bölge aşaması hariç olmak üzere bölge ve final aşamalarında 1. 2. ve 3. olan personele Diyanet İşleri Başkanlığımızca aşağıda yer alan ödüller verilecektir.

Bölge ve Final Ödülleri

Bölge Yarışması Ödülleri
Birincilik Ödülü 1 Yarım Altın
İkincilik Ödülü 1 Çeyrek Altın
Üçüncülük Ödülü 1 Gram Altın

Final Ödülleri
Birincilik Ödülü 5 Tam Altın
İkincilik Ödülü 3 Tam Altın
Üçüncülük Ödülü 2 Tam Altın

Amaç
Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlama etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen yarışmalarla şu hususlar amaçlanmaktadır:
1. Personelimizin araştırma, planlama, uygulama, analiz, yetenek ve yeterliklerini geliştirmek.
2. Okuma ve planlı çalışma alışkanlığı kazanmaları ile kişisel gelişimlerinin devamlılığını sağlamak.
3. Yürüttükleri hizmetlerin verimliliğini artırmak ve mesleklerini özveriyle yapmalarına vesile olmak.

Başvuru Şartları

A. Genel Şartlar
1. Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında düzenlenen mesleki yarışmalara Başkanlığımız taşra teşkilatında kadrolu, sözleşmeli ve vekil olarak istihdam edilen personel katılabilir.
2. Mezkûr hafta kapsamında geçmiş yıllarda yapılan yarışmalarda Türkiye finallerine katılarak dereceye giren (birinci, ikinci, üçüncü olan) personel, dereceye girdiği yarışma dalına başvuramaz.

B. Özel Şartlar
Mesleki yarışmalarda genel şartlara ilaveten birtakım özel şartlar da aranmaktadır:

1. Ezanı Güzel Okuma ve Etkili Hutbe Sunumu

1. İmam-hatip, müezzin-kayyım ve Kur’an kursu öğreticisi ünvanlarında çalışıyor olmak.
2. Erkek olmak.
3. İki yarışma dalından sadece birine başvurmak.

2. Hadis-i Şerif Ezberleme
1. İmam-hatip, müezzin-kayyım ve Kur’an kursu öğreticisi ünvanlarında çalışıyor olmak.

3. Proje
1. Hazırlanacak projede şu özelliklerin olması gerekir:
• “Din Hizmetlerinde Dijital Dönüşüm” konusunu merkeze almak.
• Daha önce herhangi bir kurum/kuruluşa sunulmamış/uygulanmamış olmak.
• Çeviri, uyarlama, derleme olmayıp ve özgün olmak.
• Proje başlıkları dâhil olmak üzere toplamda 4.000 kelimeyi geçmemek.

Başvuru
Yarışmaya katılım şartlarını taşıyan personel, Tablo 1’de belirtilen başvuru tarihleri arasında https://dibbys.diyanet.gov.tr internet adresine kullanıcı adları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra Din Hizmetleri Yönetim Sistemi’nde (DHYS) yer alan “Cami Hizmetleri > Yarışma > Yarışma Başvuru” menülerini tıklayarak veya https://dibbys.diyanet.gov.tr/DHYS/Yarismalar/YarismaBasvuru.aspx internet adresini kullanarak yarışmaya başvuru yapacak, projesini sisteme yükleyecek (sadece Proje yarışmasında), başvuru belgesini alacaktır. Ayrıca adaylar bağlı bulundukları müftülüklere, dini yüksek ihtisas ve dini ihtisas merkezlerine başvurmaları hâlinde DHYS yöneticileri (admin) tarafından başvuru işlemleri yapılabilecektir.

Bu şartnamede belirtilen şartları taşımadığı sonradan anlaşılan personelin başvuru bilgileri müftülüklerce Başkanlığa bildirilecek ve Başkanlıkça söz konusu başvuru sonlandırılacaktır. Başvuru işlemlerine ilişkin itiraz olması hâlinde Başkanlık kayıtları esas alınacaktır.

Tablo 1. Mesleki Yarışmalara Başvuru Tarihleri

Yarışma AdıBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Ezanı Güzel Okuma1 Nisan 20243 Mayıs 2024
Etkili Hutbe Sunumu1 Nisan 20243 Mayıs 2024
Hadis-i Şerif Ezberleme1 Nisan 20243 Mayıs 2024
Proje1 Nisan 202431 Mayıs 2024

Uygulama Esasları

A. Genel Esaslar
1. Ezanı Güzel Okuma, Etkili Hutbe Sunumu ve Hadis-i Şerif Ezberleme yarışmaları sözlü yarışma sınavı şeklinde ilçe, il, bölge ve final olmak üzere dört aşamada gerçekleştirilecektir. Proje yarışması ise yazılı yarışma sınavı şeklinde ilçe, il ve final düzeyi olmak üzere üç aşamalı yapılacaktır.

2. Yarışmalara ilçe (merkez ilçeler dâhil) ve dini yüksek ihtisas/dini ihtisas merkezi bazında başlanacak ve yarışmalara katılım şartlarını taşımak kaydıyla isteyen her personelin katılması sağlanacaktır. İlçe (merkez ilçeler dâhil) ve dini yüksek ihtisas/dini ihtisas merkezi birincileri belirlenecek, bunlar arasında il merkezinde yapılacak yarışma sonucunda bölge yarışmasında ili temsil edecek olan il birincisi tespit edilecektir. Bölgelerde düzenlenecek yarışmada Türkiye final yarışmasında bölgeyi temsil edecek bölge birincisi belirlenecektir.

3. Kadrosu dini yüksek ihtisas veya dini ihtisas merkezlerinde bulunan kursiyerler arasından yarışmaya birden fazla başvuru olması hâlinde ilgili müdürlükçe belirlenecek seçici kurul marifetiyle bu şartnamede belirtilen usuller çerçevesinde yarışma yapılacaktır. Yarışma sonuçları DHYS yöneticileri (admin) tarafından DİBBYS-DHYS’de yer alan yarışma programına kaydedilecek, onaylayacak, sonuçlar açıklanacak ve birinci olan kursiyerin ismi il birincisinin belirleneceği yarışmaya katılması temin edilmek üzere merkezin bulunduğu il müftülüğüne sistem üzerinden sevk edilecektir.

4. Yarışmaların yapılacağı yer, tarih ve saat yarışma tarihinden en az bir hafta önce yarışmadan sorumlu birim/müftülük tarafından DİBBYS-DHYS üzerindeki yarışma programına kaydedilecek ve yarışmacılara tebliğ edilecektir.

5. Sözlü yarışmalar halkın huzurunda yapılacaktır. Yarışma yeri, tarihi, saati çeşitli yollarla vatandaşlarımıza duyurulacak ve özellikle din görevlilerinin katılımı sağlanacaktır.

6. Yarışmalar için mümkün mertebe öğle ve/veya ikindi namazlarından sonraki saatler tercih edilecektir.

B. Özel Esaslar
Yarışmalarda riayet edilmesi gereken genel esasların yanı sıra yarışmalara özel birtakım esaslar da bulunmaktadır. Bunlar şöyle sıralanabilir:

1. Ezanı Güzel Okuma
1. Değerlendirme; ilgili kurullarca makam, tavır, eda, ses, fonetik, diksiyon, tecvit, nefes, mimik ve temsil üzerinden yapılacaktır.

2. Etkili Hutbe Sunumu
1. Değerlendirme; metni doğru okuma, fonetik ve diksiyon (ses tonu, vurgu), beden dili (jest, mimik) ve göz teması ile temsil, kendine güven ve dinleyenleri etkileme kriterleri üzerinden yapılacaktır. Yarışmada Ek-1’de sunulan Arapça hutbe duaları esas alınacaktır.

2. Yarışmaya basamak duaları ve ikinci Arapça hutbe kısmı dâhil değildir. Yarışmaya birinci Arapça hutbe duası ile başlanacak, Türkçe hutbe metni okunduktan sonra okunacak kısa Arapça bölümle yarışma tamamlanacaktır.

3. İlçe/il/bölge ve final yarışmalarında okunacak hutbeler 2023 yılında Başkanlığımızca hazırlanan hutbeler arasından yarışmacı sayısınca seçici kurul tarafından belirlenecektir. Belirlenen hutbelerin her birinden yeterli sayıda nüsha hazırlanarak zarflanacak ve zarflar numaralandırılacaktır. Yarışma öncesinde kura ile belirlenen sıra numarası aynı zamanda yarışmacının okuyacağı hutbeyi belirleyen zarf numarası olarak kabul edilecektir. Zarftan çıkan nüshalar yarışmacı ve seçici kurul üyelerine sırası geldiğinde verilecektir.

3. Hadis-i Şerif Ezberleme
1. Değerlendirme; ezber ve doğru okuma (Arapça ve Türkçe metinler), fonetik ve diksiyon (ses tonu ve vurgu), düzgün telaffuz ve anlaşılır okuma kriterleri üzerinden yapılacaktır.

2. Yarışmacılar; Ek-2’de yer alan hadis metinlerinden ilçe aşamasında 1-35 arası hadislerden, il aşamasında 1-70 arası hadislerden, bölge aşamasında 1-105 arası hadislerden ve final aşamasında 1-140 arası hadislerden sorumlu olacaklardır.

3. Hadis metinleri ve anlamları ezberlenirken ilk raviler ile parantez içerisindeki metinler de dâhil olmak üzere verilen bütün kelimeler ezberlenecektir. Hadis ezberine hadisin kaynağını gösteren son parantez dâhil değildir.

4. Yarışmacılar yarışma aşamasına göre sorumlu bulundukları hadisleri ezberleyecek ve yarışma esnasında hadis-i şerifleri vurgu ve tonlamaya dikkat ederek okuyacaktır.

5. Yarışma seçici kurulları tarafından; Ek-2’de yer alan hadis metinlerinden mümkün mertebe tekrarlara yer verilmeden, yarışmacılar arasında dengeli olacak şekilde sorular hazırlanacak ve her bir yarışmacıya yedi ( 7 ) hadis sorusu sorulacaktır.

6. Sorular her birinden yeterli sayıda nüsha hazırlanarak zarflanacak ve zarflar numaralandırılacaktır. Yarışma öncesinde kura ile belirlenen sıra numarası aynı zamanda yarışmacıya sorulacak soruların bulunduğu zarf numarası olarak kabul edilecektir.

7. Her zarfın içinde yer alan soru kartında, seçilen hadisin ilk ravisi ile birlikte Arapça metninin baş tarafından bir iki kelime yazılacak ve yarışmacının önce hadisin Arapçasını sonra da Türkçe tercümesini seçici kurul üyeleri ve seyirciler önünde söylemesi beklenecektir.

4. Proje
1. Proje; bilgisayarda metin belgesi (.docx, .odt vb.) formatında hazırlanacak, Ek-3 “Proje Teklif Formu”nda yer alan bölümlerin eksiksiz, yeterli ve anlaşılır şekilde doldurulmasına özen gösterilecektir. Yarışmacılar tarafından mezkûr formun sonunda yer alan beyan kısmı okunup doldurulacak ve metin belgesi (.docx, .odt vb.) de PDF formatına çevrilecektir. DHYS üzerindeki yarışma programına sadece PDF formatında kaydedilebilecektir. Her yarışmacı sisteme en fazla bir proje kaydedebilecektir. Yarışmada sisteme kaydedilen bu nüsha esas alınacaktır. Sisteme kaydedilen nüshada yarışma başvuru süresi sona erdikten sonra herhangi bir değişiklik ve güncelleme yapılamayacaktır. Eserin programa kaydedilmesi esnasında adaydan eserin kendisine ait olduğuna ilişkin beyanı onaylanması istenecektir. DHYS yöneticisi (admin) aracılığı ile başvuru yapıldığı takdirde söz konusu beyan yarışmacının beyanı olarak kabul edilecektir.

2. Yarışmaya başvuran projelerden bir birinci belirlenecek ve il birincisi olanlar Türkiye genelinde yapılacak yarışmada ili temsil edecektir.

3. Yüksek Seçici Kurul, projeler arasından Türkiye birincisi, ikincisi ve üçüncüsünü belirleyecektir.

Değerlendirme Esasları

A. Ezanı Güzel Okuma
Yarışmacıların puanı, yarışma seçici kurul üyeleri tarafından verilen puanların aritmetik ortalamasıdır. Eşitlik olması hâlinde sırasıyla not baremindeki değerlendirmeye esas olan hususlardaki puanlara bakılacak, eşitlik bozulmadığı takdirde kura çekimine gidilecektir.

1. Genel İlkeler
1. Yarışma sırası kura ile belirlenecektir.
2. Yarışmacı saba, uşşak, rast ve hicaz makamlarından birinden ezan okuyacaktır.
3. Yarışmacı okuduğu ezan içerisinde yukarıda zikredilen makamlardan birine geçki yapmakta serbesttir.
4. 10 dakikalık süre tanınacaktır.
5. Yarışmacının hatalarından dolayı müdahale edilmeyecektir.

2. Not Baremi
1. Makam uygulama 35 puan,
2. Tavır, eda, seda ve ses 35 puan,
3. Fonetik, diksiyon ve tecvit 20 puan,
4. Nefes, mimik ve temsil 10 puan.

3. Değerlendirme
1. Makam uygulama konusunda;
• Makamı uygulayamadığı takdirde beş ( 5 ) puan düşülecektir.
• İkinci makama geçişte başarısız olduğu takdirde on ( 10 ) puan düşülecektir.
2. Her fonetik, diksiyon ve tecvit kuralını ihlalden beş ( 5 ) puan düşülecektir.
3. Tavır, eda, seda, ses ve sesi seçtiği makama uygun kullanıp kullanamadığının değerlendirmesi seçici kurul üyesinin takdirine bırakılmıştır.
4. Nefes, mimik ve temsil hususlarının değerlendirmesi seçici kurul üyesinin takdirine bırakılmıştır.

B. Etkili Hutbe Sunumu
Yarışmacıların puanı, yarışma seçici kurul üyeleri tarafından verilen puanların aritmetik ortalamasıdır. Eşitlik olması hâlinde sırasıyla not baremindeki değerlendirmeye esas olan hususlardaki puanlara bakılacak, eşitlik bozulmadığı takdirde kura çekimine gidilecektir.

1. Genel İlkeler
1. Yarışma sırası ve okunacak hutbe, kura ile belirlenecek ve 15 dakikalık hazırlık süresi tanınacaktır.
2. Yarışmacı minbere sarık ve cübbe giyerek çıkacaktır. Cübbenin/sarığın temiz, açık renkli, sade, ütülü, düzenli ve jelatinsiz olmasına dikkat edilecektir.
3. Hutbe duaları usulüne uygun olarak makamsız ve tegannisiz okunacaktır.
4. Yarışmada kulaklık, cihaz vb. ekipmanlar kullanılarak hutbe okunmayacaktır.
5. Yarışmacılara 15 dakikalık süre tanınacaktır.
6. Yarışmacının hatalarından dolayı müdahale edilmeyecektir.

2. Not Baremi
1. Metni doğru okuma 30 puan,
2. Fonetik ve diksiyon (ses tonu, vurgu) 30 puan,
3. Beden dili (jest, mimik) ve göz teması 25 puan,
4. Temsil, kendine güven ve dinleyenleri etkileme 15 puan.

3. Değerlendirme
1. Her metin hatasından (kelimenin yanlış telaffuzu, kekeleme, takılma, gereksiz ve yersiz tekrar vs.) bir ( 1 ) puan düşülecektir.
2. Her fonetik/diksiyon hatasından;
• Vurguların yerli yerince yapılmaması durumunda bir ( 1 ) puan,
• Ses tonunun cami ve cemaatin durumuna göre kullanılmaması hâlinde bir ( 1 ) puan düşülecektir.
3. Beden dili (jest, mimik) ve göz teması ile ilgili;
• Beden dili kullanılmaması veya abartılı jest ve mimikler kullanılması hâlinde iki ( 2 ) puan,
• Cemaatle göz teması yeterli ölçüde kurulamadığında üç ( 3 ) puan, hiç kurulamadığında altı ( 6 ) puan düşülecektir.
4. Temsil, kendine güven ve dinleyenleri etkileme hususlarının değerlendirmesi seçici kurul üyesinin takdirine bırakılmıştır.

C. Hadis-i Şerif Ezberleme
Yarışmacıların puanı, yarışma seçici kurul üyeleri tarafından verilen puanların aritmetik ortalamasıdır. Eşitlik olması hâlinde sırasıyla not baremindeki değerlendirmeye esas olan hususlardaki puanlara bakılacak, eşitlik bozulmadığı takdirde kura çekimine gidilecektir.

1. Genel İlkeler
1. Yarışma sırası ve ezbere okunacak hadisler kura ile belirlenecektir.
2. Her yarışmacıya yedi ( 7 ) soru sorulacaktır.
3. Yarışmacıya her soru için iki dakikalık süre tanınacaktır.
4. Yarışmacının hatalarından dolayı müdahale edilmeyecektir.

2. Not Baremi
1. Ezber ve metni doğru okuma (Arapça metin) 35 puan,
2. Ezber ve metni doğru okuma (Türkçe metin) 35 puan,
3. Fonetik ve diksiyon (ses tonu, vurgu) 15 puan,
4. Düzgün telaffuz ve anlaşılır okuma 15 puan.

3. Değerlendirme
1. Her metin ve hareke hatasında bir ( 1 ) puan “ezber okuma” puanından düşülür.
2. Yarışmacı takılır ise geriden almasına iki defa imkân sağlanır. Birinci tekrarda okuyabilirse bir ( 1 ) puan, ikinci tekrarda okuyabilirse “ezbere okuma” puanından iki ( 2 ) puan düşülür. Yarışmacı, takılır ve seçici kurul başkanı tarafından yapılan hatırlatma üzerine devam ederse üç ( 3 ) puan, hatırlatmaya rağmen devam edemezse altı ( 6 ) puan, “ezbere okuma” puanından düşülür.
3. Her fonetik/diksiyon hatasından:
• Vurguların yerli yerince yapılmaması durumunda bir ( 1 ) puan,
• Ses tonunun yerli yerince kullanılmaması hâlinde bir puan ( 1 ) düşülür.
4. Düzgün telaffuz ve anlaşılır okuma hususlarının değerlendirmesi seçici kurul üyesinin takdirine bırakılmıştır.

Ç. Proje
1. Yarışmacıların puanı, seçici kurul başkanı/üyeleri tarafından verilen puanların aritmetik ortalamasıdır. Eşitlik olması hâlinde sırayla toplam puanı en yüksek değerlendirme ölçütleri esas kabul edilecek, toplam puanı 6 olan değerlendirme ölçütlerine gelinceye kadar eşitlik bozulmadığı takdirde kura çekimine gidilecektir.
2. Proje yarışmasında değerlendirme; Ek-4’te yer alan form çerçevesinde seçici kurullarca Başkanlık stratejik amaç ve hedefleriyle uyumluluk, yenilikçi düşünce, özgünlük, uygulanabilirlik, verimlilik, açık ve anlaşılır olma, gösterilen özen kriterleri üzerinden yapılacaktır.
3. Proje yarışmasında seçici kurullar şu hususlara dikkat eder:
• Proje teklifinin yarışma başvuru şartlarını sağlaması.
• Ek-3’teki “Proje Teklif Formu”nda yer alan bölümlerin eksiksiz, yeterli ve anlaşılır şekilde doldurulması.
• Ek-4’teki “Değerlendirme Formu”nda yer alan değerlendirme ölçüt ve kriterleri.
• Proje metninin 11 punto, Arial karakteri ve siyah renk ile yazılması.
4. Yarışmada sunulan proje; yarışmaya katılma şartlarını taşımıyorsa, konusu itibarıyla şartnameye uygun değilse, intihal yapıldığı tespit edilmişse ve/veya daha önce bir başka mecrada yayınlanmış veya kullanılmışsa değerlendirme dışı bırakılır.

Diğer Hususlar
1. Seçici kurullarca yapılan değerlendirme sonuçları ve kararları bir tutanakla tespit edilerek özel dosyasında saklanır.

2. Yarışmaların yapılacağı müftülükler; yarışmalarla ilgili koordineyi sağlayacak, yarışmacı personel ile seçici kurul üyelerinin iaşe ve ibatelerini de karşılayacaktır.

3. Yarışmaların sonuçları, DHYS yöneticileri (admin) tarafından DİBBYS-DHYS’de yer alan yarışma programına kaydedilecektir. Sistem üzerinden il/ilçe müftüsü veya dini yüksek ihtisas/dini ihtisas merkezi müdürü, bilgilerin doğruluğunu kontrol ettikten sonra onaylayacak ve ile gönderecektir. İlçe ve il yarışmalarının icrası, sonuçların programa kaydedilmesi, onaya gönderilmesi ve onaylanması işlemleri yarışma takviminde söz konusu yarışma aşaması ile ilgili belirlenen son tarihe kadar tamamlanacaktır.

4. Bölge yarışmalarının sonuçları yarışmayı takip eden bir hafta içinde mezkûr programa kaydedilecek, onaylanacak ve sevk edilecektir.

5. Yarışma sonuçları tutanakların seçici kurulda görevli bütün üyelerce imzalanmasından sonra ilan edilecektir.

6. Yazılı yarışmada dereceye giren personele mahallince hazırlanan ödüller Camiler ve Din Görevlileri Haftası açılış merasimlerinde, sözlü yarışmalarda ise yarışmanın yapıldığı esnada sonuçlar açıklandıktan sonra protokol sırasına göre yetkililerce verilecektir. Ayrıca Türkiye finalinde dereceye giren tüm yarışmacılar Başkanlığımız tarafından düzenlenecek Camiler ve Din Görevlileri Haftası Tanıtım Toplantısı’na davet edilerek belgeleri takdim edilecektir.

7. Diyanet İşleri Başkanlığımıza gönderilen eserler iade edilmeyecek, Türkiye finalleri görüntülü olarak kayda alınacaktır. Başkanlığımız bunları yayınlama, çoğaltma ve satma hakkına sahiptir. Final yarışmalarına katılan yarışmacılara verilen ödüller, “telif hakkı ödemesi” yerine sayılacaktır.

8. Memuriyet mahalli dışından yarışmaya katılan personele -tahakkuk etmesi durumunda- mahallince onay alınmak suretiyle 10.02.1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamında yol, yevmiye, konaklama masrafları bağlı bulundukları saymanlıklarca ödenecektir.

9. Yarışmalarda seçici kurul başkanı/üyesi olarak görevlendirilenlere 14.07.2009 tarihli ve 2009/15215 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın 9’uncu maddesi gereğince komisyon üyeliği için günde 5 saat ek ders ücreti; memuriyet mahalli dışında görevlendirilmesi ve tahakkuk etmesi durumunda 10.02.1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamında yol, yevmiye, konaklama giderleri yarışmanın düzenlendiği birim/müftülük tarafından ödenir.

10. Yarışmalara katılan personel, bu şartname hükümlerini ve seçici kurul kararlarını kabul etmiş sayılır. Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt hâlinde Diyanet İşleri Başkanlığının kararları geçerlidir.

Yarışma Takvimi
Yarışma başvuruları ve seçici kurullar tarafından sonuçlandırılmasıyla alakalı tarihler Tablo 3’te sunulmuştur. Belirtilen tarihlerde mesai saati bitimine kadar başvuru/sonuç işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir. Yarışma sonuçları DHYS yöneticileri (admin) tarafından DİBBYS-DHYS’de yer alan yarışma programına kaydedilecek, onaylayacak ve sonuçlar açıklanacaktır. Bir üst aşamaya (ilçeden ile, ilden bölgeye/finale gibi) gönderilmesi gerekenler de sevk edilecektir.

Tablo 3. Yarışma Takvimleri

Yarışmalar Başvuru

Tarihleri

Akademi

merkezi /

ilçe

yarışmaları

son tarihi

Ezanı Güzel Okuma 01.04.2024
03.05.2024
31.05.2024
Etkili Hutbe Sunumu 01.04.2024
03.05.2024
31.05.2024
Hadis-i Şerif Ezberleme 01.04.2024
03.05.2024
31.05.2024
Proje 01.04.2024
31.05.2024
21.06.2024

 

Yarışmalarİl

birincilerinin

belirlenmesinin

son tarihi

Bölge

yarışmalarının

yapılacağı

tarih

Türkiye

finalinin

yapılacağı

tarih

Ezanı Güzel Okuma 12.07.202401.08.202422.08.2024
Etkili Hutbe Sunumu 12.07.202408.08.202429.08.2024
Hadis-i Şerif Ezberleme 12.07.202415.08.202404.09.2024
Proje 19.07.2024Bölge aşaması yok.02.09.2024

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.
Hadis Metinleri İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ