25.02.2021 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Camiler Ve Din Görevlileri Haftası Yarışmaları

Camiler Ve Din Görevlileri Haftası Yarışmaları

Camiler Ve Din Görevlileri Haftası Yarışmaları

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2021 Camiler Ve Din Görevlileri Haftası Yarışmaları Başvuruları Başlıyor.
Başkanlığımızca; Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlama etkinlikleri çerçevesinde taşra teşkilatında görevli Kur’an Kursu Öğreticisi, İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyım unvanlarında görev yapan erkek personel ile Kur’an Kursu Öğreticisi unvanında görev yapan kadın personel arasında Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmaları düzenlenmektedir.

Amaç
Başkanlığımız personelinin mesleki ve kişisel yönden kendilerini geliştirmelerini, planlı çalışma alışkanlığı kazanmalarını, hizmet aşkı ve heyecanını kaybetmeden görevlerini cesaretle icra etmelerini ve hizmet süresince kendilerine güven duymalarını sağlamaktır. Ayrıca ülkemizde Başkanlığımız Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu tarafından, yurtdışında ise diğer ülkelerce düzenlenen uluslararası Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmalarına Türkiye’yi temsilen katılacak yarışmacıların; ulusal düzeyde yapılan yarışmalarda tecrübe edinerek uluslararası yarışmalarda daha iyi dereceler elde etmeleri hedeflenmektedir.

Yarışmaya Katılım Şartları

Erkek Görevliler: Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmalarına Başkanlığımız taşra teşkilatında görevli asıl, vekil ve sözleşmeli İmam-Hatip, Müezzin-Kayyım ve Kur’an Kursu Öğreticisi unvanlarında görev yapan erkek personel,

Kadın Görevliler: Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmalarına Başkanlığımız taşra teşkilatında görevli asıl ve sözleşmeli Kur’an Kursu Öğreticisi unvanlarında görev yapan kadın personel katılabilecektir.

Sponsorlu Bağlantılar

Müracaat
Şartları uygun olan personelimiz, 15 Şubat – 12 Mart 2021 tarihleri arasında bağlı bulundukları birimlere müracaat edeceklerdir. İhtisas ve kıraat bölümü kursiyerlerinin müracaatları ilgili eğitim merkezi müdürlüğünce alınacaktır. Eğitim merkezlerindeki kısa süreli kursiyerlerin müracaatları ise eğitim merkezi müdürlüğünce kabul edilecek ve müracaat dilekçeleri kursiyerin bağlı bulunduğu müftülüğe gönderilecektir.
Yarışmalara katılma şartlarını taşıyan personel, bu şartnamede belirtilen yarışmalardan kendisinin belirleyeceği sadece bir dalda yarışmaya müracaat edebilecektir.
Geçmiş yıllarda yapılan Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Türkiye Finallerinde birinci, ikinci ve üçüncü olan personelin müracaatları aynı yarışma dalı için kabul edilmeyecektir.
Bu şartnamede belirtilen şartları taşımadığı sonradan anlaşılan personelin başvurusu iptal edilecektir.

Uygulama
a. Hafızlık yarışmasında değerlendirme; ilgili kurullarca hıfzı kontrol, eda-sada ve tecvit üzerinden yapılacaktır.

b. Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma yarışmasında değerlendirme; ilgili kurullarca güzel okuma (eda), tecvit, terennüm (makam) ve meal üzerinden yapılacaktır. Seçici kurul; yarışmacının okuyacağı aşırları Ek-7’deki tabloda yer alan aşırlar arasından kura ile belirleyecek ve yarışmacıya okuduğu aşırdan bir ayet meali, varsa sebeb-i nüzul ile kelime bilgisini ölçmek amacıyla bir soru daha soracaktır. Bu hususta yarışmacılar, söz konusu listedeki aşırlardan “Kur’an Yolu Meal ve Tefsiri” isimli eserin ilgili bölümlerinden sorumlu tutulacaktır.

c. Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmalarına; il (merkez ilçe), ilçe ve dini yüksek ihtisas/eğitim merkezi bazında başlanacak ve yarışmaya katılım şartlarına sahip istekli bütün personelin katılımı sağlanacaktır. İl (merkez ilçe), ilçe ve dini yüksek ihtisas/eğitim merkezi birincileri belirlendikten sonra bunlar arasında il merkezinde yapılacak yarışma sonucunda bölge yarışmasında ili temsil edecek olan il birincisi tespit edilecektir. İl birincilerinin katılacağı bölge finallerinde ise Türkiye final yarışmasında bölgeyi temsil edecek bölge birincisi belirlenecektir.

d. İl, ilçe, bölge ve final yarışmaları, daha çok katılımın sağlanması amacıyla cami içinde veya cami dışında uygun salonlarda yapılacaktır. Yarışma yeri, tarihi ve saati vatandaşlarımıza duyurularak cami cemaatinin yanında Kur’an Kursu, İmam-Hatip Ortaokulu ve Lisesi ile İlahiyat fakültesi öğrencilerinin de katılımları sağlanacaktır.

e. Yarışmalar için mümkün mertebe öğle ve/veya ikindi namazlarından sonraki saatler tercih edilecektir.

Ödüller

Yarışmalarda başarılı olan personele il ve ilçe müftülüklerince teşvik ödülleri verilebilir.

İl Düzeyinde Dereceye Girenler:

A- Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmalarında dereceye girenlerden:
Birinciye 1 tam altın
İkinciye 1 yarım altın
Üçüncüye 1 çeyrek altın
İl müftülüklerince verilir.

Ayrıca il düzeyinde yarışmaya katılıp dereceye giremeyen her yarışmacıya İl müftülüklerince 1 gram altın verilir.

Bölge yarışmalarında:

A- Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmalarında dereceye girenlerden:
Birinciye 3 tam altın
İkinciye 2 tam altın
Üçüncüye 1 tam altın
Diyanet İşleri Başkanlığınca verilir

Ayrıca bölge bazında yarışmaya katılıp dereceye giremeyenlere Diyanet İşleri Başkanlığınca
1 yarım altın verilir.

Türkiye 1. 2. ve 3.’lerine Diyanet İşleri Başkanlığınca Camiler ve Din Görevlileri Haftası resmi açılış merasiminde aşağıdaki ödüller verilecektir.

A- Hafızlık Final Yarışmasında dereceye girenlerden:
Birinciye 10 tam altın
İkinciye 8 tam altın
Üçüncüye 6 tam altın

B- Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmasında dereceye girenlerden:
Birinciye 8 tam altın
İkinciye 6 tam altın
Üçüncüye 4 tam altın

Ayrıca Türkiye Finallerine katılıp dereceye giremeyenlere Diyanet İşleri Başkanlığınca 1 yarım altın verilir.

Hafızlık Yarışması Takvimi

Müracaat tarihi: 15 Şubat – 12 Mart 2021 tarihleri arası
İl ve ilçelerdeki yarışmaların son tarihi: 12 Nisan 2021
İl yarışmalarının son tarihi: 31 Mayıs 2021
Bölge yarışmalarının yapılacağı tarih: 7 Haziran – 2 Temmuz 2021 tarihleri arası
Türkiye finalinin yapılacağı tarih : 13 Eylül 2021

Kur’an-I Kerimi Güzel Okuma Yarışması:
a) İl (Merkez İlçe) ve ilçelerdeki yarışmalar ve bunların değerlendirilmesi, seçici kurullar tarafından aşağıda belirtilen tarihte çalışma saati bitimine kadar sonuçlandırılacaktır. Yarışmalarda birinci olan personelin isimleri yarışmayı takip eden hafta içinde İl müftülüğüne bildirilecektir.
b) İl Seçici Kurulları, il birincilerinin seçimi ile ilgili bütün işlemleri aşağıda belirtilen tarihte çalışma saati bitimine kadar sonuçlandıracaktır. Yarışmalarda birinci olan personelin isimlerini yarışmayı takip eden hafta içinde bölge final yarışma merkezi olan il müftülüğüne bildireceklerdir.
c) Bölge Seçici Kurulları, bölge yarışmalarını aşağıda belirtilen tarihte (Ek-2)’te belirtilen bölge merkezlerinde yapacak, yarışmalarda birinci olanın ismini yarışmayı takip eden hafta içinde Başkanlığa göndereceklerdir.
d) Yüksek Seçici Kurul XVII. Erkek Din Görevlileri Türkiye Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Final Yarışmasını 14 Eylül 2021 tarihinde Malatya’da yapacaktır.

Kur’an-I Kerimi Güzel Okuma Yarışması Takvimi

Müracaat tarihi: 15 Şubat – 12 Mart 2021 tarihleri arası
İl ve ilçelerdeki yarışmaların son tarihi: 12 Nisan 2021
İl yarışmalarının son tarihi: 31 Mayıs 2021
Bölge yarışmalarının yapılacağı tarih: 7 Haziran – 2 Temmuz 2021 tarihleri arası
Türkiye finalinin yapılacağı tarih : 14 Eylül 2021

Kadın Din Görevlileri Hafızlık Ve Kur’an-I Kerimi Güzel Okuma Yarışmaları Takvimi

1) Hafızlık Yarışması:
a) İl (Merkez İlçe) ve ilçelerdeki yarışmalar ve bunların değerlendirilmesi, seçici kurullar tarafından aşağıda belirtilen tarihte çalışma saati bitimine kadar sonuçlandırılacaktır. Yarışmalarda birinci olan personelin isimleri yarışmayı takip eden hafta içinde İl müftülüğüne bildirilecektir.
b) İl Seçici Kurulları, il birincilerinin seçimi ile ilgili bütün işlemleri aşağıda belirtilen tarihte çalışma saati bitimine kadar sonuçlandıracaktır. Yarışmalarda birinci olan personelin isimlerini yarışmayı takip eden hafta içinde bölge final yarışma merkezi olan il müftülüğüne bildireceklerdir.
c) Bölge Seçici Kurulları, bölge yarışmalarını aşağıda belirtilen tarihte (Ek-3)’te belirtilen bölge merkezlerinde yapacak, yarışmalarda birinci olanın ismini yarışmayı takip eden hafta içinde Başkanlığa göndereceklerdir.
d) Yüksek Seçici Kurul XII. Kadın Din Görevlileri Türkiye Hafızlık Final Yarışmasını 15 Eylül 2021 tarihinde ŞANLIURFA’ da yapacaktır.

Hafızlık Yarışması Takvimi

Müracaat tarihi : 15 Şubat – 12 Mart 2021 tarihleri arası
İl ve ilçelerdeki yarışmaların son tarihi: 12 Nisan 2021
İl yarışmalarının son tarihi: 31 Mayıs 2021
Bölge yarışmalarının yapılacağı tarih: 7 Haziran – 2 Temmuz 2021 tarihleri arası
Türkiye finalinin yapılacağı tarih : 15 Eylül 2021

2) Kur’an-I Kerimi Güzel Okuma Yarışması:
a) İl (Merkez İlçe) ve ilçelerdeki yarışmalar ve bunların değerlendirilmesi, seçici kurullar tarafından aşağıda belirtilen tarihte çalışma saati bitimine kadar sonuçlandırılacaktır. Yarışmalarda birinci olan personelin isimleri yarışmayı takip eden hafta içinde İl müftülüğüne bildirilecektir.
b) İl Seçici Kurulları, il birincilerinin seçimi ile ilgili bütün işlemleri aşağıda belirtilen tarihte çalışma saati bitimine kadar sonuçlandıracaktır. Yarışmalarda birinci olan personelin isimlerini yarışmayı takip eden hafta içinde bölge final yarışma merkezi olan il müftülüğüne bildireceklerdir.
c) Bölge Seçici Kurulları, bölge yarışmalarını aşağıda belirtilen tarihte (Ek-4)’te belirtilen bölge merkezlerinde yapacak, yarışmalarda birinci olanın ismini yarışmayı takip eden hafta içinde Başkanlığa göndereceklerdir.
d) Yüksek Seçici Kurul XII. Kadın Din Görevlileri Türkiye Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Final Yarışmasını 16 Eylül 2021 tarihinde KIRKLARELİ’ de yapacaktır.

Kur’an-I Kerimi Güzel Okuma Yarışması Takvimi

Müracaat tarihi : 15 Şubat – 12 Mart 2021 tarihleri arası
İl ve ilçelerdeki yarışmaların son tarihi: 12 Nisan 2021
İl yarışmalarının son tarihi: 31 Mayıs 2021
Bölge yarışmalarının yapılacağı tarih: 7 Haziran – 2 Temmuz 2021 tarihleri arası
Türkiye finalinin yapılacağı tarih : 16 Eylül 2021

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.
Yarışma Takvimi İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ