22.09.2020 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Camiler Ve Din Görevlileri Haftası Yarışmaları

Camiler Ve Din Görevlileri Haftası Yarışmaları

Camiler Ve Din Görevlileri Haftası Yarışmaları

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü Camiler Ve Din Görevlileri Haftası Yarışmaları Başvuruları Başlıyor.
2020 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle, imam-hatip, müezzin kayyım ve Kur’an kursu öğreticileri arasında düzenlenecek “Ezanı Güzel Okuma”, “Etkili Hutbe Sunumu” ve “Bilgi” yarışmaları ile taşra teşkilatında görevli asıl-vekil-sözleşmeli, erkek-kadın bütün personel arasında düzenlenecek “Hutbe Yazma”, “Şiir Yazma” ve “Proje” yarışmaları için başvurular başlıyor.

Gerekli şartları taşıyan personelimiz, Ezanı Güzel Okuma ve Etkili Hutbe Sunumu Yarışmaları için 16 Mart – 17 Nisan 2020 tarihleri arasında, Hutbe Yazma, Şiir Yazma, Proje ve Bilgi Yarışmaları için ise 19 Haziran 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar (https://dibbys.diyanet.gov.tr) adresine kullanıcı adları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra Din Hizmetleri Yönetim Sistemi’nde (DHYS) yer alan “Cami Hizmetleri”, “Yarışma” ve “Yarışma Başvuru” menülerini tıklayarak veya (https://dibbys.diyanet.gov.tr/DHYS/Yarismalar/YarismaBasvuru.aspx) adresini kullanarak başvuru yapabilecek, eserlerini yükleyebilecek ve başvuru belgesini alabilecektir.

Hutbe Yazma, Şiir Yazma Ve Proje Yarışmaları

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce “Hutbe Yazma, Şiir Yazma ve Proje Yarışmaları” düzenlenmektedir.

Yarışma Konuları
A. Hutbe Yazma Yarışması konuları:
a) Hayatı İlim ve Hikmetle Yoğurmak
b) İlim Tahsil Etmek: Allah Yolunda Olmak
c) İlmin Talibi ve Amili Olmak
ç) Bildiği ile Amel Etmek
d) İlmin Öncüleri: Peygamberler
e) Bilgi Ahlakı: Alimin Sınavı
f) İlmin Zekatı: Öğrendiğini Öğretmek

Sponsorlu Bağlantılar

B. Şiir Yazma Yarışması konuları:
a) Kendini Bilmek: İlim
b) Kutlu Yolun Yolcuları: Alimler
c) Bir Sadaka-i Cariye Olarak İlim
ç) İlim ve Ahlakla Yücelmek
d) Bilenler ve Bilmeyenler Bir Değil!

C. Proje Yarışması konuları:
a) Camiler ve İlim Halkaları
b) Bir Yaygın Din Eğitimi Müessesesi Olarak Cami
c) Din ve Ahlak Eğitimi
ç) Değerler Eğitimi
d) Bir Yaygın Din Eğitimi Faaliyeti Olarak Vaaz ve Hutbe

Yarışmalara Katılma Şartları
Başkanlığımız taşra teşkilatında görevli asıl-vekil ve sözleşmeli, erkek-kadın bütün personel katılabilecektir. Yarışmaya katılacak eserler daha önce herhangi bir kurum ve kuruluşa sunulmamış ve özgün olacak; çeviri, uyarlama ve derleme olmayacaktır. Proje Yarışmasına katılacak projeler uygulanmamış olacaktır.
Özellikle Hutbe Yazma Yarışması bütün illerimizde açılacak, müftülerimiz ve dini yüksek ihtisas/eğitim merkezi müdürlerimiz personelini özellikle Hutbe Yazma Yarışmasına katılmaya teşvik edecek, her il birinci olan hutbeyi belirleyerek Başkanlığımıza zamanında sevk edecektir.

Müracaat

a) Hutbe Yazma, Şiir Yazma ve Proje Yarışmalarına katılım şartlarını taşıyan personel, 19 Haziran 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar (https://dibbys.diyanet.gov.tr) adresine kullanıcı adları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra Din Hizmetleri Yönetim Sistemi’nde (DHYS) yer alan “Cami Hizmetleri”, “Yarışma” ve “Yarışma Başvuru” menülerini tıklayarak veya (https://dibbys.diyanet.gov.tr/DHYS/Yarismalar/YarismaBasvuru.aspx) adresini kullanarak yarışmalara başvuru yapabilecek, başvuru sırasında eserlerini sisteme kaydedecek ve başvuru belgesini alabilecektir.
b) Hutbe Yazma, Şiir Yazma ve Proje Yarışmalarının önceki yıllarda yapılan Türkiye finallerine katılarak birinci, ikinci ve üçüncü olan personelin müracaatı aynı yarışma dalında kabul edilmeyecektir.
c) Eserler bilgisayarda hazırlanacak, son kısmına isim, soyisim, sicil numarası ve tarih bilgileri yazılacak ve DHYS üzerindeki yarışma programına sadece PDF formatında kaydedilebilecektir. Yarışmada sisteme kaydedilen bu nüsha esas alınacaktır. Sisteme kaydedilen nüshada yarışma başvuru süresi sonlandıktan sonra herhangi bir değişiklik ve güncelleme yapılamayacaktır. Eserin programa kaydedilmesi esnasında adaydan eserin kendisine ait olduğuna ilişkin beyanı onaylanması istenecektir. DHYS yöneticisi (admin) aracılığı ile başvuru yapıldığı takdirde söz konusu beyan yarışmacının beyanı olarak kabul edilecektir.
d) Bu şartnamede belirtilen şartları taşımadığı sonradan anlaşılan personelin başvuru bilgileri müftülüklerce Başkanlığa bildirilecek ve Başkanlıkça söz konusu başvuru sonlandırılacaktır.
e) Başvuru işlemlerine ilişkin itiraz olması halinde Başkanlık kayıtları esas alınacaktır.

Yarışma Takvimi
Hutbe Yazma, Şiir Yazma ve Proje Yarışmalarına katılacak görevliler, eserlerini 19 Haziran 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar (https://dibbys.diyanet.gov.tr) adresine kullanıcı adları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra Din Hizmetleri Yönetim Sistemi’nde (DHYS) yer alan “Cami Hizmetleri”, “Yarışma” ve “Yarışma Başvuru” menülerini tıklayarak veya (https://dibbys.diyanet.gov.tr/DHYS/Yarismalar/YarismaBasvuru.aspx) adresini kullanarak yarışma başvuru programına kaydedeceklerdir.

Dini yüksek ihtisas/eğitim merkezi müdürlükleri ve ilçe müftülükleri, yarışma programına yapılan başvuruları onaylayarak 26 Haziran 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar il müftülüğüne sevk edecektir.
İl müftülükleri, Seçici Kurullarını toplayarak gerekli çalışmalarını yapacak, eserler değerlendirilecek ve puanlar verilecektir. Verilen bu puanlar 24 Temmuz 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar yarışma programına kaydedilecek, onaylanacak ve sevk edilecektir.
Yüksek Seçici Kurul, eserleri 18 Eylül 2020 Cuma gününe kadar sonuçlandıracak ve Türkiye 1., 2. ve 3.’üncüsünü belirleyecektir. Sonuçlar en geç 25 Eylül 2020 Cuma günü DİBBYS-DHYS üzerindeki yarışma programında ilan edilecektir.

Ödüller
Yarışmalarda başarılı olan personele il müftülüklerince teşvik ödülleri verilecektir. Başkanlıkça Hutbe Yazma, Şiir Yazma ve Proje Yarışmalarında dereceye girenlerden:
Birinciye 4 Cumhuriyet Altını
İkinciye 3 Cumhuriyet Altını
Üçüncüye 2 Cumhuriyet Altını
Ayrıca yarışmalarda il birincisi olan personele teşvik ödülü olarak Başkanlığımızca birer kitap seti hediye edilecektir.

2020 Yılı Camiler Ve Din Görevlileri Haftası Münasebetiyle Düzenlenecek Bilgi Yarışması

Yarışmaya Katılma Şartları
Bilgi Yarışmasına Başkanlığımız taşra teşkilatında görevli asıl, vekil ve sözleşmeli imam-hatip, müezzin-kayyım ve Kur’an kursu öğreticisi unvanlarında görev yapan bütün personel katılabilecektir.

Müracaat
a) Şartları uygun olan personelimiz, 16 Mart–19 Haziran 2020 tarihleri arasında (https://dibbys.diyanet.gov.tr) adresine kullanıcı adları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra Din Hizmetleri Yönetim Sistemi’nde (DHYS) yer alan “Cami Hizmetleri”, “Yarışma” ve “Yarışma Başvuru” menülerini tıklayarak veya (https://dibbys.diyanet.gov.tr/DHYS/Yarismalar/YarismaBasvuru.aspx) adresini kullanarak yarışmalara başvuru yapabilecek ve başvuru belgesini alabilecektir. Ayrıca adaylar bağlı bulundukları müftülüklere/dini yüksek ihtisas ve eğitim merkezlerine başvurmaları halinde DHYS yöneticileri (admin) tarafından başvuru işlemleri yapılabilecektir.
b) Bu şartnamede belirtilen şartları taşımadığı sonradan anlaşılan personelin başvuru bilgileri müftülüklerce Başkanlığa bildirilecek ve Başkanlıkça söz konusu başvuru sonlandırılacaktır.
c) Başvuru işlemlerine ilişkin itiraz olması halinde Başkanlık kayıtları esas alınacaktır.

Yarışma Takvimi
Bilgi Yarışmasına, 16 Mart-19 Haziran 2020 tarihleri arasında (https://dibbys.diyanet.gov.tr) adresine kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapıldıktan sonra Din Hizmetleri Yönetim Sistemi’nde (DHYS) yer alan “Cami Hizmetleri”, “Yarışma” ve “Yarışma Başvuru” menüleri tıklanarak veya (https://dibbys.diyanet.gov.tr/DHYS/Yarismalar/YarismaBasvuru.aspx) adresi kullanılarak başvuru yapılabilecektir.
Dini yüksek ihtisas/eğitim merkezi müdürlükleri ve ilçe müftülükleri yarışma programına yapılan başvuruları onaylayarak 26 Haziran 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar il müftülüğüne sevk edecektir.
İl müftülükleri bünyesinde oluşturulacak komisyonlar, 13 Eylül 2020 Pazar günü bu şartnamede belirtilen usuller çerçevesinde yarışma sınavı ile başvuranlar arasından il birincisini seçecektir. Yarışmanın sonuçları, DHYS yöneticileri (admin) tarafından DİBBYS üzerindeki Din Hizmetleri Yönetim Sistemi’nde (DHYS) yer alan yarışma programına1 yarışma gününü takip eden yedi gün içerisinde kaydedilecektir. İl Müftüsü, aynı süre içerisinde bilgilerin doğruluğunu kontrol ettikten sonra onaylayacak ve Başkanlığa sevk edecektir.
Yarışma sonuçları en geç 20 Eylül 2020 tarihine kadar DHYS’deki yarışma programında ilan edilecektir.
İl birincileri arasından Başkanlıkça umreye gönderilecek üç personel kura ile belirlenecektir. Kura, Başkanlıkça bilahare belirlenecek bir tarihte (muhtemelen 01 Ekim 2020) gerçekleştirilecek Camiler ve Din Görevlileri Haftası açılış merasiminde çekilecek ve sonuçlar takip eden gün (https://dinhizmetleri.diyanet.gov.tr) adresinden duyurulacaktır.

Ödüller
a) İl Müftülüklerince Bilgi Yarışmasında dereceye girenlerden;
İl Birincisine 3 Çeyrek Altın
İl İkincisine 2 Çeyrek Altın
İl Üçüncüsüne 1 Çeyrek Altın ödül verilecektir.
b) İl birincisi olanlar arasından kura ile belirlenecek 3 personel Başkanlığımızca umreye gönderilecektir.
c) Ayrıca yarışmada il birincisi olan personele teşvik ödülü olarak Başkanlığımızca bir kitap seti hediye edilecektir.

Ezanı Güzel Okuma Ve Etkili Hutbe Sunumu Yarışmaları

Yarışmaya Katılma Şartları
Ezanı Güzel Okuma ve Etkili Hutbe Sunumu Yarışmasına Başkanlığımız taşra teşkilatında görevli asıl, vekil ve sözleşmeli imam-hatip, müezzin-kayyım ve Kur’an kursu öğreticisi unvanlarında görev yapan erkek personel katılabilecektir.

Müracaat
a) Şartları uygun olan personelimiz, 16 Mart–17 Nisan 2020 tarihleri arasında (https://dibbys.diyanet.gov.tr) adresine kullanıcı adları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra Din Hizmetleri Yönetim Sistemi’nde (DHYS) yer alan “Cami Hizmetleri”, “Yarışma” ve “Yarışma Başvuru” menülerini tıklayarak veya (https://dibbys.diyanet.gov.tr/DHYS/Yarismalar/YarismaBasvuru.aspx) adresini kullanarak yarışmalara başvuru yapabilecek ve başvuru belgesini alabilecektir.
b) Yarışmalara katılma şartlarını taşıyan personel, bu şartnamede belirtilen Ezanı Güzel Okuma ve Etkili Hutbe Sunumu yarışmalarından kendisinin belirleyeceği bir dalda yarışmaya müracaat edebilecek, aynı yıl içerisinde bu iki yarışmaya birden müracaatı kabul edilmeyecektir.
c) Ezanı Güzel Okuma ve Etkili Hutbe Sunumu (Hutbe Okuma) Yarışmasının önceki yıllarda yapılan Türkiye finallerine katılarak birinci, ikinci ve üçüncü olan personelin müracaatı aynı yarışma dalında kabul edilmeyecektir.
d) Bu şartnamede belirtilen şartları taşımadığı sonradan anlaşılan personelin başvuru bilgileri müftülüklerce Başkanlığa bildirilecek ve Başkanlıkça söz konusu başvuru sonlandırılacaktır.
e) Başvuru işlemlerine ilişkin itiraz olması halinde Başkanlık kayıtları esas alınacaktır.

Ödüller
Yarışmalarda başarılı olan personele il müftülüklerince teşvik ödülleri verilebilir. Türkiye 1. 2. ve 3.’lerine Başkanlıkça Camiler ve Din Görevlileri Haftası resmi açılış merasiminde aşağıdaki ödüller verilecektir.
a) Ezanı Güzel Okuma ve Etkili Hutbe Sunumu Yarışmalarında dereceye girenlerden:

Birinciye 4 Cumhuriyet Altını
İkinciye 3 Cumhuriyet Altını
Üçüncüye 2 Cumhuriyet Altını
b) Ayrıca, her iki yarışmanın Türkiye Final Yarışmasına katıldığı halde dereceye giremeyen bölge birincilerine “Yarım Altın” ödül verilecektir.

Ezanı Güzel Okuma Ve Etkili Hutbe Sunumu Yarışmaları Şartnamesi İçin Tıklayın.
Hutbe Yazma, Şiir Yazma Ve Proje Yarışmaları Şartnamesi İçin Tıklayın.
Bilgi Yarışması Şartnamesi İçin Tıklayın.
Başvuru İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ