<style>.lazy{display:none}</style>Mülkiyeliler Birliği Prof. Dr. Cahit Talas Sosyal Politika Ödülleri
29.02.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Cahit Talas Sosyal Politika Ödülleri

Cahit Talas Sosyal Politika Ödülleri

Cahit Talas Sosyal Politika Ödülleri

Prof. Dr. Cahit Talas Sosyal Politika Ödülleri Her Yıl Verilmektedir. 2012 İle 2016 Yılları Arasında Prof Doktor Cahit Talas Anısına A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Sosyal Politika Merkezi Tarafından Verilen Ödül 2017 Yılından İtibaren Mülkiyeliler Birliği İle Birlikte Düzenlenmektedir.
Ödül Her Yıl Sosyal Politika Alanında Yazılmış Yüksek Lisans Ve Doktora Tezleri İçin Verilir.

Cahit Talas Sosyal Politika Ödülleri Başvuruları

Ödül Başvurusu İçin Her Yıl Temmuz Ayının Son İş Günü Mesai Saati Bitimine Kadar Tamamlanmış Ve Kabul Edilmiş Bir Yüksek Lisans İle Doktora Tezi İle Başvurulabilir. Başvurulan Tezin Başvuru Tarihinden 2 Yıl Önce Tamamlanmış Ve Kabul Edilmiş Olması Gereklidir.
Daha Önce Yarışmaya Katılan Tezler Kabul Edilmez. Ödüle Başvuracak Tezlerin Türkçe Olması Gereklidir.

Başvuru İçin En Fazla Bin Kelime Olarak Ödüle Başvuru Gerekçesi, Başvuran Adayın Ayrıntılı Öz Geçmişi, Tezin Tamamlandığı Ve Kabul Edildiğine Dair Belge Örneği , Tezin 3 Baskılı Kopyası, 1 Adet PDF Formatında Hazırlanan CD’yi Aşağıdaki Adrese Elden, Posta Yada Kargo Yoluyla İletebilirler.

Mülkiyeliler Birliği Genel Merkezi, Prof. Dr. Cahit Talas Sosyal Politika Ödülü Sekretaryası
Adres: Konur Sokak No: 1 Kızılay Ankara

Ads

Cahit Talas Sosyal Politika Ödülleri Ödül Yönetmeliği

“PROF. DR. CAHİT TALAS SOSYAL POLİTİKA ÖDÜLÜ” YÖNETMELİĞİ

MADDE 1. GENEL HÜKÜMLER
Türkiye’de sosyal politika disiplininin öncülerinden Prof. Dr. Cahit Talas’ın anısına, her yıl, sosyal politika alanında yazılmış olan doktora ve yüksek lisans tezlerine “Prof. Dr. Cahit Talas Sosyal Politika Ödülü” verilir.

MADDE 2. AMAÇ
“Prof. Dr. Cahit Talas Sosyal Politika Ödülü”, sosyal politika alanında özgün araştırma faaliyetlerini desteklemek ve genç araştırmacıları, bu alanda bilimsel çalışmalara özendirmek amacı ile verilmektedir.

MADDE 3. ÖDÜL DÜZENLEME KOMİTESİ
“Prof. Dr. Cahit Talas Sosyal Politika Ödülü”ne ilişkin tüm süreçler, Ödül Düzenleme Komitesi tarafından yürütülür. Düzenleme Komitesi, “Prof. Dr. Cahit Talas Sosyal Politika Ödülü”ne ilişkin tüm konularda yetkilidir. Komite, Prof. Dr. Ahmet Makal, Prof. Dr. Ahmet Selamoğlu, Prof. Dr. Gülay Toksöz, Prof. Dr. Ömer Zühtü Altan ve Doç. Dr. Aziz Çelik’ten oluşur. Komite Ödül’ü, uygun gördüğü kuruluşlarla işbirliği içerisinde düzenler. 2012-2016 yıllarında A. Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Sosyal Politika Merkezi çatısı altında düzenlenen Ödül, 2017 yılından itibaren Mülkiyeliler Birliği Genel Merkezi ile birlikte düzenlenecektir.

MADDE 4. DUYURU
4.1. “Prof. Dr. Cahit Talas Sosyal Politika Ödülü”ne ilişkin duyuru, her yılın ilk aylarında yapılır.
4.2. Ödüle değer bulunan adaylar, Ekim ayı içinde değişik iletişim kanalları vasıtasıyla açıklanır.
4.3. Ödül Düzenleme Komitesi, tarihler konusunda değişiklik yapmaya yetkilidir.

MADDE 5. ÖDÜLLER
5.1. “Prof. Dr. Cahit Talas Sosyal Politika Ödülü”, Jüri tarafından doktora kategorisinde bir tez ile yüksek lisans kategorisinde bir teze verilir. Jüri, ödülü gerekli gördüğü durumlarda her kategoride birden fazla tez arasında paylaştırabilir. Ödül alanlara, ödül belgesi ve para ödülü verilir. Para ödüllerinin tutarı, her yıl Ödül Düzenleme Komitesi tarafından belirlenir.
5.2. Jüri tarafından yüksek lisans ve doktora kategorilerinde ödüle değer çalışma bulunamaması durumunda, ilgili kategoride ödül verilmeyebilir.
5.3. Jüri, ödül alanlar dışında “övgüye değer” bulduğu tezleri de raporunda belirtir. “Övgüye değer” bulunan tezlerin sahiplerine bir belge verilir.
5.4. Ödüller, her yıl ödül düzenleme komitesinin belirleyeceği bir program çerçevesinde düzenlenecek bir törenle sahiplerine verilir. Ödül sahipleri, ödül töreninde çalışmaları ile ilgili bir konuşma yapabilirler.
5.5. Ödül kazananların, ödül töreninin yapılacağı Ankara’ya ulaşım ve bu şehirde konaklama giderleri karşılanır.

MADDE 6. BAŞVURU, ADAY OLMA VE ADAY GÖSTERME
6.1. Her aday, kendisine ait, tamamlanmış ve kabul edilmiş bir doktora ya da yüksek lisans tezi ile “Prof. Dr. Cahit Talas Sosyal Politika Ödülü”ne başvurabilir.
6.2. Başvurular, her yıl Temmuz ayının son işgünü resmi çalışma saati bitimine kadar kabul edilir.
6.3. Adaylar, birden fazla kategoride ödüle başvuramazlar.
6.4. Ödüle aday gösterilecek tezlerin, başvuru tarihinden önceki iki yıl içerisinde tamamlanmış ve kabul edilmiş olması gerekmektedir.
6.5. Ödüle aday gösterilecek tezlerin, daha önce bir yarışmaya katılmamış olması gerekmektedir.
6.6. Ödüle aday gösterilecek tezlerin Türkçe olması beklenmektedir. Ancak adaylar, Jüri’nin değerlendirebileceği diğer dillerde yazılmış tezlerle de başvurabilirler.
6.7. Adayların başvuru esnasında sunması gereken belgeler aşağıda sıralanmıştır:
A) Ödüle başvuru gerekçesi (en fazla 1000 kelime),
B) Adayın ayrıntılı özgeçmişi (varsa yayınları, bildiri sunarak katıldığı toplantılar),
C) Tezin tamamlandığına ve kabul edildiğine ilişkin belgenin örneği.
6.8. Adaylar madde 6.7.’de sıralanan belgeleri eksiksiz olarak tamamladıktan sonra, tezin üç (3) basılı kopyasını ve bir (1) adet PDF formatında hazırlanmış CD’yi, aşağıdaki adrese şahsen (elden), kargo veya posta yolu ile iletebilirler. Türkiye’de yazılmış olan tezlerin, YÖK Ulusal Tez Merkezi’ne teslim edildikleri haliyle sunulmaları gerekir. Yapılacak incelemede, YÖK Ulusal Tez Merkezi ile farklılık bulunan tezlerin başvuruları iptal edilecektir.
6.9. “Prof. Dr. Cahit Talas Sosyal Politika Ödülü” için Türkiye’deki Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümleri ile sosyal politika alanında faaliyet gösteren öğretim üyeleri de aday gösterebilirler.
6.10. Ödül Düzenleme Komitesi ve “Prof. Dr. Cahit Talas Sosyal Politika Ödülü” Jüri üyeleri, ödüller için aday gösteremezler.
6.11. “Prof. Dr. Cahit Talas Sosyal Politika Ödülü” başvuru adresi:
Mülkiyeliler Birliği Genel Merkezi, Prof. Dr. Cahit Talas Sosyal Politika Ödülü Sekretaryası, Konur Sokak, No. 1, Kızılay – Ankara
Ödül’le ilgili tüm yazışmalarda, Ahmet Makal’ın e-mail adresi kullanılmalıdır: mkahmet@yahoo.com

MADDE 7. DEĞERLENDİRME
7.1. Başvuru koşullarını sağlayan ve kurallara uygun biçimde başvurularını yapan adayların eserlerinin değerlendirilmesi, Ödül Düzenleme Komitesi’nin oluşturacağı jüri tarafından yapılır.
7.2. Jüri, Türkiye’deki Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümleri öğretim üyeleri ağırlıklı olmak üzere, sosyal bilimler alanındaki öğretim üyeleri arasından seçilerek oluşturulur. Jüri beş (5) kişiden oluşur ve her yıl yeniden belirlenir.

MADDE 8. YÜRÜRLÜK
Bu esaslar, Ödül Düzenleme Komitesi tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. Komite, Prof. Dr. Cahit Talas Sosyal Politika Ödülü Yönetmeliği’ni, 25 Ocak 2017 tarihinde kabul etmiştir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ