<style>.lazy{display:none}</style>Cadde Ve Sokak Tabelaları Bina Kapı Numaraları Tasarım Yarışması
25.02.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Cadde Ve Sokak Tabelaları Bina Kapı Numaraları Tasarım Yarışması

Cadde Ve Sokak Tabelaları Bina Kapı Numaraları Tasarım Yarışması

Cadde Ve Sokak Tabelaları Bina Kapı Numaraları Tasarım Yarışması

Ankara Belediyesi Cadde Ve Sokak Tabelaları Bina Kapı Numaraları Tasarım Yarışması Düzenliyor.

Yarışmanın Adı Ve Amacı
“SOKAKTAKİ ANKARA” ANKARA MAHALLE CADDE VE SOKAK TABELALARI, BİNA KAPI NUMARALARI, MİMARİ TANITIM TABELALARI VE ÖZGÜN FONT ULUSAL TASARIM YARIŞMASI”
Yarışma, Ankara ilinde kullanılacak mahalle cadde ve sokak tabelaları, bina kapı numarası, bina mimari tanıtım tabelası ve özgün Ankara fontu (yazı karakteri) elde edebilmek amacıyla açılmıştır. Yarışma konusu birden fazla meslek disiplininin (mimarlık, endüstriyel tasarım, endüstri ürünleri tasarımı, iç mimarlık ve çevre tasarımı, grafik tasarım, peyzaj mimarlığı) ve/veya sanat dalının ortak çalışmasını gerektirecek türden konuları kapsamaktadır.

Yarışmanın Şekli Ve Türü
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. ve 53. maddelerine istinaden; Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ile Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği doğrultusunda Ankara Büyükşehir Belediyesince açılan yarışma, serbest, ulusal, tek kademeli ve ortakçıl bir proje yarışmasıdır.

Yarışmanın Konusu
Ankara ili, merkez ve bağlı ilçelerinde, mahalle cadde ve sokak isimleri tabelalarının, bina kapı numaralarının ve binaların mimari tanıtım tabelalarının, Cumhuriyetimizin birinci yüzyılının izlerini, ikinci yüzyılına taşıyacak bir anlayış ile tamamen Ankara’ya özgü bir tasarım ve yazı fontu kullanılarak tasarlanması işidir. Tabela tasarımı ile yazı fontu tasarımı birlikte veya ayrı ayrı değerlendirilebilecektir.

İdarenin Adı, Adresi Ve İletişim Bilgileri
İdarenin Adı : Ankara Büyükşehir Belediyesi (Zabıta Dairesi Başkanlığı)
İdarenin Adresi : Emniyet Mah. Hipodrom Cad. No:5 Kat: 2, Genel Sekreterlik Proje Ofisi, Yenimahalle/ ANKARA
Raportörlük İletişim Bilgileri :
Raportör – Fulya Çınar ÖNAL (0312 507 1452)
Raportör – Seda ŞAHİN (0312 507 4005)
e-posta: – sokaktakiankara@ankara.bel.tr

Ads

Yarışmaya Katılım Koşulları

1. Yarışma, üniversitelerin; Grafik Tasarım, Görsel İletişim ve Tasarım, Endüstriyel Tasarım, Endüstri Ürünleri Tasarımı, İç Mimarlık ve Mimarlık bölümleri mezunlarına açıktır. İstekliler yarışmaya bireysel veya ekip olarak katılabilir,

2. Yarışmaya katılacak yarışmacıların aşağıdaki hususları yerine getirmesi şarttır. Ekip olarak katılanların her birinin bu koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların, idareyle ilişkilerinin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birini ekip başı olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müşterek ve müteselsilen sorumludur,

3. Şartlar;

3.1 Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak,

3.2 Jüri üyeleri (danışman, asil, yedek) ve raportörlerle, bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak ,

3.3. Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak,

3.4. Şartname alıp, isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek,

3.5. Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,

3.6. Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak,

3.7. 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler gereğince, geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak,

3.8. Bu şartlara uymayanlar, yarışmaya katılmış olsalar dahi projeleri yarışmaya katılmamış sayılır, yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleri taraflarına resmi yollarla tebliğ edilir,

3.9. Yarışmaya katılmak isteyenlerin yarışma web adresinde yer alan “Kayıt” kısmı altında çıkan formu doldurarak online kayıt olmaları gerekmektedir.
www.sokaktakiankara@ankara.bel.tr

3.10 Yarışmaya katılmak isteyenlerin 50 TL şartname bedelini “SOKAKTAKİ ANKARA – TABELA VE FONT TASARIMI YARIŞMASI” açıklaması ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı veznesine veya Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’nın Vakıfbank, Tunalı Hilmi Şubesi hesabına (IBAN: TR 50 0001 5001 5800 7284 8818 87) yatırması; alınacak dekontu ve yarışmacıların isim ile adreslerini raportörlüğe elden veya e-posta yolu ile iletmesi gerekmektedir. Ekip Temsilcisinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir. Katılım ve yarışmaya ilişkin zaman çizelgesi yarışma takvimi başlıklı maddede belirtildiği gibidir.

3.11. Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar dahi tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

Tasarımlara Dair Beklentiler

1. Tasarımların düşünsel derinliğinde genel olarak; binlerce yıllık büyük Türk tarihinin 17’nci bağımsız Türk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetinin, birinci yüzyılının birikimlerini, ikinci yüzyılına aktaracak bir kültürel derinlik ve özel olarak Cumhuriyetimizin Başkenti Ankara’ya özgü bir kimlik ve temsiliyet arayışının yönlendirici olması beklenmektedir.

2. Yaratıcı ve özgün sanatsal tasarım düşüncesi ile işlevsellik, sürdürülebilirlik, ekonomi gibi güncel kavramların optimum dengede tutulması, hem Ankara’ya ait, Ankara’ya özgü bir tasarım geliştirilmesi hem de kolay görünür, okunur, dikkat çekici ve kolay uygulanabilir tabela tasarımlarının elde edilmesi beklenmektedir.

3. Tasarlanan tabelaların, hem bina duvar yüzeylerine hem de mevcut tabela direklerine monte edilebilecek şekilde tasarlanması beklenmektedir.

4. Özgün Ankara yazı fontunun başta ticari tanıtım tabelaları olmak üzere kentin her yerinde ve özel olarak Belediye’ye ait çeşitli tabela mecralarında (örneğin; otobüs, metro ve diğer belediye araçları ile belediye hizmet binalarında, durak ve istasyonlarda) da kullanılabileceği öngörülmelidir.
Yarışmacılardan İstenenler
Yarışma, “özgün Ankara fontu tasarımı” ve “tabela tasarımı” olmak üzere 2 kategoride yapılacak, yarışmacılar her iki kategoriye birlikte katılabilecekleri gibi sadece tabela ya da sadece font yarışmasına da katılabilecektir. Sadece tabela tasarımına katılacak olan tasarımcılar mevcut yazı fontları arasından dilediklerini kullanmakta serbesttirler.

1. Özgün Ankara Fontu Tasarımı Sunum ve Teslim Standartları (Şematik Örnek 01 ve 2)
Yarışmaya konu olan font tasarımları özgün olup, başka bir yerde yayımlanmamış ve kullanılmamış olmalıdır. Bilgisayara yüklenemeyen fontlar jüri tarafından elenecektir.
Font tasarımının sunumunda dikkate alınacak konular ve sunum formatı aşağıda belirtilmiştir.

1.1. A3 beyaz kağıt üzerine basılı olarak sunulmalıdır.

1.2. Her bir font ailesi üyesi için ayrı bir sayfa hazırlanmalıdır.

1.3. Aynı sayfada her bir aile üyesinin 7 punto, 12 punto, 24 punto ve 36 Punto uygulamaları yer almalıdır.

1.4. Aynı sayfada her bir aile üyesinin Q, W, X dahil 32 büyük harf, 32 küçük harf, 10 rakam ve tüm noktalama işaretleri gösterilmelidir.

1.5. Aynı sayfada biri en az 100 kelime, diğeri en az 300 kelime içeren 2 adet Lorem Ipsum metni ile birlikte sunulmalıdır.

1.6. Font tasarımları, standart font ailesi (Regular, İtalik, Bold, Bold İtalik) ögeleri ile birlikte;
• Basılı olarak A3 ebadında teslim edilmelidir.
• Çalışma bir siyah-beyaz ve bir de koyu renk zemin üzerinde sunulmalıdır.
• Her bir sunum kâğıdının üzerine, sağ üst köşeye 6 rakamdan oluşan bir rumuz yazılmalıdır. Sunum kâğıtları üzerinde yarışmacının kimliğini belirtecek başka hiçbir yazı ve işaret konulmamalıdır.
• Çalışma ayrıca vektörel bir formatta, “.TTF’ ve “.OTF” uzantılı olarak dijital formatta teslim edilmelidir. Yarışma teslim CD’sinde “font” isimli bir dosya altında yazılmalıdır.

1.7. A,I,Ğ,Ö,Ş,E,1,3,5,0 karakterlerinin her biri yüksekliği 20 Cm. olmak üzere A3 boyutunda bir kağıda yerleştirilerek, anatomik oranları çizgisel olarak gösterilecektir.

Teslim Standartları Ve Yeri

1. Kimlik Zarfı
Yarışmacılar, sunumların teslim edildiği ambalajın içine sunum kağıtlarındaki ile aynı rumuzu taşıyan ve üzerinde “SOKAKTAKİ ANKARA – TABELA VE FONT TASARIMI YARIŞMASI KİMLİK ZARFI” yazılı olan bir zarfın içine aşağıda belirtilen belgeleri koymalıdır:

1.1. Kimlik Formu (Yarışma ekibi üyesinin/üyelerinin yarışmadaki rolü, adı-soyadı, mesleğini bildirir ekip listesi belgesi)

1.2. Yarışma Katılım Tutanağı Formu (Bireysel katılımda yarışmacının, ekip halinde katılımda ise ekip temsilcisinin ve diğer müellif ekip üyelerinin adı ve soyadını, mezun oldukları okulu ve diploma numaralarını, üyesi oldukları oda sicil numaralarını ve adreslerini bildirir imzalı belge, bu belge müellif ekip üyeleri tarafından doldurulacaktır)

1.3. Madde 5’de belirtilen bölümlerden mezun olduğunu gösterir diploma/ mezuniyet belgesi

1.4. T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi
Teslim ambalajı içinde kimlik zarfı bulunmayan projeler jüri kararıyla ve tutanağa kaydedilerek yarışma dışı bırakılır.
Yarışmaya katılan proje sahiplerinden yarışmada derece ve mansiyon kazanmadıkları halde kimliğinin açıklanmasını dileyenler, kimlik zarflarının üzerine ayrıca “açılabilir” ibaresini yazarlar. Üzerinde “açılabilir” kaydı bulunan kimlik zarfları derece ve mansiyon kazanmamış olsalar dahi jüri tarafından açılır ve bu husus tutanakta belirtilir.

1.2. Basılı Sunumlar ve CD Teslimi
Tabela ve font tasarımlarına ait tüm sunum kağıtları ile tüm tasarımların şartnamede belirtilen teslim standartlarına göre dijital olarak yazılmış olduğu CD, ağzı kapalı bir zarf içinde konulmalıdır. Zarfın ve CD’nin üzerine, yarışma katılım tutanağı formunda belirtilmiş olan rumuz yazılmalıdır. Zarfın üzerinde katılımcının kimliğini belirtebilecek başka hiçbir yazı veya işaret bulunmamalıdır.

Kimlik zarfı, sunum kağıtları ve sunum CD’sinden oluşan teslim ambalajı, “Fulya Çınar Önal Ankara Büyükşehir Belediyesi, Emniyet Mah. Hipodrom Cad. No: 5, Kat: 2, Genel Sekreterlik Proje Ofisi, Tasarım Yarışması Raportörlüğü, Yenimahalle/ ANKARA” adresine elden imza karşılığı, yarışma takviminde belirtilen basılı çalışmaların teslimi için son tarih ve saat olarak belirtilen 03.08.2021, saat 17.00’yekadar teslim edilebilir. Kargo ile teslim yapılması durumunda teslim ambalajının, aynı teslim tarihi ve saatinden önce kargoya verildiğini gösterir kargo alında makbuzu, basılı çalışmaların teslimi için son tarih ve saat olarak belirtilen 03.08.2021, saat 18.00’ekadar yarışma raportörlüğünün e-posta adresine iletilmelidir.

Yarışma takviminde Basılı Çalışmaların Kargo ile Teslimi İçin Son Tarih olarak belirtilen 05.08.2021, saat 18.00’e kadar teslim adresine ulaşmayan katılımlardan ve kargoda gerçekleşebilecek hasarlardan idare sorumlu değildir.

1.3. Online Teslim
Şartnamede belirtilen teslim standartlarına göre hazırlanmış tabela ve font tasarımlarına ait tüm sunum kağıtları ile tüm tasarımlar Madde 4’de belirtilen ve aşağıda verilen raportörlük e-posta adresine, yarışma takviminde belirtilen online teslim için son tarih ve saat olan 03.08.2021, saat 23.59’a kadar yüklenmelidir. (yüksek boyutlu dosyaların gönderilmesi için transfer linki kullanılabilir):
sokaktakiankara@ankara.bel.tr

Yarışmacıların Uymakla Zorunlu Olduğu Esaslar
Aşağıdaki durumlarda olan projeler jüri kararı ve tutanağa geçirilmek koşulu ile yarışmadan çıkarılır:

2.1. Kağıt ve CD sunumları ile sunumlara eklenecek Kimlik Zarfı ve zarf içindeki belgelerin teslim edilmediği öneriler,

2.2. Yarışmanın katılım koşullarına uymayanlar,

2.3. Herhangi bir yerinde eser sahibinin kimliğini belli eden yazı, işaret vb. bulunan sunumlar (Yazanın kimliğini belli edecek tarzda el yazısı ile yazılmış açıklama notları bu işaretlerden sayılır),

2.4. Katılım ücretini yatırmamış veya yatırdığı halde raportörlüğe kayıt yaptırmamış olanlar,

2.5. Yarışma takviminde belirtilen teslim tarihinden geç teslim edilen projeler.

ÖDÜLLER (Her İki Kategoride)
Eş Birincilik ödülüne layık görülen üç eser: 50.000’er TL
Mansiyon ödülüne layık görülen altı eser: 7.500’er TL
Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra yukarıda yazılan ödül ve mansiyon tutarları, 193 sayılı gelir vergisi kanunun 29. Maddesine göre yarışmacılara en geç 30 gün içerisinde net olarak ödenecektir.

Yarışma Takvimi:

1. Yarışma duyurusu: 10 Mayıs 2021, Pazartesi

2. Kayıt için son tarih: 24 Mayıs 2021, Pazartesi (Saat 17.00’ye kadar)

3. Soru sorma için son tarih: 01 Haziran 2021, Salı

4. Soruların cevaplanması için son tarih: 15 Haziran 2021, Salı

5. Online teslim için son tarih: 16 Temmuz 2021, Cuma (Saat 23.59’a kadar)

6. Basılı çalışmaların teslimi için son tarih: 16 Temmuz 2021, Cuma (Saat 17.00’ye kadar)

7. Basılı çalışmaların kargo ile teslimi için son tarihi: 16 Temmuz 2021, Cuma (Saat 18.00’e kadar)

8. Jüri değerlendirmesi başlangıç tarihi: 26 Temmuz 2021, Pazartesi

9. Yarışma sonuçlarının açıklanma günü: 9 Ağustos 2021, Pazartesi

10. Sergi ve Kolokyum tarihi: Sonuçlar ile birlikte açıklanacak

Yarışma Web Sitesi: http://sokaktakiankara.ankara.bel.tr/

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ