05.06.2023 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Bursa Uluslararası Hediyelik Eşya Tasarım Yarışması

Bursa Uluslararası Hediyelik Eşya Tasarım Yarışması

Bursa Uluslararası Hediyelik Eşya Tasarım Yarışması

Bursa Belediyesi Bursa Uluslararası Hediyelik Eşya Tasarım Yarışması Düzenliyor.

Ödüller Ve Ödeme Şekli
Jüri Tarafından Seçilecek İlk 3 Tasarım İçin Aşağıda Belirtilen Ödüller Verilecektir. Ancak Jüri Tarafından Herhangi Bir Kademeye Layık Tasarım Bulunmaması Durumunda, O Ödül Kademesi Boş Bırakılabilir.

Desen Tasarım Kategorisi Ödülleri
Birincilik Ödülü 35 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 25 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 15 Bin Türk Lirası
İpek Ve Çini Özel Ödülü 10 Bin Türk Lirası

Hediyelik Ürün Tasarım Kategorisi Ödülleri
Birincilik Ödülü 50 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 40 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 30 Bin Türk Lirası
İpek Ve Çini Özel Ödülü 15 Bin Türk Lirası

Bir başvuru sahibi birden fazla ödüle hak kazandığı takdirde kendisine sadece en yüksek derecedeki ödül verilecektir. Ödüllere ilişkin ödemeler başvuru sahiplerinin hesabına sonuçların ilanından itibaren 30 takvim günü içinde yapılacaktır. Ödüller dışında jüri tarafından sergilenmeye değer bulunan tasarımlar belirlenerek tasarım sahiplerine katılım belgesi verilecek ve tasarımlar yarışma ödül kataloğunda yer alacaktır.

Ads

Yarışmanın Adı Ve Şekli
Adı: Bursa Uluslararası Hediyelik Eşya Tasarım Yarışması

Şekli: Tek yarışma sürecinde iki kategori olarak planlanan, uluslararası, serbest ve tek aşamalı bir tasarım yarışmasıdır.

Yarışmanın Amacı
Yarışma;
● Bursa şehrine ait hediyelik eşya sektöründe orijinal fikirler ortaya çıkarmak ve bu fikirlerin tasarımla buluşup şehri temsil eden somut birer objeye dönüşmesini sağlamak,
● Bursa şehrinde hediyelik eşya ürün yelpazesini sanatsal bir dokunuşla buluşturup, şehri ziyarete gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekmek ve yanlarında taşıyabilecekleri anlamlı bir anı bırakmak,
● İpek ve çini ile UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına giren Bursa’da geleneksel el sanatlarını modern dokunuşlarla güncel tutarak gelecek kuşaklarla geçmişle arasındaki bağı güçlü tutmak,
● Hediyelik eşya alanında eser veren yeni nesil sanatçıları gelenekselden yararlanarak modern ürünler üretmeye teşvik etmek,
● Bursa şehrinin ekonomisine katma değer sağlayacak olan hediyelik eşya sektöründe inovasyon çalışması yaparak yenilikçi fikirleri sanatsal formlarla buluşturup bu sektörü canlı tutacak farklı tasarımlar oluşturmak,
● Bursa şehrinin kendine özgü imajını temsil edecek doğru tasarımları bulmak, yerli ve yabancı ziyaretçilere şehri doğru tasarımlarla etkili bir şekilde yansıtmak, amacıyla, “Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Valiliği-Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Bursa Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği, Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı ve Tarihi Irgandı Çarşılı Köprüsü Yönetim Kurulu” işbirliği ile düzenlenmektedir.

Yarışmanın Konusu
Yarışmanın konusu, medeniyetler beşiği olmuş; tarih, kültür, sanat ve doğal güzelliklerle bezenmiş Bursa şehrinin kendine özgü yapısını hediyelik eşya sektöründe ön plana çıkarmak, Bursa’ya özgü ve kenti temsil edebilecek hediyelik eşyaların oluşturulmasına olanak tanımak ve Bursa’nın geçmişten gelen geleneksel kimliğini modern tasarımlarla buluşturup marka değerini artıracak hediyelik eşya tasarımlarının yapılmasıdır.

Yarışmanın Kategorisi
Yarışma konusu tasarımlar, “Desen Tasarımı” ve “Hediyelik Ürün Tasarımı” olarak 2 kategoriye ayrılmıştır. Yarışmacılar 2 kategoriden birisi veya her ikisi için başvuru yapabilecektir.

● Desen Tasarımı Kategorisi
Bez çanta, defter, kalem, silgi, kalemlik, taşınabilir bellek, zarf, magnet, anahtarlık, oyuncak, takı (rozet, broş, kolye ucu, toka vb.), fular, şal, başörtüsü, bere, kasket, masa örtüsü, yastık kılıfı, havlu, tişört, cep telefonu kılıfı, bardak, fincan, kupa, tabak, kase, kutu vb. gibi farklı yüzeylere uygulanabilecek desen tasarımı.

● Hediyelik Ürün Tasarımı Kategorisi

Biblo, duvar süsü, çanak, vazo, tabak, kase, kupa, fincan, nihale, bardak altlığı, magnet, kartlık, kalemlik, sümen, mühür, hamam takımı, fular, şal, takı (rozet, broş, kolye ucu, toka vb.), oyuncak, masa örtüsü, koltuk şalı, cep telefonu kılıfı, kilim vb. gibi hediyelik ürün tasarımı.

Değerlendirme Kriterleri
Teslim edilen tüm tasarımlar aşağıdaki kriterler çerçevesinde değerlendirilecek ve puanlandırılacaktır:

● Bursa’nın Değerleri İle Uyum 20 puan

Tasarımların, Bursa’nın tarihi, kültürel ve doğal değerleri ile uyumlu ve bu değerleri gelecek kuşaklara aktaracak nitelikte olması

● Özgünlük 20 puan

Tasarımların bu yarışma için tasarlanmış, daha önce sergilenmemiş ve üretilmemiş olması

● Ayırt Edicilik 20 puan

Tasarımların ayırt edici, hafızada yer edici nitelikte olması ve kent belleğine katkıda bulunacak simgesel değerleri barındırması

● Görsellik ve Estetik 20 puan

Tasarımların görsel olarak etkileyici estetik bir görünüme sahip olması

● Seri Üretime Uygunluk 20 puan

Tasarımda kullanılacak malzeme ve üretim yöntemlerinin tanımlanması ve tasarımın seri üretime uygun olması

Başvuru Ve Diğer Hususlar

Yarışma Raportörlüğüne İlişkin Bilgiler
Adı ve Adresi: Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği
Yeşil Mahallesi Sancı Sokak No:13/4 Yıldırım BURSA
Telefon: 0224 2735277
Web sitesi: www.bursa.com.tr
E-posta adresi: info@bursatanitiım.gov.tr

Yarışmaya Katılım Koşulları Ve Şekli

1. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

2. Yarışmaya katılım için yaş, eğitim ve ülke sınırlandırması bulunmamaktadır. Yarışmaya aşağıda belirtilenler haricinde herkes katılabilir.
● Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler
● Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörler ile bunların 1.dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları
● Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılan kişiler

3. Yarışmaya bireysel veya ekip olarak katılım sağlanabilir. Ekip olarak katılanların, başvuru esnasında yarışma raportörlüğüyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birini temsilci olarak belirtmesi gerekmektedir.

4. Yarışmacılar kategorilerden birisi veya her ikisi için başvuru yapabilecektir. Her bir kategori için daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış, sergilenmemiş veya üretilmemiş en fazla 3 tasarımla başvuru yapılabilir.

5. Yarışmacılar tasarımlarında her türlü malzeme ve üretim tekniğini kullanmakta serbesttir.

6. Değerlendirme sürecinde gizliliğin sağlanabilmesi için yarışmacılar 5 haneli sayı ve 1 harften oluşan bir rumuz belirleyerek kullanacaklardır. (Örneğin, 12345B) Bir kişinin birden çok başvuruda bulunması durumunda her bir başvuru için farklı rumuz kullanılacaktır. Teslim edilen tüm pafta, ürün prototipi, rapor, kimlik zarfı ve ambalajın üzerinde bilgisayar ile yazılmış bir şekilde rumuz bulunacaktır. (Beyaz kağıt ya da sticker üzerinde yazılıp yapıştırılabilir.)

7. Kimlik zarfının içinde, başvuru sahibi tarafından imzalanmış olan adı soyadı, iletişim bilgileri, doğum tarihi, mesleği, banka hesap no vb. gibi bilgileri içeren imzalı Ek-1 Başvuru Formu (Ek-1 başvuru formunu dolduran tüm katılımcılar yarışmaya dair tüm şartları kabul etmiş bulunur.) yer alacak ve zarfın ağzı kapalı olacaktır. Tüm başvurularda kimlik zarfı bulunması zorunludur. Kimlik zarfı bulunmayan projeler jüri kararıyla ve tutanağa kaydedilerek yarışma dışı bırakılır.

8. Tasarımların, kimlik zarfının ve ambalajın herhangi bir yerinde eserin sahibini tanıtan isim, mühür, imza, işaret, el yazısı notlar vb tanıtıcı simge bulunmayacaktır.

9. Katılım koşullarına uymayanlar, yarışmaya katılmış olsalar dahi tasarımları yarışmaya katılmamış sayılırlar.

10. Başvurular aşağıda detayları belirtilen şekilde yarışma web sitesine yüklenecek ayrıca bir ambalaj içerisinde adı ve adresi madde 5’de belirtilen Yarışma Raportörlüğüne elden veya kargo ile teslim edilecektir.
Her bir başvuru tek bir ambalaj içerisinde teslim edecektir. Ambalaj üzerinde “Bursa Temalı Hediyelik Eşya Tasarım Yarışması Raportörlüğü” ibaresi, başvuru yapılan kategorinin adı ve yarışmacının rumuzu yazılacaktır.
Elden teslim yapılması durumunda teslim tesellüm tutanağı ile işlem yapılacaktır.

Kargo ile teslim durumunda ise gönderi evrakı teslim tutanağı yerine geçecektir. Kargo ile yapılacak teslimlerde; kargo ücreti, sigorta ve benzeri giderlerle kargo esnasında meydana gelebilecek hasar ve gecikmeler, başvuru sahibinin sorumluluğundadır. Kargo ile gelen başvurularda ambalaj Yarışma Raportörlüğü tarafından açılırken kamera kaydı alınacak, zarar gören ürünler için tutanak tutulacak ve kargoda zarar gören eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Desen Tasarımı Kategorisi Başvuru Şekli:
Yarışmacılar, farklı yüzeylere uygulanabilecek desen tasarımı yapacak ve deseni dijital ortamda en az 5 en fazla 10 farklı eşya üzerinde 2 boyutlu veya 3 boyutlu olarak uygulayacaktır. (Desen uygulaması yapılabilecek eşya örnekleri madde 3’de belirtilmekte olup; yarışmacı tarafından farklı bir eşya/ nesne de seçilebilecektir.)

Bu kategoride başvurular, desen uygulaması yapılan eşya görsellerini içeren 1 adet yatay veya dikey A1 boyutunda Sunum Paftası ve tasarımın çıkış noktası, yaklaşımı, yapım tekniği vb. gibi bilgileri içeren en fazla 2 sayfa A4 boyutunda Tasarım Raporu ile yapılacaktır.

Yarışmacılar, Sunum Paftası, Tasarım Raporu ve imzalı Başvuru Formunun dijitallerini (jpg, pdf, ppt, tif vb. formatta) yarışma web sitesine yükleyecektir.

Hediyelik Ürün Tasarımı Kategorisi Başvuru Şekli:
Yarışmacılar, 1 adet hediyelik ürün tasarımını ve prototip imalatını yapacaktır. Yarışmacılar hediyelik ürün için her türlü malzeme ve üretim tekniğini kullanmakta serbesttir. (Hediyelik ürün örnekleri madde 3’de belirtilmekte olup; yarışmacı tarafından farklı bir ürün de seçilebilecektir.)
Bu kategoride başvurular, hediyelik ürün prototipi ve tasarımın çıkış noktası, yaklaşımı, malzemesi, yapım tekniği vb. gibi bilgileri içeren en fazla 2 sayfa A4 boyutunda Tasarım Raporu ile yapılacaktır.

Yarışmacılar, tasarladıkları hediyelik ürüne ilişkin farklı açılardan fotoğraf veya render çalışmaları ve Tasarım Raporunun dijitallerini (jpg, pdf, ppt, tif vb. formatta) yarışma web sitesine yükleyecek ve ayrıca ürün prototipi ile Tasarım Raporunu Kimlik Zarfı ile birlikte yarışma raportörlüğüne elden veya kargo ile teslim edecektir.

Yarışmacılar tarafından tasarlanacak olan hediyelik ürünlerin seyahat esnasında taşınabilir olması esas alınacaktır.

Yarışma Takvimi

Yarışma İlan Tarihi 24.05.2022
Soru Sormak İçin Son Tarih
*Yalnızca yazılı olacaktır.
01.08.2022
Cevapların İlanı Gelen sorular sonrasında 3 takvim günü içerisinde yanıtlanır.
Başvuruların Yarışma Web Sitesine Kopyalanması ve Elden Teslimi İçin Son Tarih 01.09.2022
Başvuruların Kargo İle Son Teslim Tarihi
*Kargoların Yarışma Raportörlüğüne teslim tarihidir.
01.09.2022
Yarışma Sonucu İlan Tarihi 23.09.2022
Sergi / Ödül Töreni Tarihi ve Yeri Sonuç ilanı sonrasında belirlenecektir.

Soru Sorma Ve Cevaplamaya İlişkin Hususlar
● Yarışmacılar, şartname ile ilgili sorularını hafta içi saat 17.00’ye kadar yarışma e-posta adresine (info@bursatanitim.gov.tr) gönderecektir. Her soruda, yarışma şartnamesinde ilgili olduğu kısmın madde numarası belirtilecektir.

● Yarışma jürisi yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar ulaştırılan tüm soruları değerlendirecek ve tüm cevaplar, üç takvim günü içerisinde soruyu soran kişinin e-posta adresine iletilecektir. Sorulara verilen cevaplar yarışma dokümanı niteliğindedir.

Sonuçların İlanı, Tasarımların Sergilenmesi Ve Ödül Töreni
● Yarışma sonuçları jüri değerlendirme çalışmaları sonrasında Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği’nin web sayfasında ilan edilecektir.
● Tüm tasarımlar Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği tarafından belirlenecek bir yer ve tarihte 7 gün süreyle halka açık olarak sergilenecektir.
● Ödül töreni tarihi Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği tarafından belirlenerek ilan edilecektir.

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.
Başvuru İçin Tıklayın.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ