16.06.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

Bursa Teknik Üniversitesi Kısa Film Ve Reels Yarışması

Bursa Teknik Üniversitesi Kısa Film Ve Reels Yarışması

Bursa Teknik Üniversitesi Kısa Film Ve Reels Yarışması

Bursa Teknik Üniversitesi Kısa Film Ve Reels Yarışması Düzenliyor. Yarışmaya Başvurular E-Posta Yolu İle Yapılacak.

Bursa Teknik Üniversitesi Kısa Film Yarışması

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 10 Bin Türk Lirası Ve Birincilik Plaketi
İkincilik Ödülü 7.500 Türk Lirası Ve İkincilik Plaketi
Üçüncülük Ödülü 5 Bin Türk Lirası Ve Üçüncülük Plaketi

BTÜ Kısa Film Yarışmasına katılan eserler arasından, Jüri tarafından belirlenen toplamda üç esere birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri verilecektir.
Ödüller BTÜ tarafından gerçekleştirilecek BTÜ Kısa Film Yarışması Ödül Töreninde açıklanır.
Açıklanan sonuçlar kesindir, itiraz edilemez.
Yarışmada dereceye giren eserlerin ödüllerinin maddi desteği Bursa Büyükşehir Belediyesinin sponsorluk katkısıyla sağlanacaktır.

Hakkında
Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) tarafından Bursa Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla “BAĞIMLILIK” temalı kısa film yarışması düzenlenecektir. Bağımlılık üst başlığı altında madde, alkol, tütün ve davranışsal (internet, sosyal medya ve oyun bağımlılığı vb.) bağımlılık konularında gençlerin farkındalığını artırmak, bilinçlendirmek ayrıca sinema alanında başlangıç yapmak isteyen gençlere tematik konulara sinemasal bakış açısından bakmalarını sağlamak, belirlenen konulardaki sorunlara dikkat çekmelerinin önemini sinemanın etkileyici dilinden faydalanarak anlatmayı ve bu konuda bir bilinç oluşturmayı amaçlamaktadır.

Ads

Tema
Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ)Kısa Film Yarışmasının teması “BAĞIMLILIK” olarak belirlenmiştir.

Başvuru Koşulları
a) Yarışmaya katılacak filmlerin konusu, Bağımlılık temasının alt temaları olan madde, alkol, tütün ve davranışsal (internet, sosyal medya ve oyun bağımlılığı vb.) konularından en az birini kapsayacak şekilde olmalıdır.

b) Yarışmaya herhangi bir üniversiteye kayıtlı olması ve yaş sınırlaması olmaksızın şartname yükümlülüklerini yerine getiren yurt içi ya da yurt dışından herkes katılabilir.

c) Gönderilecek filmler başka bir yerde yayınlanmamış (İnternet ortamı, TV, sinema gibi) ve ödül almamış olmalıdır.

d) Adaylar yarışmaya birden fazla eser ile başvurabilir ancak birden fazla ödül alamaz. Bu durumda her bir başvuru için ayrı başvuru formu doldurulmalıdır.

e) Yarışmada en az 2, en fazla 10 dakika sürelik kurmaca filmler değerlendirmeye alınacaktır. ( Jenerik süresi dahil)

f) Yarışmada dereceye giren filmlerin yönetmenlerinin ya da temsilcilerinin ödül törenine katılması zorunludur. Katılmamaları durumunda ödülleri verilmeyecektir.

g) Başvuru yapacak olan kişiler, başvuru formundaki tüm alanları eksiksiz doldurarak son başvuru tarihi olan 13 Ağustos 2023 tarihinde, en geç saat 23:59’a kadar başvurularını tamamlamak zorundadırlar.

I) Eser sahibi filmin telif hakları konusunda her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder. Yarışma ya gönderilecek kısa filmlerdeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik, vb. kullanımlarından doğacak her türlü telif hakları ile ilgili konular, eser sahibinin sorumluluğundadır. BTÜ bu durumdan hukuken sorumlu tutulamaz. Eser sahibi, eser vasıtasıyla üçüncü kişilerin telif haklarını ihlal edecek olursa, BTÜ uğrayacağı her türlü doğrudan ve dolaylı zararları tazminle mükelleftir.

h) Eserde yer alan oyunculardan ve oyuncular haricinde eserde kimliklerini ortaya çıkaran veya ortaya çıkarabilecek görüntüleri, sesleri vb. her türlü bilgileri yer alan kişilerden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili diğer düzenlemeler gereğince açık rızalarının alınmasına ilişkin her türlü yükümlülük yapımcı ve yönetmene (eser sahibine) aittir. Eser sahibi, BTÜ yarışma komitesi tarafından talep edilmesi halinde, bu madde kapsamına ilgili kişilerin bilgilendirmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan açık rızalarının alındığını gösterir kayıtları BTÜ yarışma komitesi ile derhal paylaşacaktır.

i) Bursa Teknik Üniversitesi, yarışma sonucunun ilan edilmesinden önceki herhangi bir aşamada, herhangi bir sebep göstermeksizin yarışmayı düzenlemekten vazgeçme veya yarışmayı iptal etme veya ileride aynı yarışmayı devam ettirmeme hakkına sahiptir.

j) Vefat etmiş kişiler adına başvuru yapılamaz. Ancak, kişi adaylık başvurusu yaptıktan sonra vefat etmiş ise başvurusu değerlendirmeye alınır.

k) Yukarıdaki şartlara uymayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

l) Yarışmaya başvuru ücretsizdir.

m) Yarışmacının filmografisinde yarışmaya başvurduğu eserle aynı adlı başka bir eseri bulunamaz.

n) Yarışmaya katılacak eserler, devletin bölünmez bütünlüğü, inançlar, temel haklar ve kültürel değerlerine aykırı olamaz. Şiddet, argo, hakaret içeren ses, dini ve kültürel açıdan uygunsuz kabul edilen ve müstehcenlik gibi içeriklerin kullanıldığı, sahte ve saldırganlık içeren videolar değerlendirmeye alınmayacak ve haklarında yasal işlem başlatılacak ve bu tarz eserler diskalifiye edilecektir.

o) Yarışmaya katılanlar tüm şartları kabul etmiş sayılır.

Teknik Şartlar
a) Süresi, en az 2 (beş) en fazla 10 (on) dakikayı geçmeyen filmler başvurabilir. (Jenerik süresi dahil)

b) Yarışmaya temaya uygun olmak şartıyla sadece kurmaca türünde çekilmiş eserler başvurabilir.

c) Başvurular başvuru formu doldurularak yalnızca e-posta (yarisma@btu.edu.tr) üzerinden gönderilmelidir. Kargo, posta gibi yollarla fiziksel olarak iletilecek gönderiler değerlendirmeye alınmayacaktır.

d) Filmler Vimeo’ya veya Youtube’a (.mp(e)g/ .avi / .vob / .mov / .mp4 / .m4v, vb.) yüklenerek şifreli link ile başvuru yapılmalıdır. Filmler Vimeo’ya yüklendikten sonra “Privacy” sekmesi açılarak kişisel olarak şifre belirlenecektir. Youtube’a yüklenen filmlerinde gizli olarak yüklenip URL bağlantısı https://btu.edu.tradresinde belirtilen yarisma@btu.edu.tr e-posta hesabına gönderilecek başvuru formunda paylaşılmalıdır. Yüklenen filmlerin çözünürlüğü 1920×1080’dan az olmamalıdır.

e) Bursa Teknik Üniversitesi gerektiğinde katılımcılardan eserin aynı zamanda altyazısız gösterim kopyasını USB ile isteyebilir. Eserin USB bellek içinde gönderilecek olan gösterim kopyaları; Full HD kalitede, Türkçe ve İngilizce altyazılı (Türkçe altyazısı beyaz, İngilizce altyazısı sarı olacak şekilde), .movveya .mp4 formatında olmalıdır. (Ulaştırılan USB’lerin iadesi yapılmaz.)

f) Filmler youtube veya vimeoya Türkçe olarak yüklenmelidir.

g) Yukarıdaki şartlara uymayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Tarihler
Başvuru tarihi: 16 Haziran 2023
Bitiş tarihi: 13 Ağustos 2023
Finale kalan eserlerin açıklanacağı tarih: 20 Ağustos 2023

Finale Kalan Eserler
Finale kalan eserler 20 Ağustos 2023 tarihinde https://btu.edu.tr web sitesinden duyurulacaktır.

Katılımcıların Yapmaları Gerekenler
a) Katılımcılar yarışmaya katıldıkları filmleri vimeo veya youtube yüklemeleri ve yükledikleri filmlerin linkinin çalıştığını mail ile teyit (yarisma@btu.edu.tr) ettirmelidir. Çalışmayan linklerden BTÜ yarışma komitesi sorumlu tutulamaz ve bu filmler yarışma dışı kalır.

b) Katılımcılar, yarışma başvuru formunun imzalanmış çıktısını PDF olarak yarisma@btu.edu.tr e-posta adresine göndermesi gerekmektedir. Ayrıca şartnamesini kabul ettiklerini göstermek üzere, yönetmen ve yapımcı tarafından imzalanmış BTÜ Kısa Film Yarışması şartnamesinin her sayfası imzalanmış çıktısının PDF olarak ilgili maile (yarisma@btu.edu.tr) göndermesi gerekmektedir.

d) İmza sahipleri söz konusu belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu taahhüt eder. Belirtilen bilgiler nedeniyle doğacak hukuki sorumluluk, imza sahiplerine aittir. Bilgilerde yanlış ve/veya eksik bilgi tespit edildiği takdirde, kişi ödül almış dahi olsa, ödül iptal edilerek geri tahsil edilir.

e) Finale kalan eserlerin yönetmeni ve/veya yapımcısı, filmin ticari amaç gözetmeksizin, eser sahiplerinin adı belirtilerek BTÜ tarafından internet, sosyal medya, yurtiçi/yurtdışı etkinlikler ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla her türlü mecrada sınırsız süre ile gösterilmesine müsaade eder.

f) Başvuruda bulunan eser sahipleri film üzerindeki çoğaltma, yayma, temsil ile işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkını; eserin ödül alması, ticari amaç gözetilmemesi ve eser sahiplerinin adının belirtilmesi kaydıyla basit lisans vasıtasıyla BTÜ tarafından kullandıracağını kabul ve taahhüt eder.

g) Ödül almaya hak kazanan eser sahiplerinin basit lisans verilmesine ilişkin gerekli işlemleri gerçekleştirmekten kaçınması halinde, eser sahipleri hak ettikleri ödüllerden feragat ettiklerini kabul eder. Böyle bir durumda, söz konusu ödül iptal edilir, başkasına verilmez.

h)Finale kalan eserler, yönetmeni/yönetmenleri tarafından yarışmanın sonuçlarının açıklanmasının ardından aynı veya farklı isimle kısa film formatında (70 dakikanın altında) başka bir formata dönüştürülemez ve bu formatta gösterilemez.

I) Finale kalan eserlerin sahipleri, finale kaldıkları bilgisi BTÜ Kısa Film Platformu tarafından sosyal medya ve diğer mecralarda açıklanana kadar bu bilgiyi gizli tutmakla yükümlüdür.

Bursa Teknik Üniversitesi Reels Yarışması

Yarışma Konusu Ve Amaç
Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) tarafından Bursa Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla “BAĞIMLILIK” temalı Reels yarışması düzenlenecektir. Bağımlılık ana başlığı altında madde, alkol, tütün ve davranışsal (internet, sosyal medya ve oyun bağımlılığı vb.) bağımlılığı konularında gençlerin farkındalığını artırmak, bilinçlendirmek sosyal medyada da kullanılmak üzere ilgili alanlardaki sorunlara dikkat çekerek çözüm katkısı sağlamak amaçlanmaktadır.

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 3 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 2 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü Bin Türk Lirası
Yarışmada dereceye giren eserlerin ödüllerin maddi desteği Bursa Büyükşehir Belediyesinin sponsorluk katkısıyla sağlanacaktır. Ayrıca yarışmaya başvuruda bulunan eserlerin değerlendirilmesi alanında uzman kişilerden oluşan Jüri tarafından yapılacaktır.

Yarışma Teması
Yarışma Teması: “Bağımlılık”

Yarışma Takvimi
Başvuru tarihi: 16 Haziran 2023
Bitiş tarihi: 13 Ağustos 2023
Finale kalan eserlerin açıklanacağı tarih: 20 Ağustos 2023

Başvuru Koşulları
• Reelslerin bütün kullanım hakları Bursa Teknik Üniversitesine ait olacaktır.

• Yarışmaya katılacak eserlerin konusu, BAĞIMLILIK temasının alt temaları olan madde, alkol, tütün ve davranışsal (internet, sosyal medya ve oyun bağımlılığı vb.) konularından en az birini kapsayacak şekilde olmalıdır.

• Ocak 2023 tarihinden itibaren yayınlanan eserler değerlendirilmeye alınacaktır.

• Adaylar yarışmaya birden fazla eser ile başvurabilir ancak birden fazla ödül alamaz.

• Başvurular https://btu.edu.tr internet sitesinde yer alan banner’a tıklayarak gerçekleştirilecektir.

• Son başvuru tarihinden sonra gönderilen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
• Eser sahibi telif hakları konusunda her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder. Yarışmaya gönderilecek içeriklerde özgün olmayan metin, görüntü, müzik, vb. kullanımlarından doğacak her türlü telif hakları ile ilgili konular eser sahibinin sorumluluğundadır. Bursa Büyükşehir Belediyesi bu durumdan hukuken sorumlu tutulamaz. Eser sahibi, eser vasıtasıyla üçüncü kişilerin telif haklarını ihlal edecek olursa, Bursa Teknik Üniversitesi’nin uğrayacağı her türlü doğrudan ve dolaylı zararları tazminle mükelleftir.

• Eserde yer alan oyunculardan ve oyuncular haricinde eserde kimliklerini ortaya çıkaran veya ortaya çıkarabilecek görüntüleri, sesleri vb. her türlü bilgileri yer alan kişilerden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili diğer düzenlemeler gereğince açık rızalarının alınmasına ilişkin her türlü yükümlülük başvuru sahibine aittir. Eser sahibi, Bursa Teknik Üniversitesi tarafından talep edilmesi halinde, bu madde kapsamına ilgili kişilerin bilgilendirmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan açık rızalarının alındığını gösterir kayıtları Bursa Teknik Üniversitesi ile paylaşacaktır.

• Bursa Teknik Üniversitesi yarışma sonucunun ilan edilmesinden önceki herhangi bir aşamada, herhangi bir sebep göstermeksizin, yarışmayı düzenlemekten vazgeçme veya yarışmayı iptal etme veya ileride aynı yarışmayı devam ettirmeme hakkına sahiptir. Yarışma’nın düzenlenmemesi veya iptal edilmesi halinde, eser sahipleri tarafından Bursa Teknik Üniversitesi’ne gönderilen veya teslim edilen hiçbir eser Bursa Teknik Üniversitesi tarafından kullanılamaz.

• Yarışmaya, jüri üyeleri ve bunların birinci derece yakınları katılamazlar.

• Yarışmaya başvurular ücretsizdir.

• Dereceye giren filmler ve ödül töreni ile ilgili daha sonra açıklama yapılacaktır.

• Yarışmaya katılan kullanıcıların paylaşmış oldukları videolara sahte/bot beğeni ve izlenme sayısı ekledikleri tespit edildiği takdirde değerlendirmeye alınmayacak.

• Şiddet, argo, hakaret içeren ses, dini ve kültürel açıdan uygunsuz kabul edilen ve müstehcenlik gibi içeriklerin kullanıldığı, sahte ve saldırganlık içeren videolar değerlendirmeye alınmayacak ve haklarında yasal işlem başlatılacak.

• Video içeriği kısa film mantığında olmak zorunda değildir. Sempatik, duygusal ve hatta reelstrend müzikleri, akımlar kullanılarak da yapılabilir. Bu konuda bir sınırlama yoktur.

• Yarışmaya katılanların sosyal medya hesabı herkes tarafından görünür olmalıdır. Ayrıca başvuru sayfasında yer alan e-posta adresine ( yarisma@btu.edu.tr) paylaşım linki gönderilmelidir. Ayrıca ilgili e-posta adresine yarışma şartnamesinin her sayfası imzalı örneği de PDF formatında gönderilmelidir.

• Yukarıdaki şartlara uymayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

• Yarışmaya katılan adaylar bu şartları peşinen kabul etmiş sayılır, sonradan bir hak iddia edemez.

Teknik Şartlar
• Süresi, Jenerik de dâhil olmak üzere 1 (bir) dakikayı geçmeyen eserler başvurabilir. Kurmaca, belgesel, deneysel, animasyon vb. türlerde de çekilmiş eserler başvurabilir.

• Eserler internet sitemizde belirtilen formatta teslim edilecektir.

• Yukarıdaki şartlara uymayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

• JÜRİ: Finale kalan eserleri değerlendirecek olan jüri üyeleri, Bursa Teknik Üniversitesi belirlenir. Jüri, sinema, sanat alanlarında uzman 5 kişiden oluşur. Jüri, finale kalan eserleri değerlendirir ve ödüle hak kazanan eserleri belirler.

Puanlama
• Yarışmaya katılan videoların jüri tarafından yorumlanması 100 puan üzerinden yapılacaktır.

Finale Kalan Eserler
• Ödül almaya hak kazanan eserler Bursa Teknik Üniversitesi https://btu.edu.tr internet sitesinden açıklanacaktır.
• İmza sahipleri söz konusu belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu taahhüt eder. Belirtilen bilgiler nedeniyle doğacak hukuki sorumluluk, imza sahiplerine aittir. Bilgilerde yanlış ve/veya eksik bilgi tespit edildiği takdirde, kişi ödül almış dahi olsa, ödül iptal edilerek geri tahsil edilir.
• Finale kalan eserlerin yönetmeni ve/veya yapımcısı, filmin ticari amaç gözetmeksizin, eser sahiplerinin adı belirtilerek Bursa Teknik Üniversitesi tarafından internet, sosyal medya, yurtiçi/yurtdışı etkinlikler ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla her türlü mecrada sınırsız süre ile gösterilmesine müsaade eder.
• Başvuruda bulunan eser sahipleri film üzerindeki çoğaltma, yayma, temsil ile işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkını; eserin ödül alması, ticari amaç gözetilmemesi ve eser sahiplerinin adının belirtilmesi kaydıyla basit lisans vasıtasıyla Bursa Teknik Üniversitesine kullandıracağını kabul ve taahhüt eder.
• Ödül almaya hak kazanan eser sahiplerinin basit lisans verilmesine ilişkin gerekli işlemleri gerçekleştirmekten kaçınması halinde, eser sahipleri hak ettikleri ödüllerden feragat ettiklerini kabul eder. Böyle bir durumda, söz konusu ödül iptal edilir, başkasına verilmez.

Yarışma Şartnameleri Ve Başvuru Formu İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ