<style>.lazy{display:none}</style>Bursa Fashion Week Moda Tasarım Yarışması 2024
27.02.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Bursa Fashion Week Moda Tasarım Yarışması

Bursa Fashion Week Moda Tasarım Yarışması

Bursa Fashion Week Moda Tasarım Yarışması 2024

Bursa Fashion Week Moda Tasarım Yarışması Başvuruları. Yedincisi Düzenlenen Uluslararası Ödüllü Tasarım Yarışmasının Teması “Düş`Ün Tasarımı”.

7. BURSA Fashion WEEK Hakkında

BURSA FASHION WEEK -7 2024
“Düş`Ün Tasarımı”
Uluslar Arası Ödüllü Tasarım Yarışması Şartnamesi Yarışma Konusu Ve Amacı

Bursa Fashion Week Etkinlikleri kapsamında ulusal ölçekte tasarım yarışması düzenlenecektir. Tasarım Yarışması, Türkiye’de moda sektörünü geliştirmek amaçlı genç tasarımcılar katmak ve sektöre ivme kazandırmak amacıyla açılan bir tasarım yarışmasıdır. Bu kapsamda, anılan yarışmanın amaçları arasında;
• Sektörü yeni tasarımlar ile güçlendirmek,
• Sektörde, uluslararası pazarlarda moda ve trend yaratabilecek özgün tasarımları ortaya çıkarmak ve teşvik etmek, sektörün rekabet gücünü artırmak,
• Tekstil ve konfeksiyon sektörüne özgün tasarımcı kimliğinin güçlenmesine yardımcı olmak, yer almaktadır.

Yarışma Teması

Ads

Bursa Fashion Week -7 Uluslar Arası Ödüllü Tasarım Yarışması Tema- “Düş`Ün Tasarımı”

Yarışmaya Katılım Koşulları

Yarışmaya katılacak olanların taşıması gereken asgari koşullar aşağıdaki gibidir:

1. En az lise veya dengi okul (ilgili okullar) mezunu olmak veya eğitimlerinin devam ediyor olması..

2. Öğrenim durumunu belgelemek (giysi tasarım sertifika programına katılan, tamamlayan, meslek liselerinin ilgili bölümlerinde öğrenci/mezun, meslek yüksek okulu ve üniversitelerin ilgili bölümlerinde eğitim alan/mezun

3. Jüri üyeleri, yarışma raportörleri, bu kişilerin birinci dereceden yakını (eş ve kayın hısımlar da dahil) olmamak,

4. Moda sektöründe tanınmış bir isim veya marka, sektöre yönelik ürünlerle ilgili kendi adına kayıtlı bir iş yerine sahip olmamak,

Yarışmacıların Yükümlülükleri

1. Yarışmaya katılan her proje için “özgünlük “ şartı aranmaktadır. Proje konusu eserin daha önce başka bir yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir. Teslim edilen ürün Türk Patent Enstitüsü’nce daha önce korumaya alınmamış ve tescil başvurusu yapılmamış olmalıdır. Seçici kurul tarafından kopya olduğu anlaşılan tasarımlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Tasarımın kopya olduğu anlaşılan eserlere ödül verilmeyecek, verilmiş ise ödül sahibi iade edecektir. Oluşacak her türlü sorunun hukuki yaptırımı ve süreçlerin maddi yaptırımı yarışmacıya ait olup, doğabilecek sorunlardan BURSA FASHİON WEEK sorumlu tutulamaz.

2. Herhangi bir yerde yayınlanmış veya herhangi bir kuruluşa ait tasarımlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

3. Yarışmaya katılan projelerin daha öce herhangi bir yarışmaya gönderilmemiş olması zorunludur.

4. Yarışmaya katılan tüm kişiler, taahhütname (EK1) ile katılım koşullarını harfiyen kabul ettiğini ve uygun koşulları yerine getirdiklerini kabul ve beyan etmiş sayılırlar.

5. Başvuru formunun katılımcı tarafından imzalanmasıyla birlikte bu form, yarışmacı ve BURSA FASHİON WEEK arasında yapılmış bir anlaşma olarak kabul edilecektir.

6. Yarışma sonrası, dereceye giren finalistler verilecek ödüller dışında BURSA FASHİON WEEK ve destekleyen diğer kurumlardan hiçbir talepte bulunamazlar.

7. Tasarım rumuzu en az 4 harf ve 3 adet rakamın birleşiminden oluşmalı (örnek: ABCD123) ve paftaların arka köşesine yazılmalıdır.

Yarışmacılardan İstenenler

Katılımcılar başvuru dosyasında yarışmanın ilk elemesinde kullanılacak tasarım paftasına yer vermelidir. Yarı Finale kalan yarışmacılardan dikili ürünler daha sonra ayrıca talep edilecektir.

5.1. Yarışmacıların Dosyalarında Bulunması Gerekenler:
• Tasarımın ilham kaynağından ürün haline gelmesini açıklayan ve içeriğinde görünen bölümlerde şantuk, tafta, saten, dantel, tül, organze, iplik, kumaş, boyarmadde, aksesuar ve yardımcı malzeme v.s. renk, teknik

BURSA FASHİON WEEK-7 – 2024

Sayfa 3 / 5 ‘’DÜŞ`ÜN `TASARIMI” Tasarım Yarışması çözümleme vs. bilgilerinin yer aldığı genel konsept içindeki 3 farklı tasarımdan oluşan 3 adet A3 boyutunda sunum paftası.
• Yarışmacının, tasarımında anlatmaya çalıştığı duygu/düşünceyi ifade eden en fazla 100 kelimeden oluşan A3 boyutunda kavramsal yaklaşım paftası. (Kavramsal yaklaşım tercih doğrultusunda fotoğraflarla da desteklenebilir.)
• Kullanılacak kumaş ve tamamlayıcı aksesuar örneklerinin yer aldığı bir adet A3 boyutunda pafta

5.2. Tasarımların Sunumu ve Teslim Şekli
, madde 5.1 belirtilen şekilde hazırlanmış tasarımlarını tasarım ile aynı rumuzu taşıyan ve üzerinde büyük harf ile `
“ DÜŞ`ÜN TASARIMI” Tasarım Yarışması” ibaresi yazılı A3 boyutunda karton ya da plastik proje çantası içinde teslim edeceklerdir.
Çantanın içine ayrıca, tasarım ile aynı rumuzu taşıyan ve üzerinde büyük harf ile yazılmış ‘’DÜŞ`ÜN TASARIMI” Tasarım Yarışması” ibaresi yazılı Kimlik Zarfı koyacaklardır. Kimlik zarfının içinde aşağıdaki bilgi ve belgeler olacaktır: –

İnternetten temin edilecek yarışma başvuru formu ve ıslak imzalı taahhütname, –
Nüfus cüzdan fotokopisi,
Son mezun olduğu kuruma ait diploma ya da halen öğrenci ise belgesi,
Yarışmacının fotoğraflı öz geçmişi,

Projelerin Teslim Süresi Ve Yeri

Projeler en geç,
01.04.2024 tarihi saat 17:00 kadar elden, posta veya kargoyla aşağıda yer alan adrese teslim edilecektir.

İletişim Bilgileri:

Bademli Mah.20.Sok. Sirkeci Evleri Sitesi No.4\38 Bursa Mudanya
Tel: 0 224 221 26 32

Yarışma takip ve bilgi:
Yaşariye Doğan 0532 220 14 93
E-posta: fashionweekbursa@hotmail.com
*doganyasariye@hotmail.com

Yarışma ile ilgili tüm iletişimlerde yukarıdaki iletişim bilgileri kullanılacaktır.

Postada meydana gelebilecek gecikmelerden
Bursa Fashion Week Sorumluluk Kabul Etmeyecektir.
Kargo Ücreti Göndericiye Aittir.
Aksi Taktirde İadesi Yapılacaktır.

Yarışma Takvimi

Yarışma Son Başvuru Tarihi: 01 Nisan 2024
Ön Eleme: 15 Nisan 2024
Final: ……………

Seçici Kurul tarafından Mart ayında yapılacak ön eleme sonucunda 18 yarı finalist belirlenecektir. Belirlenen yarı finalistler, e-posta ile bilgilendirileceklerdir.

Yarı finalistler tasarımları daha önceden e posta ile duyurulan yarı finalin yapılacağı mekana, duyurulan saatte getirmek zorundadır. Yarı finalistler tarafından zamanında ve uygun koşullarda getirilmeyen tasarımlar teslim alınmayacağı gibi finalde de yarışmasına izin verilmeyecektir. Bu durumda oluşacak her türlü maddi ve manevi sorumluk yarışmacıya aittir. Yarışmacı BURSA FASHİON WEEK bu konuda her hangi bir kusurunun olmadığını kabul ve taahhüt etmektedir.

Değerlendirme Esasları

Sunulan tasarımların değerlendirilmesinde kullanılacak temel esaslar aşağıdaki gibidir:

• Tasarımcının yaratıcılık düzeyi,
• Tasarımın özgünlüğü ve yeniliği,
• Ürün tasarımının uygulama tekniklerinin geliştirile bilirliği ve uygulanabilirliği,
• Ürün tasarımında malzeme seçimi ve malzeme tasarım uyumu,
• Ürünün katma değerini arttırıcı ve teknik özelliklerini geliştirici özelliği,
• Ürünün yarışma genel konseptine (temaya) uygun olması,
• Kullanılan aksesuarların tasarımlarla uyumu.

Ödüller

1. Ödül – …………………..
2. Ödül – …………………..
3 .Ödül – …………………..

Başvuru Formu:

BAŞVURU FORMU:

BURSA FASHİON WEEK-7-2024 ULUSLARARASI ÖDÜLLÜ TASARIM YARIŞMASI

‘’DÜŞ`ÜN TASARIMI”

BURSA FASHİON WEEK-7-2024 ULUSLAR ARASI ÖDÜLLÜ TASARIM YARIŞMASI
BAŞVURU FORMU

İSİM SOYİSİM : ………………………………………………………………………………..
DOĞUM TARİH VE YERİ : ………………………………………………………………..
EĞİTİM SEVİYESİ : …………………………………………………………………………..
OKUL : ………………………………………………………………………………………….
ADRES : ………………………………………………………………………………………..
TELFON : ……………………………………………………………………………………..
E-MAİL : ………………………………………………………………………………………..

NOT: KENDİ İSTEĞİM VE İNİSİYATİFİMİ ÜZERİNE BURSA FASHİON WEEK 7- 2024 ULUSLAR ARASI ÖDÜLLÜ TASARIM YARIŞMASINA KATILARAK HİÇ BİR ŞEKİLDE MADDİ VE MANEVİ TALEP DE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜĞÜM YOKTUR. BU BİLİNÇLE YARIŞMAYA KATILMAKTAYIM VE KABUL ETMEKTEYİM.
BAŞVURU TARİHİ: İMZA:

BURSA FASHİON WEEK-7-2024
“DÜŞ`ÜN TASARIMI“
ULUSLAR ARASI ÖDÜLLÜ TASARIM YARIŞMASINA KATILAN YARIŞMACILAR, YARIŞMA ÇALIŞMALARINI HER HANGİ BİR BAŞKA ORGANİZASYON, DEFİLE, SERGİ VS. KULLANMA VE SERGİLEME HAKKINA SAHİP DEĞİLDİR.

BURSA FASHİON WEEK KOMİTESİ ÜLKE ŞARTLARINDA DEĞİŞİKLİK, DOĞAL AFETLER VS. GİBİ DURUMLARDA TARİHLERDE DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKINA SAHİPTİR.

ŞARTNAME OKUDUM KABUL EDİYORUM İMZALANIP BAŞVURU DOSYALARININ İÇERİSİNDE GÖNDERİLMESİ ÖN GÖRÜLMEKTEDİR. İMZALANMAYAN BAŞVURULAR KABUL EDİLMEYECEKTİR.

Detaylar: https://www.facebook.com/bursafashionweek/

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 8 YORUM
 1. leman dedi ki:

  merhaba! ben, moda tasirim yarismasina katilam istiyorum. cekdiyim tasarimlar var, bu arada ben Azeriyem bu yarismaya nasil katila bilerim?

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Bursa Fashion Week-4 2020
   Uluslararası Ödüllü Tasarım Yarışması “Kozanın İpeğe Yolculuğu”
   Başvuruların 27 Mayıs 2020 (Çarşamba) günü
   Kargoya teslim edilmesi gerekmektedir.
   Bilgi ve iletişim : 0 537 707 99 00

   1. leman dedi ki:

    buraya basvuru nasil yapa bilirim?

    1. Güncel Eğitim dedi ki:

     başvuru süresi doldu.

   2. leman dedi ki:

    ben bu yarismaya gecmi kalmismiyim? yeniden olucakmi boyle yarisma? ben bu yarismaya katilmak cok istiyorum yapdigim cizimlerimde var ben size bu cizimlerimi nasil ulastira bilirim?

    1. Güncel Eğitim dedi ki:

     bu yıl 4. düzenlendi, muhtemelen yeni yılda düzenlenir. katılım koşularını okuyun.
     Öğrenim durumunu belgelemek (giysi tasarım sertifika programına katılan, tamamlayan, meslek liselerinin ilgili bölümlerinde öğrenci/mezun, meslek yüksek okulu ve üniversitelerin ilgili bölümlerinde eğitim alan/mezun

     1. leman dedi ki:

      ben size tasarimlarim i nasil ulastira bilirim? biliyorum basvuru suresi dolmus belki siz cizimlerimi beyendiniz sizden cevap bekliyecegim

     2. Güncel Eğitim dedi ki:

      yarışmayı düzenleyen kurum ile iletişime geçiniz.
      https://www.facebook.com/bursafashionweek/

BİR YORUM YAZ