16.06.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

Coşkunöz Eğitim Vakfı Burs Başvurusu

Coşkunöz Eğitim Vakfı Burs Başvurusu

Coşkunöz Eğitim Vakfı Burs Başvurusu

Bursa Coşkunöz Eğitim Vakfı Karşılıksız Yüksek Öğretim Burs Başvuruları Nasıl Yapılır, Karşılıksız Eğitim Bursu Kimlere Verilir.

Başvuru Nasıl Yapılır
Burs Başvurusu Vakfın Resmi İnternet Sitesindeki Online Başvuru Formunun Doldurulmasıyla Alınır.

Coşkunöz Eğitim Vakfı Kariyer Sahibi Yapan Burs Programı, Karşılıksız Burs, Sana Özel Eğitimler, Mentörlük Programı, Gerçek Bir İş Deneyimi Sunuyor.

Care Your Career Türkiye’nin En Köklü Eğitim Vakıflarından Coşkunöz Eğitim Vakfı Geleceğin İş Dünyasına Nitelikli İnsan Gücü Kazandırmak Amacıyla Mühendislik Fakültelerinin 3. Ve 4. Sınıf Öğrencilerine Yönelik Hayata Geçirdiği Burs Ve Öğrenci Gelişim Programıdır.

Care Your Career, Mühendislik Fakültelerinin 3. Ve 4. Sınıflarındaki Başarılı Üniversite Öğrencilerini Hedefine Alarak İstihdama Kazandırmayı Amaçlayan Bir Burs Programıdır.

Ads

Mühendislik Fakültelerinin 3. Ve 4. Sınıf Öğrencisiysen Care Your Career’ye Başvurabilirsin.

Burs Veren Vakıflar İçin Tıklayın.

İletişim Bilgileri: Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cadde No: 1 Bursa
E-Mail: info@coskunozegitimvakfi.org.tr

Genel Koşullar
Burslardan faydalanmak için aşağıdaki şartların sağlanması gerekmektedir.

• T.C. vatandaşı olmak.

• Yurt içindeki kamu eğitim kurumlarında tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı olmak. Özel Üniversiteler, Vakıf Üniversiteleri, Açık Öğretim ve Uzaktan Öğretim Programları kapsam dışındadır.

• Öğrenimini tamamlayabilmek için maddi desteğe ihtiyaç duyuyor olmak ve belirlenen kriterler çerçevesinde akademik olarak başarılı olmak.

• Herhangi bir disiplin cezası almamış olmak. Disiplin cezası alan veya bu konuda yanlış beyanı tespit edilen öğrencinin bursu sona erdirilir.

• Başka bir kurumdan maaş, ücret ve/veya burs (kamu kuruluşlarınca verilen burslar hariç) almıyor olmak.

• Aksi belirtilmedikçe, burslar karşılıksız olup öğrenciye bir mecburi hizmet ya da geri ödeme yükümlülüğü getirmez.

• Bursların kontenjan, kapsam, miktar ve koşulları her yıl Vakıf Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Başvuru Ve Değerlendirme Süreci

Burs başvuruları her yıl Eylül ayında Bursa Coşkunöz Eğitim Vakfı’nın internet sitesinden burs başvuru formu doldurularak yapılır.
Başvuru yapan öğrenciler, akademik başarı, maddi durumları, demografik bilgileri gibi kriterler dikkate alınarak bağımsız bir sistematik tarafından öncelik sırasına dizilir. Öncelik sırasına göre adaylar kontenjan doğrultusunda Burs Komitesi tarafından değerlendirilir ve burs verilecek öğrenciler belirlenerek karara bağlanır.

İlgili burs kontenjanına alınan bursiyer adaylarına bilgilendirme elektronik posta yoluyla yapılır ve bursiyer adayları bu elektronik posta ile süreç hakkında bilgilendirilerek kendilerinden aşağıda sıralanan belgeler talep edilir:

• Açık adres ve telefon numarasının bulunduğu başvuru dilekçesi,
• İlk kayıt olanlar için lise mezuniyet derecesi beyanı,
• Ara sınıfta okuyan öğrenciler için transkript,
• Adli sicil kaydı ,
• Aile çalışanlarından ücretli çalışan var ise maaş bordrosu, emekli olan var ise emeklilik cüzdanı fotokopisi, bağkur’lu olan var ise gelir vergisi beyannamesi fotokopisi,
• Babanın veya annenin işsiz olması durumunda SSK, Bağ-Kur, T.C. Emekli Sandığı ve Ticaret Odası’ndan kayıtlı olmadığına dair belge,
• Bursiyer adayın okuyan öğrenci kardeşi var ise öğrenci belgesi/belgeleri,
• Öğrencinin bir adet fotoğrafı,
• İkametgah belgesi,
• Ailesinin oturduğu ev kira ise kira kontratı fotokopisi,
• Ailesinin oturduğu ev kendi mülkleri ise gayrimenkulün tapu fotokopisi,
• Devam eden Kredi/Borç ödemesi var ise kredi tutarı ve ödeme tarihlerini gösterir belge,
• Anne ve baba boşanmış ise mahkeme kararı fotokopisi,
• Anne ve babanın vefatı söz konusu ise nüfus kaydı sureti,
• Anne, baba veya kardeşlerin ağır hastalığı söz konusu ise devlet hastanesinden rapor,
• Ailenin son 3 aylık elektrik ve telefon faturaları

Bursiyer adayları istenilen belgelerin tamamını bir seferde, belirlenmiş olan tarihe kadar Bursa Coşkunöz Eğitim Vakfı’na posta ile göndermek ile yükümlüdür. Belgeleri eksik gelen başvurular işleme alınmaz ve öngörülen sürede belgelerin tamamı Bursa Coşkunöz Eğitim Vakfı’na ulaşmadığı takdirde bursiyer adaylığından çıkarılır.

Bursiyer adaylarının belgeleri başvurularındaki beyanları ile karşılaştırılır. Değerlendirmeye esas oluşturan beyana aykırı bilgiler var ise incelenir ve gerekli görülen durumlarda aday süreç dışına çıkartılır ve burs verilmez.
Burs başvurusunda bulunan adaylar sonuçları Coşkunöz Eğitim Vakfı internet sitesinden TC Kimlik numaraları ve şifrelerini girerek öğrenebilirler.

Burs Miktarı Ve Ödemesi
• Bursu kabul edilen öğrencilerin Akbank A.Ş.’de kendi isimlerine TL hesabı açtırması gerekmektedir.
Önemli Not: Ödemelerde aksama yaşanmaması adına; Iban numarasında hatalı bildirimin önüne geçebilmek için 0 224 243 11 46 no’lu fax numarasına hesap cüzdan fotokopinizi fakslamanız veya taratıp elektronik posta ile göndermenizi önemle rica ederiz.
• Burs ödemeleri aylık yapılacak olup 9 aylık süreç, Ocak-Haziran ve Ekim-Aralık dönemlerini kapsayacaktır.
• İlgili dönemde ödeme yapılabilmesi için bursiyerin gerekli bilgi ve belge güncellemelerini yapmış olması şartı aranır. Eksik ve güncel olmayan bilgi ve belge olması durumunda burs ödemesi yapılmaz.

Burs Süresi
Burs almaya hak kazanan öğrenciler için, aşağıda değinilen “burs kesilme nedenleri”ne ilişkin bir tespitte bulunulmadığı sürece ve eğitim hayatı ile sınırlı olarak burs ödenir. Her yıl tekrar bir değerlendirme yapılmaz. Ancak bursiyerlerin her başvuru döneminde internet üzerinden başvurularını yenilemeleri istenir, her dönem sonunda Bursa Coşkunöz Eğitim Vakfı tarafından öğrencilerin döneme ilişkin transkriptleri alınır ve bursun devamı için gereken başarı kriterlerini sürdürüp sürdürmedikleri incelenir.
Bursun devam edilebilmesi için, bursiyerin tüm derslerinden başarılı olması ve aşağıda değinilen burs kesme gerekçelerinden herhangi birinin gerçekleşmemiş olması yeterlidir.

Bursun Fesih Şartları
Aşağıdaki durumlarda burs komisyonunun vereceği karar ile burs kesilir.
• Yasadışı faaliyetler ile ilişkisi olduğu ya da yüz kızartıcı suç işlediğinin mahkeme kararı ile belgelenmesi,
• Disiplin cezası alması,
• Başvurusu sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun belirlenmesi,
• Normal eğitim süresi içerisinde programı tamamlayamaması,
• Okul ile ilişkisinin bitmesi,
• Kamu kuruluşları haricinde bir kurumdan burs, maaş aldığının belirlenmesi.
Burs kesilme koşullarının gerçekleşmesi halinde bursun kesilmesi için eğitim yılının sonu beklenmez.

Bursiyerin Yükümlülükleri
• Bursiyer programın kural ve ilkelerine uymak, başvuru safhasından itibaren gerçek dışı ve yanıltıcı bilgi vermemek,
• Başvurusundan sonra bursiyer olarak devam ettiği süre boyunca beyanında meydana gelen değişiklikleri anında bildirmekle yükümlüdür.
• Bursiyerlerin, burs aldıkları süre boyunca, her öğrenim dönemi başvuru döneminde internetten başvuru formu doldurmaları, ilgili yıla ait transkriptlerini ve öğrenci belgelerini belirtilen sürede Bursa Coşkunöz Eğitim Vakfı’na elden ya da posta yolu ile ulaştırmaları gerekmektedir.
• Bursiyerler, Vakıftan burs aldığı süre içinde kamu kuruluşları haricinde başka bir kurum, kuruluş veya şahıstan nakit yardım şeklinde burs alması durumda Coşkunöz Eğitim Vakfı’na bilgi vermekle yükümlüdür.

Başvuru Tarihleri
2024-2025 Eğitim Öğretim Döneminde Burs Başvurularının Temmuz – Ağustos Aylarında Alınması Bekleniyor. Geçen Dönem Başvurular 20 Temmuz – 14 Ağustos Tarihleri Arasında Alındı.

Online Başvuru İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ