<style>.lazy{display:none}</style>
16.04.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

Bismil Belediyesi Logo Tasarım Yarışması

Bismil Belediyesi Logo Tasarım Yarışması

Bismil Belediyesi Logo Tasarım Yarışması

Diyarbakır Bismil Belediyesi Logo Tasarım Yarışması Düzenliyor. Yarışmaya Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olan Herkes Katılabilir.

Yarışma Konusu
Bismil’in temsil ettiği değerleri ve zenginlikleri ifade edecek tarihi, sosyolojik, fiziksel ve kültürel yapısıyla ilişki kuracak, öncü belediyecilik hizmetleriyle örnek olmayı hedefleyen yönetim anlayışını yansıtacak logonun özgün tasarım yarışmasıdır.

Logodan Beklentiler
Bismil’in kimliğini ifade edecek olan logo; Bismil’in, ilçe olarak kaydettiği gelişmeleri, tarihini ve kültürel değerlerini, ilke, değer ve atılımlarını, geniş vizyonunu, şeffaf ve katılımcı yapısını, halk ile kurduğu derin, yakın ilişki ve diyaloğu yansıtması beklenmektedir.

Değerlendirme Kriterleri
Logo, Bismil İlçesinin kimliği ve Bismil Belediyesinin vizyonunu yansıtacak şekilde; özgün, dikkat çekici, akılda kalıcı ve işlevsel kullanıma uygun bir biçimde tasarlanmalıdır. Yarışmaya katılan tasarımların özgün olması ilk koşuldur. Tüm çalışmalar kavramsal yaklaşım ve estetik bütünlük açısından değerlendirilecektir. Tüm çalışmaların “Bismil Belediyesi” ve “1936” ibaresiyle birlikte değerlendirilmesine dikkat edilecektir. Logo, kavramsal olarak amaca uygun tasarlanmış bir simge veya bunların birleşiminden oluşabilir. Yarışma sonucunda tek eser başarılı olarak seçilecektir.

Logonun Kullanım Alanları
Yarışma sonunda seçilecek logo tasarımı Bismil Belediyesinin tanıtımına yönelik etkinliklerde, belediye birimlerinde, fuar ve toplantılarda, belediyeye ait her türlü basılı malzemede, web sayfası ve tanıtım filmi gibi hareketli mecralarda ve sair tüm kurumsal faaliyetlerde kullanılacaktır. Tasarımda, kullanım alanlarındaki malzeme ve çeşitlilik öncelikli olarak göz önüne alınmalıdır.

Ads

Ödül
5 Bin Türk Lirası

Yarışmaya Katılım Koşulları
1. Yarışma Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkese açıktır.

2. Yarışmada yaş sınırlaması yoktur.

3.Yarışmaya katılım ücretsizdir.

4. Birden fazla kişinin ortak bir çalışma ile yarışmaya katılması durumunda ise, tasarım sahiplerinden her birinin tüm hakları saklı olmak üzere, yalnızca birinin temsilci olarak belirlenmesi gerekmektedir. Katılımcının reşit olmaması durumunda, yasal temsilcisinin yazılı izninin sunulması gerekmektedir.

5. Bismil Belediyesi ve Bismil A.Ş. çalışanları, düzenleyici ve seçici kurul üyeleri ile bu kişilerin birinci derece yakınları yarışmaya katılamazlar. Şeffaflık ilkesi gereği yarışmaya katılıp dereceye girmiş olsalar dahi nakdi para ödülünü alamazlar.

6. Her katılımcı en fazla 3 adet eserle yarışmaya katılabilir.

7. Yarışmaya sunulan eserler Bismil Belediyesi’ne özel olarak tasarlanmalıdır. Çalışmaların özgün olmaları, daha önce başka yarışmalara katılmamış, başka hiçbir yerde ve hiçbir gerekçe ile yayımlanmamış olmaları, yerli ve yabancı vektör – illüstrasyon arşivlerinden faydalanmamaları ayrıca diğer kurum ve kuruluş logolarını çağrıştırmamaları gerekmektedir.

8. Yarışma katılımcıları, tasarımlarının kendilerine ait olduğunu kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Seçici Kurul tarafından kopya olduğu anlaşılan tasarımlar yarışma dışı bırakılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu tasarımlara ödül verilmeyecek, verilmiş ise ödül sahibi ödülü iade edecek ve bu durumda Bismil Belediyesi’nin yeni bir logo seçme imkanını peşinen kabul edilecektir.

9. Katılımcılar, Bismil Belediyesi Logo Tasarım Yarışmasına katılımlarından dolayı herhangi bir ücret ödemeyecek ve herhangi bir ücret talep etmeyecektir.

10. Çalışmalarda renk ve form yönünden herhangi bir kısıtlama yoktur. Çalışmalar, TV ekranlarında, basılı materyallerde, renkli ve siyah-beyaz olarak kullanılabilecek, değer kaybetmeyecek, anlaşılabilir tasarımlar olmalıdır. Logonun çok çeşitli amaçlar için kullanılabileceği göz önünde bulundurularak (antetli kağıt, faks, dergiler, broşürler, kitapçıklar, kitaplar, programlar, pankartlar, internet ve elektronik medya, web sitesi, elektronik posta) basıma uygun nitelikte hazırlanması, büyütülüp küçültüldüğünde (Baskı için genişlik minimum 12 mm, Dijital için genişlik minimum 60 px) fonksiyonelliğini yitirmemesi gerekmektedir.

11. Çalışmalar Illustrator, Corel Draw, vb. gibi vektörel çizim tabanlı tasarım programlarından birinde hazırlanmış (ai, eps, pdf “ham özellikleri barındıran”) çalışma halinde, 300 dpi CMYK renk formatında JPEG görünümleri ile birlikte mail ile zip formatında gönderilecektir. Hazırlanan zip dosyası katılımcı adı ile adlandırılmalıdır. Koşullara uymayan logolar yarışma kapsamında dikkate alınmayacaktır.

12. Amblem/Logo tasarımının üzerinde katılımcıya ait isim, imza veya ayırıcı bir işaret bulunamaz. Bu tip ayrıştırıcı unsur bulunduran çalışmalar yarışma dışı bırakılır.

13. Yapılan çalışma ile ilgili logoyu anlatan, A4 sayfasını geçmeyecek şekilde hazırlanacak açıklama metninin tasarımla birlikte gönderilmesi gerekmektedir.

14. Birden fazla tasarımla katılanlar, her bir tasarım için ayrı katılım formu doldurmalıdırlar.

15. Teslim edilen çalışmalar, Türk Patent Enstitüsü’nce daha önce korunmaya alınmamış ve tescil başvurusu yapılmamış olmalıdır.

16. Kopya olduğu anlaşılan eserler seçici kurul tarafından değerlendirilmeye alınmayacaktır. Yarışmanın sonucunda seçici kurul herhangi bir eseri, herhangi bir ödüle layık görebileceği gibi eserin bu yarışmadan önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı, başka bir yarışmaya katıldığını veya yarışma sonucunun ilan edildiği tarihten önce yayınlandığını veya eserin başkasına ait olduğunun ortaya çıkması durumunda, verilen ödül iptal edilecek ve yarışma için yapılmış tüm giderler ve sonrasında Bismil Belediyesi’nin logoyu kullanarak yaptığı tüm giderlerin ilgiliden alınma haklarını saklı tutar. Eğer kişiye ödülü verilmiş ise, ödülü iade etmesi gerekecektir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılar bakımından, hiçbir anlamda talep hakkı doğurmaz.

17. Bismil Belediyesi son teslim tarihi olan 08.12.2020 saat 17:00’den önce herhangi bir mazeret göstermeksizin yarışmayı iptal edebilir.

18. Bismil Belediyesi katılımcıların eserleri ile ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Yarışma sırasında veya sonrasında 3. kişilerden gelebilecek olan telif taleplerinin sorumluluğu yarışmacıya aittir.

19. Yarışmada seçilen tasarımın tüm hakları Bismil Belediyesi’ne devredilmiş sayılır. Tasarım sahibi, kullanılacak olan logoda hiçbir şekilde isim ve hak talebinde bulunamaz.

20. Ödül kazanan tasarımı Bismil Belediyesi kullanma ve değiştirme hakkına sahiptir. Ödüle değer görülen eserin yüksek çözünürlükteki kopyası seçici kurul tarafından katılımcıdan talep edilebilir. Seçici kurul, seçilen eserin sahibinden eser üzerinde değişiklik yapmasını isteyebilir. Bunun için tarafından ödül tutarı dışında bir ödeme yapılamaz.

21. Eserler, seçici kurul tarafından yaratıcılık, özgünlük, uygulamadaki başarı kriterleri üzerinden değerlendirilecektir.

22. Yarışma sonunda birinci seçilen eser Bismil Belediyesi Logo Yarışması’nın kazananı olarak belirlenecek ve herhangi bir süre sınırlanması olmaksızın etkinlikle ilgili olarak oluşturulacak her türlü basılı ve görsel materyal üzerinde kullanılacak, gerektiğinde sergilenecek veya ileride bir katalog olarak basılabilecektir. Katılımcılara eserlerin basılı veya görsel materyaller üzerinde kullanılması, sergilenmesi veya albüm oluşturulması için ayrıca telif ödenmeyecektir.

23. Yarışmacılar, gönderecekleri tasarımlar için belirtilen ödül dışında, herhangi bir ödül veya ücret kesinlikle talep edemez, yaptıkları başvurunun ardından yarışmadan çekilemezler. Yarışmaya katılanlar, yarışma şartlarını ve seçici kurul kararlarının tamamını kabul etmiş sayılırlar.

24. Gönderilen eserler oluşturulan seçici kurula sunulacaktır. Seçici kurul üyelerinin verdiği puanlar, her bir eser için, ayrı ayrı toplanıp aritmetik ortalaması alınarak o eserin puanını oluşturacaktır. Böylece en yüksek puana sahip eser yarışmayı kazanacaktır. Yarışmayı kazanan eser, logo yarışması kazananı olacak ve Bismil Belediyesi tarafından logo değişikliği için kullanılıp kullanılmayacağı dikkate alınacaktır.

25. Bismil Belediyesi internet sitesinde bulunan Katılım Başvuru Formu doldurularak, katılım formu, eser ve eseri anlatan bir sayfalık metin tek dosya halinde ziplenerek bismilbelediyekultur@gmail.com adresine e -posta ile gönderilecektir. Zip dosyaları katılımcının adı ile oluşturulmalıdır.

26. Yarışmaya katılan her katılımcı şartnameyi kabul etmiş sayılmaktadır.

Sonuçların Açıklanması
Yarışma sonuçları son başvuru tarihinden sonra 15.12.2020 tarihinde Bismil Belediyesi internet sitesi üzerinden açıklanacaktır.
– Ödül, eser sahibinde 30 iş günü içerisinde banka yolu ile iletilecektir.
-Bismil Belediyesi, gerektiğinde jüri üyelerinden bir veya birkaçının yerine ek ve yedek jüri üyesi görevlendirme hakkına sahiptir.

Adres:
T.C. Bismil Belediyesi – Logo Tasarım Yarışması
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Kurtuluş Mah. İstasyon Cad./21500
BİSMİL- DİYARBAKIR
Sekretarya: (0412) 4153616
e-posta: bismilbelediyekultur@gmail.com

Yarışma Takvimi:
Yarışmaya Son Başvuru Tarihi : 08.12.2020
Seçici Kurul Değerlendirme Tarihi : 12.12.2020
Sonuç İlan Tarihi : 15.12.2020

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ