<style>.lazy{display:none}</style>
22.05.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

Bilinçli Tüketim Ve Tüketici Hakları Liseler Arası Karikatür Yarışması

Bilinçli Tüketim Ve Tüketici Hakları Liseler Arası Karikatür Yarışması

Bilinçli Tüketim Ve Tüketici Hakları Liseler Arası Karikatür Yarışması

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması Ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Bilinçli Tüketim Ve Tüketici Hakları Liseler Arası Karikatür Yarışması Düzenliyor. Ödüllü Yarışmaya Türkiye Geneli Lise Öğrencileri Katılabilir. Başvurular Ticaret İl Müdürlüklerine Yapılacak.

Konusu
Tüketicinin, temel ihtiyaçlarının karşılanması, sağlık ve güvenliği, bilgi edinmesi, eğitilmesi, zararlarının giderilmesi, sağlıklı bir çevrede yaşaması, ekonomik çıkarlarının korunması, seçebilmesi, temsil edilmesi, örgütlenmesi ve sesini duyurması tüketicilerin temel ve evrensel haklarıdır. Bu bağlamda yarışma konusu “Bilinçli Tüketim ve Tüketici Hakları” konusunda olacaktır.

Türü
Türkiye Geneli Liselerarası Karikatür yarışması

Amacı
Eğitim çağındaki çocuklarımızı ve gençlerimizi tüketici hakları konusunda bilinçlendirmek, farkındalık yaratmak, sanatsal çalışmalarını desteklemek, değerlendirmek, sergilemek ve kalıcı eserler bırakmaya özendirmek.

Kapsamı
Tüm Türkiye’de resmi ve özel okular da eğitim ve öğretim gören lise ve dengi eğitim ve öğretim gören öğrencileri.

Ads

Genel Katılım Şartları
• Yarışmaya Tüm Türkiye’deki resmi ve özel okullarda eğitim ve öğrenim gören lise öğrencileri katılabilir.

• Yarışmaya katılım ücretsizdir.

• Ticaret Bakanlığı temsilcileri, Jüri üyeleri ile birinci dereceden yakınları (akrabaları) yarışmaya katılamazlar.

• Yarışma lise ve dengi okulların 9,10,11 ve 12 inci sınıfları olmak üzere tek kategori de yapılacaktır.

• Yarışma koşulları okul müdürlüğü tarafından öğretmen ve öğrencilere duyurulacaktır.

• Her öğrenci yarışmaya yalnız bir eserle katılacaktır.

• Resimler 35×50 ebadındaki resim kâğıdına çizilmelidir.

• Katılımcılar kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü tekniği ve malzemeyi kullanmakta serbesttirler.

• Eserlerin aslı (orijinali) ve katılım formu, elden, posta veya kargo aracılığı ile İllerde bulunan Ticaret İl Müdürlüklerindeki yarışma sekretaryalarına teslim edecektir. Eserlerin teslim edilecekleri Ticaret İl Müdürlükleri listesi şartnamenin en altta bulunan sayfa 10, 11 ve 12’de ayrıca sunulmaktadır. Hangi ilden katılım sağlanacak ise eser sahibi veya okulu ilgili Ticaret İl Müdürlüğü ile irtibata geçecektir.

• Katılımcılar Ticaret Bakanlığı resmi internet sitesi http://ticaret.gov.tr adresinde duyurular kısmından, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü https://www.facebook.com/etuketici/ ve https://twitter.com/etuketici sosyal medya hesaplarında yer alan “Yarışma Şartnamesi” ne ulaşabilir. Katılımcılar “Yarışma Şartnamesi” içerisinde bulunan gerekli formları doldurmak ve eserlerini teslim etmek suretiyle başvuru yapabilirler. Aksi durumda bu eserler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

• Kırışmış ve yıpranmış eserler kabul edilmeyecektir.

• Teslim tarihinden sonra yarışma sekretaryasına ulaşan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

• Eserlerin postada görebileceği zararlardan ve postadan doğabilecek gecikmeden Bakanlığımız sorumlu değildir.

• Yarışmaya gönderilen eserler daha önce yayınlanmamış ya da her hangi bir ödül kazanmamış olmalıdır. Ya da kopyalanmış olmamalıdır.

• Siyasi amaçlara hizmet eden, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret içeren ve firma adı kullanılan eserler yarışma dışı kalacaktır.

• Yarışmaya gönderilen eserler dereceye girsin ya da girmesin iade edilmeyecektir. Ticaret İl Müdürlüklerince muhafaza edilecektir. Yalnızca ödüle layık görülen Türkiye Geneli Derecesine giren eserler Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünce muhafaza edilecektir.

• Yarışmada dereceye giren öğrencilerin ödülleri öğrencinin kendisine teslim edilecektir. Ankara dışından ödül alacak öğrenci Ankara’da yapılacak ödül törenine yanında 1 (bir) kişi (velisi ya da okul müdürü veya öğretmeni) ile katılabilecek ve yol, konaklama giderleri Bakanlıkça karşılanacaktır.

• Yarışmaya katılan tüm öğrenciler yarışma şartnamesinde yer alan şartları kabul etmiş sayılırlar.

• Yarışmaya katılım aşamasında başvuru yapan engelli yarışmacıların başvuru formunda durumlarını beyan etmeleri halinde kayıt veya ödül töreni sürecinde ihtiyaç duyulması muhtemel yardım imkanları sunulacaktır. Ödül kazanan engelli yarışmacılarımızın engel durumları dikkate alınarak (Ulaşım, tören alanın düzeni) ödül töreni programı yapılacaktır.

• Yarışmaya gönderilecek eserlerin ön yüzüne hiçbir bilgi yazılmayacak ve eserin arka yüzüne aşağıda bulunan (tablo-1 etiket) etiket yapıştırılacaktır. Etiketsiz eserler kabul edilmeyecektir.

Yarışma Takvimi
İlk Başvuru Tarihi: 24 Ekim 2022 Pazartesi

Eserlerin Son Teslim Tarihi: 06 Ocak 2023 Cuma (mesai bitimine kadar)

Seçici Kurul Değerlendirmesi: 01-02 Şubat 2023 Çarşamba/Perşembe
Ödül Kazananları Açıklanması: 15 Mart 2023 Çarşamba Günü (değişebilir)
(Dünya Tüketiciler Günü kapsamında yapılacak olan tören sonrasında tüm yarışmacılara duyurulacak daha öncesinde duyuru yapılmayacaktır.)

Ödül Törenin Düzenlenmesi: 15 Mart 2023 Çarşamba Günü (değişebilir)

Eserlerin Sergilenmesi: 15 Mart 2023 Çarşamba Günü (değişebilir)

Dünya Tüketiciler Günü kapsamında yapılacak olan Geleneksel Tüketici Ödül Töreni Günü Sergilenecektir.

Değerlendirme
• Yarışmaya katılacak eserler, Seçici Kurul tarafından tablo-2 deki kıstaslar doğrultusunda değerlendirilecektir.

• Seçici Kurul tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda Türkiye geneli finale kalan beş esere ödülü Bakanlık tarafından verilecektir.

• Seçici Kurul tarafından her il için ayrıca bir değerlendirme yapılarak il bazında 1 (bir) eser belirlenerek İl birincisi olarak ödüle layık görülecektir. Eser sahibinin bilgisi ilgili Ticaret İl Müdürlüklerine bildirilecektir. (illerde ikincilik, üçüncülük ve mansiyon belirlenmeyecektir.)

• İl bazlı olarak değerlendirme sonucunda Seçici Kurul tarafından seçilecek İl birincilerine ödülleri Bakanlıkça temin edilecek ilgili Ticaret İl Müdürlükleri tarafından eser sahibine verilecektir. Seçici Kurul tarafından il bazlı yapılacak değerlendirme sonucunda hiçbir eserin ödüle layık görülmemesi durumunda o ile ödül verilmeyecektir.

• Seçici Kurul değerlendirmesinde gizlilik ilkesi esastır. Seçici Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda hiçbir eserin ödüle layık görülmemesi durumunda Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü yarışmayı iptal etme hakkına sahiptir.

Ödüller
• Birinci, ikinci, üçüncü, Mansiyon (dördüncü), Jüri Özel Ödülü (beşinci) ile İl Birincilerine ve bu öğrencilerin eğitim gördüğü okullara tablo-3 deki ödüller verilecektir.
• Ayrıca ilgili alan öğretmenlerine yarışmaya destek verdiklerine ilişkin teşekkür belgesi verilecektir.

Tablo-3 Ödüller

DERECE
ÖĞRENCİYE VERİLECEK ÖDÜL
OKULA VERİLECEK ÖDÜL
Birincilik ÖdülüDizüstü Bilgisayar (Laptop)
Core i5 işlemci, mimarisi:64-bit
işletim sistemli, Windows 11
Home yazılımlı, 4,2 GHz, 256
GB, 8 GB Ram
Birincilik Plaketi
İkincilik ÖdülüAndroid Akıllı Telefon
Dokunmatik Ekran, 128 GB
Hafıza, 6 GB Ram,
İkincilik Plaketi
Üçüncülük ÖdülüTablet
10.4 inch, 64 GB Hafıza, 4 GB
Ram
Üçüncülük Plaketi
Dördüncüye Mansiyon ÖdülüGaming Kulaklık
Kablolu, Kulaküstü, Hoparlör
Çapı 50 mm
Dördüncülük (Mansiyon
Ödül) Plaketi
Beşinciye Jüri Özel ÖdülüAkıllı Saat
130 – 205 mm, Suya dayanıklı,
Slikon Bant, 1.64 inch Ekran,
AMOLED Ekran,
Beşimcilik (Jüri Özel
Ödül) Plaketi
İl BirincileriBluetooth Kulaklık
103,5 Db, Katlanır, Ankastre,
Kablosuz, USB C Tipi, Ses
kontrolü Tuşlu
İl Birinciliği Plaketi

Ankara dışından ödül alacak ilk beş’e giren öğrenci Ankara’da yapılacak ödül törenine yanında 1 (bir) kişi (velisi ya da okul müdürü veya öğretmeni) ile katılabilecek ve yol, konaklama giderleri Bakanlıkça karşılanacaktır.

Yarışma Sonuç Duyurusu
Yarışma sonuçları
http://ticaret.gov.tr
https://tuketici.ticaret.gov.tr/
facebook.com/etuketici/
twitter.com/etuketici
www.instagram.com/etuketici/ adreslerinden duyurulacaktır.

Katılımcılardan İstenilenler
• Katılımcı tarafından imzalanmış “Fotoğraflı Katılım Formu, Taahhütname ile Veli İzin Belgesi”
• Katılımcı tarafından gönderilen 35×50 formatında eserin aslı (orijinali)

Eserlerin Teslim Günü, Yeri Ve Şartları
• Eserler en geç 06 Ocak 2023 Cuma günü saat 17:00’de İllerde bulunan Ticaret İl Müdürlüğü sekretaryasına kapalı zarf içerisinde elden, posta veya kargo aracılığı ile teslim edilmelidir.
• Kargo ücreti gönderene aittir.

Ödül Töreni Tarihi
Ödül töreninin yeri ve saati Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünün
http://ticaret.gov.tr
https://tuketici.ticaret.gov.tr/
facebook.com/etuketici/
twitter.com/etuketici İnternet sayfalarından ilan edilecektir. Ayrıca, katılımcılara resmi
yazı ile bildirilecektir.

İletişim İçin
Ticaret İl Müdürlükleri (Bknz. Tablo)
Devlet GÜLDAĞ (Mühendis) – Erkan VURAL (Memur)
Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü
Eğitim ve İstatistik Şube Müdürlüğü

Başvuru Adresi
Ticaret İl Müdürlükleri (Bknz. Tablo)

Bilgi İçin
Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü
Eğitim ve İstatistik Şube Müdürlüğü
Telefon: 0 312 449 44 11 – 0 312 449 44 73 – 0 312 449 45 60
Fax : 0 312 449 45 22
e-posta : E.Vural@gtb.gov.tr

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ