<style>.lazy{display:none}</style>Bilim Ve Sanat Merkezleri Bilsem Kılavuzu 2023-2024
23.02.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Bilim Ve Sanat Merkezleri Bilsem Kılavuzu

Bilim Ve Sanat Merkezleri Bilsem Kılavuzu

Bilim Ve Sanat Merkezleri Bilsem Kılavuzu 2023-2024

Bilim Ve Sanat Merkezleri Bilsem Kılavuzu 2023-2024 Yayınlandı. Bilsem 2024 Sınav Tarihleri, Aday Gösterme Süreci, Bireysel Değerlendirme Esasları, Kayıt İşlemleri.

Genel Açıklamalar
Bu kılavuzda 2023-2024 eğitim öğretim yılı bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecine ilişkin usul ve esaslar yer almaktadır. Öğrenci tanılama ve yerleştirme işlemleri ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf seviyelerinde genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanı/alanlarında aday gösterilen öğrenciler için kılavuzda belirtilen takvim doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

Aday Gösterme Süreci

1. Sınıf öğretmenleri tarafından “EK-1 Gözlem Forumu” doğrultusunda önerilen öğrencilerin aday gösterme süreci okul yönlendirme komisyonları tarafından yürütülecektir.

2. Okul yönlendirme komisyonu; okul müdürü başkanlığında müdür yardımcıları, rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar ve ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf seviyelerinde okul müdürünün belirleyeceği en az birer sınıf öğretmeninden oluşturulacaktır. Komisyonda yer alması gereken üyelerden herhangi birinin bulunmadığı durumlarda komisyon mevcut üyeler ile oluşturulacaktır.

Ads

3. Her bir ilkokulda 1, 2 ve 3. sınıf seviyelerinde her bir sınıf seviyesindeki toplam öğrenci sayısının en fazla %20’si aday gösterilebilecektir.

4. Bir öğrenci en fazla iki yetenek alanından aday gösterilebilecektir. İkinci yetenek alanından aday gösterilen öğrenciler %20’lik dilimi etkilemeyecektir.

5. Sınıf öğretmenleri tarafından aday gösterilmek üzere önerilen öğrenci/öğrenciler için “EK-1 Gözlem Formu”nun çıktısı doldurulduktan sonra okul yönlendirme komisyonuna teslim edilecektir.

6. Okul yönlendirme komisyonu tarafından aday gösterilmesine karar verilen öğrenci/öğrencilere ait gözlem formları ilgili öğretmenlere imza karşılığında tebliğ edilecektir. Sınıf öğretmenleri, komisyon tarafından tebliğ edilen gözlem formlarını; MEBBİS/e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi Modülüne (İlkokul-Ortaokul Kurum İşlemleri/Bilim ve Sanat Merkezi Öğrencileri/ Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğrenci Seçimi Gözlem Formu) işleyerek kaydedeceklerdir.

7. Sınıf öğretmenleri tarafından MEBBİS/ e- Okul Yönetim Bilgi Sistemi Modülüne yetenek alanına göre girişi yapılan tüm öğrencilerin listesi okul yönlendirme komisyonuna teslim edilecektir.

8. Okul yönlendirme komisyonunun görevleri şunlardır:

a) Sınıf öğretmenleri tarafından aday gösterilmek üzere önerilen öğrenci/öğrencilerin gözlem formlarını değerlendirerek aday gösterilecek öğrenci/öğrencileri belirlemek,

b) Aday gösterilmesine karar verilen öğrenci/öğrencilerin sınıf/şube bazlı listelerini ve “EK-1 Gözlem Formları”nı ilgili sınıf öğretmenlerine tebliğ etmek,

c) Aday gösterilen öğrenci bilgilerinin (T.C. kimlik numarası, okul numarası, ad soyad, aday gösterilen yetenek alanı) kontrol edilmesi ve varsa gerekli düzeltme işlemlerinin, gözlem formlarının doldurulma süresi içinde, sınıf öğretmenleri tarafından MEBBİS/e- Okul Yönetim Bilgi Sistemi Modülü ( İlkokul-Ortaokul Kurum İşlemleri/Bilim ve Sanat Merkezi Öğrencileri/ Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğrenci Seçimi Gözlem Formu) üzerinden yapılmasını sağlamak,

9. Okul yönlendirme komisyonları tarafından aday gösterilmesine karar verilerek gözlem formları doldurulan özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler;

a) Total görme, total işitme yetersizliğine ve otizm spektrum bozukluğuna ilişkin Engelli Sağlık Kurulu Raporu / Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER) ile durumlarını aday gösterme süresi içinde belgelendireceklerdir.

b) Durumlarını belgeleyen öğrenci velilerinin sınıf öğretmenleri tarafından yönlendirilerek aday gösterme süresi içinde (8-19 Ocak 2024) dilekçeleri ile il tanılama sınav komisyonuna başvuru yapmaları gerekmektedir. İl tanılama sınav komisyonları tarafından başvurular değerlendirildikten sonra ön değerlendirme uygulamasından muaf tutulmasına karar verilen öğrenci listeleri Merkez Tanılama Sınav Komisyonuna bildirilecektir.

c) Genel zihinsel yetenek alanı ön değerlendirme uygulamasından muaf tutulan öğrencilerden;

i. Bireysel değerlendirme aşamasında Bakanlıkça belirlenen test bataryasına uyum sağlayamayacağı düşünülen öğrencilerin durumu İl Tanılama Sınav Komisyonları tarafından değerlendirilecektir.

ii. Yapılan değerlendirme neticesinde belirlenen test bataryasına uyum sağlayamadığına karar verilen öğrenciler bireysel değerlendirme uygulamaları süresi içinde Merkez Tanılama Sınav Komisyonuna bildirilecektir.

iii. Merkez Tanılama Sınav Komisyonu tarafından öğrencinin durumuna uygun test bataryasına karar verilecektir.

ç) Resim ve müzik yetenek alanı ön değerlendirme uygulamasından muaf tutulan öğrencilerin bireysel değerlendirme aşamasında il tanılama sınav komisyonları tarafından alınacak tedbirleri belirlemek üzere Merkez Tanılama Sınav Komisyonuna bildirilecektir.

d) Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler %20’lik kontenjan içerisinde değerlendirilecektir.

Genel Uygulama Esasları
a) Aday gösterilen öğrencilerin “Uygulama Giriş Belgeleri” e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi/İlkokul Ortaokul Kurum İşlemleri/Sınav İşlemleri Modülü’nde yayımlanacaktır.

b) Uygulama giriş belgelerinin yayımlandığını duyurma sorumluluğu okul müdürlüklerine, imza karşılığı teslim alma sorumluluğu ise öğrenci velilerine aittir. Belgelerin imza karşılığı velilere teslim edilmesi zorunludur. Aday gösterilen öğrencilerin sınıf/şube bazlı listelerinden uygulama giriş belgelerinin teslimine ilişkin takibi yapılacaktır.

c) Ön değerlendirme ve bireysel değerlendirme uygulamalarında görev alacak uygulayıcılara beyanlarına bağlı olarak kendileri ile üçüncü dereceye kadar akrabalık bağı bulunan öğrencilerin uygulamalarında görev verilmeyecektir. Uygulamanın yapıldığı kurum müdürü/bina sorumlusu/il tanılama sınav komisyonu üyeleri tarafından görev aldığı tespit edilen öğretmenlerin tutanak düzenlenerek görevi geçersiz sayılacak olup varsa devam eden görevleri iptal edilerek bu öğretmenlere bir sonraki BİLSEM öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecinde görev verilmeyecektir. Öğrencinin ise uygulaması geçersiz sayılacaktır.

ç) Ön değerlendirme ve bireysel değerlendirme uygulamalarında; öğretmen ve öğrencilerin uygulamaya telsiz, radyo, cep telefonu gibi haberleşme araçları ile veri bank, dizüstü bilgisayar, saat dışında fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği olan, özel elektronik donanımlı aletler, hesap makinesi, fotoğraf makinesi, kamera vb. cihazlarla gelmeleri yasaktır. Uygulama salonlarında görev alan öğretmenlerde yukarıda belirtilen hususlardan biri ya da birkaçının uygulama sırasında kurum müdürü/bina sorumlusu/il tanılama sınav komisyonu üyeleri tarafından tespit edilmesi halinde tutanak düzenlenerek ilgili öğretmenlerin varsa devam eden görevleri iptal edilecektir ve bu öğretmenlere bir sonraki BİLSEM öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecinde görev verilmeyecektir.

d) Genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanı ön değerlendirme ve bireysel değerlendirme uygulamalarına ilişkin sonuçlar takvimde belirtilen tarihlerde http://meb.gov.tr adresinden yayımlanacaktır.

Ön Değerlendirme Uygulama Esasları
a) Ön değerlendirme uygulamaları genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanı için il tanılama sınav komisyonları tarafından belirlenen uygulama merkezlerinde tablet bilgisayarlar üzerinden, elektronik ortamda 10 Şubat- 14 Nisan 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

b) Ön değerlendirme uygulamalarına girecek öğrencilerin randevuları, il tanılama sınav komisyonları tarafından MEBBİS/BİLSEM Modülü üzerinden verilecektir. Uygulamalar, cumartesi ve pazar günleri; 9.00, 10.15, 11.30, 13.30, 14.45, 16.00 saatlerinde olmak üzere günlük altı ( 6 ) oturum olacak şekilde planlanacaktır.

c) Ön değerlendirme uygulamalarında görev alacak öğretmenler il tanılama sınav komisyonlarının kararları doğrultusunda il millî eğitim müdürlüklerince eşitlik ilkesine uygun olarak resen seçilecektir. Ön değerlendirme uygulamalarında öncelik sırasına göre;

i. BİLSEM ve RAM’larda görev yapan öğretmenler,

ii. MEBBİS il/ilçe yöneticiliği yapan öğretmenler,

iii. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce illerde koordinatör ve eğitmen olarak görevlendirilen öğretmenler görev alabilecektir.

Bireysel Değerlendirme Uygulama Esasları
a) Ön değerlendirme uygulamaları tamamlandıktan sonra Bakanlık tarafından belirlenecek puanları geçen öğrenciler yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacaktır.

b) Genel zihinsel yetenek alanındaki uygulamalar RAM’larda, resim ve müzik yetenek alanındaki uygulamalar ise BİLSEM’lerde yapılacaktır. Ancak uygulamalar RAM’ların ve BİLSEM’lerin fiziki koşullarının uygun olmaması ve uygulamanın gerçekleştirileceği kurumun da ilgili RAM’ların ve BİLSEM’lerin sorumluluk bölgesinde bulunması şartı ile il tanılama sınav komisyonunun kararı doğrultusunda Bakanlığımıza bağlı diğer kurumlarda gerçekleştirilebilecektir.

c) Resim ve müzik yetenek alanlarında uygulamaya alınacak öğrenciler giriş belgelerinde belirtilen saatten otuz (30) dakika önce; genel zihinsel yetenek alanında uygulamaya alınacak öğrenciler ise giriş belgelerinde yer alan saatte uygulama merkezlerinde hazır bulunacaklardır. Öğrenciler giriş belgelerindeki randevu saatinden en fazla on beş ( 15 ) dakikaya kadar yaşanan gecikmelerde değerlendirmeye alınacak olup bu sürenin aşılmasından sonra kurum müdürlükleri tarafından tutanak tutularak değerlendirmeye alınmayacaklardır.

ç) Değerlendirme sonuçlarının uygulayıcılar tarafından elektronik ortamda sisteme işlenebilmesi için, değerlendirmenin yapıldığı kurum müdürlüklerince, öğrencilerin “MEBBİS/BİLSEM Modülü/Bireysel Değerlendirme İşlemleri/Bireysel Değerlendirme Öğrenci Yoklama Girişi” ekranında aynı gün “GİRDİ” olarak işaretlenmeleri gerekmektedir.

d) Uygulayıcılar, öğrencilerin değerlendirme sonuçlarını kendilerine tanımlı bulunan “MEBBİS/BİLSEM Modülü/Bireysel Değerlendirme İşlemleri/Bireysel Değerlendirme Aday Puan Girişi” ekranı üzerinden sisteme işleyeceklerdir.

e) Değerlendirme ve sonuçların kayıt altına alınması uygulayıcıların; gizliliğinin sağlanması ise uygulayıcıların ve değerlendirmenin gerçekleştirildiği kurum müdürlüklerinin sorumluluğundadır.

f) Genel zihinsel yetenek alanı değerlendirmelerine ve sonuçlarına ilişkin her türlü evrak, değerlendirme yapılan bölgenin sorumluluk alanında bulunduğu RAM’larda, resim ve müzik yetenek alanları için ise değerlendirme yapılan bölgenin sorumluluk alanındaki BİLSEM’lerde muhafaza edilecektir.

g) Bireysel değerlendirme uygulamaları sonucunda özel yetenekli olarak tanılanan öğrenciler örgün eğitime devam ettikleri okulların kayıt bölgelerindeki BİLSEM’lere kayıt yaptırabileceklerdir.

Genel Zihinsel Yetenek Alanı Bireysel Değerlendirme Uygulamaları
a) Bireysel değerlendirme uygulamalarında Bakanlıkça belirlenen psikometrik ölçme aracı/araçları kullanılacaktır.

b) Öğrencilerin randevuları; RAM’ların sorumluluk bölgelerinde bulunan öğrenci, uygulayıcı sayısı ile RAM’larda bulunan test bataryalarına göre ve takvimde öngörülen tarih aralığında, resmî tatil günleri dışında, en kısa sürede tamamlanacak şekilde oluşturulacaktır.

c) Yasal mazereti bulunmayan uygulayıcıların tamamı değerlendirme sürecinde görevlendirilecektir.

ç) Değerlendirmelerin yapılacağı kurumların belirlenmesinde öğrenci ve uygulayıcı hareketliliğinin en aza indirilmesi esastır. Ancak görev yaptığı RAM’da değerlendirme gerçekleştirilmeyecek olması ya da değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından ilgili RAM’daki uygulayıcı, Merkez Tanılama Sınav Komisyonunun kararı ile yine uygulayıcı hareketliliği en az düzeyde tutulacak şekilde değerlendirmelerin devam etmekte olduğu diğer RAM’larda da görevlendirilebilecektir.

d) Uygulamalar, öğrenci velileri ile uygulayıcıların, değerlendirme öncesinde ve sonrasında karşılaşmayacağı şekilde planlanacaktır. Öğrencinin uygulamaya alınmasından ve uygulama sonrasında veliye tesliminden kurum müdürlükleri sorumlu olacaklardır.

e) RAM dışındaki kurumlarda gerçekleştirilen değerlendirmelerde kullanılan test bataryaları ilgili RAM müdürlerinin sorumluluğundadır.

f) Uygulayıcı tarafından, uygulamanın yapılamayacağı kararına varıldığı durumlarda (öğrencinin, performansını etkileyecek derecede görme, işitme engelinin olması; Türkçeye ölçeğin gerektirdiği kadar hâkim olmaması vb.) öğrenci değerlendirmeye alınmayacak ve durum tutanak ile tespit edilerek il tanılama sınav komisyonları aracılığı ile Merkez Tanılama Sınav Komisyonuna bildirilecektir.

Resim Yetenek Alanı Bireysel Değerlendirme Uygulamaları
a) Değerlendirmeler Bakanlıkça belirlenen ölçütler doğrultusunda yapılacaktır.

b) Öğrencilerin randevuları, takvimde öngörülen tarih aralığında Merkez Tanılama Sınav Komisyonunun belirleyeceği değerlendirme tarihleri için oluşturulacaktır.

c) Uygulamalar belirlenen tarihlerde yer alan her bir gün için iki oturumdan oluşacak olup aynı gün değerlendirmeleri yapılacaktır.

ç) Değerlendirmeye girecek adaylar için gerekli materyaller uygulama merkezlerinde hazır bulundurulacaktır.

Müzik Yetenek Alanı Bireysel Değerlendirme Uygulamaları
a) Değerlendirmeler Bakanlıkça belirlenen ölçütler doğrultusunda yapılacaktır.

b) Öğrencilerin randevuları, takvimde öngörülen tarih aralığında (resmî tatil günlerinin dışında) randevu verilmeyen gün bırakılmaksızın oluşturulacaktır.

c) Değerlendirmeler her gün için dört ( 4 ) oturum şeklinde gerçekleştirilecektir.

ç) Değerlendirmeye yönelik hazırlanan “Örnek Uygulama Videosu” http://orgm.meb.gov.tr adresi üzerinden izlenebilecektir. İlgili video uygulama merkezi müdürlükleri tarafından her oturum öncesinde öğrencilere izletilecektir.

d) Değerlendirmeye girecek adaylar için gerekli materyaller uygulama merkezlerinde hazır bulundurulacaktır.

2023-2024 Bilim Ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama Ve Yerleştirme Takvimi

TARİH

İŞLEM

 

25 – 29Aralık 2023

İl tanılama sınav komisyonlarının oluşturulması

02-05 Ocak2024

İlkokul yöneticileri, ilkokullarda görev yapan rehber öğretmen / psikolojik danışmanlar ile ilkokul 1,2 ve 3.sınıf öğretmenlerine
Yönelik bilgilendirme toplantılarının yapılması

 

08 – 19 Ocak 2024

Gözlem formlarının doldurulması

22 – 26 Ocak 2024

Ön değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması

31 Ocak 2024

Ön değerlendirme uygulamasına alınacak öğrencilerin giriş
Belgelerinin e-Okul      Yönetim    Bilgi    Sistemi    üzerinden
yayımlanması

10 Şubat – 14 Nisan 2024

Öğrencilerin      ön      değerlendirme    uygulamalarına alınması

18 Nisan 2024

Bireysel değerlendirme uygulamalarına hak kazanan öğrencilerin
İlan edilmesi

22 – 26 Nisan2024

Ön değerlendirme uygulamasına itiraz başvurularının alınması

29 Nisan – 03 Mayıs 2024

Ön       değerlendirme       uygulamasına       yapılan       itirazlarının değerlendirilmesi

06 – 10 Mayıs 2024

Bireysel değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması

 

15 Mayıs 2024

Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e–Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden
yayımlanması

26 Mayıs – 26 Temmuz 2024

Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması

31 Temmuz 2024

Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

05 – 09 Ağustos 2024

Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması

12 – 16 Ağustos 2024

Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

05 – 29 Ağustos 2024

Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi

Bilsem Kılavuzu İçin Tıklayın.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ