<style>.lazy{display:none}</style>5. Beykoz Belediyesi Fotoğraf Yarışması
23.02.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

5. Beykoz Belediyesi Fotoğraf Yarışması

5. Beykoz Belediyesi Fotoğraf Yarışması

5. Beykoz Belediyesi Fotoğraf Yarışması

Beykoz Belediyesi Fotoğraf Yarışması Konusu Beykoz. 5.’si Gerçekleştirilen Beykoz Belediye Başkanlığı 5. Fotoğraf Yarışması Serbest, Foto Öykü, Drone Ve Kurgu Kategorilerinde Düzenlenmektedir. Katılımcılar Her Bir Kategoriye Başvuru Yapabilirler. Başvurular Web Sitesinden Online Olarak Alınacak. Ödüllü Yarışmaya 18 Yaşından Büyük Tüm Fotoğrafçılar Katılabilir.

Yarışma Ödülleri

Serbest Kategori Ödülleri
Birincilik Ödülü 12.500 Türk Lirası
İkincilik Ödülü 10 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 7.500 Türk Lirası
Beykoz Belediyesi Özel Ödülü 5 Bin Türk Lirası
En Fazla 5 Adet Mansiyon Ödülü 2.500 Türk Lirası
En Fazla 20 Adet Sergilenmeye Değer Eser Ödülü 1.500 Türk Lirası

Foto Öykü Kategorisi Ödülleri
Birincilik Ödülü 25 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 20 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 15 Bin Türk Lirası
Beykoz Belediyesi Özel Ödülü 10 Bin Türk Lirası
En Fazla 5 Adet Mansiyon Ödülü 5 Bin Türk Lirası
En Fazla 20 Adet Sergilenmeye Değer Eser Ödülü 2.500 Türk Lirası

Kurgu Kategorisi Ödülleri
Birincilik Ödülü 12.500 Türk Lirası
İkincilik Ödülü 10 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 7.500 Türk Lirası
Beykoz Belediyesi Özel Ödülü 5 Bin Türk Lirası
En Fazla 5 Adet Mansiyon Ödülü 2.500 Türk Lirası
En Fazla 20 Adet Sergilenmeye Değer Eser Ödülü 1.500 Türk Lirası

Ads

Drone Kategorisi Ödülleri
Birincilik Ödülü 12.500 Türk Lirası
İkincilik Ödülü 10 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 7.500 Türk Lirası
Beykoz Belediyesi Özel Ödülü 5 Bin Türk Lirası
En Fazla 5 Adet Mansiyon Ödülü 2.500 Türk Lirası
En Fazla 20 Adet Sergilenmeye Değer Eser Ödülü 1.500 Türk Lirası

Yarışmanın Konusu Ve Amacı:
Beykoz Belediyesi ve Türkiye Fotoğraf Vakfı iş birliği ile düzenlenen
5. Fotoğraf Yarışması’nın konusu; doğal güzellikleri, tarihi ve konumu itibarıyla bütüncül bir anlam ifade eden İstanbul ilinin
Beykoz ilçesidir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların, mekânsal açıdan İstanbul ilinin Beykoz ilçesine ait olduğunun anlaşılması gerekmektedir. Yarışmanın konusunu Beykoz ilçesinin sınırları, https://cbs.beykoz.bel.tr/GiSoftGis/#/cityguidepublic adresinde belirtilen mahalle ve semtler oluşturmaktadır.

Kategori Ve Bölümler:
Yarışma, sayısal (dijital) kategoridedir. Serbest Kategori (Renkli veya Siyah-Beyaz) Foto Öykü Kategorisi (Renkli veya Siyah-Beyaz)
Kurgu Kategorisi (Renkli veya Siyah-Beyaz) ve Drone Kategorisi (Renkli veya Siyah-Beyaz) olmak üzere bölümden oluşmaktadır. Renkli ve / veya siyah-beyaz olmak üzere tüm fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.

Genel Katılım Koşulları Ve Yarışma Şartnamesi

1. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

2. Katılımcılar, yukarıda belirtilen konu çerçevesinde olmak kaydıyla anlatım biçiminde özgürdür.

3. Yarışmaya seçici kurul üyeleri, Beykoz Belediyesi Belediye
Başkanı, Başkan yardımcıları, Beykoz Belediyesi çalışanları, TFV (Türkiye Fotoğraf Vakfı) Mütevelli ve Yönetim Kurulu üyeleri, TFV temsilcileri ve TFV tarafından verilmiş TFV onaylı yarışmalara katılım kısıtlama kararı devam eden katılımcılar katılamaz. Yarışma amatör veya profesyonel, ulusal veya yerel olmak üzere 18 yaş üstü herkese açıktır.

4. Yarışmaya her fotoğrafçı Beykoz Belediyesi sınırları içerisinde çekilmiş olmak kaydıyla (Serbest, Kurgu ve Drone bölümlerine) en fazla 4 (dört) adet sayısal renkli ve/veya siyah-beyaz eserle katılabilir. Foto Öykü bölümünde, Beykoz Belediyesi sınırları içerisinde çekilmiş ve konu bütünlüğü taşıyor olmak şartıyla öykü başına en az 8 (sekiz) – en çok 12 (on iki) adet sayısal, renkli veya siyah beyaz fotoğraflardan oluşan en fazla 4 (dört) adet öykü serisi ile katılım sağlanabilir. Bir kategoriye yüklenen fotoğraf, başka bir kategoride de kullanılmamalıdır. (Foto Öykü kategorisine yüklenen fotoğraf da başka bir kategoride kullanılamaz.) Bu durum kural ihlali sayılacaktır.
Dereceye giren yarışmacıların diğer eserleri, mansiyon, özel ödül ya da sergilemeye değer eserler arasına seçilebilir. Daha önce yarışmada işlenmemiş konuları güçlü bir çerçeve ile çalışmak, yeni ve denenmemiş planlar üretmek katılımcıya artı puan kazandıracaktır. Foto Öykü kategorisinde ekte belirtilen konular seçilebildiği gibi benzeri konular da seçilebilir. Farklı kültürler, Tarihi eserler, Kültürel zenginlikler, Kahvehaneler, Kütüphaneler, Beykoz sokakları, Beykoz bakkalları, Meslekler, Dini mekânlar, Dini ritüeller, Mezarlıklar, Sportif aktiviteler, Semt pazarları, Sanayi siteleri, Beykoz camları, Hisar ve kaleler, Havadan Beykoz, Yalılar, Çayırlar, Sanayi kuruluşları, Beykoz Boğaz manzaraları, Dereler, Tarım, Arıcılık, Hafta sonu Beykoz, Tarihi bostanlar ve benzeri…

5. Yarışmada, “Kurgu” kategorisinde kullanılan fotoğraflar, görüntü işleme programları ile başkalaştırılarak yeni bir biçime dönüştürülmüş olmalıdır. Bu kategoride, doğrudan çekilen fotoğraflarla yapılmış bir veya birden fazla fotoğrafın kolajı ile bir araya gelmiş çalışmalar yer alacaktır. Görüntü işleme programları ile üretilen yeni görsellerin Beykoz ilçe sınırları içindeki yaşamı, kültürel ögeleri, mimariyi ve eserleri adres göstermesi beklenmektedir. Fotoğrafta oluşturulan kompozisyonların Beykoz ilçesi ile aidiyetinin olması amaçlanmalıdır.
Kamuya mâl olmuş, üzerinden yasada belirtilen belirli süre geçmiş ve telifi bulunmayan yayınlardaki illüstrasyon, gravür, fotoğraf, resim gibi görsel ögeler fotoğraflarla birlikte kullanılabilir. Telifli eserlerin, fotoğrafçı tarafından telifinin alınmış olması gerekmektedir.

6. Geçmiş yıllarda Beykoz Belediyesi tarafından düzenlenen yarışmalarda ödül almış fotoğraflar yarışmaya katılamaz. Fotoğrafın, sergilenmiş ve fotoğraf yarışması organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez. Fotoğrafın, 4. Fotoğraf Yarışması’ndan önce veya yarışmaya eş zamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, katılımcı hakkında “kural ihlali” işlemi uygulanır.

7. Yarışmaya Serbest, Foto Öykü ve Drone kategorisinde gönderilen fotoğraflarda renk, keskinlik, toz alma, kırpma gibi bazı
işlemlerin yapılması, kontrast ayarları ve makul oranda fotoğrafik müdahaleler, fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olduğu takdirde kabul edilir. Çerçevenin tamamında veya bir bölgede bulunan mevcut renkler veya desenler, başka renkler veya desenlere dönüştürülemez. Makine içinde bulunan uygulamalar ile birden fazla fotoğrafın birleştirilmesi ile oluşan yeni tekil fotoğraflar da belgesel yapıya müdahale olduğundan dolayı kabul edilemez. Birden fazla fotoğrafın birleştirilmesi ile oluşan görseller “Kurgu” kategorisine gönderilmelidir. Kurgu kategorisinde mutlaka katılımcının Beykoz ilçesi içinde çekilen fotoğrafları ile diğer fotoğrafları ve/veya 4.5’de anılan telif sıkıntısı olmayan çalışmaları bir araya getirmesi gerekmektedir. Kurgu bölümünde çerçevenin tamamında veya bir bölgede; mevcut renkler veya desenler başka renkler veya desenlere dönüştürülebilir. Bu konularda her zaman seçici kurulun kanaati esas alınır.

8. Serbest, Foto Öykü ve Drone kategorilerinde, birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar yarışmaya kabul edilmez, sadece birden fazla fotoğrafın birleştirilmesiyle oluşturulan, belgesel yapısı korunan yatay/dikey panorama fotoğraflar kabul edilir.

9. Cep telefonu, GoPro, 180, 360 derece kayıt cihazları gibi görüntü kaydı yapan cihazlar ile çekilen fotoğraflar, HDR (high dynamic range) ve insanlı veya drone ve benzeri insansız hava araçlarıyla çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilir.

10. Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Beykoz Belediyesi ya da yüklenici firma tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve Beykoz Belediyesinin istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, sonuç bildirim tarihinden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif ve benzeri herhangi bir talebi olamaz.

11. Yarışma için internet sitesine fotoğraf yükleyen katılımcı, yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu, tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılmaktadır.

12. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından Beykoz ilçesi sınırları içerisinde, 2019, 2020, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında çekilmiş olmalıdır. Bu beyan ve kabuller dışında hareket ettiği anlaşılan yarışmacıların elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımlar geri alınır.

13. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi yahut kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumlulukları katılımcıya aittir. Bu durumda katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

14. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel ve basılı yayın organlarında ve internette yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.

15. Fotoğrafın içeriğinde kurumlar, markalar, şirketler ve şahıslar rencide edilecek şekilde kompozisyon yapılamaz.

16. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurul üyelerini yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

17. Kural ihlali yapan katılımcının ödül ve/veya sergisi iptal edilir; ödül ve/veya sergileme yeri boş bırakılır; ödül, sergileme unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül ve/veya sergileme almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir. Yarışmaya katılan her bir yarışmacı bu hükümleri kabul etmiş ve onaylamış sayılır.

18.TFV onaylı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde yarışma kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFV elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFV ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFV tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. TFV onaylı/ patronajlı yarışmalara katılımı konusunda TFV yönetiminin vereceği cezayı kabul etmiş sayılır. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.

19. Beykoz Belediyesi ve TFV, ödül ve sergileme kazanan ve satın alma uygulanan fotoğrafların üzerinde işlem yapılmamış asıl / ham dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.

20. Beykoz Belediyesi, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Beykoz Belediyesi, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Beykoz Belediyesi, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dâhil her türlü değişikliği yapmaya, Türkiye Fotoğraf Vakfı’nı son katılım tarihinden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir.

21. Yarışmacıların yüklediği fotoğraflar bulut sistemlerinde yedeklenir ve Türkiye Fotoğraf Vakfı temsilcisi tarafından seçici kurul toplantısına getirilir. Fotoğraflar seçici kurul üyelerine, tümüyle karartılabilir bir salonda bilgisayar sistemi tarafından kodlanmış fotoğraflar üzerinden katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmadan sunulur. Seçici Kurulun seçimi tamamlandıktan sonra ödül, sergileme alan ve satın alınan fotoğrafların eşleştirilmesi yapılıp tutanağa geçirilir, seçici kurul üyelerince imzalanır ve yarışma takviminde belirtilen tarihte ilan edilir.

22. Yarışma sonuçları Beykoz Belediyesinin www.beykoz.bel.tr adresinde ve Beykoz Belediyesinin sosyal medya (facebook, twitter, instagram ve benzeri) hesaplarında ilan edilecektir. Ayrıca sonuçlar Türkiye Fotoğraf Vakfının www.turkiyefotografvakfi.org adresli web sitesinde ve Türkiye Fotoğraf Vakfının sosyal medya (facebook, twitter, instagram ve benzeri) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak ilan edilecektir. Sonuçlar, ödül ve sergileme hakkı kazanan katılımcılara yarışmayı yapan kurum tarafından telefon ve/veya e-posta yoluyla bildirilecektir.

Eserlerin Sisteme Yüklenmesi Ve Bilgilerinin Tamamlanması

1. Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim ve benzeri) kabul edilmeyecektir.

2. Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi www.turkiyefotografvakfi.org adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.

3. www.turkiyefotografvakfi.org sayfasına fotoğrafları yükleyebilmek için öncelikle üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi, üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gönderilen aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.

4. Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin herhangi bir isim, imza, logo, tarih ve benzeri bilgiler bulunmamalıdır.

5. Yarışmaya katılacak fotoğraflar, JPG/JPEG formatında, 72-300 DPI çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1,5 megabayttan az olmamalı, bütün kategorilerde 4 megabaytı ve foto öykü kategorisinde her bir fotoğraf için 4 megabaytı geçmemelidir. Bütün kategorilerde; fotoğrafların her birinin boyutu, uzun kenarı piksel olarak en az 3200 PX en fazla 4500 PX olmalıdır. Fotoğrafçı, fotoğrafın boyut ve çözünürlüğünü test ederek göndermelidir. Yarışmacının gönderdiği fotoğraflardaki ölçü ve dosya boyutları sistem tarafından yüklenme esnasında kontrol edilmekte, gerekli uyarılar verilmekte ve sisteme uymayan fotoğraflar yüklenmemektedir.

6. Yarışmaya başvurularla ilgili diğer tüm teknik detaylar www.beykoz.bel.tr ve www.turkiyefotografvakfi.org adreslerinden öğrenilebilir.

7. İnternet üzerinden üyelik alma veya yarışmaya katılma aşamasında sistem veya kullanıcı kaynaklı hatalar oluşması halinde info@turkiyefotografvakfi.org adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi durumunda problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlardan Beykoz Belediyesi sorumlu tutulamaz.

Yarışma Takvimi
Yarışmaya Son Katılım Tarihi: 1 Kasım 2023, Çarşamba, Saat: 17:00
Seçici Kurul Toplanma Tarihi: 8 Kasım 2023, Çarşamba
Sonuç Bildirim Tarihi: 22 Kasım 2023, Çarşamba
Sergi ve Ödül Töreni Tarihi: 2 Aralık 2023, Cumartesi

Başvuru Adresi Ve Yarışma Sekreteryası
Beykoz Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Adres: Gümüşsuyu Mahallesi Kelle İbrahim Caddesi No:43 34820 Beykoz İstanbul
Telefon: 0 216 538 82 47
Yetkili Kişi: Muzaffer TOPÇU
E-Posta: mtopcu@beykoz.bel.tr

Türkiye Fotoğraf Vakfı
Adres: Merkezefendi Mahallesi Dere Sokak No:10 Zeytinburnu İstanbul
Yetkili Kişi: Zübeyir SÜĞLÜN
E-posta: info@turkiyefotografvakfi.org
Telefon: 0 212 416 16 12

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.
Başvuru İçin Tıklayın.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ