02.03.2021 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Beykoz Belediyesi Fotoğraf Yarışması

Beykoz Belediyesi Fotoğraf Yarışması

Beykoz Belediyesi Fotoğraf Yarışması

Beykoz Belediyesi Fotoğraf Yarışması Konusu Beykoz. Yarışmada Toplam 112 Bin Türk Lirası Ödül Verilecek. Yarışmaya Son Başvuru Tarihi 4 Ocak 2020. yarışma serbest ve foto öykü kategorilerinde yapılacak.

Yarışma Sonuçları 13 Ocak 2020 Tarihide Açıklanacak.

Yarışma Ödülleri

Serbest Kategori Ödülleri
Birincilik Ödülü 5 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 4 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 3 Bin Türk Lirası
Beykoz Belediyesi Özel Ödülü 2 Bin Türk Lirası
5 Adet Mansiyon Ödülü 1.000 Türk Lirası
En Fazla 30 Adet Sergilenmeye Değer Eser Ödülü 500 Türk Lirası

Foto Öykü Kategorisi Ödülleri
Birincilik Ödülü 10 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 8 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 6 Bin Türk Lirası
Beykoz Belediyesi Özel Ödülü 4 Bin Türk Lirası
En Fazla 10 Adet Mansiyon Ödülü 3 Bin Türk Lirası
En Fazla 20 Adet Satın Almaya Değer Eser Ödülü 1.000 Türk Lirası

Sponsorlu Bağlantılar

Konu
Beykoz, tarihi, insanı ve konumu itibariyle tek başına bir anlam ifade etmektedir. Mekânsal açıdan yarışmaya gönderilen fotoğrafların, İstanbul İlinin Beykoz ilçesine ait olduğunun anlaşılması gerekmektedir. Yarışmanın konusu Beykoz İlçesi’ nin sınırları, https://www.beykoz.bel.tr/harita/yarisma.html adresinde belirtilen mahalle ve semtlerdir.

Kategori Ve Bölümler
Yarışma sayısal (dijital) kategoride ve iki bölümlüdür.
1. Serbest (renkli veya siyah beyaz) > DA
2. Foto Öykü (renkli veya siyah beyaz) > DB

olarak iki bölümlü olarak yapılacaktır. Renkli ve/veya Siyah-Beyaz, tüm fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.

Genel Katılım Koşulları Ve Yarışma Şartnamesi
Yarışmaya katılım ücretsizdir.

Katılımcılar yukarıda belirtilen konu çerçevesi içerisinde anlatım biçiminde özgürdür.

Yarışma; jüri ve düzenleme kurulu üyeleri, TFSF Temsilcileri ve birinci dereceden yakınları ile haklarında TFSF tarafından verilmiş TFSF onaylı yarışmalara katılım kısıtlama kararı devam eden katılımcılar dışında, amatör veya profesyonel, fotoğrafa meraklı18 yaş üstü herkese açıktır.

Yarışmaya her fotoğrafçı DA bölümünde en fazla 4 (dört) adet sayısal renkli ve/veya siyah-beyaz eserle katılabilir. DB bölümünde ise Beykoz Belediyesi sınırları içerisinde çekilmiş konu bütünlüğü taşıyan 8 (sekiz) – 12 (on iki) adet sayısal, renkli veya siyah beyaz fotoğraf ile bir konu işlenecektir. Dereceye giren yarışmacıların diğer eserleri, mansiyon, özel ödül ya da sergilemeye değer eserler arasına da seçilebilir. Foto Öykü kategorisinde ekte belirtilen ve benzeri konular seçilebilir.
– Farklı kültürler,
– Tarihi Eserler,
– Kültürel Zenginlikler,
– Kahvehaneler,
– Kütüphaneler,
– Beykoz Sokakları,
– Beykoz Bakkalları,
– Meslekler,
Dini mekânlar,
– Dini ritüeller,
– Mezarlıklar,
– Sportif aktiviteler,
– Semt pazarları,
– Sanayi siteleri,
– Beykoz camları,
– Hisar ve Kaleler,
– Havadan Beykoz,
– Yalılar,
– Çayırlar,
– Sanayi kuruluşları,
– Beykoz Boğaz manzaraları
– Dereler,
– Tarım,
– Arıcılık
– Hafta sonu Beykoz
– Tarihi bostanlar ve benzerleri.

Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren görüntüleri yarışmaya katılamaz. Fotoğrafın, sergilenmiş ve fotoğraf yarışması organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez. Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahaleler kabul edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.

Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar yarışmaya kabul edilmez.

Cep telefonu ile çekilen fotoğraflar, HDR ( high dynamic Range ) ve insanlı veya drone vb. insansız hava araçlarıyla çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilir.

Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve düzenleme Kurulu’nun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.

Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.

Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından ve Beykoz ilçesi sınırları içerisinde ve 2017, 2018, 2019 yıllarında çekilmiş olmalıdır. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. Bu durumda katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.

Fotoğrafın içeriğinde markalar, şirketler ve şahıslar rencide edilecek şekilde kompozisyon yapılamaz.

Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisineait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

Kural ihlali yapan kişilere “TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi” (www.tfsf.org.tr/indir/yarismalar/TFSF_Yarisma_Duzenleme_Standartlari_Yonergesi-YG_002-10-03_06_2017.pdf) 13. Madde’deki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödül ve/veya sergilemesi iptal edilir; ödülve/veya sergileme yeri boş bırakılır; ödül, sergileme unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül ve/veya sergileme almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.

TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisindenistenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.

Düzenleme Kurulu ve TFSF, ödül ve sergileme kazanan ve satın alma uygulanan fotoğrafların üzerinde işlem yapılmamış asıl/ham dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.

Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, iptalya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya, TFSF Yarışmalar Birimini Son Katılım Tarihi’nden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir.

Yarışmacıların yüklediği fotoğraflar üç ayrı bulut sisteminde yedeklenir ve TFSF temsilcisi tarafından jüri toplantısına getirilir. Fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir bir salonda; 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü bir projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya ultraHD 4K 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü 42/55 inç’lik bir LCD monitörde (Her bir jüri üyesine bir monitör verilecekse her biri en az 15 inç boyutunda olmalıdır), bilgisayar sistemi tarafından kodlanmış fotoğraflar üzerinden katılımcıya ilişkin hiç bir bilgi olmadan sunulur. Jürinin seçimi tamamlandıktan sonra ödül, sergileme alan ve satın alınan fotoğrafların eşleştirilmesi web tabanından online olarak yapılıp tutanağa geçirilir, jüri üyelerince imzalanır ve yarışma takviminde belirtilen tarihte ilan edilir.

Yarışma sonuçları Beykoz Belediyesi’ nin www.beykoz.bel.tr adresinde ve Beykoz Belediyesi’ nin sosyal medya ( facebook, twitter, instagram ve benzeri ) hesaplarında ilan edilecektir. Ayrıca sonuçlar TFSF Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’ nun www.tfsf.org.tr ve www.tfsfonayliyarismalar.org adresli web sitelerinde ve TFSF’ nin sosyal medya ( facebook, twitter, instagram ve benzeri ) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve/veya e-posta yoluyla bildirilecektir.

Yarışma Sekreteryası
Yetkili Kişi: Muzaffer Topçu
Telefon: 0216 538 82 47
E-Posta: mtopcu@beykoz.bel.tr

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.
Yarışmaya Başvuru İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ