<style>.lazy{display:none}</style>
22.05.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

Benim Objektifimden Vakıf Medeniyeti Fotoğraf Yarışması

Benim Objektifimden Vakıf Medeniyeti Fotoğraf Yarışması

Benim Objektifimden Vakıf Medeniyeti Fotoğraf Yarışması

Vakıflar Genel Müdürlüğü Benim Objektifimden Vakıf Medeniyeti Fotoğraf Yarışması Düzenliyor. Uluslararası Yarışma, Sayısal (Dijital) Ve Renkli Fotoğraf Olmak Üzere Tek Kategoride Düzenlenmektedir.

Yarışmanın Adı: Vakıf Medeniyeti

Yarışma Konusu: Benim Objektifimden Vakıf.

Yarışma Ödülleri
FIAP En İyi Fotoğrafçı Ödülü Tüm bölümlerde toplamda en fazla kabul (sergileme+ödül) alan fotoğrafçı

• FATİH SULTAN MEHMET HAN ÖDÜLÜ:
1.lik Ödülü Cumhuriyet Altın

Ads

• MİMAR SİNAN ÖDÜLÜ:
2.lik Ödülü Ata Altın

• BEZMİ ALEM VALİDE SULTAN ÖDÜLÜ:
3.lük Ödülü Yarım Altın

• FAHRETTİN (TÜRKKAN) PAŞA JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ:
Yarım Altın

• ARA GÜLER JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ:
Yarım Altın

• İZZET KERİBAR JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ:
Yarım Altın

Ödüller elden veya ödül sahiplerinin altın hesaplarına T.C. Ziraat Bankası tarafından gram altın olarak havale edilerek ödenebilir.

Amaç ve Kapsam

Yarışmanın amacı, medeniyetimizin canlı unsurlarından olan vakıf olgusunun tarih, kültür, yaşam ve insanla özdeşleşen, dayanışma ve karşılık beklemeksizin iyilik etme düsturuyla hareket eden vakıf kurumunun tanınırlığını sağlamak, bilinirliğini artırmak ve vakfın özünde yaşayan güzel duygulara âyan olan hayırlı işlerin yapıldığı “Türk Vakıf Kültürüne” dikkat çekebilmektir.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü bu yarışma ile; Türk vakıf kültürünün, temellerinin atıldığı Selçuklu Devleti ve zirveye ulaştığı Osmanlı İmparatorluğu dönemlerinden günümüze geçirdiği evrelerin ele alınması, vakıf eserlerinin ve vakıf geleneğinin anlatılması ve tanıtılması, fotoğraf sanatıyla içselleştirmek suretiyle vakıfların, vakıf eserlerinin ve geleneğinin tanınırlığının artırılması ve vakfetmek misyonunun hatırlatılmasını hedeflemektedir.

Yarışma Organizasyonu
Yarışma, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından düzenlenmekte ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteği ile yapılmaktadır.

Yarışma Kategorileri
Yarışma, Sayısal (Dijital) renkli fotoğraf olmak üzere tek kategoride düzenlenmektedir.

Katılım Koşulları

a. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

b. Yarışmacılar her bölüme en fazla 4 (dört) adet renkli eserle yarışmaya katılabilir.

c. Tüm fotoğraflar FIAP Geleneksel (TRAD) tanımına uygun olmalıdır. Geleneksel Fotoğraf (Traditional Photo) Tanımı: Geleneksel Fotoğraf, minimal düzeltmelerle orijinal görüntünün içeriği ve mekânın gerçekliği değiştirilmeyen, doğal görünen fotoğraftır. Kamerada veya çekimden sonra yapılmış HDR (High Dynamic Range) veya focus-stacking teknikleri ile yapılmış fotoğraflar kesinlikle yasaktır.

d. Yarışma; Seçici Kurul üyeleri ve bu yarışmanın TFSF Yarışma Temsilcisi ile birinci dereceden yakınları dışında, amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçıların katılımına açıktır. Haklarında FIAP ve TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.

e. Yarışmaya katılacak, son katılım tarihi itibariyle 18 yaş altı katılımcıların buradan indirecekleri Veli/Vasi muvafakatname/izin belgesini sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Bu belgeyi göndermeyen 18 yaş altı katılımcılar yarışma dışı bırakılacaktır.

f. Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahaleler kabul edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.

g. İnsanlı veya insansız hava aracı (drone) vb çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilir. Fotoğraf çekimi için insanlı veya insansız hava araçlarının (Drone) kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluluklar katılımcıya aittir.

h. Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.

g. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlar hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

i. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.

j. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine; fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.

k. Kural ihlali yapan kişilere “TÜRKİYE FOTOĞRAF SANATI FEDERASYONU ULUSAL / ULUSLARARASI FOTOĞRAF YARIŞMASI DÜZENLEME ANA YÖNERGESİNE EK YAPTIRIMLAR ve KURAL İHLAL UYGULAMALARI YÖNERGESİ TFSF YG 02-D” deki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. İptal edilen ödülün yeri boş bırakılır. Durum FIAP’a bildirilir. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.Ödül verilmiş ise katılımcının ödülü aykırılığın tespit edildiği tarihten 7 (yedi) iş günü içerisinde T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği’ne teslim etmesi gerekir.

l. TFSF ve FIAP patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF ve FIAP üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF ve FIAP kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF ve FIAP elindeki bütün imkânları ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ve FIAP ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF ve FIAP tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.

m. Düzenleme Kurulu; ödül ve kabul almayan fotoğraflardan dilediği kadarını en az kabul alan bedeli kadar bir bedel ödeyerek satın alabilir.

n. Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya, TFSF Yarışmalar Birimini Son Katılım Tarihi’nden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir.

o. Yarışma sonuçları T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Müşavirliği www.vgm.gov.tr web sitesi ile TFSF’nin https://tfsfonayliyarismalar.org/ adreslerinde ilan edilecektir

p. Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, Jüri ve “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Ulusal/Uluslararası Yarışma Düzenleme Yönergesi” ile TFSF Yönetim Kurulunun kararları geçerlidir.

q. Yarışma Ödülleri, yeri ve zamanı yarışma takvimi içerisinde duyurulacak Yarışma Sergisi ve Ödül Töreninde sahiplerine duyurulacaktır. Mevcut koşullar sebebiyle (Covid-19) ödül töreni yapılamaz ise web siteleri üzerinden duyurulacak ve dereceye giren katılımcılara elektronik bankacılık aracılığı ile ödülleri verilecektir.

Yapıtların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi:
a. Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e- posta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.

b. Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.

c. İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.

d. Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.

e. Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.

f. Yarışmaya katılacak fotoğraflar, JPG/JPEG formatında, 150-300 DPI çözünürlükte, 8- 12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 Mb’den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.

g. Fotoğrafınıza isim vermelisiniz. Fotoğraflarınızda yer alan eserlerin ismin, şehrin, ülkelerin belirtilmesi zorunludur. Fotoğrafa ilk kez isim veriyorsanız FIAP kuralları gereği bu fotoğrafı artık başka bir isimle kullanmamanız, eğer fotoğrafınıza başka bir yarışmada isim vermişseniz aynı ismi kullanmanız tavsiye edilir.

h. İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/sss/kategori/yarisma-katilim-tr adresindeki sıkça sorulan sorular incelenmeli çözüm bulunamıyorsa https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/iletisim adresindeki iletişim formu kullanılarak sorun hakkında detaylı bilgi verilmesi gerekmektedir. Bu iletişim formu yalnızca olası sorunların çözümüne yönelik kullanılmalıdır. İletişim formu üzerinden fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılındığı anlamına gelmez.

i. TFSF sistemine yüklenen fotoğrafların exif bilgileri (dpi, piksel bilgileri, fotoğrafın çekildiği tarih, kullanılan makina gibi) bozulmamış olmalıdır. Aksi halde sistemde yaşanacak problemlerden TFSF ve düzenleyici kurum(lar) sorumlu değildir.

Yarışma Takvimi:
Son Başvuru Tarihi: 10.10.2022
Jüri Toplantı Tarihi (TSI) : 15.10.2022
Sonuç Bildirim Tarihi: 29.10.2022
Katalog ve Sergileme Tarihi: 01.11.2022
Ödüllerin Gönderilme Tarihi: 01.11.2022

Web Sitesi: https://benimobjektifimdenvakif.com
Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ