<style>.lazy{display:none}</style>Benim Hikayem Ulusal Kısa Film Yarışması Başvuruları
22.02.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Benim Hikayem Ulusal Kısa Film Yarışması

Benim Hikayem Ulusal Kısa Film Yarışması

Benim Hikayem Ulusal Kısa Film Yarışması

Benim Hikayem Ulusal Kısa Film Yarışması Başvuruları Başladı. Yarışmaya Türkiye Geneli Amatör Ve Profesyonel Herkes Katılabilir.

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 10 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 8 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 6 Bin Türk Lirası

Milli Eğitim Kanunu, eğitimde kadın-erkek herkese fırsat eşitliği sağlanmasını ve özel eğitime ve korunmaya muhtaç çocukları yetiştirmek için özel tedbirler alınmasını güvence altına almaktadır. Bu bağlamda, özel eğitim hizmetlerine ihtiyaç duyan engelli, özel yetenekli çocuklara uygun eğitim ortamlarının sağlanması ve bu çocukların herhangi bir ayrımcılığa maruz bırakılmadan eşit eğitim imkânlarından faydalanması gerekmektedir.

Bunun sağlanabilmesi ise sistemin buna uygun bir şekilde düzenlenmesi, ilgili personelin yeterli bilgi ve beceriye sahip olması, toplumun ve ilgili paydaşların bu konuda farkındalığa sahip olması ve bu alanda çalışan diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği ve koordinasyonun kurulmasıyla mümkündür.
Bütünleştirici Eğitimin Geliştirilmesi Projesi (BEGEP) bu kapsamda Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ortak finansmanı ile hayata geçirilen ve 2014-2020 Dönemi Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA II) ile fonlanan bir projedir ve hem öğretmen ve yöneticilerin bu alandaki kapasitelerinin artırılması hem de özel eğitim ve kaynaştırma/bütünleştirme eğitimi konularında farkındalık oluşturulması açısından büyük önem taşımaktadır.

Faydalanıcısı T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü olan projenin genel amacı eğitimin kalitesini artırmak, özel amacı ise sunulan özel eğitim hizmetlerinin kalitesinin artırılması yoluyla özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin topluma entegrasyonunu sağlamaktır.
Bu bağlamda, Bütünleştirici Eğitimin Geliştirilmesi Projesi’nin amaç ve hedefleri doğrultusunda kamuoyunda farkındalık oluşturulması ve bütünleştirici eğitim kavramının yaygınlaştırılması amacıyla “BENİM HİKÂYEM” adı altında bir ULUSAL KISA FİLM YARIŞMASI düzenlenecektir. Yarışma kapsamında çekilecek olan filmlerin, özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin topluma uyumunu (çoğunlukla okul ve işyerlerinde) göstererek, umut, iyimserlik ve değişimin başarılabileceğini aşılayan filmler olması beklenmektedir.
Söz konusu filmlerden dereceye girenler, BEGEP kapsamında gerçekleştirilecek olan “Farkındalık Artırma Kampanyalarında” gösterilecektir.

Ads

Yarışmanın Amacı
• Bütünleştirici eğitimin önemine sistematik biçimde vurgu yapmak ve bu filmler yoluyla toplumda konuya ilişkin farkındalığın artırılmasına katkı sağlamak
• Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin topluma entegrasyonu için destek verecek araçların oluşmasına imkân tanımak
• Özel eğitim ihtiyacı olan bireylere ve ailelerine değişimin başarılabileceğine dair umut aşılamak
• Özel gereksinimli ya da değil, her çocuğun eğitimde eşit fırsat hakkına sahip olduğuna vurgu yaparak toplumdaki önyargıların azaltılmasına katkı sağlamak
• Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin durumunu ve bütünleştirici eğitimle başarılabileceklerini güçlü bir şekilde ortaya koyabilecek kısa filmler hazırlamaları için film yapımcılarını teşvik etmek
• Bütünleştirici eğitim konusunu gündeme getirerek kamuoyunun ilgisini konuya çekmek

Yasal Koşullar
▪ Filmlerin özgünlüğünden eser sahibi sorumludur. Yarışmaya gönderilen filmde telif hakkı gerektiren malzeme (metin, müzik, görüntü, vs.) kullanımı, filmin yapımcısının telif hakkına sahip olmadığı ya da o malzemeyi bu yarışma için kullanma izninin olmadığı sürece yasaktır. Bu kapsamda doğacak hukuki sorumluluk eser sahibine aittir.
▪ BEGEP, olası fikir eseri hırsızlığı ya da yürürlükteki yasaların herhangi bir şekilde ihlalinden sorumlu değildir.
▪ Yarışma kapsamında, topluma olumsuz düşünceler aksettirebilecek eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
▪ Katılımcılar, BEGEP’e; isimlerini, fotoğraflarını, açıklamalarını, kendi ifadelerinden alıntıları, fikirlerini ve sundukları filmleri ticari olmayan nitelikteki tanıtım ve bilinçlendirme kampanyalarında bedel ödemeksizin kullanma hakkı verirler.
▪ Katılımcılar, BEGEP’e; bedel ödenmeksizin filmlerini ticari olmayan şekilde kullanma, çoğaltma, yeniden basma, dağıtma, canlandırma ve/veya ekrana getirme hakkı verirler.
▪ BEGEP’in, Bütünleştirici Eğitimin önemi hakkında kamuoyunu bilinçlendirme çalışmaları kapsamında filmleri ticari olmayan ortamlarda, örneğin web sitelerinde, konferanslarda ya da “Farkındalık Artırma Kampanyaları” kapsamında düzenlenecek olan etkinlikler gibi yerlerde çoğaltma, yeniden basma, dağıtma, canlandırma ya da sergileme hakkı vardır.
▪ BEGEP yarışmaya katılan tüm filmleri arşivinde saklayacak, gerekli hallerde ücretsiz olarak gösterebilecektir.
▪ Yarışmaya katılan ve başvuru formunu doldurmuş yapımcı, yönetmen, oyuncu ve filme katkısı bulunan diğer kişiler bu kuralları kabul etmiş sayılırlar.

Katılım Koşulları
• Yarışmaya başvuracak olan filmlerin başvuru süresi içerisinde çekilmiş olma zorunluluğu yoktur. İsteyen yapımcılar, 2018 yılından daha eski olmamak koşuluyla, daha önce çekmiş bulundukları kısa metrajlı filmler ile de yarışmaya katılabilirler.
• Yarışmaya katılacak filmlerin süresi “en az 3 dakika ve en fazla 10 dakika olmalıdır”. Bu süreye tanıtma yazıları (jenerik) dahil olup, 3 dakika altında kalan veya 10 dakikayı aşan yapımlar yarışmaya kesinlikle kabul edilmeyecektir.
• Eserin, daha önce herhangi bir ulusal ya da uluslararası yarışmada yarışmış veya ödül almış olması bu yarışmaya katılmasına engel teşkil etmez.
• Yarışmaya katılım için yaş sınırı bulunmamaktadır. 18 yaşından küçük katılımcıların başvurusu, başvuru formunun velileri tarafından doldurulup imzalanması durumunda kabul edilecektir.
• Tüm başvurulara aşağıdaki belgeler eklenmelidir:

1. Minimum 1920×1080 piksel çözünürlüğünde full HD MPEG 4 (H264) kodeği ile kodlanmış USB Bellek’e (flashdisk) kaydedilmiş eser
2. Yarışma Başvuru Formu (www.begep.org internet adresinden indirilecek)
3. Bir adet yönetmen fotoğrafı (en az 300 dpi)
4. Filmden en az iki adet yüksek çözünürlüklü sahne fotoğrafı (en az 300dpi)
5. Varsa; filmin kazandığı ödüller, filme ait afiş, broşür, fragman ve benzeri tanıtım malzemelerinden örnekler.
6. Filmin Müzik ve Senaryo telif hakları ile ilgili yasal izin belgeleri (Müzik ve Senaryo konularında yasal izin alınmadığında sorumluluk tamamen katılımcıya aittir.)
• Yarışmaya katılacak olan tüm kısa filmler aşağıdaki adrese gönderici ödemeli posta/ kargo yoluyla kapalı zarf içinde gönderilecektir.

Kargo/Posta Adresi:
“BENİM HİKÂYEM” ULUSAL KISA FİLM YARIŞMASI
Bütünleştirici Eğitimin Geliştirilmesi Projesi (BEGEP) WYG Binası Mustafa Kemal Mahallesi 2128. Sokak No:14 06520 Çankaya/Ankara Tel: 0312 219 77 25
• Yarışma katılım formu ve şartnamesinde tek kişinin imzası bulunmalıdır ve imza sahibi, eserin yasal sahibi olmalıdır. Eserin oluşmasında kaç kişi bulunursa bulunsun, ödül sadece belgelerde imzası bulunan eserin yasal sahibine verilecektir. Ayrıca, söz konusu belgelerde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğu, imza sahibini bağlar. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuki sorumluluk, imza sahibine aittir.
• Yarışma için gönderilen eserlerin kaydedildiği araçlar sonuç ne olursa olsun iade edilmez.
• Kopyaların gösterime uygun resim ve ses niteliği taşıması zorunludur. Şartnamede belirtilen koşullara uymayan, bozuk kayıt yapılmış filmler, katılımcı yapımcının uyarılmasına gerek kalmadan yarışma dışı bırakılır.

Değerlendirme
1. Yarışmaya katılmak için son tarih 16 Ekim 2020, Cuma saat 18:00’dır.
2. Ön eleme sonrasında finalist olarak 10 film seçilecek ve bunların arasından yarışma esas jürisi kararıyla kazanan üç film belirlenecektir.
3. “Yarışma Esas Jürisi” kararını salt çoğunlukla verir.
4. Ödüller eserler arasında paylaştırılamaz. Jüri, yarışma kurulunun ilan ettiği tüm ödülleri vermekle yükümlü olup, bu yönetmelikte belirtilmeyen başka bir ödül veremez.
5. Yarışmaya 35 mm ve 16 mm çekilmiş filmler ile video tekniğiyle veya dijital formatta çekilmiş yapımlar katılabilir. Ancak gösterim formatı yarışma organizasyonu tarafından belirlenir.
6. Sonuçlar BEGEP Projesi internet sitesinden açıklanacaktır.

Yarışma Takvimi
Filmlerin Son Teslim Tarihi: 16 Ekim 2020, Cuma
Sonuçların Açıklanması: 06 Kasım 2020, Cuma

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.
Başvuru Formu İçin Tıklayın.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ