<style>.lazy{display:none}</style>Balya’da Kadın Olmak Ulusal Fotoğraf Yarışması
27.02.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Balya’da Kadın Olmak Ulusal Fotoğraf Yarışması

Balya’da Kadın Olmak Ulusal Fotoğraf Yarışması

2. Balya’da Kadın Olmak Ulusal Fotoğraf Yarışması

Balya Belediyesi Balya’da Kadın Olmak Ulusal Fotoğraf Yarışması Düzenliyor. İkincisi Düzenlenen Ödüllü Yarışmaya 18 Yaşından Büyük Tüm Fotoğrafçılar Katılabilir.

Yarışmanın Adı
Balya’da Kadın Olmak

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü TFSF Altın Madalya Artı 10 Bin Türk Lirası Artı Plaket
İkincilik Ödülü TFSF Gümüş Madalya Artı 8 Bin Türk Lirası Artı Plaket
Üçüncülük Ödülü + TFSF Bronz Madalya Artı 6 Bin Türk Lirası Artı Plaket
TFSF Mansiyon Ödülü 5 Bin Türk Lirası (3 Adet)
Balya Belediyesi Özel Ödülü 5 Bin Türk Lirası
Sergilenme Ödülü 750 Türk Lirası (30 Adet)
Ödül Ve Sergileme Dışında Balya Belediyesi Yarışmaya Gönderilen Fotoğraflardan, Uygun Gördüğü Kadarını, En Az Sergileme Bedeli Karşılığı Satın Alabilir.

Yarışmanın Amacı ve Konusu

a) Amaç: Balya Belediyesi olarak, siz fotoğraf sever katılımcı yarışmacılardan, teknik, görsel estetiğinizi ve anlatım biçiminizi, en vurgulu bir biçimde kullanmanızı istiyoruz.
Balya ilçemiz sınırları içerisindeki, yarışma konusuna giren ve ilçemizde çekeceğiniz her fotoğraf karesi seçici kurul tarafından titizlikle değerlendirilecektir. Yarışma konusu, Balya ilçesi sınırları içinde bulunan EK-2 listedeki belirtilen mahallelerdir.

Ads

b) Konu: Belediyemizce geleneksel hale getirmeyi düşündüğümüz ve bu yılda 2’nci kez düzenleyeceğimiz, 2’nci Ulusal Fotoğraf Yarışması “Balya’da Kadın Olmak” temasıyla, bir kez daha siz fotoğraf sever katılımcılarımızın karşısına çıkmanın heyecanını yaşıyoruz.

Balıkesir merkeze 50 km. mesafedeki ilçenin kurulduğu tarih ile ilçenin adının nereden geldiği kesin olarak bilinmemektedir. İlçe Helenestik ve Roma dönemlerine ait iskân kalıntılarının yanında Grek ve Pers uygarlıklarına ait tümülüsler de tespit edilmiştir. Rakımı 237 m. Olan ve 46 mahallesi bulunan Balya ilçesinin nüfusu 13141’dir. İlçe ekonomisi daha çok tarıma dayanmakla birlikte, başlıca tarım ürünleri buğday, arpa, mısır ve nohuttur. Meyvecilik, bağcılık, hayvancılık ve ormancılık ekonomisinde önemli yer tutar. Balıkesir-Bandırma karayolunun 13. Kilometresinden, Şamlı’ya ayrılan yola 22 km. uzaklıkta olan kaplıcanın, romatizma, siyatik, kireçlenme ve bazı cilt hastalıklarına iyi geldiği bilinmekte ve yerli turist çekmektedir. 19. Yüzyılda Fransızlar tarafından işletilen Balya kurşun madenleri, kapitülasyonların kaldırılmasıyla 1930 yılında üretimini durdurmuştur. Aradan geçen uzun yıllardan sonra, bir madencilik şirketi tarafından, uzun süren arama faaliyetleri sonucunda, yer altı maden işletmeciliği yaparak, kurşun ve çinko madeni üretimine başlamıştır. Ayrıca son yıllarda da, şaraplık üzüm üretiminde de gelişme kaydedilmektedir. Çukurcak Mahallesinde tesis edilen bağlarda üretilen üzümler ile Ilıca Mahallesinde şarap üretimi yapılmaktadır.

Balya ilçesinin doğusunda Karesi, kuzeyinde Gönen ve Manyas, güneyinde İvrindi ilçeleri ile komşuyken, batısında Çanakkale ili bulunmaktadır. 952 km2 yüzölçümüne sahip olan ilçe topraklarının %70’lik bölümü dağlık alanlardan oluşmaktadır. Bu nedenle tarımsal faaliyetlerin uygulanma alanı kısıtlı olmasına rağmen, ilçenin başlıca geçim kaynağı tarımdır. İlçede meyvecilik, bağcılık, ormancılık ve hayvancılık ilçe ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. Öyle ki, tereyağı son dönemlerde ünlenen önemli hayvansal ürünlerdendir.

Kadıköy mesire alanı, Fransızlar döneminden kalma eski maden sahası, tabakhane köprüsü, Osmanlı döneminden kalma mezar taşları ve kitabeleri, ilçenin gezilip görülmesi gereken başlıca değerleri olmakla birlikte, Balıkesir- Bursa yolunun Şamlı ayrımından 22 km. mesafedeki Balya Dağ Ilıcası da, kireçlenme, siyatik, romatizma ve cilt hastalıklarına iyi gelen termal bir tesistir. Ayrıca, Balya kaplıcalarının en önemli özelliklerinden biri de, dünyada tek olan kum havuzlarıdır. Kumun içinden, doğal yollardan kaynayan termal su, diğer çamur banyolarından daha hijyenik ve etkilidir.

Bu tanıtıcı anlatımlar eşliğinde, Balya ilçemizin fotoğraf yoluyla tanıtımına katkıda bulunurken “Balya’da Kadın Olmak” konulu temayı işlemenizi, siz katılımcı yarışmacılarımızdan bekliyoruz.

Kadınlar; hayatımızın her alanındadır. Evde yemek yapan, temizlik yapan, çocuk dünyaya getiren, çocuğun gelişim ve eğitim sürecinde rol oynayan, ailenin gelişip büyümesinde, eşlerine maddi ve manevi destek olmasında önemli bir yere sahip olan, çok değerli varlıklarımızdır.

Hayatımızda tanıdığımız ilk kadın annedir. Annemiz bize şekilleneceğimiz bir hayat sunar. Bizim hayatımızın mimarıdır. Büyüdükçe ve geliştikçe, yeni kadınlar tanırız. Her tanıdığımız kadın, bizi hayatımızla birlikte şekillendirmeye başlar. Bilgili bir kadın bilgimizi, zeki bir kadın zekamızı, sevgi dolu olan bir kadında, bizim sevgi ve şevkat dolu olmamızı sağlar. Babil’in asma bahçeleri gibi, teraslar halinde yükseliriz. Yine de her türlü sessizliğin senfonisini dinlemeyi sevendir kadın. Kadın, bir yürüyüş, bir fotoğraf, bir şiir, bir romandır. Zerafet ve asalettir.

Balya İlçemiz sınırları içinde, kadınlarımızın “hayata dair, yaşamdan kareler” içeren, onların sosyal hayatın içindeki yaşamlarından kesitler sunmamızı, kültürel, sanatsal, giyim ve kuşam, yemek, örf, adet ve geleneklerini yansıtan ve yaşatan, tarımsal hayatın vb. içinde olan ve bu görsellerin getirdiği güzellik ve özellikleri ile birlikte yansıtmanızı ve bu süreçlerin önemini, siz katılımcı yarışmacılarımızdan bekliyoruz.

Yarışma Organizasyonu
Yarışma, Balya Belediyesi (bundan sonra Düzenleyici Kurum olarak anılacaktır) tarafından, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteği ile yapılacaktır.
Yarışmaya en az bir fotoğrafla katılan kişi bundan sonra Katılımcı olarak anılacaktır.

Yarışma Kategori / Bölümleri
Yarışma; Dijital (Sayısal) Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf olarak tek bölümlüdür. Renkli veya Siyah-Beyaz, tüm fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.

Yarışma Koşulları
a. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

b. Yarışma Balya Belediyesi çalışanları, Seçici Kurul üyeleri ve TFSF yarışma temsilcisi ile birinci dereceden yakınları dışında, ülkemizde yerleşik,18 yaşını doldurmuş amatör ve profesyonel fotoğrafçıların katılımına açıktır. Haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.

c. Yarışmaya gönderilecek olan fotoğrafların 01 Ocak 2022 – 05 Aralık 2023 tarihleri arasında ve Balya ilçe sınırları içerisinde (ek-1 ve ek-2’ye bakınız) çekilmiş olması zorunludur.

d. Her katılımcı en fazla 4 adet sayısal renkli veya siyah beyaz eserle yarışmaya katılabilir.
e. Bu yarışmada, insanlı ve insansız hava aracı (drone) vb. ile çekilecek olan fotoğraflar yarışmaya kabul edilmeyecektir.

f. Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahaleler kabul edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır.

g. Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.

h. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj), cep telefonu ile çekilen fotoğraflar ve HDR (High Dynamic Range) uygulanan fotoğraflar kabul edilmeyecektir.

i. Yarışmaya daha önce veya bu yarışma ile eş zamanlı yapılan TFSF onaylı başka herhangi bir yarışmada ödül alan, ya da bu fotoğrafların kadraj/deklanşör farklılığı ve / veya bir kısmının kesilmesi ile oluşturulan veya renk değişiklikleri yapılarak üretilmiş fotoğraflar katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır. Fotoğrafın sergilenmiş veya yarışma organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez.

j. Katılımcılar, kişisel verilerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenmesine ve aktarılmasına yönelik her türlü idari ve teknik tedbiri almakla yükümlüdür. Bu kapsamda gerçek kişiye ait fotoğrafların işlenmesi durumunda kişilerin Kanun kapsamında bilgilendirilmesi ve açık rızasının alınması gereken durumlarda açık rızalarının alınması gerekmektedir. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine; fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Kanun’a uygun şekilde aktarılmayan fotoğraflar hakkında sorumluluk katılımcıya aittir.

k. Katılımcı, yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Başkasına ait görüntüleri olduğu gibi veya kısmen kullanan, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.

l. Kural ihlallerinde, “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Ulusal / Uluslararası Fotoğraf Yarışması Düzenleme Ana Yönergesine Ek Yaptırımlar ve Kural İhlal uygulamaları Yönergesi (TFSF YG 02-D)” ndeki yaptırımlar uygulanır. Kural ihlali tespit edilen katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül iptal edilir; yeri boş bırakılır. Bu durum diğer katılımcıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış katılımcılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmiş ise katılımcının ödülü aykırılığın tespit edildiği tarihten 7 (yedi) iş günü içerisinde Balya Belediyesine iade edilir.

m. TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla katılımcı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir.

n. TFSF sistemine yüklenen fotoğrafların EXIF bilgileri (DPI, piksel bilgileri gibi) muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir. Aksi halde sistemde yaşanacak problemlerden Balya Belediyesi ve TFSF sorumlu değildir.

o. Düzenleyici, ödül alan, sergilemeye değer bulunan ve satın alınan fotoğrafların yüksek çözünürlüklü dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.

p. Balya Belediyesi; ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan dilediği kadarını en az sergileme bedeli kadar bir bedel ödeyerek satın alabilir.

q. Balya Belediyesi, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Balya Belediyesi, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Balya Belediyesi, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya, TFSF Yarışmalar Birimine Son Katılım Tarihi’nden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir.

r. Yarışmaya gönderilecek fotoğrafların herhangi bir tereddüde mahal vermemesi için, fotoğraf makinelerinin GPS özelliklerinin açık olması ve fotoğraflarında GPS verilerinin(bilgilerinin) mevcut olması önerilir.

Diğer Hususlar
a. Fotoğraflar seçici kurula tümüyle karartılabilir bir salonda, en az 1080p: 1920×1080 piksel çözünürlüklü bir projeksiyon makinesinde veya en az 1m en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya 42/55 inç’lik bir LCD monitörde, katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmaksızın, kodlanmış olarak sunulacaktır.

b. Yarışmanın ödülleri (belirtilen net tutar), yarışma başvuru onay bedeli, seçici kurul üyeleri huzur hakkı ve TFSF Yarışma Temsilcisi yol, konaklama ve yemek giderleri Balya Belediyesi tarafından karşılanacaktır. Şartnamede belirtilen maddi ödüller, Ödül Töreninde elden teslim edilebileceği gibi, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Balya Belediyesi tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin ödülü elden teslim almadığı veya kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve Balya Belediyesinin istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, sonuç bildirim tarihinden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.

c. Yarışma Sergisi ve ödül töreni, yeri ve zamanı yarışma takvimi içerisinde duyurulacaktır.

d. Balya Belediyesi, e-posta, ödül ve dijital katalog gönderimi konusunda elinden geldiğince titiz davranır, ancak ödül ve katalog gönderim sırasında doğabilecek hasarlardan sorumlu tutulamaz. Katılımcılar, yarışma başvurusu sırasında kullandıkları adreslerin bu şekilde yapılacak her türlü teslimata esas yasal ikametgâh adresleri olduğunu kabul ederler. Katılımcıların adresleri yanlış bildirmesinden kaynaklanan konularda Balya Belediyesi hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.

e. Dereceye giren, sergileme alan ve satın almaya değer görülen eserler Balya Belediyesi tarafından bir “Albüm Kitap” olarak yayınlanacak ve bu kitaptan tüm katılımcılara,( Sergileme ve satın almada dahil), TFSF’ye ve fotoğraf sanatı derneklerine birer adet gönderilecektir.

f. Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Balya Belediyesi, Seçici Kurul ve “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Ulusal / Uluslararası Fotoğraf Yarışması Düzenleme Ana Yönergesi” ile TFSF Yönetim Kurulunun kararları geçerlidir.

g. Katılımcılar; http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş, içeriğini anlamış ve hükümleri kabul edip onaylamış sayılırlar. Bu şartname, katılımcının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Katılımcıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

Eserlerin Gönderilmesi Yüklenmesi
a. Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e- posta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.

b. Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.

c. İlgili yarışmaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce siteye üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Aktivasyon linki için e-postanın gelen klasörü veya spam ya da gereksiz klasörü kontrol edilmeli, link içeren e-postanın ulaşmaması halinde bu linke tıklanarak yeniden kod talep edilmelidir.

d. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır. Şifrenin unutulması halinde şifremi unuttum linkinden yeni şifre oluşturulabilir.

e. Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.

f. Katılımda yüklenecek fotoğrafların teknik özellikleri, boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.

g. Yarışmaya katılacak fotoğraflar, JPG/JPEG formatında, 150-300 DPI çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 Mb’den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir. Aksi durumda veya EXIF bilgilerinin bozulmuş olması durumunda, sistem fotoğraf(lar)ın yüklenmesine izin vermeyecektir.

h. Fotoğraflar sisteme yüklenirken açılan formda her fotoğraf için “Fotoğraf Adı”, “Çekildiği Yer” ve “Çekildiği Tarih” bilgisi ilgili alanlara yazılmalıdır. Bu bilgiler katılımcının beyanı olarak esas alınır. Yanlış beyan kural ihlali sayılır.

i. Bir fotoğrafa verilen ismin aynı fotoğraf ismiyle kullanılması önerilir.

j. İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/sss/kategori/yarisma-katilim-tr adresindeki sıkça sorulan sorular incelenmeli çözüm bulunamıyorsa https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/iletisim adresindeki iletişim formu kullanılarak sorun hakkında detaylı bilgi verilmesi gerekmektedir. Bu iletişim formu yalnızca olası sorunların çözümüne yönelik kullanılmalıdır. İletişim formu üzerinden fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılındığı anlamına gelmez.

k. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Balya Belediyesi sorumlu olmayacaktır.

Yarışma Takvimi
Yarışmanın Başlangıç Tarihi: Yayınlandığı andan itibaren yarışma başlar.
Son Başvuru Tarihi: 5 Aralık 2023 23:00 (TSİ) Salı
Jüri Toplantı Tarihi: 9 Aralık 2023 Cumartesi
Sonuç Bildirim Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi
Sergi ve Ödül Töreni Yer ve Saat: Balya Belediyesi tarafından duyurulacaktır.

Yarışma Sekretaryası-İletişim
Balya Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü
Ersin ÇOLAK
Enverpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi No: 1 Balya / BALIKESİR
Tel:+90(266) 486 10 01 , +90(266) 486 11 64 Fax:+90(266) 486 10 16 E-Mail: ersincolak@balya.bel.tr

Yarışma Şartnamesi İçin Tıkayın.
Başvuru İçin Tıklayın.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ