<style>.lazy{display:none}</style>Balıkesir Temalı Ürün Tasarım Yarışması Başvuruları
22.02.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Balıkesir Temalı Ürün Tasarım Yarışması

Balıkesir Temalı Ürün Tasarım Yarışması

Balıkesir Temalı Ürün Tasarım Yarışması

Balıkesir Kent Konseyi Balıkesir Temalı Ürün Tasarım Yarışması Düzenliyor. Ödüllü Yarışmaya 18 Yaşını Doldurmuş Herkes Katılabilir.

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 15 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 10 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 7.500 Türk Lirası
3 Adet Mansiyon Ödülü 2.500 Türk Lirası

Amaç
Balıkesir Kent Konseyi’nin Yürütücülüğünü gerçekleştirdiği, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile Balıkesir’in geleneksel sanatları, zanaatları, somut olmayan kültürel mirası ve şehir kimliğini yansıtan Balıkesir temalı ürün tasarım yarışması düzenlenecektir.

Özel Amaç
Balıkesir’in tarihini, kültürünü, mimari yapısını, sanatsal yönünü, şehir kimliğini yansıtan, geleneksel formların özgün ve çağdaş tasarım uygulamaları ile sürdürülebilir insan, toplum ve çevreye duyarlı ürünler üretilmesini sağlamaktır.

Yarışmanın Adı
Yerel ürünlerin markalaşmasını sağlayarak Dünya’ya tanıtmak, tasarımcılarımızı kadim şehir Balıkesir’in potansiyelinden yararlanarak üretmeye teşvik etmek, şehirde yaşayan herkesin yaşam kalitesine değer katacak ürünler kazandırmak amacıyla düzenlenen bu yarışmanın adı “Tasarımla Balıkesir’i Anlat” Balıkesir temalı ürün tasarım yarışması olarak belirlenmiştir.

Ads

Yarışmanın Konusu
Ürünlerin, Balıkesir’in tarihi, etnografik, mitolojik, arkeolojik, coğrafi, mimari, tarım, hayvancılık ve gastronomik ögeleri, vb. şehir kimliğini temsil edecek nitelikte, seri üretime uygun, çağdaş tasarım ile uygulama tekniklerinin kullanılabileceği yorum ve tasarıma sahip olması istenmektedir.

Üründe kullanılacak malzemeler; şehrin tarihine, kültürüne bağlı kalınarak seçilmesi gerekmektedir. (Örnek: mermer, taş, ahşap, bakır, deri, seramik, cam, kağıt, kumaş, keçe, pamuk vb.) Ancak geleneksel malzemelerin yanı sıra alternatif yardımcı materyaller birleştirilerek de kullanılabilir. (Örnek: metal, deri, plastik vb.)

Yarışma Katılım Şartları

Yarışma Serbest Kategoride gerçekleşecektir,

Katılım için coğrafi sınırlama yoktur,

Yarışmaya 18 Yaşını doldurmuş herkes katılabilir,

Yarışmaya seçici kurul üyeleri dışında herkes katılabilir,

Dijital ve Prototip gönderimlerde 6 haneli rakam ve 1 harften oluşan bir rumuz yazılacaktır, ( örneğin “101010B” ) (EK-1)

Yarışmaya ekip olarak katılmak mümkündür. Ekip katılımında, ekip temsilcisi olarak bir katılımcının belirlenmesi gereklidir. Her bir katılımcı yada ekip temsilcisi, yarışmaya en fazla üç ürünle katılım sağlayabilir,

Yarışma iki aşamalı (dijital ve Prototip ) olarak gerçekleştirilecektir,

Birinci aşama başvuru online sistem üzerinden kabul edilecektir. Başvuruların değerlendirmeye alınması için, https://balikesirkentkonseyi.org/ web adresinde yer alan başvuru formunun eksiksiz doldurulması ve istenen tüm belgelerin sisteme yüklenmesi gerekmektedir,

İlk aşamada, ürünün teknik özellikleri:
•Ürüne ait temel detaylar, (isim, boyut, kullanılan malzeme, üretim tekniği, kullanım senaryosu)
•Ürünün yarışma temasına, amacına nasıl cevap verdiği, (Balıkesir’in değerlerine uygunluğu)
•Malzemesi, yapılış yöntemi vb. hikayesi ile sunulacak ve ürünlerin her açıdan görünmesine olanak sağlayacak en az 4, en fazla 6 fotoğrafın WeTransfer (https:// www.wetransfer.com/) adresinden aktif transfer linki oluşturularak, belirtilen yarisma@ balikesirkentkonseyi.org E-Posta adresine başvuru formu ile birlikte gönderilecektir,

Grafik tasarım kullanılmışsa ilgili vektör ya da tasarım dosyası, kullanılan programa özgü eps, psd, pdf, jpeg gibi formatlar ile proje dosyasına eklenmelidir,

Ürünlerin, varsa orijinal 3d tasarım dosyası ve tasarıma ait fotoğraflar da aynı şekilde WeTransfer üzerinden (yarisma@balikesirkentkonseyi.org ) E-Posta adresine aktif transfer linki oluşturularak başvuru formuna eklenebilir,

WeTransfer ile dosya aktarımı için, aşağıda dosyalar arasında yer alan WeTransfer ile dosya aktarım kılavuzu’ndan yararlanılabilir. Fotoğraflar en az 144 dpi çözünürlüğe sahip olacak şekilde jpg ya da png dosya formatında yüklenmelidir, (EK-2)

Seçici kurul tarafından, dijital ortamda gönderilen görseller ve katılımcı tarafından sağlanacak bilgiler üzerinden, ilk değerlendirme gerçekleştirilerek ikinci aşamaya kalan ürünler belirlenecektir,

İkinci aşamaya, kalan ürünler Prototip olarak ürünün teknik özellikleri (malzemesi, yapılış yöntemi vb.) hikayesi ile Balıkesir Kent Konseyi’ne teslim edilecektir,

Yarışmaya gönderilecek ürün, daha önce bir yarışmaya katılmamış, hiçbir yerde (sosyal medya dahil) sergilenmemiş ve yayınlanmamış olmalıdır,

Katılımcı yada ekip temsilcisi, yarışmaya gönderdiği ürün (ler) in tümüyle kendisine, kendilerine ait olduğunu, gerekli izinlerin alındığını, diğer hususlarla birlikte kabul ve beyan eder. Ödül kazanan tasarımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği tespit edilirse yarışmadan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır;
katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır. Bu yarışmaya başvuran ve yarışmaya kabul edilen her tasarımcı, yarışmanın bütün koşullarını kabul eder ve koşulsuz şartnameye uymayı taahhüt ettiğini beyan etmiş olur,

Yarışmaya gönderilecek ürünler, seçici kurul üyeleri tarafından değerlendirilecektir.
Her seçici kurul üyesi, ürünlere bağımsız olarak puan verecektir. Ürünler seçici kurul tarafından aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilecektir:

Tasarım
a.Ürünlerin tema, kullanılan malzeme ile Balıkesir değerlerinden en az birine temas etmesi,
b.Ürünün tasarım, sanat yönü, üretilebilirliği, kullanılan malzemenin uygunluğu,
c.Ürüne ilişkin bilgilendirme, ürünün hikayesi ve kullanım senaryosu,
d.Ürünün yenilikçiliği,

Yarışmada 1. 2. 3. Ödülü ve Mansiyon Ödülü (3 adet) verilecektir,

Yarışmada ödül alan ürünler, ödül töreninden sonra tasarımcı ya iade edilmeyecektir, Balıkesir Kent Konseyi ‘nde kalacaktır, dereceye giremeyen ürünler kişilere iade edilecektir,

Ödüle değer ürün bulunamaması halinde ödülleri dağıtmamak seçici kurul’un takdirindedir,

Yarışmaya ekip olarak katılım sağlanması durumunda para ödülü ekip temsilcisine verilecektir,

Ürünler Prototip olarak Balıkesir Kent Konseyi yarışma sekretarya adresine gönderilecektir. Yarışmacı ürünü muhafazalı, sağlam
bir şekilde irtibat adresine ulaştırmakla mükelleftir. Gönderimlerden kaynaklanan kargo vb. kayıp ve zararlardan Balıkesir Kent Konseyi sorumlu olmayacaktır. Kargo ile yapılacak ürün teslimlerinde; kargo ücreti, sigorta ve benzeri giderlerle kargo esnasında meydana gelebilecek hasar ve gecikmeler, katılımcıların sorumluluğunda olup, kargoda zarar gören ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yarışma sonunda dereceye giren 1. 2. 3. ödülü ve Mansiyon ödül ( 3 adet) alan ürünün tüm hakları Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Kent Konseyi tarafından basit bir ruhsat şeklinde mali hakları devralınmış gibi işlem görür. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Kent Konseyi dereceye giren ürünlerin görsellerini uzantılı internet sayfalarında, televizyon yayınlarında, internet ve sosyal medya sitelerinde, etkinliklerde ve eğitim faaliyetlerinde afiş, katalog, broşür vb. her türlü tanıtım malzemeleri olarak 5846 sayılı Fikir ve Sanat Ürünleri Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen şekilde; işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkının yanı sıra sergilemek üzere kullanma ve gösterme hakkı da dahil olmak üzere tüm telif haklarına herhangi bir bedel ödemeksizin kullanma hakkına sahip olacaktır. Aday bu hususa herhangi bir itirazda bulunmayacağını ve yasal yollara başvurmak hakkından şimdiden haklarında feragat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

Ayrıca, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Kent Konseyi uygun gördüğü, ödül almayan tasarımlardan, mansiyon ödülü kadar bir bedelle istediği tasarımları ve prototip ürünü seçebilir ve alabilir. Bu takdirde, ödül alan ürünler için geçerli olan tüm hükümler, satın alınan ürün için de geçerli olur.

Yarışmacı (yarışmacı, ekip temsilci tanıtım kartı ) aşağıda belirtilmiş olan bilgileri eksiksiz olarak yazması gerekmektedir. 6698 Sayılı kişisel verilerin korunması kanunu göz önüne alınarak elde edilen veriler Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Kent Konseyi sorumluluğundadır. (EK 3) (EK-4)

1.Adı soyadı
2.İletişim cep telefonu
3.İkametgâh adresi (yazılı olarak verdiği iletişim bilgileri esas alınacaktır, değişiklik olması durumunda sekretarya ya bilgi verilecektir)
4.Doğum tarihi
5.T.C. kimlik no
6.E-Posta
7.Banka Adı
8.Banka Hesap No
9.Banka İban No
10.Rumuz Kodu
11.İmza

Yarışmacı tanıtım kartının eksiksiz doldurulmuş olması, üründe yarışmacı tarafından gönderiden kaynaklanan herhangi bir tahribat olup olmadığı, ürünün şartnameye uygun hazırlanıp, hazırlanmadığına bakılacaktır, uygun olmayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Birinci Aşama Dijital başvuru:
https://balikesirkentkonseyi.org/form/tasarimla-balikesir-i-anlat—balikesir-temali-urun-tasarim-yarismasi.html-WeTransfer E-Posta adresi (yarisma@ balikesirkentkonseyi.org)

İkinci Aşama Prototip başvuru adresi:
Balıkesir Kent Konseyi Hizmet Binası
Atatürk Mahallesi, Eski Kepsut Caddesi no:71/A Karesi/Balıkesir
Karesi / Balıkesir
Tel: 0 266 239 48 42 – 0 534 015 85 24

Yarışma Takvimi
Yarışma Duyuru Tarihi: 15.02.2021
Dijital Tasarım Teslim Tarih Aralığı : 12.04.2021 / 23.04.2021
Ön Değerlendirme Kurul Tarihleri : 26.04.2021 / 30.04.2021
Dijital Sonuçların Açıklanma Tarihi : 03.05.2021
Prototip Ürün Teslim Tarih Aralığı : 06.09.2021 / 17.09.2021
Prototip Seçici Kurul Değerlendirme Tarihleri : 20.09.2021 / 24.09.2021
Sonuçların Açıklanma Tarihi : 30.09.2021
Ödül Töreni Tarihi : 10.10.2021
Sergileme Tarihleri: 10.10.2021 / 20.10.2021

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.
Başvuru Sayfası İçin Tıklayın.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ