<style>.lazy{display:none}</style>
30.05.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

BAİBÜ Öğrenci Mimari Fikir Tasarım Yarışması

BAİBÜ Öğrenci Mimari Fikir Tasarım Yarışması

BAİBÜ Öğrenci Mimari Fikir Tasarım Yarışması

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi BAİBÜ Öğrenci Mimari Fikir Tasarım Yarışması Düzenliyor.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Merkezi Öğrenci Mimari Fikir Tasarım Yarışması

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 25 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 15 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 7.500 Türk Lirası
3 Adet Eşdeğer Mansiyon Ödülü 2 Bin Türk Lirası

Yarışmanın Türü Ve Şekli
Yarışma; Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi tarafından serbest ve tek aşamalı olarak düzenlenen öğrenci mimari fikir projesi yarışmasıdır. Yarışmaya kayıt ve katılım ücretsizdir.

Yarışmaya Katılım Kriterleri
Yarışma, Yükseköğretim Kuruluna bağlı (T.C. ve KKTC’ de yer alan) üniversitelerin lisans öğrencilerine açıktır. Öğrenciler yarışmaya bireysel olarak katılabilecekleri gibi ekip halinde de katılabilirler. Yarışma sürecinde birlikte çalışmanın disiplinler arası ilişkiyi güçlendirecek bir deneyim yaratacağı öngörüsüyle, yarışmaya ekip olarak girilmesi tavsiye edilmektedir.

Ads

Ekipler en fazla 3 yarışmacı ile sınırlı olmalıdır. Ekip temsilcisinin Mimarlık Bölümü lisans öğrencisi olması zorunludur. Ekipte yer alacak diğer öğrenciler, farklı bölümlerde öğrenim görüyor olabilir. Katılımcıların lisans öğrenimlerini sürdürdüklerine dair öğrenci belgesi sunması zorunludur.
Yarışmaya kaydolmak için “Ön Başvuru Formu” Son Başvuru Tarihine kadar yarismayitdb@gmail.com adresine gönderilmelidir.
Yarışmaya ilişkin sorular “Son Soru Sorma Tarihine” kadar yarismayitdb@gmail.com adresine gönderilmelidir. Soruların yanıtları yarışmacıların e-mail adreslerine gönderilecek ve www.yitdb.ibu.edu.tr adresinde yayımlanacaktır.

Yarışmacıların Uymak Zorunda Olduğu Esaslar
Projenin ve raporun herhangi bir yerinde eserin sahibini belirten işaret bulunması ve/veya kimlik dosyasının veya içeriğinin eksik olması durumunda; jüri kararı ile tutanağa geçirilmek koşuluyla, proje yarışmadan çıkarılır.

Yarışmaya katılan projede özgün ve daha önce başka bir yerde yayınlanmamış veya başka bir yarışmada ödül almamış olma şartı aranmaktadır. Bunun aksi bir durumun tespiti ve bu tespitin jüri üyelerinin nitelikli çoğunluğu tarafından onaylanması halinde, proje yarışmadan çıkarılır. Proje ödül kazandıysa, ödülün tamamı yarışma organizasyonuna iade edilir. Yarışma jürisi danışman, asil ve yedek üyeleri, raportörler ile yarışmayı açan kurum birimi yöneticilerinin birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamazlar.

Yarışmanın Konusu Ve Yeri
Yarışmanın konusu, Uluslararası öğrenci hareketliliği dolayısıyla üniversiteye gelen öğrencileri bir araya getiren ve üniversitedeki yaşamlarına uyum sağlamalarını sağlayan Uluslararası Öğrenci Merkezi Binası tasarlanmasıdır. Yarışma alanı, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi merkez yerleşkesi İzzet Baysal kampüsü içerisinde Bolu Merkez 151 Ada 1 nolu parseli içerisindeki alandır.

Uluslararası Öğrenci Merkezi Öğrenci Mimari Fikir Projesi’nde dikkat edilmesi gereken tasarım ilkeleri şunlardır;

• Arsanın bulunduğu alandaki yakın çevre yapıları ile olan sınır ve ilişkilerin düşünülmesi ve genel kampüs mimari diline uygun bir tasarımın gerçekleştirilmesi,
• Kullanıcıların alana ulaşım senaryolarının düşünülmesi,
• Yapı çevresinde kamusal alan kullanımları düşünülerek kullanıcı hareketliliğinin, toplanma ve dağılma gibi kullanımlara cevap verebilecek nitelikte peyzaj düzenlemelerinin oluşturulması,
• Zaman içerisinde değişen ihtiyaçlara uyum sağlayabilecek esnek bir tasarım çözümünün sunulmasıdır.

Yarışma İletişim Bilgileri
İletişim Adresi: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlük İdari Birimler Binası Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Sekreterliği Gölköy Kampüsü – BOLU
Telefon: 0 (374) 253 4509
Faks: 0 (374) 253 4644
Email: tasarim.yarismasi.baibu@gmail.com

Yarışmacılara Verilecek Bilgi Ve Belgeler
1- Yarışma Şartnamesi
2- Hâlihazır Harita
3- İmar Durum Belgesi
4- Plankote
5- Altyapı Paftası
6- Maket alan sınırları
Yarışmacılar, ön başvuru formunu, yarışma şartnamesini, belirlenen alanın dwg formatında plankotesini, alanın güncel fotoğraflarını ve hava resimlerini www.yitdb.ibu.edu.tr adresinden indirebilirler. Yarışmada, yer görme zorunluluğu yoktur; ancak jüri, yarışmacıların yer görmelerini önermektedir.

Mimari Program Bilgisi
Oturum alanı yaklaşık 800 metrekare olacak şekilde Zemin +1 kat alanına sahip toplam 1600 metrekare yapı alanına sahip öğrenci topluluklarını bir araya getirecek bir mimari tasarım kurgusu beklenmektedir. Söz konusu tasarım içinde fuaye ve karşılama alanı, 100-150 kişilik konferans ve toplantı salonu, 50 kişilik toplantı odası, 8 birimlik 2 kişilik açık ofis alanı, 4 adet 2 kişilik ofis, İdari birimler- 1 adet makam odası- 2 adet yardımcı- 1 adet sekreter- 1 adet idari toplantı odası- 1 adet arşiv, Mutfak, Mescit, Teknik Alanlar, Depo ve WC (bay-bayan-engelli-temizlik odası) birimleri yer almalıdır.

Yarışmacılardan Teslim Sürecinde İstenenler
Kavramsal Şemalar ve Diyagramlar
Tasarımın çıkış noktasını ve temasını ifade eden; üniversiteyi, kentin tarihi, doğal veya kültürel özellikleriyle bağdaştıran konsept yaklaşımını anlatan kavramsal şemalar ve diyagramlar. Kampüs ile ilişkiyi ve çevresel yaklaşımları anlatan şematik gösterimler.

Vaziyet Planı, Planlar, Kesitler, Görünüşler (Ölçek 1/1000 – 1/500)
Tasarlanan üniversite giriş kapısına ait 1/1000 ölçekli tasarımın tüm kampüs ile ilişkisini gösteren (yarışma alanının tamamının kamusal alan ilişkilerini gösterecek biçimde) vaziyet planı, 1/500 ölçekli alan yaklaşım ve yerleşim kararlarını gösteren vaziyet planı (çevre ilişkilerini, araç yaya ulaşımını, kamusal alanları ifade edecek biçimde). Tasarımı tanımlayacak 1/500 ölçekli alan ve çevresini içeren, siluetler.

Planlar Kesitler Görünüşler (Ölçek 1/200)
1/200 ölçekte kat planları, en az iki kesit ve bütün cephelere ait görünüşler (tasarımı ifade edecek nitelikte ve sayıda olmalıdır).

Üç Boyutlu Görseller
Tasarımı en iyi şekilde ifade eden üç boyutlu görselleri paftaya yeterli sayıda eklenmelidir.

Maket
1/500 ölçekte alanı ve tasarımı anlatan maket üretilmesi beklenmektedir. Maket görsellerine ana paftada yer verilmemesi sadece A4 rapor içinde okunaklı bir biçimde yer verilmesi istenmektedir. Jüri değerlendirmesi sonucu sergi aşamasına seçilen projelerin maketlerinin elden teslimi istenecektir.

Proje Raporu
Tasarımın kavramsal ana fikrini ve genel yaklaşımını anlatan rapor A4 boyutunda dijital ortamda yazılarak ayrı PDF olarak kaydedilecektir. Yukarıda belirtildiği gibi maket görsellerinin A4 rapora eklenmesi gerekmektedir.

Proje Teslim Şekli
• Yarışmanın teslimi dijital ortamda gerçekleştirilecektir.
• Pafta yatay dikey A0 boyutunda olmalı, tüm çizim ve görseller tek bir pafta üzerinden yerleştirilmelidir. A0 pafta tasarımı PDF formatta teslim edilmelidir. Her bir pafta boyutu en fazla 25 mb büyüklüğünde olmalıdır.
• Pafta üzerinde kimlik belirleyici herhangi bir yazı ve işaret bulunmamalıdır.
• Proje raporu A4 boyutunda PDF formatında kaydedilmiş olmalıdır.
• Rumuz bir harf ve 5 rakamdan oluşmak üzere toplam 6 haneli olmalıdır. (Örnek: A15862) Rumuzda kullanılan karakterler tekrarlanmamalı ve sıralı olmamalıdır.
• A0 paftanın sağ üst köşesinde yer almalı, 1×5 cm ölçülerinde olmalıdır. Ayrıca proje raporunun da sağ üst köşesinde rumuz eklenmelidir.
• Yarışmaya katılacak tüm ekipler, projelerinin tüm belge ve paftalarını, klasör adı rumuz karakterlerinden oluşacak tek bir dosya içerisinde “.zip” veya “.rar” formatlarında, tasarim.yarismasi.baibu@gmail.com adresine “www.wetransfer.com” aracılığı ile mail olarak göndereceklerdir.
• “.zip” veya “.rar” içerisinde;
• rumuz_pafta,
• rumuz_rapor, bulunmalıdır.

Yarışma Takvimi

Yarışmanın İlanı ve Ön Kayıtlarının Başlaması08 Haziran
Yarışmaya İlişkin Soruların Sorulması için Son Tarih15 Haziran
Soruların Cevaplanması ve Yayınlanması22 Haziran
Ön Kayıtlar için Son Tarih29 Haziran
Dijital Ortamda Teslim için Son Tarih5 Ağustos
Sonuçların Açıklanması12 Ağustos
Projelerin Sergilenmesi, Kolokyum ve Ödül TöreniSonuçların açıklanması ile birlikte sergileme, kolokyum ve ödül töreninin tarih ve şekli ile ilgili bilgiler www.ibu.edu.tr adresinden ilan edilecektir.

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ