<style>.lazy{display:none}</style>Aydın Boysan Fikir Proje Yarışması Sınırları Kaldırmak : Kavuşma
29.02.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Aydın Boysan Fikir Proje Yarışması

Aydın Boysan Fikir Proje Yarışması

Aydın Boysan Fikir Proje Yarışması

Aydın Boysan Fikir Proje Yarışması Başvuruları. Yarışmaya Türkiye Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Mimarlık Öğrenimi Gören Lisans Ve Yüksek Lisans Öğrencileri Katılabilir.

Aydın Boysan Proje Fikir Yarışması-1: “Sınırları Kaldırmak: Kavuşma” Yarışması’nda 21 Mayıs 2021 olan proje teslim tarihi, Türkiye genelinde ilan edilen tam kapanma koşulları ve salgın tedbirleri kapsamında, 4 Haziran 2021 tarihine ertelenmiştir.

Değerlendirme konferansı, kolokyum ve ödül töreninin yüz yüze yapılması düzenleyici kurumlar tarafından önemsenmektedir. Bu nedenle, güncellenen yarışma takvimi çerçevesinde değerlendirme konferansı, aynı zamanda Aydın Boysan’ın 100.Doğum günü de olan 17 Haziran 2021 tarihinde yapılacak olup, çevrimiçi veya yüz yüze yapılması pandemi koşullarına bağlı olarak ilerleyen tarihlerde duyurulacaktır.

Yine kolokyum ve ödül töreninin Fındıklı’da Fındıklı halkının katılımıyla yüz yüze yapılması düşünüldüğünden, yer ve tarih bilgisi daha sonra ilan edilecektir.

Yarışmanın Amacı:
Rize Fındıklılı (Viçeli) olan ,mimar, yazar ve gazeteci Aydın Boysan’ın anısını ve savunduğu değerleri yaşatmak üzere, Fındıklı Belediyesi’nin kentsel ve mekânsal düzenlemelerini ortak akıl ile inşa etmek için AYDIN BOYSAN Proje Fikir Yarışmaları planlanmıştır.

Ads

Aydın Boysan Kimdir?
Aydın Boysan Viçeli.1939 yılında Pertevniyal Lisesi’ni, 1945’te İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’ni (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin Mimarlık Bölümü’nü) bitirdi. Mesleğini 1999’a kadar ara vermeden sürdürdü. Türkiye Mimarlar Odası’nın kurucuları arasında yer aldı; yönetim kurulu üyesi, ilk genel sekreteri ve İstanbul Şube başkanı oldu. 1945 yılında başladığı mimarlık mesleğine 2000 yılına kadar fiilen devam eden Aydın Boysan, mimar olarak çalıştığı 55 yıl boyunca 1.5 milyon metrekare bina tasarlamıştır.1957-1972 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde ders verdi. Ulusal ve uluslararası mimarlık yarışmalarında ödüller kazandı. Kendi kitaplarını basmak için Bas Yayınları’nı kurdu. Aralıksız olarak on yıl Hürriyet ve üç yıl Akşam gazetelerinde köşe yazıları yazdı.5 Ocak 2018 tarihinde 97 yaşında vefat etti.

Yarışmanın Konusu
Deniz dolgusu üzerine inşa edilen Samsun’dan Sarp Sınır kapısına kadar uzanan 542 km’lik Karadeniz sahil yolu insanların denizle buluşmasında bariyer/sınır oluşturmaktadır. Deniz ile kent arasındaki bağlantıyı koparan sınırları kaldırmak, kentlilerin denizle buluşmasını sağlayacak projeler elde etmek üzere hazırlanan proje fikir yarışması, Rize Fındıklı Belediyesi ile TMMOB Mimarlar Odası Şubeleri tarafından düzenlenmektedir.

Karadeniz Bölgesi’nde, 1987 yılında yapımına başlanan ve 20 yılda tamamlanarak 2007 yılında ulaşıma açılan 542 kilometre uzunluğundaki Karadeniz Sahil Yolu, aynı zamanda nehirlerin denize ulaşması için de bir engel oluşturarak sel taşkınlarının ve afetlerin nedeni olmaktadır. Bu kapsamda, coğrafyayı ikiye bölen sınır yolun yaratığı kopuşa karşı bir kavuşma hattı oluşturulması için Fındıklı sahil sınırında kent ile denizi buluşturacak yaya ağırlıklı çözümler üretilmesi yarışmanın ana konusudur.

Yarışmayı Düzenleyen Kuruluş
Sınırları Kaldırmak: Kavuşma Aydın Boysan Proje Fikir Yarışması, TMMOB Mimarlar Odası Adana Şubesi, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, TMMOB Mimarlar Odası Antalya Şubesi, TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi, TMMOB Mimarlar Odası Denizli Şubesi, TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi, TMMOB Mimarlar Odası Gaziantep Şubesi, TMMOB Mimarlar Odası Giresun Şubesi, TMMOB Mimarlar Odası Hatay Şubesi, TMMOB Mimarlar Odası Kayseri Şubesi, TMMOB Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi, TMMOB Mimarlar Odası Mersin Şubesi, TMMOB Mimarlar Odası Van Şubesi ve Rize Fındıklı Belediyesi tarafından düzenlenmektedir.

Yarışmanın Türü Ve Biçimi
Karadeniz Sahil Yolu üzerinde Rize’nin Fındıklı İlçesi sınırları içerisinde denizle kentlilerin buluşturulması amacıyla yaya ağırlıklı fikir projelerinin elde edilmesi için “TMMOB Mimarlar Odası Yarışmalar Yönetmeliği” esas alınarak, serbest, ulusal ve tek kademeli olarak yarışmaya çıkarılmıştır.

Yarışmaya Katılım Esasları

Katılım Esasları
1) Yarışma Türkiye’de ve KKTC’de mimarlık öğrenimi gören lisans ve yüksek lisans öğrencilerine açıktır. Yarışmaya farklı disiplinlerden bir ekip halinde girilmesi durumunda ekip içinde en az bir kişinin mimarlık bölümü lisans ya da yüksek lisans öğrencisi olması gerekmektedir. Yarışmaya katılım için yarışmanın ilan edildiği Aralık 2020 tarihinde üniversitelerin lisans/yüksek lisans bölümlerinde öğrenci olmak esastır.

2) Yarışmacıların TMMOB Mimarlar Odası Öğrenci Üyesi olmaları/yüksek lisans öğrencilerinin Mimarlar Odasına üye olmaları, yarışmaya farklı disiplinlere bağlı katılımcılardan oluşan bir ekip olarak katılım durumunda, diğer katılımcıların da TMMOB’ye bağlı meslek odalarına kayıtlı öğrenci üye/üye olmaları gerekmektedir. (TMMOB çatısı altında yer almayan meslek disiplinleri için bu şart aranmayacaktır.)

3) Yarışmacıların yarışma şartnamesinin VI. Maddesinde yer alan kayıt işlemlerini gerçekleştirmiş olmaları,

4) Yarışmacıların yarışma şartnamesinin IX. Maddesinde istenenleri tam olarak teslim etmeleri şarttır.

5) Yarışmaya katılamayacak kişiler şunlardır;
a) Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları, ortakları arasında olanlar,
b) Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemi hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar,
c) Jüri üyelerini ve raportörleri öneren, belirleyen ve/veya atayanlar arasında olanlar,
d) Jüri üyeleri ve raportörler ile bunların birinci dereceden akrabaları, ortak, yardımcı ve çalışanları arasında olanlar,
e) Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılanlar.
6) Yarışmaya ekip olarak katılanların her biri yukarıdaki koşullara uymalıdır ve her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludur.
7) Bu şartlara uymayanlar, proje teslim etmiş olsalar bile, yarışmaya katılmamış sayılırlar.

Yarışmaya Kayıt İşlemleri
Yarışmaya kayıt ve katılım ücretsizdir.
• Yarışmaya kayıt işlemleri http://kavusma.aydinboysanfikirproje.org bağlantısı üzerinden 6 Mart 2021 saat 17.00’ye kadar yapılacaktır.
• Kayıt başvurularında aşağıdaki bilgilerin eksiksiz doldurulması gerekmektedir:
Kayıt yaptıran yarışmacı adayının adı, soyadı, TC kimlik numarası, mesleği / bölümü ve üniversitesi, eğitim durumu (lisans/yüksek lisans), açık adresi, telefon numarası, e-posta adresi; (Yarışmaya bir ekip olarak girilmesi durumunda, bütün ekip üyelerinin kayıt yaptırması gereklidir. Buluşmaya ekipler adına en az bir kişi katılım göstermelidir.)
• 13 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilecek Aydın Boysan Proje Fikir Yarışması Sınırları Kaldırmak:Kavuşma buluşmasına katılım için kayıt yaptırması ve yer görme ile birlikte gerçekleştirilecek etkinliklere katılarak, etkinlik katılım belgesi alması zorunludur. Yer görmeye ekipler adına en az bir kişi katılım sağlamalıdır. Bu buluşma pandemi koşulları kapsamında o tarihteki duruma göre yeniden programlanabilir.

Şartname Ve Eklerinin Temini
Yarışmaya katılmak isteyen yarışmacılar “Sınırları Kaldırmak:Kavuşma” Aydın Boysan Proje Fikir Yarışması şartnamesini ve eklerini http://kavusma.aydinboysanfikirproje.org üzerinden ücretsiz olarak temin edebilirler.

Ödüller
Jürinin yapacağı değerlendirme sonucunda seçilen projelere 6 eşdeğer ödül verilecektir.
Yarışma sonunda jürinin değerlendirmesine göre eşdeğer ödüle layık görülen proje ekipleri, ödül olarak Fındıklı Belediyesi’nin MECİ/dayanışma programı kapsamında 1 hafta boyunca Fındıklı yaylalarında tatil kazanacaklardır. Eşdeğer ödüle layık görülenlerin tatil programları Fındıklı Belediyesi tarafından hazırlanacak ve karşılanacaktır.

Değerlendirme Konferansı, Sonuçların Açıklanması, Kolokyum Ve Ödül Töreni
• Jüri tarafından belli sayıda proje Değerlendirme Konferansına seçilecek ve yarışmacılar tarafından 5 Haziran 2021 tarihinde fikir projelerinin sunuşları Fındıklı’da gerçekleştirilecektir. Değerlendirme Konferansı’nda sunuşlar, jüri üyelerinin, kamuoyunun ve politik aktörlerin de katılımı ile herkese açık bir ortamda gerçekleştirilecek, sunulan fikirler için tartışma ortamı yaratılacaktır. Değerlendirme Konferansı tartışmalarından sonra ödüller için son değerlendirme jüri tarafından yapılacaktır.
• Yarışmaya katılan bütün projeler sergilenecektir.
• Kolokyum 15 Haziran 2021 Pazartesi günü gerçekleştirilecektir. Ödül kazanan ve yarışmaya katılan tüm projeler ve yarışmacılar ödül töreninde Fındıklı’da toplanacak ve aynı zamanda sanal olarak tüm projeler web sayfası üzerinden yayınlanacaktır.
• Sergi ve ödül töreni kamuoyuna yaygın şekilde duyurulacaktır.

Yarışma Şartnamesi Ve Kayıt İçin Tıklayın.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ