<style>.lazy{display:none}</style>
21.04.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

ATO Takvim Tasarım Yarışması

ATO Takvim Tasarım Yarışması

ATO Takvim Tasarım Yarışması

Ankara Ticaret Odası ATO Takvim Tasarım Yarışması Başvuruları Elden, Posta Yada Kargo Yolu İle Yapılabilecek.

Yarışmaya Ankara İlindeki Kamu Ve Vakıf Üniversitelerin İletişim Fakülteleri, Görsel İletişim Tasarım Bölümü, Görsel Sanatlar Ve Tasarım İle Grafik Tasarım Alanlarında Eğitim Gören Öğrenciler Katılabilir.

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 7.500 Türk Lirası
3 Adet Mansiyon Ödülü 2.500 Türk Lirası

Yarışma şartnamesine göre, Ankara Ticaret Odası logosunun, tasarım üzerinde görünür ve uygun bir yerde yer alması, ayrıca Ankara Ticaret Odası’nın 95. yıl logosunun da takvimde kullanılması gerekiyor. Söz konusu logolar, https://www.atonet.org.tr/ato-ya-bakis/kurumsal-kimlik adresinden temin edilebilecek.

Katılımcılar, ıslak imzalı katılım formunu doldurarak Ankara Ticaret Odası Kurumsal Danışmanlık ve Medya İlişkileri Müşavirliği’ne elden, kargo veya posta yolu ile gönderebilecekler. Katılım formu bulunmayan tasarımlar değerlendirmeye alınmayacak. Başvurular, katılım formu, öğrenci kimlik fotokopisi veya güncel öğrenci belgesinin orijinali ve şartname ile yapılacak. Yarışma şartnamesi ve katılım formu http://takvimyarismasi.atonet.org.tr adresinden temin edilebilecek.
Seçici Kurul, üç akademisyen, sanatçı ve reklamcı ile dört Ankara Ticaret Odası temsilcisinden oluşacak. Yarışmanın sonuçları 7 Kasım 2018 tarihinde http://takvimyarismasi.atonet.org.tr adresinden duyurulacak. Ödül töreni ise 23 Kasım 2018 tarihinde gerçekleştirilecek.

Ads

Bu yarışmanın konusu; yerli ve milli üretim, üretici, tüketici ve aracı arasındaki değiş-tokuş olgusunu, ticaret ve ticareti, Ankara’nın tarihi ve kültürel değerleri ekseninde ortaya koyan bir duvar takvimi tasarımıdır.
Bu yarışmanın amacı, Ankara Ticaret Odası’nın kurumsal kimliği üzerinden misyonuna ve vizyonuna uygun olarak Ankara’nın kültürel ve tarihi değerlerini ticaret vurgusuyla ortaya koyan duvar takvimi tasarımının yapılmasıdır. Buna bağlı olarak tasarlanacak duvar takvimi farklılık ve farkındalık sağlayacak, özgün ve ilgi çekici bir mecra olarak değerlendirilmelidir.

Yarışma Koşulları

Genel Hususlar

• Yarışma, Ankara’daki kamu ve vakıf üniversitelerinin İletişim Fakülteleri, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, Görsel Sanatlar ve Tasarım Bölümü, Grafik Tasarım alanlarında eğitim gören ön lisans ve lisans öğrencilerinin katılımına açıktır.

• Yarışmacılar, yarışmaya sadece bireysel olarak katılacaklardır. Her tasarımcı herhangi bir yarışmada (sosyal medya, youtube vb. platformlarda düzenlenen yarışmalar da dâhil) ödül almamış ya da sergilenmemiş bir ( 1 ) adet eser ile katılabilir.

• Ankara Ticaret Odası (ATO) logosunun, tasarım üzerinde görünür ve uygun bir yerde yer alması gerekmektedir. Ayrıca Ankara Ticaret Odası’nın 95. yıl logosu da takvimde kullanılmalıdır. İlgili logolar https://www.atonet.org.tr/ato-ya-bakis/kurumsal-kimlik adresinden temin edilebilir.

• Katılımcılar, eserlerinin özgün olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. Bu konuda çıkacak bir anlaşmazlık ve tereddüt durumunda tüm sorumluluk başvuru sahibine aittir.

• Yarışmanın tamamlanmasından sonra da olsa dereceye giren tasarımların özgünlüğü ile ilgili (kopya, çalıntı vb.) oluşabilecek her türlü hukuki ve mali sorumluluktan yarışmacı sorumludur.

• Katılımcıların, ıslak imzalı katılım formunu doldurarak Ankara Ticaret Odası’na teslim etmeleri zorunludur. Formu dolduran ve teslim eden katılımcılar yarışma şartname hükümlerini de aynen kabul ederler.

• Katılım formunu teslim eden katılımcılar, yarışmaya katıldıkları eserlerin, özgün ve kendilerine ait olduğunu, bu eser ya da eserlerin daha önce hiç bir yerde sergilenmediğini, hiç bir yarışmaya katılmadığını kabul etmiş sayılır. Katılım formu bulunmayan tasarımlar değerlendirmeye alınmayacaktır. (Bu şartları taşımayan tasarımlar, ödüle veya sergilemeye değer görülmüş olsalar bile yarışma dışı bırakılır.)

• Başvuru eserinin daha önce herhangi bir yarışmalı sergiye (sosyal medya, youtube vb. platformlarda düzenlenen yarışmalar da dâhil) katılmış olduğunun tespiti halinde ilgili eserin adaylığı/başvurusu derhal iptal edilecektir. Ayrıca esere ait görseller belge niteliği taşıyacağından görsellerde herhangi bir düzenleme yapılmamalı, görseller ile eserin aslı uyumlu olmalıdır. Bu hususların ödül kazanıldıktan sonra tespiti halinde aday kazandığı para ödülünü (yasal faizi ile) ve katılım belgesini iade ile mükellef olacaktır.

• Seçici Kurul, değerlendirme aşamasında gerekli gördüğü takdirde yarışma sekretaryası aracılığıyla katılımcılardan ek bilgi veya eserin farklı görsellerini talep edebilecektir.

• Kazanan tasarımın sahibinden takvimlerin dağıtımında kullanılacak karton çanta için takvim tasarımı ile aynı kurumsal yapıda ve dilde ayrıca tasarım istenecektir. Bu tasarımlar yarışmada sunulmayacaktır.

• Seçici kurul, gerek gördüğünde tasarım sahibinden tasarım üzerinde değişiklik yapmasını isteyebilir. Bunun için Ankara Ticaret Odası tarafından ilan edilen ödül tutarı dışında bir ödeme yapılmaz.

• Takvim çalışmalarında renk ve teknik kullanımda herhangi bir sınırlama yoktur. Ancak dört renkli (CMYK) ofset baskı teknolojisi ile elde edilebilen renklerin dışına çıkılmamalıdır. Çalışmalar 300 dpi çözünürlükte olacaktır.

• Tasarımın ölçüsünde ve takvimin kullanım şeklinde herhangi bir sınırlama olmayacaktır.

• Tasarımların dijital orijinali, Adobe Illustrator (.ai) veya Photoshop (.eps) veya Photoshop (.psd ) veya Photoshop (.tiff) versiyonlarından biri ile program uzantısı belli olacak, layerları açık olacak şekilde çalışılmalıdır.

• Ödül alan tasarımların dijital orijinali, yarışma sonuçları ilan edildikten sonra, seçici kurul tarafından istenecektir. Çalışma orijinali herhangi bir sıkıştırma yapılmadan, fontlar convertlenerek CD, DVD veya USB kaydı yapılıp teslim edilmesi gerekmektedir.

• Seçici Kurul, değerlendirme sonunda ödüle değer tasarımları yedekleri ile birlikte seçecektir. Yedek tasarımlar, asile geçmediği takdirde herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

• Ödüle değer eser bulunamaması halinde ödülleri dağıtmamak seçici kurulun takdirindedir.

• Ankara Ticaret Odası, seçici kurulun seçtiği tasarımları kullanıp kullanmama hakkını saklı tutar.

• Taahhütlerin yerine getirilmemesi, başvuru formunda belirtilen bilgilerin doğru olmaması veya şartnameye aykırılık olduğunun Ankara Ticaret Odası tarafından tespit edilmesi halinde, ödeme yapılmaz, yapılmış bir ödeme var ise yasal faizi ile Ankara Ticaret Odası’na iadesi istenir.

• Katılımcılar, yarışma katılım formunu imzalayarak yarışma şartnamesinin tüm koşullarını ve seçici kurul kararlarını kabul etmiş sayılırlar.

• Ankara Ticaret Odası gerekli gördüğü takdirde, yarışma takvimi üzerinde değişiklik yapabilir veya yarışmayı iptal edebilir.

Başvuru Koşulları

• Başvurular; katılım formu, öğrenci kimlik fotokopisi veya güncel öğrenci belgesinin orijinali ve bu şartname ile yapılacaktır.

• Katılım formu ve şartname http://takvimyarismasi.atonet.org.tr adresinden temin edilebilir.

• Başvurular Ankara Ticaret Odası-Kurumsal Danışmanlık ve Medya İlişkileri Müşavirliği’ne (Söğütözü Mahallesi 2180. Cadde No: 5/A Çankaya-ANKARA) elden teslim edilebileceği gibi kargo veya posta yolu ile de gönderilebilecektir. Belirtilen son başvuru tarihinden sonra getirilen/gönderilen tasarımlar yarışmaya dâhil edilmeyecektir. Elektronik ortamda yapılan başvurular kabul edilmeyecektir

• Tasarımlar üzerinde sadece rumuz bulunacaktır. Tasarımlar üzerinde yarışmacının kimliğini belirten ad, imza vb. işaretler bulunamaz. Bu tip ayrıştırıcı unsur bulunduran çalışmalar yarışma dışı bırakılır.

• Yarışma şartnamesinin her bir sayfası imzalanarak bir zarfın içerisine konulacak ve zarfın üzerine 8 harf/rakamdan oluşan rumuz ve “FORMLAR” kelimesi yazılacaktır.

• Tasarımlar da ayrı bir zarfa konulacak ve bu zarfın da üzerine aynı rumuz ve “TASARIMLAR” yazılacaktır. Aynı şekilde teslim edilen dijital kopyaların (USB, CD) üzerine de rumuz ve “TASARIMLAR” yazılacaktır.

Yarışma Detayları Ve Kalıtım Formu: http://takvimyarismasi.atonet.org.tr

Başvuru Tarihleri:
3 Ekim – 31 Ekim 2018
Yarışma Sonuçları 7 Kasım 2018 Tarihinde Açıklanacak.
Yarışmanın Ödül Töreni 23 Kasım 2018 Tarihinde Yapılacak.

Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından, üniversite öğrencilerini girişimciliğe özendirmek amacıyla düzenlenen “Takvim Tasarım Yarışması”nın sonuçları açıklandı. 7 kişilik Seçici Kurul tarafından değerlendirilen tasarımlar arasında birincilik ödülüne layık tasarım bulunamadı, yarışmada üç kişiye mansiyon ödülü verildi.
MANSİYON ÖDÜLÜ ALANLARIN LİSTESİ:
Anı Su YILDIRIM
Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü
Beyza ÜNSAL
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü
Mustafa Furkan MIZIKACI
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ