<style>.lazy{display:none}</style>
21.05.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması

ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması

13. ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması

Akdeniz Tekstil Ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması Düzenliyor.

ATHİB 13. Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması

Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ATHİB) tarafından tekstil ve moda tasarımı alanındaki öğrencileri; yaratıcı, yenilikçi ve özgün tasarımlarıyla öne çıkararak tekstil sektörüne kazandırılmak üzere desteklendiği “dokuma kumaş” alanında düzenlenen bir tasarım yarışmasıdır.

Yarışmayı Düzenleyen Kurum: Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ATHİB)
Yarışma Türü: Tasarım Yarışması
Yarışmanın Kapsamı: Türkiye Geneli
Kimler Katılabilir: Üniversitelerin Tekstil Ve Moda Tasarımı, Tekstil Tasarımı, Moda Ve Tekstil Tasarımı, Tekstil Mühendisliği Bölümlerinde Okuyan T.C Vatandaşı Olan Lisans Öğrencileri İle Bu Bölümlerden Son 1 Yıl İçerisinde Mezun Olanlar
Başvuru Şekli: Online

Yarışmanın Amacı
Akdeniz Tekstil Hammaddeleri İhracatçılar Birliği (ATHIB) tarafından on üçüncü (13.) kez düzenlenecek olan yarışmanın öncelikli amacı; tasarımcı adayı öğrencilerin, yetenek, bilgi ve beceriyi ürüne dönüştürebilecekleri tasarım ve endüstriyel üretim içeren süreçlerle mesleki gelişimlerine katkı sağlamak ve deneyim kazandırmaktır. ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması, tekstil sektörünün ihracat gücünü güç katmak hedefi ile tekstil ve moda tasarım alanındaki öğrencilere kendilerini ifade etme şansı vererek, cesaretlendirmek; yenilikçi, yaratıcı ve özgün tasarımlarının işletme ortamında üretimlerini yapacakları bir deneyim yaşatarak mesleki gelişimlerini desteklemek amaçlanmaktadır.

Ads

Yarışma Ödülleri

Para Ödülleri
Birincilik Ödülü 300 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 225 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 150 Bin Türk Lirası

Yurt Dışı Eğitim Ödülü
ATHİB 13. Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması’nda dereceye giren yarışmacılara 5973 Sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar çerçevesinde Ticaret Bakanlığı tarafından yapılacak olan değerlendirme sonrasında Bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde 1 (bir) yıl süre ile Yurtdışında Eğitim imkânı verilecektir.
Bahse konu tebliğe https://ticaret.gov.tr/ adresinden ulaşılabilmektedir.

Yabancı Dil (Online) Eğitim Ödülü
İlk üçe kalarak derece alan finaliste, ATHİB tarafından belirlenecek süre ve şartlarda yabancı dil eğitim ödülü verilecektir.

Masaüstü Numune Dokuma Tezgahı
Finale kalan 10 finalistin tamamına 16 çerçeve masaüstü numune dokuma tezgâhı hediye edilecektir.

*Daha önce finale kalarak masaüstü numune dokuma tezgâhı hediyesini alan finalistlere ikinci bir tezgâh verilmeyecektir.

Kimler Katılabilir
“ATHİB- 13. Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması”na; Üniversitelerin Tekstil ve Moda Tasarımı, Tekstil Tasarımı, Moda ve Tekstil Tasarımı, Tekstil Mühendisliği bölümlerinde okuyan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Lisans öğrencileri ile bu bölümlerden son 1 yıl içerisinde mezun olanlar başvuru yapabilir. Ayrıca Üniversite enstitülerinin Tekstil Tasarımı, Tekstil ve Moda Tasarımı, Moda ve Tekstil Tasarımı programlarında Yüksek Lisans düzeyinde öğrenci olanlar da katılabilir.

Aynı yıl içinde herhangi bir tasarım yarışmasına takım olarak başvuru yapan tasarımcı (öğrenciler/mezunlar) bireysel olarak yarışmaya başvuru yapabilirler.

Yüksek Lisans düzeyinde öğrenci olan ancak beraberinde akademik kadroda görevli olanlar yarışmaya başvuru yapamaz.

ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması’nda daha önce 2. kere finale kalmaya hak kazanmış, final sürecini tamamlamış finalistler 3. kez yarışmaya başvuru yapamazlar.

Ticaret Bakanlığının desteklediği ve İhracatçı Birliklerinin düzenlediği tasarım yarışmalarından birinden sadece para ödülü alan yarışmacı aynı yıl İhracatçı Birliklerinin düzenlediği diğer tasarım yarışmalarına katılamaz.

ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması’nda finale kalan yarışmacılar aynı anda herhangi bir tasarım yarışmasında final süreci yürütemez.

Birliklerin düzenlediği tasarım yarışmalarına katılımın çeşitlendirilmesi adına Ticaret Bakanlığının desteklediği ve İhracatçı Birliklerinin düzenlediği bir tasarım yarışmasında dereceye giren (1.2.3.olan) yarışmacı bir daha Birliklerin düzenlediği tasarım yarışmalarına katılamaz.

Teknik Şartlar Nelerdir?

• Yarışmada bu yıl birlik bünyesindeki firmaların öncülüğünde ve sezon trendleri doğrultusunda ana bir TEMA belirlenecek, yarışmacıdan bu ana TEMA doğrultusunda kendi belirleyeceği alt bir tema ile başvuru yapması istenecektir.

• Yarışmacı başvuru dosyasında yer almak üzere A3 boyutunda bir TEMA PAFTASI düzenlemeli fotoblok malzemeye dijital çıktı alarak sunmalıdır.

• Tema paftasında, koleksiyonun hikâyesini en doğru şeklide ifade eden görsel esin kaynakları, yazılı açıklamalar, anahtar kelimeler; ürünlerin teknik açıklamaları, ön ürünlerde kullanılan iplik, malzeme, kullanım alanı vb. ilgili bilgiler yer almalı beraber koleksiyonu oluşturan ön ürünlerinin çizim vb. tekniklerle elde edilen eskizlerine mutlaka yer vermelidir.

• Yarışmacılar yenilikçi ve yaratıcı fikirlerini, dokuma kumaş üretim yöntemlerini kullanarak ürettikleri en az 20×20 cm boyutlarındaki özgün 4 ön ürün (prototip kumaş) tasarımı ile başvuru yapmak zorundadır.

• Her bir ön ürün (prototip kumaş) A3 boyutunda 4 ayrı pafta şeklinde dosyada yer almalıdır.

• Başvuru dosyasında “A3 boyutunda tema paftası ve A3 boyutunda 4 adet ön ürün paftası” olmak üzere 5 adet pafta olmalıdır. Bu şartlara uymayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Yarışma Süreci Nasıl İlerleyecek?

• Ön eleme aşamasında jüri üyeleri; tema paftası ve dokuma kumaş ön ürünüyle başvuru şartlarının tümünü sağlayan yarışmacılar arasından; fikir geliştirme, yenilikçilik ve yaratıcılık düzeyi ile öne çıkan, dokuma kumaş ön ürünlerinin tasarımları ile fark yaratan koleksiyonu özgün ve yaratıcılık yönünden başarılı 10 finalisti puanlama yöntemi ile sıralayarak belirleyecektir.

1. Aşama: Seçilen 10 finalist; elyaf ve malzeme bilgisi, sezon eğilimleri, tema oluşturma, dokuma kumaş tasarlama ve kumaş koleksiyonu hazırlama, ürün geliştirme süreçleri, kişisel gelişim konularında LC Waikiki Akademi desteği ve iş birliğiyle hazırlanan eğitim programına katılacaktır.

2. Aşama: Finalistler bu aşamada ATHİB tarafından belirlenen sponsor firmaların sağladığı olanaklarla işletme ortamında mentörlerinin eşlik ettiği mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak bir ürün geliştirme deneyimi kazanacaklardır. Ürün geliştirme sürecinde finalistlerden kendi temalarına bağlı kalmak üzere mentörleri ile 4 yeni dokuma kumaş tasarımından oluşan özgün bir koleksiyon elde etmeleri beklenmektedir.

• Final aşamasında, endüstriyel üretim sürecinde geliştirilen ve metraj olarak üretilen yeni özgün ve yaratıcı dokuma kumaşlar kullanım alanına uygun sunum şekli ile jüri üyelerine sunulacaktır. Jüri final değerlendirmesinde finalist ile yüz yüze görüşerek değerlendirme ve puanlama yapacaktır.

• Finalde 10 finalist arasındaki derece sıralaması ise ön jüri ve final jüri puanlarının toplanıp ve ortalaması alınarak yapılacak böylece 1.,2.,3. dereceler belirlenecektir.

Başvuru Dosyasında Neler Bulunmalıdır?

• 1 adet A3 “Tema Paftası”,

• Ön ürünlerin ayrı ayrı düzenlendiği 4 adet A3 boyutunda pafta
• Bu 5 adet A3 paftanın her birinin arka kısmında 6 karakterden oluşan Rumuz* mutlaka bulunmalıdır. Bu A3 paftaların ön yüzünde rumuz dışında herhangi bir işaret veya belirleyici herhangi bir iz görülmesi durumunda başvuru yarışma kapsamından çıkarılacaktır.
• *(Rumuz: isminin açıklanmaması gereken durumlarda kullanılan, kişinin kimliği ile ilgili herhangi bir işaret içermeyen harf ve rakamlardan oluşan simge.)

• Bu paftalar ve gerekli olan diğer belgeler siyah bir proje çantası içerisinde kapalı olarak teslim edilmelidir

• Her bir yarışmacı bir adet dosya ile yarışmaya başvurabilir.

Başvuru Dosyasında Yer Alması Gereken Diğer Belgeler Nelerdir?

1. Başvuru Formu
Yarışmacıların, www.dokumayarismasi.org web sitesinde yer alan “Yarışma Şartnamesi”ni okuduktan sonra, “Online Başvuru Formu”nu eksiksiz doldurmaları gerekmektedir.

2. Özgeçmiş
Fotoğraflı kısa özgeçmiş.

3. Diğer Belgeler
Başvuru yapacak olanlar öğrenci belgelerini veya geçici mezuniyet belgelerini başvuru dosyasına eklemeleri gerekmektedir. Ayrıca web sitesinde yayınlanmış olan taahhütname ve şartnamenin her bir sayfasını ayrı ayrı imzalanarak başvuru belgeleri içerisinde gönderilmiş olmaları gereklidir.

Başvurular Hangi Kriterlere Göre Değerlendirilecek?

Ön Jüri Değerlendirme Kriterleri

• Tema belirleme ve sunumundaki yaratıcılık düzeyi.

• Yarışmacının dokuma ön ürünlerinin tasarımında yaratıcılık ve yenilikçilik düzeyi,

• Yarışmacının yeni ve yaratıcı fikirlerle geliştirdiği tasarımlarını ön ürün olarak ifade etme düzeyi,

• Yarışmacının koleksiyonu ile farklı ve özgün olma düzeyi,

Final Jüri Değerlendirme Kriterleri

• Dokuma kumaş tasarımlarının endüstriyel üretiminde yaratıcı ve yenilikçi çözümlerle fark yaratma düzeyi,

• Endüstriyel olanaklarla üretilen ürünlerde teknolojinin yaratıcılığı geliştirme ve destekleme düzeyi,

• Dokuma kumaş tasarımlarının ticarileşme ve katma değer yaratma düzeyi.

Başvuru Koşulları Nelerdir?

Yarışmaya katılanların;

• Türk tekstil ve moda çevresinde tanınan bir isim veya marka olmayıp, adına kayıtlı ticari firması, markası olmaması ve ticari sponsoru bulunmaması gerekmektedir.

• Yarışmacının jüri üyelerinin bir yakını veya çalıştığı kurum (akademik jüri üyeleri için bu açıklama geçerli değildir) veya firmadan biri olmaması veya ortaklık içinde olduğu bir kişi olmaması gerekmektedir.

• Yarışmayı açan kuruluşta çalışıyor veya yarışmayı açan kuruluşta çalışan birinin birinci dereceden akrabası olmaması gerekmektedir.

• ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması’nda daha önce 2 kez finale kalmaya hak kazanmış, final sürecini tamamlamış finalistler 3. kez yarışmaya başvuru yapamazlar.

• Ticaret Bakanlığının desteklediği ve İhracatçı Birliklerinin düzenlediği tasarım yarışmalarından birinden sadece para ödülü alan yarışmacı aynı yıl İhracatçı Birliklerinin düzenlediği diğer tasarım yarışmalarına katılamaz.

• ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması’nda finale kalan yarışmacılar aynı anda herhangi bir tasarım yarışmasında final süreci yürütemez.

• Birliklerin düzenlediği tasarım yarışmalarına katılımın çeşitlendirilmesi adına Ticaret Bakanlığının desteklediği ve İhracatçı Birliklerinin düzenlediği bir tasarım yarışmasında dereceye giren (1.2.3. olan) yarışmacı bir daha Birliklerin düzenlediği tasarım yarışmalarına katılamaz.

• Daha önce tasarım yarışmalarından herhangi birinde dereceye girerek yurt dışı eğitim ödülü kazanmış olan öğrenciler bu yarışmaya katılamazlar

• ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması’nda finale kalan tasarımcı (öğrenciler/mezunlar) aynı anda herhangi bir tasarım yarışmasında final süreci yürütemez.

• Yarışmacının yarışma şartnamesinde belirtilen tüm koşullara uyuyor olması şarttır. Bu şartlara uymayanların başvuruları kabul edilmez ve iptal edilir.

Taahhütname

• Yarışmaya sunulan tasarımların yarışmacının kendine ait özgün tasarımlar olduğunu, hiçbir biçimde daha önce profesyonel anlamda kullanılmadığını, profesyonel anlamda kullanılmış bir tasarımdan yararlanılmadığını taahhüt etmesi gerekmektedir.

• www.dokumayarismasi.org internet adresinde yer alan Yarışma Şartnamesi’nin okunduktan sonra, taahhütnamenin yarışmaya katılan kişi tarafından doldurulup imzalanması gerekmektedir.

Dosyaların Teslimi

• Yarışma sunum dosyaları en geç 09 Temmuz 2024 günü mesai bitimine kadar (Saat 17.30) Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Sektörler Şube Müdürlüğü Limonluk Mah. 36. Cad. No.4 Yenişehir/MERSİN (Tel: 0 324 325 37 37 ) adresinde olacak şekilde elden, kargo veya posta ile gönderilecektir. Eksik doldurulan ve/veya postadaki gecikme nedeniyle son teslim tarihinden sonra ulaşan dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

• Yarışmacılar, gönderilerini web sitesinden ve/veya sosyal medya üzerinden paylaşılacak kurye şirketine Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması olarak gönderdikleri takdirde kargo masrafı ATHİB tarafından karşılanacaktır.

• ATHİB söz konusu tarihlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Yarışma Takvimi
Son Başvuru Tarihi: 02 Temmuz 2024
Ön Eleme Jürisi: 05 Temmuz 2024
LC Waikiki Kurumsal Akademi Eğitimi: 16-19 Temmuz 2024
Endüstriyel Üretim Başlangıcı: 22 Temmuz 2024 (Sponsor Firmalarda Buluşma, İplik Belirleme ve Seçim Yapma, Mentörlerle Tanışma)
Endüstriyel Üretim Bitiş: 13 Eylül 2024
Final Jürisi ve Ödül Töreni: Daha sonra açıklanacak.

Finalistler, sosyal medya sitemizden ilan edilecektir. Instagram: @athibdokuma Facebook: ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması
Not: Takvimde yer alan tarihler öngörülen takvime göre belirlenmiş olup, ATHİB söz konusu tarihlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Yarışmaya Başvuru İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ