<style>.lazy{display:none}</style>
17.04.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

Asilder Kısa Film Ve Fotoğraf Yarışması

Asilder Kısa Film Ve Fotoğraf Yarışması

Asilder Kısa Film Ve Fotoğraf Yarışması

Asilder Kısa Film Ve Fotoğraf Yarışması Düzenliyor. Yarışma Konusu Güzel Ahlak. Yarışmaya 14 Yaş Üzeri Yurt İçi Ve Yurt Dışından Türkiye Cumhuriyeti Ve Yabancı Uyruklular Katılabilir.

Yarışma Ödülleri

Kısa Film Ödülleri
Birincilik Ödülü 10 Bin Türk Lirası
İlk Beşe Giren Yönetmenlere Yarışma Başarı Plaketi

Fotoğraf Yarışması Ödülleri
Birincilik Ödülü 2.500 Bin Türk Lirası
İlk Beşe Giren Yönetmenlere Yarışma Başarı Plaketi

Hedef Kitle
Yarışmaya, 14 yaş üstü, yurt içi ve yurt dışından, yabancı uyruklu veya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı herkes katılabilir.
ASİLDER Yönetim Kurulu üyeleri, Yarışma Danışma Kurulu üyeleri, Jüri üyeleri ve ASİLDER çalışanları yarışmaya katılamaz.

Ads

Kısa Film Kategorisi Başvuru Koşulları
A. Yarışmaya katılan filmler Kurmaca, Deneysel, Belgesel ve Canlandırma (Animasyon) türlerinde olabilir. Yarışmaya katılacak eserler en kısa 40 saniye ve en fazla 20 dakika olmalıdır.

B. Yarışmaya daha önce yayınlanmamış, herhangi bir yarışmaya katılmamış filmler katılabilir.

C. Yarışmaya birden fazla filmle katılmak serbesttir.

D. Yarışmaya katılan eserler, ödül kazanamasa dahi, yönetmen adı belirtilerek, ASİLDER tarafından düzenlenen kâr amacı gütmeyen çeşitli yurt içi ve yurt dışı kültürel etkinliklerde bedelsiz kullanılması yarışmacı tarafından kabul edilmiş sayılır. Ayrıca yarışmanın tanıtımı amacıyla filmlerden küçük kesitler veya fragmanlar çeşitli ortamlarda (televizyon, radyo, internet, vs. ) gösterilebilir.

E. Yarışmaya gönderilen eser içerisindeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik vb. kullanımları sebebiyle üçüncü kişilerden doğacak her türlü telif hakkı ihlali, başvuru sahibinin (yönetmen/yapımcı) sorumluluğundadır. Yarışma düzenleyicisi ASİLDER bu durumdan hukuken sorumlu değildir.

F. Yarışma Başvuru Formu ve şartnamesinde tek kişinin imzası bulunmalıdır ve imza sahibi, eserin yasal sahibi olmalıdır. Eserin oluşmasında kaç kişi bulunursa bulunsun ödül sadece belgelerde imzası bulunan eserin sahibine verilecektir. Ayrıca söz konusu belgelerde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğu imza sahibinin sorumluluğundadır. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir.

G. Yarışmaya katılan filmler için gereken yarışma gösterim kopyaları, eser sahipleri tarafından dijital video (HD – H264 veya Blu–Ray) formatında hazırlanmalıdır. Kopyaların gösterime uygun görüntü ve ses niteliği taşıması zorunludur. Şartnamede belirtilen koşullara uymayan, bozuk kayıt yapılmış filmler, katılımcı yönetmenin uyarılmasına gerek kalmadan yarışma dışı bırakılır.

H. Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü durumlarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamede yapmaya yetkilidir.

İ. Yarışmaya katılanlar, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.

J. Katılımcılar eserlerini asilder@asilder.org adresine, konu bölümüne filmin ve yönetmenin adını yazarak aşağıda yazılı belgeleri göndermelidir.

• Filmle ilgili istenilen bilgileri eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış başvuru formu taranmış olarak
• Yönetmenin Fotoğrafı
• Filmin (varsa) yüksek çözünürlüklü afişi
• Filmden en az iki adet yüksek çözünürlüklü sahne fotoğrafı
• Filmler Türkçe ise İngilizce alt yazılı, farklı bir dilde ise Türkçe alt yazılı (filme gömülü) olarak 1920×1080 HD boyutlarında olmalıdır. Filmler şifreli olarak Vimeo kanalına ya da Youtube kanalına özel izleme link adresi iletilmelidir.
• Filmin müzik ve senaryo telif hakları ile ilgili yasal izin belgeleri (Müzik ve senaryo konularında yasal izin alınmadığında sorumluluk tamamen katılımcıya aittir).

Fotoğraf Yarışması Başvuru Koşulları
A. Yarışmaya katılan fotoğraflar renkli, siyah-beyaz veya panoramik olabilir. Yarışmaya katılacak eserler

B. Yarışmaya daha önce yayınlanmamış, herhangi bir yarışmaya katılmamış fotoğraflar katılabilir.

C. Yarışmaya birden fazla fotoğrafla katılmak serbesttir.

D. Fotoğraflar üzerinde renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahalelere müsaade edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.
E. Yarışmaya katılan eserler, ödül kazanamasa dahi, eser sahibinin adı belirtilerek, ASİLDER tarafından düzenlenen kâr amacı gütmeyen çeşitli yurt içi ve yurt dışı kültürel etkinliklerde ve basılı ortamlarda (kitap, dergi, broşür vs.) bedelsiz kullanılması yarışmacı tarafından kabul edilmiş sayılır. Ayrıca yarışmanın tanıtımı amacıyla, fragmanlarda ve çeşitli ortamlarda (televizyon, radyo, internet, vs. ) gösterilebilir.

F. Fotoğrafların, fotoğraf makinesiyle ve yarışmacı tarafından çekilmiş olması gerekmektedir. Yarışmacıya ait olmayan fotoğraflarla başvurulması halinde, telif haklarıyla ilgili hukuksal sorumluluk başvurana aittir, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılacaklardır.

G. Yarışmaya katılacak fotoğraflarda görülen insanların, fotoğrafının çekilmesine ve yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Fotoğraflarda bulunan canlı ya da cansız obje ile ilgili her türlü telif, izin vb. taleplerden sorumluluk fotoğrafı çeken ve /veya fotoğrafı yarışmaya gönderene aittir.

H. Dijital kopya büyük boy baskıya uygun çözünürlükte ya da çekilen makinenin orijinal çözünürlüğünde JPEG formatında eserin rumuzu dosya adı olarak kaydedilmelidir.

İ. Kendisine ait olmayan fotoğrafla yarışmaya katılan yarışmacının gönderdiği fotoğraf yarışma dışı kalır.

J. Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü durumlarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamede yapmaya yetkilidir.

K. Yarışma sonuçları www.asilder.org ve sosyal medya hesaplarından ilan edilecektir.

L. Yarışmaya katılan fotoğraflar için JPG formatında hazırlanmalıdır. Kopyaların değerlendirmeye uygun görüntü niteliği taşıması zorunludur. Şartnamede belirtilen koşullara uymayan, bozuk kayıt yapılmış fotoğraflar, katılımcının uyarılmasına gerek kalmadan yarışma dışı bırakılabilir.

M. Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.

N. Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 MB’den az olmamalı, 4 MB’ı da geçmemelidir.

O. Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.

P. Ülke kodu ve kategori/bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.

Q. Yarışmaya katılanlar, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.

R. Katılımcılar fotoğraflarını asilder@asilder.org adresine, konu bölümüne fotoğrafın ve katılımcının adını yazarak aşağıda yazılı belgeleri göndermelidir.

• İstenilen bilgileri eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış başvuru formu taranarak,
• Katılımcının Fotoğrafı,
• Fotoğraf elektronik posta yoluyla gönderilebiliyorsa, asilder@asilder.org elektronik posta adresine gönderilmeli,
• Fotoğraf elektronik posta yoluyla gönderilemiyorsa, wedrive web sayfasına yüklenerek, yükleme linki asilder@asilder.org elektronik posta adresine gönderilmeli,
• Fotoğrafın çekiminde yer alan insan ve kullanılan canlı-cansız varlıkların izinleri veya telif hakları ile ilgili yasal izin belgeleri (Gerekli yasal izinlerin alınmadığı durumlarda, sorumluluk tamamen katılımcıya aittir).

Yarışmaya Son Başvuru Tarihi 2 Nisan 2019.

Kısa Film Kategorisi Şartnamesi İçin Tıklayın.
Kısa Film Başvuru Formu Ve Muvafakatname İçin Tıklayın. (İndirip Doldurunuz Ve asilder@asilder.org E-Posta Adresine Gönderiniz.)
Kısa Film Başvuru Onay Formu İçin Tıklayın (Tüm İşlemlerden Sonra Doldurulacak)
Fotoğraf Kategorisi Şartnamesi İçin Tıklayın.
Fotoğraf Yarışması Başvuru Formu Ve Muvafakatname  İçin Tıklayın (İndirip Doldurunuz Ve asilder@asilder.org E-Posta Adresine Gönderiniz.)
Fotoğraf Yarışması Başvuru Onay Formu İçin Tıklayın (Tüm İşlemlerden Sonra Doldurulacaktır.)

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ