<style>.lazy{display:none}</style>
21.05.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

13. Arbella Makarna Uluslararası Fotoğraf Yarışması

13. Arbella Makarna Uluslararası Fotoğraf Yarışması

13. Arbella Makarna Uluslararası Fotoğraf Yarışması

Arbella Makarna Uluslararası Fotoğraf Yarışması Düzenliyor. Yarışmaya Katılım, Amatör Veya Profesyonel, Fotoğrafa Meraklı Herkese Açıktır. Jüri Üyeleri Ve Birinci Derece Akrabaları İle Arbella Makarna Çalışanları Yarışmaya Katılamaz. Yarışmada Toplam Para Ödülü: 11.300 USD.

Yarışmanın Amacı
Arbella Makarna olarak, kurumsal kimliğimizi sosyal sorumluluk ve sanatsal projelerle de pekiştirmek üzere çıktığımız bu yolda Türk ve dünya fotoğrafçılarını buluşturan bir platform oluşturmayı hedeflemekteyiz.
Bu sene on üçüncüsünü düzenlediğimiz Arbella Uluslararası Fotoğraf Yarışması’nın ana kategorisini “Göç” olarak belirledik.

Yarışma Kategorileri
Arbella 13.Uluslararası Fotoğraf Yarışması 2023; sayısal (dijital) kategoride olmak üzere 3 (üç) bölümden oluşmuştur:
1. SAYISAL: GÖÇ (Renkli veya Siyah-Beyaz)
2. SAYISAL: SOKAK LEZZETLERİ (Renkli veya Siyah-Beyaz)
3. SAYISAL: SERBEST (Renkli veya Siyah-Beyaz)

Katılım Koşulları
a. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

b. Yarışma; Düzenleme kurulu, Seçici Kurul üyeleri ile birinci dereceden yakınları ve Arbella Makarna çalışanları dışında, tüm dünyadan amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçıların katılımına açıktır.

Ads

c. Daha önce Uluslararası Arbella fotoğraf yarışmalarında ödül alan fotoğraflar bu yarışmaya kabul edilmeyecektir.

d. Haklarında TFSF ve FIAP tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar. Jüri değerlendirilmesinden önce düzenleyici kurum; FIAP Kırmızı listesini ve Kırmızı Listesini kontrol edip kısıtlılar listesinde olup bu yarışmaya katılan kişileri tespit ederek eleme yoluna gidecektir.

e. Yarışmanın her kategori/bölümüne katılımcılar en fazla 4 (dört)’er adet fotoğraf ile katılabilirler. Aynı fotoğraf veya aynı fotoğrafın Renkli ve/veya Siyah-Beyaz versiyonları birden fazla kategori/bölüme gönderilemez.

f. Katılımcılar, kişisel verilerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenmesine ve aktarılmasına yönelik her türlü idari ve teknik tedbiri almakla yükümlüdür. Bu kapsamda gerçek kişiye ait fotoğrafların işlenmesi durumunda kişilerin Kanun kapsamında bilgilendirilmesi ve açık rızasının alınması gereken durumlarda açık rızalarının alınması gerekmektedir. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine; fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Kanun’a uygun şekilde aktarılmayan fotoğraflar hakkında sorumluluk katılımcıya aittir.

g. Katılımcı, yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Başkasına ait görüntüleri olduğu gibi veya kısmen kullanan, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.

h. Kural ihlallerinde, “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Ulusal / Uluslararası Fotoğraf Yarışması Düzenleme Ana Yönergesine Ek Yaptırımlar ve Kural İhlal uygulamaları Yönergesi (TFSF YG 02-D)” ndeki yaptırımlar uygulanır. Kural ihlali tespit edilen katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül iptal edilir; yeri boş bırakılır. Durum FIAP’a bildirilir. Bu durum diğer katılımcıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış katılımcılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmiş ise katılımcının ödülü aykırılığın tespit edildiği tarihten 7 (yedi) iş günü içerisinde düzenleyici kuruma iade edilir.

i. Yarışmacı TFSF ve FIAP onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF ve FIAP kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF ve FIAP elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ve FIAP ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF ve FIAP tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir.

j. Düzenleyici kurum, yarışma sistemine yüklenen fotoğrafların EXİF bilgileri (DPI, piksel bilgileri gibi) muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir. Aksi halde sistemde yaşanacak problemlerden düzenleyici kurum ve TFSF sorumlu değildir.

k. Düzenleyici kurum; ödül alan, sergilemeye değer bulunan ve satın alınan fotoğrafların yüksek çözünürlüklü dijital dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.

l. Düzenleyici kurum, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleyici kurum, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleyici kurum, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya, TFSF Yarışmalar Birimine Son Katılım Tarihi’nden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir. Bu durumda FIAP onay birimine bilgi vermek ve onay almak düzenleyen kurum tarafından yapılacaktır.

Diğer Hususlar
a. Fotoğraflar seçici kurula tümüyle karartılabilir bir salonda; 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü bir projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya ultra HD 4K 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü en az 42 inç’lik bir LCD monitörde sunulacaktır.

b. Düzenleyici kurum, e-posta, ödül ve dijital katalog gönderimi konusunda elinden geldiğince titiz davranır, ancak ödül ve katalog gönderim sırasında doğabilecek hasarlardan sorumlu tutulamaz. Katılımcılar, yarışma başvurusu sırasında kullandıkları adreslerin bu şekilde yapılacak her türlü teslimata esas yasal ikametgâh adresleri olduğunu kabul ederler. Katılımcıların adresleri yanlış bildirmesinden kaynaklanan konularda düzenleyici kurum hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.

c. Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda düzenleyici kurum, Seçici Kurul ve “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Ulusal / Uluslararası Fotoğraf Yarışması Düzenleme Ana Yönergesi” ile TFSF Yönetim Kurulunun kararları geçerlidir.

d. Yarışmada ödül alamayan ve kabul edilmeyen fotoğraflar sonuç bildirim tarihinden itibaren sistemden 90 (doksan) gün sonra silinecektir.

e. Bu şartname, katılımcının yarışmaya fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Katılımcıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

Eserlerin Gönderilmesi / Yüklenmesi

a. Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e- posta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.

b. Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi www.arbella.tv adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.

c. Fotoğraf üzerinde isim, çerçeve ve paspartu olmamalıdır.

d. Yarışmaya başvuran her katılımcının web sitesi üzerinden yarışmaya başvururken aşağıdaki metni kabul ettiğini gösteren bir kutucuğu işaretlemesi gerekmektedir.
“I hereby expressly agree to FIAP document 018/2017 « Conditions and regulations for FIAP Patronage » and FIAP document 033/2021 « Sanctions for breaching FIAP regulations and the red list ». I am particularly aware of chapter II « Regulations for International photographic events under FIAP patronage » of FIAP document 018/2017, dealing under Section II.2 and II.3 with the FIAP participation rules, the sanctions for breaching FIAP regulations and the red list.”

e. Gönderilen fotoğraflar, en fazla 300 dpi çözünürlükte, uzun kenar maksimum 3840 piksel, maksimum dosya boyutu 5 MB olan bir jpg / jpeg formatında gönderilmelidir.

f. Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi (_) kullanılabilir.

g. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için TFSF sorumlu olmayacaktır.

h. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Katılımla birlikte yarışmacılar bu şartname hükümlerini okumuş ve kabul etmiş sayılır. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

Yarışma Takvimi
Kapanış Tarihi: 06 Ağustos 2023/ 23.00 (TSI)
Seçici Kurul Toplanma Tarihi: 12 Ağustos 2023
Sonuç Bildirim Tarihi: 19 Ağustos 2023
Ödül Töreni ve Sunum Tarihi: Ekim 2023, Kasım 2023
Ödül Gönderim Tarihi: Ekim 2023 tarihine kadar gönderilmiş olacaktır.
Yarışma sonrası sergi için tarih ve yeri belirten bir mail ile veya www.arbella.tv adresinde açıklanarak tüm katılımcılara bilgi verilecektir.

Ödül– Sergilemeler (Her kategori için ayrı dağıtılacaktır.)

FIAP En İyi Fotoğrafçı Ödülü Tüm bölümlerde toplamda en fazla kabul (sergileme + ödül) alan fotoğrafçı
FIAPFIAP Altın Madalya ve 600 USD
TFSFTFSF Altın Madalya ve 600 USD
GPUGPU Altın Madalya ve 600 USD
FIAPFIAP Gümüş Madalya ve 400 USD
TFSFTFSF Gümüş Madalya ve 400 USD
GPUGPU Gümüş Madalya ve 400 USD
FIAPFIAP Bronz Madalya ve 200 USD
TFSFTFSF Bronz Madalya ve 200 USD
GPUGPU Bronz Madalya ve 200 USD
FIAP MansiyonlarHer bölümden 6 adet
GPU MansiyonlarHer bölümden 6 adet
TFSF MansiyonlarHer bölümden 3 adet
Arbella Özel ÖdülüPlaket ve 500 USD (Tüm bölümlerden 1 adet, Arbella temsilcisi tarafından seçilecektir)
SergilemelerHer bölümden en fazla 75 adet

Toplam Para Ödülü: 11.300 USD

Salon Başkanı
Sumru Gözaydın
Ayazağa Mahallesi, Kemerburgaz Caddesi, Vadi İstanbul Park 7B Blok, Durum gıda Kat:15 Daire:60
34485 Sarıyer / İstanbul

E-mail: durum@durum.com.tr
E-mail support: iletişim@arbella.tv
Telephone: +90324 241 1111
Fax: +90324 451 3201

Yarışmaya Başvuru İçin Tıklayın.
Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ