17.09.2021 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

ANSİAD Girişimcilik Ekosistemi Programı İş Fikri Yarışması

ANSİAD Girişimcilik Ekosistemi Programı İş Fikri Yarışması

ANSİAD Girişimcilik Ekosistemi Programı İş Fikri Yarışması

9. ANSİAD Girişimcilik Ekosistemi Programı İş Fikri Yarışması Başvuruları Başladı. Yarışma Teması, Her Yıl Belirlenen Tema, Yarışmanın Çerçevesini Belirler. Bu Seneki Tema “İklim Değişikliği Ve Sürdürülebilir Çevre”dir.

Projeler; önlisans & lisans ve yüksek lisans & doktora öğrencileri olmak üzere iki kategoride değerlendirilecektir.

Güncel Yarışma Duyuruları İçin Tıklayın.

Yarışmanın Adı:
ANSİAD Bi’DüşünSen Bulursun! Girişimcilik İş Fikri Yarışması
Batı Akdeniz Bölgesi’ndeki Ansiad ile aralarında iş birliği protokolü bulunan paydaş üniversitelerin önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri arasında girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması, iş planı ve iş kurma süreçleri ile ilgili eğitim bilgilerinin pekiştirilmesi, yeni iş fikirleri ortaya çıkarma ve bunları sunma becerilerinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen ANSİAD Girişimcilik Ekosistemi Girişimcilik Programıdır.

Yarışma Teması:
Her yıl belirlenen tema, yarışmanın çerçevesini belirler. Bu seneki tema “İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Çevre”dir.

Sponsorlu

Alt Başlıklar;
1- Su yönetimi, suyun ve su tasarrufunun önemi
2- Afet, deprem, sel, yangın, hortum, salgın, deniz salyası ve denizlerdeki değişiklikler vs.
3- Afet yönetimi
4- Enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, simülasyon teknolojileri, yapay zeka
5- İşletmelerin tekrar dönüşüm ya da yeniden imalatına yönelik girişim fikirleri
6- Döngüsel tasarım, döngüsel ekonomi
7- Sağlıklı kentler
8- Sürdürülebilir üretim (sıfır atık, atıkların tekrar hammaddeye dönüştürülmesi, enerji kaçakları)

Yarışma Sloganı:
Her yıl için temayı destekleyen bir slogan seçilir. Bu seneki slogan ‘İnsan Dünya İçin, İnsan Yaşam İçin’

Yarışmayı Düzenleyen Kurumlar:
Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD)
HABİTAT Derneği
Yarışma Koordinatörleri:
Ansiad ile aralarında iş birliği protokolü bulunan üniversiteler ve Habitat Derneği’dir
Akdeniz Üniversitesi
Antalya Bilim Üniversitesi
Süleyman Demirel Üniversitesi
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi
AKEV Üniversitesi

Başvuru Koşulları:
1. Programa başvurular yalnızca programın resmi internet sitesinde yer alan başvuru formu aracılığı ile kabul edilir. Başka kanallardan yapıldığı iddia edilen başvurular kabul edilmez.
Yarışma başvurusu için http://bidusunsenbulursun.com/ adresindeki on-line “Başvuru Formu” ile kayıt olunur.

2. İnternet sitesinde yer alan başvuru formu ve işbu şartname ile talep edilen sair belgeler Türkçe olarak hazırlanır. Başka dilde hazırlanan evrak, ANSİAD tarafından kabul edilmez.

3. Program başvuruları bu dönem 30 Eylül 2021 saat 23.59’a kadar açık olacaktır. Tüm takımlar, son başvuru tarihine kadar başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurarak ANSİAD’a iletmekle yükümlüdür. Aksi takdirde başvuru tamamlanmamış sayılır. Eksik ve hatalı doldurulan ya da geç gönderilen başvuru formlarına ilişkin ANSİAD herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

4. Programda bireysel olarak başvuru kaydı oluşturulabilir. Ancak başvurunun geçerli sayılması için son başvuru tarihine kadar en az 2 (iki) en fazla 5 (beş) kişiden oluşan bir takım kurulmuş ve formun ilgili bölümlerinin eksiksiz doldurulmuş olması gerekmektedir. Program süresince takımların üye sayısının 2 (iki) kişinin altına düşmemesi esastır.

5. Programa sadece başvurunun yapıldığı gün 18-30 yaş arasında olan üniversite öğrencileri veya üniversite mezuniyeti üzerinden 2 yıl geçmemiş 18-30 yaş arası kişiler başvurabilir.

6. Başvuruda bulunan her bir Takım Üyesi’nin, başvuru sırasında Batı Akdeniz Bölgesi’ndeki Ansiad ile iş birliği protokolü olan paydaş üniversitenin ön lisans, lisans veya lisansüstü (yüksek lisans, doktora) programına kayıtlı olması, bir başka deyişle öğrenci statüsüne sahip olması veya mezuniyet tarihinin üzerinden başvuru yaptığı gün itibari ile 2 yıl geçmemiş yeni mezun olması şarttır. Değerlendirme sonrası “Yarışma Katılımcısı” olmaya hak kazanan takımlarda yer alan her bir Takım Üyesi, öğrenci statüsünü veya mezuniyetini ispat eden belgeyi ANSİAD’a iletmek zorundadır. Öğrenci belgelerini ANSİAD’a belirtilen süre içerisinde iletmeyenler, yarışmaya katılma hakkını kaybedecektir.

7. Program kuralları gereği her bir Takım veya Takım Üyesi yarışmaya sadece 1 (bir) iş fikri ile başvurabilir. Aksi bir uygulama tespit edildiği durumda, yarışmanın hangi aşamasında olursa olsun, yarışma katılımcısı olma hakkı düşecektir.

8. Başvuru formunda, yer alan tüm Takım Üyeleri’nin adı, soyadı, doğum tarihi, elektronik posta adresi, cep telefonu, öğrenim durumu, üniversite, bölümü ve sınıf bilgileri kayıt aşamasında eksiksiz ve doğru olarak yazılmalıdır. Başvuru formunun doldurulmasının ardından ANSİAD tarafından yapılacak bildirimlerin tamamı tüm Takım Üyeleri’ne yapılacak olup, iletişimde başvuru formunda belirtilen elektronik posta adresi ve cep telefon numarası bilgileri kullanılacaktır.

Başvuru formunda yer alan bu bilgilerin doğru olmaması veya sonradan değişmesi sebebiyle, ANSİAD’ın bildirimlerinin Takım Üyeleri’ne ulaşmamış olmasından ANSİAD sorumlu değildir. ANSİAD tarafından işbu Yarışma kapsamında toplanan kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u (“Kanun”) kapsamında ve kanun hükümlerine uygun olarak işlenecektir.

9. Takım Üyeleri, başvuru formunda vermiş oldukları kişisel bilgilerin kendilerine ait olduğunu ve ANSİAD’ın bu bilgileri amacına uygun olarak kullanılmak kaydı ile Aydınlatma Metni’nde anılan şartlarda ve ilgili şartlara uygun olarak işleyebileceğini kabul ederler.

10. ANSİAD ve HABİTAT Derneği çalışanlarının, 2021 rehber ve jürilerinin birinci ve ikinci derece akrabalarının programa başvurması mümkün değildir. Belirtilen yakınlığa sahip olan kişilerin programa başvurmuş olması halinde, söz konusu Takım Üyesi’nin dahil olduğu takım yarışma dışı bırakılacaktır.

11. Başvuruya konu iş fikri, Takım Üyeleri tarafından geliştirilmiş ve iş hayatına uygulanabilir nitelikte, yarışma temasına uygun her türlü yenilikçi fikir olabilir. Takım Üyeleri bu şartnameyi imzalamakla,

– Başvurudan önce programa sunulan iş fikrinin kapsadığı ürün veya hizmetten kazanç elde etmek amacıyla bir tüzel kişilik (şirket) kurmamış olduklarını;

– Programa sunulan iş fikrinin üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmediğini;

– Üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarının ihlaline ilişkin ileri sürebilecekleri her türlü talep ve davadan şahsen sorumlu olacaklarını, ANSİAD, Habitat Derneği ve bu dernekler adına hareket eden herkesi her türlü talep ve davadan ari tutacaklarını;

– İş fikrinin hukuka uygun, ANSİAD ve HABİTAT Derneği değerleri ve genel ahlak kuralları ile çatışmayan, hiçbir kişi ve kurumu rencide etmeyen bir fikir olduğunu peşinen beyan ve taahhüt ederler.

12. Herhangi bir zorunluluk olmamakla birlikte; Takım Üyeleri sundukları iş fikrinin tamamı veya bazı unsurları üzerinde patent, faydalı model, marka veya sair fikri mülkiyet hakları için Türk Patent ve Marka Kurumu veya diğer ofisler nezdinde başvuruda bulunmuş veya tescil elde etmiş olabilirler. Söz konusu fikri mülkiyet hakkına ilişkin yapılan işlemler ve durum hakkında kısaca bilgi verilmesi gerekmektedir. ANSİAD ve HABİTAT Derneği, gerekirse bu konuda daha fazla bilgi talebinde bulunabilir.

13. ANSİAD, bu şartnamede belirtilen kurallara uygun olmadığını tespit ettiği Başvuru Sahipleri’ni her aşamada programdan diskalifiye etme, program kapsamında verilen herhangi bir desteği geri alma veya kesme hakkına sahiptir.

2021 Yarışma Takvimi
ANSİAD Bi’DüşünSen Bulursun! 2021 dönemi takvimi aşağıdaki gibidir:

Başvuru Dönemi: 25 Ağustos 2021 – 30 Eylül 2021
Değerlendirme Süreci: 30 Eylül 2021 – 07 Ekim 2021
Girişimcilik Kampı (Ön elemeyi geçen finalistler): 11 Ekim 2021 – 12 Kasım 2021 Habitat Derneği Rehberleri ile Çalışma Dönemi & Mentörlük Süreci: 12 Kasım 2021 – 30 Kasım 2021 Bi’DüşünSen Bulursun 2021 Final Töreni: 16 Aralık 2021 Perşembe

Yarışma Çerçevesinde Sunulan Fırsatlar Ve Ekiplerin Yükümlülükleri

1. 2021 Yarışma Katılımcıları Girişimcilik İş Fikri Yarışma Programı boyunca düzenlenecek tüm etkinliklere katılmak, dijital eğitim içeriklerini eksiksiz takip etmek ve kendilerine verilen sorumlulukları belirtilen süre zarfında yerine getirmekle yükümlüdürler.

Girişimcilik Kampı
2. 2021 Yarışma katılımcıları dijital ortamda en az 1 ay boyunca sürecek bir Girişimcilik Kampı’na alınır. Girişimcilik Kampı’nda Yarışma Katılımcıları’na bir yandan bir girişimcinin ihtiyacı olan tüm konularda eğitim verilirken, diğer yandan iş dünyası liderleri, girişimciler ve ekosistem aktörleri ile düzenlenen buluşmalarla deneyim paylaşımı yapmaları ve iş fikirlerini geliştirmek için uzman desteği almaları sağlanır.

Final Süreci
3. Final Jürisi tarafından seçilen ve ödül almaya hak kazanan 6 Takıma (2 kategori 3’er takım) toplamda 90 gram altın finansman ve desteği sağlanacaktır.

4. Kazananlar kendilerine sağlanan finansman ve teknoloji destekleriyle iş geliştirme ve ürün oluşturma süreçlerini tamamlamak üzere çalışır. ANSİAD ve HABİTAT Derneği bu dönemde iş geliştirme ve ürün oluşturma sürecindeki ilerleme durumları ve Yarışma Programı tarafından sağlanan destekler ile yaptıkları harcamalar hakkında Kazananlardan detaylı bilgi isteme hakkına sahiptir.

5. Kazananlar, Final Töreni öncesinde ANSİAD ve HABİTAT Derneği’nin belirleyeceği süre içinde ve yöntemle Final Jürisi’nin değerlendirmesi için kullanılacak sunum, video ve raporları iletmekle yükümlüdür.

Melek Yatırım Ağları, Kuluçka Merkezleri, Ansiad Maker Laboratuvarı, Inovatso, Teknokentler, Tto Gibi Networklerle Etkileşim
6. Kazanan Takımlara ayrıca ANSİAD’ın Batı Akdeniz Girişimcilik Ekosistemi networkleri ile etkileşim imkanı sunulacaktır.

Ansiad Girişimci İş Fikri Topluluğu
7. Bi’DüşünSen Bulursun! Girişimcilik İş Fikri Yarışması kazananları ve finalistleri ANSİAD İş Fikri Topluluğu’nun doğal üyesi sayılır. Ad-soyad, üniversite bilgileri ve Linkedin profillerine yarışmanın resmi internet sitesinde “2021 ANSİAD İş Fikri Topluluğu Üyeleri” başlığı altında yer verilir.

8. Programa katılım Takımlar halinde olsa da ANSİAD İş Fikri Topluluğu üyeliğinde hak ve sorumluluklar bireysel olarak tanımlanmıştır. ANSİAD İş Fikri Topluluğu Üyeleri;
– ANSİAD ağı ile sürekli iletişimde olma
– ANSİAD tarafından düzenlenen etkinliklere davet edilme
– ANSİAD üyelerinden gelen staj duyurularından haberdar olma
– ANSİAD Bİ’DÜŞÜNSEN BULURSUN! paydaşlarının sunduğu imkânlardan faydalanma
– ANSİAD’ın girişimcilik kültürünü yaygınlaştırma hedefi kapsamında, Batı Akdeniz genelinde üniversitelerde yürüttüğü çalışmalara katılma ve kendi üniversitelerinde “girişimcilik elçiliği” yapma haklarına sahip olurlar.

9. 2021 ANSİAD İş Fikri Topluluğu Üyeleri bir sonraki dönemin Final Töreni’ne kadar;
– ANSİAD’ın kendilerini davet edeceği en az iki etkinliğe katılır
– ANSİAD Bi’DüşünSen Bulursun! Girişimcilik İş Fikri Yarışmasının tanıtımı için sosyal medya ve basın nezdinde yapılan iletişim çalışmalarına destek verir
– Linkedin hesaplarında “2021 ANSİAD İş Fikri Topluluğu Üyesi” olduklarını belirtir ve
– Programın sosyal medya hesaplarını takip ederler.

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.
Başvuru İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ