<style>.lazy{display:none}</style>
20.05.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

Ankara Film Festivali Kısa Film Yarışması

Ankara Film Festivali Kısa Film Yarışması

Ankara Film Festivali Kısa Film Yarışması

Ulusal 33. Ankara Film Festivali Kısa Film Yarışması Başvuru Koşulları.

Amaç
3 – 11 Kasım 2022 tarihleri arasından gerçekleştirilecek olan 33. Ankara Film Festivali çerçevesinde, ticari şansı olmayan kısa film yapımını özendirmek, ulusal kısa filme katkıda bulunacak yeni sinemacıları desteklemek ve kısa kurmaca, deneysel ve canlandırma sinemasının gelişimine katkıda bulunmak amacıyla Ulusal Kısa Film Yarışması düzenlenmiştir.

Katılım Koşulları
a. Yarışmanın yapılabilmesi için en az 6 (Kurmaca, Deneysel, Canlandırma) filmin katılmış ve ön değerlendirmeyi geçmiş olması gerekir. Festival yürütme kurulu, yarışmaya başvuran projeleri ön seçici kurul oluşturarak bir ön değerlendirmeye tabi tutacaktır.

b. Yarışmaya filmin yasal sahibi başvurabilir. Filmin birden fazla yasal sahibi varsa, her birinin onayı gereklidir. Yarışmaya birden fazla filmle başvurulabilir.

c. Yarışmaya, jenerik dahil süresi 20 dakikayı aşmayan yapımlar katılabilir.

Ads

d. Yarışmaya, ilk gösterimini gerçekleştirmemiş veya ilk gösterimini 13 Kasım 2021’den sonra gerçekleştirmiş filmler katılabilir. Yarışmaya katılan filmin, Ankara’da daha önce başka bir festivalde gösterilmemiş olması gerekmektedir. Daha önce Ankara Film Festivaline başvurmuş filmler hiçbir şekilde yarışmaya kabul edilmez.

e. Filmlerin resmi ya da özel televizyon kurumları tarafından yapılmış ya da yaptırılmış olmaları, yarışmaya katılmalarına engel değildir. Ayrıca televizyon dizisi olarak hazırlanmış bölümlü filmlerle, herhangi bir ulusal TV kanalında (paralı-parasız-şifreli-şifresiz) gösterilmiş veya DVD baskıları satışa sunulmuş filmler Ulusal Kısa Film Yarışmasına kabul edilmez.

f. Filmin yönetmeninin ya da yönetmenlerinden en az birinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir.

g. Festivalde ödül kazanan filmler yayınladıkları basın bültenlerinde, sosyal medyada, afişlerinde ve jeneriklerinde Ankara Film Festivali logosunu kullanmakla yükümlüdür.

h. Yarışmaya katılmak isteyenlerin http://www.filmfestankara.org.tr/ adresinden başvuru formunu, şifresi festival tamamlanana kadar geçerli bir online izleme linki ile birlikte, en geç 14 Eylül 2022 Çarşamba 23:59’a kadar doldurarak online başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Başvuruda doldurulacak bilgilerin yanı sıra online sisteme yüklenmesi istenecek belgeler şunlardır;
1. Şifresi festival tamamlanana kadar geçerli bir online izleme linki

2. Filmden en az iki adet karenin fotoğrafı (300 dpi)

3. Yönetmenin/Yönetmenlerin fotoğrafı (300 dpi)

4. Filmin afişi (300 dpi) (hazır olmaması durumunda ön elemeden sonra yüklenebilir)

Filmin ön elemeyi geçmesi halinde;
1. Mevcut ise filme ait “Sinema Eserlerine İlişkin Kayıt Tescil Belgesi” (pdf ya da jpeg olarak taranmış)
i. Yarışmaya seçilen filmlerin gösterim kopyaları DCP formatında olmalıdır. Eser sahiplerinden h264 formatında bir adet dijital gösterim kopyası da istenecektir.
j. Ulusal Kısa Film Yarışmasına katılan filmler, İngilizce altyazılı olarak gösterilir. Orijinal dili Türkçe olan filmlerin altyazıları İngilizce, orijinal dili Türkçe olmayan filmlerin ise DCP gösterim kopyalarında Türkçe ve İngilizce altyazıları birlikte gömülü olmalıdır.
k. Yarışmaya katılması kesinleşen filmlerin altyazılı gösterim kopyalarının teslim tarihi en geç 14 Ekim 2022 Cuma günüdür. Film gösterim kopyaları kisa@filmfestankara.org.tr adresine gönderilmeli ya da Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı, Ankara Film Festivali, Farabi Sokak 29/1, Çankaya, 06690 Ankara adresine filmin yasal sahibi tarafından ulaştırılmalıdır.
l. Yarışmaya başvurmuş eser sahipleri, festivalin başlangıç tarihinden 15 gün önce yazılı bir belge ile filmlerini yarışmadan çekebilirler.

Özel Koşullar
a. Başvuru belgesinde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğu, imzalayan kişiyi bağlar. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir. Yarışmaya gönderilen eser içerisindeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik, vb. kullanımları sebebiyle üçüncü kişilerden doğacak her türlü telif hakkı ihlali iddiası başvuranın sorumluluğundadır.

b. Yarışmaya başvurmuş filmlere herhangi bir katılım ve gösterim ücreti ödenmez.

c. Yarışmaya katılan filmler, festival günleri içinde en çok 2 (iki) kez ücretli ya da ücretsiz olarak gösterilebilir.

d. Yapımlar izleyiciye ve seçici kurula festival yürütme kurulunun uygun göreceği salonlarda ve yaptığı izlenceye göre sunulur. Festival süresince yapılan gösterimler için filmlerin yapımcılarından ayrıca izin alınmaz. Gösterimler sırasında, eser sahipleri tarafından festival yürütme kuruluna ya da salon yetkililerine salon ya da izlence değişikliği önerilemez.

Seçici Kurulların Oluşumu Ve Çalışması

1. Ön Seçici Kurulun Oluşumu Ve Çalışması
a. Ön seçici kurul, festival yürütme kurulunun içinden veya dışarıdan seçeceği uzmanlardan oluşur. Ön seçimi yapacak olan seçici kurul 3 üyeden oluşur. Başvuran yapıtlardan katılma koşullarına uygun bulunmayanlar, seçici kurula izletilmeyecektir.
b. Sonuçlar en geç 4 Ekim 2022 Salı günü açıklanacaktır.
c. Ön seçici kurul, aday gösterdikleri filmleri bir tutanakla belgeleyip, kamuoyuna açıklanana kadar sonuçları saklamakla yükümlüdür.

2. Yarışma Seçici Kurulunun Oluşumu Ve Çalışması
a. Seçici Kurul 3 kişiden oluşur.
b. Seçici kurul, filmleri izlemeye başlamadan önce Ulusal Kısa Film Koordinatörü ile birlikte ilk toplantısını yapar. Bu toplantıda seçici kurul üyelerine festival ve Ulusal Kısa Film Yarışması ile ilgili bilgiler verilir. Daha sonra seçici kurul çalışma yöntemini saptar.
c. Seçici kurul, kararlarını salt çoğunlukla verir, bütün üyelerin 1 oy hakkı vardır.
d. Oy hakkı bulunmayan Ulusal Kısa Film Koordinatörü, gözlemci olarak seçici kurul toplantılarında yer alır. Gözlemci, yönteme ilişkin sorunların çözümlenmesine katkıda bulunur.
e. Seçici kurul üyeleri, yarışma sırasında filmlerin hepsini izlemekle yükümlüdür.
f. Seçici kurul, sonuçları açıklamadan önce bütün üyelerce imzalanmış karar tutanakları ile gerekçeli sonuçları festival yürütme kuruluna teslim etmekle yükümlüdür.
g. Seçici kurul, son yarışma filmi gösteriminin ardından karar için toplanır.

Ödüller
a. Seçici Kurul, En İyi Kısa Filmi belirler. Seçilen filmin yönetmenine 10.000 TL ödül verilir.
b. Ödül, sahibine Ankara Film Festivali kapanış töreninde takdim edilir.
c. Ödüller eserler arasında paylaştırılamaz.
d. Bu yönetmelikte belirtilmeyen türde ya da sayıda ödül verilemez. Ancak Ankara Film Festivali yarışmalı bölümlerinde ek özel ödül vermek isteyen kişi ya da kuruluşlar festivalin başlamasından en az 15 gün önce festival yürütme kuruluna başvurabilir.

Yetki
Festival yönetimi, festival programına dahil olan filmlerden, gösterim için gerekli teknik özelliklere ve hukuki niteliklere sahip olmayan filmleri gösterim programından çıkarma hakkına sahiptir. Bu yönetmelikte ayrıca belirtilmeyen konularda karar yetkisi Ankara Film Festivali yürütme kuruluna aittir. Ulusal Kısa Film Yarışmasına katılan yapımcı, yönetmen, oyuncu ve filme katkısı bulunan diğer kişiler bu kuralları kabul etmiş sayılırlar. Bu yönetmelikten yapıma katkısı bulunan kişileri haberdar etmek başvuru sahibi olan filmin yasal sahibinin sorumluluğundadır.

Yarışmaya Başvuru İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ