17.08.2022 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Anadolu Vakfı Öğrenci Bursları Burs Başvuruları

Anadolu Vakfı Öğrenci Bursları Burs Başvuruları

Anadolu Vakfı Öğrenci Bursları Burs Başvurusu

Anadolu Vakfı İhtiyaç Sahibi Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Karşılıksız Burs Vermektedir. Maddi Desteğe İhtiyacı Olan Başarılı Öğrenciler Yararlanabilir. Burs Ekim Ve Haziran Aylarında Toplam 9 Ay Olarak Verilir. İlk Kez Burs Alacak Öğrencilerin Burs Sonuçları Aralık Ayında Açıklanır Ve İlk Burs Ödemesi Ocak Ayında Yapılır. Anadolu Vakfı Genel Başarı Bursları, Anadolu Bursu, Engelli Öğrenci Bursu, Dış Kaynaklı Burslar, Genel Başarı Bursu Ve Talep Bursu Vermektedir. 1 Eylül – 30 Eylül 2022 Tarihleri Arasında Başvurular Alınacak.

İlk Kez Burs Alan Öğrenciler Ocak İle Haziran Arası Burs Alır. Bursun İkinci Yılında Ekim Ve Haziran Arası 9 Ay Burs Ödemesi Yapılır. Ara Sınıflarda Okuyan Öğrenciler İle Özel Eğitim Sanat Ve Spor Dallarında Da Burs Veriyor. Vakfı Yurtdışı Eğitimi, Yüksek Lisans Ve Doktora İle Özel Üniversitelere Yüzde Yüz Burslu Yerleştirilenlere Burs Verilmez.

Güncel Burs Duyuruları İçin Tıklayın.

İletişim: Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No: 58 Buyaka E Blok 16. Kat Tepeüstü Ümraniye İstanbul
Telefon: 0 216 573 74 52

Burs Başvuru Koşulları
T.C. Vatandaşı Olmak
Maddi Desteğe İhtiyaç Duyuyor Olmak
Devlet Üniversitelerini Kazanmış Olmak (Açık Öğretim Ve Uzaktan Öğretim Programları Kapsam Dışındadır.)
Farklı Kurumlardan Alınan Burslar, Başvurunuza Engel Teşkil Etmez.

Ads
 

GÜNCEL BURS DUYURULARINI KAÇIRMA

Facebook Sayfamızı Takip Et.

Twitter’da Takip Et.

Instagram’da Takip Et.

Burslardan Yararlanma Koşulları
• Yurt İçindeki Eğitim Kurumlarında Lisans Seviyesinde, Tam Zamanlı Öğrenci Statüsünde Kayıtlı Öğrenciler Burstan Yararlanabilir.
• Vakıf Yönetimi Tarafından Aksi Duyurulmadıkça, Yüksek Lisans Öğrenim Bursu Verilmemektedir.
• Yurt Dışında Öğrenim Görmek İsteyen Öğrenciler İçin Burs İmkanı Bulunmamaktadır.

Burs Verilmeyecek Olanlar

Anadolu Eğitim Ve Sosyal Yardım Vakfı Burs Komitesi Kararları Gereği;
İlk Ve Ortaöğretim Öğrencileri İçin Burs Verilememektedir.
Yüksek Lisans Ve Doktora Öğrencileri İçin Burs Verilememektedir.
Öğrenci Özel Üniversitelerden Birine % 100 Burslu Yerleştirilmemişse, Burs Verilememektedir.
Yurtdışı Eğitim İçin Burs Ve/Veya Destek Verilememektedir.

Burs Çeşitleri

Genel Başarı Bursları: Burs Komitesi’nce Belirlenen Esaslar Ve Belirlenen Kontenjan Dahilinde, Yurt İçindeki Eğitim Kurumlarında Tam Zamanlı Öğrenci Statüsünde Kayıtlı Olan, Belirlenen Kriterler Çerçevesinde Akademik Olarak Başarılı Olması Gereken, Maddi Desteğe İhtiyacı Olan Öğrencilere Verilir. Online Başvuru Yapmış Olmaları Beklenir. Açık Öğretim Ve Uzaktan Öğretim Programları Kapsam Dışındadır.

Anadolu Bursu: Anadolu Eğitim Ve Sosyal Yardım Vakfı, “Anadolu’nun Vakfı” Olma Misyonuyla Kalkınmada Öncelikli Tüm İllerden Özellikle Öğrenci Seçimi Gerçekleştirmekte Ve Tüm Anadolu’ya Yayılmayı Hedeflemektedir. Kontenjan Dahilinde Alınacak Öğrenci Seçimi, Diğer Adaylar Arasındaki Başarı Sıralaması Ve İhtiyaç Sahibi Oluşu Dikkate Alınarak Gerçekleştirilir. Online Başvuru Yapmış Olmaları Beklenir. Açık Öğretim Ve Uzaktan Öğretim Programları Kapsam Dışındadır.

Engelli Öğrenci Bursu: Yurt İçindeki Eğitim Kurumlarında Tam Zamanlı Öğrenci Statüsünde Kayıtlı Olan, Belirlenen Kriterler Çerçevesinde Akademik Olarak Başarılı Olan, İhtiyaç Sahibi Her Engel Grubu İçin Tahsis Edilir. Online Başvuru Yapmış Olmaları Beklenir. Açık Öğretim Ve Uzaktan Öğretim Programları Kapsam Dışındadır.

Dış Kaynaklı Burslar: “Şartlı Burs Bağışları” Kapsamındaki Burslar İçin Burs Bağışı Yapan Gerçek Ya Da Tüzel Kişi Tarafından Talep Edilen Bağış Şartları Öncelikle Anadolu Vakfı Senedi’ne Ve Vakfın Amaç Ve Hedeflerine Uygunluk Açısından Burs Komitesi Tarafından Değerlendirilir Ve Yönetim Kurulu Onayına Sunulur. Burs Tahsis Edilebilmesi İçin Online Başvuru Yapmış Olmaları Beklenir. İki Şekilde Gerçekleşir:

Genel Başarı Bursu: Vakıf Kaynakları Dışında Gerçek Ve Tüzel Kişi Ya Da Kurumlar Tarafından Vakıf Nezdinde Oluşturdukları Fonlardan Karşılanmak Üzere, Anadolu Eğitim Ve Sosyal Yardım Vakfı Tarafından Başarı Ve İhtiyaç Durumu Gözetilerek Seçilmiş, Burs Bağlanması Kararı Alınan Öğrencilere Verilir. Online Başvuru Yapmış Olmaları Beklenir. Açık Öğretim Ve Uzaktan Öğretim Programları Kapsam Dışındadır.

Talep Bursu: Bağışçısı Tarafından Bursiyer Adayı Belirlenmiş, Anadolu Vakfı Senedi’ne, Vakfın Amaç Ve Hedeflerine Uygunluk Açısından Burs Komitesi Tarafından Onaylanmış Kriterlere Haiz Bağışçının Talep Ettiği Öğrenciye Verilir. Online Başvuru Yapmış Olmaları Beklenir. Açık Öğretim Ve Uzaktan Öğretim Programları Kapsam Dışındadır.

Burs Almaya Hak Kazanan Öğrencilerden İstenilen Belgeler
i. Nüfus Cüzdan fotokopisi
ii. Nüfus Kayıt örneği (Nüfus Müdürlüğünden)
iii. İkametgah belgesi
iv. Cumhuriyet Savcılığı’ndan sabıka kaydı belgesi
v. Gelir beyanı ile ilgili olarak
a. Çalışan ebeveynlerin ayrı ayrı maaşlarını gösteren işyerinden onaylı bordro / bordrolar,
b. Ebeveynlerin serbest meslek sahibi, esnaf veya çiftçi olması halinde vergi levhası / levhaları
c. Emekliler için aylıklarını aldıkları sosyal güvenlik kurumundan onaylı maaşlarını gösterir belge,
d. Muafiyete tabi çiftçiler için muhtardan onaylı belge
vi. Ailenin oturduğu ev kira ise kira kontratı
vii. Öğrenci kayıt belgesi
viii. Kredi kullanıldı ise kredi kullanıldığına dair belge
ix. Anne ve baba boşanmış ise mahkeme kararı fotokopisi
x. Anne ve/veya babanın ağır hastalığı söz konusu ise devlet hastanesinden rapor
xi. Alternatif Bank (Abank) ’ dan hesap açılıp, hesap cüzdan fotokopisi
Bursiyer adayları istenilen belgeleri belirtilen zamana kadar Anadolu Vakfı’na göndermekle yükümlüdür. Aksi taktirde bursiyer adaylığından çıkarılacaklardır.
Evrakların elimize ulaşmasından doğan gecikmelerden Anadolu Vakfı sorumlu tutulamaz. Bursiyer adaylarının belgeleri, başvurularındaki beyanları ile karşılaştırılacaktır.

Anadolu Vakfı Bursunun Devam Etmesi Koşulları
A. Burs Süresi Bursiyerin Kayıtlı Olduğu Programın Normal Eğitim Süresi Kadardır. Sağlık, Ailevi Vb Nedenler İle Öğrenim Süresinin Uzaması Durumunda Bursiyer, Olayı Belgeler Nitelikteki Evraklarla Bir Ön Yazı Eşliğinde Vakfa Başvurarak Burs Süresinin Uzatılmasını Talep Edebilir. Vakıf Yönetimi Tarafından Yapılan Değerlendirme Sonucunda Gerekçeler Haklı Bulunur İse Burs Süresi Uzatılabilir.
B. Bursiyerin Kaydını Dondurması Halinde, Vakıf Yönetimine Zamanında Bilgi Vermesi Ve Gerekçesini Belgelendirmesi Durumunda Bursun Da Ödemesi Durdurulur. Bursiyer Öğrenimine Devam Etmeye Başladığında Burs Ödemesi De Tekrar Başlatılır. Dondurulan Yıl Burs Süresine Dahil Edilmez. Bursun Yeniden Başlatılabilmesi İçin İlgili Üniversiteden Öğrencinin Öğrenime Devam Ettiğine İlişkin Resmi Bir Yazı Gereklidir.
C. Yıl Sonu Ortalaması 2.0 Altında Olan Bir Bursiyerin Bursu Sona Erdirilir.
D. Bursiyerin Talep Edilen Bilgilere İlişkin Yanlış Beyan, Talep Edilen Belgelerin Zamanında Teslim Edilmemesi, Disiplin Cezası Alınması Durumlarında Burs Sona Erdirilir. Yanlış Beyan Dışında Bursun Kesilmesine Neden Olan Durumun Ortadan Kalkması Bursiyerin Durumunun Yeniden Ele Alınmasını Ve Uygun Görülürse Bursun Tekrar Başlatılmasını Sağlayabilir.
E. Bursiyerin Bölüm Ya Da Üniversite Değiştirmesi Durumunda Burs Durumu Yeniden Değerlendirmeye Alınır.
F. Öğrenci Değişim Programı İle Yurtdışı Eğitim Programına (Erasmus Vb) Giden Ve Dönüşte Normal Öğrenim Süresinde Kayıtlı Olduğu Üniversiteden Diploma Alacak Bursiyerler, Vakıfça İstenen Belge Ve Bilgilerin İletilmesi Halinde Yurt Dışında Bulundukları Süre İçinde De Burslarını Almaya Devam Ederler.

Burs Başvurusu Her Yıl 1 Eylül – 30 Eylül Tarihleri Arasında Alınır.

Burs Başvurusu İçin Tıklayın.

Burslar Hakkında Sıkça Sorular Sorular İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ