<style>.lazy{display:none}</style>Anadolu Liselerinde Hangi Dersler Var? Haftalık Ders Programı
29.02.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Anadolu Liselerinde Hangi Dersler Var

Anadolu Liselerinde Hangi Dersler Var

Anadolu Liselerinde Hangi Dersler Var

Anadolu Liselerinde Hangi Dersler Var? Anadolu Lisesinde Hangi Meslek Alanları Var, Anadolu Liseleri Haftalık Ders Programları.

Ülkemizde 2023-2024 Eğitim Öğretim Dönemi İçin Toplam Anadolu Lisesi Sayısı 2.898’dir. Bunlardan 504’ü Sınavlı, 2.394’ü Sınavsız Öğrenci Almaktadır. Sınavsız Öğrenci Alan Okulların Derslik Sayısı 50.304’dür. Sınavsız Öğrenci Alan Okullardaki Öğrenci Sayısı 1.547.610’dur.
Sınavlı Öğrenci Alan Okulların Derslik Sayısı 11.416, Öğrenci Sayısı İse 305.090’dır. Sınavla Öğrenci Alan Okullardaki Pansiyon Sayısı İse 589’dur.

Anadolu Liseleri İstatistikleri
Okul Sayısı: 2.898
Öğrenci Sayısı. 1.852.700
Spor Salonu Sayısı: 932
Kütüphane Sayısı: 2.409
Pansiyon Sayısı: 589
Derslik Sayısı: 61.720
Öğretmen Sayısı: 122.395
Laboratuvar Sayısı: 3.393
Z Kütüphane Sayısı: 336
Pansiyon Kapasitesi: 99.345

Fen Liseleri Haftalık Ders Çizelgesi İçin Tıklayın.

Anadolu Liseleri Ortak Dersler
1. Türk Dili Ve Edebiyatı
2. Tarih
3. Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi
4. T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük
5. Matematik
6. Coğrafya
7. Fizik
8. Kimya
9. Felsefe
10. Biyoloji
11. Görsel Sanatlar / Müzik
12. Beden Eğitimi Ve Spor
13. Birinci Yapancı Dil
14. Sağlık Bilgisi Ve Trafik Kültürü
(Haftalık Ders Çizelgesi Sayfa Altında)

Ads

Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgelerinin Uygulanması İle İlgili Açıklamalar
• Haftalık ders çizelgelerinde ortak dersler ve seçmeli dersler bölümleri yer almaktadır. Ortak dersler ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilerin zorunlu olarak alması gereken derslerdir.

• Seçmeli derslerin kaç kez alınabileceği, dersin adının yanındaki parantez içinde belirtilmiştir.

• Çizelgedeki seçmeli derslerin haftalık ders saati sayıları, sınıflara göre parantez içinde ve seçenekli olarak verilmiştir. Öğrenciler her sınıfta parantez içindeki ders saatlerinden sadece birini seçebilirler. Örneğin seçmeli dersler bölümünde Metin Tahlilleri dersi (  1 ) ( 2 ) şeklinde yer almaktadır. Öğrenciler, bu dersi ya “1” ya da “2” ders saati olarak seçeceklerdir.

• Türk dili ve edebiyatı, seçmeli Türk dili ve edebiyatı; tarih ve seçmeli tarih gibi derslerin değerlendirmeleri ayrı ayrı yapılır. Bu dersler, farklı öğretmenler tarafından okutulabileceği gibi aynı öğretmen tarafından da okutulabilir.

• Seçmeli dersler öğrencinin ilgi ve istekleri ile hedefledikleri yükseköğretim programları doğrultusunda öğrenci, veli ve okul tarafından ortaklaşa belirlenecektir.

• Öğrencilerin 9. ve 10. sınıf seviyelerinde “İnsan, Toplum ve Bilim”, “Din, Ahlak ve Değer” ile “Kültür, Sanat ve Spor” seçmeli ders gruplarından her bir gruptan en az birer ders; 11. ve 12. sınıf seviyelerinde ise “İnsan, Toplum ve Bilim”, “Din, Ahlak ve Değer” ile “Kültür, Sanat ve Spor” seçmeli ders gruplarının en az ikisinden birer ders seçmeleri zorunludur. Ancak ortak dersler kısmında yer alan İkinci Yabancı Dil dersi 2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren 9. Sınıftan başlamak üzere kademeli olarak zorunlu dersler arasından kaldırılacağından Anadolu lisesi, fen lisesi, sosyal bilimler liselerinin 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında 10. ve 11. sınıflarında, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında ise 11. sınıfında eğitim ve öğretime devam eden öğrencilerin, seçmeli ders saatlerini tamamlamak kaydıyla, seçmeli ders gruplarının her birinden ders seçme zorunluluğu bulunmamaktadır.

• Birinci ve ikinci yabancı dil derslerinde Bakanlar Kurulu Kararı ile öğretiminin yapılması kabul edilen yabancı diller okutulacaktır. Ortak ve seçmeli dersler grubunda yer alan birinci ve ikinci yabancı dil dersleri birbirinden farklı olmak zorundadır.

• Seçmeli derslerde gruplar oluşturulurken Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddesine göre işlem yapılır.

• Öğrenciler bir alt sınıfta okudukları seçmeli dersi ve/veya saatini bir üst sınıfta değiştirebilirler. Birbirinin devamı olan derslerin seçiminde, öğrencinin öğrenimini gördüğü öğretim programının bir üstü olan programın uygulanması esastır.

• Farklı sınıf seviyelerinde seçilen aynı derslerde öğrencilerin birlikte eğitim almaları sağlanabilir.

• Öğrenciler ilgi, istek ve okulun imkânları doğrultusunda “beden eğitimi ve spor / görsel sanatlar / müzik”, “görsel sanatlar / müzik”, “beden eğitimi ve spor/görsel sanatlar” veya “beden eğitimi ve spor / müzik” derslerinden sadece birini, Sosyal bilimler liselerinin hazırlık sınıfında ise söz konusunu derslerden farklı iki dersi seçer. Öğrenciler bu derslerden alt sınıfta seçtikleri bir dersi üst sınıflarda değiştirebilirler.

• Spor Eğitimi dersinde bireysel sporlardan halter, yüzme, güreş, kayak, tenis, masa tenisi, badminton, oryantiring, eskrim, bisiklet, okçuluk, judo, karate, boks ve tekvando ile takım sporlarından basketbol, voleybol, futbol ve hentbol eğitimi verilir. Öğrenciler Spor Eğitimi dersinde bireysel veya takım sporlarının alt branşlarından birini seçer .

• “Sanat Eğitimi müzik, görsel sanatlar, sahne sanatları, geleneksel Türk sanatları ve müze eğitimi
alanlarından oluşur. Bu alanlar kapsamında her bir alanın alt modülleri ise;

-Müzik: Koro, piyano, bağlama, kaval, tar, kemane, ney, ut, kanun, keman, klarnet, gitar, flüt
-Görsel Sanatlar: Fotoğrafçılık, grafik tasarım, kısa film, animasyon
-Sahne Sanatları: Tiyatro, drama, halk oyunları
-Geleneksel Türk Sanatları: Hüsn-i hat, tezhip, minyatür, ebru, ahşap oymacılık ve vitraydan oluşur.
-Müze Eğitimi

Öğrenciler müzik, görsel sanatlar, sahne sanatları, geleneksel Türk sanatları alt alanlarından birini ya da müze eğitimini seçerler.

• “Öğrenciler “”İnsan, Toplum ve Bilim”” alanında yer alan “”Bilişim Teknolojileri ve Yazılım”” dersinde oluşturulan modüllerden; programlamaya giriş ve algoritma, robotik kodlama, programlama dilleri, mobil uygulama geliştirme, yapay zekâ uygulamaları modüllerinden birini seçerler.
-Programlama Dilleri modülünde; Java, C++, C#, Dart, PHP, JavaScript, Python dillerinden birisi seçilir.
-Programlamaya giriş ve algoritma modülü alınmadan; robotik kodlama, mobil uygulama geliştirme ve programlama dilleri modülleri seçilemez. Programlama dilleri modülü alınmadan yapay zeka uygulamaları modülü seçilemez.”

• Program dışı etkinliklerde Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre işlem yapılır.

• Program Dışı Etkinlikler alanında yer alan “Sosyal Sorumluluk Programı” kapsamında; her öğrenci ders dışı zamanlarda gerçekleştirmek üzere mezun olana kadar en az 40 saatlik sosyal sorumluluk programı görevi yapmak zorundadır. Öğrencilerin bu çalışmalara katılım durumları ilgili resmi kurum/kuruluş/yetkili merciler tarafından belgelendirilir ve ilgili belgeler okul yönetimince öğrencinin e-portfolyosuna işlenir. Sosyal sorumluluk programı kapsamında yürütülecek çalışmalar Sosyal Sorumluluk Programı Yönergesinde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

• Program Dışı Etkinlikler alanında yer alan “Hayatboyu Öğrenme / Sertifikasyon” kapsamında öğrenciler gönüllü olarak Hayatboyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK Akademi) tarafından oluşturulan uzaktan ve yüz yüze eğitim modülleri içinde yer alan paket beceri setlerinden alacakları kursları belgelendirerek okul idaresine sunarlar. Hayatboyu Öğrenme / Sertifikasyonla ilgili öğrencilere yönelik planlama okul yönetimi tarafından yapılır ve ilgili belgeler okul yönetimince öğrencinin e-portfolyosuna işlenir.

• Ders saatlerinin mevcut öğretim programlarında belirtilen ders saatinden az veya fazla olması hâlinde derslere ait öğretim programlarının amaç ve açıklamaları dikkate alınarak mevcut programlar doğrultusunda zümre öğretmenler kurulunca hazırlanacak programlar uygulanır.

• Öğretim programı olmayan seçmeli derslerde -varsa- ilgili derslere ait öğretim programlarının amaç ve açıklamaları da dikkate alınarak zümre öğretmenler kurulunca hazırlanacak programlar uygulanır.

• Ortaöğretim kurumlarının tamamında yılsonu başarı ortalaması ile başarılı sayılamayacak ders “Türk dili ve edebiyatı” dersidir.

İlk Olarak 1955 Yılında İstanbul, İzmir, Eskişehir, Diyarbakır, Konya Ve Samsun’da “Maarif Koleji” Adıyla Eğitim Öğretime Açılan Bu Okullar, 1975 Yılında Anadolu Lisesi Adını Almıştır.

Anadolu Liseleri; İlgi, Yetenek Ve Başarılarına Göre Öğrencilerin Yükseköğretim Programlarına Hazırlanmalarını Amaçlayan Eğitim Kurumlarıdır.

Ortaokul Veya İmam-Hatip Ortaokulu Üzerine, Merkezî Sınav Puanı Veya Adres Bilgileri Esas Alınarak Öğrenci Yerleştirilen Ve Öğrenim Süresi Dört Yıl Olan Yatılı Ve / Veya Gündüzlü Olarak Eğitim Veren Kurumlardır. Bu Okullarda Bakanlıkça Uygun Görülen Ders Çizelgeleri Ve Öğretim Programları Uygulanır. Eğitim-Öğretim Türkçe Yapılır.

Anadolu Liselerinde Bir Şubeye Alınacak Öğrenci Sayısının 34 Olması Esastır. Sınavlı Anadolu Liselerinde Bu Sayı 30’dur. Ancak Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğindeki Hükümler Uyarınca Öğrenci Kayıt Alanındaki Öğrenci Sayısının Yoğunluğu Ve Zorunlu Hâllerde Okulun Fiziki Şartları da Dikkate Alınarak Bu Sayı 40’a Kadar Artırılabilir, Merkezi Sınav Puanıyla Öğrenci Alan Anadolu Liselerinde İse Öğrenci Sayısı 30’dur.

Bu Okullarda Öğrenim Görmek İsteyen İlköğretim 8’inci Sınıf Öğrencileri; Yönergeyle Belirlenen Usul Ve Esaslar İle Kılavuz / Kılavuzlardaki Açıklamalar Doğrultusunda, Yerleştirme Esaslarına Göre Tercihte Bulunurlar.

Meslekler (Alanlar)
Adalet
Adalet Alanı (Sınavlı)
Ayakkabı Ve Saraciye Teknolojisi Alanı (Sınavlı)
Bilişim Teknolojileri
Bilişim Teknolojileri Alanı (Sınavlı)
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı (Sınavlı)
Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı
Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı Alanı (Sınavlı)
Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi
Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Alanı (Sınavlı)
Denizcilik
El Sanatları Teknolojisi Alanı (Sınavlı)
Elektrik-Elektronik Teknolojisi
Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı)
Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri
Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı (Sınavlı)
Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.)
Fen Ve Sosyal Bilimler Programı
Fen Ve Teknoloji Programı
Gazetecilik
Gazetecilik Alanı (Sınavlı)
Geleneksel Türk Sanatları (Sınavlı)
Gemi Yapımı
Gemi Yapımı Alanı (Sınavlı)
Gıda Teknolojisi
Gıda Teknolojisi Alanı (Sınavlı)
Grafik Ve Fotoğraf
Grafik Ve Fotoğraf Alanı (Sınavlı)
Güzellik Hizmetleri Alanı (Sınavlı)
Hafızlık Projesi
Hafızlık Projesi (Fen Ve Sosyal Bilimler Programı)
Hafızlık Projesi (İlahiyat Odaklı Program)
Halkla İlişkiler
Harita-Tapu-Kadastro
Harita-Tapu-Kadastro Alanı (Sınavlı)
Hasta Ve Yaşlı Hizmetleri
Havacılık Ve Uzay Teknolojisi
Hayvan Yetiştiriciliği Ve Sağlığı
Hayvan Yetiştiriciliği Ve Sağlığı (Sınavlı)
İnşaat Teknolojisi
İnşaat Teknolojisi Alanı (Sınavlı)
İtfaiyecilik Ve Yangın Güvenliği
İtfaiyecilik Ve Yangın Güvenliği Alanı (Sınavlı)
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi Alanı (Sınavlı)
Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı)
Kuyumculuk Teknolojisi
Laboratuvar Hizmetleri
Laboratuvar Hizmetleri Alanı (Sınavlı)
Maden Teknolojisi
Makine Ve Tasarım Teknolojisi
Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı (Sınavlı)
Matbaa Teknolojisi
Matbaa Teknolojisi Alanı (Sınavlı)
Metal Teknolojisi
Metal Teknolojisi Alanı (Sınavlı)
Metalürji Teknolojisi
Mikromekanik
Mobilya Ve İç Mekân Tasarımı
Mobilya Ve İç Mekân Tasarımı Alanı (Sınavlı)
Moda Tasarım Teknolojileri
Moda Tasarım Teknolojileri (Sınavlı)
Motorlu Araçlar Teknolojisi
Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı (Sınavlı)
Muhasebe Ve Finansman
Muhasebe Ve Finansman Alanı (Sınavlı)
Pazarlama Ve Perakende
Pazarlama Ve Perakende Alanı (Sınavlı)
Plastik Teknolojisi
Plastik Teknolojisi Alanı (Sınavlı)
Radyo-Televizyon
Radyo-Televizyon Alanı (Sınavlı)
Raylı Sistemler Teknolojisi
Raylı Sistemler Teknolojisi Alanı (Sınavlı)
Sağlık Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri Alanı (Sınavlı)
Siber Güvenlik
Tarım
Tekstil Teknolojisi
Tekstil Teknolojisi Alanı (Sınavlı)
Tesisat Teknolojisi Ve İklimlendirme
Uçak Bakım
Ulaştırma Hizmetleri
Ulaştırma Hizmetleri Alanı (Sınavlı)
Yenilenebilir Enerji Teknolojileri
Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı (Sınavlı)
Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı)

Anadolu Liseleri Haftalık Ders Çizelgeleri

Anadolu Lisesi Haftalık Ders Çizelgesi

Dersler

9.

Sınıf

10.

Sınıf

11.

Sınıf

12.

Sınıf

Ortak Dersler

Türk Dili

Ve Edebiyatı

5

5

5

5

Din Kültürü

Ve Ahlak Bilgisi

2

2

2

2

Tarih

2

2

2

T.C. İnkılap Tarihi

Ve Atatürkçülük

2

Coğrafya

2

2

Matematik

6

6

Fizik

2

2

Kimya

2

2

Biyoloji

2

2

Felsefe

2

2

Birinci

Yabancı Dil

4

4

4

4

Beden Eğitimi

Ve Spor

2

2

2

2

Görsel Sanatlar

/ Müzik

2

2

2

2

Sağlık Bilgisi Ve

Trafik Kültürü

1

Seçmeli Dersler

Ortak Ders Saati Toplamı

32

33

19

17

Akademik Çalışmalar

Seçmeli Matematik ( 2 )

6

6

Temel Matematik ( 2 )

2

2

Seçmeli Fizik ( 2 )

4

4

Seçmeli Kimya ( 2 )

4

4

Seçmeli Biyoloji ( 2 )

4

4

Seçmeli Türk Dili

Ve Edebiyatı ( 2 )

( 3 )

( 5 )

( 3 )

( 5 )

Seçmeli Tarih ( 1 )

( 2 )

( 4 )

( 2 )

( 4 )

Çağdaş Türk Ve

Dünya Tarihi

( 2 )

( 4 )

Seçmeli

Coğrafya ( 2 )

( 2 )

( 4 )

( 2 )

( 4 )

Psikoloji ( 1 )

2

2

Sosyoloji ( 1 )

2

2

Mantık ( 1 )

2

2

Seçmeli

Birinci

Yabancı

Dil ( 2 )

( 2 )

( 10 )

( 12 )

( 2 )

( 10 )

( 12 )

İnsan, Toplum Ve Bilim

Fen Bilimleri

Uygulamaları ( 2 )

( 2 )

( 3 )

( 2 )

( 3 )

Matematik

Uygulamaları ( 2 )

( 2 )

( 3 )

( 2 )

( 3 )

Astronomi Ve

Uzay Bilimleri ( 1 )

( 1 )

( 2 )

( 1 )

( 2 )

( 1 )

( 2 )

( 1 )

( 2 )

Sosyal Bilim

Çalışmaları ( 2 )

( 2 )

( 3 )

( 2 )

( 3 )

( 2 )

( 3 )

( 2 )

( 3 )

Bilişim

Teknolojileri

Ve

Yazılım ( 4 )

1

( 1 )

( 2 )

( 3 )

( 1 )

( 2 )

( 3 )

( 1 )

( 2 )

( 3 )

Proje

Tasarımı Ve

Uygulamaları ( 4 )

( 2 )

( 3 )

( 4 )

( 2 )

( 3 )

( 4 )

( 2 )

( 3 )

( 4 )

( 2 )

( 3 )

( 4 )

Düşünme Eğitimi ( 1 )

( 1 )

( 2 )

( 1 )

( 2 )

Demokrasi Ve

İnsan Hakları ( 1 )

1

1

1

1

Sürdürülebilir Tarım

Ve Gıda Güvenliği ( 1 )

( 1 )

( 2 )

( 1 )

( 2 )

İklim, Çevre Ve

Yenilikçi Çözümler ( 1 )

( 1 )

( 2 )

( 1 )

( 2 )

Temel Hukuk

Bilgisi ( 1 )

( 1 )

( 2 )

( 1 )

( 2 )

( 1 )

( 2 )

Girişimcilik ( 1 )

( 1 )

( 2 )

( 1 )

( 2 )

Metin Tahlilleri ( 2 )

( 1 )

( 2 )

( 1 )

( 2 )

( 1 )

( 2 )

Seçmeli İkinci

Yabancı Dil ( 4 )

( 2 )

( 4 )

( 2 )

( 4 )

( 2 )

( 4 )

( 2 )

( 4 )

Osmanlı Türkçesi ( 3 )

2

2

2

2

Türk Dünyası

Coğrafyası ( 1 )

( 1 )

( 2 )

( 1 )

( 2 )

Ortak Türk Edebiyatı ( 1 )

( 1 )

( 2 )

( 1 )

( 2 )

Ortak Türk Tarihi ( 1 )

( 1 )

( 2 )

( 1 )

( 2 )

Din, Ahlâk Ve Değer

Kur’an-I Kerim ( 4 )

2

2

2

2

Kur’an-I Kerim’in

Anlam Dünyası ( 2 )

2

2

Peygamberimizin Hayatı ( 4 )

( 1 )

( 2 )

( 1 )

( 2 )

( 1 )

( 2 )

( 1 )

( 2 )

Temel Dinî Bilgiler ( 2 )

( 1 )

( 2 )

( 1 )

( 2 )

( 1 )

( 2 )

( 1 )

( 2 )

Türk Düşünce Tarihi ( 1 )

( 1 )

( 2 )

( 1 )

( 2 )

( 1 )

( 2 )

Klasik Ahlak Metinleri ( 3 )

( 1 )

( 2 )

( 1 )

( 2 )

( 1 )

( 2 )

Kültür, Sanat Ve Spor

Adabı Muaşeret ( 1 )

1

1

Türk Sosyal

Hayatında Aile ( 1 )

( 1 )

( 2 )

( 1 )

( 2 )

( 1 )

( 2 )

( 1 )

( 2 )

İslam Bilim Tarihi ( 1 )

( 1 )

( 2 )

( 1 )

( 2 )

( 1 )

( 2 )

( 1 )

( 2 )

Türk Kültür Ve

Medeniyet Tarihi ( 1 )

( 2 )

( 4 )

( 2 )

( 4 )

( 2 )

( 4 )

( 2 )

( 4 )

İslam Kültür Ve

Medeniyeti ( 1 )

( 1 )

( 2 )

( 1 )

( 2 )

( 1 )

( 2 )

( 1 )

( 2 )

Spor

Eğitimi ( 3 )

( 1 )

( 2 )

( 3 )

( 1 )

( 2 )

( 3 )

( 1 )

( 2 )

( 1 )

( 2 )

Sanat

Eğitimi ( 3 )

( 1 )

( 2 )

( 3 )

( 1 )

( 2 )

( 3 )

( 1 )

( 2 )

( 1 )

( 2 )

Seçilebilecek Ders Saati Sayısı

7

6

20

22

Rehberlik Ve Yönlendirme

1

1

1

1

Toplam Ders Saati

40

40

40

40

Program Dışı Etkinlikler

Sosyal Sorumluluk Programı

Hayatboyu Öğrenme

/ Sertifikasyon

Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Haftalık Ders Programları

Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Haftalık Ders Çizelgesi

Dersler

Hazırlık

Sınıfı

9.

Sınıf

10.

Sınıf

11.

Sınıf

12.

Sınıf

Ortak Dersler

Hazırlık Sınıfı Türk Dili Ve Edebiyatı

4

Türk Dili Ve Edebiyatı

5

5

5

5

Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi

2

2

2

2

Tarih

2

2

2

T.C. İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük

2

Coğrafya

2

2

Matematik

3

6

6

Fizik

2

2

Kimya

2

2

Biyoloji

2

2

Felsefe

2

2

Birinci Yabancı Dil

20

4

4

4

4

İkinci Yabancı Dil

4

Bilişim Teknolojileri Ve Yazılım

4

Beden Eğitimi Ve Spor

2

2

2

2

2

Görsel Sanatlar / Müzik

2

2

2

2

2

Sağlık Bilgisi Ve Trafik Kültürü

1

Ortak Ders Saati Toplamı
39
32
33
19
17

Anadolu Lisesi Haftalık Ders Çizelgesini İndirmek İçin Tıklayın.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ