16.06.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

Anadolu İmam Hatip Liseleri Programları AİHL Hangi Bölümler Var

Anadolu İmam Hatip Liseleri Programları AİHL Hangi Bölümler Var

Anadolu İmam Hatip Liseleri Programları

Anadolu İmam Hatip Liseleri Programları, AİHL Ders Programları, Anadolu İmam Hatip Lisesinde Hangi Bölümler Var.

Anadolu İmam Hatip Liseleri, Milli Eğitim Sistemimiz İçerisinde Ortaöğretim (Lise) Düzeyinde Yer Alan, Fen Ve Sosyal Bilimler Alanındaki Derslerle Birlikte Temel İslam Bilimlerine Ait Derslerin de Okutulduğu, Üniversitelerin Bütün Alanlarına Yönelik Öğrenci Yetiştiren Okullardır.

İmam Hatip Liseleri Öğrencilere Doğru İnanç, Doğru Bilgi, Doğdu Düşünce Ve Doğru Davranış Kazandırmayı Önceler. Okullarda, Fen, Sosyal, İlahiyat, Dil, Spor, Sanat Ve Kültür Dersleri Yer Alır. Ayrıca Bu Okulların Dört Yıllık Ortaokul Kısımları da Vardır.

Anadolu İmam Hatip Liselerinin Amaçları
İslam Dininin Temel İki Kaynağı Olan Kur’an Ve Sünneti Referans Alan Bir Din Eğitim Ve Öğretimi Vermek. Milli Ve Manevi Değerlerine Bağlı, İnsanlığa Faydalı Olma İdealine Sahip, Akademik Eğitimin Almış, Karakterli Ve Güzel Ahlaklı İnsanlar Yetiştirmek.

Tarihini Bilen, Kültürel Mirasına Sahip Çıkan, Medeniyetimizin Değerlerini Koruyan, Okuyan, Düşünen, Araştıran, Yorumlayan, Sorgulayan, Yapıcı, Üretken, Bilgi Ve Hikmetin Yolunda Giden Gençler Yetiştirmektir.

Ads

Teknoloji Ve Bilginin Hızlı Gelişimiyle Değişen Dünyada Yabancı Dil Becerisi Edinmiş, Farklı Irkları Ve Kültürleri Tanıyan, Uluslararası Düzeyde Akranları İle Rekabet Edebilecek Seviyede Bilgi Ve Kültür Sahibi, Dünya Ve Müslüman Toplumlar İle İletişim Kurabilen, Özgüveni Yüksek Bireylerin Yetişmesine Katkı Sağlamak.

Öğrencilerin İlgi Ve Yeteneklerine Göre Akademik, Mesleki, Sosyal Ve Kültürel Gelişimine Çok Yönlü Katkıda Bulunmak Amacıyla Yerel, Ulusal Ve Uluslararası Düzeyde Bilimsel, Mesleki, Kültürel Ve Sanatsal Ve Sportif Alanlarda Yer Almak.

LGS Liselere Geçiş Sistemi İçin Tıklayın.

Anadolu İmam Hatip Liseleri Mezunları Hangi Üniversitelere Gidebilir.
Bu Okullardan Mezun Olan Öğrenciler Puanı Ve Tercihi Doğrultusunda İstediği Her Türlü Yüksek Öğretim Kurumuna Devam Edebilir.
Mezunlar, İlahiyat, Hukuk, Mühendislik, Tıp, Mimarlık, Fen, Edebiyat Ve Eğitim Fakülteleri Dahil Bütün Fakültelere Girerek Eğitimlerini Tamamlamakta, Lisansüstü Eğitim Çalışmalarına Devam Edebilmektedir.

Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezunları Okudukları İslami İlimlerin Ve Almış Oldukları Dini Eğitimin Gereği Olarak Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülen Din Eğitimi Ve Hizmetleri Alanında Sınavlarda Başarılı Olmaları Halinde Camilerde; İmam-Hatiplik Veya Müezzinlik, Kur’an Kursu Öğreticiliği Görevlerine Gelebilmektedirler.

Anadolu İmam Hatip Liselerinde Okutulan Dersler

% 75 Fen Ve Sosyal Bilimler (Kültür) Dersleri

Türk Dili Ve Edebiyatı
Tarih
Coğrafya
Matematik
İnkılap Tarihi
Fizik
Kimya
Biyoloji
Felsefe
Psikoloji
Sosyoloji
Mantık
Yabancı Dil
Arapça
Beden Eğitimi
Müzik / Dini Musiki

% 25 Temel İslam Bilimleri Dersleri
Kur’an-I Kerim
Mesleki Arapça
Temel Dini Bilgiler
Siyer
Fıkıh
Hadis
Tefsir
Akaid
Kelam
Dinler Tarihi
İslam Kültür Ve Medeniyeti
Hitabet Ve Mesleki Uygulama
Osmanlıca

Anadolu İmam Hatip Liselerindeki Programlar
Anadolu İmam Hatip Liselerinde Öğrencilerin İlgi, İstidat Ve Kabiliyetleri Doğrultusunda Yetiştirmelerine İmkan Tanımak İçin “Program Çeşitliliğine” Gidilmiştir.
Program Çeşitliliği İle Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, İlahiyat, Dil, Sanat Veya Spor Alanlarında Üniversiteye Devam Edecek Öğrencilerin Hazır Bulunuşluklarını Sağlamaktadır.

Anadolu İmam Hatip Lisesi Programları

Fen Ve Sosyal Bilimler Programı Uygulayan AİHL
AİHL Öğrenim Gören Fen Bilimlerine Ve Sosyal Bilimlere İlgi Duyan Öğrencilerin Kabiliyetleri Doğrultusunda Gelişmelerine Destek Vermek, Rasyonel Ve Analitik Düşünme Becerisini Geliştirmek.
Bu Okullarda Öğrenciler Sosyal / Fen Bilimleri Alanındaki Derslerin Yanı Sıra Üniversitelerden Akademik Destek Almakta, Seminer Ve Konferanslara Katılmaktadır. Ayrıca Her Yıl İçin Sosyal / Fen Bilimleri Alanında Belirlenen Kitapları Okuyarak Bilimsel Etkinlikler Ve Projelere Katılmaktadırlar.

Fen Bilimleri Programı Dersleri
(Fen Bilimleri Derslerini Liseleri İle Eşit Alırlar)

11. Sınıflarda
Matematik 6 Saat
Fizik 4 Saat
Kimya 4 Saat
Biyoloji 4 Saat

12. Sınıflarda
Matematik 6 Saat
Fizik 4 Saat
Kimya 4 Saat
Biyoloji 4 Saat
Fen Bilimleri Tarihi Ve Uygulamaları 2 Saat

Sosyal Bilimler Programı Dersleri

11. Sınıflarda
Türk Dili Ve Edebiyat 2 Saat
Matematik 5 Saat
Coğrafya 4 Saat
Mantık 2 Saat
Sosyoloji 2 Saat
Psikoloji 2 Saat
Osmanlı Türkçesi 1 Saat

12. Sınıflarda
Türk Dili Ve Edebiyatı 3 Saat
Matematik 6 Saat
Coğrafya 4 Saat
Sosyoloji 2 Saat
İslam Bilim Tarihi 1 Saat
Çağdaş Türk Ve Dünya Tarihi 4 Saat

Sanat Programı Uygulayan AİHL
Geleneksel Ve Çağdaş Görsel Sanatlar
Musiki

Farklı Sanat Alanlarına İlgi Duyan Kabiliyetli Öğrencilerin Kariyer Hedeflerine Hazırlık İmkanı.
Hüsn-İ Hat, Ebru, Tezhip, Kaligrafi, Resim Gibi Geleneksel Ve Çağdaş Görsel Sanatlarda Kendini Geliştirme Ve Gerçekleştirme
Sanat Atölyelerinde Ve Özgün Eğitim Ortamlarında Rehberlik Yapan Sanat Erbabı Üstadlar
Ney, Kanun, Ud, Tambur, Bendir, Keman Ve Bağlama Gibi Musiki Enstrümanlarını Tanıma Ve Kullanma Becerisi
Kur’an-I Kerim’i Güzel Okuma Ve Cami Musikisi Formlarının İcrası
Ses Terbiyesi Ve Musiki Eğitimi İle Geleneksel Güfte Ve Bestelerin Seslendirilmesi
Temel Derslerde Anadolu Liseleri İle Aynı Öğretim Programları Ve Haftalık Ders Saatleri

Hafızlık Pekiştirme Programı Uygulayan AİHL
Medeniyetimizin İhya Ve İnşasında Sorumluluk Sahibi, Kur’an-I Kerim’in Lafzıyla Hafız, Ahkamıyla Amil Ve Hikmetiyle Kamil Hafızlar Hedefi
Temel Derslerde Anadolu Liseleri / Fen Ve Sosyal Bilimler Liseleri İle Aynı Öğretim Programları Ve Haftalık Ders Saatleri
Hafız Öğrencilerin Merkezi Sınav (LGS) Veya Yetenek Sınavı Puanına Göre Yerleştiği Okullar
İlahiyat Ve Din Hizmetleri Alanını Tercih Edecek Hafızlar İçin Tasarlanan Özel Projelerde Fakültelerle İş Birliği Halinde İlave Mesleki Programlar Ve Takviye Dersler
Lafız-Mana Bütünlüğü Ekseninde Kur’an-I Kerim’i Anlamaya Yönelik Takviye Programlar Ve Arapça Eğitimi
Cami Musikisi Eğitimi, Mukabele, Hatimle Teravih, İmamlık, Hatiplik, Müezzinlik, Vaizlik Vb. Uygulamalar İle Akran İş Birliğinde Mesleki Pratiklerde Başarılı Ve Öncü Gençler

Yabancı Dil Hazırlık Ve Fen Bilimleri Programı Uygulayan Teknoloji AİHL
Arapça İle Birlikte İngilizce, Almanca, İspanyolca, Rusça, Çince, Fransızca, Farsça Ve Japonca Dillerinden Birini En İyi Şekilde Öğrenme İmkanı.
Kaliteli Bir Yabancı Dil Eğitimiyle Başta Gönül Coğrafyamız Olmak Üzere Yeni Kültürleri Ve Düşünceleri Tanıma İmkanı.
Dinleme, Okuma, Konuşma Ve Yazma Olmak Üzere Dört Temel Dil Becerisini Kazandıran “Aracı Dilsiz” Yabancı Dil Öğretimi Yaklaşımı.
Yabancı Dillerde Yüz Yüze Veya Uzaktan Konferanslar, Öğrenci Sempozyumları Paneller Arapça Başta Olmak Üzere Bilgi Ve Etkinlik Yarışmaları.

Dil Projesi Hazırlık Sınıfı Uygulayan AİHL
(İngilizce, Almanca, Arapça, Çince, Rusça, İspanyolca, İtalyanca, Fransızca, Farsça, Japonca)

Uluslararası Anadolu İmam Hatip Liseleri
Türkiye İle Müslüman Ülkeler Arasında Başta Eğitim Ve Kültür Olmak Üzere Geleceğin İş Birliği Alanlarında Sağlam Temellerin Atıldığı Devlet Vizyonu
Müslüman Ülkeler İle Müslüman Toplumların Din Eğitimi, Din Hizmetleri Ve İhtiyaç Duyulan Farklı Meslek Alanlarında Nitelikli İnsan Kaynağının Yetişmesine Destek Olma
Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Türkçeyi En Kısa Zamanda Ve En Etkili Şekilde Öğrendiği Tabii Ortam

Spor Programı Uygulayan AİHL
Spor Yeteneği Olan Öğrencilerin Anadolu İmam Hatip Lisesi Programı Da Alarak İlgilendiği Spor Dalında Kendisini Yetiştirme İmkânı
Sportif Beceri Ve Yetenekleri Keşfedilen Öğrencilerin Kendilerini Geliştirmelerine İmkân Veren Spor Eğitimleri Ve Spor Tesisleri
Anadolu İmam Hatip Lisesinde Bireysel Ya Da Takım Sporlarında Eğitim Alarak Kariyer Hedeflerine Yürüyen Genç Sporcular
Akademik Ve Mesleki Eğitimle Birlikte Eş Zamanlı Yürütülen Spor Programıyla Üniversitelere, Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokullarına Hazırlanan Öğrenciler
Güreş Ve Okçuluk Gibi Geleneksel Ve Millî Sporlarımızı Alanında Uzman Eğitimcilerden Öğrenme İmkânı
Futbol, Basketbol, Voleybol, Hentbol, Atletizm Ve Yüzme Gibi Popüler Spor Dallarında Eğitim İmkânı
İlgi Duyduğu Karate, Taekwondo, Kungfu, Judo, Wushu Vb. Uzakdoğu Sporlarında Kendisini Yetiştiren Öğrenciler
Temel Derslerde Anadolu Liseleri İle Aynı Öğretim Programları Ve Haftalık Ders Saatleri

Yabancı Dil Hazırlık Ve Fen Bilimleri Programı Uygulayan AİHL
Temel Derslerde Fen Liseleri İle Aynı Öğretim Programları Ve Haftalık Ders Saatleri
Akademik Destek Programıyla (ADEP) Yükseköğretime Hazırlık Projeleri Ve Yükselen Üniversite Başarısı

Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Sanat Ve Matematik Disiplinleri Arasındaki Ayrımı Ortadan Kaldıran Proje Tabanlı Öğrenmenin Gerçekleştiği STEAM Eğitimi İle İnovasyon Becerisine Sahip Öğrenciler
Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Dijital Teknoloji Ve Robotik Kodlama Vb. Alanlarda Atölye Çalışmalarıyla İnovasyon Becerilerini Geliştirilen Gençler
İngilizce Ve Arapça İle Birlikte İsteğe Bağlı Olarak Çince Öğrenerek 3 Dilde Kendini İfade Edebilen, Projelerini Geliştirebilen Ve Dünya İle İletişim Kurabilen Gençler

Klasik / Çağdaş Sanatlar, Musiki Ve Spor Programı Uygulanan AİHL Listesi

Ankara Altındağ: Ulus İlk Meclis Anadolu İmam Hatip Lisesi
Amasya Merkez: Türk Telekom Anadolu İmam Hatip Lisesi
Batman Merkez: Salih Günaydın Anadolu İmam Hatip Lisesi
Bursa Osmangazi: Mihraplı Abdulkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi
Çorum Merkez: Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi
Diyarbakır Bağlar: TOBB Ferdi Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi
İstanbul Üsküdar: Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi
İzmir Karşıyaka: Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Anadolu İmam Hatip Lisesi
Kayseri Melikgazi: Kayseri Anadolu İmam Hatip Lisesi
Kocaeli İzmit: İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi
Konya Karatay: Karatay Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi
Ordu Altınordu: Şehit Sefa Kabakkaya Anadolu İmam Hatip Lisesi
Şanlıurfa Haliliye: Şanlıurfa Anadolu İmam Hatip Lisesi
Samsun İlkadım: Şehit Ahmet Altunoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi

Spor Programı Uygulayan İmam Hatip liseleri Listesi

Ankara Kızılcahamam: Kızılcahamam Toki Anadolu İmam Hatip Lisesi
Batman Merkez: Veysel Karani Anadolu İmam Hatip Lisesi
Bursa Mudanya: Mudanya Anadolu İmam Hatip Lisesi
Diyarbakır Ergani : Bekir Aral Anadolu İmam Hatip Lisesi
İstanbul Başakşehir: Toki Aliya İzzetbegoviç Anadolu İmam Hatip Lisesi
İstanbul Pendik : Koca Yusuf Anadolu İmam Hatip Lisesi
İstanbul Sarıyer: Yaşar Dedeman Anadolu İmam Hatip Lisesi
İzmir Karşıyaka: Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Anadolu İmam Hatip Lisesi
Konya Karatay: Ali Ulvi Kurucu Anadolu İmam Hatip Lisesi
Muğla Milas: Şehit Murat İnci Anadolu İmam Hatip Lisesi
Hatay Antakya: Antakya TOBB AİHL
Samsun Canik: 15 Temmuz Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi
Ordu Ulubey: Ulubey Anadolu İmam Hatip Lisesi
Şırnak Silopi: Şehit Cengiz Tatar Anadolu İmam Hatip Lisesi
Zonguldak Ereğli: Ereğli Anadolu İmam Hatip Lisesi

Geleneksel ve Çağdaş Görsel Sanatlar Programı Uygulayan İmam Hatip Liseleri

Ankara Altındağ: Ulus İlk Meclis Anadolu İmam Hatip Lisesi
Amasya Merkez: Türk Telekom Anadolu İmam Hatip Lisesi
Batman Merkez: TP Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
Bursa Osmangazi: Mihraplı Abdulkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi
İstanbul Fatih: Fatih Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
İstanbul Üsküdar: Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi
İstanbul Ataşehir: Ataşehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
İstanbul Sancaktepe: Rabia Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
İstanbul Üsküdar: Ayşe Hümeyra Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
İzmir Konak: Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
Kayseri Melikgazi: Kayseri Anadolu İmam Hatip Lisesi
Konya Karatay: Karatay Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi
Kütahya Merkez: Kırklar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
Samsun İlkadım: Şehit Ahmet Altunoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi
Yalova Merkez: Zehra Ekşinozlugil Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

İmam Hatip Okulları Listesi İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ