<style>.lazy{display:none}</style>Amatör Telsizcilik Belgesi E-Sınav Kılavuzu 2024
23.02.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Amatör Telsizcilik Belgesi E-Sınav Kılavuzu 2024

Amatör Telsizcilik Belgesi E-Sınav Kılavuzu 2024

Amatör Telsizcilik Belgesi E-Sınav Kılavuzu 2024

KEGM Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü Amatör Telsizcilik Belgesi E-Sınav Kılavuzu Yayınlandı. Amatör Telsizci Sınavı Belgesi Başvurusu Nasıl Yapılır? Sınavda Başarılı Olmak İçin Kaç Puan Almak Gereklidir, Amatör Telsizcilik E-Sınavlarında Belge Türüne Göre Sorulan Sorular, Sınava Başvuru Tarihleri.

Aday
Amatör Telsizcilik Belgesi Almak Ya Da Belge Sınıfını Yükseltmek İçin, Amatör Telsizcilik E-Sınav Başvurusu Yapan Gerçek Kişi

Amatör Telsizci Kimdir
Hiçbir Maddi, Kişisel Veya Siyasi Çıkar Gözetmeden Sadece Kendi İstek Ve Çabası İle Telsiz İletişim Teknikleri Alanında Kendini Yetiştirmek Amacıyla Ulusal Ve Uluslararası Amatör Telsizcilik Faaliyetinde Bulunmak İsteyen Ve Amatör Telsizcilik Belgesine Sahip Olan Gerçek Kişi

Amatör Telsizcilik Belgesi Nedir
Amatör Telsizcilik Sınavını Kazanan Gerçek Kişilere Ve Türkiye İle Mütekabiliyet Anlaşması Bulunan Ülkeler Tarafından Amatör Telsizcilerine Verilen, Kimlik, Sınıf Ve Çağrı İşaretini Gösteren Belge

E-Sınav Nedir
Basılı Evrak Kullanılmaksızın, Sınav Uygulama Ve Değerlendirilmesine İlişkin Her Türlü İşlemin Elektronik Ortamda Yapıldığı Sınavlar

Ads

E-Sınav İzleme Ve Kayıt Merkezi
E-Sınav Merkezlerinde Güvenliği Sağlamak Amacıyla Sınav Salonlarına Ait Ses Ve Görüntülerin İzlendiği, Genel Müdürlük Bünyesindeki Merkez

E-Sınav Merkezi
E-Sınav Salonlarının Bulunduğu Merkez

E-Sınav Randevu Sistemi
Tarih Tercihi Yapılmaksızın Uygun Olan En Yakın Tarihe Sınav Randevusu Oluşturulan Sistem

E-Sınav Salonu
Özel Olarak Hazırlanmış Bilgisayar Sistemleri İle Görüntü Ve Kayıt Sistemlerinin Bulunduğu, E-Sınav Uygulamasının Yapılacağı Salonu

E-Sınav Uygulama Modülü
E-Sınav Uygulamasının Yapıldığı Web Tabanlı, Güvenlikli Ağ Üzerinde Çalışan Elektronik Modülü

Genel Açıklamalar

Amatör Telsizcilik Sınavları, telsiz iletişim teknikleri alanında kendini yetiştirmek amacıyla ulusal ve uluslararası amatör telsizcilik faaliyetinde bulunmak isteyenlerden “Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Amatör Telsizcilik Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği” hükümlerine göre belge başvurusu yapan adaylara yönelik olarak yapılan teorik sınavları kapsamaktadır.

Amatör Telsizcilik Sınavı için başvuruda bulunacakların on iki yaşından büyük ve temyiz kudretine sahip olması zorunludur.

Amatör Telsizcilik e-Sınav başvuruları, https://www.kiyiemniyeti.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile veya e-Devlet üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır.

On iki yaşını doldurup on altı yaşından gün almamış adaylar, şahsen ya da posta yoluyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne başvuru yapacaklardır.

Adli sicil kaydı olan kişilerin başvurusu, KEGM tarafından yapılacak adli sicil durumu incelemesine bağlı olarak değerlendirmeye alınacaktır.

Adaylar; e-Sınav başvurularında A/B sınıfı ya da C sınıfı amatör telsizcilik belgelerinden birini tercih etmek, sınava girmek istedikleri il/ilçe bilgisini belirtmek ve biyometrik fotoğraf kullanmak zorundadırlar.

Başvuruların KEGM tarafından değerlendirilmesi neticesinde e-Sınav başvurusu kabul edilen adayların listesi, https://www.kiyiemniyeti.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecektir. Başvurusu kabul edilen aday, kendisine ait T.C. kimlik numarası ile e-Sınav ücretini yatıracaktır. Adayın e-Sınav ücretini yaptırabilmesi için başvurusunun kabul edilmiş olması gerekmektedir.

Başvurusu onaylanan ve e-Sınav ücretini yatıran adaylar için en yakın sınav tarihi ve saati, e-Sınav randevu sistemi tarafından otomatik olarak belirlenecektir.

Adaylar, e-Sınav ücretini yatırdıktan sonra https://www.kiyiemniyeti.gov.tr adresi üzerinden e-Sınav giriş belgelerini alabileceklerdir. e-Sınav giriş belgesinin, aday tarafından renkli veya siyah beyaz çıktı olarak alınması zorunludur.

e-Sınav giriş belgesinde, adayın e-sınav randevusu ile kimlik bilgileri, sınava gireceği e-Sınav merkezi (il/ilçe), bina, salon ve adres bilgileri yer alacaktır.

e-Sınavda, basılı evrak kullanılmaksızın sınav uygulama ve değerlendirilmesine ilişkin tüm işlemler elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

Amatör Telsizcilik e-Sınavları, e-Sınav salonu bulunan merkezlerde, e-Sınav randevu sisteminde belirlenecek tarih ve saatlerde yapılacaktır. Adaylar, başvurularında bildirdikleri il/ilçede e-Sınava katılacaklardır.

Amatör Telsizcilik e-Sınavları, çoktan seçmeli olarak hazırlanacak toplam 50 soru üzerinden tek oturum hâlinde uygulanacaktır.

E-Sınav Başvuru Şartları

a. Başvuruda bulunacak adayların on iki yaşından büyük ve temyiz kudretine sahip olması.

b. Başvurunun, “Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Amatör Telsizcilik Sınav ve Belgelendirme
Yönetmeliği” hükümlerine bağlı olarak yapılacak inceleme neticesinde KEGM tarafından kabul edilmiş olması

c. Adayın başvurusunun KEGM tarafından onaylanmış olması

ç. Adayın e-Sınav ücretini yatırmış olması

d. Adayın tutuklu ve hükümlülük hâlinin bulunmaması

E-Sınav Başvuru İşlemleri

Adaylar, A/B sınıfı veya C sınıfı amatör telsizcilik belgelerinden biri için e-Sınav tercihi yapacaklardır.

Amatör Telsizcilik e-Sınav başvuruları, https://www.kiyiemniyeti.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile veya e-Devlet üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Adaylar, başvuruları sırasında kendilerine ait biyometrik fotoğraflarını elektronik ortama yükleyeceklerdir.

On iki yaşını doldurup on altı yaşından gün almamış adaylar, https://www.kiyiemniyeti.gov.tr adresi üzerinden alacakları başvuru formunu doldurarak, başvuru formu ve 1 adet biyometrik fotoğraf ile şahsen ya da posta yoluyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Seyir ve Haberleşme Dairesi Başkanlığı Telsiz İşletme Müdürlüğü, Beşyol Mah. İnönü Cad. No.:3/1, 34295- Sefaköy/İSTANBUL adresine başvuracaklardır.

Adaylar, başvurularında sınava girmek istedikleri il/ilçe bilgisini belirtmek ve biyometrik fotoğraf kullanmak zorundadırlar.

Adli sicil kaydı olan kişilerin başvurusu, “Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Amatör Telsizcilik Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği” hükümleri kapsamında yapılacak adli sicil durumu incelemesine bağlı olarak değerlendirmeye alınacaktır.

Başvuruların değerlendirilmesi neticesinde başvurusu kabul edilen adayların listesi https://www.kiyiemniyeti.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecektir. Ayrıca adaylara, sınav başvurularının kabul edilip edilmediğine dair e-mail ve/veya SMS ile KEGM tarafından bilgi mesajı gönderilecektir.

Haberleşme, elektrik, elektronik ve fizik dallarından birinden en az lisans düzeyinde yükseköğrenim görmüş olan adaylar, belgelendirmeleri şartı ile teknik konulardan sınava tabi tutulmayacaklardır. Bu adayların, sınav başvuru formu ekinde öğrenim durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.

KEGM tarafından e-Sınav başvurusu kabul edilen adaylar, kendilerine ait T.C. kimlik numarası ile e-Sınav başvuru ücretini yatırabileceklerdir.

Başvurusu onaylanan ve e-Sınav ücretini yatıran adaylar için, en yakın sınav tarihi ve saati, e-Sınav randevu sistemi tarafından otomatik olarak belirlenecektir. Adayın, randevu sistemi tarafından belirlenen e-Sınav tarih ve saatinde sınava girmesi zorunludur. Aksi takdirde aday sınav hakkını kullanmış sayılır.

e-Sınav randevusu oluşturulan adaylardan zorunlu nedenlerle e-Sınav tarihini değiştirmek isteyen adaylar, mazeretlerini belgelendirmek şartıyla e-Sınav tarihinden en az 24 (yirmi dört) saat önce e-Sınav randevularını değiştirebilirler. Bu durumdaki adaylar, dilekçe ve belgeleri ile sınava girecekleri e-Sınav merkezinin bağlı olduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne başvuru yapacaklardır.

E-Sınav Başvuru Ücreti Ve Ödeme İşlemleri
Adaylar, e-sınav başvurusunun KEGM tarafından kabul edilmesinden sonra en geç 30 (otuz) gün içinde KDV dâhil 600 (altı yüz) TL e-Sınav ücretini, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesine ait T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. veya Türkiye Halk Bankası AŞ’nin ATM, mobil bankacılık ya da internet bankacılığı hizmetleri aracılığı ile yatıracaklardır. Ayrıca https://odeme.meb.gov.tr internet adresinden de tüm banka kartları ile ödeme yapabilecektir. Ücret ödeme işlemini, e-Sınav başvurusu KEGM tarafından kabul edilen adaylar gerçekleştirebilecektir.

Sınava girecek adayların, sınav başvurusu kabul edildikten sonra en geç 30 gün içinde e-Sınav ücretini yatırması gerekmektedir. Süresi içinde e-Sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları iptal edilecektir.

Hatalı olan ya da adayın kendisine ait olmayan T.C. kimlik numaraları ile yapılan ödemelerde, adayın başvurusu geçersiz sayılacak ve her türlü sorumluluk adaya ait olacaktır.
Sınav randevusu oluşturulan aday, sınava girmemesi durumunda ücret iadesi talep edemez. Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların da bu konuyla ilgili başvuruları dikkate alınmayacaktır.

E-Sınav Giriş Belgesi
Adaylar, e-Sınav ücretini yatırdıktan sonra https://www.kiyiemniyeti.gov.tr adresi üzerinden e-Sınav giriş belgelerini alabileceklerdir. e-Sınav giriş belgesinin, aday tarafından renkli veya siyah beyaz çıktı olarak alınması zorunludur.

e-Sınav giriş belgesi fotoğraflı olup belgede adayın salon ve kimlik bilgileri bulunmaktadır. Salon bilgilerinde adayın sınava gireceği e-Sınav merkezi (il/ilçe), bina, salon ve adres bilgileri yer alır.

Her sınav için yeniden düzenlenen renkli veya siyah beyaz, fotoğraflı sınav giriş belgesinde adayın T.C. kimlik numarası, adı-soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi ile “dikkat” bölümü bulunur. Adaylar, renkli veya siyah beyaz fotoğraflı e-sınav giriş belgesini salon görevlilerine ibraz ve teslim etmek zorundadır.

E-Sınavın Kapsamı
Amatör Telsizcilik e-Sınavlarında, başvuru yapılan belge türüne göre aşağıda yer alan konu başlıklarına bağlı olarak “EK-1 Tablo”da belirtilen konu kapsamından çoktan seçmeli olarak hazırlanacak toplam 50 soru yer alacaktır. Ancak, teknik içerikten muaf adaylar için toplam 35 soru bulunacaktır. e-Sınavda yer alacak sorular Türkçe hazırlanır.

A/B Belge Türü (Sınıfı)

Konu BaşlığıSoru

Sayısı

Puan
Teknik İçerik1530
Ulusal ve Uluslararası

İşletim Kuralları

ve Prosedürler

2040
Amatör Hizmet ve

Amatör Uydu Hizmeti

İle İlgili Ulusal ve
Uluslararası

Düzenlemeler

1530

Toplam

50 100

 

* Teknik İçerikten

Muaf Adaylar İçin

Konu BaşlığıSoru SayısıPuan
Ulusal ve Uluslararası

İşletim Kuralları

ve Prosedürler

2040
Amatör Hizmet ve

Amatör Uydu Hizmeti

İle İlgili Ulusal ve
Uluslararası

Düzenlemeler

1530
Toplam 35 70+30

 

C Belge Türü (Sınıfı)

Konu BaşlığıSoru SayısıPuan
Teknik İçerik1530
Ulusal ve Uluslararası

İşletim Kuralları

ve Prosedürler

2040
Amatör Hizmet ve

Amatör Uydu Hizmeti

İle İlgili Ulusal ve
Uluslararası

Düzenlemeler

1530
Toplam 50 100

 

* Teknik İçerikten

Muaf Adaylar İçin

Konu BaşlığıSoru SayısıPuan
Ulusal ve Uluslararası

İşletim Kuralları

ve Prosedürler

2040
Amatör Hizmet ve

Amatör Uydu Hizmeti

İle İlgili Ulusal ve
Uluslararası

Düzenlemeler

1530
Toplam 35 70+30

Belge Türü (Sınıfı) – Sınav Yeri – Sınav Tarihi / Saati / Süresi – Soru Sayısı

Belge

Türü

e-Sınav

Yeri

Sınav Tarihi,

Saati

ve

Süresi

Soru Sayısı
A/B 81 İl e-Sınav MerkezleriSistem tarafından

belirlenecek günde,

saat 10.00- 20.30 arasında

oluşturulan randevu saatlerinde,

tek oturum olarak

gerçekleştirilecektir.
Oturum süresi: 60 dk.

50 soru
C 81 İl e-Sınav MerkezleriSistem tarafından

belirlenecek günde,

saat 10.00- 20.30 arasında

oluşturulan randevu

saatlerinde,

tek oturum olarak

gerçekleştirilecektir.
Oturum süresi: 60 dk.

50 soru

 

* Teknik

İçerikten

Muaf Adaylar

İçin

e-Sınav

Uygulaması

Belge

Türü

e-Sınav

Yeri

Sınav

Tarihi,

Saati

ve

Süresi

Soru Sayısı
A/B 81 İl

e-Sınav

Merkezleri

Sistem tarafından

belirlenecek günde,

saat 10.00- 20.30 arasında

oluşturulan randevu

saatlerinde,

tek oturum olarak

gerçekleştirilecektir.
Oturum süresi: 45 dk.

35 soru
C 81 İl

e-Sınav

Merkezleri

Sistem tarafından

belirlenecek günde,

saat 10.00- 20.30 arasında

oluşturulan randevu

saatlerinde, tek oturum

olarak gerçekleştirilecektir.
Oturum süresi: 45 dk.

35 soru

* Haberleşme, elektrik, elektronik ve fizik dallarından birinden en az lisans düzeyinde yükseköğrenim görmüş olan adaylar teknik konulardan sınava tabi tutulmayacak, teknik içerikten muaf olacaklardır.

E-Sınav Uygulaması
a. e-Sınav, sistem tarafından belirlenen tarih ve saatlerde yapılacaktır.

b. Sınav görevlileri sınav başlamadan en geç 30 (otuz) dakika önce e-Sınav salonunda hazır bulunacaklardır. Sınav salonuna gelen görevliler görevli olduğu sınavın başlama saatinden 15 (on beş) dakika öncesine kadar sisteme giriş yapmak zorundadır. Sisteme hiç giriş yapmayan görevliler ile son 15 dakika içerisinde sisteme giriş yapan görevliler hakkında, Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi hükümleri gereğince sınav görevi verilmeme tedbiri uygulanacaktır.

c. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için adaylar, sınav saatinden en geç 20 (yirmi) dakika önce sınav giriş belgesinde belirtilen e-Sınav salonunda hazır bulunacaklardır.

ç. Adaylar, sınava gelirken fotoğraflı sınav giriş belgesi ile birlikte geçerli kimlik belgesini yanında bulunduracak ve bu belgeleri ibraz ederek sınava katılabilecektir. Adaylar e-Sınav giriş belgesini salon görevlilerine teslim etmek zorundadırlar.

d. Geçerli Kimlik Belgesi:
– Türk vatandaşları için T.C. kimlik numaralı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı/kimlik kartı, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport
– KKTC vatandaşları için fotoğraflı ve kimlik numaralı KKTC kimlik kartı
– Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçıları için mavi kart
– Yabancı uyruklu adaylar (geçici koruma statüsünde bulunanlar hariç) geçerliliği devam eden ve ülkeye giriş çıkış amacıyla yetkili makamlarca verilen izin süresi (vize) dolmamış pasaport; ilgili Bakanlık tarafından verilen resimli, çipli/mühürlü kimlik yerine geçen, ikamet ettiğini ya da çalıştığını gösterir belge
– Nüfus müdürlüklerince verilen fotoğraflı, barkod-karekodlu geçici kimlik belgesi/T.C. kimlik kartı talep belgesi

• Geçici koruma statüsünde bulunan (geçici koruma kimlik belgesine sahip) yabancı uyruklu kursiyerler yalnızca kimlik belgesinde belirtilen ikamet ilinde sınava girebilecektir.
• Evlilik, boşanma, mahkeme kararı vb. nedenlerle soyadı değişikliği olan kursiyerlerin geçerli kimlik belgesinde yer alan kimlik numaraları kontrol edilir, giriş belgesindeki kimlik numarası ile aynı ise kimlik belgesi geçerli kabul edilir.
Yukarıda tanımlananlar haricinde başka hiçbir belge geçerli kimlik belgesi olarak sayılmayacaktır. Geçerli kimlik belgesi ve/veya geçerli sınav giriş belgesi yanında olmadan sınava gelen adaylar sınava alınmayacak ve e-Sınav Uygulama Modülünden ilgili seçenek ile adayın sınavı iptal edilecektir.
Adaylar sınav giriş belgelerini kimlik kontrolü esnasında salon görevlilerine teslim etmek zorundadır. Sınav giriş belgesini teslim etmeyen adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.

e. Adaylar; sınav binasına her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah, çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, anahtarlık, her türlü araç anahtarı, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth ve benzeri cihazlar, kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılar, her türlü plastik, cam eşya (şeffaf / numaralı gözlük hariç), plastik ve metal içerikli eşyalar (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç) banka/kredi kartı vb. kartlarla, her türlü elektronik /mekanik cihaz ve her türlü müsvedde kâğıt, defter, kalem, silgi, kalemtıraş, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete ve benzeri yayınlar, cetvel, pergel, açıölçer ve bu gibi araçlarla, yiyecek içecek (şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç), ilaç ve diğer tüketim maddeleri (kullanımı doktor raporu ile belgelendirilen işitme cihazı, insülin pompası, kan şekeri ölçüm cihazı vb. cihazlar hariç) ile alınmayacaktır.
Kimlik kontrolü yapılarak sınav salonuna alınan aday sınav başlayana kadar hiçbir gerekçe ile sınav salonundan dışarıya çıkarılmayacaktır. Kendi isteği ile sınav salonundan dışarı çıkan aday tekrar sınav salonuna alınmayacaktır.

f. Sınav başladıktan sonra gelen adaylar, sınav salonundan çıkan aday olmadığı sürece sınava alınır ancak bu adaylara ek süre verilmez. Sınav salonundan çıkan aday olması durumunda sonra gelen adaylar sınava alınmaz. Sınavı tamamlayan ya da sınav süresi biten adaylar salon yoklama listesi ve cevap kâğıtlarını gösterir belgeye imza atarak salondan ayrılırlar.

g. Aday; salonda yerleştirildiği sınav bilgisayarı ekranında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı, soyadı bilgilerinin kendisine ait olup olmadığını kontrol eder. Sınav bilgisayarındaki bilgiler kendisine ait değilse salon görevlilerini uyarır ve sınavı başlatmaz, sınavı başlattığı takdirde daha sonra kendi bilgilerinin yer aldığı bilgisayarda sınava girse dahi sınavının iptal edileceğini kabul etmiş sayılır.

ğ. Adaylar kendilerine ait sınav bilgisayarında yer alan “Kullanım Kılavuzunu Okudum ve Kimlik Bilgilerimin Doğruluğunu Onaylıyorum” işlemini yaptıktan sonra sınava başlayabileceklerdir.

h. Adaylar tüm işaretlemeleri sınav bilgisayar ekranına dokunarak veya fare (mouse) ile yapacaktır.

ı. Her sorunun 4 (dört) seçeneği olup bu seçeneklerden sadece biri doğru cevaptır.

i. Soru sayısı ve sınav süresi adayın kullandığı bilgisayar ekranında yer alacaktır. Sınav süresinin takibinden adayın kendisi sorumludur.

j. Sınavı tamamlayan ya da sınav süresi biten aday salon yoklama listesi ve cevap kâğıtlarını gösterir belgeye imza atarak salondan ayrılır.

k. Aday, isterse sınav süresi tamamlanmadan sınavını bitirebilir. Bu durumda sistem adaydan 2 (iki) aşamalı onay alacak ve sınavı sonlandıracaktır. Bu işlemi gerçekleştiren adayların sınava devam etmesi mümkün olmayacaktır.

l. Aday sınava gelmediyse salon görevlileri tarafından, salon aday yoklama listesindeki ilgili alana “Girmedi” yazılacak ve adayın sınava katılım durumu sistem üzerinden “Aday Sınava Gelmedi” olarak işaretlenecektir. Adayın ibraz ettiği belgelerin geçersiz olması veya diğer nedenlerle görevliler tarafından sınava alınmaması durumunda ise salon yoklama listesindeki ilgili alana “Sınava Alınmadı” yazılacak, ayrıca ibraz edilen geçersiz belgesinin aslı veya bir örneği alınarak konuyla ilgili tutanak tutulacaktır.

m. Sınav bitiminden sonra:
– Salon görevlileri adaylara salon aday yoklama listesini ve sorulara verdikleri cevapları gösteren cevap kâğıdını imzalatacaktır.
-Adaylar, sınav sonuçlarına sınav merkezinde bulunan sonuç açıklama cihazından veya adayın girdiği sınav oturumu sonlandıktan sonra http://esinav.meb.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
– Sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarı yayımlanmayacaktır.

n. Sınav görevlileri sınav binasına Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah, çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, anahtarlık, her türlü araç anahtarı, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth ve benzeri cihazlar, kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılar, her türlü plastik, cam eşya (şeffaf / numaralı gözlük hariç), plastik ve metal içerikli eşyalar (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç) banka/kredi kartı vb. kartlarla, her türlü elektronik /mekanik cihaz ve her türlü müsvedde kâğıt, defter, kalem, silgi, kalemtıraş, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete ve benzeri yayınlar, cetvel, pergel, açıölçer ve bu gibi araçlarla, yiyecek içecek (şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç), ilaç ve diğer tüketim maddeleri (kullanımı doktor raporu ile belgelendirilen işitme cihazı, insülin pompası, kan şekeri ölçüm cihazı vb. cihazlar hariç) ile alınmayacaktır. Ancak sınav merkezlerinde yaşanabilecek teknik sorunlar ile idari sorunların anlık çözümünün sağlanması amacıyla Bakanlık Merkez Teşkilatında her sınav günü görevlendirilen merkez sınav görevlilerinin sınav merkezleri ile iletişiminin sağlanabilmesi için Bina Komisyon Başkanı/Bina Sorumlusu olarak görevlendirilen personel yalnızca belirtilen amaçlarla ve sınav salonu dışında kullanılması kaydıyla cep telefonu ile sınav binasına girebilecektir.

Yukarıda belirtilen yasak nesnelerle salona girdiği tespit edilen görevliler ile Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesinde yer alan hükümlere, MEBBİS kişisel bilgiler modülü “Sınav İşlemleri” ekranında yer alan “Tebellüğ Gerektiren Belgeler” başlığı altındaki “Tüm Sınavlarda Uyulması Gereken Kurallar”a, “e-Sınav Görevlendirme Belgesi”nde belirtilen hususlara aykırı davranan görevliler hakkında, sınavın işleyişine etki edip etmediğine bakılmaksızın sınav kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesinin 43’üncü maddesi doğrultusunda işlem yapılacaktır.

Adayların Sınava Alınamayacağı Ve E-Sınavın Geçersiz Sayılacağı Durumlar

Adayların Sınava Alınmayacağı Durumlar

a. Adayın bu kılavuzun 7’nci maddesinde belirtilen geçerli belgelerin ibraz etmemesi

b. Sınav başlamadan önce yapılan kontrolde adayın bu kılavuzun 7’nci maddesinde belirtilen ve sınav salonuna getirmesi yasak olan nesne ile sınava geldiğinin tespit edilmesi

c. Geçici koruma statüsünde bulunan yabancı uyruklu adaylardan kimlik belgesinde ikamet ili sınava gireceği ilden farklı olan adaylar sınav salonuna kesinlikle alınmayacaktır.
Ayrıca, salon görevlilerince kimlik kontrolü yapılarak sınav salonuna alınan aday sınav başlayana kadar hiçbir gerekçe ile sınav salonundan dışarıya çıkarılmayacaktır. Kendi isteği ile sınav salonundan dışarı çıkan aday tekrar sınav salonuna alınmayacaktır.

Adayların Sınavının Geçersiz Sayılacağı Durumlar
a. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde adayların sınava girmesi

b. Sınav öncesinde, esnasında veya sınav sonrasında yapılan incelemelerde adayın bu kılavuzun 7’nci maddesinde belirtilen geçerli belgeleri ibraz etmediğinin tespit edilmesi

c. Adayın salon yoklama listesine ve/veya cevap kâğıdına imza atmadan sınav salonundan çıkması, sınav evrakını ya da sınav giriş belgesini salon görevlilerine teslim etmemesi

ç. Sınav esnasında veya sınav sonrasında yapılan incelemelerde adayın e-Sınav ekranındaki fotoğraf ve diğer bilgiler ile sınav giriş belgesindekilerin fotoğraf ve bilgilerin farklı olması ya da geçerli kimlik belgesindeki bilgilerle diğer alanlardaki bilgilerinde uyuşmazlık olması

d. Sınav öncesinde, sınav sırasında veya sınav sonrasında adayın başka bir adaydan, elektronik/basılı herhangi bir dokümandan ya da ses ve görüntü nakleden/kaydeden cihaz ve/veya düzenek kullanmak suretiyle kopya çeken veya kopya çekmeye yönelik eylemlerde bulunduğunun tespit edilmesi

e. Adayın kendisi yerine başka birisinin sınava girmesine katkı sağladığı veya bu yönde teşebbüste bulunduğunun sınav uygulamaları süresince ya da sonrasında bu fiilin gerçekleştiğinin tespit edilmesi

f. Adayın, başka adayın bilgilerinin yer aldığı bilgisayarda sınavı başlatması

g. Adayların, bu kılavuzun 7’nci maddesinde belirtilen ve sınav salonuna getirmesi yasak olan nesneler ile salona girdiğinin tespit edilmesi

ğ. Adayın, e-Sınav uygulama cihazlarına ya da merkez demirbaşlarına zarar vermesi

h. Sınav komisyon görevlilerinin veya salon görevlilerinin hazırladığı raporlarda/tutanaklarda ya da sınav uygulamasında kaydedilen kamera görüntülerinde, adayın Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi’nde belirtilen sınav kurallarını ihlal ettiğinin tespit edilmesi

ı. Salon görevlileri; kopya çektiği veya kopya çekmeye yönelik eylemlerde bulunduğu tespit edilen adaylar ile kendi yerine bir başkasının sınava girmesine katkı sağlayan ya da başka bir adayın yerine sınava giren şahısların bilgilerini, sınav güvenliği ve sürecini aksatan diğer durumları sistemde yer alan sınav görev raporuna açıklayıcı şekilde yazacaklardır. Sınav görev raporunu, bulunması hâlinde diğer tutanaklar ve sınav evrakını, il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne ulaştırılmak üzere aynı gün görevli olan bina komisyon başkanına teslim edeceklerdir.

i. Bu maddenin (d) ve (e) bentlerinde belirtilen fiilleri gerçekleştirdiği tespit edilen adayların sınavları, 652 sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek-5 maddesinin 2’nci fıkrasındaki “Bakanlık tarafından yapılan merkezi sınavlara ilişkin olarak 1 inci fıkra hükümlerinin uygulanmasında; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına yapılan atıflar Bakanlığa yapılmış sayılır ve 6114 sayılı Kanunun 9’uncu maddesinin üçüncü fıkrasındaki yetkiler Bakanlık, 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası, 9’uncu maddesinin ikinci ve sekizinci fıkraları ile 10’uncu maddesinin beşinci fıkrasındaki yetkiler Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından kullanılır.” hükmü gereğince iptal edilir ve bu adaylar sınav tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hiçbir sınava 2 (iki) yıl süre ile başvuramaz ve giremez.

Değerlendirme
e-Sınav yazılımı, adaylara sorulan soruları, sorulara verilen cevapları, doğru ve yanlış cevap sayılarını sistem veri tabanında muhafaza edecektir. Sınav soru ve cevapları yayımlanmayacaktır.
Adayların sorulara verdikleri doğru cevap sayıları tespit edilir. Değerlendirme, tespit edilen doğru cevap sayıları dikkate alınarak 100 puan üzerinden yapılacak ve başarı puanı hesaplamasında “[Puan=(Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100]” formülü kullanılacaktır.
*Teknik İçerikten Muaf Adaylar İçin: [Puan=(Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 70] formülü kullanılacak ve 30 puan eklenecektir.
Sınavda yer alacak her sorunun puan değeri eşit olup yanlış cevaplar değerlendirme sırasında dikkate alınmayacaktır.
Sınavda A ve B sınıfı için oluşturulan sorulardan en az 75 puan alanlar A sınıfı, 60-74 arası puan alanlar B sınıfı; C sınıfı için oluşturulan sorulardan en az 60 puan alan adaylar C sınıfı belge alabileceklerdir.
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda soru/sorular iptal edilmeyecek, doğru cevap/cevaplar dikkate alınmak suretiyle bu soru/sorular değerlendirmeye dâhil edilecektir.
Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılacak, geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

E-Sınav İtirazları
a. Adaylar, sınav sonucuna ve/veya sınav sorularına ilişkin itiraz başvurularını, sonuçların e-sınav salonunda/binasında yer alan bilgisayardan ve/veya sınav bitiminde http://esinav.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren 5 (beş) takvim günü içinde T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve Türkiye Halk Bankası AŞ şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığıyla kendi T.C. kimlik numarası ile 15 Mart 2024 tarihine kadar KDV dâhil 30 (otuz) TL, 15 Mart 2024 tarihi itibarıyla KDV dâhil 50 (elli) TL itiraz ücreti yatırarak
e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr/) üzerinden yapacaklardır. Sınav uygulamalarına ilişkin itirazlar dilekçe yoluyla ilgili il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine şahsen yapılacaktır. Adaylar, belirlenen itiraz süresi dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır.

b. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca sorulara, cevap anahtarına ve sınav sonucuna yapılacak itirazlar, sonuçlarının www.meb.gov.tr ve/veya https://odsgm.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmaz.

c. Sınav ücretini yatırıp sınav başvurusu onaylanmayan adaylara ait ücretler ya da yanlış yatırılan ücretler adaylara iade edilecektir.
Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacak olup ücret iadesi yapılmayacaktır. Ayrıca, e-Sınav randevusu oluşturulan adaylar da sınava girmemeleri durumunda ücret iadesi talep edemeyeceklerdir.

ç. Sınavlarda yanlış yatırılan ücretlerin iadesi; adayların sınavın tamamlanmasından sonra MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesine, https://odeme.meb.gov.tr internet adresi üzerinden ilgili bölümler doldurularak başvurmalarını müteakip yapılan incelemeler sonucunda ödenecektir. Ücretlerin hangi bankaya yatırıldığına bakılmaksızın yalnızca T.C. Ziraat Bankası sistemleri aracılığı ile merkezî ödeme ekranlarından “MEB İade Bedeli” altında T.C. kimlik numarası ile sorgulama yaptırılarak iade edilir.

Adaylara bilgilendirmeler kısa mesaj ile yapılır. Bu nedenle başvuru sırasında geçerli bir GSM (cep telefonu) numarası girilmesi zorunludur.
d. Faks, posta ve e-posta ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
e. İtirazların cevaplanmasında, dekont tarihi ve başvuru girişinin yapıldığı sistem kayıt tarihi dikkate alınacaktır.
f. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayların T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekont/ATM işlem fişi eklenmemiş, imza ve adresleri olmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.

E-Sınav Sonuçlarının Açıklanması
Adaylar sınav sonuçlarına, sınav merkezinde bulunan sonuç açıklama cihazından (kiosk) veya adayın girdiği sınav oturumu sonlandıktan sonra https://esinav.meb.gov.tr/ adresinden ulaşabileceklerdir.

Amatör Telsizcilik E-Sınavı Konu Kapsamı

I- A VE B SINIFI İÇİN;

a) TEKNİK İÇERİK

1. ELEKTRİK, ELEKTRO MANYETİK VE RADYO TEORİSİ
1.1. İletkenlik
1.2. Elektrik kaynakları
1.3. Elektrik alan
1.4. Manyetik alan
1.5. Elektromanyetik alan
1.6. Sinüzoidal sinyaller
1.7. Sinüzoidal olmayan sinyaller
1.8. Modüle edilmiş sinyaller
1.9 Güç ve enerji
1.10. Dijital sinyal işleme (DSP)

2. BİLEŞENLER
2.1. Direnç
2.2. Kapasitör
2.3. Bobin
2.4. Transformatör uygulama ve kullanımları
2.5. Diyot
2.6. Transistör
2.7. Muhtelif bilgiler

3. DEVRELER
3.1. Bileşenlerin kombinasyonu
3.2. Filtre
3.3. Güç kaynağı
3.4. Amplifikatör
3.5. Dedektör
3.6. Osilatör
3.7. Faz kenetleme devresi (PPL)
3.8. Farklı zamanlı sinyaller ve ( DSP) sistemler

4. ALICILAR
4.1. Alıcı çeşitleri
4.2. Blok diyagramlar
4.3. Uygulama ve fonksiyonları
4.4. Alıcı özellikleri

5. VERİCİLER
5.1. Çeşitleri
5.2. Blok diyagramlar
5.3. Operasyon ve fonksiyonları
5.4. Verici özellikleri

6. ANTENLER VE İLETİM (TRANSMİSYON) HATLARI
6.1. Anten çeşitleri
6.2. Anten özellikleri
6.3. İletim hatları

7. YAYILIM
7.1. Dalga yayılımı
7.2. Aralık
7.3. İyonosfer
7.4. Yayılımda günlük değişiklikler

8. ÖLÇÜLER
8.1. Ölçü oluşturma
8.2. Ölçüm aletleri

9. ELEKTROMANYETİK GİRİŞİM (ENTERFERANS) VE ÖNLEMLER
9.1. Elektronik ekipmanlarda elektromanyetik girişim
9.2. Elektronik ekipmanlarda elektromanyetik girişim nedenleri
9.3. Elektromanyetik girişime karşı alınacak önlemler

10. GÜVENLİK
10.1. İnsan vücudu
10.2. Ana güç kaynağı
10.3. Yüksek voltaj
10.4. Şimşek

b) ULUSAL VE ULUSLARARASI İŞLETİM KURALLARI VE PROSEDÜRLER
1. Fonetik alfabe
2. Q-Kodu
3. Mors kodları
4. Operasyonel kısaltmalar
5. Uluslararası acil durum çağrıları, acil durum trafiği ve ulusal afet haberleşmesi
6. Çağrı işaretleri
7. IARU bant planları
8. Sosyal sorumluluk ve işletim prosedürleri
9. QSL kartları

c) AMATÖR HİZMET VE AMATÖR UYDU HİZMETİ İLE İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZENLEMELER
1. ITU Radyo düzenlemeleri
2. CEPT düzenlemeleri
3. Ulusal düzenlemeler

II- C SINIFI İÇİN;
a) TEKNİK İÇERİK

1. TEMEL KONULAR
1.1. Birimler ve semboller
1.2. Elektrik devreleri
1.3. Güç ve direnç
1.4. OHM Kanunu
1.5. Alternatif akım ve voltajlar
1.6. Frekans ve dalga boyu

2. VERİCİLER
2.1. Basit bir vericinin blok diyagramı
2.2. Modülasyon çeşitleri

3. ALICILAR
3.1. Basit alıcının blok diyagramı ve dedektör

4. BESLEME HATTI VE ANTENLER
4.1. Besleme hatları,
4.2. Anten çeşitleri,
4.3. Anten eşleştirmesi
4.4. Anten ayarı
4.5. Duran dalgalar ve SWR metreler, yayın gücü
4.6. Suni yükler (dummy load)

5. YAYILIM
5.1. Dalga yayılımı
5.2. Aralık
5.3. İyonosfer
5.4. Yayılımda günlük değişiklikler

b) ULUSAL VE ULUSLARARASI İŞLETİM KURALLARI VE PROSEDÜRLER
1. Fonetik alfabe
2. Q-kodu
3. Operasyonel kısaltmalar
4. Çağrı işaretleri

c) AMATÖR RADYO VE AMATÖR RADYO UYDU HİZMETİ İLE İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZENLEMELER
1. ITU Radyo düzenlemeleri
2. CEPT düzenlemeleri
3. Ulusal düzenlemeler

2024 Amatör Telsizci E-Sınav Kılavuzu İçin Tıklayın.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ