<style>.lazy{display:none}</style>Altın Yumurta Üniversiteli Fon Sepetim Yarışması Başvuruları
29.02.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Altın Yumurta Üniversiteli Fon Sepetim Yarışması

Altın Yumurta Üniversiteli Fon Sepetim Yarışması

Altın Yumurta Üniversiteli Fon Sepetim Yarışması

Altın Yumurta Üniversiteli Fon Sepetim Yarışması Başvuruları Başlıyor. Yarışmaya 18 Yaşını Doldurmuş, 26 Yaşından Küçük Türkiye’deki Üniversitelerin Ön Lisans Ve Lisans Programlarına Kayıtlı Öğrenciler Katılabilir.

Yarışma Ödülleri

Aylık ödül
1. Yarışma başlangıcından yarışmanın son tarihinden önceki aya kadar, her varlık dağılımı sınıfında ilgili ay itibariyle ay sonlarında yüzde getirisi en üst sırada olan katılımcılara 1.000 TL (Bin Türk Lirası) nakit para ödülü verilecektir.
2. Her ay sonunda kazananlar altinyumurta.org.tr sitesinde duyurulacaktır.

Büyük Ödül
1. Yarışmanın sonunda her varlık dağılımı sınıfındaki birincilere 10.000 TL (On bin Türk Lirası) tutarı karşılığında yatırım fonu varlık dağılımı ödülü verilecektir.
2. Yarışmanın sonunda her varlık dağılımı sınıfındaki ikincilerine 7.000 TL (Yedi bin Türk Lirası) tutarı karşılığında yatırım fonu varlık dağılımı ödülü verilecektir.

• Ödül kazanan katılımcıların bir aracı kurum veya bankada yatırım hesabı açmış olması gerekmektedir.

Ads

• Ödüller, ödül kazanan katılımcının yapmış olduğu varlık dağılımı esas alınarak yatırım fonu katılma payı olarak aracı kurum veya bankadaki yatırım hesaplarına aktarılacaktır. Yuvarlama, birim pay değeri değişimi ve diğer nedenlerle alımdan arta kalan tutarlar katılımcıya nakit olarak ödenecektir. Yatırım fonları 3 ay sonra nakde çevrilebilecek olup katılımcılardan bu kurala uyacaklarına dair taahhüt alınacaktır.

• Ödüllere ilişkin veraset ve intikal vergisi dışındaki diğer vergi, kanuni yükümlülükler ve/veya ilave maliyetlerden katılımcılar sorumludur.

• Dereceye giren katılımcılar, altinyumurta.org.tr sitesinde ve yarışmanın iletişim kanalları yoluyla duyurulacaktır.

• Yarışma sonrasında verilen ödüllerin değiştirilmesi mümkün değildir. Öngörülemeyen nedenler sonucu ihtiyaç doğması halinde Yarışma Düzenleyenler ödül yöntem ve cinsini değiştirebilir.

• İlan edilecek yarışma sonuçlarına ilişkin karar nihaidir, bağlayıcıdır ve karar sonucunun gözden geçirilmesi söz konusu değildir.

Genel Bilgi Ve Amaç
• “Altın Yumurta Üniversiteli Fon Sepetim Yarışması” sadece 18 yaşını doldurmuş olan, Türkiye’de yerleşik bir üniversitede ön lisans, lisansa kayıtlı olan öğrencilerin katılımına açık olan ve öğrencileri uzun vadeli yatırıma yönlendirmek, yatırım fonları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) Platformu’nun kullanım yaygınlığını artırmak amacını taşıyan bir yarışmadır.

• Yarışmanın temel hedefleri aşağıdaki gibidir:
1. Yatırım fonlarının bireysel yatırımcı için uygun bir yatırım aracı olduğunu ortaya koymak,

2. Yatırım fonlarının hayatın her döneminde farklı koşullar ve sınırlamalar dahilinde kullanabileceğini göstermek,

3. Yatırım yaparken amacın her daim en yüksek getiriyi sağlamak değil, yatırımcının koşullarına göre makul riskle en uygun getiriyi sağlamak olduğunu ortaya koymak,

4. Yatırım fonu varlık dağılımı yaparken hangi kıstasların değerlendirilmesi gerektiğini ifade etmek,

5. Yatırım fonu sınıflarını ve bu fonlara ait temel özellik ve görevleri tanıtmak,

6. Yatırım fonlarının sağladığı çeşitlendirme, uluslararası piyasalara erişim, sürekli işlem yapma zorunluluğundan kaçınma gibi faydaların bilinirliğini artırmak,

7. Yatırım fonlarına ilişkin maliyet ve riskleri yatırımcıya tarafsız ve şeffaf bir şekilde sunmak,

8. TEFAS Fon Bilgilendirme Platformu’nun bilinirliğini ve kullanım yaygınlığını artırmak,

9. Türkiye’de yatırım fonları ile sermaye piyasalarının nasıl çalıştığına ilişkin uygulamaya yönelik pratik bilgiler sunmak.

• İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (bundan böyle “Yarışma Düzenleyenler” olarak anılacaktır) tarafından düzenlenen “Altın Yumurta Üniversiteli Fon Sepetim Yarışması”na (bundan böyle “Yarışma” olarak anılacaktır) katılan katılımcılar aşağıdaki şartları ve koşulları kabul etmiş sayılırlar.
• Yarışmaya katılan herkesin, şartnameyi ve yarışma kurallarını okuduğu, anladığı ve kabul ettiği varsayılır. Katılımcıların yarışma şartlarına uyup uymadıklarının denetim ve değerlendirmesi, katılımcıların beyanına dayanan bilgiler çerçevesinde, Yarışma Düzenleyenler tarafından yapılacaktır.
• Yarışma kapsamında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda Yarışma Düzenleyenlerin kayıtları esas alınacaktır.
• Yarışma Düzenleyenler gerekli gördüğü durumlarda yarışma kurallarında değişiklik yapabilir.

Başvuru

• Yarışmaya katılım ücretsizdir.
• Yarışmaya kayıt yarışma takviminde belirtilen tarihler arasında mobil uygulama üzerinden yapılacaktır.
• Yarışmaya katılmak için kayıt sırasında katılımcıdan aşağıdaki bilgiler istenecektir.
• Katılımcının kendisine ait edu.tr uzantılı mail adresi (ancak bu uzantıya sahip olmayan üniversitelerin öğrencileri mail adresleri tarafımıza bildirildiğinde istisnai olarak yarışmaya katılabileceklerdir)
1. Üniversite ve bölüm bilgisi
2. TC kimlik numarası
3. Adı ve soyadı bilgisi
4. Doğum tarihi bilgisi
5. İletişim bilgileri

• Katılımcının bu formlarda belirteceği bilgileri Yarışma Düzenleyenler tarafından esas alınacaktır. Bu nedenle bu bilgilerin doğruluğundan ve tam olmasından tamamen katılımcı sorumlu olup, kayıt esnasında talep edilen bilgilerini doğru ve tam vermediği tespit edilen katılımcılar yarışma dışı bırakılacak veya dereceye giremeyecektir.

• Bir katılımcı tek bir başvuru formu doldurabilir. Aynı katılımcının yarışmaya birden fazla başvuru yaptığı saptanırsa, yarışmaya ayrı adreslerden mükerrer kayıt yaptığı görülüre yarışmadan çıkarılacaktır.

• Kayıt işlemine ilişkin başvuru formu doldurulması sonrasında, Şartname/Yarışma Kurallarının okunup kabul edildiği Katılımcıların onayına sunulacaktır. Bu onayın verilmemesi durumunda başvuru işlemi tamamlanmış sayılmayacaktır.

• Kayıt ve Şartname/Yarışma Kurallarının onaylanması sonrasında, Katılımcılar e-posta ile başvurunun alındığına dair teyit mesajı alacaklardır.

• Yarışmayla ilgili sorular info@altinyumurta.org.tr e-posta adresinden veya www.altinyumurta.org.tr/iletisim bağlantısında yer alan iletişim bilgilerinden iletilebilecektir.

Katılım Koşulları
1. Yarışmaya 18 yaşını doldurmuş (19 yaşından gün almış olanlar) ve 26 yaşından küçük Türkiye’de yerleşik bir üniversitede ön lisans ve lisans programlarına kayıtlı öğrenciler katılabilecektir.

2. Yarışma başlangıç tarihi itibarı ile (19 Nisan 2021) 18 yaşından küçük olanlar ve 26 yaşından büyük olanlar (27 yaşından gün almış olanlar) yarışmaya katılmış olsalar dahi ödül kazanmaları halinde, bu ödül kendilerine verilmez. Ödül (ler) getiri itibarı ile bir alt sırada bulunan yarışmacıya (yarışmacılara) verilir.

3. Ödül kazanmak için yarışmaya kayıt tarihi itibariyle öğrenci olma şartı aranacaktır. Bu koşulu taşımayan katılımcılar yarışma sonunda dereceye girseler bile hak iddia edemezler.

4. Katılımcıların geçerli ve doğruluğunu taahhüt ettikleri kimlik bilgileri ile kayıt yaptırmış olmaları gerekir.

5. Ödül kazanan Katılımcılara, ödüllerinin teslim edilebilmesi için katılım formundaki iletişim bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak belirtmeleri gerekmektedir.

6. Yarışma Düzenleyenlerin çalışanları yarışmaya katılamayacaklardır.

Yarışma Kuralları
Usule İlişkin Kurallar
1. Yarışma cep telefonlarına yüklenen “Altın Yumurta Üniversiteli Fon Sepetim” mobil uygulaması üzerinden yapılacaktır.

2. E-posta adresi ve şifre ile kayıt oluşturularak, uygulamaya giriş yapılabilecektir.

3. Kaydınız sonrasında yarışmayla ilgili güncel gelişmeler cep telefonunuza iletilecektir.

4. Varlık dağılımının oluşturulması

• Yarışma, hayat döngüsünün Gençlik (18–40), Orta Yaş (41 –64) ve Yaşlılık (65+) dönemlerinde yatırım fonlarıyla yatırım yapan hayali bir karakterin ihtiyaçlarına göre kurgulanmıştır. Bir hikâye örgüsü içinde kişisel özellik ve deneyimlerine yer verilen hayali karakterin hedef ve sınırlamalarına göre yatırım portföyü oluşturulması gerekmektedir. Profillere ilişkin bilgiler www.altinyumurta.org.tr/senaryo/ bağlantısında ve mobil uygulamada yer almaktadır.
• Katılımcılar bu senaryoda yer alan profillerden en az birini seçerek yarışmaya katılabilecektir. Katılımcılar her üç profili de seçerek her biri için ayrı varlık dağılımı oluşturmak suretiyle yarışmaya katılabilir.
• Varlık dağılımı için her katılımcıya 1 milyon TL tutarında sanal para verilecektir. Varlık dağılımı oluşturulurken bu tutarın tamamının kullanılması gerekmektedir.
• Katılımcı varlık dağılımına ilişkin tüm bilgileri uygulama üzerinden her an takip edebilir.
• Varlık dağılımı sadece TEFAS’ta işlem gören menkul kıymet yatırım fonlarından (serbest fonlar hariç) oluşturulacaktır.

5. İşlemlerin yapılması
• İşlemler saat 14:00 itibarıyla açıklanan yatırım fonu fiyatları üzerinden gerçekleştirilecektir.
• Yatırım fonu alım satımında bildirim süresi (valör) dikkate alınmayacaktır. Bütün yatırım fonları aynı gün valörlü kabul edilecektir.
• Tasfiye halindeki yatırım fonlarının fiyatı son açıklanan fiyat üzerinden gerçekleştirecektir.
• Katılımcılar, hafta içi ve hafta sonu 14.00- 23.00 saatleri arasında işlem yapabileceklerdir.

6. Uygulama üzerinde Takasbank tarafından sağlanan veriler kesin ve tartışmasızdır. Herhangi bir anlaşmazlık durumunda buradaki bilgiler esas alınır. Yarışmada katılımcıların yatırım fonları ve getirileri hakkında bilgi sahibi olabilmeleri için TEFAS mobil uygulamasını yüklemeleri tavsiye edilmektedir.

7. Katılımcıların yarışma süresince yaptıkları işlemler nedeniyle herhangi bir maddi yükümlülükleri yoktur.

8. Her katılımcı kendi varlık dağılım sınıfının veya sınıflarının sıralamasındaki durumunu ve ilk 2 katılımcının getirilerini takip edebilecektir. Ancak diğer katılımcıların sıralamalarını göremeyecektir.

9. İzinsiz video/fotoğraflar, ekran görüntüleri almak veya internette yayınlamak yarışmadan çıkarılma gerekçeleridir.

10. Katılımcının yarışma kurallarını ihlal etmesi durumunda katılımı iptal edilir.

• Varlık Dağılımı ve Portföy Sınırlamalarına İlişkin Kurallar
1. Yarışmada hedef, Senaryoda belirtilen her bir profil için ilgili hedef ve sınırlamalar dahilinde en yüksek getiriyi en uygun riskle sağlamaktır.

2. Her üç profilin de hedef ve sınırlamalar nedeniyle üstlenebileceği risk kapasitesi farklıdır. Bu doğrultuda bu profiller için uygun varlık dağılım aralıkları Tablo 1’de gösterilmektedir. Varlık dağılımları oluşturulurken bu sınırlamalara göre yatırım fonları seçimi yapılacaktır.

3. Katılımcı bu sınırlamalar dahilinde yatırım yaparak getiriyi ençoklamayı hedefleyecektir.

4. Yarışma uygulamasında her bir profile ilişkin fon sınırlamaları otomatik olarak uygulanmaktadır.

5. Yarışmada kullanılabilecek TEFAS’ta işlem gören fon türleri Tablo 2’de sunulmaktadır.

6. Varlık Dağılımı içindeki yatırım fonlarının alım-satım talimatları yüzde olarak yapılacaktır.

7. Bir fonun toplam portföy içindeki ağırlığı maksimum %20, minimum %1 olacaktır.

8. Portföylerde aynı kurumun fonundan en fazla 3 adet yer alabilecektir.

9. Portföylerde minimum 5 maksimum 25 adet fon olabilecektir.

10. Sepet değiştirme veya dengeleme her ay 4 (dört) kez yapılabilecektir. Her değişimde katılımcılar varlık dağılımı kurallarına göre fonlarını yeniden dengeleyebilir. Değişimler ve dengelemeler sonucu oluşacak varlık dağılımı yukarıda belirtilen kurallara uygun olacaktır.

11. Yatırımcı değiştirme hakkını kullanmazsa o ayın son iş günü (23.00’te) otomatik dengeleme mekanizması devreye girecek, en son değişiklik yapılan yüzde dağılıma göre portföy yeniden dengelenecektir.

Yarışma Takvimi
Yarışma takvimi aşağıdaki gibidir.

Kayıt Açılış Tarihi:19 Nisan 2021
Kayıt Kapanış Tarihi:30 Nisan 2021, 23.59
Yarışma Başlangıç Tarihi:03 Mayıs 2021
Yarışma Bitiş Tarihi:29 Ekim 2021, 23.59
Kazananların Açıklanacağı Tarih:05 Kasım 2021

Yukarıda takviminde durum ve koşullara bağlı olarak gerekçesi tüm Katılımcılara duyurulması şartıyla Yarışma Düzenleyenler değişiklik yapabilir.

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ