<style>.lazy{display:none}</style>Safranbolu Belediyesi Safranbolu Temalı Belgesel Film Yapım
23.02.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Altın Safran Safranbolu Temalı Belgesel Film Yapım Destek Yarışması

Altın Safran Safranbolu Temalı Belgesel Film Yapım Destek Yarışması

Altın Safran Safranbolu Temalı Belgesel Film Yapım Destek Yarışması

Uluslararası Safranbolu Belediyesi Altın Safran Safranbolu Temalı Belgesel Film Yapım Destek Yarışması. Yarışmaya 18 Yaşını Doldurmuş Belediye Personeli, Seçici Kurul Üyeleri Ve Festival Sekretaryası Dışında Üniversite Öğrencileri Katılabilir.

24. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali Safranbolu Temalı Belgesel Film Yapım Destek Yarışması

Yarışma Ödülleri
Aytekin Aytekin En İyi Proje Ödülü 25 Bin Türk Lirası Artı Altın Safran Ödül Heykelciği

Yarışmanın Konusu
Safranbolu’nun soyut ve somut mirasını konu alan projelerdir.

Yarışmanın Amacı
Belgesel film çekecek yönetmen ve yapımcılara destek olmak ve Dünya Miras Kenti Safranbolu’nun tarihi ve kültürel zenginliklerinin belgelenmesini sağlamaktır.
Safranbolu’nun ulusal ve uluslararası mecralarda tanıtımına katkıda bulunmaktır.

Ads

Yarışmaya Katılım Koşulları

1) Yarışmaya katılım ücretsizdir.
2) Son başvuru tarihinde 18 yaşını doldurmuş; Seçici Kurul üyeleri, Festival Sekretaryası ve Belediye personeli dışındaki, üniversite öğrencileri (yüksek lisans ve doktora dahil) katılabilir.
3) Yarışmaya, belgesel formatında gerçekleştirilecek proje dosyaları katılabilir. Bu tür dışındaki tanıtım amacıyla yapılan, sanatsal kaygısı olmayan, belgesel filme dönüştürülemeyecek projeler yarışmaya katılamaz, katılması halinde değerlendirmeye alınmaz.
4) Yarışmacılar, en fazla 3 (üç) proje ile yarışmaya katılabilir.
5) Proje başvurusu yönetmen/senarist tarafından yapılır. Yönetmenliğin/senaristliğin birden fazla kişi tarafından yapılması durumunda müracaatı yapan diğerlerinin yazılı iznini almak ve izin belgesini başvuru formuna eklemek zorundadır. Bu durumda ödül, müracaatı yapan kişiye verilir. Ödülün paylaşımından doğacak sorunlardan Festival Komitesi, Sekretaryası ve Seçici Kurul sorumlu değildir.
6) Yarışmaya katılacak projeler, Türkçe olmak zorundadır.

Başvurular

1) Yarışmaya katılmak için Başvuru Formu, bu sayfanın altındaki belirtilmiş linkten indirilebilir.
2) Başvurular info@altinsafran.org adresine mail yoluyla yapılacaktır.
3) Başvuru Formunda belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğunun sorumluluğu yarışmacıya aittir.

Değerlendirme

1) Yarışmaya katılan projeler, Seçici Kurul tarafından değerlendirilecektir.
2) Gerekli görüldüğü takdirde oluşturulacak ön seçici kurul; yönetmen, basın mensubu, eleştirmen, yapımcı, oyuncu, sanatçı, akademisyen, TRT temsilcisi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcisi, ilgili meslek birliği, sinema ile ilgili kuruluşların üyeleri gibi kendi alanında uzman kişilerden oluşur.
3) Yarışmaya katılan projelerin hazırlanmasında herhangi bir şekilde görev almış kişiler Seçici Kurulda yer alamazlar.
4) Seçici Kurul üyeleri ve Başkanı, Festival Sekretaryası tarafından belirlenir komite başkanınca onaylanır. Seçici Kurul, çalışma düzenini kendi belirler.
5) Ana seçici kurul da ikinci bentte belirtilen nitelikteki farklı kişilerden oluşur. Komite adına da Festival Genel Koordinatörü doğal üye olarak seçici kurulda yer alır ve oy hakkına sahip değildir.
6) E-mail yoluyla sekretaryaya ulaşan projeler, yine e-mail yoluyla seçici kurul üyelerine ulaştırılır. Bu projeler arasından en az 3 (üç) en fazla 5(beş) proje finalist olarak seçici kurul tarafından belirlenir. Finalistler belirlenen tarihte toplanacak olan seçici kurul önünde sunum yaparlar. Değerlendirme neticesinde sadece 1(bir) proje ödüle layık görülür.
7) Sunum süresi en fazla 15 (onbeş) dakika olup, teknik altyapı ( bilgisayar, projeksiyon vb.) festival sekretaryası tarafından karşılanacaktır.
8) Seçici Kurul, projeleri belirli kriterlere göre değerlendirir.
• Başvuru evrakları eksiksiz mi?
• Proje özgün mü?
• Teknik açıdan uygun mu?
• Yönetmen/Senaristin düşüncesi nedir?
• Proje ilgi çekici mi?
• Proje açık ve uygulanabilir nitelikte mi?
• Sinopsis profesyonel bir şekilde mi yazılmış?
• Katılımcının yaklaşım metni profesyonel bir şekilde yazılmış mı? Proje kendini ifade edebiliyor mu?
• Belgesel amacına hizmet ediyor mu?
• Belirlenen Temaya uygun mu?
• Projenin amacı olan Safranbolu ya da Safranbolu’yu ifade eden net unsurlar içeriyor mu?

Ödeme Şekli
• Ödül tutarının % 50 si proje başlangıcında geri kalan %50 si projeyi teslim ettikten ve seçici kurulun onayından sonra başvuru sahibine ödenecektir.
• Kazanılan para ödülü Safranbolu Belediyesi tarafından, istenen belgeler tamamlandıktan sonra yasal kesintiler yapılarak ödenir.
• Proje sahibi her ne sebeple olursa olsun ödül miktarının dışında herhangi bir bedel talep edemez.

Proje Uygulama

1) Ödül alan projenin uygulaması, Safranbolu ilçesinde yapılmak zorundadır.
2) Kazanan proje sahibi filmin en fazla 90 saniyelik fragmanı film ile birlikte teslim etmelidir. Filmde İngilizce altyazı kullanılmalıdır.
3) Gerekli görüldüğü takdirde Yarışma Sekretaryası yönetmen ve eser hakkında ek doküman/bilgi talep edebilir.
4) Uygulama aşamasında tüm sorumluluk projeyi uygulayacak ekibe ait olup, kullanılacak olan tüm teçhizat, konaklama, ulaşım, yemek vb. giderler proje sahibine aittir.
5) Sekretaryamızın davet ile Seçici kurul ara ve nihai toplantılarına katılımı sırasında proje sahibinin (en fazla 2 kişi olmak üzere) konaklama, ulaşım, yemek vb. giderleri Festival Komitesi tarafından karşılanacaktır. Ödül alan proje sahibi Safranbolu Belediyesi ve Festival Sekretaryasından harici talepte bulunamayacaktır.
6) Belgesel Film; jenerikleri dahil en az 15 (on beş), en fazla 52 (elli iki) dakika uzunluğunda olmalıdır.
7) Proje uygulama sırasında, proje sahibi ile seçici kurul en az 1(bir) kez bir araya gelecek olup, seçici kurulun görüşleri dikkate alınacaktır.

Genel Koşullar
1) Yarışmaya katılımdan kaynaklanan, kargo, posta ve sigorta vb. giderler katılımcıya aittir. Bu şartname de belirtilenden başka hiçbir gider karşılanmayacaktır.
2) Finale kalan katılımcıların; festival süresince (her proje için en fazla 2 kişi olmak üzere) konaklama, ulaşım, yemek vb. giderler Festival Komitesi tarafından karşılanacaktır. Ödül alan yarışmacı 10 Haziran 2023 Cumartesi günü yapılacak ödül törenine katılmak zorundadır. Katılmaması durumunda Altın Safran Ödül Heykelciği ödülü verilemeyecektir.
3) Şartnamede belirtilen ödüller hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Safranbolu Belediyesi tarafından gönderilecektir. Hak sahiplerinin Kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve sekretarya tarafından istenilen belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, sonuç bildirim tarihinden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zamanaşımına uğrar. Zamanaşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif ve benzeri herhangi bir talebi olamaz.
4) Yarışmaya katılım ile bu şartnamede bahsedilen tüm düzenlemeler ve şartlar kabul edilmiş sayılır. Bu şartname kapsamında yer almayan tüm konularda karar verme yetkisi Festival Komitesine aittir. Festival Komitesi bu şartnamede belirtilen tüm hususlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
5) Tüm Dünya’ da salgın haline gelen Covid-19 virüsünün neden olduğu pandemi sürecinin uzaması halinde, Festival Komitesi kararı ile festival dahilindeki tüm etkinlikler (yarışmalar, etkinlikler, film gösterimleri ve ödül töreni) festival komitesinin belirlediği herhangi bir online platform üzerinden yapılacaktır.
6) Yarışmaya katılan proje dosyaları iade edilmez.
7) Katılan projelerin yetersiz görülmesi, başvuru şartlarını haiz olmaması gibi durumlarda Seçici Kurul ödülü kimseye vermeme hakkına sahiptir.

Yarışma Takvimi

Yarışmanın Başlangıç Tarihi: 03.04.2023
Son Katılım Tarihi: 12.05.2023 saat 17.00 (TSI)
Sonuç Bildirim Tarihi: 18.05.2023
Seçici Kurul Değerlendirme
(Finale kalan projelerin Sunumu) : 08.06.2023
Ödül Töreni: 10.06.2023

Proje Uygulama Takvimi
Başlangıç Tarihi: 10 Temmuz 2023
Seçici Kurul Ara Değerlendirme: 17 Kasım 2023
Filmin Sekretaryaya Teslim Tarihi: 15 Nisan 2024
Seçici Kurul Nihai Değerlendirme: 2 Mayıs 2024

• Seçici Kurul Ara Değerlendirme Tarihi; proje sahibine ve jüri üyelerine önceden haber vermek koşuluyla değişebilir.
• Ara değerlendirme ve Nihai Değerlendirme Toplantısı Safranbolu’da yapılacaktır.

Başvuru Formu İçin Tıklayın.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ