17.08.2022 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Altın Safran Fotoğraf Yarışması

Altın Safran Fotoğraf Yarışması

Altın Safran Fotoğraf Yarışması

Safranbolu Belediyesi Altın Safran Fotoğraf Yarışması Başvuruları. “23. Ulusal Altın Safran Fotoğraf Yarışması”nın organizasyonu ve yürütücülüğü Safranbolu Belediyesi tarafından yapılmaktadır.

Tema:
“Kültürel Miras ve Korumacılık”tır.

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 5 Bin Türk Lirası Artı Altın Safran Ödül Heykelciği
İkincilik Ödülü 4 Bin Türk Lirası Artı Altın Safran Ödül Heykelciği
Üçüncülük Ödülü 3 Bin Türk Lirası Artı Altın Safran Ödül Heykelciği
Safranbolu Özel Ödülü 2 Bin Türk Lirası Artı Altın Safran Ödül Heykelciği (Sadece Safranbolu’da Çekilen Bir Fotoğrafa Verilecek)

Sergileme
En fazla 30 adet eser sergilenecektir.

Yarışmanın Amacı
Tüm Dünyanın ortak sorumluluğunda olan Safranbolu’nun somut miras alanlarına dikkat çekmek, aynı zamanda yok olmaya yüz tutan soyut kültürel mirasa sahip çıkmaktır.

Ads
 

GÜNCEL BURS DUYURULARINI KAÇIRMA

Facebook Sayfamızı Takip Et.

Twitter’da Takip Et.

Instagram’da Takip Et.

Yarışma Bölümleri
Yarışma; Dijital (Sayısal) Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf olarak tek bölümlüdür. Renkli veya Siyah-Beyaz tüm fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.

Katılım Şartları

• Yarışma; Seçici Kurul Üyeleri, Yarışma Sekretaryası ve Safranbolu Belediyesi personeli dışında; son başvuru tarihinde 18 yaşını doldurmuş amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçıların katılımına açıktır

• Her katılımcı en fazla 5 (beş) adet sayısal (dijital) renkli veya siyah-beyaz eser ile katılabilir. Yarışmacılar, geleneksel veya modern her türlü fotoğrafik tekniği özgürce kullanabilirler.

• İnsansız hava aracı (Drone) ile çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilir. Fotoğraf çekimi için
insansız hava araçlarının kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluluklar katılımcıya
aittir.

• Daha önce yapılan ulusal veya uluslararası Altın Safran Fotoğraf Yarışmalarında derece, özel ödül, mansiyon alan veya sergilemeye değer görülen fotoğraflar 23. Safranbolu Uluslararası Altın Safran Fotoğraf Yarışmasına katılamaz. Aksine davranan katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

• Yarışmaya sadece www.altinsafran.org ya da www.filmfreeway.com adresinden yüklenen eserler kabul edilecektir. Baskı, CD/DVD veya mail (e-posta) ile katılım kabul edilmeyecektir.

• Gönderilen fotoğraflar hangi isimde yüklenirse yüklensin, sekretarya tarafından bir numara verilir ve bu numaralar ile Jüri değerlendirmesine girer. Jüri hiç bir şekilde eserin veya katılımcının adını göremez.

• İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir.

• Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.

• Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.

• Yarışmaya katılacak fotoğraflar, JPG/JPEG formatında, 150-300 DPI çözünürlükte, 8 – 12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 Mb’den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.

• Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.

• Yarışmaya katılacak fotoğraflar, JPG/JPEG formatında, 150-300 DPI çözünürlükte, 8 – 12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 Mb’den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.

• Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın kendisi tarafından çekildiğini, tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir.

• Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

• Ödül sahipleri, aldıkları ödülü ulusal ve uluslararası düzeyde tüm tanıtımlarda ve tanıtım materyallerinde belirtmekle yükümlüdür.

• Şartnamede belirtilen ödül ücreti, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Safranbolu Belediyesi tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve sekretaryanın istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif ve benzeri herhangi bir talebi olamaz.

• Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren görüntüleri yarışmaya katılamaz. Fotoğrafın, sergilenmiş ve fotoğraf yarışması organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez. Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

• Kural ihlali yaptığı belirlenen katılımcının kazandığı ödül, sergileme, unvan ve tüm kazanımları geri alınır; ödül ve/veya sergilemesi iptal edilir; yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.

Telif (Kullanım) Hakları:
• Yarışmada ödül ve sergileme alan eserlerin sayısal kopyaları ve sergi için yapılan baskıları Safranbolu Belediyesi arşivine alınacaktır.
• Yarışma sonunda ödül ve sergileme alan eserler üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21’inci maddesinde tanımlanan işleme, 22’nci maddesinde tanımlanan çoğaltma, 23’üncü maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve 25’inci maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali hakları eser sahibi ile birlikte süresiz olarak Safranbolu Belediyesi’ne ait olacaktır.
• Safranbolu Belediyesi bu haklar çerçevesinde eseri, süresiz olarak, Türkiye içinde veya dışında, Türkçe veya diğer tüm dünya dillerinde, uygun gördüğü her türlü ortamda sosyal medyada dahil olmak üzere ve her türlü materyal içeriğinde eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecek ve kullandırabilecektir. (fotoğraf ile kolaj vb. grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise, eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır). Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserlerinin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Safranbolu Belediyesi eserler için katılımcının yukarda verdiği izin/muvafakatname karşılığında ayrıca telif hakkı bedeli ödemeyecektir. Eserlerin kullanım hakkı eser sahibi ile Safranbolu Belediyesi’nin olacaktır.
• Safranbolu Belediyesi, ödül ve/veya sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
• Fotoğrafta nesne olarak kullanmış olan mimari yapı, sanat eseri, insan yüzü vb. gibi şeylerin telif sorumluluğu yarışmacıya aittir. Eser gönderenler bu konuda gereken izinlerin kendileri tarafından alınmış olduğunu, doğabilecek anlaşmazlıklarda tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmektedirler. Safranbolu Belediyesi bu konuda hiçbir sorumluluk kabul etmez.
• Yarışmada ödül alan fotoğraflar ile sergileme alan fotoğraflar, Safranbolu Belediyesi’nin www.safranbolu.bel.tr ve Altın Safran Belgesel Film Festivali’nin www.altinsafran.org sitesinde yayınlanacaktır.
• Fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir bir oda/salonda; 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü bir projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya ultra HD 4K 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü 42/65 inç’lik bir LCD tvde sunulacaktır.
• Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Katılımla birlikte yarışmacılar bu şartname hükümlerini okumuş ve kabul etmiş sayılır. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.
• Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da anlaşılamayan durumlarda, Festival Komitesi kararları geçerli olacaktır.
• Festival Yönetimi bu yönetmelikte belirtilen tüm hususlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Yarışma Takvimi

Yarışmanın Başlangıç Tarihi: 18.03.2022
Son Katılım Tarihi: 09.05.2022 Saat 17.00 (TSI)
Seçici Kurul Toplantı Tarihi: 14.05.2022
Dereceye Girenlerin Açıklanma Tarihi: 16.05.2022
Ödül Töreni ve Sergi Tarihi: 11.06.2022

Yarışma Sekreteryası-İletişim:
Safranbolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

E-posta : info@altinsafran.org
Telefon : +90370 725 52 66
Bağlarbaşı Mh. Kavaklar Cd. No: 2 Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi
Safranbolu / Karabük

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ