<style>.lazy{display:none}</style>Alltech Çiftlikte Bir Gün Resim Yarışması Başvuru Koşulları
23.02.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Alltech Çiftlikte Bir Gün Resim Yarışması

Alltech Çiftlikte Bir Gün Resim Yarışması

Alltech Çiftlikte Bir Gün Resim Yarışması

Alltech Çiftlikte Bir Gün Resim Yarışması Son Başvuru Tarihi 19 Aralık 2018. Yarışmaya Temel Eğitim Seviyesinde Türkiye’de İlkokul Ve Ortaokul Öğrenimi Gören 7 İle 11 Yaş Arası Öğrenciler Katılabilir.

Yarışma Ödülleri
Yarışmaya Katılan 5 İlkokulu Ve 5 Ortaokul Öğrencisi Ayrım Gözetmeksizin Birinci Sayılacak Ve Her Birine 1.500 Türk Lirası Ödül Verilecektir.

Yarışma Sonuçları 10 Ocak 2019 Saat 15:00’da Kurumun Resmi İnternet Sitesinden İlan Edilecek.

Alltech Çiftlikte Bir Gün Resim Yarışması Şartnamesi
Yarışmanın amacı
• Tarım ve hayvancılığa olan toplumsal ilgiyi ve farkındalığı arttırmak
• Doğa ve doğal kaynaklar, çiftçilik, hayvancılık ve hayvansal gıda üretiminin toplumun
geleceği üzerindeki etkilerine dikkat çekmek
• Çiftlik hayatına ve hayvan sevgisine resim yoluyla pozitif bir yaklaşım sağlamak
• Bireylerin duygu ve düşüncelerini resim çalışmaları aracılığı ile ortaya koyabilmeleri ve
yeteneklerini paylaşabilmeleri için ortam sağlamak

Yarışmaya katılabilecek adaylar
Temel eğitim seviyesinde (ilkokul-ortaokul) öğrenim gören 7-11 yaşlarındaki Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşı öğrenciler

Ads

Yarışmanın kapsamı
Türkiye genelindeki resmi ilkokul ve ortaokullar

Yarışmanın konusu
Çiftlikte bir gün

Yarışma konu alt başlığı: Dünyayı besleyen kahraman çiftçiler

Yarışma resmi duyuru tarihi
31 Ekim 2018 Çarşamba

Yarışmaya katılacak eserlerin son teslim tarihi
19 Aralık 2018 Çarşamba

Yarışmaya katılacak eserlerin gönderim şekli
Eserler, yarışmacının tercih edeceği ulusal kargo şirketlerinden biriyle “gönderici/gönderen
ödemeli” olarak yapılmalıdır. Gönderim sırasında oluşabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
Eserlerin son teslim tarihinden sonra ulaşan çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yarışmaya katılacak eserlerin gönderi adresi
Alltech Biotecnology Tarım Hayvancılık Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adres: Adalet Mahallesi, Anadolu Caddesi, Myplaza No:41/1 Kat:5 35530 Bayraklı, İzmir, Türkiye
Telefon No: (0232) 4786280

Yarışmaya katılacak eserlerde aranan şartlar
• Yarışmaya başvuru ücretsizdir.
• Yarışmaya gönderilecek resimler, 35×50 cm. ebatlarındaki resim kağıdına yapılmalıdır.
Herhangi bir paspartu yapılmamalıdır.
• Yapılacak resimlerde pastel boya kullanılmalıdır.
• Yarışmacılar resim kağıdının dokusu, rengi, gramajı gibi özelliklerini belirlemede serbesttir.
• Resmin arka yüzünün sağ alt köşesine tükenmez kalem ile aşağıdaki bilgiler yazılmalıdır:
Öğrencinin adı-soyadı:
Yaşı:
Okulunun adı:
Sınıfı:
İli:
• Arka yüze yazılacak yarışmacı bilgileri dışında, resmin herhangi bir yerinde, bir yerden alınmış
ve resme yapıştırılmış resim veya yazı bulunmamalıdır.
• Her yarışmacı, yarışmaya yalnızca 1 resim ile katılabilir.
• Resimlerin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, herhangi bir yarışmada ödül
almamış ve herhangi bir yayın organında yer almamış olması gereklidir.
• Resim çalışması yarışmacının tamamen kendisi tarafından yapılmalı ve alıntı olmamalıdır.
• Resim çalışması ile birlikte yarışma başvuru ve bilgi formu birlikte gönderilmelidir. Başvuru
formu tam ve eksiksiz olarak doldurulmalı, öğrencinin velisi/vasisi tarafından imzalanmalıdır.
• Resimlere zarar gelmemesi şartıyla, çalışmaların gönderimi iki mukavva karton arasında, zarf
ya da dosya içinde ya da uygun görülen korumalı herhangi bir yöntemle yapılabilir.
• Alltech şirketinin ortakları, çalışanları, jüri üyeleri ve bu kişilerin birinci dereceden yakınları bu
yarışmaya katılamaz.
• Yukarıdaki şartları taşımayan resimler değerlendirmeye alınmaz.

Dağıtılacak ödüller
Jüri değerlendirmesi sonucunda en başarılı bulunan 10 aday ayrım gözetilmeksizin “yarışmanın
kazananı” olarak belirlenecektir. Yarışmanın 5 kazananı ilkokulda okuyan, 5 kazananı
ortaokulda okuyan öğrenciler arasından seçilecektir. Yarışmayı kazanan 10 yarışmacının her
birine 1.500 Türk Lirası nakit para ödülü verilecektir.
Tüm katılımcılara başarı belgesi verilecektir.
Başarı belgeleri kazanan yarışmacılara ödül töreni sırasında takdim edilecektir.
Diğer yarışmacıların başarı belgeleri, başvuru ve bilgi formunda bildirilen posta adreslerine
gönderilecektir.

Kazanan yarışmacıların duyurusu
10 Ocak 2019 Perşembe günü saat: 15:00 itibariyle;
www.alltech.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde ve sosyal medya kanalı
Facebook’taki Alltech Türkiye (@alltechturkiye) kurumsal sayfasında duyurulacaktır.

Ödül töreni
Ödüller, kazanan resimlerin sahiplerine 9 Şubat 2019 Cumartesi günü, İzmir Gaziemir Fuar
alanında düzenlenen 14.Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nda 15:00 – 16:00
saatleri arasında Alltech standında düzenlenecek törenle verilecektir.
Ayrıca, kazanan 10 resim çalışması Alltech standında hazırlanacak özel bir bölümde fuar süresince
sergilenecektir.
Yarışmayı kazanan ve ödül törenine geçerli mazereti sebebiyle katılımda bulunamayacak
yarışmacının/velisinin/vasisinin 25 Ocak Cuma günü mesai saati sonuna kadar mazeretini
Turkey@alltech.com adresine yazılı olarak bildirmesi gereklidir
Yarışmayı İzmir dışından kazanan ve ödül törenine davet edilen öğrencinin ve kendisine eşlik
edecek 1 velisinin/vasisinin şehirlerarası ulaşım giderleri (uçak, otobüs, tren) ile 1 gecelik
konaklama bedeli Alltech şirketince karşılanacaktır.
Yarışmayı İzmir dışından kazanan ve ödül törenine geçerli mazereti sebebiyle katılımda
bulunamayacak olan yarışmacının para ödülü 28 Şubat 2019 tarihine kadar yarışmacının
velisinin/vasisinin bildireceği banka hesabına yatırılacaktır.
Yarışmayı İzmir’den katılarak kazanan ve geçerli mazereti sebebiyle ödül törenine katılımda
bulunamayan öğrencinin ödülü, 18-28 Şubat 2019 tarihleri arasında Alltech’in Adalet Mahallesi,
Anadolu Caddesi, Myplaza No:41/1 Kat:5 35530 Bayraklı, İzmir adresindeki ofisinde, velisine/
vasisine elden takdim edilecektir.

Değerlendirme sistemi:
28 Aralık 2018 Cuma 1. değerlendirme: Resim çalışmaları öncelikle başvuru kriterleri ve belirtilen
ölçütleri taşıyıp taşımadıklarına göre ön değerlendirmeden geçirilecektir. Sonrasında, yarışmacıların
yaşlarına (7 – 8 – 9 -10 -11) göre 5 ayrı grupta değerlendirilecektir. Her yaş grubu içinden en başarılı
5 resim jüri oylarının çoğunluğu ile belirlenecektir.
Birinci değerlendirme toplantısı, Alltech’in Adalet Mahallesi Anadolu Caddesi Myplaza No:41/1 K:5
35530 Bayraklı, İzmir adresindeki ofisinde gerçekleştirilecektir.
8 Ocak 2019 Salı 2. Değerlendirme: İkinci ve son değerlendirme toplantısında elemeye kalan 25
resim çalışması içinde, 5 resim ilkokul öğrencileri ve 5 resim ortaokul öğrencileri arasından, jürinin oy
birliğiyle seçilecektir. Seçim sırasında elemeye kalan aynı gruptaki diğer resimlerin başarı düzeyi ve
değerlendirme ölçütleri esas alınacaktır.
İkinci değerlendirme toplantısı, Alltech’in Adalet Mahallesi Anadolu Caddesi Myplaza No:41/1 K:5
35530 Bayraklı, İzmir adresindeki ofisinde gerçekleştirilecektir.

Jüri Üyeleri ve Değerlendirme
Prof.Dr. Belkıs Müge Tamar Karaoğlu (Çocuk Ergen ve Erişkin Psikiyatristi)
Ejmel Yalçıntaş (Öğretim Görevlisi)
Mahmut Durmuş (Öğretim Görevlisi)
Osman Vatansever (Resim Öğretmeni)
Özlem Özülker (Alltech Pazarlama Müdürü)

Jüri üyeleri tarafsız ve deneyimli üyelerden seçilmiş olup, olumsuz yorumlara neden olacak tutum ve
davranışlardan kesinlikle kaçınacaklardır.
Jüri değerlendirmesinde; kompozisyon yeteneği, yaratıcılık ve özgünlük, armoni ve renkleri
kullanabilme becerisi ile konuya uygunluk ölçütleri esas alınacaktır. Jüri çalışmayı değerlendirirken
bu ölçütlerin hepsini birlikte değerlendirecektir.

Eserlerin kullanımı ve telif hakkı
Yarışmaya katılan resimler iade edilmeyecektir.
Yarışmaya katılan tüm öğrenciler, resimleri ile ilgili tüm hakları, başvuru yapıldıktan itibaren,
Alltech Biotecnology Tarım Hayvancılık Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne devretmeyi kabul ederler.
Öğrencilerin resimleri, Alltech tarafından herhangi bir bedel ödenmeksizin ürün ambalajları
ve duvar üzerinde görsel malzeme, duvar takvimi, kartpostal ve medya iletişim malzemesi
olarak değerlendirilebilecek, çoğaltılabilecek, sergilenebilecek ve şirketle ilgili yayınlarda
kullanılabilecektir. Bu amaçla, yarışma başvuru ve bilgi formu ile eser sahibi ve veli/vasiden onay
alınacaktır.
Gerektiğinde tüm resimler, geliri çocuklara yardım amaçlı bir sivil toplum kuruluşuna bağışlanmak
üzere açık arttırma yapılarak satılabilecektir.
Ödül törenine katılan tüm öğrenciler ve veliler/vasiler fotoğraf ve görüntüleri (fotoğraf ve/veya
kamera) ile ilgili tüm haklarını Alltech’e devir etmiş olmayı kabul ederler.
Alltech, yarışma kapsamında; Alltech çalışanları, jüri üyeleri, yarışmacılar, veli, vasi ya da yakınları
ya da herhangi bir sebeple yarışma programına dahil olan kişilerin bilgilerini 6698 Sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak kullanacağını taahhüt eder.

Yarışma ile ilgili konularda irtibat bilgisi
Telefon No : 0 232 4786280
E-posta adresi : Turkey@alltech.com
Yarışmaya katılan tüm öğrenciler, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.

Alltech Resim Yarışması Takvimi
Resmi Yarışma Duyurusu 31 Ekim 2018 Çarşamba
Resim En Son Teslim Tarihi 19 Aralık 2018 Çarşamba
Jüri Ön Değerlendirmesi 28 Aralık 2018 Cuma
Jüri 2. ve Son Değerlendirmesi 8 Ocak 2019 Salı
Yarışmanın Kazananlarının Duyurusu 10 Ocak 2019 Perşembe
Kazanan Yarışmacının Ödül Törenine Katılamaması
Durumunda Yazılı Mazeretin En Son Bildirim Tarihi
25 Ocak Cuma
Ödül Töreni 9 Şubat 2019 Cumartesi

Mücbir Sebeplerle Yarışmanın İptali veya Ertelenmesi
Grev, lokavt, savaş hali, iç savaş, terör eylemleri, doğal afet gibi Alltech’in ve/veya yarışmacının
kontrolü dışında gelişen ve yükümlülüklerini yerine getirmesini engelleyen ya da geciktiren
durumlardan ve bağlı olumsuzluklardan Alltech ve/veya sorumlu tutulmayacaktır.
Alltech’in, mücbir sebeplerle yarışmayı iptal etmesi veya ertelemesi durumunda,
www.alltech.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde ve sosyal medya kanalı
Facebook’taki Alltech Türkiye (@alltechturkiye) kurumsal sayfasında ilgili duyuru yapılacaktır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ