<style>.lazy{display:none}</style>Alltech Resim Yarışması Geleceğin Çiftlikleri Başvurusu
22.02.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Alltech Resim Yarışması

Alltech Resim Yarışması

Alltech Resim Yarışması Geleceğin Çiftlikleri

Alltech Resim Yarışması Düzenliyor. Yarışmaya Türkiye Geneli Resmi Ve Özel İlkokul Ve Ortaokul Öğrencileri Katılabilir.
Yarışma Konusu: “Geleceğin Çiftlikleri” Doğa Dostu, Yenilikçi Ve Bilimsel Çiftçilik İle Herkes İçin Gıda.

Yarışmanın amacı
• Tarım ve hayvancılığa olan toplumsal ilgiyi ve farkındalığı arttırmak
• Doğa ve doğal kaynaklar, çiftçilik, hayvancılık ve hayvansal gıda üretiminin toplumun geleceği üzerindeki etkilerine dikkat çekmek
• Çiftlik hayatına ve hayvan sevgisine resim yoluyla pozitif bir yaklaşım sağlamak
• Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini resim çalışmaları aracılığı ile ortaya koyabilmeleri ve yeteneklerini paylaşabilmeleri için ortam sağlamak

Yarışmanın konusu
Geleceğin çiftlikleri
Tema: Doğa dostu, yenilikçi ve bilimsel çiftçilik ile herkes için gıda

Yarışma resmi duyuru tarihi
15 Ocak 2021 Cuma

Son başvuru tarihi
25 Şubat 2021 Perşembe

Ads

Yarışmaya katılabilecekler
Alltech Resim Yarışması’na, temel eğitim seviyesinde (ilkokul-ortaokul) öğrenim gören, 2010 ile 2014 tarihleri arasında doğan, 7-11 yaşlarındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler katılabilirler.

Yarışmaya başvurabilecekler
Yarışmaya katılım şartlarını taşıyan öğrenciler adına velileri (İşbu şartnamede “Veli” ile yasal veliler ve vasiler birlikte ifade edilmektedir.)

Yarışmanın kapsamı
Türkiye genelindeki resmi ilkokul ve ortaokullar, özel ilkokul ve ortaokullar, resmi yatılı bölge ilkokulları ve ortaokulları

Yarışmaya katılacak eserlerin gönderim şekli
Yarışma başvurularının kabulü ve eserlerin gönderimi dijital ortamda ve sadece web sitesi aracılığıyla yapılacaktır. Yarışmacı www.aklimfikrimtarim.com adresindeki internet sitesinde yer alan Resim Yarışması sayfasındaki başvuru formunu dolduracak ve eserin dijital kopyasını (resim dosyası) form ekine yükleyerek gönderecektir. Değerlendirme sürecinin ikinci aşamasında ön elemeyi geçen resim çalışmalarının aslı istenecektir.

Kazanan yarışmacıların duyurusu
23 Nisan 2021 Cuma günü saat: 16:00 itibariyle;
www.alltech.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde ve www.aklimfikrimtarim.com (resim.aklimfikrimtarim.com) internet sitesinde duyurulacaktır.

Yarışma programı iletişim adresi
Alltech Biotecnology Tarım Hayvancılık Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adres: Adalet Mahallesi, Anadolu Caddesi, MyPlaza No:41/1 Kat:5
35530 Bayraklı, İzmir, Türkiye
Telefon No: (0232) 4786280
E-posta adresi: Turkey@alltech.com

Yarışma şartları
1. Alltech Resim Yarışması, Alltech Biotecnology Gıda Tarım Hayv. Ürün. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. (İş bu sözleşmede bundan sonra “Alltech” olarak anılacaktır.) tarafından 04.10.2006 tarih ve 26309 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Karşılığı Nakit Olmayan Piyangolar ve Çekilişler Yönetmeliği”nin 2 inci maddesi (ç) bendince Milli Piyango İdaresi’nin izin kapsamı dışında düzenlenmektedir.

2. Yarışmaya başvuru ücretsizdir.

3. Yarışma başvurusu öğrencinin velisi tarafından yapılmalıdır. Alltech gerekli durumlarda başvuruda bulunanın, öğrencinin velisi olduğuna dair kanıt ve belgeleri isteme hakkına sahiptir.

4. Alltech Resim Yarışması’na temel eğitim seviyesinde (ilkokul-ortaokul) öğrenim gören, 2010 ile 2014 tarihleri arasında doğan, 7-11 yaşlarındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler katılabilir.

5. Yarışmacının velisi, başvuru öncesinde, yarışmacı adına www.aklimfikrimtarim.com (resim.aklimfikrimtarim.com) sitesinde yer alan tüm açıklamaları ve katılım şartlarını okuduğunu ve anladığını, bu yarışmanın katılım ve beyan taahütnamesini onaylayarak kabul etmektedir.

6. İşbu beyan ve taahhütname belgesi, tek taraflı olarak yarışmacının mükellefiyetlerini belirlemekte olup Alltech’e herhangi bir sorumluluk yüklememektedir.

7. Yarışmacının velisi, yarışmacı adına www.aklimfikrimtarim.com adresindeki internet sitesinin “Resim Yarışması” sekmesinde yer alan başvuru formunu tam ve eksiksiz olarak doldurmalıdır. Resim çalışmasının fotoğrafını; uygun çözünürlükteki bir kamera veya mobil telefon ile, eser tam ve net görünecek şekilde, yatay olarak çekmelidir. Eserin JPEG ya da JPG formatındaki dijital resim dosyası başvuru formu ekine yüklemelidir. Başvuru formu altında yer alan Başvuru Şartları ve Gizlilik Politikası okunarak onaylanmalı, son olarak “Başvur” butonu tıklanmalıdır. Başvurunun başarıyla alındığına dair mesaj görüldüğünde başvuru tamamlanmış olacaktır. Başvuru formunda yer verilen e-posta adresine kayıt numarasını da içeren bir bildirim ayrıca gönderilecektir.

8. Yarışmacının velisi, başvuru formunda yarışmacı ve veli ile ilgili verilen tüm bilgilerin doğru olduğunu beyan etmektedir.

9. Yarışmacının eserinin istenilen kriterlerde Alltech’e ulaştırılmaması halinde, internet sitesi üzerinden yapılan başvuru, başvuruda bulunanın “yarışmacı” sıfatını kazanmasına imkan vermez.

10. Her yarışmacı, yarışmaya yalnızca 1 resim ile ve kendi adına, bireysel olarak katılabilir.

11. Yarışmanın ilk elemesini geçen eserler duyurulacak ve eserlerin asılları istenecektir.

12. Elemeyi geçen yarışmacının eserinin aslıyla birlikte velisinin onayının yer aldığı “asıl eser bilgi-onay formu”, tercih edilecek ulusal kargo şirketlerinden biriyle, “gönderici/ gönderen ödemeli” olarak göndermelidir.

13. Resim yarışması son başvuru tarihinden ve asıl eserlerin son teslim tarihinden sonra Alltech’e ulaşan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

14. Alltech, katılım esnasında, yarışmacıların kişisel bilgisayarları ve internet erişimlerinden ve her türlü teknik aksaklıklardan (İnternet hızının düşük olması, bağlantının kopması, uygun programa sahip olunmaması vb.) oluşabilecek problemlerden ve söz konusu bilgisayarlara yetkisiz erişim vb. durumlardan kaynaklanabilecek problem ve zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.

15. Alltech, başvuru işlemleri ile ilgili öğrenci-veli-sınıf öğretmeni arasında ortaya çıkabilecek herhangi bir anlaşmazlıkta hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

16. Yarışmaya katılan eserlerin telif hakkı eser sahibine aittir.

17. Başvuru sırasında çeşitli yöntemlerle haksız avantaj sağlamaya çalışan yarışmacıların belirlenmesi durumunda bu yarışmacılar ödüle hak kazanamayacak olup, Alltech’in yasal işlem başlatma ve varsa bundan doğan tüm zararlarının da tazminini talep etme hakkı saklıdır.

18. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlar, Alltech ve grup şirketleri çalışanları, Alltech ve grup şirketlerine ticari bir ilişki kapsamında faaliyet alanının esasına ilişkin hizmet verenler, jüri üyeleri ile tüm bu kişilerin 1. derece yakınları yarışmaya katılamazlar.

19. Alltech yarışma kapsamında takvimini, ödülleri, jüri üyelerini, seçme kriterlerini ve bu yarışma kapsamında ilan edilen diğer maddeleri Millî Eğitim Bakanlığı’ndan onay almak şartı ile değiştirme hakkına sahiptir. Alltech işbu beyan ve taahhüt belgesi ile yarışma katılım koşulları ile sonuç bildirimi ve ödüllendirme programının her aşamasında gerekli değişiklikleri yapma hakkını saklı tutmaktadır.

20. Herhangi bir hukuksal ihtilafta Alltech elindeki belge ve bilgiler ile Alltech’in her türlü kaydının, kesin delil niteliği taşıdığı HMK md. 193 gereğince bunun bir delil sözleşmesi olduğu, yarışmacı tarafından kabul beyan ve taahhüt edilmiştir.

21. Yarışmaya başvururken bildirilen kişisel verilerin gizliliği, korunması ve işlenmesi ile ilgili aydınlatıcı şirket gizlilik politikası metni, başvuru formu altında yer alan bir linkle, yarışmacının velisinin incelemesine sunulmuştur. Alltech Resim Yarışması’na başvuruda bulunan yarışmacı adına velisi; başvuruyu yapmadan önce şirketin gizlilik politikasını okuduğunu ve onayladığını, kişisel verilerin korunması hakkındaki kanun gereğince bilgilendirildiğini ilgili linkin yanında yer alan kutucuğu işaretleyerek kabul etmektedir.

22. Yarışmacılar, yarışmacıların velileri, yarışma öncesi ve sonrasında kendileri ve eserlerle ilgili ilgili ses, yazı ve görüntülerin Alltech’in tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinde geleneksel (TV, gazete, dergi) ve dijital (web, sosyal medya kanalları) medya kanallarında ve şirketin basılı pazarlama materyallerinde yayınlanmasını katılım ve beyan taahhütnamesini onaylayarak kabul etmektedir.

23. Yarışmacılar kazandığı ödüllerden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devredemez ve nakdi olarak talep edemezler.

24. Alltech ve grup şirketleri, katılımcılar tarafından, velilerinin onayı ve/veya öğretmenlerinin bilgisi kapsamında, gönüllü olarak sunulan kişisel verileri, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, “veri sorumlusu” sıfatıyla işleyebilecek olup, yasal zorunluluklar (örneğin bir mahkeme kararı ile talep edilmesi hali) dışında açıklamayacaktır. Yurt içinde ve yurt dışında hizmet aldığı 3.kişilere hukuki düzenlemelere uygun şekilde yapılacak aktarımlar dışında, bu verileri satmayacak, kiralamayacak ve/veya hiçbir şekilde kullandırmayacaktır. Alltech bu verileri, yarışma sonuçları hakkında bildirimde bulunmak, ödülleri teslim etmek, yarışma kapsamındaki iletişimi sağlamak, basılı yayınlar/yazışmalar göndermek, elektronik posta ile basın bültenleri veya bildirimler göndermek, ilerleyen dönemlerde yarışmayı daha da etkin kılmak adına ve katılımcılara daha iyi hizmet verebilmek amacıyla, istatistiksel bilgileri (tarayıcı tipi, coğrafi konum, yaş, cinsiyet, vb.) edinmek ve genel olarak katılımcı profilini belirlemek gibi amaçlarla, yasal mevzuatın zorunlu kıldığı ve izin verdiği ölçüde kullanacaktır. Katılımcılar ve velileri, kişisel veri sahibi olarak, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinin yürürlük tarihi itibariyle, kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren hallerin ortadan kalkması veya kanun hükümleri kapsamında kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltme, silinme, yok edilme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Kişisel Verilerin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme hakkında sahiptir.

Eserlere ilişkin şartlar
a. Resimler, 35×50 cm. ebatlarındaki resim kağıdına ve yatay olarak yapılmalıdır.
b. Resim çalışmalarına herhangi bir paspartu yapılmamalıdır.
c. Pastel boya kullanılmalıdır.
d. Yarışmacılar resim kağıdının dokusu, rengi, gramajı gibi özelliklerini belirlemede serbesttir.
e. Resmin ön yüzünde, bir yerden alınmış ve resme yapıştırılmış resim veya yazı bulunmamalıdır.
f. Değerlendirme süreci sonrasında elemeye kalan eserlerin asılları isteneceğinden resmin arka yüzünün sağ alt köşesine tükenmez kalem ile aşağıdaki bilgiler yazılmalıdır:

Öğrencinin adı-soyadı:
Yaşı:
Okulunun adı:
Sınıfı:
İli:

g. Resimlerin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, herhangi bir yarışmada ödül almamış ve herhangi bir yayın organında yer almamış olması gereklidir.
h. Elemeyi geçen ve kargo ile gönderimi istenen esere zarar gelmemesi şartıyla, çalışmanın gönderimi iki mukavva karton arasında, zarf ya da dosya içinde ya da uygun görülen korumalı herhangi bir yöntemle yapılabilir.
i. Resim çalışması yarışmacının tamamen kendisi tarafından yapılmalı ve alıntı olmamalıdır.
j. Yukarıdaki şartları taşımayan resimler değerlendirmeye alınmaz.

Dağıtılacak ödüller
Alltech Biotecnology Gıda Tarım Hayv. Ürün. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. tarafından 27.500 TL tutarında bir bütçe oluşturulmuş olup, resim yarışmasında dereceye giren öğrencilerine verilecek ödüller ve ekstra maliyetler (basılı işler, misafir giderleri v.b. gibi) Alltech firmasının oluşturmuş olduğu bu bütçeden karşılanacaktır.
Jüri değerlendirmesi sonucunda en başarılı bulunan 6 aday ayrım gözetilmeksizin “yarışmanın kazananı” olarak belirlenecektir. Yarışmanın 3 kazananı ilkokulda okuyan, 3 kazananı ortaokulda okuyan öğrenciler arasından seçilecektir. Yarışmayı kazanan 6 yarışmacının her birine 1.750 Türk Lirası nakit para ödülü verilecektir.
Tüm katılımcılara başarı belgesi gönderilecektir.
Başarı belgeleri başvuru ve bilgi formunda yer verdikleri e-posta adreslerine dijital ortamda gönderilecektir.

Ödül töreni
Sosyal hayatı derinden etkileyen Kovid-19 salgınına karşı, ülkemizde alınan tedbirlerle etkin şekilde mücadele her alanda devam etmektedir. Gelinen süreçte salgının etkisinin devam etmesi ve normal hayata geçiş zamanının belirsiz olmasından dolayı, aşağıdaki detaylarda belirtilen günlerde yapılması düşünülen ödül töreni iptali veya ertelenmesi durumunda kazanan yarışmacılarımıza gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.

Alltech Resim Yarışması’nın kazananları için Kovid-19 pandemisi şartları dikkate alınarak 21 Mayıs 2021 tarihinde, İzmir’de ödül töreni düzenlenecektir.

Yarışmayı İzmir dışından kazanan ve ödül törenine davet edilen öğrencinin ve kendisine eşlik edecek 1 velisinin Kovid-19 pandemisi şartları dikkate alınarak şehirlerarası ulaşım giderleri (uçak, otobüs, tren) ile 1 gecelik konaklama bedeli Alltech şirketince karşılanacaktır.

Yarışmayı kazanan ve ödül törenine geçerli mazereti sebebiyle katılımda bulunamayacak yarışmacının/velisinin 13 Mayıs 2021 Perşembe günü mesai saati sonuna kadar mazeretini Turkey@alltech.com adresine yazılı olarak bildirmesi gereklidir.

Yarışmayı kazanan ve ödül törenine geçerli mazereti sebebiyle katılımda bulunamayacak olan yarışmacının para ödülü 31 Mayıs 2021 Pazartesi tarihine kadar yarışmacının velisinin bildireceği banka hesabına yatırılacaktır.

Alltech Resim Yarışması Takvimi

Resmi Yarışma Duyurusu15 Ocak 2021 Cuma
Resim Yarışması Son Başvuru Tarihi25 Şubat 2021 Perşembe
Jüri 1. Değerlendirmesi –“Dijital”03 -10 Mart 2021 arası
Finale Kalanların Duyurusu18 Mart 2021 Perşembe
Finale Kalanların Eserlerinin Aslının Son Teslim Tarihi09 Nisan 2021 Cuma
Jüri 2. ve Son Değerlendirmesi15 Nisan 2021 Perşembe
Yarışmanın Kazananlarının Duyurusu23 Nisan 2021 Cuma
Kazanan Yarışmacının Ödül Törenine Katılamaması Durumunda Yazılı Mazeretin En Son Bildirim Tarihi06 Mayıs 2021 Perşembe
Ödül Töreni21 Mayıs 2021 Cuma

Mücbir Sebeplerle Yarışmanın İptali veya Ertelenmesi
Grev, lokavt, savaş hali, iç savaş, terör eylemleri, doğal afet, global salgın gibi Alltech’in ve/veya yarışmacının kontrolü dışında gelişen ve yükümlülüklerini yerine getirmesini engelleyen ya da geciktiren durumlardan ve bağlı olumsuzluklardan Alltech ve/veya yarışmacı sorumlu tutulmayacaktır.
Alltech’in, mücbir sebeplerle yarışmayı iptal etmesi veya ertelemesi durumunda, www.alltech.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde,
www.resim.aklimfikrimtarim.com internet adresinde ilgili duyuru yapılacaktır.

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.
Başvuru İçin Tıklayın.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 6 YORUM
 1. Sevinç dedi ki:

  Merhabalar bir öğrencim teknik sorunlar yaşadı . Çok büyük bir hevesle resmini yaptı fakat internette sıkıntı yaşadığı için gönderememis… Ve çok üzgün . Rica etsem bir inisiyatif sağlasaniz ve bugün gönderimini sağlasak olur mu ?

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   yarışmayı düzenleyen kurum ile iletişime geçiniz.
   Telefon No: (0232) 4786280
   E-posta adresi: Turkey@alltech.com

 2. Sevtap dedi ki:

  Nasıl katılıcaz söyleyebilirn misinizzzzzzzzzzzzzzzz

 3. Nisanur dedi ki:

  Hayvanlar ve bitkiler hakkında mı

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Tema: Doğa dostu, yenilikçi ve bilimsel çiftçilik ile herkes için gıda

BİR YORUM YAZ