<style>.lazy{display:none}</style>
20.05.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

Alaeddin Yavaşca Anısına Beste Yarışması

Alaeddin Yavaşca Anısına Beste Yarışması

Alaeddin Yavaşca Anısına Beste Yarışması

Kültür Ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Anısına Beste Yarışması Düzenliyor.

Kültür Ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca Anısına Beste Yarışması

Yarışmayı Düzenleyen Kurum: Kültür Ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü
Yarışma Türü: Beste Yarışması
Kimler Katılabilir: 18 Yaşının Doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları
Başvuru Şekli: E-Posta
Toplam Ödül: 420 Bin Türk Lirası

Yarışma Ödülleri

Birincilik Ödülü 100 Bin Türk Lirası (Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü 50 Bin Türk Lirası, Yetev 50 Bin Türk Lirası)
İkincilik Ödülü 70 Bin Türk Lirası (Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü 35 Bin Türk Lirası, Yetev 35 Bin Türk Lirası)
Üçüncülük Ödülü 50 Bin Türk Lirası (Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü 25 Bin Türk Lirası, Yetev 25 Bin Türk Lirası)
5 Adet Mansiyon Ödülü 30 Bin Türk Lirası (5×30 Bin TL) (Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü 15 Bin Türk Lirası, Yetev 15 Bin Türk Lirası)
Jüri Özel Ödülü 50 Bin Türk Lirası (Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü 25 Bin Türk Lirası, Yetev 25 Bin Türk Lirası)

Ads

• Ödül sahiplerine yukarıda belirtilen ödül miktarları kadar Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) tarafından katkı sağlanacaktır.
• Ödül sahiplerine ayrıca “Başarı Belgesi” de verilecektir.
• Bakanlık, uygun görmesi hâlinde önceden resmî web sitesinde ilan edeceği yer ve tarihte bir “Ödül Töreni” düzenleyecektir.
• Seçici Kurul, ödüle değer eser bulup bulmamakta serbesttir.

Yarışmanın Amacı, Genel Hükümler Ve Şartlar
Bu şartname, klasik meşk zincirinin son halkası kabul edilen ve çağımızın en büyük bestecilerinden olan Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca ismi üzerinden, kendisinin müzikal çizgisi doğrultusunda Türk Müziği repertuvarına yeni eserler kazandırmak üzere bir beste yarışması tertib edilmesi üzerinedir.

Yarışmanın Amacı
Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca Beste Yarışması ile;

1. Çağımızın en önemli müzik adamlarından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca’yı yeni nesle tanıtmak.
2. Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca’nın günümüze ulaştırdığı değerler ve ilgili kavramları Yarışma vesilesiyle yeniden gündeme getirmek,
3. Türk Müziği kültürü açısından repertuara hiçbir sınırlama olmaksızın her tarz, tür ve biçimde (formda) yeni ve nitelikli eserler kazandırmak,

Yarışmaya Katılacaklarda Aranacak Şartlar
1. Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Beste Yarışması’na; Yarışma’nın son başvuru günü itibariyle 18 (onsekiz) yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvurabilir.

2. Seçici Kurul Üyeleri, bunların birinci derece kan ve sıhrî hısımları, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda Yarışma konuları ile ilgili yönetici kadrolarda bulunan veya Yarışma’da bizzat görev alan personel Yarışma’ya katılamazlar.

3. Başvuru sahipleri, Yarışma’ya en fazla üç eserle katılabilirler.

Yarışma’ya Katılacak Eserlerde Aranacak Nitelikler

1. Başvuru eseri, Yarışma’nın amacına uygun olmalıdır.

2. Başvuru eseri, yeni ve özgün olmalı; yerli veya yabancı, bilinen eserlerle bariz benzerlikler taşımamalıdır. Düzenlemeler/aranjmanlar ile Yarışma’ya başvurulamaz.

3. Başvuru eserlerinin güfteleri, bestekâra ait olabileceği gibi başka güfteler de tercih edilebilir. Ancak söz konusu güftelerin daha önce bestelenmemiş olması ve telife ilişkin işlemlerin başvuru sahibi tarafından gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

4. Başvuru eserleriyle ilgili doğmuş/doğabilecek tüm haklara ilişkin hukuki sorumluluklar başvuru sahiplerine aittir.

5. Başvuru sahipleri tarz, tür, biçim (form) seçiminde özgürdür; -hiçbir sınırlama olmaksızın- Türk Müziği’ni ihtiva eden her tarz, tür ve biçimde eserle Yarışma’ya katılabilirler.

6. Başvuru eserleri, daha önce veya eşzamanlı olarak yurt içinde ve yurt dışında hiçbir yarışmaya katılmamış, herhangi bir ödül almamış, hiçbir kurum veya kuruluşa kaydettirilmemiş, video, CD, DVD, MP3 vb. hiçbir üründe yer almamış ve özel/resmî hiçbir radyo ve TV yayın kuruluşunda veya herhangi bir analog/dijital ortamda daha önce yayınlanmamış olmalıdır. Başvuru eserleri, Yarışma sonuçlanıp ödül kazananlar belli olmadan önce hiçbir yerde yayınlanamazlar. Bu hususların ödül kazanıldıktan sonra tespiti halinde aday kazandığı para ödülü (yasal faiziyle) ve başarı katılım belgesini iade ile mükellef olacaktır.

7. Başvuru eserinin, daha önce Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açılan yarışmalara ve/veya denetlenmek üzere repertuar kurullarına gönderildiğinin tespiti halinde, hangi aşamada olursa olsun başvuru eseri, Yarışma dışında bırakılacaktır.

Eser Teslimi
1. Başvuru eserlerinin notaları;

a) Nota yazısı ve usul bölünmelerinde geçerli klâsik ve uluslararası standartlar gözetilerek,

b) Finale veya Sibelius gibi bir nota yazım programıyla elektronik ortamda yazıldıktan sonra dijital ortama aktarılarak elektronik posta yolu ile gönderilecektir.

c) E-posta ekine;

• Eserin yalnızca güftesini içeren belge,
• Eserin güfte ve bestesini içeren nota belgesi,
• Eserin güfte ve bestesini bir arada ihtiva eden bir icra kaydı,
• Şartnamede yer alan Ek-1 ve Ek-2 doldurulup imzalanacak ve taratılarak eklenecektir.

2. Başvuru sahipleri, her bir başvuru eseri için ayrı ayrı en az 5 harften oluşan bir rumuz kullanmalıdır.

3. Nota ve/veya metin üzerinde başvuru sahibinin adını veya kim olduğunu belirtecek bir yazı veya işaret bulunmamalıdır. Yazı veya işaret bulunan başvurular Yarışma dışı bırakılacaktır.

4. Başvuru için gerekli tüm bilgi ve belgeler besteyarismasi@ktb.gov.tr adresine e-posta yolu ile gönderilecektir. Elden veya diğer kargo-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

5. Başvuru yapılırken elektronik postanın konu kısmına sadece “Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Beste Yarışması” yazılacaktır.

6. Nota, başvuru belgeleri ve ses kayıtları, boyutunun büyük olması hâlinde “WeTransfer” vb. programlar ile e-postaya yönlendirilebilirler.

7. Başvurular 20.05.2024 pazartesi günü saat 23:59 itibarıyla sona erecektir.

8. Bakanlık, lüzum görmesi hâlinde, önceden ilan etmek kaydıyla, başvuru süresini uzatabilir.

Son Başvuru Tarihi 20 Mayıs 2024.

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ