<style>.lazy{display:none}</style>
21.05.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

AKFAD Emek Ve İnsan Fotoğraf Yarışması

AKFAD Emek Ve İnsan Fotoğraf Yarışması

AKFAD Emek Ve İnsan Fotoğraf Yarışması

Akşehir Belediyesi Ve Akşehir Fotoğraf Amatörleri Derneği AKFAD Emek Ve İnsan Fotoğraf Yarışması Düzenliyor.

Akşehir Belediyesi – Akşehir Fotoğraf Amatörleri Derneği (Akfad) 10. Uluslararası Fotoğraf Yarışması

Yarışmanın Adı
Akşehir Belediyesi – Akşehir Fotoğraf Amatörleri Derneği (AKFAD) 10.Uluslararası Fotoğraf Yarışması

Yarışmanın Amacı ve Konusu
65. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında, bu yıl düzenlenecek olan “ Emek ve İnsan ” konulu 10. cu uluslararası fotoğraf yarışması ile yaşamımız içindeki sevinçler, üzüntüler, belirsizlikler ve beklentiler gibi duygulu anlarımızı, yaşamımızı idare edebilmek için harcadığımız alın terinin karşılığı olarak ekonomik getirileri hayatımızın içerisindeki sevgi ve emek vererek yaşattığımız anları paylaşarak ülkemiz ve dünya fotoğraf sanatına katkı sağlamak amaçlanmaktadır.

Ödüller – Sergilemeler
Birincilik: FIAP Altın Madalya
İkincilik: FIAP Gümüş Madalya
Üçüncülük: FIAP Bronz Madalya
Mansiyon: FIAP Mansiyon (6 adet)
Özel Ödül: Akşehir Belediyesi Plaket
Özel Ödül: Akfad Plaket
Özel Ödül: Seçici Kurul Plaket
Sergileme: En fazla 70 adet
FIAP En İyi Fotoğrafçı/FIAP Best Author (Açık Mavi Rozet) (Tüm bölümlerde toplamda en fazla kabul (sergileme + ödül) alan fotoğrafçıya verilecektir);
Tüm ödül alanların ödülleri adreslerine gönderilecektir. Gönderilen ödüllerin postada zarar görmesi halinde AKŞEHİR BELEDİYESİ ile AKFAD ve TFSF sorumluluk taşımayacaktır.

Ads

Yarışma Organizasyonu
Yarışma, Akşehir Belediyesi (düzenleyici kurum olarak anılacaktır) ile Akşehir Fotoğraf Amatörleri Derneği (AKFAD) tarafından ortaklaşa düzenlenecek ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteği ile yapılacaktır.

Yarışma Kategorileri
Yarışma; dijital (sayısal) renkli veya siyah-beyaz fotoğraf olarak tek kategoridedir. Renkli ve siyah-beyaz tüm fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.

Sayısal: Emek ve İnsan (Renkli ve S/B)

Yarışmaya Katılım Koşulları

a. Bu Yarışmada Yapay Zeka İle Oluşturulan Fotoğraflara İzin Verilmez! Gönderilen eserlerin, telif hakkını elinde bulunduran kişi tarafından tüm bölümlerinin fotoğraflanması gerektiği hatırlatılır. Bu kurala uymayanlar TFSF ve FIAP tarafından ömür boyu cezalandırılacaktır!

b. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

c. Yarışma; TFSF yarışma temsilcisi, organizasyon komitesi, Seçici Kurul üyeleri ile birinci dereceden yakınları dışında, tüm dünyadan amatör ve profesyonel fotoğrafçıların katılımına açıktır.

d. Haklarında TFSF ve FIAP tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar. Jüri değerlendirilmesinden önce düzenleyici kurum; FIAP Kırmızı listesini ve TFSF Yarışma temsilcisi; TFSF Kırmızı Listesini kontrol edip kısıtlılar listesinde olup bu yarışmaya katılan kişileri tespit ederek eleme yoluna gidecektir.

e. Yarışmaya katılımcılar en fazla 4 (dört)’er adet fotoğraf ile katılabilirler.

f. Manipüle edilmiş fotoğraflar değerlendirilmeye alınmayacaktır. Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahaleler kabul edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır.

g. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj) kabul edilmeyecektir.

h. Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.

ı. Katılımcılar, kişisel verilerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenmesine ve aktarılmasına yönelik her türlü idari ve teknik tedbiri almakla yükümlüdür. Bu kapsamda gerçek kişiye ait fotoğrafların işlenmesi durumunda kişilerin Kanun kapsamında bilgilendirilmesi ve açık rızasının alınması gereken durumlarda açık rızalarının alınması gerekmektedir. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine; fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Kanun’a uygun şekilde aktarılmayan fotoğraflar hakkında sorumluluk katılımcıya aittir.

j. Katılımcı, yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Başkasına ait görüntüleri olduğu gibi veya kısmen kullanan, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.

k. Kural ihlallerinde, “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Ulusal / Uluslararası Fotoğraf Yarışması Düzenleme Ana Yönergesine Ek Yaptırımlar ve Kural İhlal uygulamaları Yönergesi (TFSF YG 02-D)” ndeki yaptırımlar uygulanır. Kural ihlali tespit edilen katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül iptal edilir; yeri boş bırakılır. Durum FIAP’a bildirilir. Bu durum diğer katılımcıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış katılımcılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmiş ise katılımcının ödülü aykırılığın tespit edildiği tarihten 7 (yedi) iş günü içerisinde düzenleyici kuruma iade edilir.

l. Yarışmacı TFSF ve FIAP onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF ve FIAP kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF ve FIAP elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ve FIAP ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF ve FIAP tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir.

m. Düzenleyici kurum, yarışma sistemine yüklenen fotoğrafların EXİF bilgileri (DPI, piksel bilgileri gibi) muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir. Aksi halde sistemde yaşanacak problemlerden düzenleyici kurum ve TFSF sorumlu değildir.

n. Düzenleyici kurum; ödül alan, sergilemeye değer bulunan ve satın alınan fotoğrafların yüksek çözünürlüklü dijital dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.

o. Düzenleyici kurum, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleyici kurum, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleyici kurum, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya, TFSF Yarışmalar Birimine Son Katılım Tarihi’nden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir. Bu durumda FIAP onay birimine bilgi vermek ve onay almak düzenleyen kurum tarafından yapılacaktır.

Diğer Hususlar
a. Fotoğraflar seçici kurula tümüyle karartılabilir bir salonda; 1080p: 1920×1080 piksel çözünürlüklü bir projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya 1080p: 1920×1080 piksel çözünürlüklü en az 42 inç’ lik bir LCD monitörde, katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmaksızın, kodlanmış olarak sunulacaktır.

b. Düzenleyici kurum, e-posta, ödül ve dijital katalog gönderimi konusunda elinden geldiğince titiz davranır, ancak ödül ve katalog gönderim sırasında doğabilecek hasarlardan sorumlu tutulamaz. Katılımcılar, yarışma başvurusu sırasında kullandıkları adreslerin bu şekilde yapılacak her türlü teslimata esas yasal ikametgâh adresleri olduğunu kabul ederler. Katılımcıların adresleri yanlış bildirmesinden kaynaklanan konularda düzenleyici kurum hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.

c. Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda düzenleyici kurum, Seçici Kurul ve “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Ulusal / Uluslararası Fotoğraf Yarışması Düzenleme Ana Yönergesi” ile TFSF Yönetim Kurulunun kararları geçerlidir.

d. Katılımcılar; https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/uye/giris adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, katılımcının yarışmaya fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Katılımcıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

Eserlerin Gönderilmesi / Yüklenmesi
a. Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e- posta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.

b. Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.
c. İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır.

d. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır. Şifrenin unutulması halinde şifremi unuttum linkinden yeni şifre oluşturulabilir.

e. Yarışmaya başvuran her katılımcının web sitesi üzerinden yarışmaya başvururken aşağıdaki metni kabul ettiğini gösteren bir kutucuğu işaretlemesi gerekmektedir.
.“I hereby expressly agree to FIAP document 018/2017 « Conditions and regulations for FIAP Patronage » and FIAP document 033/2021 « Sanctions for breaching FIAP regulations and the red list ». I am particularly aware of chapter II « Regulations for International photographic events under FIAP patronage » of FIAP document 018/2017, dealing under Section II.2 and II.3 with the FIAP participation rules, the sanctions for breaching FIAP regulations and the red list.”

f. Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.

g. Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.

h. Yarışmaya katılacak fotoğraflar, JPG/JPEG formatında, 72-300 DPI çözünürlükte, 8- 12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 Mb’den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.

ı. Fotoğraflar sisteme yüklenirken açılan formda her fotoğraf için “Fotoğraf Adı”, “Çekildiği Yer” ve “Çekildiği Tarih” bilgisi ilgili alanlara yazılmalıdır. Bu bilgiler katılımcının beyanı olarak esas alınır. Yanlış beyan kural ihlali sayılır.

j. Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi (_) kullanılabilir. Bir fotoğrafa verilen ismin aynı fotoğraf ismiyle kullanılması önerilir.

k. İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/sss/kategori/ueyelik-islemleri-ve-yarisma-katilim-katilimcilar-icin-tr adresindeki sıkça sorulan sorular incelenmeli çözüm bulunamıyorsa https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/iletisim adresindeki iletişim formu kullanılarak sorun hakkında detaylı bilgi verilmesi gerekmektedir. Bu iletişim formu yalnızca olası sorunların çözümüne yönelik kullanılmalıdır. İletişim formu üzerinden fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılındığı anlamına gelmez.

l. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için düzenleme kurulu sorumlu olmayacaktır.

Yarışma Takvimi
Kapanış Tarihi: 20 Mayıs 2024 saat 23.00 (TSI)
Seçici Kurul Toplanma Tarihi: 01 Haziran 2024
Sonuç Bildirim Tarihi: 05 Haziran 2024
Sergi Açılış Tarihi: 05 Temmuz 2024
Ödül Gönderim Tarihi:05 Ağustos 2024 tarihinde kadar gönderilmiş olacaktır.
Katalog Yayın Tarihi: Ekim 2024
Sonuç Bildirim Linkleri: TFSF’nin http://sonuc.tfsfonayliyarismalar.org/ ile
AKFAD’ın http://www.akfad.com ve AKŞEHİR BELEDİYESİ’nin http://www.aksehir.bel.tr adreslerinde duyurulacaktır.

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.
Yarışmaya Başvuru İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ