<style>.lazy{display:none}</style>
18.05.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

Aksaray Belediyesi Ulusal Fotoğraf Yarışması

Aksaray Belediyesi Ulusal Fotoğraf Yarışması

Aksaray Belediyesi Ulusal Fotoğraf Yarışması

5. Aksaray Belediyesi Ulusal Fotoğraf Yarışması Başvuruları. “5. Geleneksel Ulusal Fotoğraf Yarışması”, Aksaray Belediyesi Tarafından Düzenlenmektedir Ve Yürütücülüğü De Aksaray Belediyesi Tarafından Gerçekleştirilecektir.
Yarışmanın Adı: ” Aksaray’da Eko Turizm ”

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 4 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 3 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 2 Bin Türk Lirası
4 Adet Mansiyon Ödülü 500 Türk Lirası
En Fazla 40 Adet Sergilenme Ödülü 250 Türk Lirası
En Fazla 20 Adet Satın Alma Ödülü 250 Türk Lirası

Konu ve Amaç
Dünya şartları değiştikçe turizm sektöründe de değişimler olmuş ve eko turizm gün geçtikçe daha çok tercih edilir hale gelmiştir. Eko turizm; mevcut doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri koruyucu, sürdürülebilir, doğa temelli, yerel halkın refahına katkı sağlayan, turizm sektöründe zamansal yoğunlaşmaya çözüm getiren yenilikçi turizm şeklidir. Kültür ve Tarih Turizmi, İnanç Turizmi, Termal Turizm, Dağcılık ve Trekking Turizmi, Yamaç Paraşütü Turizmi, Balon Turizmi, Bisiklet Turizmi, Botanik Turizmi, Atlı Doğa Yürüyüşü Turizmi, Kuş Gözlemciliği Turizmi ve Fotoğraf Turizmi eko turizmin alt dallarından bazılarıdır. Yarışma konumuz Aksaray ilinin sahip olduğu eko turizm potansiyeli ve uygulamalarıdır.

Kategori ve Bölümler
“Aksaray Belediyesi 5. Geleneksel Ulusal Fotoğraf Yarışması”; Sayısal (Dijital) kategoride ve Renkli veya Siyah-Beyaz Fotoğraf olmak üzere tek bölümlüdür. Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.

Genel Katılım Koşulları
a) Yarışmaya katılım ücretsizdir.

Ads

b) Yarışma; jüri ve düzenleme kurulu üyeleri, TFSF temsilcisi ve birinci dereceden yakınları ile haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar dışında, amatör veya profesyonel, fotoğrafa meraklı 18 yaş üstü herkese açıktır.

c) Yarışmaya her fotoğrafçı en fazla 4 (dört) adet Sayısal Renkli veya Siyah-Beyaz eserle katılabilir. Dereceye giren yarışmacıların diğer eserleri, mansiyon, özel ödül ya da sergilemeye değer eserler arasına da seçilebilir.

d) Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren görüntüleri yarışmaya katılamaz. Fotoğrafını sergilenmiş ve fotoğraf yarışması organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez. Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş
zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

e) Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahalelere müsaade edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı O değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.

f) Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj), cep telefonu ile çekilen ve HDR (High Dynamic Range) fotoğraflar yarışmaya kabul edilmez.

g) Fotoğraf çekimi için insanlı veya drone vb. insansız hava araçlarının kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluluklar katılımcıya aittir.

h) Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.

i) Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını, Aksaray İl sınırları içinde çekildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder https://www.kisa.link/Nhyu . Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması, Aksaray il sınırları dışında çekilmiş fotoğrafların gönderilmesi kural ihlali sayılır.

j) Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.

k) Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

l) Kural ihlali yapan kişilere “TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi” (www.ffsf.orq.tr/indir/yarismalar/TFSF Yarisma Düzenleme Standartlari Yonerqesi-YG 00210-03 06 2017.pdf) 13. Madde’deki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödül ve/veya sergilemesi iptal edilir; ödül ve/veya sergileme yeri boş bırakılır; ödül, sergileme unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül ve/veya sergileme almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.

m) TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların RAW verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.

n) Düzenleme Kurulu ve TFSF, ödül ve sergileme kazanan ve satın alma uygulanan fotoğrafların yüksek çöznürlüklü hallini katılımcıdan isteyebilir.

o) Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dâhil her türlü değişikliği yapmaya, TFSF Yarışmalar Birimini Son Katılım Tarihi’nden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir.

p) Yarışmacıların yüklediği fotoğraflar üç ayrı bulut sisteminde yedeklenir ve TFSF temsilcisi tarafından jüri toplantısına getirilir. Fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir bir salonda; 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü bir projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m
diyagonal uzunlukta bir ekranda veya ultra HD 4K 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü 42/55 inç’lik bir LCD monitörde, bilgisayar sistemi tarafından kodlanmış fotoğraflar üzerinden katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmadan sunulur. Jürinin seçimi tamamlandıktan sonra ödül, sergileme alan ve satın alınan fotoğrafların eşleştirilmesi web tabanından online olarak yapılıp tutanağa geçirilir, jüri üyelerince imzalanır ve yarışma takviminde belirtilen tarihte ilan edilir.

q) Yarışma sonuçları Aksaray Belediyesi’nin www.aksaray.bel.tr adresinden ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu – TFSF’nin www.tfsf.org.tr, https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/ web sitelerinde ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve/veya e-posta yoluyla bildirilecektir.

Yarışma Takvimi
Yarışmaya Başlangıç Tarihi :
Yarışmaya Son Katılım Tarihi : 14.09.2020 Saat:17.00
Seçici Kurul Toplanma Tarihi : 19.09.2020 Saat:11.00
Sonuç Bildirim Tarihi : 25.09.2020
Ödül Töreni Ve Sergi Tarihi : 02.10.2020 Saat:13.00
Aksaray Belediyesi Zinciriye Medresesi

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ