<style>.lazy{display:none}</style>
22.05.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

AKOB Ulusal Oda Müziği Yarışması

AKOB Ulusal Oda Müziği Yarışması

AKOB Ulusal Oda Müziği Yarışması

Akdeniz Opera Ve Bale Kulübü Derneği AKOB Ulusal Oda Müziği Yarışması Düzenleniyor. 7. Düzenlenen Ödüllü Yarışma 3 Kategoride Düzenleniyor. Yarışmaya Başvurular Online Olarak Yapılacak.

Yarışmanın Amacı

AKOB Ulusal Oda Müziği Yarışması Türkiye’de herhangi bir konservatuvar, müzik fakültesi, müzik okulu veya eşdeğer bir kurumda veya yurtdışında benzer eğitim kurumlarında okuyan veya mezun olan müzisyenlerimizin ve genç bestecilerimizin birlikte müzik grupları oluşturmalarını teşvik etmek, birlikte çalışma ve eser üretme becerilerini geliştirmelerini, ülkemizde ve dünyada daha fazla tanınmalarını, çağdaş müzik dünyasında iz bırakmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

Yarışma Ödülleri

Genel Oda Müziği Eserleri Performansı Kategorisi
Birincilik Ödülü: 25.000 (Yirmi beş bin) Türk Lirası Para Ödülü + Mersin’de Konser Ödülü (Konserin tarihi bilahare belirlenecektir. Grup üyelerinin yurt içi ulaşım ve Mersin’de konaklama giderleri AKOB tarafından karşılanacaktır.)
İkincilik Ödülü: 20.000 (Yirmibin) Türk Lirası Para Ödülü
Üçüncülük Ödülü: 15.000 (On beş bin) Türk Lirası Para Ödülü
Kemal Rastgeldi Mansiyon Ödülü: 5.000 (Beş bin) Türk Lirası Para Ödülü

Ads

Genç Türk Bestecisi Eseri Performans Kategorisi

Genç Türk Bestecisi Eseri Performansı Ödülü: 25.000 (Yirmi beş bin) Türk Lirası Para Ödülü + Mersin’de Konser Ödülü
(Konserin tarihi bilahare belirlenecektir. Grup üyelerinin yurt içi ulaşım ve Mersin’de konaklama giderleri AKOB tarafından karşılanacaktır.)

Genç Türk Bestecisi Özel Ödülü: 25.000 (Yirmi beş bin) Türk Lirası Para Ödülü
(Ödüllü besteci Mersin konserine konuk olarak davet edilir. Yurt içi ulaşım ve Mersin’de konaklama giderleri AKOB tarafından karşılanacaktır.)

1- 7. AKOB Ulusal Oda Müziği Yarışması, 25-26 Mayıs 2024 Cumartesi – Pazar günlerinde yarışma başvurusunda katılımcı gruplar tarafından online olarak gönderilen performans video kayıtlarının noter huzurunda jüri tarafından Mersin’de dinleme ve değerlendirmesi yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

2- Yarışmaya Batı Müziği orkestra çalgılarından – Yaylı Çalgılar (keman, viyola, viyolonsel, kontrbas); Tahta Üflemeli Çalgılar (flüt, pikolo, obua, korangle, klarnet, bas klarnet, fagot, kontrfagot); Bakır Üflemeli çalgılar (korno, trompet, trombon, tuba); Tuşlu Çalgılar (piyano); Telli Çalgılar (klasik/akustik gitar, arp) ve Vurmalı Çalgılardan oluşacak ikili (duo) ve çok üyeli gruplar katılabilir.

3- Yarışma performans dalında “Genel Kategori” ve “Genç Türk Bestecisi Eseri” performansı olmak üzere iki kategoride yapılacaktır. Her iki performans kategorisinde de yarışmaya, Türkiye’de herhangi bir konservatuvar, müzik fakültesi, müzik okulu veya eşdeğer bir kurumda veya yurtdışında benzer eğitim kurumlarında öğrenciliklerini sürdürdüğünü veya mezun olduğunu belgeleyen, yarışma tarihinde 31. yaşından gün almamış, TC uyruklu öğrenciler-sanatçılar ile ülkemizin yukarıda tanımlanan eğitim kurumlarında eğitimlerini sürdüren veya mezun olmuş yabancı uyruklu öğrenciler-sanatçılar katılabilirler. (Başvurular sonrasında yarışmanın herhangi bir nedenle AKOB tarafından ileri bir tarihe ertelenmesi durumunda bu maddede yer alan “31. yaşından gün almamış olmak” şartı aranmaz, grup başvurusu geçerliliğini korur.)

Kategoriler

Genel Oda Müziği Eserleri Performans Kategorisi
Bu kategoride katılımcılar 3. Maddedeki tanıma uyan gruplarıyla yarışmaya seçecekleri Dünya ve Türk bestecilerin eser(ler)ini icra ederek katılacaklardır.

Genç Türk Bestecileri Eserleri Performans Kategorisi
Bu kategoride katılımcılar 3. ve 4. Maddelerdeki tanıma uyan gruplarıyla yarışmaya bir “Genç” Türk bestecisinin eser(ler)ini icra ederek katılacaklardır.

Genç Besteciye Özel Ödül
Bu kategoride eseri icra edilen Genç Türk bestecileri arasından bir besteciye “Özel Teşvik Ödülü” verilecektir.

“Genç Türk Bestecisi” Tanımı
Yarışmaya, yarışma tarihinde 41 yaşından gün almamış olan, Türkiye’de herhangi bir konservatuvar, müzik fakültesi, müzik okulu veya eşdeğer bir kurumda veya yurtdışında benzer eğitim kurumlarında öğrenciliklerini sürdürdüğünü veya mezun olduğunu belgeleyen T.C. uyruklu öğrenciler-besteciler eserleri ile katılabilirler. Başvurular sonrasında yarışmanın herhangi bir nedenle AKOB tarafından ileri bir tarihe ertelenmesi durumunda bu maddede yer alan “bestecinin 41 yaşından gün almamış olması” şartı aranmaz, grup başvurusu geçerliliğini korur.

Başvuru

Katılımcı gruplar diledikleri kategoride yarışabilecekler gibi – diğer kategori için de ayrı başvuru ücreti ödeyerek – yarıştıkları kategoride icra ettikleri eserden farklı bir eser(ler) ile – her iki kategoride de yarışabilirler. Başvuru ücretleri aşağıdaki gibidir:

Genel Oda Müziği Eserleri Performans Kategorisi
Bu kategoride yarışacak grubun her katılımcı üyesi başvuru ücreti olarak 1,000 (Bin) TL ödeyecektir. Başvuru formunda yarışılacak kategori işaretlenir.

Genç Türk Bestecisi Eseri Performans Kategorisi
Bu kategoride yarışacak grubun her katılımcı üyesi başvuru ücreti olarak 1,000 (Bin) TL ödeyecektir. Başvuru formunda yarışılacak kategori işaretlenir.
a) Eseri seslendirilecek besteci de başvuru ücreti olarak 1,000 (Bin) TL ödeyecektir.

Her iki kategoride de yarışacak gruplar başvuru formunda yarışılacak kategorileri ayrı ayrı işaretlemelidirler.

Başvuru ödemeleri başvuru formunda belirtilen AKOB banka hesabına; açıklama hanesinde “katılımcı grup üyesinin ve grubun ismi- yarışma kategori başlığı / başlıkları belirtilerek ‘Yarışma Katılım Bedeli’ yazılarak” yapılacaktır.

Banka gönderi dekontları başvuru formuna eklenecektir. (İki kategoride yarışanlar banka gönderi dekontlarını ayrı ayrı ekleyeceklerdir.)

Yarışmanın AKOB tarafından mücbir sebeplerden kaynaklanan iptali durumunda başvuru ücretleri tüm katılımcılara geri ödenir.

Katılımcı grubun yarışma şartnamesine uymayan başvurusu nedeniyle yarışmaya katılamaması durumunda katılımcılara başvuru ücretleri kesinlikle geri ödenmez.

Yarışma başvuru formu ektedir. Başvuru elektronik ortamda yapılacaktır.

Yarışma Son Başvuru Tarihi 20 Mayıs 2024 Pazartesi günüdür. Ayni gün saat 24.00’den sonra ulaşacak başvurular kabul edilmez.

Eser / Performans Süresi – Video Kaydı

Genel Oda Müziği Eserleri Performans Kategorisi:
Katılımcı gruplar bir eserin ve/veya farklı dönemlere ait (Barok-Klâsik-Romantik-Çağdaş) eserlerin, toplamda en az 10 dakikalık, en fazla 20 dakikalık eserlerin bölüm ya da bölümleriyle yarışmaya katılabilirler.

Genç Türk Bestecisi Eseri Performans Kategorisi:
Katılımcı grupların seslendireceği bir “Genç Türk Bestecisi”nin eseri en az 5 dakikalık tek bölüm veya en fazla 20 dakikalık bölüm ya da bölümlerden oluşacaktır.

Video Kayıtları

Her grup üyesi yarışmacı tarafından eksiksiz olarak doldurulacak başvuru formuyla birlikte, grubun seçtiği kategori(ler) için; seslendirilen eser(ler)in bölüm/ bölümlerinin akustik ortamda hazırlanmış, tam boy profesyonelce çekim yapılmış ve kesinlikle ses mühendisliği uygulanmamış, ses kalitesi ve çözünürlüğü yüksek video kaydı / kayıtları AKOB’a elektronik ortamda iletilecektir.

Katılımcı video kayıtları bu yarışma için özel olarak yapılmış olacaktır. Gönderilen video kayıtlarının başlangıcında (cover page) başvuru formunda açıkça belirtilen grup adı, hangi kategoriye ait olduğu, besteci / eser adı – bölüm / bölümleri açıkça belirtilecektir.

Herhangi bir kayıtta ses mühendisliği uygulandığı tespit edilirse katılımcı grup diskalifiye edilir ve başvuru ücretleri kesinlikle geri ödenmez.

Yarışmaya gönderilen video kayıtları katılımcılar tarafından kesinlikle başkalarıyla paylaşılamaz.

Videolar Yarışma Koordinatörü Bengü Yılmazer Hadra tarafından açılmadan bilgisayara indirilecek ve jürinin izleme-değerlendirme tarihinden önce kesinlikle açılmayacaktır.

Jüri değerlendirmesi sırasında açılan video kayıtları şartnamede belirtilen gerekli standartlara uygun değilse, kararı jüri verecektir. Bu durum noter tarafından tutanakla tespit edilir. Jüri kararıyla değerlendirilmeye alınamayan grup üyelerinin katılım bedelleri geri ödenmez.

Notalar: Yarışmaya katılan gruplar çaldıkları eser(ler) ile ilgili ayrıntılı bilgileri ve eser(ler)in gönderilen video kaydında kullanılan edisyonunun notasının PDF olarak tüm diğer evraklar ile birlikte başvuru esnasında elektronik ortamda göndereceklerdir.

Katılım başvurularını eksiksiz gönderen ve yarışmaya katılmaya hak kazanan gruplara 23 Mayıs 2024 Perşembe günü bilgi verilecektir.

Başvuru Formu İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ