<style>.lazy{display:none}</style>
22.05.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

Akif’in Sözü Cumhuriyetin 100’ü Mektup Yazma Yarışması

Akif’in Sözü Cumhuriyetin 100’ü Mektup Yazma Yarışması

Akif’in Sözü Cumhuriyetin 100’ü Mektup Yazma Yarışması

Ankara Valiliği İle Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü Akif’in Sözü Cumhuriyetin 100’ü Mektup Yazma Yarışması Düzenliyor. Ödüllü Yarışmaya Türkiye Geneli Resmi Ve Özel Lise Öğrencileri Katılabilir.

Yarışmanın Konusu
İstiklâl Marşımızın Kabul Edildiği Günü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla yurt içinde ve ülkemizin yurt dışı temsilciliklerinde gerçekleştirilecek olan faaliyetlerde ortak olarak kullanılacak ÂKİF’İN SÖZÜ CUMHURİYETİN teması çerçevesinde mektup yazılmasıdır.

Yarışmanın Türü
Mektup yazma yarışması

Yarışmanın Amacı
Milletimizin mücadelesinin en etkili sembolü olan İstiklal Marşı’nın kabulünün 102. yıl dönümü münasebetiyle Müdürlüğümüzce düzenlenen mektup yazma yarışmasının amacı; günümüz gençlerinin, millî şairimizin şiirinde “Asım’ın nesli” olarak ifade ettiği gençlerin duygu ve düşünce dünyası ile bağ kurmasını sağlayarak millî şuurun bireysel ve toplumsal yaşamdaki önemine dikkat çekmek ve kaybettiğimiz kavramları nasıl kazanacağımızı vurgulamak; kadim değerlerimizi hatırlatmak, geçmiş ile gelecek arasında bağ kurabilmek; vatan, millet, bayrak sevgisi ve saygısını geliştirmelerini sağlamak, dijital çağın bizlere unutturduğu mektuplaşma geleneğini yeniden hatırlatarak gençleri yazma konusunda cesaretlendirmek; duygularını ortaya koyabilmelerini kolaylaştırmaktır.

Yarışmanın Hedef Kitlesi
Türkiye geneli, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî / özel ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri yarışmanın hedef kitlesini oluşturmaktadır.

Ads

Genel Katılım Şartları
• Yarışmaya Türkiye geneli, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî / özel ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri katılabilecektir.

• Yarışmaya katılım gönüllülük esasına göre olacaktır.

• Yarışmaya katılım ücretsizdir.

• Her öğrenci yarışmaya mektup türünde yalnız bir eserle katılabilecektir.

• Seçici Kurul üyelerinin birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamazlar.

• Başvuru yapılan eserin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Millî Eğitim Temel Kanunu ile Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçlarına uygun olarak, ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde hazırlanması gerekmektedir. Bu şekilde hazırlanmayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

• Siyasi amaçlara hizmet eden, genel ahlâk kurallarına uymayan, hakaret ve reklam unsuru içeren eserler yarışma dışı kalacaktır.

• Yazılacak mektupların her yönüyle özgün olması gerekmektedir. Mektupların daha önce hiçbir yarışmaya katılmamış ve yayınlanmamış olması şartı bulunmaktadır. Mektubun tamamı ya da bir bölümü basın-yayın organı veya herhangi bir mecradan kopyalanmış ya da alıntı yapılmış ise mektup değerlendirilmeye alınmayacak / derece aldıysa iptal edilecektir.

• Eser içeriklerinde geçecek olan özel ve tüzel kişilere ait isimlerin kullanımı ile ilgili yasal hak ve sorumluluklar katılımcıya aittir.

• Yarışmaya katılacak öğrenciler, eserlerini Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzuna uygun şekilde, A4 (21 cm x 29,7 cm) boyutundaki düz beyaz kâğıda; Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto büyüklüğünde, 1,5 satır aralıklı, sayfa kenar boşlukları her yandan 2,5 cm boşluk ve en fazla 2 (iki) sayfa olacak şekilde Word formatında hazırlayıp dijital ortamda, EK-1, EK-2 ve EK-3 ile birlikte öğrenim gördükleri okul müdürlüklerine teslim edeceklerdir. Biçimsel ve teknik şartları taşımayan, yarışma takvimine uygun olarak teslim edilmeyen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

• Eserlerin ön yüzünde katılımcının adı soyadı bulunmamalıdır. Eserde sadece ilk sayfanın sol üst köşesinde 12 punto ile katılımcının rumuzu bulunacaktır. Eser sahibinin ismi, okulu (açık adresi ile birlikte) gibi bilgiler (Ek-1) Veli İzin Belgesi’nde (Başvuru Formu) belirtilecektir.

• Millî Eğitim Bakanlığı / İl Millî Eğitim Müdürlüğü, eser ile ilgili her türlü tasarruf hakkına sahiptir.

• Başvurusunu tamamlayan her katılımcı şartnamedeki tüm hususları kabul etmiş sayılacaktır.

Yapılacak İşlemler
Okul / Kurumlarca Yapılacak İşlemler

• Seçme ve değerlendirme takvimi doğrultusunda yarışma koşulları okul müdürlükleri tarafından öğretmen ve öğrencilere duyurulacaktır.

• Okullarda, eserleri değerlendirmek ve birinci olan eseri seçmek için bir komisyon oluşturulacaktır. Oluşturulacak komisyonlarda öncelikli olarak Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri görevlendirilmeli, bunun mümkün olmadığı durumlarda ise diğer branş öğretmenleri arasından görevlendirme yapılmalıdır.

• Başvuru yapan kişilerin belgeleri incelenerek belirlenen takvim sürecine uygun şekilde komisyonca 1. seçilen eser ve başvuru formu İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine DYS üzerinden gönderilecektir.

İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler
• Seçme ve değerlendirme takvimi doğrultusunda yarışma koşulları okul müdürlüklerine duyurulacaktır.

• Okullardan gelen eserler İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinde en az 3 (üç) Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeninden oluşturulan bir komisyon tarafından değerlendirilecektir.

• Komisyon tarafından belirlenen birinci eser, İl Millî Eğitim Müdürlüklerinde yarışma ve etkinliklerden sorumlu birime DYS üzerinden gönderilecektir.

İl Millî Eğitim Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler
• Seçme ve değerlendirme takvimi doğrultusunda İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine gerekli duyuru yapılacaktır.

• İlçelerden gelen eserler İl Millî Eğitim Müdürlüklerinde en az 3(üç) Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeninden oluşturulan bir komisyon tarafından değerlendirilecektir.

• İl Millî Eğitim Müdürlüklerinde komisyon tarafından birinci seçilen eser, DYS üzerinden Ankara İl Millî Eğitim Müdürlüğüne gönderilecektir.

Ankara İl Millî Eğitim Müdürlüğü
• 81 ilden birinci olarak seçilip gelen eserler, Ankara İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından 5 (beş) Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeninden oluşturulan bir komisyonca değerlendirilecektir.
• Komisyon değerlendirmesi sonucu birinci seçilen eser 12 Mart İstiklal Marşımızın kabulünün 102. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenecek olan törende ödüllendirilecektir.

İnceleme Değerlendirme Komisyonu
• İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu üyelerine eser sahibinin kimliğini açıkça ortaya koyan bilgi ve belge kesinlikle verilmeyecektir.
• Aynı rumuzu kullanan eser sahiplerinin olması durumunda inceleme ve değerlendirme komisyonları gereken önlemleri alacaktır. İnceleme ve değerlendirme komisyonları kendilerine gelen eserleri Ek-5 Eser İnceleme ve Değerlendirme Formundaki Kriterlere göre inceleyecektir.
• Değerlendirme puanı, tüm üyelerin vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması alınarak Ek-6 İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu Birleştirme Formu’na göre hesaplanacaktır.
• İlçe ve illerdeki inceleme ve değerlendirme komisyonlarının verdiği kararlar nihai karar olup itiraz işlemi sadece Ankara İl Millî Eğitim Müdürlüğünün verdiği karar için olacaktır.

Ödül
Değerlendirme sonucunda Türkiye genelinde birinci olan esere Ankara İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından tablet verilecektir. Birinci olan eser sahibi ve bir refakatçisi Ankara İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından 3 gün boyunca misafir edilecek, tablet, konaklama ve yol giderleri Ankara İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından karşılanacaktır. Dereceye giren öğrenciye, ödül töreni tarihi ve yeri Ankara İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından bildirilecektir.

Sonuçların Açıklanması
Yapılan tüm değerlendirmelerin sonucunda Türkiye birincisi olarak seçilen eser DYS üzerinden İl Millî Eğitim Müdürlüklerine duyurulacaktır.

İletişim Bilgileri
Yarışma ile ilgili her türlü yazışma ve bilgi almak için aşağıdaki iletişim bilgileri kullanılacaktır.
Ankara İl Millî Eğitim Müdürlüğü Ortaöğretim-2 Yarışma ve Etkinlikler
Telefon: 0312 306 86 39
0312 306 86 40
kultur06@meb.gov.tr

Yarışma Takvimi

Yarışma duyurusunun yapılması: 02- 13 Ocak 2023
Başvuru sahiplerinin eserlerini okul müdürlüklerine teslim etmesi: 16 Ocak- 20 Ocak 2023
Okul müdürlüklerinin birinci seçilen eseri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne göndermesi: 23 Ocak- 27 Ocak 2023
İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin ilçe kapsamında birinci seçilen eseri İl Milli Eğitim Müdürlüklerine göndermesi: 06- 10 Şubat 2023
İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin il genelinde birinci seçilen eseri Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğüne göndermesi: 20- 24 Şubat 2023
Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü eser inceleme komisyonu tarafından birinci olan eserin ilan edilmesi: 27 Şubat-03 Mart 2023
Yarışma sonucuna itiraz edilme süreci. 06 – 08 Mart 2023
Ödül Töreni: 12 Mart 2023

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ