<style>.lazy{display:none}</style>
20.05.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

Akdeniz Belediyesi Uluslararası Fotoğraf Yarışması

Akdeniz Belediyesi Uluslararası Fotoğraf Yarışması

Akdeniz Belediyesi Uluslararası Fotoğraf Yarışması

Mersin Akdeniz Belediyesi Uluslararası Fotoğraf Yarışması Düzenliyor. Üçüncüsü Düzenlenen Yarışma 3 Bölümden Oluşmaktadır.

Yarışmanın Adı
Akdeniz Belediyesi Uluslararası 3. Fotoğraf Yarışması

Ödüller – Sergilemeler
3 x FIAP Altın Madalya ve 100 USD Nakit ödül
3 x 3 FIAP Mansiyon
3 x TFSF Altın Madalya ve 100 USD Nakit ödül
3 x IAAP Altın Madalya ve 100 USD Nakit ödül
3 x 6 IAAP Mansiyon
3 x Camera Obscura Altın Madalya ve 100 USD Nakit ödül
3 x 6 Camera Obscura Diploma
3 x Akdeniz Belediyesi Özel Ödülü (KIYILARDA YAŞAM VE AKDENİZ İLE MERSİN HAYATI Kategorisinde): PLAKET
1x Seçici Kurul Özel Ödülü (Serbest Renkli): Plaket
1x Salon Başkanı Özel Ödülü (Serbest SB): Plaket
1x FIAP En İyi Fotoğrafçı / FIAP Best Author (Blue Badge) (Tüm bölümlerde toplamda en fazla kabul (sergileme + ödül) alan fotoğrafçıya verilecektir)
Kabul: Her kategori / bölümde en az % 8, en fazla % 25 oranında seçim yapılacaktır.

Yarışma Organizasyonu
Organizasyon “Akdeniz Belediyesi Uluslararası 3. Fotoğraf Yarışması”, AKDENİZ BELEDİYESİ – MERSİN (Düzenleyici Kurum) tarafından düzenlenecek ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteği ile yapılacaktır. (Yarışmaya en az bir fotoğrafla katılan kişi bundan sonra KATILIMCI olarak anılacaktır.)

Yarışma Kategorileri
Fotoğraf Yarışması; tüm bölümleri sayısal (dijital) olmak üzere 3 (Dört) bölümden oluşmuştur:
a) Sayısal: Serbest (Renkli)
b) Sayısal: Serbest (Siyah-Beyaz*)
c) Sayısal: KIYILARDA YAŞAM VE AKDENİZ İLE MERSİN HAYATI (Siyah-Beyaz & Renkli): Bu kategoride tüm dünyadan, kıyısı olan ülkelerden fotoğrafçıların katılımıyla şehirlerindeki yaşamı ve yaşadıkları şehirlerin dinamiklerini ve şehir manzaralarını görmek istiyoruz. İsteyen fotoğrafçı dünyanın herhangi bir kıyı kentinden fotoğraflarını paylaşabilir. Ayrıca bir Akdeniz kenti olan Mersinli fotoğrafçıların çektiği şehir ve yaşam fotoğraflarının yanı sıra, Akdeniz kentlerini ve oradaki yaşamı kadrajlarına alan fotoğrafçıları da yakından tanımak istiyoruz. Fotoğrafçı nerede yaşarsa yaşasın mutlaka Akdeniz’de çektiği bir fotoğraf vardır. Bu kategoride bir de Akdeniz fotoğraflarından oluşan 3 özel ödül vereceğiz. Fotoğrafçı hangi milletten olursa olsun Podgorica, Tel Aviv, İtalya’nın Taranto körfezi, Barselona, Marsilya, Napoli vb. yerlerinde olabilir. Bu bölümde Akdeniz’de yaşamı anlatan şehirlerde çekilmiş fotoğraflarını da kullanabilir. Şehrin ve insan birlikteliğinin güzelliğini, şehrin insana sağladığı ergonomik imkanları ön plana çıkaran fotoğraflar heyecan verici olacak. Dünyada 21 ülkenin Akdeniz’e kıyısı var. Bu ülkelerin 11’i Avrupa’da, 5’i Asya’da ve 5’i Afrika’da bulunuyor. Mersin, Akdeniz’in ve Türkiye’nin en önemli limanlarından biridir.
. * Siyah-beyaz fotoğraflar FIAP ‘ın Siyah-Beyaz (Monochrome) tanımına uygun olmalıdır.

Ads

Tanımlar
FIAP Siyah-Beyaz “Monochrome” Tanımı: Koyu griden (siyah) açık griye (beyaz) dönen siyah ve beyaz bir çalışma çeşitli gri tonları ile bir monokromdur. Tamamen tek renkle yapılmış siyah beyaz tonlarda bir çalışma da monokrom sayılarak siyah-beyaz kategorisine girer; böyle bir çalışma FIAP yarışma kataloğu için siyah-beyaz olarak yeniden yapılandırılabilir. Öte yandan siyah ve beyaz bir çalışma kısmi tonlamalarla, ya da bir rengin katılımı (çok renklilik) ile değişikliğe uğratılmış ise renkli bir çalışma olur ve renkli kategorisine dahil edilir.

Yarışma Koşulları
a. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

b. Akdeniz Belediyesi Uluslararası Fotoğraf Yarışması, dünyadaki 18 yaş üstü tüm amatör ve profesyonel fotoğrafçılara açıktır. Salon Başkanı, jüri üyeleri ile birinci dereceden yakınları ve Akdeniz belediyesi çalışanları ve birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamazlar.

c. Haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar ile FIAP Kırmızı Listesi’nde yer alan katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.

d. Düzenleyici kurum; jüri değerlendirilmesinden önce TFSF Yasaklılar listesi ve FIAP Kırmızı Liste’de olup bu yarışmaya katılan kişileri tespit ederek eleme yoluna gidecektir.

e. Yarışmanın her kategori/bölümüne yarışmacılar en fazla 4 (dört)’er adet fotoğraf ile katılabilirler. Aynı fotoğraf veya aynı fotoğrafın Renkli ve/veya Siyah-Beyaz versiyonları birden fazla kategori/bölüme gönderilemez.

f. Çıplaklık arz eden (NÜ fotoğraflar, cinsel içerik taşıyan, cinsel istismar) ve şiddet izleri içeren fotoğraflar yarışmaya katılamaz. Katılım yapılmış olsa dahi organizasyon komitesi tarafından katılımcıya bilgi verilmeksizin elenirler.

g. Katılımcılar, kişisel verilerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenmesine ve aktarılmasına yönelik her türlü idari ve teknik tedbiri almakla yükümlüdür. Bu kapsamda gerçek kişiye ait fotoğrafların işlenmesi durumunda kişilerin Kanun kapsamında bilgilendirilmesi ve açık rızasının alınması gereken durumlarda açık rızalarının alınması gerekmektedir. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine; fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Kanun’a uygun şekilde aktarılmayan fotoğraflar hakkında sorumluluk katılımcıya aittir.

h. Katılımcı, yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Başkasına ait görüntüleri olduğu gibi veya kısmen kullanan, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.

i. Kural ihlallerinde, “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Ulusal / Uluslararası Fotoğraf Yarışması Düzenleme Ana Yönergesine Ek Yaptırımlar ve Kural İhlal uygulamaları Yönergesi (TFSF YG 02-D)” ndeki yaptırımlar uygulanır. Kural ihlali tespit edilen katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül iptal edilir; yeri boş bırakılır. Durum FIAP’a bildirilir. Bu durum diğer katılımcıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış katılımcılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmiş ise katılımcının ödülü aykırılığın tespit edildiği tarihten 7 (yedi) iş günü içerisinde düzenleyici kuruma iade edilir.

j. Yarışmacı TFSF ve FIAP onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF ve FIAP kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF ve FIAP elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ve FIAP ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF ve FIAP tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir.

k. Düzenleyici kurum, yarışma sistemine yüklenen fotoğrafların EXİF bilgileri (DPI, piksel bilgileri gibi) muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir. Aksi halde sistemde yaşanacak problemlerden düzenleyici kurum ve TFSF sorumlu değildir.

l. Düzenleyici kurum; ödül alan, sergilemeye değer bulunan ve satın alınan fotoğrafların yüksek çözünürlüklü dijital dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.

m. Düzenleyici kurum, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleyici kurum, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleyici kurum, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya, TFSF Yarışmalar Birimine Son Katılım Tarihi’nden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir. Bu durumda FIAP onay birimine bilgi vermek ve onay almak düzenleyen kurum tarafından yapılacaktır.

Diğer Hususlar
a. Fotoğraflar seçici kurula tümüyle karartılabilir bir salonda; 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü bir projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya ultra HD 4K 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü en az 42 inç’lik bir LCD monitörde sunulacaktır.

b. Düzenleyici kurum, e-posta, ödül ve dijital katalog gönderimi konusunda elinden geldiğince titiz davranır, ancak ödül ve katalog gönderim sırasında doğabilecek hasarlardan sorumlu tutulamaz. Katılımcılar, yarışma başvurusu sırasında kullandıkları adreslerin bu şekilde yapılacak her türlü teslimata esas yasal ikametgâh adresleri olduğunu kabul ederler. Katılımcıların adresleri yanlış bildirmesinden kaynaklanan konularda düzenleyici kurum hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.

c. Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda düzenleyici kurum, Seçici Kurul ve “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Ulusal / Uluslararası Fotoğraf Yarışması Düzenleme Ana Yönergesi” ile TFSF Yönetim Kurulunun kararları geçerlidir.

d. Katılımcılar; yarisma.akdeniz.bel.tr adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, katılımcının yarışmaya fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Katılımcıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

e. Sonuçlar tüm katılımcıların e-mail adresine gönderilecektir.

f. Yarışma sonrasında, ödül alan ve sergilemeye değer görülen fotoğrafların yer aldığı bir sayısal albüm hazırlanacak ve Mart 2023’ den itibaren ve yarisma.akdeniz.bel.tr internet sitesinden indirilmeye hazır tutulacaktır. Ayrıca, yarışma sonrasında, ödül alan ve sergilemeye değer görülen fotoğrafların yer aldığı sayısal bir albüm hazırlanacak ve ödül, mansiyon, sergileme alan katılımcılara, Jüri üyelerine, TFSF’ye, Türkiye’deki Fotoğraf Derneklerine, Balıkesir M. Emin Tan Fotoğraf Kitaplığı ve fotoğraf müzeleri ile FIAP merkezlerine birer adet gönderilecektir.

Eserlerin Gönderilmesi / Yüklenmesi
a. Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.

b. Yarışmacılar yarışmaya katılabilmek için yarisma.akdeniz.bel.tr sitesine girerek yönlendirmeler yoluyla üye olmak zorundadırlar. Katılımcılar, yükleme sayfasındaki yönergeye uygun biçimde önce üyelik işlemlerini gerekli formu eksiksiz doldurarak tamamlayacaklar; sonra fotoğraflarını yükleyeceklerdir.

c. Yarışmaya başvuran her katılımcının web sitesi üzerinden yarışmaya başvururken aşağıdaki metni kabul ettiğini gösteren bir kutucuğu işaretlemesi gerekmektedir. “I hereby expressly agree to FIAP document 018/2017 « Conditions and regulations for FIAP Patronage » and FIAP document 033/2021 « Sanctions for breaching FIAP regulations and the red list ». I am particularly aware of chapter II « Regulations for International photographic events under FIAP patronage » of FIAP document 018/2017, dealing under Section II.2 and II.3 with the FIAP participation rules, the sanctions for breaching FIAP regulations and the red list.”

d. İnternet üzerinden yarışmaya gönderilen fotoğraflarda sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde hulkimuradi@yahoo.com adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecektir. Bu adres sadece fotoğraf yükleme problemi yaşayanlar oluşmuşsa kullanılacaktır, buradan fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılmış olunması anlamında değerlendirilmez ve katılım kesinlikle kabul edilmez.

e. Tüm bölümlerde fotoğraflar; jpg/JPEG formatında ve fotoğraf boyutu en az 1 Mb, en fazla 4 Mb olacak biçimde hazırlanmalıdır.
f. Fotoğraflara isim verilmesi zorunludur. Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi (_) kullanılabilir. Bir fotoğrafa verilen ismin aynı fotoğraf ismiyle kullanılması önerilir.

g. Fotoğraflar online (çevrimiçi) olarak yarisma.akdeniz.bel.tr web adresleri kullanılarak yüklenecektir.

h. Fotoğrafların yükleme, değiştirme silinme ve kategorize edilmesi sırasında ortaya çıkabilecek olası sorunlardan Akdeniz Belediyesi ve TFSF sorumlu olmayacaktır.

i. Fotoğraf üzerinde tarih, katılımcıya ait isim, imza, logo vb. bilgiler yer almamalıdır. Yer alması halinde ilgili fotoğraflar elenecektir.

Yarışma Takvimi
Kapanış Tarihi: 29 Ekim 2023
Jüri Toplanma Tarihi: 15 Kasım 2023
Sonuç Bildirim Tarihi: 30 Kasım 2023
Ödül Töreni ve Sunum Tarihi: Aralık 2023
Ödül Gönderim Tarihi: Aralık 2023

Salon Başkanı-İletişim
Hulki Muradi, EFIAP-P/PPSA/COSPLTSP
e-posta: hulkimuradi@yahoo.com
GSM: 0 532 4114783

Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF 2023-028) /Photographic Arts Federation of Türkiye ve Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP 2023 / 276), IAAP 2023/082 ve CAMERA OBSCURA SOCIETY 2023/008 tarafından onaylanmıştır.

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.
Başvuru İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ